Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський


ПРЕЗЕНТАЦІЯ РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ



Сторінка2/38
Дата конвертації04.04.2016
Розмір8.72 Mb.
#234
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

ПРЕЗЕНТАЦІЯ РІВНЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Віднічук Микола Антонович,

кандидат педагогічних наук, доцент,

академік Української Академії акмеологічних наук,

ректор Рівненського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти
Мельник Надія Адамівна,

завідувач кабінету координації

методичної роботи,

доцент кафедри управління освітою

Рівненського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти
ОНОВЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РІВНЕНСЬКОГО ОІППО

В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Зміна концептуальних орієнтирів, зокрема реалізація особистісно зорієнтованої парадигми, компетентнісного, диференційованого та технологічного підходів, зумовили перегляд основних напрямів розвитку освіти, в тому числі визначення чітких шляхів професійного розвитку педагогічних працівників, формування їх фахової майстерності. Стратегія модернізації регіональної системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення їх майстерності, спрямована на мережеву взаємодію, скоординованість дій інституту і методичних служб на регіональному рівні щодо різних напрямів діяльності.У системі, яка забезпечує науково-методичний супровід дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти області, сприяє розвитку педагогічної майстерності вчителів, діє 20 методичних установ, діяльність яких координується інститутом і основним завданням яких є забезпечення професійного розвитку вчителів у міжатестаційний період, формування їх компетентностей. Інститут тісно співпрацює з методичними кабінетами (центрами), а нове бачення методичної роботи з педагогічними працівниками на державному рівні (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 №1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)») спонукало до пошуків нового змісту та технологій взаємодії з методичними кабінетами, методичними об`єднаннями вчителів, загальноосвітніми навчальними закладами та вчителями-новаторами, що сприяє активізації творчого потенціалу кожного педагога, вдосконаленню і підвищенню професійної майстерності та рівня психологічної підготовки педагогічних працівників. Оскільки пріоритетним напрямом діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) є формування професійної компетентності педагогічних працівників, удосконалення їх фахової майстерності, розвиток творчої ініціативи, то успішна реалізація цих завдань можлива за умови якісної підготовки працівників районних (міських) методичних служб для виконання оновлених функцій в умовах інформаційного суспільства.

Нове Положення про районний методичний кабінет (центр) — це важливий компонент нормативної основи для оптимізації моделей методичних служб, кадрової модернізації, удосконалення діяльності з урахуванням регіональних особливостей. Відповідно до нього розроблено концепцію взаємодії інституту ірайонних (міських) методичних кабінетів (центрів) для вирішення проблеми якісного методичного супроводу освітнього процесу обласної освітньої системи. Якість такого супроводу залежить від рівня професійної компетентності кадрового складу методичних служб всіх рівнів.



Структурна модель обласної методичної служби включає:

 • Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти як основний науково-методичний і координаційний центр;

 • 20 методичних установ районного і міського рівнів;

 • предметні обласні структурні методичні підрозділи (творчі групи, семінари, школи, майстер-класи, об’єднання, лабораторії, ТНДК, асоціації тощо).

Кадровий склад районних (міських) методичних кабінетів (центрів)становлять 245 методистів, які забезпечують ефективність діяльності 19100педагогічних працівників і 1118 педагогічних колективів освітніх закладів області. Станом на січень 2011 року в області працює 360 дошкільних, 701 загальноосвітніх, 57 позашкільних навчальних закладів.

За середнім показником кожний методист координує діяльність приблизно 80 педагогічних працівників.

Районні (міські) методичні служби мають різні форми, моделі, статус.

Статус районних (міських) методичних кабінетів (центрів)

Підпорядковані відділам (управлінням) освіти

Самостійні юридичні установи

Кабінети

Центр

Кабінети

13

1

 • Здолбунівський районний методичний кабінет

 • Сарненський районний методичний кабінет

 • Млинівський районний методичний кабінет

 • Березнівський районний методичний кабінет

 • Володимирецький районний методичний кабінет

 • Рокитнівський районний методичний кабінет

Міські

Районні

Районний

4

9

Зарічненський навчально-методичний центр

Під керівництвом інституту спостерігається поступова трансформація методичних кабінетів у науково-методичні установи, на базі яких створюються науково-методичні, інформаційно-методичні центри, які вирішують на належному науково-методичному та організаційному рівні складні сучасні проблеми реформування системи освіти, підвищують кваліфікацію педагогічних працівників шляхом оновлення змісту і форм методичної роботи, здійснюють під керівництвом інституту післядипломної педагогічної освіти наукові пошуки та експериментальні дослідження.

Відповідно до сучасних пріоритетів в освіті методисти здійснюють також експериментальну, науково-дослідницьку та інноваційну діяльність, науково-методичний супровід профільної освіти, науково-методичний супровід інклюзивної освіти, різноманітні моніторингові дослідження, тому виникає потреба у формуванні їх професійної компетентності для реалізації даних завдань.

Із метою удосконалення діяльності районних (міських) методичних кабінетів, подальшого їхнього інноваційного розвитку, модернізації координаційної діяльності працівники інституту беруть участь у Всеукраїнському науково-пошуковому проекті «Критеріальний підхід до оцінки діяльності районних (міських) методичних кабінетів як науково-методичних установ», розробленому спільно з кафедрою теорії та методики післядипломної педагогічної освіти Центрального інституту ППО УМО НАПН України. Участь у даному проекті сприяла створенню обласної творчої групи із працівників інституту та методистів Р(М)МК(Ц) для проведення наукових пошуків стосовно розроблення критеріїв діяльності методичних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів. Кінцевим колективним продуктом творчої групи будуть методичні рекомендації щодо організації аналітико-експертного оцінювання діяльності методичних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів та збірник діагностичних методик для проведення експертного оцінювання методичної роботи.

У рамках проекту працівники інституту та РМК взяли участь у Всеукраїнських семінарах «Інноваційні підходи до організації і проведення науково-методичної роботи з педагогічними кадрами» (м. Київ); «Психолого-педагогічні аспекти професійного становлення і розвитку працівників методичних кабінетів» (м. Біла Церква Київської області); «Системний підхід до моделювання змісту та організації методичної роботи з педагогічними кадрами (м. Херсон); «Трансформація наукових ідей у педагогічну практику» (м. Хмельницький); «Організація діяльності Р(М)МК(Ц) з питань роботи з молодими вчителями» (м. Чернівці); «Організація діяльності Р(М)МК(Ц) у новому 2010 – 2011 навчальному році» (м. Донецьк) тощо. Матеріали досвідів роботи обласних інститутів та Р(М)МК(Ц), презентованих у ході Всеукраїнських семінарів, розміщуються на сайті РОІППО для ознайомлення і впровадження в практику роботи районних (міських) методичних служб.

Районні (міські) методичні кабінети (центри) стають регіональними науково-методичними центрами системи закладів післядипломної педагогічної освіти, характерною ознакою якої є органічне поєднання стаціонарних форм роботи (курсовий період) із методичною роботою, яка забезпечується відповідними методичними кабінетами і центрами у міжатестаційний період. Тому важливого значення набуває роль мотивуючих факторів постійного зростання професійної компетентності працівників методичних служб.

Основною метою діяльності методичних служб є забезпечення динамічного професійного розвитку педагогічних працівників у межах взаємодіючої структури: самоосвіта – науково-методична робота загальноосвітнього навчального закладу – науково-методична робота освітнього округу – районний (міський) методичний кабінет (центр) – Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Серед спільних напрямів діяльності інституту та районних (міських) методичних кабінетів (центрів):


 • інноваційна освітня діяльність, що передбачає розробку та впровадження навчально-методичного забезпечення загальної середньої освіти;

 • науково-методичний супровід педагогічних працівників для здійснення інноваційної діяльності, трансформування наукових ідей у практику діяльності педагогічних і керівних працівників;

 • організація пошукових досліджень у галузі розроблення і використання інноваційних технологій і методик навчання та виховання, інтерактивних форм навчання;

 • участь в організації діяльності експериментальних закладів, підтримка педагогів, які беруть участь в експериментах, проведення інформаційно-пошукової роботи тощо.

Для мережевої взаємодіїу структурі науково-методичної роботи інституту функціонують такі підрозділи: обласна Школа новопризначеного завідувача і методиста районного (міського) методичного кабінету (центру) із теми «Науково-методичне керівництво формуванням інноваційного освітнього середовища Р(М)МК(Ц)»;семінари-практикуми для завідувачів Р(М)МК(Ц) із таких актуальних тем: «Сучасні підходи до організації науково-методичної діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів); «Управлінський супровід діяльності методичної служби в умовах функціонування системи освітніх округів», «Оновлення методичної роботи з кадрами, науково-методичного супроводу освітнього процесу як одного з важливих завдань інноваційного розвитку», «Формування професійних компетенцій конкурентоспроможного вчителя в умовах інноваційного освітнього простору»; Школа методичного активу; творчі групи з актуальних тем методичної роботи; червневі педагогічні студії для працівників районних (міських) методичних установ із теми «Інноваційні технології організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками на сучасному етапі реформування освітньої галузі»; Школи керівників районних шкіл молодого вчителя; Школи новопризначеного управлінця; Школа резерву керівних кадрів ЗНЗ; теоретичні та практичні семінари для методистів, які координують предмети; майстер-класи методистів-новаторів, завідувачів Р(М)МК(Ц), педагогів-предметників, керівників ЗНЗ із пріоритетних напрямів методичної роботи; Школи педагогічного досвіду та Школи методичної майстерності на базі носіїв педагогічного досвіду; методичні сесії (для методистів із виховної роботи відділів освіти та методистів, відповідальних за бібліотечні фонди шкільних підручників; творчі педагогічні лабораторії; фестивалі педагогічної майстерності, педагогічні десанти за участю лауреатів конкурсу «Учитель року»; методичні мости; навчальні тренінги тощо.

На базі чотирьох методичних кабінетів, досвід яких вивчений і узагальнений, створено опорні методичні установи, у яких функціонують консалтингові центри. Обласними опорними Р(М)МК(Ц) визнано:



 • методичний кабінет управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради з теми «Методичний відділ управління освіти м. Рівного – центр науково-методичної роботи з педагогами»;

 • методичний кабінет відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації з теми «Модифікація змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в умовах райметодкабінету»;

 • методичний кабінет відділу освіти Березнівської районної державної адміністрації з теми «Підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів у процесі здійснення інноваційної діяльності»;

 • методичний кабінет відділу освіти Дубенської районної державної адміністрації з теми «Інноваційна діяльність методичного кабінету в умовах реформування загальної середньої освіти»).

Опорні заклади функціонують також на базі вивчених досвідів педагогічних працівників, директорів та заступників директорів ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ із пріоритетних напрямів освіти. На їх базі створені консультаційні пункти, проводяться засідання структурних методичних підрозділів із визначених тем, що дозволяє удосконалювати професійну і фахову майстерність педагогічних працівників.

Із метою пошуку шляхів створення оптимальної структури науково-методичної роботи з педагогічними працівниками області, мережевої взаємодії методичних установ, виявлення інноваційного досвіду раз у п’ять років відповідно до наказу інституту та Положення про огляд-конкурс районних (міських) методичних кабінетів (центрів) проводиться обласний огляд-конкурс на кращу організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.

Із метою підтримки творчої ініціативи, стимулювання педагогічної творчості та популяризації педагогічного досвіду районних (міських) методичних кабінетів (центрів) проводиться фестиваль-конкурс районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та методичних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів. Переможці даних конкурсів та фестивалів стають базою підвищення кваліфікації методистів, стажування, адже сьогодні інститут працює над удосконаленням мережевих моделей методичних служб міст, районів області, наданням ресурсним (базовим) навчальним закладам пріоритетної ролі щодо додаткових ресурсних функцій – створення бази підвищення кваліфікації методистів, стажування. Ресурсним закладом визначається методичний кабінет, який досяг обґрунтованих позитивних результатів, інноваційних за своєю суттю.

Науково-методичний супровід готовності методичних працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності здійснюється шляхом організації і проведення засідань обласних структурних методичних підрозділів, на яких розглядаються питання впровадження інноваційних педагогічних технологій та методик, інтерактивних методів, прийомів та форм роботи, інформаційно-комунікаційних технологій; проведення науково-дослідницької роботи; апробації науково-методичної та навчальної літератури; поширення педагогічного досвіду; реалізації компетентнісного підходу тощо. Характерною особливістю науково-методичної діяльності інституту є її практична спрямованість. Науково-методичні працівники інституту відстежують тенденції, проблеми, шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу у дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх закладах області,управлінської та методичної діяльності, а згодом проводять виїзні навчальні семінари для керівників районних (міських) структурних підрозділів, працівників методичних служб.

В інституті сформовано обласні банки, зокрема: освітніх інновацій (всеукраїнський рівень — 7, у них задіяні 26 закладів та установ освіти; регіональний рівень — 22, у них задіяні 120 закладів та установ освіти); педагогічних технологій, які впроваджуються педагогічними працівниками (27); авторських навчальних програм (199); базових (опорних) закладів освіти з питань інноваційної діяльності (77); педагогічного досвіду (66).

Важливим напрямом діяльності інституту є моніторинг стану організації науково-методичної діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів), педагогічного процесу і навчально-методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів, процедура якого дозволяє організовувати і проводити моніторинг за трьома рівнями: управлінським, методичним, педагогічним. Для забезпечення наукового рівня вирішення даного питання працівниками інституту розроблено методичні рекомендації, алгоритми вивчення стану методичної, управлінської діяльності, навчання і виховання, відповідний інструментарій. Щорічно працівники інституту відвідують відповідно до плану роботи інституту декілька Р(М)МК(Ц), понад 100 навчальних закладів області, де вивчають організацію науково-методичної роботи, стан навчання та виховання і надають комплексну методичну допомогу працівникам методичних установ, керівникам навчальних закладів та педагогам області. За результатами вивчення стану працівники інституту готують пакет документів, а саме: довідки, накази, методичні рекомендації щодо удосконалення роботи з певних напрямів, розробляють спільні заходи щодо усунення виявлених проблем та недоліків, проводять навчальні семінари для працівників методичних служб та керівників районних (міських) методичних структурних підрозділів, а також проводять спільно з працівниками Р(М)МК(Ц) підсумкову інструктивно-методичну нараду.

В інституті склалася система постійного консультування методичних працівників Р(М)МК(Ц), педагогів області. Консультпункти з питань інноваційної діяльності, безперервної освіти, профільного навчання, інклюзивної освіти, роботи з обдарованими, здійснення моніторингових досліджень, упровадження інформаційно-комунікаційних технологій тощо створені на базі кафедр, навчально-методичних кабінетів та центрів. Проводяться консультації в Інтернет-режимі, здійснюється онлайн-спілкування тощо. Активно використовуються такі форми роботи, як веберенції, вебінари.

Щорічно до нового навчального року працівники інституту організовують червневі педагогічні студії, учасниками яких є працівники районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та відділів (управлінь) освіти. Для даних категорій працівників області у рамках червневих педагогічних студій передбачено роботу трьох студій, теоретичну частину («Оновлення змістової складової системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області»), теоретико-практичну частину («Інноваційні форми організації навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти») та практичну частину (методичні майстерні завідувачів та методистів Р(М)МК(Ц); консультації науково-педагогічних працівників РОІППО). На другий день проходить засідання Великої методичної ради (теми для обговорення в 2011 році: «Формування інноваційного освітнього простору регіону», «Упровадження системи компетенцій – основа підготовки конкурентоздатних фахівців системи післядипломної педагогічної освіти»). Третього дня проводяться секційні засідання за напрямами діяльності ( секція 1 – начальники відділів (управлінь) освіти; секція 2 – завідувачі Р(М)МК(Ц); секція 3 – методисти Р(М)МК(Ц) (за напрямами роботи). Така інноваційна форма роботи дозволяє не лише ознайомитися з новими ідеями та педагогічним досвідом, а на практиці побачити їх застосування, сформувати вміння їх упровадження в практику роботи, отримати основні рекомендації щодо роботи у новому навчальному році.

Із метою формування компетентного кадрового складу інститут взяв на себе ініціативу щодо розвитку професійної компетентності завідувачів і методистів. Для даних категорій інститут організовує курси за очною, очно-дистанційною, дистанційною формами, модульно-пролонгованою формами. Розробленомодель неперервного підвищення кваліфікації працівників районних (міських) методичних служб на засадах кредитно-модульної системи за очно-дистанційною формою навчання. Метою експериментального впровадження інноваційної моделі є підвищення кваліфікації методичних кадрів на більш якісному рівні, надання можливості кожному методисту для самореалізації у професійному плані, забезпечення управлінської діяльності методистів як менеджерів інноваційних технологій, створення умов для вільного переміщення всіх задіяних осіб системи післядипломної педагогічної освіти Рівненської області на теренах України, що загалом сприяє підвищенню ефективності регіональної системи удосконалення педагогічної майстерності вчителів.

Експериментальний регіональний підхід щодо застосування кредитно-модульної системи дає можливість задовольнити потреби професійного росту відповідно до індивідуальної траєкторії формування компетентностей кожного методиста, що забезпечує функціонування науково-методичної роботи в контексті сучасної андрагогіки як системи на районному (міському) рівні. Регіональна модель неперервного підвищення кваліфікації працівників районних (міських) методичних служб сприяє підвищенню результативності та престижу системи післядипломної педагогічної освіти, переходу від традиційних форм навчання до реалізації диференційованих та індивідуальних програм самовдосконалення, саморозвитку і самореалізації, конкурентоспроможності педагогічних працівників районних (міських) методичних служб.

Для забезпечення професійного зростання методистів інститут співпрацює з вченими ВНЗ, в тому числі і з спеціалістами НАПН України.

Важливий акцент робиться на мережеву взаємодію методичних служб з обласним ІППО у зв’язку з орієнтацією не тільки на традиційні предметно-методичні послуги, а й нові види послуг у сфері освіти, серед яких – інформаційні, моніторингові і особливо дистанційний консалтинговий сервіс за всіма напрямками діяльності.

Крім регіональної моделі неперервного підвищення кваліфікації працівників районних (міських) методичних служб апробовано та впроваджується модель професійного розвитку педагогічних кадрів системи загальної середньої освіти, яка розроблена на основі модульно-диференційованого підходу, реалізується у трьох основних площинах: курси підвищення кваліфікації на базі інституту, міжатестаційне підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом участі у роботі структурних методичних підрозділів, самоосвітня діяльність. Це дозволяє не лише поглибити знання, вміння й навички педагогічного працівника з дисципліни, але й розширити інформаційний простір особистості, забезпечити її особистісний ріст.

Зміст та різні форми курсів підвищення кваліфікації, заходи міжатестаційного періоду (на рівні загальноосвітнього навчального закладу, районного (міського) методичного кабінету (центру), обласного інституту післядипломної педагогічної освіти) плануються на основі діагностичних досліджень (можливість об’єктивного виявлення запитів і потреб педагогів) таким чином, щоб забезпечувати як потреби сьогодення у практичній діяльності педагога, так і бути прогностично спрямованими.

Оскільки в післядипломній педагогічній освіті ще й досі переважають колективні форми роботи над індивідуальними, а це ускладнює реалізацію завдань особистісно зорієнтованої освіти і побудову індивідуальної траєкторії професійного зростання кожного педагога, інститутом за підтримки районних

(міських) методичних кабінетів (центрів) удосконалено діагностико-аналітичну діяльність, що дозволяє з’ясувати рівень професійної компетентності вчителя під час діагностування в докурсовий період, під час проходження курсів підвищення кваліфікації та в післякурсовий період, а це, в свою чергу, дає можливість визначати пріоритетні напрями та продумувати інноваційні форми постійного науково-методичного супроводу педагогічних працівників. Зроблено акцент на модернізацію змісту підвищення кваліфікації з урахуванням індивідуальних професійно-особистісних потреб і запитів педагогів різних кваліфікаційних категорій та спеціальностей, розроблення концептуальних основ навчання для різних категорій фахівців, зміну ракурсу навчання з інформаційної складової на соціокультурну, ціннісну та особистісно-розвивальну, створення та впровадження нових технологій, методик та систем навчання.

Реалізація компетентнісного підходу в системі підвищення кваліфікації методичних працівників зумовила перегляд акцентів як у змісті, так і у формах навчання (виїзні заняття на базі опорних РМК, НМЦ, рольові та ділові ігри, тренінги, діалого-дискусійні методи, проектна діяльність, ІСЗ, метод кейсів тощо), що спрямовані на удосконалення педагогічної майстерності.

Розуміючи, що задоволення попиту методистів та педагогів до навчання не може бути реалізоване цілком в умовах традиційних форм навчання, оскільки це не дає можливості остаточно розв'язати завдання післядипломної педагогічної освіти як в організаційному, так і в змістовому та науково-методичному планах, накреслено ще й інші оптимальні шляхи модернізації професійного розвитку працівників методичних установ педагога в сучасних умовах: створення консалтингових центрів з актуальних освітніх проблем, удосконалення діяльності медіатек, формування спеціальних бібліотечних і ресурсних фондів, баз даних; створення та запровадження нових педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій і методик, інтерактивних форм у практику роботи; залучення педагогічних працівників до участі в інноваційних проектах; планування методичної роботи з педагогами відповідно до рівнів педагогічної творчості (інформаційно-відтворювальний, адаптивно-прогностичний, раціоналізаторський, науково-дослідницький, креативно-прогностичний, що забезпечить диференціацію роботи з педагогами; створення ефективного інструментарію виявлення професійних потреб, утруднень педагогічних працівників; залучення нових освітніх структур (консалтингових, моніторингових, маркетингових, психологічних тощо), що надають додаткові освітні послуги вчителям тощо.

У структурі інституту передбачено регіональний відкритий університет безперервної освіти педагога, потреба у відкритті якого назріла з метоюпідготовки конкурентоспроможних методистів, педагогів, здатних вирішувати завдання модернізації освітньої галузі. У рамках відкритого університету функціонує лабораторія новатики післядипломної освіти.Відкритий університет безперервної освіти у співпраці з районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), регіональною асоціацією методистів працює над створенням ефективної системи підготовки педагога до роботи в режимі інноваційної діяльності в умовах безперервного навчання, підвищенням фахової майстерності та професійного розвитку педагога, формуванням ключових та професійних компетентностей вчителів; створює умови для інноваційного розвитку як навчальних закладів, так і районних (міських) методичних кабінетів (центрів).

До послуг методистів в інституті створені спеціальні бібліотечні і ресурсні фонди, медіацентр, центр дистанційної освіти, електронні бази данихтворчих педагогів України, Рівненщини; освітніх проектів; навчальних та методичних матеріалів; електронних програмних засобів тощо.

Із метою науково-методичного супроводу інклюзивного та інтегрованого навчання проводяться семінари для працівників методичних служб, визначені опорні заклади для проведення педагогічної практики; підготовлено навчально-методичні посібники для викладачів інституту, методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), які координують даний напрям.

Сучасний рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє удосконалити професійну майстерність методистів. У науково-методичній діяльності інституту реалізується декілька напрямів використання так званих Інтернет-технологій, зокрема: організація роботи з вивчення та узагальнення педагогічного досвіду освітян; обмін досвідом роботи через веберенції, форуми, електронну пошту тощо; інформаційне забезпечення праці методиста, який працює в інноваційному руслі (електронні банки даних); розповсюдження досвіду роботи фахівців (розміщення в електронному вигляді на web-сторінках освітнього сайту та порталу); вивчення теоретичного матеріалу та практичного досвіду з проблем досліджень та дослідно-експериментальної роботи в Інтернеті тощо.Усі вони сприяють професійному саморозвитку, дозволяють здійснювати особистісно-орієнтовану інформаційну підтримку відповідно до напряму діяльності кожного методиста.

Із метою підготовки методистів до організації та проведення дистанційного навчання в інституті проведено семінар для науково-методичних працівників закладу з теми «Стан та перспективи розвитку дистанційного навчання». В області створено єдине соціальне інформаційно-освітнє середовище, яке сприяє професійному росту кожного методиста,педагога, якості надання освітніх послуг шляхом організації вільного доступу до цифрових інформаційних ресурсів, навчальних та науково-методичних матеріалів, навчально-методичних комплексів. Організація та підтримка функціонування сайту інституту дозволяє створити єдину платформу для надання освітніх методичних послуг.

Для забезпечення самоорганізації високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі, формування готовності педагога до професійного самовдосконалення й саморозвитку, а через них – до продуктивної педагогічної діяльності в інституті діє тренінговий центр «Рівний-рівному» у Рівному». У структурі центру — семінари-тренінги для методистів із виховної роботи відділів (управлінь) освіти, науково-практичні конференції, методичні сесії, видавництво методичної літератури.

Особлива увага в інституті приділяється моніторинговим дослідженням, зокрема: моніторингу професійного рівня педагогічних працівників; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи; стану навчально-методичного забезпечення, в тому числі електронних програмних засобів тощо. Творчими групами, навчально-методичними кабінетами інституту спільно з методичними працівниками Р(М)МК(Ц) розроблено 76 електронних програмних засоби, які рекомендовані для використання Міністерством освіти і науки України, понад 50 навчальних та навчально-методичних посібників. На допомогу працівникам методичних служб щорічно видається понад 60 найменувань науково-методичних посібників, методичних рекомендацій із актуальних питань розвитку освіти.

Із 2011 року започатковано випуск інформаційно-методичного бюлетеня «Методист», зокрема передбачено тематичні випуски: «Моніторинговий підхід до вивчення стану навчання і виховання», «Технології методичної роботи», «Портфоліо методиста» тощо.

У 2010 році виповнюється десять років співпраці інституту післядипломної педагогічної освіти з Всеукраїнським видавництвом «Шкільний світ». Інститут і представництво видавництва плідно співпрацює щодо формування в регіоні кола постійних авторів. На 15,2% зросла кількість матеріалів, надрукованих у 2010 році в виданнях «Шкільного світу».

Для проведення моніторингових досліджень із проблем використання засобів навчання створені та функціонують понад 20 фахових творчих груп, 8 тимчасових наукових колективів, до яких для розроблення інструментарію залучаються кращі фахівці: спеціалісти з моніторингу, методисти, які відповідають за стан предметів у відділах (управліннях) освіти.

Сформовано банк методистів інституту та РМК, які беруть участь в апробації електронних засобів навчання.

Інститутом для працівників Р(М)МК(Ц) організовуються майстер-класи Ш. Амонашвілі, М. Поташника, В. Шарко, С. Пальчевського, Л. Смольської тощо.

Працівники інституту забезпечують науково-методичний супровід розвитку педагогічних систем навчальних закладів, надають адресну науково-методичну допомогу методистам, різним категоріям працівників системи освіти.

Завершила роботу обласна науково-дослідна лабораторія «Профільне навчання», яка працювала за двома напрямами: «Науково-методичне та організаційне забезпечення профільного навчання в старшій школі» та «Створення моделі районних та шкільних освітніх округів у регіонах Рівненської області». Членами лабораторії у тісній співпраці із РМК розроблено та здійснено експериментальну апробацію регіональної та шкільної моделей організації профільного навчання учнів у старшій школі, а також моделі освітніх округів; розроблено комплекс заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах освітнього округу; підготовлено методичні рекомендації (за напрямками) щодо організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками, які працюють у профільних класах тощо.

Новим напрямом інформаційного та науково-методичного забезпечення педагогічних працівників є створення сайту, електронної бібліотеки, очного та заочного дистанційного консультування на базі ресурсів Інтернету тощо. Створення інформаційно-освітнього середовища забезпечує методистам доступ до інформаційних та освітніх ресурсів на основі використання сучасних інформаційних технологій, телекомунікаційних мереж, навчання в on-line-режимі тощо. На сайті інституту методисти мають змогу ознайомитися з методичною та науково-методичною літературою, інформаційними ресурсами з певних дисциплін; новими технологіями і методиками навчання і виховання; науковими розробками з інноваційних напрямів освіти; новими моніторинговими дослідженнями; науковими та методичними розвідками освітян різних категорій за галузями знань, матеріалами з підготовки та підвищення кваліфікації вчителів, досвідом зарубіжних колег, що дозволяє педагогам вільно володіти інформацією про сучасний стан освіти як в Україні, так і за кордоном, обмінюватися досвідом з іншими працівниками освітньої галузі, спілкуватися з науковцями тощо.

Набула нового змісту спільна діяльність інституту та районних (міських) методичних кабінетів з обласним освітнім навігатором, метою якого є забезпечення функціонування інформаційно-освітнього середовища на допомогу працівникам методичних служб та педагогам. У рубриці «Освітня Рівненщина», розміщуються творчі здобутки методистів, педагогів області. Зібрано більше 350 навчально-методичних матеріалів.

Такі шляхи співпраці з РМК дають змогу стратегічно планувати методичну роботу, суттєво змінювати функції і спрямовувати їх на професійний розвиток особистості педагога, надання йому різноманітних освітніх послуг,сприяють розвитку їхньої професійної компетентності й конкурентоспроможності.

Новими векторами випереджувального розвитку інституту є також вибудова поля мережевої взаємодії у системі неперервної освіти педкадрів; модернізація розгалуженої інфраструктури методичної служби на принципах мережевої взаємодії й маркетингу; розроблення нових, більш досконалих критеріїв експертизи освіти в регіоні, механізмів їх застосування у практичній діяльності, впровадження яких сприятиме забезпеченню стабільного функціонування й сталого розвитку системи освіти на Рівненщині, формуванню єдиного інформаційно-навчального середовища регіональної освітньої системи.




Гавлітіна Тетяна Миколаївна,

кандидат педагогічних наук, проректор із наукової роботи, доцент кафедри управління освітою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Каталог: upload -> iblock
iblock -> Людмила Зазуліна
iblock -> Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
iblock -> Організація методичної роботи на основі моніторингових досліджень
iblock -> «фгос в системе дошкольного образования Алтайского края»
iblock -> Програма підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнями
iblock -> Використання ікт у початковій школі
iblock -> Організація навчально-виховної роботи в інтернатних закладах Остапчук І. C., головний спеціаліст уон рода
iblock -> Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет
iblock -> Рівненський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти Рівненський обласний центр практичної психології і соціальної роботи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38




База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал