Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка18/38
Дата конвертації04.04.2016
Розмір8.72 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   38

Науково-дослідна робота, яка здійснюється в школі-інтернаті, може бути як індивідуальною, так і колективною. Колективна дослідницька діяльність – така форма педагогічного дослідження, коли до участі в роботі над проблемою залучається сформований колектив педагогів, який включає організатора та учасників дослідження. Колективна науково-дослідна робота проводиться у двох формах:

 1. як кооперація, коли кожен учасник веде свою тему, а одержані результати надходять у загальний фонд і використовуються колективом у практичній діяльності;

 2. як інтеграція, коли всі учасники працюють над загальною темою, здійснюючи різні варіанти розробок чи експериментів на матеріалі навчальних предметів.

Обирати форму колективного наукового дослідження варто в залежності від проблематики та поставлених завдань.

Особливе значення для ефективної організації колективної науково-дослідної, пошукової роботи в закладі освіти має сформованість колективу керівників і виконавців науково-дослідницьких завдань, який можна умовно поділити на три групи:

Перша група − організатори і керівники науково-дослідницької роботи (директор навчального закладу, заступник директора з науково-методичної роботи).

Друга групакерівники наукових груп (їх може бути від трьох до восьми), які призначаються із числа висококваліфікованих ініціативних учителів або наукових працівників вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ.

Третя група − безпосередні виконавці окремих досліджень (підтем).

Організовуючи роботу над колективною науково-дослідною темою (проблемою), слід забезпечити:

 • плюралізм наукової думки, коли кожен член колективу має право на свою точку зору, до якої слід ставитися з повагою;

 • комунікативні відносини у процесі науково-дослідної роботи, тобтоорганізація наукового спілкування (на засіданнях науково-методичної ради, педагогічної ради, методичного об’єднання, творчих, проблемних груп учителів тощо) з метою обговорення з колегами своїх ідей, одержаних фактів, що дає змогу усвідомити позитивні досягнення або помилки;

 • узагальнення результатів дослідження черезспільні публікації книг, брошур, монографій, тез, статей, методичних посібників.

Учаснику колективного дослідження слід пам’ятати про те, що крім його думки та позиції є й інші, які теж мають право на повноцінне існування. Група дослідників має створити колективно розроблену концепцією про сутність навчально-виховного процесу як цілісного явища та сформувати загальне уявлення про основні компоненти та рушійні сили навчально-виховного процесу, якого будуть дотримуватися всі учасники науково-дослідної роботи. Крім того, колектив має відобразити предмет свого дослідження в загальному комплексному процесі навчання та виховання дітей, які навчаються в конкретному закладі, його зв’язки з іншими компонентами та сформувати чітке уявлення про мету, завдання, гіпотезу наукової роботи в цілому, мету, завдання і гіпотезу свого конкретного дослідження, обґрунтувати теоретичну структуру основних понять, виокремивши їх основні компоненти, ознаки і критерії оцінки. Після цього вивчається характер взаємодії та види зв’язків основних компонентів, що входять у досліджуваний предмет, і на цій основі з’ясовуються рушійні сили наукового пошуку. У ході наукової роботи використовуються методи, адекватні завданням дослідження, що сприяють розв’язанню поставлених завдань, а також здійсненню якісного і кількісного аналізу одержаних результатів. Завершальним етапом дослідження є обґрунтування висновків.

Колективне педагогічне дослідження може проводитися лише за певних умов:

 • мотиваційних: сформована готовність працівників до дослідно-пошукової діяльності; високий професійно-кваліфікаційний рівень педагогів-дослідників; додаткове фінансування; виділення вільних від занять «методичних» днів; друкування авторських розробок; прикріплення учасників до аспірантури;

 • кадрових: підбір учасників; підвищення кваліфікації; перепідготовка і формування готовності педагогічних працівників до дослідно-пошукової роботи;

 • матеріально-технічних: створення необхідної навчально-матеріальної бази; забезпечення експериментальної діяльності відповідною апаратурою, оргтехнікою, комп’ютерною технікою;

 • науково-методичних: забезпечення педагогів-дослідників навчальною документацією, підручниками, посібниками, іншими засобами навчання, методичними рекомендаціями щодо здійснення дослідно-пошукової діяльності;

 • фінансових: фінансування створення нової навчально-матеріальної бази; додаткова оплата праці педагогів-дослідників; оплата експертизи проектів сторонніми науковими організаціями;

 • організаційних: створення нових організаційних структур (кафедр, центрів, інших підрозділів); розподіл обов’язків між членами колективу; пошук та залучення до роботи наукових керівників, консультантів;

 • нормативно-правових: одержання ліцензій, дозволів на впровадження інновацій; забезпечення нормативними документами, діючими законами; створення документації внутрішнього користування (статут, правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки тощо);

 • інформаційних: наявність необхідної літератури, періодичних видань; банк даних про перспективний педагогічний досвід; бази та банки даних необхідної інформації; педагогічні програмні засоби тощо;

 • соціально-педагогічних: наявність соціального замовлення на підготовку вчителя як педагога-дослідника; підготовка вчителів до творчого пошуку як підсистема навчального процесу в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти; формування готовності педагога до пошукової діяльності як підсистема формування загальної професійної готовності вчителя; вдосконалення організаційного, науково-методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення педагогічної праці;

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   38


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка