На замітку вчителю лексичні помилкиСкачати 470.05 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір470.05 Kb.
1   2   3   4

Рівень складного речення

Немотивоване порушення порядку слів і частин речення

Людина, яка поріднилася з природою настільки, що не могла прожити не споглядаючи її і дня.

Речення можна перебудувати так: Людина, яка поріднилася з природою настільки, що не могла прожити і дня, не споглядаючи її.Немотивована парцеляція

По-перше, природа завжди виліковує нас і направляє на правильний шлях. Допомагає забути наші повсякденні проблеми. Відволіктись на щось приємне.

Отже, кожна людина у своєму житті повинна збудувати дім, посадити дерево, виростити дитину. Тобто зробити свій внесок у продовження життя на Землі й залишити слід від добрих справ.

Стилістично невиправдані розриви простих речень. Речення можна перебудувати так: По-перше, природа завжди виліковує нас і направляє на правильний шлях, по-друге, допомагає забути наші повсякденні проблеми, відволіктись на щось приємне. Отже, кожна людина у своєму житті повинна збудувати дім, посадити дерево, виростити дитину, тобто зробити свій внесок у продовження життя на Землі й залишити слід у ньому від добрих справ.


Невідповідне узгодження займенників

Олександру Довженку дуже прикро, що за час свого існування люди так і не навчилися цінувати все те прекрасне, що оточує нас.

Порушено правило узгодження підмета і його замінника – займенника. Речення можна перебудувати так: Олександру Довженко дуже прикро, що за час свого існування люди так і не навчилися цінувати все те прекрасне, що їх оточує.
 1. СТИЛІСТИЧНІ ПОМИЛКИ

У лінгводидактиці4 до стилістичних помилок належать випадки недоцільного вживання оцінно-емоційно-експресивно забарвлених мовних засобів різних рівнів мовної системи.
  1. ВИДИ СТИЛІСТИЧНИХ ПОМИЛОК

До типових граматичних помилок відносять такі:

 1. уживання слів, властивих одному стилю, у тексті іншого: Професор далі балакав про фонетичні особливості староукраїнської мови.

 2. уживання мовних штампів (кальок, кліше): Червоною ниткою через усю поему проходить думка про об’єднання руських князів для захисту батьківщини.

 3. нагромадження в одному реченні слів, що належать до тієї самої частини мови: У цій статті розповідь про навчання учнів шкіл Львова в давнину.УВАГА! За своєю специфікою власне висловлення є зразком тексту публіцистичного стилю з елементами художнього, інколи наукового. Відповідно до цього мають добиратися мовні засоби й стилістичні прийоми.

До стилетворчих засобів публіцистичного стилю належать: яскраво виражена інформативність; сугестивний (навіювальний) спосіб подання інформації; прагнення переконати читача; «усеосяжність» мовних засобів, якими може користуватися стиль, унаслідок широкого діапазону жанрів і підстилів, що його характеризують.

Мовні особливості: лексичні: використання синонімів, емоційно-оцінної лексики; синтаксичні: використання риторичних питань, заперечних конструкцій у функції ствердження, закликів-звертань, інверсивних конструкцій з метою емоційного впливу слова; морфологічні: варіювання часовими формами дієслова для підкреслення образності розповіді.
  1. ІЛЮСТРАТИВНА ДОБІРКА

НАЙПОШИРЕНІШИХ ВИПАДКІВ СТИЛІСТИЧНИХ ПОМИЛОК


   1. Фонетичні помилки

Порушення норм милозвучності

Щоб жити у мирі та злагоді треба, треба творити та дарувати добро. В світі повинна бути гармонія. Катований жорстокими царями і королями, він не мав іншого виходу, як взяти зброю в руки. В них немає іншого варіанту, бо зло треба викорінювати його ж засобами. Всі ми живемо на величезній планеті Земля, але мало хто замислюється, що кожен з нас створює власну планету, а хто й цілий Всесвіт. В світі добро стало так-би мовити непотрібним. Всі піклуються лише про себе, ніхто не довіряє один одному. Люди живуть за принципом тваринного світу, в якому виживає лише сильніший.
УВАГА! Щоб легко запам’ятати ці правила, можна скористатися схемами, у яких букви, що позначають на письмі приголосні звуки, будуть подані у вигляді трикут-

ника – , а букви, що позначають голосні, колами – . При читанні схем слід пам’ятати: • загальна тенденція, якою кероване чергування у та в, полягає в тому, щоб забезпечити між словами характерне в цілому для української мови милозвучне поєднання , яке, наприклад, маємо в словах: мама, тато, молоко, сорока, мила, розуму;

 • прийменники у вимові приєднуються до наступного слова, утворюючи так зване фонетичне слово, наприклад, у фразі глянув в очі прийменник в та іменник очі – є окремими словами, а у вимові – одним: [глˊа́нуў во́ч’і];

 • приєднуючись до наступного слова, яке починається на приголосний звук, прийменник в є нескладовим голосним звуком [ў], наприклад: стала в хаті – [ста́ла ўха́тˊі];

 • початок мовлення (на письмі – початок речення), пауза в процесі мовлення (на письмі – будь-який розділовий знак) уважається приголосним звуком.

Зважаючи на ці положення, чергування у та в будуть такі:
Схема

Написання

Вимова

1

У

рік у школі

рік ушколі

2

В

роки в академії

роки вакадемії

3

В

рік в академії

рік вакадемії

4

В

роки в школі

роки ўшколі

4.1

У , якщо

– букви в, ф або поєднання тв, хв, сф, рв, кв, льв, ств тощо

ліки у відділенні

справи у фірмі

вада у твердженні

руки у хвилі

точки у сфері

вона у Львові

ліки ўвіділенні

справи ўфірмі

вада ўтвердженні

руки ўхвилі

точки ўсфері

вона ўльвові

Варіантом прийменників у та в є рідко вживаний прийменник уві: побачити уві сні (пор. вимову: побачити в сні, побачити у сні).Для чергування сполучників і та й ці правила ідентичні попереднім:Схема

Написання

Вимова

1

І

день і ніч

день ініч

2

Й

руки й очі

руки йочі

3

Й

хліб й айва

хліб йайва

4

Й

роки й дні

роки ĭдні

4.1

І , якщо

позначений й, я, ю, є, ї

або поєднаннями в’я, з’я та ін.її і його

сливи і яблука

риба і юшка

віра і єдність

кіно і їжа

впасти і в’янути

її ĭйого

сливи ĭйаблука

риба ĭйушка

віра ĭйедність

кіно ĭйіжа

впасти ĭўйанути

УВАГА!

1. Синонімічним до сполучників і, й є сполучник та, який уживається в ситуації й діти та батьки. 2. Сполучник і також може вживатися в попередній ситуації, якщо ним поєднуються подібні або протиставлювані явища й предмети: добро і зло, віра і надія, батьки і діти, вино і хліб. 3. Якщо є необхідність ужити кілька сполучників, що поєднують різні компоненти (утворюючи блоки), слід використовувати різні сполучники, але кожного разу відповідно до правил: Діти і батьки та вчителі й учні відвідали виставку → (діти і батьки) та (вчителі й учні).

   1. Словотвірний рівень

Невиправдане використання книжних префіксів і суфіксів

Зайшовши до свого двору, я побачила архівеликого собаку, який уже готувався до нападання на мене.
Невиправдане використання зменшувальних чи згрубілих суфіксів

Під час цього історичного побоїща під Жовтими Водами наші воріженьки зазнали найпервісінької поразки.


   1. Лексичний рівень

Недоречне вживання наукоподібної лексики в контекстах, які їй невідповідні.

Діти завжди дуже скрупульозно аналізують ситуації, які виникають у їхньому житті.

Володарювання людиною над природою неможливе. Це природа ілюструє яскравими барвами останній час. Цунамі, землетруси потопи, глобальне потепління, що буде далі?

Аналітичний метод у боротьбі з життєвими бурями й негараздами дуже важливий.

Але Чіпка виправився, його навіть балотували на посаду сільського голови.
Невиправдане використання просторічних виразів

По-перше, треба бути обачливим та йти до своєї мети красиво і обережно, адже один неправильний крок і ти ніхто і звати тебе ніяк.
Штучна образність

Також їх вірші сповнені болю, який так і линув з уст страждальців.


   1. Морфологічний рівень

Невиправданий добір граматичних варіантів слів (діалектних, просторічних)

Треба уважно вивчать стан навколишнього природного середовища. Людство за стільки століть прогресу так і не зна, що треба робить зі шкідливими впливами на природу.


   1. Синтаксичний рівень

Невиправдане використання синонімічних варіантів речень

Науковець достеменно вивчив усі характеристики нещодавно синтезованого хімічного елемента. Аж тут він зрозумів, що зробив революційне відкриття в неорганічній хімії. Він як закричить від радості!!!


   1. Текстовий рівень

Уживання громіздких одноманітних синтаксичних конструкцій, що роблять текст стилістично невиразним

Хочу пригадати роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні». Як ми виразно бачимо, автор яскраво демонструє випадок перемоги зла над добром у цьому славетному романі. Як легко нам помітити та прослідкувати в творі, головний герой виразно стає на стежину неправди, злочинності, кривди. Як пише сам письменник, Чіпка був гарним хлопцем, але перетворився на справжнього страшного покидька, бачимо його вже зовсім зміненим, деградованим, справжнім злочинцем. Як говорять його мама й дружина, це вже справжня пропаща сила, це вже справжній злочинець, який став на стежину неправди. Отже, цей приклад доводить нам, що зло часто може перемогти. Добру не залишається нічого, як перемагати шляхом насильства.

Додаток А

ЗРАЗОК КАРТКИ

для моніторингу якості роботи екзаменатораз оцінювання власних висловлень за критерієм
Картка 1

Завдання. Підкреслити помилки всіх типів. Поставити позначки в рядках, де ці помилки є, у відповідних стовпчиках.
Конструкція

Л

Г

С

Прим.

1

Сучасний менталітет передбачає такі складові, як багатство, слава, що є, на думку багатьох, безперечно, запорукою до успіху, досягнення цілей.

2

На сьогоднішній день, люди нехтують моральними цінностями, такими, як чесність, відвертість, порядність, вихованість. Люди забувають, що таке щастя, що таке кохання.

3

Нікого вже не хвилюють справжні почуття, милосердя, доброта.

4

Найпоширенішою проблемою людства є проблема людських відносин, пригнічення моральних якостей людини.

5

Кожен повинен усвідомлювати, чого саме він прагне, бажає. Але поза усим цим, треба пам’ятати, що усюди нас оточують люди. І потрібно ставитись до людини за принципом: «Стався до людей, так як хотів би щоб ставилися до тебе».

6

Комусь для щастя потрібні тільки гроші, а комусь важливе своє здоров’я та благополуччя своєї родини.

7

Хтось не прикладає значних зусиль, а хтось йде до кінця, бореться від початку до кінця.

8

Насамкінець, хотілося б сказати, що кожна людина всеж-таки бажає та прагне до кращого. І тільки від кожного з нас усе залежить, все в наших руках. Проте перш за все потрібно бути «людьми». При чому не тільки на словах, а й на ділі!Додаток Б

Коментарі

до картки для моніторингу якості роботи екзаменатора з оцінювання власних висловлень за критерієм

Конструкція

Л

Г

С

Прим.

1

Сучасний менталітет передбачає1 такі складові, як багатство, слава, що є, на думку багатьох, безперечно2, запорукою до успіху3, досягнення цілей.

+

+

+

2

На сьогоднішній день1, люди нехтують моральні цінності2, такі, як чесність, відвертість, порядність, вихованість. Люди3 забувають, що таке щастя, що таке кохання.

+
+

+

V

V


3

Нікого вже не хвилюють справжні почуття, милосердя, доброта1.

+4

Найпоширенішою проблемою людства є проблема1 людських відносин2, пригнічення3 моральних якостей людини4.

+

++

+
5

Кожен повинен усвідомлювати, чого саме він прагне, бажає. Але1 поза усим1 цим,2 треба пам’ятати, що усюди нас оточують2 люди. І3 потрібно ставитись до людини за принципом: «Стався до людей4,3 так як хотів би4 щоб ставилися5 до тебе».

+

++

+
І V
V

V


6

Комусь для щастя потрібні тільки гроші, а комусь важливе1 своє здоров’я та благополуччя своєї2 родини.

+

+
7

Хтось не прикладає1 значних зусиль2, а хтось йде до кінця, бореться від початку до кінця3.

+

+


+8

Насамкінець,1 хотілося б сказати, що кожна людина всеж-таки23 бажає та прагне до1 кращого. І тільки від кожного2 з нас усе залежить, все в наших руках. Проте3 перш за все4 потрібно бути «людьми». При чому5 не тільки на словах, а й на ділі!

+

+


+

++
V

I I

1. Сучасний менталітет передбачає1 такі складові, як багатство, слава, що є, на думку багатьох, безперечно2, запорукою до успіху3, досягнення цілей.

1.1. ЛЕКСИЧНА Менталітет не є активним діячем, тому не може передбачати. Доречніше: Сучасному менталітету характерні…, Сучасний менталітет сформований… Загалом речення потребує формулювання на зразок: Менталітет сучасної людини базується на уявленнях про багатство, славу як запоруку успіху, досягнення цілей.

1.2. СТИЛІСТИЧНА Постановка двох вставних елементів поряд ускладнює розуміння, адже неясно, чи безперечним є те, що так думає багато людей, чи те, що багатство й слава є запорукою успіху. Така двоїстість інтерпретації змісту вказує на стилістичну невправність автора.

1.3. ГРАМАТИЧНА Форма запорука вимагає залежної форми родового відмінка КОГО?ЧОГО: запорука успіху, достатку, досягнення цілей.

2. На сьогоднішній день1,1 люди нехтують моральні цінності2, такі,2 як чесність, відвертість, порядність, вихованість. Люди3 забувають, що таке щастя, що таке кохання.

2.1. ЛЕКСИЧНА Лексема сьогоднішній містить елемент день, отже, поєднання сьогоднішній день є тавтологічним.

2.2. ГРАМАТИЧНА Форма нехтувати вимагає залежної форми орудного відмінка КИМ? ЧИМ?: нехтувати увагою, нехтувати друзями.

2.3. ЛЕКСИЧНА Лексема люди міститься в контактних реченнях, що свідчить про невміння добирати синоніми.


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка