На виконання листа 02/2-08/3396 Управління освіти чода «Про проведення заходів з нагоди Європейського тижня місцевої демократії»Скачати 89.77 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір89.77 Kb.
#43354
На виконання листа 02/2-08/3396 Управління освіти ЧОДА

«Про проведення заходів з нагоди Європейського тижня місцевої демократії»

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА БЕСІДИ

НА ДОПОМОГУ КЕРІВНИКАМ ГУРТКІВ

З НАГОДИ ПОВЕДЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИЖНЯ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ
«Участь молоді у розвитку місцевої демократії в Україні та Європі»

 

https://lh3.googleusercontent.com/dcnimporwq7gzl2lghdlhnwpklusm3mqylkdwvbeazsjsm9v9w1obvewavlnjsfwqewbba=s147

Розробила

Вусата Д.М.

Методист

ЧОЦНТТУМ


Чернігів 2016
Мета заходу: Ознайомити вихованців гуртків з принципами функціонування місцевої демократії в Україні та Європі, сприяння обізнаності молоді щодо можливостей вирішення питань місцевого значення та залученню учнівської молоді до прийняття управлінських рішень, надання можливостей для ознайомлення з роллю Ради Європи та інших інституцій спільної Європи в області розвитку місцевої демократії.

Тип заняття: Бесіда

Хід заняття:

Вступне слово.

Відповідно до Указу Президента України «Про Європейський тиждень місцевої демократії» №922/2007 від 27.09.2007 року офіційний старт Європейського тижня місцевої демократії відбувся 15 жовтня 2007 року під час проведення у Валенсії (Іспанія) 15-ї сесії Конференції європейських міністрів, відповідальних за місцеве і регіональне управління.

Європейський тиждень місцевої демократії є щорічною європейською подією, що включає одночасно національні і місцеві заходи, які проводяться місцевими органами влади всіх держав-членів Ради Європи для поширення інформації про місцеву демократію і сприяння ідеї демократичної участі на місцевому рівні.

Теоретичний матеріал.

Утвердження української правової держави, розвиток громадянського суспільства нерозривно пов’язані зі становленням місцевої демократії, яка повною мірою може реалізуватися лише зі становленням місцевого самоврядування, розвитком громадської ініціативи на місцевому рівні.

У Посланні Президента України до Верховної Ради України «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002–2011 роки» наголошується, що важливим напрямом нового етапу адміністративної реформи є делегування управлінських функцій згори донизу та всебічний розвиток місцевого самоврядування.

Повноцінний розвиток місцевого самоврядування неможливий без широкого залучення громадян, в тому числі й молодого покоління, до процесів формування стратегії розвитку місцевих громад, участі їх у формуванні та роботі органів місцевого самоврядування, становленні інституцій громадянського суспільства на місцевому рівні.

Цьому розвитку, зокрема, сприяє стратегічний курс Українського Уряду, Президента України щодо розробки та впровадження реальних механізмів залучення громадян до управління державними справами. Так, відповідно до Указу Президента України № 683/2002 від 1 серпня 2002 року «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» забезпечення відкритості формування та реалізації стабільної та зрозумілої громадянам економічної та соціальної політики держави визначено пріоритетним завданням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Важливість залучення молоді до розвитку місцевої демократії, становлення системи місцевого самоврядування, активної участі у житті громади та місцевих громадських ініціативах обумовлена такими чинниками:

– молодь здатна внести інноваційні, нестандартні підходи до вирішення проблем місцевих громад, сприяти запровадженню новітніх інформаційних, управлінських технологій у місцевому самоврядуванні;

– молодь є доволі великою групою громадян. На сьогодні в Україні молодь віком від 14 до 28 років становить близько 11 млн. осіб. Тому важливим є врахування її потреб, бачення проблем місцевого розвитку, що може значною мірою здійснюватися через різні форми її активної участі.

– майбутнє місцевої демократії та сталий розвиток громад значною мірою залежить від того, наскільки сьогодні молоді фахівці будуть спроможні сприйняти накопичений управлінський досвід та, враховуючи європейські стандарти, здійснювати управління процесами місцевого розвитку.

У зв’язку з узятим Україною курсом на запровадження європейських стандартів, у тому числі і щодо участі громадян в управлінні публічними справами, важливим є аналіз європейського досвіду забезпечення участі молоді у розвитку місцевої та регіональної демократії.

Однією з перших заяв, зробленою під егідою Ради Європи, була Європейська Хартія участі молоді у муніципальному та регіональному житті, ухвалена 1992 р. Постійною конференцією Конгресу місцевих та регіональних влад Європи. У першій частині Хартії сформульовано керівні принципи секторальної молодіжної політики, такі як сприяння зайнятості серед молоді, профілактичні заходи у соціальній сфері та галузі охорони здоров’я, забезпечення молодим людям доступу до інформаційних центрів та баз даних та сприяння рівноправній участі молодих жінок та чоловіків у житті суспільства. У другій частині Хартії перераховуються інституціональні структури, які необхідні, аби забезпечити участь молоді на регіональному рівні. Рекомендується, наприклад, створювати молодіжні ради, що складаються з обраних однолітками молодих людей

У 1996 р. Рада Європи прийняла Рекомендацію №1286, де у статті 8 участь дітей та молоді у житті суспільства розглядається як один зі шляхів реалізації прав, закладених у Конвенції про права дитини. У Рекомендації міститься заклик до того, щоб «думка дітей враховувалась під час прийняття усіх рішень, що їх стосуються, щоб їм забезпечувалася можливість активно, відповідально та у формі, що відповідає їх можливостям, брати участь у житті суспільства на всіх рівнях – у сім’ї, місцевих громадах, школі та інших закладах, у судових слуханнях та в управлінні країною, а також, щоб вчити дітей бути відповідальними громадянами, заохочувати їх інтерес до суспільного життя та переглядати вікові обмеження про участь молодих людей у виборах».

У 1997 р. Рада Європи ухвалила Рекомендацію № R (97) 3 про участь молоді у розбудові майбутнього громадянського суспільства. В ній міститься заклик до урядів держав – членів Ради розвивати співробітництво між молодіжними організаціями та органами влади на національному, регіональному та місцевому рівнях, заохочувати молодих людей до участі у добродійній суспільній службі, сприяти співпраці між молодими людьми та місцевими і загальнодержавними молодіжними структурами в країнах Центральної та Східної Європи в рамках європейських програм, що діють

У новій редакції Хартії збільшено кількість розділів, а до наявних розділів «Напрямки політики» та «Організаційна основа участі молоді у місцевому та регіональному житті» додано розділ «Механізми участі молоді». У першій частині зазначеного документа «Напрями політики» розширено напрями політики, що їх зобов’язуються розвивати муніципалітети та регіони, й додано такі важливі напрями, як боротьба з насильством та злочинністю, запобігання дискримінації, сексуальне виховання, правова освіта та участь у законотворенні.

У новому розділі «Механізми участі молоді» визначено, що для досягнення реальної участі молоді у місцевому та регіональному житті необхідно розвивати такі механізми, як освіта молоді з питань участі, інформування молодих громадян, запровадження інформаційних та комунікаційних технологій, просування молодіжних засобів масової інформації, підтримка молодіжного волонтерського руху, молодіжних організацій та різноманітних ініціатив, залучення молоді до діяльності недержавних інституцій та політичних партій.

Також деталізовано частину «Організаційні основи участі молоді у місцевому та регіональному житті», в якій розкриваються завдання діяльності молодіжних рад, парламентів, форумів, підкреслюється важливість ресурсної та організаційної підтримки діяльності зазначених молодіжних структур.

Успішним у цьому сенсі є досвід роботи Спілки молодих державних службовців України, яка була створена 2000 р. і одним із головних завдань якої є формування нової високопрофесійної еліти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Основними завданнями Спілки є:

– сприяння розвитку системи державної служби, служби в органах місцевого самоврядування в Україні;

– надання методичної, інформаційної підтримки молодим державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування;

– просвіта молоді з питань державного управління й місцевого самоврядування, її підготовка та залучення до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

– сприяння європейській інтеграції України та розвиток міжнародних контактів серед молодих державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

За активної участі Спілки було розроблено та затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1444 Програму підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання.

Щоб активізувати вплив молоді, молодіжних об’єднань на розвиток місцевої демократії в Україні, необхідно посилити роботу в таких напрямах.

– Подальший розвиток спільних програм молодіжних об’єднань та органів місцевого самоврядування, які спрямовані на залучення молоді до роботи в представницьких (місцевих радах) та виконавчих структурах місцевого самоврядування, створення необхідних умов для професійного зростання молодих депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування. Важливим також є зміцнення громадських професійних об’єднань молодих депутатів, молодих посадових осіб місцевого самоврядування у напрямі розширення сфери їхньої діяльності, залучення позитивного іноземного досвіду тощо. Наприклад, в Німеччині успішно функціонує Спілка молодих чиновників, яка об’єднує понад 100 тис. молодих службовців, з-поміж яких і молоді працівники комунальних служб.

– Задля розвитку молодіжних громадських об’єднань на місцевому рівні вкрай необхідно зміцнити їхню ресурсну базу, зокрема, запровадити практику надання фінансової підтримки з боку місцевих органів влади (на конкурсній основі), втілити систему соціального замовлення. А що важливим чинником розвитку партії є активна участь у ній молоді, то місцевим партійним лідерам потрібно сприяти створенню молодіжних клубів прибічників партії. При цьому партійцям, окрім ідеологічних питань, варто роз’яснювати молоді можливості, які відкриває для них така участь, а саме: спілкування з тими, хто ухвалює рішення; розширення своїх політичних знань; можливість зустрічей з однодумцями. Добрим прикладом є діяльність Республіканської партії США, яка стимулює створення клубів молодих республіканців та розробляє для цього необхідні просвітницькі матеріали, які дають змогу молодій людині зрозуміти своє місце в місцевому партійному осередку.

– Аби підвищити електоральну активність молоді, необхідно впроваджувати дієві заходи, спрямовані на правову просвіту молоді як учасника виборчого процесу, роз’яснювати їй необхідність участі у голосуванні на місцевих виборах. Також потрібно активніше залучати молодих людей до організації виборів – роботи у складі виборчих комісій, офіційному спостереженні тощо.

– Для продовження розвитку структур співпраці молоді з органами місцевого самоврядування на кшталт молодіжних парламентів, муніципалітетів, рад, необхідним є становлення договірної форми взаємодії, коли співпраця базується на чітко визначених принципах та процедурах, які закріплюються відповідною угодою між молодіжною структурою та органом місцевого самоврядування. Також реальній участі молоді в ухваленні рішень на місцевому рівні сприятиме подальше запровадження систематичних громадських слухань із проблем, які прямо або опосередковано стосуються молоді.Обговорення теми з вихованцями:

Орієнтовні питання для вихованців:

1. Як активізувати процес розповсюдження інформації щодо принципів, надбань та досягнень функціонування місцевої демократії в Україні та Європі?

2. Що сприяє підвищенню обізнаності молоді щодо можливостей вирішення питань місцевого значення та їх залучення до прийняття управлінських рішень?

3. В яких напрямках необхідно посилити роботу, щоб активізувати вплив молоді, молодіжних об’єднань на розвиток місцевої демократії в Україні.

ПРАВОВА БАЗА ТИЖНЯ

Рішення щодо започаткування Європейського тижня місцевої демократії міститься у Рекомендації 238 (2007) Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, яку ухвалено 1 червня 2007 року.

Офіційний старт Європейського тижня місцевої демократії відбувся   15 жовтня 2007 року на 15-й сесії Конференції європейських міністрів, відповідальних за місцеве і регіональне управління (м. Валенсія, Іспанія).

Щорічне проведення в Україні заходів Європейського тижня місцевої демократії введено Указом Президента України «Про Європейський тиждень місцевої демократії» №922/2007 від 27 вересня 2007 року в Україні.Література:

Бібліографічний опис статті: ПЛОСКИЙ К. В. Участь молоді у розвитку місцевої демократії в Україні: проблеми та перспективи // Український соціум. - 2005. - № 1 (6). - C.101-111http://www.politik.org.ua
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Методичні рекомендації для дистанційного та індивідуального навчання факультативного курсу для 10-11 класів
downloadcenter -> Перекази і легенди Звягельщини
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»
downloadcenter -> Анотація. У статті розглянуто основні технології навчання, які використовують учителі Нововолинської гімназії в рамках проведення дослідно-експериментальної роботи, що забезпечують ефективність сучасного уроку. Ключові слова
downloadcenter -> Головне управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації Державний навчальний заклад «Звенигородський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»
downloadcenter -> Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів
downloadcenter -> План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) №158 комбінованого типу Харківської міської ради»
downloadcenter -> «Креативність на уроках виробничого навчання»

Скачати 89.77 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал