Н. О. Ніколенко «розвиток творчих здібностей молодших школярів в умовах гпд» розвиток творчих здібностей молодших школярів в умовах гпдСторінка1/5
Дата конвертації30.04.2016
Розмір1.61 Mb.
  1   2   3   4   5З досвіду роботи

вчителя початкових класів

Н.О. Ніколенко


« РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ГПД»

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ГПД

1. Проблема формування креативної та творчої особистості в сучасних умовах розвитку суспільства.

2. Моя діяльність як вихователя ГПД як основа для розвитку учнів.

3. Роль роботи в ГПД у розвитку молодших школярів.

4. Розвивальні вправи, ігри, завдання, що використовую в ГПД

На сучасному етапі розвитку суспільства вкрай необхідною є потреба створення сприятливого простору для формування успішних, конкурентоздатних особистостей, спроможних ефективно працювати та навчатися протягом усього життя. Зміна напрямку державної політики України в галузі освіти до дитинства поселяє надію на успішний розвиток саме такого суспільства. При цьому особистість педагога, якому належить бути вчителем і вихователем громадянина XXI століття, стає центром освітньої системи. Педагог був і залишається основним суб’єктом, покликаним вирішувати завдання розвитку суспільства.

Тільки творча особистість здатна вирішувати непрості завдання виховання підростаючого покоління. А особливо, коли ця особистість Вихователь. Адже «плекає педагог майбутність долі!» (І. Драч). І тільки постійне вдосконалення власного педагогічного досвіду дає право вихователю стати свідком «народження Людини».

Вихователь на сучасному етапі розвитку суспільства — це людина, обдарована природними задатками творити для дітей та з дітьми. А для цього й потрібно прагнути бути, вихователем сучасного суспільства. Скільки для цього вихователь має знати! Скільки він повинен прочитати і скільки разів виношувати свої думки на самоті. Скільки разів він повинен помилитися і знайти свої помилки! Скільки він повинен уміти!

Проблема розвитку дітей молодшого шкільного віку являється актуальною в будь-якому соціумі на кожному етапі його розвитку, тому що від вирішення цієї проблеми залежить майбутнє даного суспільства.

Одним із важливих аспектів діяльності вихователя ГПД є не лише формування фахової креативності як працівника в галузі початкової освіти, але й уміння розкрити власний творчий потенціал, розвинути креативність, зняти психологічні перешкоди до самовираження, допомогти в успішній соціалізації, сформувати знання, уміння та навички щодо створення продуктів власної творчості тощо. Через власну особистість він повинен розвивати та формувати особистість дитини, беручи відповідальність перед соціумом за адаптування її в оточуючому світі шляхом проживання з нею спільно керованого і самокерованого процесу, яким реалізує антропосоціальний підхід до здійснення запитів суспільства.

Креативна діяльність вихователя ГПД спрямована на формування особистісно-соціального досвіду вихованця з урахуванням особливостей розвитку особистості в сучасному суспільстві. В літературних джерелах представлено до 70 визначень креативності і їх кількість постійно збільшується. Формування сутності поняття «креативність» безумовно пов’язане з такою категорією як творчість.

Вважається, що творчість – це процес, в результаті якого створюється нове, а креативність – це потенціал («внутрішній ресурс») людини, який вона застосовує для створення нового .Творчість не завжди дає творчій продукт, а креативність включає в себе здатність до створення творчого продукту (нові способи, нові рішення, нові варіанти). Творча, активна особистість формується переважно умовами виховання, впливом соціального середовища та системи освіти і навчання. Якщо ж творча активність виявляється і за відсутності чи недостатності зовнішніх умов, то таку творчу активність називають креативною.

Креативність базується на специфічних психофізіологічних особливостях індивіда, зокрема на високій динаміці правої півкулі головного мозку (образне мислення). Аналіз наукової літератури засвідчує, що проблема креативності особистості розглядається в широкому міждисциплінарному контексті.

Філософський аспект репрезентує креативність у контексті творчості як невід’ємної характеристики універсуму як сукупності об'єктів і явищ в цілому, що розглядається в якості єдиної системи, тобто об'єктивна реальність в часі і просторі (Платон, Б. Спіноза, І. Кант, Ф. Шеллінг, М. Бердяєв та ін.). яка складається з кількох компонентів: потребнісно-мотиваційного; формування цілей; емоційної регуляції; системи пізнавальних засобів, які використовує людина (поняття, образи, дослідницькі стратегії); результатів пізнавальної діяльності; активного, творчого ставлення дитини до світу, яке ґрунтується на її мотиві до винайдення нових засобів дії і видів діяльності; здатності творчо мислити.

Креативність – це природна властивість особистості, яка існує від початку життя людини; це найвища форма активності особистості.

Креативність – це активність, що втілюється у продуктах творчості. Завдяки їй людина виражає себе, свій внутрішній світ, змінюючи його. Вона творить не тільки зовнішній світ, але й свій власний (внутрішній).

Формування креативності залежить від певних умов, зокрема, від того,що не існує: зразка регламентованої поведінки, позитивного зразка творчої поведінки, умов для наслідування творчої поведінки, соціального підкріплення творчої поведінки.

Творчість – це діяльність людини, яка утворює нові оригінальні цінності; це здатність до самовираження та самоактуалізації, що, у свою чергу, є магістральним у феноменології креативності. Але є ще третій – інтеграційний підхід, який трактує творчість за творчим результатом, за творчим процесом. Творчість означає – створення нового.

ІІ. Діяльність вихователя ГПД як основа для розвитку учнів.

Свою роботу в ГПД я як вихователь розпочинаю зі знайомства з оперативною інформацією по школі. На даному етапі у мої функції входить: привітання вихованців; перевірка по класному журналу відвідування та успішності вихованців; отримання від учителя початкових класів інформації про поведінку молодших школярів, що відвідують групу, про їх настрої і самопочуття; отримання інформації про характер завдань на самопідготовку; отримання вказівок від керівників школи; внесення поправок в план роботи на день на основі отриманих настанов; огляд приміщення для заняття з групою з метою перевірки відповідного мікроклімату в класі санітарно-гігієнічним нормам (свіже повітря в приміщенні, освітленість приміщення, стан навчального та ігрового обладнання).

Прийнявши дітей в групу я як вихователь: роблю відмітку в журналі групи про відсутність окремих учнів; вислуховує прохання присутніх дітей; ознайомлююсь зі змістом записок батьків вихованців повідомляю групі план роботи на день, враховуючи побажання і прохання вихованців, приймаючи їх пропозиції.

Наступним важливим моїм обов'язком як вихователя є організація відпочинку дітей на відкритому повітрі незалежно від погоди і пори року. Прогулянка на пришкільній території у поєднанні з рухливими іграми середньої інтенсивності (малорухомі ігри) може тривати 1,5 год

Організовуючи передобіднє перебування на повітрі, враховую, що діти втомлені, причому в різній степені, тому необхідна помірно рухова діяльність і диференційований підхід до учнів з різними фізичними можливостями. Звертати увагу на те, щоб діти під час ігор не перевтомлювалися.

Весь той час, поки діти перебувають на повітрі також: приймаю заходи з охорони життя і здоров'я малюків; попереджаю про можливість дитячого травматизму; стежу за самопочуттям вихованців, відносинами між ними, порядком і дисципліною.

По закінченні заняття коротко підводжу підсумки занять; вислуховую побажання дітей; даю оцінку діям вихованців.

Наступний мій обов'язок як вихователя – організація харчування вихованців. Мої функції на даному етапі (режимному моменті) полягають у: здійсненні контролю за чистотою рук дітей (обов'язкове миття рук з милом перед походом в їдальню); своєчасне направлення в їдальню чергових, щоб вони накрили столи і підготували все для обіду; нагадуванні хлопцям (а краще згадування разом з дітьми) перед походом в їдальню правил поведінки за столом; здійснення контролю за дотриманням дисципліни.

Під час проведена самопідготовки я націлюю учнів на самостійну роботу, серйозне ставлення до виконання своїх навчальних завдань; здійснюю спостереження за тим, як діти приступили до роботи; підтримую спокійну ділову обстановки в групі під час виконання ними самостійної роботи (спостереження за діяльністю групи, вимагаю від кожного самостійної і старанної роботи, здійснюю контроль за раціональним витрачанням часу дітьми на самопідготовку, за виконанням завдання у встановлені терміни); проводжу мікропауз реабілітаційного характеру (фізкультхвилинки, вправи для очей, рук, хребта, прослуховування запису з звуками природи, невеликі ігрові вправи); здійснюю індивідуальний підхід до кожної дитини в про цесі проведення самопідготовки: забезпечую дитині можливості вибору того предмета, з якого він почне виконання ним домашнього завдання (з письмового або усного предмета).

Особливо проявляю більшу терпимість по відношенню до учнів з труднощами в навчанні (завжди додатково пояснюю незрозуміле)

Таким чином, діяльність далеко не тотожна діяльності вчителя.

Відмінності обумовлені такими формами організації навчально-виховного процесу, як урок і група продовженого дня, і вже це зумовлює необхідність спеціально організованої підготовки вчителя початкових класів до роботи вихователем ГПД

ІІІ. Роль роботи ГПД у розвитку молодших школярів

В останні роки в освітніх установах групи продовженого дня є однією з провідних форм організації життєдіяльності дітей, їх інтелектуального й морального розвитку. Так як більшість батьків значну частину часу зайняті

на роботі, вибір ними для своїх дітей заняття в групі продовженого дня очевидний. Отже, перед групами продовженого дня стоять завдання виховання особистості дитини, забезпечення безпеки її життя і здоров'я.

Головною метою школи, як соціального інституту в сучасних умовах є різнобічний розвиток дітей, їх пізнавальних інтересів, творчих здібностей, загальнонавчальних умінь, навичок самоосвіти, здатних до самореалізації особистості.

Молодший шкільний вік вважається найбільш сприятливим і значущим періодом для виявлення і розвитку творчого потенціалу особистості. У цьому віці закладаються основи творчої та освітньої траєкторії, психологічна база продуктивної діяльності, формується комплекс моральних цінностей, якостей, здібностей, потреб особистості. Все це визначає успішність подальшого навчання, виховання та соціалізації особистості.

На розвиток молодших школярів впливають багато факторів життя. Соціальна середовище, в якому вони обертаються – це сім'я, друзі, знайомі і не знайомі люди, з якими їм доводиться зіштовхуватися. Загальноосвітня школа, де вони отримують знання, а деколи проводять в ній більшу частину дня діти, як відвідують групу подовженого дня. Кожен з нас повинен вкласти в наших дітей свою частину знань, умінь і навичок, щоб допомогти школярам правильно розвиватися. Вкласти в них міцну основу для їх подальшого та успішного просування по життю. Від того, як організовано життя і діяльність дитини у групі продовженого дня, наскільки правильно зроблений відбір змісту, видів діяльності, її форм та їх поєднання в єдиній системі виховного впливу залежить успіх виховної роботи в цілому.

Я як вихователь групи продовженого дня намагаюсь вирішувати завдання розвитку різноманітними способами, використовуючи наступні види діяльності: ігри, конкурси, свята, вікторини, виховні заходи, клубну годину тощо.

Я як вихователь ГПД в міру своїх сил і здібностей роблю життя дітей цікавим, змістовним, правильно організованим повсякденно, наповненим кожний день корисними думками і справами, маленькими перемогами і радощами.

У нормативних документах сказано про те, що в групі продовженого дня головною є виховна робота, однак без розвиваючих методів та прийомів не можливо виховати цілісну особистість. Тому роботу з дітьми в ГПД проводжу на паралелі виховання і розвитку.

Мої завдання як вихователя групи продовженого дня полягає в тому, щоб не тільки зайняти дитину грою, заповнити вільний час, але і організувати такі заходи, які були б цікаві й корисні школяреві відповідного віку, сприяли його інтелектуальному і фізичному розвитку, збагачували його емоційно.

Забезпечуючи цілеспрямованість, комплексність і безперервність виховного впливу на дітей, створюю обстановку, сприятливу для розвитку кожної дитини і всього колективу.

Особливе місце в режимі дня посідає самопідготовка, яка повинна проводитися в один і той же час. Під час самопідготовки підтримую необхідний для самостійної роботи порядок і забезпечую успішне виконання завдань всіма учнями, прагнучи закріпити ті знання, які діти набули на уроках.

Передбачені розвиваючі заняття перед самопідготовкою, щоб підготувати дітей до самостійної навчальної роботи, що вимагає від них активної розумової діяльності (матеріали на розвиток мовлення, збагачення словникового запасу, тренування уваги, пам'яті, закладання основ творчості.

Найбільш прийнятна тривалість таких занять – 10-15 хвилин. Відпочилі, без ознак втоми і збудженості, діти легко включаються в розумову діяльність при виконанні домашніх завдань.

У вільний час всі діти тягнуться до ігрової діяльності, так як гра для деяких з них є сенсом життя. У рухливих іграх діти розвивають в першу чергу свої фізичні здібності; через сюжетно-рольові ігри вони успішно освоюють елементи людської діяльності, а з допомогою дидактичних ігор краще засвоюють і поглиблюють знання навчальної програми. У час, відведений для ігор, діти групуються за інтересами, а завдання вихователя -допомогти дітям визначитися з грою.

Важливу роль у розвитку дитини молодшого шкільного віку відіграє потреба в русі. Рухливі ігри – не тільки форма активного відпочинку дітей, а й засіб залучення дитини до здорового способу життя. Рухливі, емоційні ігри та ігри-змагання, естафети розвивають у них кмітливість, швидкість реакції, зменшують скутість і емоційну загальмованість.

Кожна гра виконує певні функції. Гра містить великі виховні можливості, так як вона завжди бажана. Ігри створюють великі можливості для розвитку організаторських умінь і навичок хлопців. Будь-яка гра робить життя дитини багатшими, розширює досвід далеко за межами того, що можна пережити в повсякденності. Ігри допомагають дитині освоювати багато корисних функцій, розвивати здібності і важливі у житті якості. Але головне, чого він навчається в грі – це бути людиною. В ігровій діяльності діти отримують навички групової роботи, тобто відбувається розвиток комунікативних здібностей і створюється радісний робочий настрій, що теж важливо в умовах тривалого перебування дітей у школі.

У розвитку дітей використовую пізнавальні ігри: ігри-конкурси, ігри-подорожі, «Поле чудес», «Хто хоче отримати приз» і інші; інтелектуальні: невеликі логічні завдання для дітей. До них відносяться ребуси, кросворди.

На перший погляд, здається, що їх виконання не становить труднощів для дитини. Насправді вони напружують весь свій розум, силу, щоби розв'язати задачу, причому справляються далеко не всі. Тому особливо важливо підходити до дітей дуже індивідуально, враховувати рівень розвитку дитини, слід урізноманітнити ігри за ступенем складності, щоби кожен вихованець відчував свою значимість і міг проявити свій інтелект.

Необхідно давати значно часу для роздумів, не поспішати з відповіддю.

Сюжетно-рольові ігри молодших школярів мають свої особливості. Так, наприклад, вони нетривалі за часом і в них бере участь невелика кількість людина. Вихованці з задоволенням грають у ігри: «Школа», «Магазин», «Моя сім'я», «Лікарня» та інші.

Також загальному розвитку дітей сприяють спортивна година, бесіди з ПРАВИЛ дорожнього руху та ОБЖ, уроки ввічливості, розвиваючі ігри, трудова діяльність, які допомагають дитині жити в групі продовженого дня насиченим, повним життям.

В сучасних умовах ставлю перед собою задачу домогтися того, щоб наші діти виросли не тільки свідомими і здоровими членами суспільства, але і обов'язково, ініціативними, думаючими, здатними на творчий підхід до справи. Тому в даний час однією з головних цілей моєї виховної роботи стає формування дитячого інтелекту, а основою розвитку розумових здібностей у молодшому шкільному віці є цілеспрямований розвиток пізнавальних психічних процесів: уваги, уяви, сприйняття, пам'яті, мислення.

Ефективним засобом розвитку творчих здібностей молодших школярів є – оригамі. Не перелічити всіх переваг оригамі в розвитку дитини. Доступність паперу як матеріалу, простота його опрацювання приваблюють дітей. Оригамі вчить дітей різним прийомам роботи з папером, таким, якзгинання, складання; розвиває здатність працювати руками, у них удосконалюється дрібна моторика рук, відбувається розвиток окоміру; стимулюється розвиток пам'яті, так як дитина, щоб зробити виріб, повинна запам'ятати послідовність її виготовлення, прийоми і способи складання.

Складаючи фігурки з паперу, дитина концентрує всю свою увагу на цьому процесі. Заняття цим видом мистецтва є психотерапією, яка дозволяє відволіктися школяреві від повсякденних уроків і турбот, допомагає тренувати пам'ять.Шляхом складання паперу з типу оригамі ми з дітьми отримуємо різні види іграшок – тварин, птахів, риб.

Основними напрямками моєї виховної роботи в ГПД школи є –естетичний, патріотичний, екологічний, пізнавальний, спортивно-оздоровчий. Через гру, читання та обговорення казок, оповідань разом з дітьми розглядаємо такі ціннісні категорії, як добро, совість, сором, милосердя, великодушність. Діти люблять ці заняття. Така діяльність сприяє формуванню у молодших школярів бажання ставати кращими. Турботливе ставлення до оточуючих – найцінніша моральна якість, що виховується у дітей з раннього віку, тому в ГПД проводжу бесіди про дружбу, а також заняття на теми «Культура спілкування і поведінки».

ГПД дає дітям багато: всебічний розвиток творчих здібностей, набуття навичок самостійного навчання, гармонійно спланований дозвілля, здоров'язберігаючий режим, формування соціально-значущих навичок, спілкування з однолітками.

ІV. Розвивальні вправи, ігри, завдання, що використовую в ГПД

РОЗУМОВА РОЗМИНКА

1. Цікаві запитання з елементами ТВВЗ.

— «Буває — не буває» — довести, чого не буває (крокодили не літають,

але можуть летіти в літаку).

— Чому вода мокра?

— Чому на руці 5 пальців?

— Чому два вуха, два ока, а ніс один?

— Як зробити, щоб уроки самі виконувалися?

— Що робити з 20-ма однаковими іграшками?

— Як використати море молока, киселю, каші?

— Як приготувати печиво різної форми, якщо відсутні формочки?

— Як донести пиріжки, якщо розірвався пакет?

— Куди поділася дірка від бублика?

— Як пролізти у вушко голки?

— Як швидко прибрати сніг біля школи?

— Через що ти ходиш до школи?

— Чим завершується літо і починається осінь?

— Коли небо є нижчим, ніж земля?

— Чи може коса косу перерізати?

— Що на небі одне, а у баби дві?

— Що рукою не схопиш?

— Шо поруч іде, а сліду не залишає?

— Чому бурульки падають із даху?

— У Червоної Шапочки 10 однакових шапочок. Що з ними зробити?

— Пішли в поход до лісу. Узяли консерви і хліб, а ніж і відкривачку

забули. Що робити?

— Необхідно розклеїти афіші цирку, а клею немає. Що робити?

— Знайко просить у Пончика рецепт пирога, а Пончик не вміє писати. Що

зробити?

— Загубилися рукавички, а надворі мороз. Як бути?

— Чим зачесатися, якщо відсутній гребінець?

— Як змінитися колобку, щоб його не могли з’їсти?

— Як збудити Сплячу Красуню?

— Як розсмішити царівну Несміяну?

— У лісі є школа зайців. Що там вивчають?

— Що зробити для того, щоб швидко знайти песика, який загубився?

— Як переконати Бруднулю Пістрявенького, що потрібно митися?

— Придумати речення, у якому слова мороз, бублик, хвиля писалися б з великої літери. (Мороз може бути прізвищем, Бублик — прізвиськом собаки, Хвиля — назвою кафе, кінотеатру.)

— Троє коней пробігли в одній упряжці 3 км. Скільки кілометрів пробіг кожний кінь?

— Гуска, яка стоїть на одній нозі, важить 2 кг. Скільки важитиме гуска, якщо вона стане на обидві ноги?

— Оленка старша, ніж Мишко, а Мишко старший, ніж Сашко. Хто старший — Оленка чи Сашко?

— Батько робить до колодязя 7 кроків, а син — 9 кроків. У кого ширший крок?

— Мій брат народився на три роки раніше, ніж я. Хто старший?

У яку банку вміщується більше води — у дволітрову чи трилітрову?

— Чи може яблуко (риба, зошит, пачка цукру) важити 1 кг?

— Бублик розрізали на три частини. Скільки розрізів зробили?

— Яким ключем не можна відімкнути замок?

— Що подарувати на день народження Бабі Язі, Крокодилу Гені, старій Шапокляк?

— Звідки береться вітер?

— Про яких тварин можна сказати, що вони вилазять зі шкіри?

— Чи росте дерево взимку?

— Де зимують раки?

— Що означає вислів «вовка ноги годують»?

— Чи однакові у кішки очі вдень і вночі?

— Які звірі літають?

— Павук — комаха чи ні?

— Який звір спить узимку донизу головою?

— Чому рослини не можна поливати на сонці?

— Чи вміє плавати слон?

— Хто тричі народжується, перш ніж стати дорослим?

— Що станеться з бджолою після того, як вона вжалить?

— Яка ягода є найбільшою?

— Що таке біатлон?

— Замініть вислів «тримати язик за зубами» одним словом.

— Який птах на Землі найбільший?

— Яка пташка прилітає до нас узимку?

— Як зветься поле, на якому вирощують кавуни?

— Як називаються святкові кольорові вибухи у небі?

— Яку назву має дорогоцінність, що вирощують у мушлях?

— Як називається музикант, який грає на барабані?

— Назвіть ім’я автора казки «Червона Шапочка».

— Яку назву має сплющене коло?

— Як часто проводяться Олімпійські ігри?

— Як називаються книги, у яких написано про все?

— Скільки людей тягнуло ріпку?

— Яка «тварина» живе в комп’ютері?

— Як зветься «обличчя» телевізора?

— Який день року є найкоротшим? (20 грудня)

— Як називається малюнок у книжці?

— Двоє людей підійшли до берега, щоб переправитися. Човен може перевезти лише одну людину. Але переправились обоє. Як вони це зробили? (Вони підійшли до різних берегів.)

— У сім’ї троє братів. У кожного одна сестра. Скільки дітей у сім’ї?

— Летіла зграя птахів: один птах попереду, а двоє позаду, один позаду і двоє попереду, один між двома і троє в ряд. Скільки птахів? (3)

— На яких полях не росте трава?

— Не їсть, не п’є, а говорить і співає.

— У перший кошик поклали половину груш, а в другий — 5. Скільки груш було всього?

— Біла морква взимку росте. Що це?

— З яким відром ідуть по воду?

— Чи можна з кози зробити козака?

— Що знаходиться між підлогою і стелею?

— Водій автобуса має двох сестер, але вони не мають брата. Як це може бути?

— Який чайник швидше закипить — із сирою водою чи з кип’яченою?

— У кишені 15 копійок, але одна з монет не п’ятак. Які це монети?

— Як написати словосполучення «суха трава» чотирма літерами?

— Дитина сидить на дорозі й плаче: «У мене є батько і мати, але я їм не син». Чи може таке бути?

— У бабусі онучка Марійка, кіт Пушок, собака Дружок. Скільки онуків у бабусі?

— На дереві сидять два птаха, два горобця, а решта — ворони. Скільки ворон?

— З якого посуду не можна поїсти?

— На яке запитання не можна відповісти «так»? (Ти спиш?)

— Який годинник показує правильно час тільки двічі на день?

— Що можна побачити із заплющеними очима?

— Яких камінців немає в жодному морі? (Сухих)

— З’явилася фірма «Няв-гав-іго-го». Хто є власниками фірми?

— Скільки кінців у палки у двох палок? у половини палки?

— Якою дорогою півроку плавають, півроку їздять?

— У вазі три яблука, дві груші, чотири апельсини, один лимон. Скільки яблук у вазі?

— Мішок борошна коштує 100 гривень. Скільки коштує тригривнева булочка?

— Опівночі йшов дощ. Чи може через два дні цій самій порі бути сонячна погода?

2. Гра «Обери правильну відповідь»

— Курочка Ряба знесла золоте яєчко, писанку чи кіндер-сюрприз?

— Який хлібобулочний виріб утік від баби і діда: бублик, колобок чи батон?

— Що купила на базарі Муха-цокотуха: мед, самовар чи комара?

— Як звали собачку у казці «Ріпка»: Сердючка, Жучка чи Рекс?

— Що виростає у берези навесні: сережки, намисто чи браслети?

— Як звали миролюбного кота з мультфільму: Базиліо, Леопольд, Матроскін?

— Хто в казці «Буратіно» торгував п’явками: Дуремар, папа Карло чи Карабас Барабас?

— Яка казкова героїня мала блакитне волосся: попелюшка, Дюймовочка чи Мальвіна?

— Яке було прізвисько у героїнь казки «Івасик- Телесик»: Драконівни, Зміївни, Ящірківни?

— Як звали одного з друзів Вінні-Пуха: Гри- венька, П’ятачок, Грошик?

— Якого кольору була шляпа у Незнайка: строката, блакитна чи сіробуромалинова?

— Як називалося місто, у якому жив Незнайко: Квіткове, Кактусове, Пальмове?

— Як називалася річка, біля якої жив Незнайко: Перцева, огіркова, Томатна?

— Чим пригощала Лисичка Журавля з казки: манною кашею, піцею, шашликом?

— З чого фея зробила карету для Попелюшки: гарбуза, помідора, ананасу?

— З якого предмета Мальвіна провела урок для Буратіно: арифметики, англійської мови, фізкультури?

— На які пояси поділяється планета Земля: теплові, вовняні, шкіряні?

— Як називається кухар на кораблі: менеджер із харчування, кок, ложкар?

— Який океан найбільший: Тихий, океан сліз, Океан Ельзи?

— Як називається український національний танок: канкан, гопак, ча-ча- ча?

— Кого отримав у спадок молодший син мельника з казки «Кіт у чоботях»: пацюка, верблюда, кота?

— Який чарівний предмет був у Аладіна: ліхтарик, лампа, світлофор?

— Як звали хлопчика з Простоквашино: дядько Федір, Том Соєр, Нільс?

— Хто жив у хатинці на курячих ніжках: курочка Ряба, Півник Золотий гребінець, Баба Яга?

— На якій пташці Дюймовочка відлетіла у теплі краї: на папузі, на ластівці, на ґаві?

— Як зветься той, хто вирощує хліб: хлібороб, булочник, бубличник?

— Що подарували листоноші Пєчкіну з Про- стоквашино: мерседес,

велосипед, самоскид?

— Як звали кошеня з мультфільму: Хрю, Гав, Іго-го?

— На чому барон Мюнхгаузен літав на Луну: на ракеті, на ядрі, на мітлі?

— На якому полі Буратіно хотів виростити грошове дерево: волошковому полі, полі чудес, футбольному полі?

— Як називалася яхта капітана Врунгеля: «Біда», «Злидня», «Неприємність»?

— Як називається людина, яка керує оркестром: диригент, агент, палочник?

— Що проковтнув Крокодил із казки «Мийдо- дір»: мочалку, калошу, Тотошу?

— Що виловив рибак у синьому морі: золотий ключик, золоту рибку, золотого оленя?

— Кого Вінні-Пух хотів переконати, що він хмарка: бджіл, мисливців, синоптиків?

3. Гра «Що трапиться якщо?»

— зникнуть усі дерева?

— не буде зими?

— зникнуть усі звірі?

— не стане ночі?

— не буде автомобілів?

— зникнуть солодощі?

— будуть тільки солодощі?

— речі почнуть говорити?

— дорослі й діти поміняються місцями?

— і дорослі, і діти тільки гратимуть у комп’ютерні ігри?

— чарівник виконає по одному бажанню всіх людей?

— слони зменшаться до розміру кішки?

— зникнуть мобільні телефони?

— люди розучилися лічити?

— усі люди стануть товстими або дуже високими?

— усе стане вдесятеро важчим (легшим)?

— можна замовляти сни?

— у людини буде чотири руки?

— Земля почне обертатися навколо своєї осі не за добу, а за годину? тиждень? рік?

— пори року триватимуть не три місяці, а рік?

— якщо люди з’являтимуться на світ уже дорослими?

— з життя людей зникне спорт?

— вода в морі стане не солона, а солодка?

— зникнуть пташки?

— увесь час триватиме свято?

ВПРАВИ ТА ІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ НЕСТАНДАРТНОГО МИСЛЕННЯ

►►Вправи


1. Завдання: розповісти про своє ставлення до події або явища, а потім поглянути на це очима інших людей або тварин. Наприклад: іде перший сніг. Як ти ставишся до цього? Тепер уяви, що ти водій великої вантажівки, льотчик, який вирушає в політ, зайчик у лісі, ведмідь тощо. Або всі учні захопились іграми у космічних прибульців. Якої думки про це батьки, учителі, старшокласники, твій домашній собака (кішка)?

2. Переповісти відому казку або коротке оповідання від імені її персонажів.

Як би розповіла свою казку Червона Шапочка, її мати, бабуся, вовк, лісоруби?

3. Змінити місцями в казках чи розповідях негативних і позитивних персонажів.

4. Хто як бачить предмет (наприклад: як бачить ложку ліліпут, велетень, собака, мишка, тарілка)?

5. Скласти розповідь за заданим початком, кінцівкою.

6. Скласти біографію різних казкових героїв: крокодила Гени, Баби Яги, Чахлика Невмирущого, Бармалея, лікаря Айболить, старої Шапокляк тощо.

7. Скласти розповідь про майбутнє своїх товаришів, казкових героїв.

8. Розказати казку, починаючи з кінця.

9. За яких умов гілка дерева, яблуко, лялька, барабан можуть бути

корисними? А за яких вони можуть шкодити?

10. Описати предмет очима людини, яка його ніколи не бачила і не знає, що це і навіщо (наприклад, годинник очима австралійського аборигена, сніговика, жителя пустелі).

11. «Казковий салат». Обрати навмання 5-6 героїв різних казок. Скласти казку з цими героями. (Попелюшка, Мальвіна, крокодил Гена, Вінні- Пух, Сірий вовк)

12. Гра «Так чи ні». Ведучий задумує якийсь предмет (персонаж, число). Гравці повинні відгадати, що це, ставлячи йому запитання. Відповідати можна тільки «Так» чи «Ні». Наприкінці гри доречно прокоментувати, якізапитання були найбільш вдалими і допомогли швидше відгадати предмет.

13. «Телепат». Необхідно уявити, що ви отримали дар телепатії, можете не тільки знати думки людей, але й передавати їм свої. Як ви скористаєтеся цим даром?

14. «Рятівники». Згадати ситуації з казок, розповідей, коли позитивні герої потрапляти в критичні ситуації. Придумати не менше ніж 8 способів порятунку. Можна пропонувати фантастичні способи.

15. «Нове свято». Запропонувати учням придумати нові свята і правила, за якими їх святкують (наприклад, свято першого комара, свято носових хусточок, свято дощику тощо).

16. «Чорна скринька». За трьома підказками, які дають послідовно, відгадати, що в чорній скриньці.

17. «Придумай нову настільну гру» (удосконалити ту, що вже існує: доміно

— печиво, шоколадні шахи (після гри можна з’їсти), гібрид шахів і доміно тощо).

18. Метод фокального об’єкта. Обрати будь-який предмет, який необхідно вдосконалити, наділити незвичайними можливостями (лялька, зошит, пенал, санки, тварина, м’яч, підручник, стіннівка тощо). Потім необхідно обрати кілька випадкових об’єктів (наприклад, електрична лампочка, повітряна кулька, телевізор). До них дібрати ознаки: електрична лампочка — світиться, тепла, прозора, перегоряє, вмикається в електромережу; повітряна кулька —літає, надувається, не тоне, відскакує; телевізор — транслює передачі, має керування. Сформульовані властивості слід перенести на обраний об’єкт. Наприклад, нехай цим об’єктом буде зошит. Зошит, що світиться в темряві;теплий, щоб можна було зігріти холодні руки, не тоне; має дистанційне керування (сам вистрибує з ранця, посувається), його не загубиш; співучий зошит, якщо правильно пишеш, він співає, попереджає про помилки, даєпоради, а якщо його рвати, він кричить; надувний: може збільшитися або зменшитися.

19. Учням пропонують розглянути репродукції картин, листівки, малюнки і дати їм нові назви. Учитель оцінює, хто назвав композицію краще.

20. Фантастичні істоти. Запропонувати поєднати властивості або частини двох-трьох об’єктів: риба + людина = русалка; кінь + людина = кентавр. А слон і муха? Собака і півень?

21. Придумати фантастичну рослину: дерево, на якому ростуть одразу кілька

видів фруктів, готові вироби, цвітуть декілька різних видів квіток, на одному

дереві ростуть об’єкти живої та неживої природи тощо.

22. Придумати фантастичні види транспорту, будівель, меблів, видів зв’язку.

23. Придумати загадку про заданий предмет: виделку, краватку, пляшку тощо.

24. Перетворити живу істоту на неживу і навпаки. Наприклад: яким неживим предметом можна уявити зайця? їжака? крокодила? Якою живою істотою може бути тарілка? телевізор? кеди?

25.Уявити, що ожили персонажі казок і творів, які за сюжетом загинули.

Придумати продовження казок (творів). Наприклад, Снігуронька не розтанула, олов’яний солдатик не згорів, Русалонька залишилася живою; ожили персонажі картин, скульптур: запорожці, Альонушка, мисливці тощо.

26. Ви потрапили на невідомий острів, де живуть аборигени. Придумати, у що вони одягаються, що їдять, яке в них житло тощо.

27. Запропонувати учням визначити, з яким предметом меблів (посуду, транспорту) вони асоціюють членів своєї сім’ї. Наприклад: тато — диван,мати — стіл, молодший брат — стільчик.

28. Що б ти хотів отримати на наступний день народження? через рік? Через десять років? через тридцять років?

29. Учора, завтра... Проживи минулий день заново. Що б ти хотів змінити в ньому? Як би ти хотів прожити наступний день?

30. Якою повинна бути школа, щоб усім хотілося в ній навчатися? Що іззапропонованого можна здійснити насправді й зараз?

31. Як зробити інакше? Придумати інший спосіб якоїсь дії (наприклад: замість того, щоб щось зшити, можна склеїти, зв’язати, з’єднати скріпками; замість того, щоб писати, можна друкувати, вирізати літери, видряпувати,

випалювати).

32. Придумати органи чуття, яких немає у людини: уміння бачити в темряві,літати, дихати під водою, орієнтуватися без компаса. Яким буде життя

людини, яка має такі якості?

33. Уявити, що поки ви перебували в школі, для вас минуло 10 років, а для решти — день. Вам необхідно повертатися додому, а одяг замалий. Як вас зустрінуть удома? Що б ви робили ввечері? Куди б пішли вранці? Як навчати такого «дорослого»?

34. У казці про лікаря Айболитя є звір Тягништов- хай. У нього дві голови. Які у нього переваги та недоліки стосовно інших тварин?

35. Ви потрапили на планету роботів. Як там розповідають казку про Колобка? про Червону Шапочку? про козу і семеро козенят?

36. «Портфель». Розкидайко поклав у портфель різні речі: порожню бляшанку, один носок, ложку, цвях, рогатку. Він запевняє, що всі ці речі йому в школі потрібні. На вашу думку, навіщо?

37. На березі річки у лісі стояв дерев’яний будиночок. Раптом він згорів. Звідки взявся вогонь?

38. «Який народ розповідав ці казки?». Називаю групу слів, що характеризують приналежність казки певному народові (наприклад: хата,свитка, піч, наймит; король, мантія, принцеса, лицар, маркіз; раджа, джунглі,антилопа). Надалі учні можуть самі складати набори слів, характерних для різних народів.

39. «Так чи не так». Необхідно визначити, чи є помилка реченні, довести свою думку.

У сосновому лісі ми збирали моркву. х На нашій яблуні виросло багато

смачних шишок.

Спекотного літнього ранку біленький зайчик ласував кактусом.

Усе літо бджоли збирали квітковий пилок і нектар.

Сова вдень спить, а вночі шукає їжу.

Кит — це найменша риба в світі.

40. Обери одну зі своїх улюблених казок. Уяви, що її герої ожили. Про що ти хотів би їх запитати?

41. Перенеси дію улюбленої казки в нашу сучасність. Як би вона змінилася?

42. Створити казку з навчального матеріалу.

►► Ігри

1. Гра «Чому це трапилося?»(Дати якнайбільше відповідей.)

— Мама розсердилася. Чому?

— На вулиці взимку немає снігу. Чому?

— Ти повернувся додому, а двері у квартиру відчинені.

— Друг не прийшов до школи.

— Дівчинка захворіла.

— За вікном сигналить автомобіль.

— Малюк плаче.

— Ти прокинувся у гарному настрої.

— Болить зуб.

— Телевізор працював цілу ніч.

— На вулиці грає музика.

— викликають до школи батьків.

— Не можеш знайти потрібну річ.

— Сашко вивчив урок, але не зміг його розповісти біля дошки. Чому?

— Не вивчив напам’ять заданого вірша.

— Мама не дозволила йти гуляти.

— Повернувся з прогулянки в розірваних штанях.

— Несподівано отримав подарунок.

— Дуже стомився.

— Не можеш заснути ввечері.

— Не виросла посаджена квітка.

— На тебе образився товариш.

— Місто прикрашене різнокольоровими ліхтариками.

— У квартиру подзвонили.

— Не знаходиться потрібна річ.

— розбилася чашка.

— У квартирі погасло електричне світло.

— Тебе покарали за те, чого ти не скоїв.

— Ти не можеш вранці своєчасно прокинутися.

— Запізнився на урок.

— Чудово провів день.

2. Гра «Відгадай, про що запитали»

(Відгадати за відповіддю, яке запитання було поставлене.)

— Я люблю спорт. (Чи любите ви спорт?)

— Кішка — свійська тварина. (Кішка — свійська чи дика тварина?)

— Березень, квітень, травень. (Назвати весняні місяці.)

— Холодно. Іде сніг. Річки замерзають. (Назвати ознаки зими.)

— Горобці, ворони синички, голуби. (Яких зимуючих птахів ви знаєте?)

— Птахи знищують шкідливих комах. (Яку користь приносять птахи?)

— Її звуть Мурка. (Як звати кішку?)

— Футбол, волейбол, баскетбол, теніс. (Назвати спортивні ігри з м’ячем.)

— Автомобіль, автобус, тролейбус, трамвай, таксі, метро. (Які види міського транспорту ти знаєш?)

— Моя улюблена іграшка — волохатий ведмедик. (Назвати свою

улюблену іграшку.)

— Двом онукам потрібні чотири рукавички. (Скільки рукавичок повинна сплести бабуся для двох онуків?)

— Учора я хворів. (Чому ти вчора не був у школі?)

— Я взяв цю книжку в бібліотеці. (Де ти взяв цю книжку?)

— Увечері я переглядав мультфільми по телевізору. (Що ти робив учора

ввечері?)

— Я вчуся кататися на ковзанах. (Чи вмієш ти кататися на ковзанах?).

— Учора я з мамою і татом відвідував театр. (Де ти вчора був?)

— Мені дуже сподобалася вистава. (Чи сподобалась тобі вистава?)

— Я подарував мамі квіти. (Як ти привітав матусю зі святом?)

— Я загубив шкарпетку. (Що ти шукаєш?)

— Я дуже люблю малювати. (Яке твоє улюблене заняття?)


ПРОВЕДЕННЯ САМОПІДГОТОВКИ У ВИГЛЯДІ СЮЖЕТНО- РОЛЬОВОЇ ГРИ

«Відбір у космонавти»

Повідомляю учням, що сьогодні під час самопідготовки перевірятиму, чи годяться учні в космонавти. Для космонавтів особливо важливо мати розвинений самоконтроль, уміти зосереджено, не відволікаючись,виконувати різні завдання. Три ряди парт — це три екіпажі космонавтів. Надошці пишуть три правила, яких обов’язково потрібно дотримуватися. (Не розмовляти, адже це заважає іншим. Якщо потребуєш допомоги, то підвести руку і спокійно чекати, поки підійде вихователь. Зберігати правильну поставу під час письма.) Кожне порушення фіксують на дошці.

Фізкультхвилинку проводить командир. Екіпаж-переможець отримує приз.

«Сам собі вихователь»

Пропонує учням самим для себе бути вчителем. Їх завдання —навчити самостійно працювати учня (себе). Тому потрібно нагадати учневі (собі) правила виконання домашніх завдань і стежити за їх дотриманням.

Наприкінці самопідготовки необхідно оцінити роботу учня (себе). Цю самугру можна провести в парах: учні по черзі стають учителем та учнем.

«Ми знімаємо кіно»

Пропонує учням «зняти кіно» про те, як казковим героям потрібно правильно виконувати домашнє завдання. Назначають «оператора» і «режисера». Решта дітей — «актори». «Режисер» пояснює, що саме він хоче зняти, які моменти є найважливішими для розуміння того, як повинна відбуватися самопідготовка. Вихователь виконує роль консультанта.

«Видавництво»

У видавництво надійшло замовлення на посібник із виконання домашніх завдань. Необхідно запропонувати зразки правильного виконання домашніх завдань. «Редактор» перевірить завдання та обере ті, що можуть бути зразками.

«Подорож Країною виконаних уроків»

Класна кімната поділена на місто Математика, селище Граматики,заповідник Природознавства тощо. Усі учні обирають, з якого пункту вони почнуть подорож (виконання домашніх завдань). На кожний пункт призначаю консультанта-гіда, який перевіряє виконання завдання і даєдозвіл «переїхати» до наступного пункту. Наприкінці подорожі всі учні «відвідують» столицю України Київ (або інше місто, музей). Вихователь може демонструвати слайди, відеофільм, листівки, розповідає про визначні місця.

«Академія наук»

Пропонує заснувати групову академію наук. Для того щоб отримати звання «академіка», потрібно написати «дисертацію» (виконати домашнє завдання). Обрана комісія наприкінці самопідготовки визначить, хто стане «академіком», хто — «членом-кореспондентом», хто — «доктором наук» і отримає «диплом».

«Острів скарбів»

На острові скарбів пірати залишили скриньку зі скарбом (скринька стоїть настолі вихователя). Три ряди парт — три команди «шукачів скарбів». Остання парта кожного ряду залишається вільною. На першій парті повинні сидіти учні, які швидко можуть упоратися із виконанням домашніх завдань. За командою вихователя учні починають виконувати завдання з одного предмета. Учні з першої парти після завершення виконання завдань пересідають на останню парту і продовжують працювати над іншим завданням, а учні з другої парти сідають на першу, треті — на другу і т. ін. Перемагає та команда, в якій учні швидше займуть свої початкові місця. Вони отримують «скарб».

«Космічна подорож»

Повідомляє, що отримано повідомлення про космічну катастрофу на Мильній планеті. Там почався нескінченний дощ, тому жителі тануть. Необхідно їх урятувати. рятувальний космічний корабель вирушить на допомогу. Для цього слід точно розрахувати маршрут, тобто виконатиобчислення. Учні виконують домашні завдання з математики. Тепер необхідно підготуватися до того, щоб навчити української мови жителів Мильної планети. Потрібно виконати домашні завдання з мови та читання. Для фізичної підготовки до подорожі виконують фізкультхвилинки. Правильність виконання завдань оцінюють у парах. Після самопідготовки «космічний корабель стартує», а екіпаж придумує, як урятувати від дощу жителів.

Веселі математичні задачі

Про Незнайка і його друзів

1. У Пончика на комбінезоні 17 кишень: 10 кишень спереду, решта — ззаду. У кожній кишені спереду — по 2 пончики, а ззаду — по 3. Скільки всього пончиків у Пончика? (41 пончик)

2. Коли Гвинтик і Шпунтик зібрали перегоновий автомобіль. Поспішайко сів покататися і за 5 хвилин розбив ущент. Скільки автомобілів потрібно зібрати Гвинтику і Шпунтику, щоб Поспішайко поїздив на них хоча б 1 годину, якщо їздити він так і не навчився? (12 автомобілів)

3. Незнайко написав листа своєму другові Гуньці з 14 слів, у кожному слові припустився по 2 помилки. Скільки помилок у Незнайковому листі? (42 помилки)

4. У Розкидайка під ліжком знаходяться 6 різних пар черевиків. Скільки черевиків йому потрібно дістати по одному, щоб дібрати пару, якщо йому поталанить? (7 черевиків)

5. Розкидайко викинув усі свої кольорові шкарпетки і придбав замість них 5 пар білих і 5 пар чорних. Скільки йому потрібно витягти з-під ліжка шкарпеток, щоб зібрати пару, якщо надто не поталанить? (З шкарпетки)

6. Коли у Розкидайка закінчилися шкарпетки, друзі подарували йому аж 15 пар нових. Скільки шкарпеток залишилось у Розкидайка, якщо загубив він у 5 разів більше, ніж зберіг? (5 шкарпеток)

7. Скільки черевиків у 15 коротунчиків, якщо в Цукра Цукровича Сиропчика — 2 пари, у Розкидайка — один лівий черевик, а в решти коротунчиків — по одній парі в кожного? (З1 черевик)

Про Вінні-Пуха і його друзів

1. Вінні-Пух має намір переправитися через струмок, а як плавальний засіб використати залізні миски. Одна миска витримає півкілограма ваги. Вінні- Пух важить 2 кг. Скільки мисок потрібно Вінні-Пуху, щоб переправитися?

Як ти уявляєш таку переправу? (4 миски. Можна зробити пліт)

2. Вінні-Пух написав вірш про Тигру.

Не знаю я,

Скільки в нім літрів,

Чи метрів, чи кілограм,

Та Тигра, коли він стрибає,

Здається велетнем нам.

Тигра, коли просто стоїть, має зріст 2 метри. Довжина його стрибка є вдвічі більшою за зріст. Який зріс має Тигра, коли він здається Вінні-Пухові велетнем? (2 метри. Зріст не залежить від того, стоїть Тигра, чи стрибає.)

3. Коли в Іа-Іа був хвіст, то віслюк із хвостом завдовжки був 2 метри. Вінні знайшов у Сови хвіст завдовжки 5 дм. Яким завдовжки був віслючок Іа-Іа, коли його хвіст знаходився у Сови? (2 метри, хвіст звисає донизу і на

довжину не впливає.)

Про Крокодила Гену і Чебурашку

1. Ідуть Гена і Чебурашка. Чебурашка каже: «Гено, давай я понесу валізу, а ти понесеш мене». Валіза важить 5 кг, а Чебурашка — 10. Якої маси вантаж понесе Гена, якщо погодиться? А якої — Чебурашка? (15 кг, 5 кг)

2. Щоб розлютити Гену та Чебурашку, Стара Шапокляк скоїла 12 капостей Гені, 19 капостей — Чебурашці та 39 — їм обом. Скільки капостей Шапокляк скоїла даремно, якщо вони жодного разу так і не розсердилися? (70 капостей)Задачі Дяді Федора

1. Листоноша Пєчкін підійшов до хатинки, у якій хтось є. Пєчкін запитує:

— Гей ти, хто у хатинці, в тебе дзьоб є?

— Немає.


— А хвіст є?

— Є.


— Ти з копитами?

— Ні.


— Чи можна за цими відповідями дізнатися, хто перебуває в хатинці? Якщо ні, про що слід запитати ще? (Не можна дізнатися. Адже це може бути пес або кіт. Потрібне додаткове запитання, наприклад: «Ти гавкаєш чи нявкаєш?» або «Ти смугастий?»)

2. Шарик відкрив дитячий садок для телят. У ньому 11 малюків, улюблена гра яких буцал- ки. Стануть одне проти одного й б’ються ріжками. Чи зможуть усі телята гратися в буцалки водночас? (Ні)

3. Матроскін відкрив фірму «Мурматрос» і забезпечує Мурчиним молоком міських кицьок. Скільки кицьок щодня п’є це молоко, якщо Мурка дає 9 літрів молока, а кицька випиває чверть літра на день? (36)

4. Листоноша Пєчкін відкрив детективну агенцію, а оскільки злодіїв у Простоквашино немає, то він розшукує загублені речі. Скільки місяців Пєчкін шукає кожну річ, якщо 3 ґудзики Дяді Федора він шукав упродовж цілого року? (4 місяці)Історії барона Мюнхгаузена, найправдивішої людини у світі

1. У лісі на барона Мюнхгаузена напала зграя вовків. Коли він проскочив на коні між двох вовків, вони кинулися на нього, проте не встигли вхопити зубами, тому загризли одне одного. Тоді барон повторював цей маневр, поки всі вовки позагризали одне одного. Чи могло у цій зграї бути 17 вовків? (Ні. 57 — непарне число.)

2. Барон Мюнхгаузен — хоробрий вояка і за сміливість нагороджений багатьма орденами. Коли він іде на парад, то чіпляє 54 ордени на груди, 28 — на спину, а ще 19 — у коробочці несе за ним слуга. Скільки в барона орденів? (101 орден)

3. Ядро, випущене з гармати, пролітає 2 кілометри. Після того, як на нього сяде барон, воно пролетить удвічі менше. На яку відстань може пролетіти барон Мюнхгаузен на ядрі? (1 км)

4. У барона Мюнхгаузена був кінь, на якому барон мчав зі швидкість 20 км на годину. На війні коня було поранено в обидві задні ноги, тому він поскакав вдвічі повільніше. Потім коня поранило ще в одну ногу, він поскакав на одній нозі ще вдвічі повільніше, ніж на двох. З якою швидкістю скакав кінь на передніх ногах? на одній нозі? (10 км, 5 км)

Африканські задачі

1. Мавпа висить на хвості, їсть банани. У кожній руці у неї по 5 бананів, а на кожній нозі — на 1 більше, ніж у руці. Скільки бананів залишиться, якщо після 15-го з’їденого банана у неї заболить живіт? (7 бананів)

2. Мавпа-мама сплела сімом своїм неслухняним дітям по рукавичці на кожну руку та ногу. Але вони порвали всі рукавички. Молодший син порвав 3 рукавички. Скільки рукавичок доведеться мамі полатати? (27 рукавичок)

3. У школі для крокодилів Тотоша з Кокошею витратили по 3 літри чорнила, щоб написати класну роботу. Крім того 5 літрів чорнила у них витратилося на те, щоб зробити величезну пляму в класному журналі. Скільки чорнила витратили крокодили впродовж дня? (11 літрів)

4. Слон пішов кататися на ковзанах. Він начепив на кожну ногу по 2 ковзани та ще одного — на кінчик хобота. Скільки ковзанів начепив слон? (9 ковзанів)

5. В очкової змії є 7 окулярів, причому одні намальовані на спині, а решта — звичайні, з магазину «Оптика». Скільки окулярних скелець має змія? (12 скелець)

6. Крокодил переплутав шматок дроту з макарониною і хотів його з’їсти. Третину дроту він таки з’їв, після чого залишилося що 4 метри. Яким завдовжки був дріт спочатку? (6 метрів)

Задачі про всіх

1. У казці про стійкого олов’яного солдатики всі солдатики жили в коробці.Там вони стояли у три ряди по п’ять солдатиків. Скільки було солдатиків?(15 солдатиків)

2. До лісу летить три загони хрущів по 6 хрущів у кожному. Скільки хрущів летить до лісу? (18 хрущів)

3. Один бідний лицар, не маючи обладунку, вирішив піти на війну. Він начепив 8 кришок від каструль на груди і 10 — на спину. На голову він замість шолома надів каструлю. Скільки каструль без кришок залишилось у лицаря вдома? (17 каструль)

4. Скільки потрібно подушок, щоб покласти спати чотирьох Тягништовхаїв?(8 подушок)

5. П’ятеро зайців організували оркестр. Усі зайці барабанять двома лапами, а один — найспритніший — чотирма. Скільки лап тарабанять по барабанах? (12 лап)

6. У школі для бісенят навчалося десятеро учнів. Додому кожному задали скоїти три дрібних капості. Одне бісеня домашнього завдання не виконало. Скільки дрібних капостей було скоєно? (27 капостей)

7. У кішки 10 кошенят. Четверо — сірі, серед решти — порівну рудих і чорних. Скільки чорних кошенят? (З кошеняти)

8. Корова Манька побачила нафарбовані нігті у своєї хазяйки. Це їй дуже сподобалося, тому вона вирішила нафарбувати свої ратиці. Скільки кінчиків ратиць їй потрібно пофарбувати, якщо на кожній нозі у неї їх по двоє? (8)

9. В одній кімнаті мешкало 10 мух і 2 павуки. На обід кожен павук з’їв по 3 мухи. Скільки мух їм залишилося на вечерю? (4 мухи)

10. Зайцеві пошили комбінезон, у якому передбачено вирізи для морди, вух, лап і хвоста. Скільки вирізів у комбінезоні? (8 вирізів)

11. На кухні у Петрика П’яточкіна стоїть стіл і 4 табуретки. Скільки ніг буває на кухні, коли снідає Петрикова сім’я — тато, мама і Петрик? (26 ніг)

12. У Петрика П’яточкіна 28 зубів, а у пилки, якою він підпилює ніжку батькового стільця, зубів учетверо більше. Скільки зубів у пилки? (140 зубів)

13. Петрик узув лівий чобіток на праву ногу, а правий — на ліву, отримав по 7 мозолів на кожній нозі. Скільки всього мозолів у Петрика? (14 мозолів)

14. Щоб Тетянка заснула, потрібно вкласти її в ліжко і зачекати 1 годину. Щоб заснув Іванко, потрібно вкласти його в ліжко і зачекати 2 години. Скільки часу доведеться чекати, щоб поснули обоє, якщо вкласти їх одночасно? (2 години)

15. Петрик П’яточкін вирішив перефарбувати батьків автомобіль у колір «кави з молоком». Скільки кілограмів «фарби» він отримав, якщо змішав 5 кг кави, 20 кг молока, ще й додав 2 кг цукру? (27 кг)

16. Тетянка і Іванко вчилися жонглювати блюдцями і побили всі. Тетянка розбила половину того, що розбив Іванко. Скільки блюдець він розбив, якщо всього їх було 12? (8 блюдець)

17. Лялька-мама і лялька-тато запросили на обід друзів своєї дочки- одиначки. Завітало 5 ляльок. Скільки приборів потрібно поставити на стіл? (8 приборів)

18. Зробити «Кадилака» із «Запорожця дуже про¬сто, потрібно тільки

«Запорожець» розтягну¬ти в довжину вдвічі. «Запорожець» завдовж¬ки 3 метри. Яким завдовжки є «Кадилак»? (6 метрів)

19. Автомобіль «Жигулі» та мотоцикл «Хонда» зіткнулись. Унаслідок цього з’явився цикломобіль «Жигульонда» Скільки коліс у нового транспортного засобу, якщо половина коліс під час аварії відлетіла? (З колеса)

20. Курочка Ряба знесла яєчко, а миша його розбила. Курочка знесла ще три яєчки. Мишка їх також розбила. Ряба постаралась і знесла аж п’ять яєчок. Капосна миша всі розбила. Зі скількох яєчок дід та баба могли зготувати собі яєчню, якби не бешкетниця мишка? (З дев’яти)

САМОПІДГОТОВКА

МАТЕМАТИКА (3 клас)

Мета:закріпити матеріал попереднього уроку; повторити матеріал, пов’язаний з табличними випадками множення та ділення; формувати вміння застосовувати вивчений матеріал під час розв’язування задач.

Хід самопідготовки

1. Перевірка робочих місць (підручник, робочий зошит, щоденник, пенал з навчальним приладдям).

2. Підготовка до виконання домашнього завдання.

- Яке домашнє завдання ви отримали на сьогодні?

( с. 61, №410, с.62, №415 )

- Розгорніть, будь ласка, підручник на с. 61, розташуйте його вище на парті.

Розгортаємо зошит.

„ Зошит свій я розгортаю

Навкоси його кладу.

Ручку я ось так тримаю!

Сяду рівно, не зігнусь

До роботи я візьмусь!”

Запишіть: „ Число, домашня робота”.

3. Виконання домашнього завдання.

3.1Виконання домашнього завдання розпочнемо із задачі № 410.

Читаємо умову та запитання задачі.

Хто запам’ятав і може повторити умову і запитання задачі?

Про що розповідається у задачі?

Які слова візьмемо для короткого запису?

( Привезли Продали Залишилося)

(Короткий запис поступово записується на дошці).

- Запишіть короткий запис задачі у зошити (3 хвилини).

Схилились голівки до праці мерщій.

Ти всі перешкоди здолати зумій.

Працюй наполегливо, швидко, старанно,

щоб кожна хвилина не втратилась марно!

3. Аналіз розв’язання задачі.

Що відомо в задачі?

( Скільки телевізорів привезли до магазину ).

Що невідомо?

( 1. Скільки телевізорів продали?

2.Скільки телевізорів залишилося продати? ).

Чи можемо ми дізнатися скільки телевізорів залишилося продати? (Ні).

Чому?

Тому що ми не знаємо, скільки телевізорів продали.Якою дією ми можемо дізнатись? ( Дією множення).

Знаючи, скільки, скільки телевізорів продали, чи можемо ми дізнатися,

скільки телевізорів залишилося продати? ( Так ).

Якою дією? ( Віднімання ).

Ми проаналізували розв’язання задачі.

Хто не зрозумів розв’язання? ( Що саме? ).

Записуємо розв’язання з поясненням та відповідь у робочі зошити. (7 хвилин).

ПЕРЕВІРКА З КОМЕНТУВАННЯМ.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Усний рахунок.

Проведемо математичну гру „ Колові приклади”

7 ∙ 3 + 9

4 ∙ 7 – 14

9 : 3 + 4

14 : 2 ∙ 7

49 – 8 ∙ 5

30 – ( 19 + 7 )

- Чим цікаві „колові приклади”?

(Початок виразу і кінцевий результат – це однакове число).

3.3 Обчислення виразів на порядок дій.

Перед тим, як перейти до письмового обчислення прикладів на с. 62, № 415,

пригадаємо:

як називаються числа при додаванні?

як називаються числа при множенні?

як називаються числа при відніманні?

Прочитайте та назвіть порядок дій у І стовпчику другий вираз:

56 – 42 : 7

Прочитайте та назвіть порядок дій у ІІ стовпчику перший вираз:

20 + 9 ∙ 5

Прочитайте та назвіть порядок дій у ІІІ стовпчику перший вираз:

( 36 + 12 ) : 6

УСНИЙ РАХУНОК ( цифрові блокноти )

Проведемо усний рахунок на повторення таблиці множення та ділення.

Ділене 42, дільник 7. Знайти частку.

Знайти добуток чисел 9 і 5.

12 зменшити у 6 разів.

3.4 Обчислення виразів на порядок дій

Запишіть вирази у два стовпчики по три вирази та обчисліть.( 7 хвилин).

ПЕРЕВІРКА ЦИФРОВИМИ БЛОКНОТАМИ

(Учень читає вираз, всі інші показують відповідь на блокноті).

4.Підсумок.

Які труднощі були при виконанні домашнього завдання?

Рекомендую тим, хто помилився, повторити назви чисел при : (додаванні, відніманні, множенні).

На мою думку, сьогодні гарно попрацювали та каліграфічно записали домашнє

завдання:

УКРАЇНСЬКА МОВА (3 клас)

Мета: закріпити матеріал попереднього уроку; повторити вміння розрізняти назви істот і назви неістот; формувати в учнів навички правопису власних і загальних іменників; розвивати зв’язне мовлення, вміння аналізувати.

Хід самопідготовки

Урок розпочався до праці мерщій!

Усі перешкоди здолати зумій

Працюй наполегливо, швидко, старанно,

Щоб кожна хвилинка не втратилась марно!

1. Перевірка робочих місць ( підручник, робочий зошит, щоденник, пенал з навчальним приладдям).

2. Підготовка до виконання домашнього завдання.

- Яке домашнє завдання ви отримали на сьогодні?

( с. 16, вправа 30 ).

Розгорніть, будь ласка, підручник на с. 16, розташуйте його вище на парті.

Розгортаємо зошит:

„ Зошит свій я відкриваю

Навкоси його кладу.

Ручку я ось так тримаю!

Сяду рівно, не зігнусь

До роботи я візьмусь!”

Запишіть: « Число. Домашня робота.»

Виконання домашнього завдання.

Сядьте, діти, всі рівненько,

Руки покладіть гарненько,

Голову вище підніміть,

свої плечі розведіть.

А прослухавши завдання,

Руку швидко підніміть.

Словникова робота ( демонстрація малюнків ).

Пригадайте написання словникових слів, назвіть орфограми.

( Телефон, ведмідь, черешня, очерет, лимон, директор, редиска).

До якої групи іменників належать словникові слова?

(До загальних іменників).

До яких загальних іменників можна дібрати власні назви?

(Ведмідь, директор).

Доберіть до них власні іменники.

З якої букви пишуться власні назви?

Фронтальне опитування.

Що називається іменником?

На які групи можна поділити іменники?

( Істоти і неістоти; власні та загальні назви).

Як пишуться власні назви?

На які питання відповідають істоти? (неістоти)?

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Час настав для відпочинку проведемо фізкультхвилинку.

Узяла Лисичка скрипку,

Сіла з нотами під липку,

І тонесенький смичок

Грає, грає гопачок.

Жовта Білочка спішить,

А за нею вслід біжить

Тупу-тупу сам Михайло,

Лісовий Ведмідь Топтайло.

Всі за лапи узялися,

Почалися танці в лісі.

А Лисичка грає, грає

Та у ноти заглядає.

І тонесенький смичок

Все виводить гопачок.

- Ну, що ж відпочили і дружно до праці приступили!

Усний розбір вправи 30.

Прочитайте завдання до вправи.

Спишіть речення.

У другому реченні підкресліть головні та другорядні члени речення.

Якими частинами мови виражені підмет та присудок?

Перевірка з коментуванням другого речення.

3. Підсумок.

4.1. Гра « Істоти – неістоти».

(Якщо називається істота – діти плескають у долоні).

( дерево, лікар, криниця, верблюд, джміль, щоденник, пенал, мураха,

літак, президент).

Які труднощі були при виконанні домашнього завдання?

Рекомендую тим, хто помилявся, повторити правила.

На мою думку, сьогодні гарно попрацювали та каліграфічно записали вправу

Ось і пролунав дзвінок.

Закінчився наш урок.

За роботу по заслузі

Щиро дякую вам, друзі !

ГУРТКОВА РОБОТА

«УМІЛІ РУЧКИ»

Тема : Аплікація з паперу (овочі та фрукти)

Мета: розширити уявлення учнів про аплікацію; удосконалити вміння обробляти папір; навчати виготовляти аплікацію з кольорового паперу; розвивати окомір, уяву, фантазію; виховувати естетичний смак, культуру праці.

Хід заняття

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПИ.

Учні готують свої робочі місця до роботи. Учитель перевіряє наявність необхідних матеріалів та інструментів.

2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

—Який матеріал використовують для виготовлення книг, зошитів, журналів?

—Що ще можна виготовити з паперу?

—Із чого виготовляють папір?

3. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ

Сьогодні ми розширимо поняття про аплікацію та її види. Удосконалимо вміння обробляти папір. Навчимося виготовляти натюрморт за допомогою аплікації.

Аплікація — один з видів зображувальної техніки. Вона полягає в тому, що з певного матеріалу вирізують деталі майбутнього зображення накладають їх на основу, прийняту за фон, і закріплюють. Аплікація як мистецтво виникла дуже давно.В Україні аплікація з паперу була дуже популярна здавна. Ці прості прикраси використовували для оздоблення оселі: їх наклеювали на стіни, сволок, комин печі. З паперу створювали картини з простим сюжетом, виконували орнаменти, зображали окремі предмети.

Залежно від того, що зображено на аплікації, вона поділяється напредметну, декоративну і сюжетну. (Демонстрація зразків.) Найпростішою є предметна аплікація. На ній зображується якийсь один предмет: птах,звір, листок, квітка, фігура людини тощо. Аплікація з паперу не може передати тонів і напівтонів, як це можливо при малюванні олівцями чи фарбами; тому всі зображення з паперу спрощені, стилізовані.

Розгляньте зразки аплікацій. Які її них належать до предметної аплікації? (Цибулина, грибок.)На сюжетних аплікаціях зображують ілюстрації до казок, віршів, а також пейзажі — картини природи: луки, ліси, річки, моря, гори і навіть космос. .

Розгляньте зразки аплікацій, що залишилися. Які з них належать до сюжетних? {Лісовий та космічний пейзажі.) Які аплікації залишились? {Листівка і закладка.) Що на них зображено? Для чого вони призначені?

Ці аплікації називають декоративними. На них зображують орнаменти, якими прикрашають вироби.

—Послухайте вірш.

Художник

Малювати картини руками не можна,

Лише серцем, що б’є у душі,

В тій, де мешкає дивний художник,

Що натхнення черпає в собі.

І лиш духом всесильна людина

Розфарбує цей світ кольорами,

Щоб ожила від світла картина,

Наче небо мовчазне над нами…

Так поет описує стан душі художника. Художники пишуть картини, зображуючи на них портрети різних людей, лісові, морські, сільські та міські пейзажі, а також натюрморти.

Натюрморт — це жанр образотворчого мистецтва, пов’язаний із зображенням предметів побуту, овочів, фруктів, грибів тощо.

(Демонстрування ілюстрацій.) Натюрморт можна не лише малювати, а й створювати аплікацією з паперу та інших матеріалів. Але при створенні натюрмортів необхідно дотримуватися певних правил: добирати предмети різної форми, намагатися розмістити їх так, щоб вони частково перекривали один одного. Це надасть аплікації більшої природності.

—Розгляньте натюрморти. Який з них намалював художник, а який створений за допомогою аплікації?

—Сьогодні, діти, ми створимо натюрморт з овочів та фруктів. Але спочатку давайте відгадаємо загадки і дізнаємося, чи гарно ви знаєте назви фруктів і овочів.

Сидить дівчина в коморі,

А коса її надворі. (Морква.)

Шапку має — не знімає.

У землі — аж до колін.

Хто натрапить, той вітає,

Віддає йому уклін. (Гриб.)

Я — кругленький хлопчик,

Як у мишки хвостик,

Червоненький я на вроду.

Піду в борщик із городу. (Буряк.)

Лампочка вгорі висіла,

Стала смачна, пожовтіла.

Діти лампочку зірвали,

З апетитом скуштували. (Груша.)

Я — кругленька, ще й жовтенька,

З хвостиком тоненьким.

На городі мене рвуть

І до столу подають. (Ріпка.)

Хто голівоньку свою

Влітку покриває

І по двадцять хустин

На голівці має? (Капуста.)

Народжується з квітки,

Його всі люблять дітки.

Заліза в нім багато.

Рум’яне і хрустке.

Ану скажіть, малята,

То що воно таке? (Яблуко.)

Некрасива, шишкувата,

Як прийде на стіл вона,

Скажуть весело хлоп’ята:

—Ну й розсипчаста, смачна! (Картопля.)

Стоять коні на припоні,

Не п’ють, не їдять,

А всі гладкі стоять. (Гарбуз.)

Довгий, зелений,

Добрий солений,

Добрий і сирий.

Хто він такий? (Огірок.)

4. АНАЛІЗ ЗРАЗКА ВИРОБУ

—Що зображено на натюрморті?

—Яким способом виконане зображення?

—Яку форму має основа аплікації?

—Яким способом закріплені на основі деталі аплікації?

—Який фон аплікації?

На аплікації зображена група овочів та фруктів, що створюютьнатюрморт. Зображення натюрморту виконане аплікаційним способом.

Деталі закріплені на основі за допомогою клею. Основа аплікації — це аркуш альбомного паперу прямокутної форми. Фон аплікації складається з двох частин: верх — кольоровий папір світло-блакитного кольору, а низ —світло-коричневого. Можна використати й інші кольори світлих тонів.

Перед вами на партах лежать шаблони, які ми виготовляли на одному з попередніх уроків. Відберіть з них зображення фруктів і овочів. А тепер з усіх фруктів і овочів залиште тільки ті, які використаєте у своїй аплікації.

5. ІНСТРУКТАЖ

Послідовність виготовлення аплікації натюрморту.

1. Зробіть ескіз майбутньої аплікації.

2. Підготуйте основу аплікації і наклейте на неї фон.

3. Підберіть шаблони овочів і фруктів, які ви будете зображати на аплікації.

4. Підберіть відповідний кольоровий папір.

5. Кожний із шаблонів накладіть на зворотний бік паперу і обведіть олівцем.

6. Виріжте деталі аплікації

7. Розмістіть деталі на фоні аплікації, намітьте їх положення.

8. Намажте зворотний бік деталей клеєм і наклейте на визначені місця.

9. Аплікація готова.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Учні виконують аплікацію. Готують основу аплікації, підбирають шаблони, розмічають деталі, розміщують їх на основі і наклеюють. Учитель слідкує за дотриманням правил безпечної праці, організаціє робочого місця та правил культури праці, звертає увагу на технологічні карти.

6. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ

Учитель перевіряє роботи учнів, звертає їхню увагу на точність виготовлення деталей, акуратність, композиційне вирішення зображення натюрморту.

7. ПРИБИРАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ


Робота з пластиліном (виготовлення тварин)

Мета: удосконалювати навички роботи з пластиліном, уміння визначати форму і пластику окремих частин тіла тварин і відтворювати їхні образи в ліпленні; розвивати образне мислення, уяву, фантазію, гнучкість та вправність руки.

Хід заняття

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПИ

2. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ ЗАНЯТТЯ

Відгадування загадок

– Колобка я з’їла, до вовчика в хату сіла,

Вовкові — сестричка, а звуть мене... (лисичка)

– Хижий звір у хащах спить. Як зареве, як заричить!

Листя осипається з дерев. Хто ж це? Відгадали?... (Лев)

– Я шукаю мед, малину, рибку сам собі ловлю,

Влітку й миті не спочину, а зайде зима, то сплю. (Ведмідь)

– Така велика, довгонога і більша за найбільшу шафу,

Така розумна і красива у зоопарку є... (жирафа)

Гра-лото«Доберималюнок до відгадки»

Бесіда


Діти, ви бували у зоопарку, бачили звірів, які живуть у ньому. Де хто з вас бачив тварин у цирку, в кінофільмах, на кольорових фотографіяхта ілюстраціях. Вдома ви граєтесь з іграшковими тваринами. Саме іграшки, які ви принесли сьогодні на урок, допоможуть вам виліпити з пластиліну улюблену тварину.

– Розглянемо наприклад, форму іграшкової лисиці. У неї маленька голова, загострена до носа, тулуб видовженої форми, довгий хвіст, короткі тонкі лапки.

– Гостроносенька, хвостата

Ця тваринка рудувата.

Хутро в неї гарне, пишне,

Особливо хвіст розкішний!

На зайців вона полює,

Бідолашних нюхом чує!

Мишу й птаха може з’їсти,

Може і в курник залізти!

Полюбляє і рослини:

Ягоди, плоди, насіння.

Взимку їй також не спиться,

А зовуть її... (лисиця)

– А яка лисичка за характером? Які риси її характеру лягли в основу багатьох народних та літературних казок? Назвіть відомі вам казки про лисичку-сестричку.

– Перед роботою пропоную вам завдання на кмітливість про звірів-хижаків.

– А тепер розгляньте інші іграшки.

Послідовність ліплення вчителем й учнями лисички (колективна робота).

– Для ліплення лисички потрібно поділити пластилін на чотири частини.

З найбільшого шматочка зліпити тулуб. Із другого — голову, витягнувши мордочку і зробивши вуха. Третю частину поділити на чотири однакових шматочки — це будуть лапи. З останнього шматочка пластиліну зліпіть хвіст.

Частини з’єднайте. Так само можна виліпити й іншу тваринку.

3. ПРАКТИЧНА РОБОТА

1. Поточний інструктаж.

2. Аналіз помилок.

3. Виставка учнівських робіт.

4. ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ

– Що найбільше сподобалося на уроці?

– Чому ви навчилися?

– Кому ви б подарували свій виріб.

Клубні години

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка