Н. М. Биченко Фізика 9 клас Тестовий зошит Узгоджено з програмою для загальноосвітніх навчальних закладів „Фізика. Астрономія. 7 – 12 класи ”Сторінка1/4
Дата конвертації01.05.2016
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3   4


Н.М. Биченко

Фізика 9 клас

Тестовий зошит

Узгоджено з програмою для загальноосвітніх навчальних закладів „Фізика. Астрономія. 7 – 12 класи ”затвердженою Міністерством освіти і науки України

( лист № 1/11 – 3311 від 23.12.2004)

ГАДЯЧ 2010

Биченко Н.М. Тестовий зошит.

Фізика. 9 клас.- Гадяч, 2010.- с.

Зошит містить тестові завдання до всіх уроків, передбачених програмою Міністерства освіти і науки України з фізики для 9 класу (2004 р.). На виконання тестових завдань відводиться від 3-х до 5 хвилин на початку кожного уроку. За допомогою тестових завдань можна перевірити , як учні засвоїли навчальний матеріал попереднього уроку. Мета цього методичного посібника стимулювати учнів систематично готуватися до кожного уроку фізики. Автор сподівається, що з часом кількість засвоєного теоретичного матеріалу переросте в якість, і учні значно покращать свої знання з фізики, зросте самооцінка і бажання вчитися ще краще. Посібник рекомендовано вчителям і учням загальноосвітніх шкіл І-ІІ і І-ІІІ ступенів.

Передмова

Я 28 років працюю в школі вчителем фізики. Народилася в родині вчителів, маю трьох дорослих дітей , так що можна сказати, що чотири рази закінчила школу; один раз сама і три рази з своїми дітьми. Мені зрозумілі проблеми, які виникають у дітей на шляху оволодіння основами наук. Проблеми виникають, тому що учні не систематично і не завжди якісно готуються до уроків, тому що їх не на кожному уроці можуть запитати. Тому і виникла ідея написати такий посібник, який дасть змогу на кожному уроці перевірити, як учні засвоїли навчальний матеріал попереднього уроку. Така методика націлена на те,щоб жодна дитина не залишилася поза увагою, щоб стимулювати учнів до якісної підготовки до кожного уроку. Сподіваюся, що Ваша праця не буде марною і з часом кількість засвоєних знань переросте в якість. Учні отримають високі результати в навчанні, а вчителі моральне задоволення від своєї праці. До кожного уроку запропоновано кілька видів тестів: завдання з вибором правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення послідовності; завдання на знання основних формул і одиниць вимірювання фізичних величин; завдання на розвиток інтелекту і логіки мислення, а також завдання відкритої форми. Тестовий зошит містить контрольні роботи по темах, де є завдання середнього,достатнього і високого рівня. Пропоную таку систему оцінювання тестових завдань: кожне завдання оцінюється в один бал. За два уроки учні отримують повноцінну оцінку по 12 – и бальній школі. Тестові завдання є об'єктивним і якісним засобом контролю навчальних досягнень учнів і все більше використовуються в загальноосвітній школі. Надіюся, що вивчення фізики буде приємним заняттям і принесе Вам насолоду і від отриманих знань і від тих високих балів, які ви зможете отримати систематично і якісно готуючись до уроків. З повагою і любов'ю вчитель фізики Гадяцької спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів №4 Н.М.Биченко.

Бажаю успіху!Урок 1. Заряд й електромагнітна взаємодія

1. Які типи зарядів існують у природі?

а) негативні; б) нейтральні; в) позитивні; г) а,б.

2. Яка частинка є носієм найменшого негативного заряду?

а) протон; б) електрон; в) нейтрон; г) атом.

3. Якими одиницями вимірюється електричний заряд?

а) Ампер; б) Кулон; в) Вольт; г) Джоулями.

4. Чи може заряд тіла бути кратним 1,5 заряду електрона?

а) може; б) не може; в) залежить від ситуації.

5. Яка частинка є носієм найменшого позитивного заряду?

а) протон; б) електрон; в) нейтрон; г) атом.

6. Як називаються речовини, що містять вільні заряди?

а) провідники; б) діелектрики; в) непровідники;

г) ізолятори.

Урок 2. Електричне поле

1. На ебоніті потертому об шерсть утворюється заряд…

а) негативний; б) нейтральний; в) позитивний; г) а,б.

1. На склі потертому об шовк утворюється заряд…

а) негативний; б) нейтральний; в) позитивний; г) а,б.

3. Як поводять себе дві ебонітові палички потерті об хутро?

а) притягуються; б) відштовхуються; в) не взаємодіють;

3. Як поводять себе ебонітова паличка потерта об хутро і скляна паличка потерта об шовк?

а) притягуються; б) відштовхуються; в) не взаємодіють;

4. Як називається атом, що втратив електрон?

а) молекула; б) позитивний йон; в) негативний йон; г) нейтральний атом.

5. Як називається атом, що приєднав електрон?

а) молекула; б) позитивний йон; в) негативний йон; г) нейтральний атом.

6. Чи зміниться маса тіла і як, якщо йому надали негативного заряду?

а) зміниться; б) не зміниться; в) збільшиться;

г) зменшиться.

Урок 3. Механізм електризації різних тіл. Електроскоп

1. Що існує навколо нерухомого зарядженого тіла?

а) електричне поле; б) магнітне поле; в) поле;

г) потенціальне поле.

2. У чому полягає основна властивість електричного поля? а) здатність виявляти електричні заряди; б) здатність виявляти магнітне поле; в) здатність діяти на електричні заряди з певною силою; г) здатність діяти на гравітаційне поле.

3. Яке числове значення елементарного заряду?

а) 3,2∙10-19Кл. б) 1,6∙10-19Кл. в)3,2∙10+19Кл. г) 1,6∙10+19Кл.

4. Хто з вчених провів досліди, які довели дискретність електричного заряду?

а) Ампер; б) Кулон; в) Вольт; г) Джоуль.

5. Як називають силу з якою електричне поле діє на внесений у нього електричний заряд?

а) гравітаційна сила; б) електрична сила; в) магнітна сила; г) сила пружності.

6. Чи зберігається сумарний заряд у межах замкненої системи?

а) зберігається; б) не зберігається.

Урок 4. Лабораторна робота №1 « Дослідження взаємодії заряджених тіл»

1. Чи створюються електричні заряди під час тертя одного тіла об інше?

а) створюються; б) невідомо; в) переходять з одного тіла на інше.

2. Які з названих тіл є хорошими провідниками?

а) метали; б) дистильована вода; в) кремній; г) ебоніт.

3. Якщо негативно заряджену металеву кульку (1) піднести до незарядженої і торкнутися її пальцем, то кулька (2) зарядиться позитивно. Як називається такий спосіб електризації?

а) електростатична індукція; б) електризація шляхом контакту; в) заземлення; г) нейтралізація.

4.Як називається прилад для виявлення наелектризованих тіл?

а) електрометр; б) електроскоп; в) стетоскоп; г) перископ.

5. Як називається технічний прийом, який дозволяє розрядити будь – яке заряджене тіло шляхом з’єднання з землею?

а) електростатична індукція; б) електризація шляхом контакту; в) заземлення; г) нейтралізація.

6. Якщо позитивно зарядженому тілу передати такий же за модулем негативний заряд, то воно виявиться…

а) позитивно зарядженим; б) негативно зарядженим;

в) електрично нейтральним; г) інша відповідь.

Урок 5. Закон Кулона

1. Назвіть зайве:

а) електроскоп; б) терези; в) електрометр; г) ебонітова палочка.

2. Машина так відноситься до дороги, як електрон до:

а) ізолятора; б) атома; в) провідника; г) діелектрика.

3. Назвіть зайве:

а) гума; б) ебоніт; в) фарфор; г) тіло людини.

4. Найменша негативно заряджена частинка:

а) протон; б) електрон; в) нейтрон; г) атом.

5. Виберіть тіло, що є діелектриком:

а) метали; б) розчин лугу; в) скло; г) розчин солі.

6. Чи може заряд тіла бути рівним 0,5 е?

а) так; б) ні.

Урок 6. Розв’язування задач по темі: « Закон Кулона»

1. Вчений, що сформулював закон взаємодії двох точкових зарядів:

а) Ампер; б) Кулон; в) Ньютон; г) Джоуль.

2. На що впливає знак заряду тіла?

а) на характер взаємодії; б) числове значення; в) на відстань між зарядами; г) ні на що не впливає.

3. Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів при збільшенні відстані між ними?

а) не зміниться; б) збільшиться; в) зменшиться; г) рівна нулю.

4. Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів при збільшенні величини зарядів?

а) збільшиться; б) зменшиться; в) не зміниться; г) рівна нулю.

5. Навколо зарядженого тіла існує:

а) пшеничне поле; б) електричне поле; в) нічого не існує;

г) інша відповідь.

6. Як називається вид електризації зумовлений перерозподілом електронів між тілами( або частинами тіл), у результаті чого тіла заряджаються різнойменно:

а) електризація індукцією; б) електризація тертям; в) навіюванням; г) електроскопією.7. Контрольна робота по темі: « Електризація тіл. Будова атома»

І варіант

1.Заряд , що виникає на ебонітовій паличці потертій об хутро або вовну, називається: а) нейтральним; б) позитивним; в) негативним. 2.Електризація під дією електричного поля називається електризацією: а) через вплив; б) дотиком; в) натиранням. 3. Позитивно заряджена частинка атома називається: а) електроном; б) протоном; в) нейтроном.

4. Відштовхуються чи притягаються тіла з однойменними зарядами?

5. У ядрі атома Астату міститься 75 частинок. Навколо ядра нейтрального атома Астату рухаються 33 електрони. Скільки в ядрі атома протонів і скільки нейтронів?

6. Завдяки чому одне заряджене тіло діє на інше заряджене тіло навіть у вакуумі?

7. Позитивно зарядженою скляною паличкою доторкнулися до ізольованої незарядженої кульки. Надлишок чи нестача електронів утворилася на кульці після дотику?

8. Електроскопу надали заряд, що дорівнює +9,6 10-9Кл. Якій кількості електронів відповідає цей заряд, якщо заряд електрона за модулем (величиною) дорівнює 1,6∙10-19 Кл, а його маса 9,1∙10-31кг? Збільшилась чи зменшилась при цьому масса електроскопа.

ІІ варіант

1. Заряд, що виникає на скляній паличці при натиранні об шовк або папір, називається : а) позитимним; б) негативним; в) нейтральним.

2. Різнойменно заряджені тіла: а) не взаємодіють; б) притягаються; в) відштовхуються.

3.Негативно заряджена частинка атома називається а) електроном; б) протоном; в) нейтроном.

4. Коли атом перетворюється в негативний йон?

5. У ядрі атома Цинку(Zn) міститься 65 частинок, з них – 35 нейтронів. Скільки протонів у ядро і скільки електронів рухаються навколо ядра нейтрального атома Цинку? І

6. Що станеться зі стрілкою негативно зарядженого електроскопа, якщо до нього піднести позетивно заряджене тіло?

7. Бурштинова бусинка внаслідок тертя об вовняний одяг, наелектризувалася негативним зарядом.Звідки й куди при цьому переміщалися електрони: з одягу на бусинку ч из бусинки на одяг?відповідь обгрунтувати.

8. Електроскопу наддали заряд, що дорівнює -6,4∙10-10Кл. Якій кількості електронів відповідає цей заряд, якщо заряд електрона за модулем (величиною) дорівнює 1,6∙10-19 Кл, а його маса 9,1∙10-31кг? Збільшилась чи зменшилась при цьому масса електроскопа.

Урок 8. Електричний струм

1. Математичний вираз закону Кулона має вигляд:

а)F; б) F= k; в) F= G; г) F= ρgv.

2.З якою силою взаємодіють два точкові заряди по 1Кл кожний, розташовані на відстані 1м один від одного:

а) 9∙109Н; б) 6,62∙10-11Н; в) 9,8Н; г) 1Н

3. Якщо заряджену кульку привести в контакт з точно такою незарядженою ,то заряд першої кульки:

а) зникне; б) подвоїться; в) розділиться пополам;

г) зросте в 10 разів.

4. Кульки з зарядом +5q і -3q доторкнули одна до одної, а потім роз'єднали.Чому дорівнює заряд кожної кульки?

а) +q ; +q; б) +2q; +q; в) - q; +q; г) -q ; -q.

5.Чи можна під час електризації тертям зарядити лише одне тіло:

а) так; б) ні.

6. Чи будуть взаємодіяти заряджені тіла у безповітряному просторі?

а) так; б) ні.Урок 9. Джерела електричного струму

1.Чи правильне твердження: "Під час електризації створюються електричні заряди".

а) так; б) ні.

2. Під час взаємодії різнорідних тіл, вони заряджаються…

а) позитивно; б) негативно; в)не заряджаються;

г) розряджаються.

3. Яка частинка здатна переходити від одного тіла до іншого під час електризації?

а) протон; б) електрон; в) нейтрон; г) позитрон.

4. Як зміниться сила взеємодії двох точкових зарядів у вакуумі, якщо один збільшити в 4 раза, а другий зменшити в 2 рази?

а) не зміниться; б) збільшиться у 2 рази; в) зменшиться у 2 рази; г) збільшиться у 8 разів.

5. Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів у вакуумі, якщо відстань між ними зменшити у 3 рази?

а) зменшиться у 3 раза; б) збільшиться у 3 рази; в) зменшиться у 9 раз; г) збільшиться у 9 раз.

6.Чи можна зарядити металеву паличку,тримаючи її в руці?

а) так; б) ні.Урок 10. Джерела електричного струму

1. Як називають атом, що втратив електрон?

а) іон; б) позитивний йон; в) негативний йон; г) нейтральний атом.

2. Що потрібно зробити, щоб електрони в металевому провіднику рухалися в певному напрямі?

а) нічого; б) приєднати джерело струму; в) приєднати нагрівач; г) потерти провідник хутром.

3. Що існує навколо провідника по якому тече електричний струм?

а) аура; б) електричне поле; в) магнітне поле; г) гравітаційне поле.

4. Молекули води так відносяться до річки, як електрони до:

а) провідника; б) діелектрика; в) напівпровідника;

г) ебоніту.

5. Яка дія струму в металевому провіднику підтверджує, що він існує?

а) теплова; б) світлова; в) хімічна; г) магнітна.

6. Напрямлений рух заряджених частинок або заряджених тіл - це:

а) потік зарядів; б) електричний струм; в) потік води;

г) струм.

Урок 11. Електричне коло

1. Яку дію електричного струму спостерігаємо, якщо до полюсів джерела приєднати нікеліновий чи ніхромовий дріт?

а) магнітну; б) теплову; в) хімічну; г) світлову.

2. Назвіть зайве:

а) метали; б) кремній; в) розчин солей; г) тіло людини.

3. Що є носіями заряду в електроліті:

а) йони; б) електрони; в) протони; г) нейтрони.

4. Як поводять себе два провідники по яких тече струм в одному напрямку?

а) притягуються; б) відштовхуються; в) не взаємодіють; г) злипаються.

5. Коли крізь тіло людини проходить електричний струм ?

а) людина не ізольована від землі; б) людина в гумовому взутті; в) людина на гумовому коврику.

6. Виберіть зайве:

а) термічна; б) електролітична; в) механічна; г) біологічна; д) світлова; е) звукова.

Урок 12. Дії електричного струму

1.Як називаються пристрої, що створюють і довгий час підтримують електричне поле?

а) джерела електричного струму; б) джерела зарядів; в) джерела електронів; г) джерела впливу.

2. Продовжіть ряд: гальванічний елемент, акумулятор, генератор,термоелемент…….

а) сонячна батарея; б) батарея опалення; в) свічка; г) фонарик.

3. Де відбувається розподіл заряджених частинок за рахунок сил неелектричного походження?

а) в джерелах струму; б) в провідниках; в) за межами провідника; в) інша відповідь.

4. Продовжіть фразу: "Усі джерела електричного струму можна розділити на фізичні і …"

а) магнітні; б) хімічні; в) механічні; г) термоелементи.

5. Рідина, яка проводить струм називається:

а) електроліт; б) сироп; в) компот.

6. Щоб акумулятор можна було використовувати як самостійне джерело струму його спочатку…

а) нагрівають; б) натирають; в) заряджають;

г) розряджають.Урок 13. Природа електричного струму. Напрям струму

1. Які основні складові електричного кола?

а) джерело струму; б) з'єднувальні провідники; в) споживачі електричної енергії; г) а,б,в.

2. Як називається намальоване з'єднання провідників?

а) малюнок; б) ескіз; в) схема; г) план.

3. Що входить до складу внутрішньої частини кола?

а) провідники; б) джерело струму; в) резистор;

г) запобіжник.

4. Як називається все, що приєднується до полюсів джерела струму?

а) внутрішнє коло; б) коло; в) зовнішнє коло;

г) розімкнене коло.

5. Продовжіть ряд: дзвінок, резистор, нагрівник…

а) перемикач; б) провідник; в) клеми; г) запобіжник.

6. Який пристрій запобігає "короткому замиканню"?

а) резистор; б) лампочка; в) перемикач; г) запобіжник.

Урок 14. Сила струму та її вимірювання

1. Яка фізична величина чисельно характеризує електричний струм?

а) сила струму; б) напруга; в) сила взаємодії; г) опір.

2. Виберіть позначення сили струму:

а) U; б) R ; в) I ; г) q.

3. За якою формулою можна обчислити силу струму:

а) I = q∙t ; б) q = ; в) I = ; г) q = I∙t .

4. Сила струму в системі SI вимірюється в:

а) Вольт; б) Ампер; в) Ом; г) Ньютон.

5. Яким приладом вимірюється сила струму?

а) динамометром; б) мензуркою; в) лінійкою;

г) амперметром.

6. Як вмикається в електричне коло прилад для вимірювання електричного струму?

а) паралельно; б) послідовно.Урок 15. Лабораторна робота № 2 « Збирання електричного кола і вимірювання сили струму на різних її ділянках»

1. Яка фізична величина найменша?

а) 5 кА; б) 5 А; в) 50 мА; г) 500 мкА.

2. Як називається величина , що відповідає значенню фізичної величини, що припадає на одну поділку вимірювального приладу?

а) ціною; б) ціною поділки; в) максимальним значенням; г) значенням фізичної величини.

3. Якщо по двох нескінченно довгих провідниках у вакуумі на відстані 1 м тече струм в 1А, то вони взаємодіють з силою….

а) 2∙107Н; б) 20Н; в) 2∙10-7Н; г) 2∙10-17Н

4. Як вмикають амперметр в електричне коло?

а) послідовно; б) паралельно.

5. Чи обов'язково дотримуватися полярності приєднання амперметра ”+„ до „+” , а „ - " до „ - ”?

а) обов'язково; б) необов'язково.

6. Виберіть зайве:

а) ампер; б) кулон; в) міліампер; г) кілограм.

Урок 16. Електрична напруга та її вимірювання

1. Яким приладом вимірюють силу струму в електричному колі?

а) амперметром; б) вольтметром; в) омметром;

г) ватметром.

2. Як вмикається амперметр в електричне коло?

а) паралельно; б) послідовно.

3. Чи однакове значення сили струму на різних ділянках кола?

а) однакове; б) різне.

4.Якими одиницями вимірюється сила струму?

а) В; б) А; в) Ом; г) Вт.

5. Назвіть зайву величину:

а) кулон; б) ампер; в) ньютон; г) паскаль.

6. Продовжіть ряд: Ньютон, Кулон, Ерстед…

а) Паскаль; б) Архімед; в) Ампер; г) Галілей.

Урок 17. Лабораторна робота № 3 «Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра»

1. В якому напрямі переміщаються електрони в провіднику під дією електричного поля?

а) від негативного полюса до позитивного; б) від позитивного до негативного; в) рухаються хаотично; г) не рухаються.

2. Як називається фізична величина, що характеризує дію електричного поля на заряджені частинки?

а) сила струму; б) напруга; в) опір; г) сила.

3. Якою буквою позначається електрична напруга?

а) U; б) I; в) q; г) A .

4. За якою формулою визначається електрична напруга?

а) q = ; б) U = ; в) A = qU; г)U = .

5. Яким приладом вимірюється напруга?

а) амперметром; б) вольтметром; в) ватметром;

г) омметром;

6. Як вмикається прилад для вимірювання напруги в електричне поле?

а) послідовно; б) паралельно.

Урок 18. Електричний опір. Закон Ома

1. Яке значення напруги найбільше?

а) 1МВ; б)1кВ; в) 1В; г) 1мВ.

2. Чому дорівнює загальна напруга в електричному колі?

а) максимальній напрузі; б) мінімальній напрузі; в) сумі напруг; г) нулю.

3. Як потрібно вмикати вольтметр в електричне коло?

а) послідовно; б) параллельно; в) параллельно „ + ” до „ + ”

- ” до „ - ” ; г) не має значення.

4. Чи є вольтметр частиною електричного кола?

а) є ; б) не є.

5. Чому дорівнює напруга на кінцях провідника, якщо при проходженні заряду 12 Кл виконується робота 600 Дж?

а) 500В; б) 50В; в) 5В; г) 0,5В.

6. Яка була виконана робота, якщо при проходженні заряду 300 Кл напруга на кінцях провідника дорівнює 50 В.

а) 150 Дж; б) 15000 Дж; в) 1,5 кДж; г) 150 кДж.

Урок 19. Залежність опору провідників від їх геометричних розмірів і речовини. Питомий опір

1. Як залежить сила струму в колі від напруги?

а) прямопропорційно; б) оберненопропорційно; в) не залежить.

2. Як називається властивість провідника обмежувати силу струму в колі?

а) напругою; б) роботою; в) опором; г) силою.

3. Як позначається електричний опір провідника і одиниці вимірювання?

а) U,(B); б) I,(A); в) R,(Oм); г) А,(Дж).

4. Як в механіці тертя, так в електриці…

а) напруга; б) сила; в) опір; г) сила струму.

5. Як залежить сила струму в провіднику від опору?

а) оберненопропорційно; б) прямопропорційно.

6. Який математичний вираз закону Ома?

а) U=IR ; б) I= ; в) R= ; г) I= .Урок 20. Закон Ома для однорідної ділянки кола

1. Що є причиною зменшення швидкості руху електронів у провіднику?

а) напруга; б) опір; в) сила струму; г) тертя.

2. Як залежить опір провідника від матеріалу?

а) прямопропорційно; б) оберненопропорційно.

3. Як залежить опір провідника від довжини провідника?

а) прямопропорційно; б) оберненопропорційно.

4. Як залежить опір провідника від площі перерізу провідника?

а) прямопропорційно; б) оберненопропорційно.

5. Як називається фізична величина, що показує опір провідника довжиною один метр і площею перерізу 1мм2?

а) питомий опір; б) густина; в) напруга; г) сила.

6.Виберіть зайве:

а) довжина провідника; б) площа перерізу; в) питомий опір; г) маса.

Урок 21. Зміна сили струму в колі. Реостати

1. Як залежить сила струму в електричному колі від напруги?

а) не залежить; б) прямопропорційно; в) обернено- пропорційно; г) інша відповідь.

2. Як залежить сила струму в електричному колі від опору провідника?

а) не залежить; б) прямо пропорційно; в)оберненопропорційно; г) інша відповідь.

3. Продовжіть ряд: теплова, хімічна, світлова…

а) магнітна; б) звукова; в) біологічна; г) фізична.

4. Від чого залежить інтенсивність дії електричного струму?

а) напруги; б) потужності; в) сили; г) сили струму.

5. Який з перелічених провідників має найкращу провідність?

а) мідний; б) срібний; в) алюмінієвий; г) нікеліновий.

6. Яка з одиниць опору найменша?

а) 0,008 МОм; б) 80 кОм; в) 800 Ом; г) 80000 мОм.

Урок 22. Лабораторна робота № 4 « Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра»

1. Яким приладом можна регулювати силу в електричному колі?

а) вольтметром; б) амперметром; в) реостатом;

г) резистором.

2. Виберіть матеріал, з якого виготовляють обмотку реостата?

а) алюміній; б) мідь; в)сталь; г) срібло.

3. Як на електричних схемах позначають реостат?

а) б) в) г)

4.Потрібно вдвічі зменшити силу струму в даному провід-нику, що для цього потрібно змінити?

а) збільшити довжину у 2 рази; б) зменшити довжину у 2 рази; в) збільшити довжину у 4 рази; г) зменшити довжину у 4 рази.

5. На честь якого вченого названа одиниця опору?

а) Ш.Кулон; б) І. Ньютон; в) Г.Ома; г) А.Вольта.

6. Чи залежить опір металевого провідника від температури?

а) з підвищенням температури опір збільшується; б) з підвищенням температури опір зменшується; в) не змінюється;г) інша відповідь.

Урок 23. Реостати

1. Які вимірювальні прилади потрібні, щоб визначити опір провідника?

а) амперметр; б) вольтметр; в) а,б; г) інша відповідь.

2. Чи залежить опір провідника від напруги?

а) залежить; б) не залежить; в) інша відповідь.

3. Чи залежить опір провідника від сили струму в колі?

а) залежить; б) не залежить; в) інша відповідь.

4. Як називається графік залежності сили струму від напруги?

а) вольт – амперна характеристика; б) парабола; в) гіпербола; г) бісектриса.

5. Як залежить опір провідника від матеріалу і довжини?

а) оберненопропорційно; б) прямопропорційно; в) не залежить; г) інша відповідь.

6. Як залежить опір провідника від площі перерізу?

а) оберненопропорційно; б)прямопропорційно; в) не залежить; г) інша відповідь.

Урок 24. Послідовне з’єднання провідників

1.Якщо довжину провідника зменшити у три рази, то його опір…

а) збільшиться у 3 рази; б) збільшиться у 9 разів; в) зменшиться у 3 рази; г) зменшиться у 9 разів.

2. Якщо площу перерізу провідника зменшити у 2 рази, то його опір…

а) збільшиться у 2 рази; б) збільшиться у 4 рази; в) зменшиться у 2 рази; г) зменшиться у 4 рази.

3. Якщо діаметр провідника збільшитьсяу 2 рази, то його опір…

а) збільшиться у 2 рази; б) збільшиться у 4 рази; в) зменшиться у 2 рази; г) зменшиться у 4 рази.

4. Яку фізичну величину потрібно знайти, щоб відповісти на запитання: „З якого матеріалу виготовлено провідник? ”

а) напругу; б) силу струму; в) питомий опір; г) опір.

5. Два провідники однакової довжини і площі перерізу виготовлені відповідно з міді і алюмінію. Який із них має більший опір і у скільки разів.

а) мідний в 1,65 рази; б) алюміній в 1,65 рази; в) мідний в 2 рази; г) алюміній в 2 рази.

6. Який з провідників мідний чи алюмінієвий матиме меншу масу, маючи однаковий опір і площу перерізу? а) мідний; б) алюміній.

Урок 25. Лабораторна робота № 6 « Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників»

1. Як називається з'єднання провідників за якого кінець першого провідника з'єднують з початком другого і т.д?

а) паралельне; б) послідовне; в) змішане; г) інша відповідь.

2. Яка фізична величина залишається сталою при послідовному з'єднанні провідників.

а) напруга; б) опір; в) потужність; г) сила струму.

3. Чому дорівнює загальна напруга на всьому з'єднанні?

а) різниці напруг; б) сумі напруг; в) добутку напруг; г) відношенню напруг.

4. Як потрібно з'єднати гальванічні елементи , щоб напруга збільшилася?

а) послідовно; б) паралельно; в) хаотично; г) інша відповідь.

5. Скільки лампочок містить ялинкова гірлянда , якщо кожна розрахована на 2,2 В і з'єднані вони послідовно?

Напруга в мережі 220В.

а) 10 штук; б) 50 штук; в) 100 штук; г) 75 штук.

6. Чим більший опір провідника, тим напруга на ньому…

а) більша; б) менша; в) рівна нулю; г) незмінна.

Урок 26. Паралельне з’єднання провідників

1. При послідовному з'єднанні провідників сила струму в електричному колі..

а) I1 >I2>….In; б) I- const; в) I12< ….n; г) I=0.

2. При послідовному з'єднанні провідників загальна напруга дорівнює…

а) U = U1 + ….+ Un ; б) U = U1 -….Un ; в) U- const ; г) U=0.

3. Загальний опір ділянки кола рівний…

а) R = ; б) R = R1+…..+ Rn; в) = +…..+ ; г) R = 0.

4.При послідовному з'єднанні провідників співвідношення значень напруг на ділянках кола …

а) прямопропорційні до їх опорів; б) прямопропорційні до квадратів їх опорів; в) оберненопропорційні до їх опорів; г) оберненопропорційні до квадратів їх опорів

5. У скільки разів 8 МОм більше за 4 кОм?

а) 20; б) 200; в) 2000; г) 20000.

6. Визначте найменше значення опору.

а) 400 кОм; б) 0,04 МОм; в) 4000 Ом; г) 40 мОм.

Урок 27. Лабораторна робота № 7 «Дослідження електричного кола з паралельним зєднанням провідників»

1. Як називається з'єднання провідників, коли початки всіх провідників приєднані до однієї точки електричного кола, а їх кінці – до іншої ?

а) послідовне; б) паралельне; в) змішане; г) інша відповідь.

2. Яка фізична величина залишається сталою для споживачів з'єднаних паралельно ?

а) напруга; б) сила струму; в) опір; г) потужність.

3. При паралельному з'єднанні провідників загальна сила струму в електричному колі дорівнює…

а) сумі сил струмів; б) добутку сил струмів; в) різниці сил струмів; г) 0.

4. При паралельному з'єднанні провідників загальний опір дорівнює…

а) R =; б) R = R1+R2 ; в) R= ; г) R = nR1 .

5. Як з'єднані електричні прилади між собою у вашій квартирі ? а) послідовно; б) будь-як; в) паралельно; г) інша відповідь.

6. Як ви з'єднаєте резистори, щоб зменшити загальний опір ?

а) паралельно; б) послідовно; в) змішано; г) інша відповідь.

Урок 28. Розв’язування задач

1. Як зміниться опір електричного кола, якщо підключити послідовно до будь-якої його ланки ще один резистор?

а) збільшиться; б) зменшиться; в)не зміниться; г) R=0.

2. Два резистори опорами R і 3R з'єднані паралельно. Яке співвідношення струмів на цих опорах?

а) 1: 1; б) 3: 1; в) 2: 1; г) 1:2.

3. У якому випадку вольтметр покаже більшу напругу : при приєднанні до лампи, чи до амперметра?

а) не має значення; б) до лампи; в) до амперметра; г) напруга буде однакова.

4. Є три резистори по 3 Ом кожен. Як їх з'єднати, щоб загальний опір був рівний 2 Ом?

а) послідовно; б) паралельно; в) змішано; г) інша відповідь.

5. Виберіть зайве.

а) амперметр; б) вольтметр; в)омметр; г) терези.

6. Який опір більший?

а) 0,005 МОм ; б) 50кОм ; в) 5000 Ом; г) 5000 мОм .
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка