Н. І. Резніченко українська мова в іграх, казках, подорожах. Розробки нестандартних уроків. 1 -4 класиСторінка1/15
Дата конвертації29.04.2016
Розмір3.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Бібліотека журналу «Початкове навчання та виховання» Серію засновано в 2004 році

Випуск 3 (51)

Н. І. РЕЗНІЧЕНКО
УКРАЇНСЬКА МОВА В ІГРАХ, КАЗКАХ, ПОДОРОЖАХ. Розробки нестандартних уроків. 1 -4 класи

Харків


Видавнича група «Основа» 2008


УДК 37.016 ББК 74.268Ля71 Р34

Резніченко Н. І.

р 34 Українська мова в іграх, казках, подорожах. Розробки нестандартних уроків. 1—4 класи.— X. : Вид. група «Основа», 2008.— 172, [4] с. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. З (51))

ISBN 978-966-333-678-7.

Збірка містить авторські розробки нестандартних за формою проведення у 1—4 класах уроків з української мови та цікавий додатковий матеріал.

У розробках автор розкрив методику творчого навчання української мови, у процесі якого поглиблюється уявлення школярів про навколипшій світ, розвивається образне і логічне мислення, а також здійснюється патріотичне, морально-етичне та естетичне виховання учнів. Зміна різних видів вправ і завдань сприяє підтриманню уваги та запобіганню втоми.

Кросворди, шаради, казки, мовні жарти, які дібрані відповідно порядку вивчення тем у кожному класі початкової школи і вміщені в додатку цієї збірки, допоможуть вчителеві під час підготовки до уроків.

Для вчителів шкіл І ступеня, методистів, студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів.

ББК74.268.я71


ISBN 978-966-333-678-7

© Н. І. Резніченко, 2008

© TOB «Видавнича група "Основа"», 2008Зміст

Передмова 5

1 клас 6

Урок-казка «Письмове приладдя. Правила сидіння за партою.

Ознайомлення із зошитом для письма» 6

Урок-гра «Підсумковий урок добукварного періоду.

Перевірна робота» 8

Урок-казка «Письмо малої букви о» 11

Урок-гра «Написання рядкової букви к у сполученні з іншими

буквами» 15

Урок-гра «Написання великої букви К, складів, слів із нею. закріплення навичок написання рядкової букви к.

Розвиток зв'язного мовлення» 17

Урок-казка «Написання малої букви д» 20

Урок-казка «Закріплення знань про вивчені букви.

Написання під диктовку складів, слів, речень» 23

Урок-подорож «Мала буква є» 26

Урок-казка «Мала буква ф» 28

Урок-подорож «Закріплення навичок написання вивчених букв.


Списування з друкованого тексту» 31

2 клас 36

Урок розвитку зв'язного мовлення

«Текст-розповідь і текст-опис» 36

Урок-гра «Головні слова у реченні» 39

Урок-гра «Іменник. Розвиток вміння ставити

питання хто ? що ? до іменників» 42

Урок-мандрівка «Закріплення правила написання географічних назв. Вправи для закріплення

написання імен, прізвищ, по батькові» 46

Урок-казка «Уівлення про спільнокореневі слова і корінь слова,

споріднені слова» 50

Урок-казка «Розпізнавання спільнокореневих слів, визначення

в них спільної частини — кореня» 53

Урок-гра «Робота з алфавітом та орфографічним словником» 57

Урок-міркування «Ненаголошені голосні звуки [е], [и].

Спостереження за вимовою і написання.» 61

Урок-казка «Перевірка ненаголошеного голосного

за допомогою наголосу» 64

Урок-гра «Перенос слів із м'якими подовженими звуками» 673 клас 72

Урок—подорож до лісу «Види речень за метою висловлювання

та інтонацією» 72

Урок-гра «Головні і другорядні члени речення» 74

Урок—зустріч з їжачком «Зв'язок слів у реченні» 77

Урок-подорож «Слова, протилежні за значенням (антоніми)» 79

Урок-гра «Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом» 86

Урок-змагання «Закріплення правопису слів із ненаголошеними

голосними [е], [и] в корені слів» 89

Урок-подорож «Ознайомлення з префіксом як значущою

частиною слів» 93

Урок-подорож «Загальне поняття про частини мови: іменник,

прикметник, дієслово, прийменник» 97

Урок-казка «Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній» 101

Урок—подорож до Лісової школи «Змінювання іменників

за числами (однина і множина)» 105

Урок—зустріч із Весною «Змінювання іменників за питаннями» 109

Урок-подорож «Зв'язок дієслова в реченні з іменником.

Зміна дієслів за числами. Дієслова-антоніми» 112

4 клас 117

Урок-мандрівка у космічний простір «Будова тексту» 117

Урок—подорож веселкою «Однорідні члени речення» 120

Урок-аукціон «Самостійні частини мови. Узагальнення» 123

Урок-казка «Відмінювання іменників» 128

Урок-казка «Правопис закінчень іменників чоловічого роду

в орудному відмінку однини» 131

Урок-казка «Правопис закінчень іменників жіночого роду

в орудному відмінку однини» 134

Урок-казка «Зв'язок прикметників з іменниками в реченні.

Вправи на визначення роду та числа прикметників» 137

Урок розвитку мовлення «Закріплення вмінь вживати у мовленні прикметники в різних відмінкових формах, використовувати

прикметники для опису. Опис зовнішності людини» 140

Урок-мандрівка «Закріплення вивченого про прикметник» 142

Урок-відкриття «Поняття про прислівник як частину мови.

Правопис найуживаніших прислівників» 147

Урок-іспит «Вживання прислівників у різних типах текстів.
Закріплення вивченого» 151

Додаток 155

Література 171

Передмова
Ґрунтовне засвоєння в школі програмного матеріалу з рідної мови є одним із важливих етапів формування культури особистості.

Нестандартні уроки дають можливість забезпечувати інтелектуальний розвиток дитини.

Організовуючи навчання української мови, перш за все, доречно дбати про інтелектуальний розвиток учнів, викликати у дітей потребу міркувати, робити висновки, узагальнення. Найперші «помічники» у цьому для вчителя — добре сформульовані, продумані пізнавальні завдання, що спрямовані на розширення і збагачення знань дітей з української мови, а також розвиток навичок діяльності у навколишньому середовищі.

Різноманітні граматичні ігри та цікаві вправи саме й дають можливість у цікавій формі розвивати, збагачувати мову учнів, поглиблювати знання, закріплювати вивчений на уроках матеріал.

О. М. Горький зазначав: «Дитина до десятилітнього віку потребує забав, і ці потреби її біологічно законні. Вона хоче грати, вона грає всім та пізнає навколишній світ насамперед і найлегше в грі грою. Вона грає і словом, і в слові. Саме на грі словом дитина вчиться тонкощів рідної мови, засвоює музику її та те, що філологи називають "духом мови"».

Розв'язування цікавих завдань вимагає від школярів кмітливості, гнучкості розуму, змушує повторювати вивчене, заглядати в словник. Все це, безумовно, збуджує інтерес до мови, сприяє збагаченню лексичного запасу, запам'ятовуванню норм і правил літературної мови та письма.

Нестандартні уроки дають можливість ефективно опановувати той максимум знань, який потрібен сильнішим дітям для розвитку, а слабшим — для полегшення засвоєння програмового мінімуму.

Нестандартні уроки — церозвивальне, проблемне, випереджувальне, активне навчання. Таке навчання — це переддень тих змін, що відбуваються в нашому суспільстві. Це збагачення обох сторін навчального процесу інтелектуальними почуттями, це шанс вчителя спілкуватися з дітьми душею; це почуття краси, співпереживання; це радість пізнання, переборювання труднощів, насолода від праці.1 клас

УРОК-КАЗКА

Тема. Письмове приладдя. Правила сидіння за партою. Ознайомлення із зошитом для письма

Мета: дати початкове поняття про письмове приладдя; ознайомити з правилами сидіння за партою та із зошитом для письма; розвивати зв'язне мовлення; виховувати увагу.

Обладнання: письмове приладдя; плакат «Правильно сидіть за партою»; казкові герої: Незнайко і Знайко.
ХІД УРОКУ

I. Організація класу

Вже дзвінок нам дав сигнал, Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, Працювати починаймо.II. Оголошення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці письма ми ознайомимося з письмовим приладдям, із зошитом для письма, з правилами сидіння за партою.III. Ознайомлення із завданнями уроків письма

— Діти, до нас на урок завітав... (Учитель показує Незнайка.)

Незнайко. Доброго дня, друзі! Сьогодні я швидко навчу вас гарно писати, читати, бігати...

Учитель. Стривай, стривай, що ти сказав? Діти, хто він такий і чого хоче?

Школярі. Незнайко.

Незнайко. Правильно, малята. Я — Незнайко. Прийшов навчити вас писати, читати, бігати...

Учитель. Бігати — це добре. А от чи вмієш ти писати і читати? Незнайко. Я дуже гарно пишу і малюю.

Учитель. Як ти малюєш, ми бачили у мультфільмі. А от писати... Напиши щось на дошці.

Незнайко. Та я напишу іншим разом. Я не... В мене дуже болить рука. Я поспішав, упав, забив руку...

У ч и т е л ь. Не соромно обманювати, Незнайку? Краще сідай та вчись разом з учнями.

(Далі вчитель ознайомлює школярів із завданням уроків письма.)

IV. Ознайомлення з письмовим приладдям

Учитель. Незнайку, як називаються ось ці предмети, що знаходяться у мене на столі?

Незнайко. Це — ручка, це — палички (вказує на олівці), це — коробочка (вказує на пенал).

Учитель. Зажди, не так. Це все шкільні речі, або письмове приладдя. Діти, назвіть їх, а ти, Незнайку, запам'ятай.

(Учні розповідають про призначення цих предметів. Учитель виправляє, доповнює відповіді дітей, розповідає, що необхідно мати для уроків письма зошит, ручку, олівці. Повідомляє, що речі, необхідні для письма, називаються письмовим приладдям.)

V. Ознайомлення із зошитом для письма (прописи № 1, № 2)

— Зошит — це зшиті аркуші паперу. І сама назва про це свідчить: зошит — зшитий. У ньому ми вчитимемося писати.

(Учні розглядають зошит, визначають, де обкладинка, де сторінки. Вони розповідають, що зображено на обкладинках.)

VI. Фізкультхвилинка

— Діти, Незнайко стомився і просить вас відпочити разом із ним. (Проводиться фізкультхвилинка під музичний супровід.)VII. Ознайомлення з правилами сидіння за партою

(Учні розглядають плакат «Правильно сидіть за партою». Учитель розповідає учням, як потрібно сидіти за партою під час письма. Учні вправляються у засвоєнні цих правил. Незнайко називає дітей, які правильно сидять під час письма.)VIII. Відгадування загадок

— Ось до нас ще завітав один гість. Це — Знайко. Він хоче загадати Незнайкові загадки, і якщо він не відгадає, то ви допоможете. Добре?

• Не сорочка, а зшитий,

Не кущ, а з листочками. (Зошит)

• Всяк школяр його шанує, Бо він пише і малює.

Хто ж цей славний молодець? Це, звичайно,... (олівець). ■ Виводить букви і слова Ота цікава штучка, В руці виблискує здаля Нова, гарненька... (ручка). • Як назвати зошит, олівець, ручку? (Письмове приладдя)

 • Діти, Знайко задоволений вашими відповідями, а Незнайко дякує за допомогу.

IX. Підсумок уроку

 • Із чим ми сьогодні ознайомилися?

 • Що потрібно для уроків письма?

 • Що вам найбільше сподобалося на уроці?

УРОК-ГРА

Тема. Підсумковий урок добукварного періоду. Перевірна робота

Мета: перевірити вміння учнів орієнтуватися на сторінці зошита у знаходженні основного рядка, міжрядкової та похилої ліній; закріпити навички написання елементів добукварного періоду.

Обладнання: казковий будинок, лист від пана Морока, казковий герой Колобок, таблиця із зображенням сітки зошита, предметні малюнки, картки-схеми речень, малюнок Пізнайка, фішки для побудови звукових моделей; конверти із предметними малюнками.
ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Заохочення до роботи

Сьогодні у нас у класі з'явився ось такий будиночок. Мені дуже хочеться дізнатися, хто в ньому живе. А вам? • Давайте довідаємось. А що ж потрібно зробити, перш ніж увійти?

 • Необхідно постукати, подзвонити.

— Легенько стукаємо середнім пальчиком правої руки. А тепер — двома. Спробуємо всіма, нехай думають, що дощик іде. Ніхто не виходить...

II. Артикуляційно-вимовні, творчі вправи

— Може, гукнути треба? Але будиночок казковий. То що ж — і ми з казки. Спробуємо перетворитися на вовчиків. Я вас навчу, як вимовляти, а ви чітко і виразно за мною повторюйте: «А-у, а-у-у! Господареві славу-у-у!» (Повторюють) • Боїться вовчиків, то ми козенятка: «Ме-ке-ке, ме-ке-ке!»

 • Шанування ось таке! (Повторюють)
 • Нічого не виходить... Може, журавликами прокурличемо: «Курли-курли-и-и!»

 • Здоровенькі були! (Повторюють) Задзижчіть, як джмелі, як комарики! Помукайте, як корівки. Попищіть, як пташенята.

 • А тепер спробуємо чарівними краплинками побути: «Дзінь-дзень, дзінь-дзень! Добродію, добрий день!»

III. Закріплення вивченого про речення, слово, звуковий склад слова

— Діти, чомусь двері не відчиняються. Аж ось дивіться! Лист! «Любі друзі!

Із нетерпінням чекаємо зустрічі з вами. Але злий пан Морок зачинив двері і придумав складні завдання. Виконайте їх — двері відчиняться!»

— Допоможемо в біді? Виконаємо завдання.1. Складання речень за схемами змістів малюнків.
(Учитель виставляє малюнки і схеми речень.)

І •


І ■

І •


(Діти читають. Учень виконує вправу. Вчитель пише на дошці. Учні сидять за партами.)

 • Діти, ви впорались із завданням, двері відчинилися.

 • Так ось хто тут живе! Дідусь і бабуся!

2. Звуко-складовий аналіз слів.

— Давайте складемо звукову модель до слів дідусь і бабуся.

(Двох учнів викликати до дошки для складання звукової моделі слів. Інші учні складають за партами за варіантами.)


Я по засіку метений, Я у печі спечений. Я від баби утік, Я від діда втік, То й від тебе утечу.

— Хто ж це пісеньку співає? Як же він з'явився на світ? Яка з ним трапилась пригода?

(Учитель показує Колобка.)

— Діти, а Колобок вам загадку приніс.

На однім стільці сидять. Коли перших три пишуть, То два інших і не дишуть. Тільки журяться смиренні, Що самі невчені. Хто ж такі?

Не якісь там небувальці — Просто... (пальці).IV. Повторення правил

— Ваші пальчики, діти, напевно, також хочуть попрацювати. Давайте, пригадаємо основні правила письма. 1. Учні розказують правила сидіння під час письма, розміщення зошита на парті, показують, як тримати ручку.

 2. Учитель показує на таблиці лінії сітки зошита, учні називають їх.

 3. Учні відшукують лінії, що названі вчителем, у себе на сторінці зошита позначають їх різними кольорами.

 4. Розгляд малюнків, знаходження у зображеному ліній, що зустрічались у вправах упродовж добукварного періоду.

V. Виконання письмових вправ

— Діти, Колобок когось злякався. Як ви думаєте, кого? Гра «Допоможіть Колобкові».

Колобок хотів би втекти від хитрої Лисички, та не встиг збудувати загорожу із паличок. Допоможемо Колобкові? Напишемо палички.

(Учитель показує, як це зробити.)

— Ось і вийшла загорожа.

(Діти задоволені, що врятували Колобка.)VI. Фізкультхвилинка

Ми учились, ми трудились

І, напевно, вже стомились.

Тож давайте для розрядки

Зробим кілька вправ зарядки.

Раз! — підняли руки вгору.

Два! — нагнулися додолу.

Три! — повернулись вправо, вліво.

На «чотири» — раз присіли.

Похитали головою,

Ще й притупнули ногою.

Пальчиками повертіли

І за парти тихо сіли.

VII. Продовження виконання вправ

— А щоб Лисичка ніколи не з'їла Колобка, виконаємо ще ось такі вправи.

(Учитель показує написання вивчених елементів, позначених у рядках зошита, діти виконують вправи. Проводиться фізкультпауза. Продемонструвати кращі роботи.)

VIII. Групування предметів за ознаками


 • Діти, до нас хтось стукає. Та це Пізнайко завітав! (Учитель виставляє малюнок.)

 • Він приніс вам завдання. (Учитель роздає конверти.)

 • Пізнайко просить, щоб ви згрупували предмети за ознаками.

(Учні виймають із конвертів предметні малюнки і групують їх: птахи, квіти, шкільне приладдя, меблі.)

IX. Підсумок уроку

(Відзначаються кращі роботи, що виконані на уроці та за весь добукварний період.) • Хто є мешканцями казкового будинку?

 • Що було цікавого на уроці?

 • Дякую вам за роботу!

УРОК-КАЗКА
Тема. Письмо малої букви о

Мета: ознайомити учнів із рукописною буквою о; вчити писати її, з'єднувати з вивченими літерами; закріплювати вміння розрізняти друковані та рукописні букви; закріплювати навички звукового аналізу слів; розвивати зв'язне мовлення, увагу, логічне мислення, фонетичний слух; тренувати пам'ять; збагачувати словниковий запас; сприяти вихованню любові до рідної мови, її мелодійності, милозвучності.

Обладнання: фішки для звукових моделей, демонстраційні картки з друкованою та рукописною літерами, таблиці з'єднань, малюнок.
ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

— Діти, сьогодні я йшла до вас на урок і зустріла... відгадайте, кого?

Спекла його бабуся Із борошна й яєць. Такий він гарний вдався — Ну просто молодець! Кругленький, рум'яненький, Веселий і меткий. Хто він такий?

(Виходить Колобок.) Колобок

Я — веселий Колобок, Я усіх дітей дружок, Від зайця я тікав, Від вовка я тікав. І до вас, малята любі, На урок я завітав.

Хочу з вами повчитися! Приймете мене у свій клас? • Сідай за парту і слухай уважно.

 • Скільки складів у слові Колобок? (3)

 • Назвіть перший склад (ко), другий (ло), третій склад (бок).

 • А який склад наголошений?

— Викладіть фішками звукову модель слова Колобок. (Один учень працює біт дошки.)

Перевіряємо.-О-О-О-

Робота в зошитах.

Подивіться, Колобок зустрів звіряток.

Назвіть, яких звіряток він зустрів. Розфарбуйте те звірятко, яке вам найбільше сподобалося.


 • А хто знає загадку або віршик про когось із цих звірів?

 • Назві якої тваринки відповідає ця звукова модель —О ?

 • Назвіть звуки цього слова.

 • А кого з цих звірів не зустрічав Колобок у казці?

 • У назві якого звіра ми чуємо звук [о]?

 • Розфарбуйте Колобка.

 • Згадайте, як у казці називала Лисиця Колобка, коли хотіла, щоб той іще раз заспівав? (Колобочок)

 • Скільки звуків [о] в слові Колобочок"? (4)

 • Послухайте віршик про Колобка.

Запишався Колобочок: Аж чотири маю «о»! Чи долинка, чи горбочок, Не зловити вже його. Круглі «о», мов коліщата, Котять-вертять Колобка. А Лисичка хитра-хитра Вже стоїть біля куща.

— Про які звуки згадується в цьому віршику?II. Повідомлення теми та мети уроку

— Отже, на сьогоднішньому уроці ми закріпимо звук [о], навчимося писати букву О.III. Сприйняття і усвідомлення нового матеріалу. Робота в зошитах

 • Розгляньте предметні малюнки.

 • Назвіть предмети.

 • Який звук чуємо на початку цих слів?

 • Назвіть слова, щоб звук [о] стояв у середині або в кінці слова.

 • Поділіть на склади перше слово. (О-лі-вець)

 • Розмалюйте той предмет, що найбільше сподобався.

 • Який склад наголошений у четвертому слові?

 • А чи знаєте ви, що раніше писали паличкою без стержня? Один кінець цієї палички був гострим, ним писали на табличках, вкритих воском; другий кінець був тупим і рівним, ним стирали написане. Потім писали гусячим пером, а згодом його замінила ще одна паличка, але вже свинцева, яка не дряпала, а залишала на ньому штрихи, темні сліди. Згодом почали використовувати дерев'яні олівці, дуже схожі на сучасні, але серцевина в них була зі сплаву олова та цинку. Звідси і походить назва олівця: олово -> оли-вець —» олівець. Пізніше такі олівці вийшли з ужитку, а назва так і залишилася в нашій мові.

А тепер згадаємо, як пишеться друкована буква О. Напишіть дві друковані букви О. (Один учень пише на дошці.)

 • А зараз порівняємо друковану і рукописну букву О. Чим вони відрізняються? (Вони однакові.)

 • Зараз будемо вчитися писати букву О. (Пояснення за таблицею.) Маленька буква о — це овал. Починаємо писати трохи нижче верхньої

рядкової лінії, ведемо вгору до лінії, заокруглюючи ліворуч, потім — униз, теж заокруглюємо ліворуч і ведемо вгору до зустрічі з початком букви. (Учні пишуть на дошці, потім пишуть у повітрі.)

 • Підніміть праву руку з ручкою, писатимемо букву О в повітрі за моїми словами («і — раз — і»).

 • А зараз писатимемо в зошиті тильною (зворотною) стороною ручки. Обводимо чотири букви О.

Письмо в прописах.

У першому рядку дописуємо букву О. Звертаємо увагу на нахил букв, відстань між ними.Фізкультхвилинка

У країні казочок Жив веселий Колобок. Разом з ним усі звірятка Вишикувались на зарядку. Похитали головою, Раз — притупнули ногою, Руки вгору підвели, Трішки ними потрясли. Нахилились вліво, вправо, Та цього іще замало: Руки вгору, руки вниз, Раз — присіли, піднялись... Й працювати знов взялись.Робота за малюнком.

 • Чи знаєте ви, що для того, щоб зробити мультфільм, художник створює малюнок, а актор його озвучує — і отримують частинку (кадр) мульти-ка? Так частинка за частинкою створюється мультфільм. У нас теж художник намалював Колобка, а одна з учениць озвучить його — матимемо кадр мультика.

 • Розкажіть, що було в цій частинці мультика.

 • Кого бачите на малюнку?

 • Що робить Колобок?

 • Який у нього настрій?

 • Де сховалася Лисичка?

 • Яка. вона?

 • Що вона хоче зробити?

 • Складіть речення за схемою.

 • Зараз ми всі станемо художниками. Розфарбуйте того персонажа, про кого ця загадка.

В темнім лісі проживає, їй на місці не сидиться, Хвіст рудий пухнастий має. Як назвем її? (Лисиця)

Ми вчилися писати букву О, а тепер навчимося з'єднувати її з буквами, які ми вже вивчили, щоб потім уміти писати слова.

(Пояснення написання буквосполучення оа за таблицею.)

— Пишемо букву о, зупиняємось там, де ми починали писати, пишемо з'єднувальну лінію, доводимо її до верхньої рядкової лінії, звідки починаємо писати букву а.

(Пояснення написання буквосполучення ао за таблицею.)

— Другий елемент букви о доводимо до верхньої рядкової лінії, звідки починаємо писати букву о.

(Пояснення написання буквосполучення оу за таблицею.)


 • Пишемо букву о, зупиняємось там, де ми починали писати, з'єднувальну лінію ведемо, звідки починаємо писати букву у.

 • А тепер будемо вправляти наш язичок у вимові звуків.

Послухайте скоромовку.

Оленя одне блукало. Оленя когось шукало. • Який звук найчастіше зустрічається в цій скоромовці? (Повторення хором першого, а потім другого рядків.)

 • Хто хоче розказати скоромовку?

 • А зараз закріпимо письмо малої букви о. Напишіть рядочок букви о.

(Один учень пише на дошці. Перевірка написаного.) IV. Підсумок

 • Яку букву вчилися писати?

 • Який звук вона позначає?

 • Знайдіть на малюнку всі букви о.

 • Ще до нас у гості завітала Лисичка. (Виходить Лисичка.)

— Подивіться, скільки Колобків вона нам принесла. Є багато книжечок із казкою про Колобка, от вона з усіх книжечок і назбирала Колобків. Жодного не з'їла! Ось така вона в нас сьогодні добра.

(Лисичка вручає дітям малюнки Колобка.)УРОК-ГРА

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка