Мозковий штурм (брейнстормінг)Скачати 64.57 Kb.
Дата конвертації07.09.2017
Розмір64.57 Kb.
МОЗКОВИЙ ШТУРМ (БРЕЙНСТОРМІНГ).

ПРОЦЕДУРА ГРУПОВОГО КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ, СПОСІБ ПРИДУМАТИ БАГАТО ІДЕЙ ЗА КОРОТКИЙ ПРОМІЖОК ЧАСУ.

Тривалість – 1.5.год (дві академічні).

Учасники – педагоги ДНЗ «Сонечко» м.Ланівці.

Керівник – практичний психолог ДНЗ «Сонечко» м.Ланівці

Витри куш Світлана Іллівна.

Підготовка (історія методу, правила проведення).

Кажуть мозковий штурм придумали давні вікінги. Коли в часи плавання команда дракара потрапляла у важку ситуацію, на палубі збиралися всі- від капітана до юнги. Усі вони по черзі пропонували свій спосіб розв’язання проблеми, причому починав юнга, а закінчував капітан. Саме такий порядок виключав вплив авторитету старших на молодших. Прийняття рішення залишалося прерогативою вождя.

Це метод активізації мисленнєвої діяльності,який здійснюється із застосуванням певних правил:


 • У групі не більше 10 осіб,

 • Соціальний статус учасників – рівний,

 • Крісла учасників мають стояти по-колу,

 • Керівник має головувати і водночас утримуватись від тиску на учасників,

 • Критика чужих ідей заборонена, думки іншого можна лише поважати,

 • Усі ідеї учасників мають фіксуватися,

 • Обговорення має відбуватися в комфортній атмосфері.

Вступ.

Суть методу: визначення проблеми,

генерація ідей (учасники висловлюють свої ідеї),

група обирає найцінніші ідеї, пропонує застосувати їх на практиці.

Для кращого розуміння суті методу, пропоную - розминку, вирішити конкретну не освітню проблему за цією методикою.

ПРОБЛЕМА: на одному з японських заводів в одному з цехів, через часті перекури токарів, продуктивність праці ,у порівнянні з іншими такими ж , була найнижчою. Як підвищити продуктивність праці в цьому цеху?

ГЕНЕРАЦІЯ ІДЕЙ: поставити контролерів, повісити відеокамери, і ін….

(запис ідей на дошці).

АНАЛІЗ ІДЕЙ:


 • Максимально уважне ставлення до кожної ідеї.Критикувати не можна.

 • Знайти раціональне зерно в кожній ідеї.

 • Відкидати ідеї не можна.

ЗАВЕРШЕННЯ:

Керівник підсумовує всі сказані думки, визначає найбільш вдалі ідеї.

(«Курилку» перенесли із закутка у центр цеху, встановили її на високому постаменті, а стіни зробили з скла.Зрозуміло, що у всіх на очах довго не покуриш. Продуктивність праці зросла.)

Визначення проблеми.

Як впроваджувати у практику особистісно орієнтовані технології виховання і навчання дошкільнят згідно з вимогами Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»?«Базова програма створює простір для творчого використання різних педагогічних технологій, прояву творчості, гнучкості у підході до дитини. Працюючи за нею, вихователь виступає не лише провідником загальнолюдського та національного, а й носієм власного гуманістичного досвіду, особою, що здійснює вибір, приймає самостійні рішення в розв’язанні тих чи інших педагогічних завдань, створює сприятливі умови для розвитку, виховання і навчання дошкільнят».

Обрана проблема є широкою, так як реалізація самої Базової програми включає ряд нових проблем, маловідомих для практичного впровадження ми проведемо рейтинг проблем, тобто визначимо найбільш актуальні для сьогоднішнього розгляду.

Учасники отримують картку:

1.Як організувати життєдіяльність дошкільників?

2.Як розвивати здатність до творчості (креативність)?

3.Як виховати соціально компетентну особистість?

4.Як сформувати життєву компетентність дошкільника напередодні вступу до школи?

5.Як вирішувати проблему статевого виховання дошкільників?

6.Як забезпечувати баланс фондів «хочу» і «можу»?

7.Як працювати з обдарованою дитиною?

8.Які особливості виховання нервової дитини?

Праворуч помітити галочкою проблему найбільш значну.

Керівник озвучує найбільш значимі три проблеми які і будуть сьогодні обговорюватись. (Додаток 1)

Додаток 1.

1.Як організувати життєдіяльність дошкільників?

2.Як розвивати здатність до творчості (креативність)?

3.Як виховати соціально компетентну особистість?

4.Як сформувати життєву компетентність дошкільника напередодні вступу до школи?
5.Як вирішувати проблему статевого виховання дошкільників?

6.Як забезпечувати баланс фондів «хочу» і «можу»?

7.Як працювати з обдарованою дитиною?

8.Які особливості виховання нервової дитини?
Згідно результатів рейтингу пропоную до розгляду ПРОБЛЕМУ – 1.Які особливості виховання нервової дитини?

Поширення так званих хвороб цивілізації основні з яких психосоматичні, пов’язані з тривалим емоційним напруженням – страхами, нереалізованістю, боязкістю невідповідати вимогам, тугою, образами …, та збільшення невротичних дітей актуалізує потребу посилити увагу до такого аспекту педагогічної діяльності, як догляд за душевним станом дошкільника.Нервовість - надмірна збудливість дитини, її хвороблива дратівливість, підвищена подразливість, висока втомлюваність зумовлюється дією різних чинників – органічних порушень мозку(вроджених та набутих) і соціальних впливів.

Невроз – психогенна хвороба особистісного зростання дитини, пов’язана з найбільш значущими для неї аспектами життя.

Гуманістична педагогіка покликана посилити увагу до проблеми психологічного комфорту, емоційного благополуччя дошкільника, створити умови для підтримки його психічного здоров’я.

ГЕНЕРАЦІЯ ІДЕЙ.


 • Ігри

 • Казко терапія

 • Музикотерапія

АНАЛІЗ ІДЕЙ.

ЗАВЕРШЕННЯ.

Усе сказане вами – дійсно чудово.

Для профілактики та корекції виховання нервової дитини важливо бути уважним до дитини; цілеспрямована увага допоможе без зайвих розпитувань швидко визначити проблеми дитини, а визначивши їх, педагогу не можна фіксуватися на цьому, а тим більше , не розповідати про своє відкриття всім, та ще й у присутності дитини. Необхідно створити атмосферу максимального психологічного комфорту: • Намагатися полегшити страждання дитини,

 • Звертатися до фантазії дитини, спрямовувати її в оптимістичне русло життєстверджуючою інформацією.

Але однією з найголовніших умов є БЕЗУМОВНЕ ПРИЙНЯТТЯ ДИТИНИ або психокорекція ЛЮБОВ’Ю.

Дитина має бути впевненою у прихильності до неї незалежно від її успіхів і досягнень.

Формула щирої любові – це формула прийняття, «це не люблю, тому, що ти хороший, а люблю, тому, що ти є, люблю тебе такого, як ти є».

Рівне ,доброзичливе ставлення ,позитивна оцінка особистості дитини формують у неї стійкий образ «Я», стабільні взаємини з близькими, які сприяють розвитку почуття надійності оточуючого світу та впевненості у ньому.

Отже важливо для кожного вихователя : щоб дитина росла здоровою і щасливою, варто відмовитись від таких типів дисгармонійного виховання як:


 • Тенденція ВІДКИДАТИ ,заперечувати, нехтувати, відхиляти думку самої дитини, її позицію;

 • Ставити до неї надмірні вимоги, жорстко регламентувати та контролювати її діяльність;

 • ГІПЕРСОЦІАЛІЗУЮЧА орієнтація: надмірна стурбованість проблемами здоров’я, соціального статусу, майбутнім дитини;

 • НАВ’ЯЗУВАННЯ дитині уявлення про неї, як особливу, виняткову істоту, що має посідати в групі однолітків центральне місце.


Додаток 2.

ТВОРЧІСТЬ


КРЕАТИВНІСТЬ

ОСОБЛИВИЙ ВИД АКТИВНОСТІ

НЕРЕГЛАМЕНТОВАНОГО

ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ.

ЗАГАЛЬНА ЗДІБНІСТЬ ДИТИНИ, ЇЇ ЗДАТНІСТЬ ДО ТВОРЧОСТІ.

ОДНА З БАЗОВИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ.

КОМПЛЕКС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТА ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ, ЩО СПРИЯЄ СТАНОВЛЕННЮ І ПРОЯВУ ТВОРЧОСТІ.

ПРОБЛЕМА – 2.Як розвивати здатність до творчості (креативність)?

Оскільки заявлена концепцією освіти XXI ст.. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ має впроваджуватися у життя, час повернутися обличчям до природної здібності дитини творити, підтримати її, створити для її прояву сприятливі умови, стимулювати прагнення дошкільнят робити по-своєму, виявляти оригінальність.

Переважна більшість вихователів, вживаючи поняття «творчість», мають на увазі як особистість, так і її діяльність, що не зовсім правомірно.

Додаток 2.

Отже, творчість – це активність дитини, спрямована на створення нового продукту в нерегламентованій ситуації.

Аналізуючи та оцінюючи особистісні якості, здібності дошкільника, педагог вживає поняття креативність, яка має певні показники її сформованості.

ГЕНЕРАЦІЯ ІДЕЙ.


 • Розвиток творчості дошкільника в образотворчій діяльності.

 • Музична творчість.

 • Словесні творчі завдання.

 • Елементи математичної творчості.

АНАЛІЗ ІДЕЙ.

ЗАВЕРШЕННЯ.

Основою творчого процесу є уява.

Уявляти – означає перетворювати, створювати нове.

Уява – один із важливих психічних процесів, що безпосередньо входить у будь-який творчий процес людини на різних етапах її життя та забезпечує засвоєння різних форм людської культури в онтогенезі.

Тому дитячу уяву, фантазування потрібно розвивати з дитинства, перетворюючи її з вільної на спрямовану.Важливо допомогти дитині збалансувати творчу уяву зі здатністю використовувати її у реальному житті.При цьому слід пам’ятати: надмірна мрійливість дитини, її зануреність у власні фантазії, відрив від реалій сьогодення можуть призвести до замкненості, небажання розв’язувати проблеми.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка