Моз україни вінницький національний медичний університет ім. М.І. ПироговаСкачати 239.57 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір239.57 Kb.
#15290

МОЗ УКРАЇНИ

Вінницький національний медичний університет ім.М.І. Пирогова.

Кафедра інфекційних хворобЗатверджено


на методичній нараді

“____” _____________ 20 р.

Зав. кафедри, професор Мороз Л.В.

М Е Т О Д И Ч Н А Р О З Р О Б К А

для організації самостійної роботи студентів V курсу медичних факультетів з інфекційних хвороб (1X – X семестр)


Тема 6.1: ГРИП

Склав: доцент Рудинський В.Ф.2009

1. Актуальність теми:
Нині грип є найпоширенішою інфекцією на земній кулі і реєструється на всіх континентах. Особливістю цієї інфекції є неймовірна швидкість поширення – велике місце охоплюється захворюванням за 1,5-2 тижні, велика країна – за 3-4 тижні. Під час епідемічних спалахів хворіє до 30-50 населення ураженого регіону, що призводить до великих епідемічних збитків. На грип хворіють у найспокійніші роки близько 30млн. людей. Зараз грип залишається неконтрольованою і мало контрольованою інфекцією. Показник смертності неускладненого грипу невисокий і становить 0,01-0,2, але він різко збільшується у разі виникнення грипу у літніх і ослаблених людей, особливо у тих , хто має хронічні захворювання серця, легень, у малолітніх дітей. Під час епідемії грипу завжди збільшується летальність від серцево-судинних, легеневих захворювань. Підраховано, що неускладнений грип та інші ГРЗ забирають у людини не менше 1 року життя.

Поява в Мексиці в 2009 році нового пандемічного штаму вірусу грипу A (Н1N1), властивості збудників грипу – здатність обмінюватись генетичною інформацією зі збудниками грипу тварин, здатність тривалий час зберігатись в організмі людини після одужання і навіть, як гадають, бути одним із можливих факторів розвитку в людини повільних інфекцій – посилюють значущість цієї проблеми і необхідність подальшого вивчення грипу.2. Навчальні цілі заняття (з вказівкою рівня засвоєння, що планується):

2.1. Студент повинен знати: а-2


 • етіологію грипу, фактори патогенності збудника;

 • епідеміологію грипу;

 • патогенез;

 • клінічні прояви грипу;

 • патогенез, термін виникнення і клінічні прояви ускладнень грипу;

 • діагностику грипу;

 • принципи лікування;

 • принципи профілактики, категорії осіб, яким вакцинація показана в першу чергу

 • лікування грипу, покази до призначення антибактеріальних препаратів;

 • покази до госпіталізації хворих на грип.


2.2. Студент повинен вміти: а-3


 • дотримуватися основних правил роботи біля ліжка хворого на грип;

 • зібрати анамнез хвороби з оцінкою епідеміологічних даних;

 • обстежити хворого і виявити основні симптоми і синдроми грипу, обгрунтувати клінічний діагноз, визначитись з необхідністю госпіталізації в стаціонар;

 • провести диференціальну діагностику грипу;

 • на основі клінічного обстеження своєчасно розпізнати можливі ускладнення грипу, невідкладні стани;

 • оформити медичну документацію за фактом встановлення попереднього діагнозу “грип” (екстрене повідомлення у районне епідеміологічне відділення);

 • скласти план лабораторного і додаткового обстеження хворого;

 • інтерпретувати результати лабораторного обстеження;

 • скласти індивідуальний план лікування з урахуванням синдромів хвороби, наявності ускладнень, тяжкості стану, алергологічного анамнезу, супутньої патології; надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі;

 • скласти план протиепідемічних та профілактичних заходів в осередку інфекції;

 • дати рекомендації стосовно режиму, дієти, обстеження, нагляду в періоді реконвалесценції.


3. Міжпредметне інтегрування:

Дисципліна

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

Анатомія

Будову ротоглотки, носа, гортані, трахеї, бронхів, легень, серця, нервової системи
Гістологія

Будову слизової оболонки носа, гортані, ротоглотки, трахеї
Мікробіологія

Властивості вірусу грипу; методи специфічної діагностики грипу

Інтерпретувати результати специфічних методів діагностики грипу.

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі( заг. ан. крові, сечі, біохімія крові, параметри КОС, електролітів тощо).

Оцінити дані лабораторного обстеження.

Патофізіологія

Механізм порушення функцій органів і систем при патологічних станах різного генезу.

Інтерпретувати патологічні зміни за результатами лабораторного обстеження при порушеннях функції органів і систем різного генезу.

Паталогічна анатомія

Зміну будови слизової оболонки ротоглотки, мигдаликів, носа, л/в, епітелію ниркових канальців, структури центральної та периферичної НС, міокарду.

Визначати місцеві зміни

Фармакологія

Групи препаратів, що застосовуються для лікування захворювання, дозування (разове та добове), їхні побічні ефекти, протипокази і т.д.

Виписувати рецепти

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Методи та основні етапи клінічного обстеження хворого. Симптоми та синдроми захворювання.

Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого, виявити патологічні симптоми і синдроми. Аналізувати отримані дані.

Неврологія

Патогенез, клінічні ознаки токсичного набряку мозку, арахноїдиту, синдрому Гієна –Барре, поліневритів, синдрома Рея

Провести клінічне обстеження хворого з ураженням нервової системи.

Клінічна фармакологія.

Фамакокинетику і фармакодинаміку , побічні ефекти левоміцетіну, ципрофлоксацину, засобів патогенетичної терапії.

Призначити лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, вибрати оптимальний режим прийому та дозу препарата, виписати рецепти.


Реанімація та інтенсивна терапія


Невідкладні стани:

 • ІТШ

 • Набряк мозку

 • Геморагічний набряк легень

 • Гостра дихальна недостатність

 • Гостра серцева недостатність

 • Гостра судинна недостатність

Своєчасно діагностувати та надати невідкладну допомогу при невідкладних станах:

 • ІТШ

 • Кишкова кровотеча

 • Перфорація кишківника

 • Інфекційно-токсична енцефалопатія
Наступні дисципліни

Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, динаміку кінічних проявів, можливі ускладнення грипу.

Принципи профілактики і лікування.Проводити диференціальну діагностику хвороб різного генезу із грипом. Розпізнати грип, його ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Своєчасно визначити необхідність госпіталізації хворого в інфекційний стаціонар. Заповнити екстрене повідомлення. Надати невідкладну допомогу в разі необхідності.

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби.

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку кінічних проявів, лабораторну діагностику, можливі ускладнення грипу. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику грипу з іншими інфекційними хворобами: ГРЗ, черевним тифом, менінгококовим назофарингітом, лептоспірозом, вірусним гепатитом А, менінгітом, висипним тифом.

Розпізнати грип, його ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Призначити лікування. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.

4. Зміст теми заняття.
5. Матеріали методичного забезпечення заняття:
5.1. Контрольні питання для індивідуального опитування: =2


 1. До якої групи інфекційних хвороб за джерелом інфекції належать грип?

 2. Дати характеристику збудника грипу, факторів агресії, різних серотипів вірусу та антигенних варіантів, дати визначення антигенного дрейфу та шифту.

 3. Механізм передачі грипу.

 4. Патогенез грипу та основних його клінічних симптомів.

 5. Класифікація грипу.

 6. Охарактеризувати основні клінічні симптоми та назвати критерії важкості грипу.

 7. Назвати можливі ускладнення грипу та їх діагностичні критерії.

 8. Наслідки грипу.

 9. План обстеження хворого на грип.

 10. Методи специфічної діагностики грипу.

 11. Етіотропна терапія грипу та принципи базисної терапії .

 12. Термін та покази до призначення антибактеріальної терапії при грипі.

 13. Неспецифічна та специфічна профілактика грипу.

 14. Категорії осіб, яким вакцинація показана в першу чергу.


5.2. Тести 2-го рівня: вибрати правильні відповіді =2
Варіант 1.
6.1.1. До грипу найбільш сприйнятливі:

а) новонароджені

б) діти 1-3 років життя

в) підлітки

г) дорослі

д) все вище перелічене


6.1.2. Заразливий період при неускладненому грипі до:

а) 1-3 днів;

б) 4-5 днів;

в) 6-9 днів;

г) 10-12 днів.
6.1.3. При грипі лихоманка досягає максимуму в першу добу хвороби і триває не більш:

а) 1-3 дні

б) 3-6 днів

в) 6-10 днів.


6.1.4. Який синдром є переважаючим в клінічному перебігу грипу:

а) токсичний;

б) артралгічний;

в) катаральний.


6.1.5. Який з лабораторних методів не використовується для етіологічної діагностики аденовірусної інфекції:

а) біохімічний;

б) вірусологічний;

в) серологічний;

г) риноцитоскопічний.
6.1.6. Етіологічний засіб при грипі:

а) віролекс;

б) антибіотики;

в) ремантадін;

г) зідовудін;

д) еубіотіки.


6.1.7. Екстрена медична профілактика грипу для дітей старшої вікової групи здійснюється:

а) аспірином УПСА;

б) "Антигрипіном";

в) ремантадіном;

г) альфа-інтерфероном;

д) антибіотиками.


6.1.8. Для профілактики грипу використовують:

а) інактивовані вакцини,

б) живі грипозні вакцини,

в) «Ваксигрип»,

г) все вище перелічене.
6.1.9. Вірус грипу не стійкий до?

А) високих температур

Б) ультрафіолетового опромінення

В) дезинфікуючих засобів

Г) все вище сказане
6.1.10. Цикл вірусної репродукції триває?

А) 3-4 години

Б) 5-7 годин

В) 9-12 годин

Г) 15-17 годин
6.1.11. Мінливість антигенної структури вірусів грипу пов'язана з білком ?

А) гемаглютинін

Б) нейрамінідаза

В) полімераза

Г) транскриптаза
6.1.12. При грипі лихорадка досягає максимуму у першій добі хвороби та триває не більше 3-6 днів

А) так


Б) ні

Варіант 2.
6.2.13.До якої родини належить вірус грипу?

А) аденовіруси

Б) ортоміксовіруси

В) реовіруси

Г) ріновіруси
6.2.14.Який тип вірусу грипу за появу пандемій?

А) Вірус грипу типу А

Б) Вірус грипу типу В

В) Вірус грипу типу С


6.2.15.Найбільш розповсюдженний шлях передачі вірусу грипу?

А) повітряно – крапельний

Б) контактно побутовий

В) парентеральний


6.2.16.До якого типу відноситься вірус грипу?

А) ДНК вмісний

Б) РНК вмісний
6.2.17.Вірус грипу не стійкий до?

А) високих температур

Б) ультрафіолетового опромінення

В) дезинфікуючих засобів

Г) все вище сказане
6.2.18.Цикл вірусної репродукції триває?

А) 3-4 години

Б) 5-7 годин

В) 9-12 годин

Г) 15-17 годин
6.2.19.Мінливість антигенної структури вірусів грипу пов'язана з білком ?

А) гемаглютинін

Б) нейрамінідаза

В) полімераза

Г) транскриптаза
6.2.20.Який фермент руйнує клітинну мембрану слизової оболонки ВДШ

А) гемаглютинін

Б) нейрамінідаза

В) пероксидаза

Г) каталаза
6.2.21.При огляді хворого на грип відмічається:

А) блідість обличчя

Б) на шкірі тулуба та кінцівок дрібно плямиста висипка

В) розлита болючість при пальпації живота

Г) збільшення печінки та селезінки

Д) всі перераховані симптоми

Є) ніякий з перерахованих симптомів
6.2.22.Етіотропна терапія грипу проводиться препаратом

А) антигрипін

Б) фервекс

В) озельтамівір

Г) вітамін С
6.2.23.Тривалість імунітету при грипі В?

А) 2-3 роки

Б) 3-5роки

В) 5-6 років


6.2.24.Основне джерело вірусу грипу?

А) хворі люди

Б) реконвалесценти

В) твариниВаріант 3.
6.3.25.Найбільш розповсюджений шлях передачі вірусу грипу?

А) повітряно – крапельний

Б) контактно-побутовий

В) парентеральний


6.3.26.Який нуклеопротеїд обумовлює тип вірусу грипу?

А) гемаглютиніни

Б) нейрамінідаза

В) Vi - антиген

Г) S – антиген
6.3.27.В наслідок яких причин можлива поява епідемій та пандемій?

А) поява нового типу вірусу грипу

Б) поява нового підтипу вірусу грипу

В) зниження імунітету популяції людей


6.3.28.Який тип вірусу грипу призводить до захворювання тварин:

А) тип А


Б) тип В

В) тип С
6.3.29.Який білок бере участь в прикріпленні вірусу грипу до клітин ВДШ

А) гемаглютиніни

Б) нейрамінідаза

В) пероксидаза

Г) каталаза


6.3.30.Період контагіозності?

А) кінець інкубаційного періоду –5-7 день захворювання

Б) початок періоду лихоманки 5-7 день захворювання

В) початок інкубаційного періоду 3- 4 день захворювання


6.3.31.Для якої форми грипу характерним є підйом температури тіла до 38- 39,5 С

А) легка форма

Б) середня форма

В) тяжка форма

Г) гіпертоксична форма
6.3.32.Основне джерело вірусу грипу?

А) хворі люди

Б) реконвалесценти

В) тварини


6.3.33.Вірус грипу найбільш вражає ?

А) серцево – судинну систему

Б) нервову систему

В) дихальну систему

Г)шлунково - кишковий тракт
6.3.34.Тривалість імунітету при грипі В?

А) 2-3 роки

Б) 3-5роки

В) 5-6 років


6.3.35.При огляді хворого на грип відмічається:

А) блідість обличчя

Б) на шкірі тулуба та кінцівок дрібно плямиста висипка

В) розлита болючість при пальпації живота

Г) збільшення печінки та селезінки

Д) всі перераховані симптоми

Є) ніякий з перерахованих симптомів
6.3.36.Етіотропна терапія грипу проводиться препаратом

А) антигрипін

Б) фервекс

В) озельтамівір

Г) вітамін С

Варіант 4.
6.4.37.Сезонність захворювання вірусом грипу?

А) осінь – зима

Б) весна – літо

В) зима – весна


6.4.38.Період контагіозності?

А) кінець інкубаційного періоду –5-7 день захворювання

Б) початок періоду лихоманки 5-7 день захворювання

В) початок інкубаційного періоду 3- 4 день захворювання


6.4.39.Який імунітет розвивається після вірусу грипу ?

А) типоспецифічний

Б) неспецифічний

В) тривалий

Г) нетривалий
6.4.40.Тривалість імунітету при грипі А?

А) 2-3 роки

Б) 3-4 роки

В) 5-6 років


6.4.41.Тривалість імунітету при грипі В?

А) 2-3 роки

Б) 3-5роки

В) 5-6 років


6.4.42.Основне джерело вірусу грипу?

А) хворі люди

Б) реконвалесценти

В) тварини


6.4.43.Вірус грипу найбільш вражає ?

А) серцево – судинну систему

Б) нервову систему

В) дихальну систему?

Г)шлунково - кишковий тракт
6.4.44.Для якої клінічної форми грипу характерним є гіпертермічний синдром, менінгізм, енцефалопатія :

А) легка форма

Б) середня форма

В) тяжка форма

Г) гіпертоксична форма
6.4.45.Який білок бере участь в прикріпленні вірусу грипу до клітин ВДШ

А) гемаглютиніни

Б) нейрамінідаза

В) пероксидаза

Г) каталаза
6.4.46.Який серотип вірусу грипу викликав пандемію під назвою «Іспанка»

А) H0N1


Б) H1N1

В) H3N2
6.4.47.Який тип вірусу грипу призводить до захворювання тварин:

А) тип А

Б) тип В


В) тип С
6.4.48.Пандемії виникають кожні:

А) 20-30 років

Б) 30-40 років

В) 40-50 роківВаріант 5.
6.5.49.В наслідок яких причин можлива поява епідемій та пандемій?

А) поява нового типу вірусу грипу

Б) поява нового підтипу вірусу грипу

В) зниження імунітету популяції людей


6.5.50.Які антигени обумовлюють різні штами одного типа вірусу?

А) гемаглютиніни

Б) нейрамінідаза

В) Vi - антиген

Г) S – антиген
6.5.51.Який нуклеопротеїд обумовлює тип вірусу грипу?

А) гемаглютиніни

Б) нейрамінідаза

В) VI - антиген

Г) S – антиген
6.5.52.Для якої форми грипу характерним є підйом температури тіла до 38- 39,5 С

А) легка форма

Б) середня форма

В) тяжка форма

Г) гіпертоксична форма
6.5.53.Місце первинної локалізації вірусу грипу?

А) епітелій ВДШ

Б) епітелій НДШ

В) епітелій ротової порожнини


6.5.54.Етіотропна терапія грипу проводиться препаратом

А) антигрипін

Б) фервекс

В) озельтамівір

Г) вітамін С
6.5.55.Найбільш часті ускладнення при захворюванні вірусом грипу:

А) пневмонія

Б) риніт

В) синусит

Г) бронхіт

Д) все вище сказане


6.5.56.В аналізі крові при захворюванні вірусом грипу відмічається:

А) лейкопенія з відносним лімфоцитозом

Б) еозинофілія

В) лейкоцитоз з зсувом формули вліво


6.5.57.При низькій температурі (-20-70 С) вирус грипу стійкий на протязі?

А) 2-3 тижні

Б) 2-3 місяці

В) 4-6 місяців

Г) декілька років
6.5.58.Найбільш розповсюджений шлях передачі вірусу грипу?

А) повітряно – крапельний

Б) контактно-побутовий

В) парентеральний


6.5.59.Тривалість імунітету при грипі А?

А) 2-3 роки

Б) 3-4 роки

В) 5-6 років


6.5.60.Який імунітет розвивається після вірусу грипу ?

А) типоспецифічний

Б) неспецифічний

В) тривалий

Г) нетривалий

Варіант 6.
6.6.61.До якої родини належить вірус грипу?

А) аденовіруси

Б) ортоміксовіруси

В) реовіруси

Г) риновіруси
6.6.62.При низькій температурі (-20-70 С) вірус грипу стійкий на протязі?

А) 2-3 тижні

Б) 2-3 місяці

В) 4-6 місяців

Г) декілька років
6.6.63.Цикл вірусної репродукції триває?

А) 3-4 години

Б) 5-7 годин

В) 9-12 годин

Г) 15-17 годин
6.6.64.В аналізі крові при захворюванні вірусом грипу відмічається:

А) лейкопенія з відносним лімфоцитозом

Б) еозинофілія

В) лейкоцитоз з зсувом формули вліво


6.6.65.Тривалість імунітету при грипі В?

А) 2-3 роки

Б) 3-5роки

В) 5-6 років


6.6.66.При огляді хворого на грип відмічається:

А) блідість обличчя

Б) на шкірі тулуба та кінцівок дрібно плямиста висипка

В) розлита болючість при пальпації живота

Г) збільшення печінки та селезінки

Д) всі перераховані симптоми

Є) ніякий з перерахованих симптомів
6.6.67.Найбільш часті ускладнення при захворюванні вірусом грипу:

А) пневмонія

Б) риніт

В) синусит

Г) бронхіт

Д) все вище сказане


6.6.68.Період контагіозності?

А) кінець інкубаційного періоду –5-7 день захворювання

Б) початок періоду лихоманки 5-7 день захворювання

В) початок інкубаційного періоду 3- 4 день захворювання


6.6.69.Вірус грипу найбільш вражає ?

А) серцево – судинну систему

Б) нервову систему

В) дихальну систему?

Г)шлунково - кишковий тракт
6.6.70.Для якої форми грипу характерним є підйом температури тіла до 39,5-40 С

А) легка форма

Б) середня форма

В) тяжка форма

Г) гіпертоксична форма
6.6.71.Етіотропна терапія грипу проводиться препаратом

А) антигрипін

Б) фервекс

В) озельтамівір

Г) вітамін С
6.6.72.Який тип вірусу грипу призводить до захворювання тварин:

А) тип А


Б) тип В

В) тип С
5.3. Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті: • Оволодіти методикою обстеження хворого на грип.

 • Провести курацію хворого на грип.

 • Провести диференціальну діагностику грипу.

 • Скласти план лабораторного обстеження.

 • Інтерпретувати результати додаткового обстеження хворого на грип.

 • Розпізнати ускладнення грипу.

 • Скласти план лікування хворого на грип.

 • Визначити лікарську тактику в разі виникнення невідкладних станів.

 • Оформити медичну документацію за фактом встановлення діагнозу „Грип”.

5.4. Професійний алгоритм щодо формування навичок та вмінь діагностики грипу.
Завдання

Послідовність виконання

Зауваження, попередження щодо самоконтролю

1.

2.


Оволодіти методикою клінічного обстеження хворого на грип
Провести курацію

хворого


I. З‘ясувати скарги хворого.
II. З‘ясувати анамнез:

1. Анамнез хвороби

2. Анамнез життя

3. Епіданамнез

II. Провести об‘єктивне обстеження.

1. Загальний огляд:

- загальний стан хворого;

- шкіра, слизові ротоглотки;


1. Нервова система

2. Дихальна система

-

3. Серцево - судинна система:- пульс;
- артеріальний тиск;Відокремити скарги, що характеризують синдроми:

- загальної інтоксикації

- катаральний

Звернути увагу на гострий початок; термін, послідовність виникнення, динаміку

- гарячки;

- локалізацію головного болю;

- катарального синдрому (виділити синдроми трахеїту, ринофарингіту)

- інших симптомів

Виявити перенесені хвороби та зясувати наявність хронічних захворювань серцево-судинної, дихальної систем, нирок, цукрового діабету, імунодефіциту.

Виявити дані стосовно реалізації повітряно-краплинного механізму передачі, звернути увагу на епідемічну ситуацію щодо грипу в даний час в місті, перебування хворого у місцях скупчення людей, вік, рід занять хворого.

Пам’ятати: наявність, вираженість, динаміка симптомів зумовлені терміном і тяжкістю перебігу хвороби, залежать від віку хворого, супутньої патології.

Звернути увагу на:

- млявість, адинамію хворого;

- температуру тіла;

- гіперемію шкіри обличчя та верхньої половини тулуба;

- сухість, зернистість та яскраву гіперемію слизової оболонки зіву


Звернути увагу на:

- температуру тіла (низька температура може свідчити про розвиток ІТШ)

- вираженість інтоксикаційного синдрому;

- локалізацію головного болю

-наявність неврологічних симптомів у разі ускладненого перебігу, марення, галюцинації, непритомність

Звернути увагу на:

- місцеві запальні зміни на різних рівнях:

- ринофарингіт - в початковому періоді мізерні виділення, потім сухість слизової оболонки без ексудації з утрудненням носового дихання, сухість та зернистість слизової зіва

- ларингіт – лаючий сухий кашель

- трахеїт - частий сухий кашель, який супроводжується дертям та болями за грудиною

- бронхіт, пневмонія – сухий кажель, задишку

Звернути увагу на:

- тахікардію, або брадикардію (тахікардія свідчить про ускладнення!);


- підвищення та знижений АТ аж до колапсу;


3.

Призначити лабораторні і додаткові дослідження, інтерпретувати результати.

1. Загальний аналіз крові.
2. Загальний аналіз сечі.

3. ЕКГ та УЗД серця

4. R-графія ОГК

6. Серологічні методи:

-РФА

- РЗК, РГГАЗвернути увагу на типові зміни: лейкопенія з відносним лімфоцитозом.

Звернути увагу:

- на висоті пропасниці моуть визначатись незначна протеїнурія, мікро гематурія як наслідок токсикозу і циркуляторних розладів.

- у разі наявності важкого перебігу грипу, серйозних порушень ритму та провідності та у хворих з серцево-судинною патологією


- за наявності важкого перебігу, задишки та високої гарячки більше 5 діб

- в мазку потрібно виявbти не менше 5 клітин циліндричного епітелію з флуоресціюючими включеннями

- мають ретроспективне значення


5.5. Ситуаційні задачі другого рівня засвоєння (a=2)

Задача 1

Хворий звернувся до дільничого лікаря на 3-й день хвороби. Захворів гостро. Хвороба розпочалась з підвищення температури тіла до 39°С, ознобу, сильного головного болю з локалізацією в ділянці лоба, надбрівних дуг, ломоти в тілі. На 2-гу добу з'явився сухий кашель із садінням за грудиною, сухість та дертя в горлі, закладеність носа. Під час огляду: температура 38,5°С, на запитання відповідає мляво, гіперемія шкіри обличчя та верхньої половини тулуба, ін’єкція судин склер, гіперемія зернистість та сухість слизової облонки зіву, АТ 100/60 мм рт.ст., пульс 90/хв., ЧД 20 за 1 хв.

1.Сформулюйте попередній діагноз.

2.План обстеження.

3.Лікування.

Ситуаційні задачі третього рівня засвоєння (a=3)
Задача 2
Хвора 32 років каретою швидкої допомоги доставлена в приймальне відділення інфекційної лікарні. Зі слів родичів хворіє 1-шу добу, захворювання розпочалось 6 годин тому з підвищення температури тіла до 40°С, ознобу, ломоти в тілі. Через 5 годин температура тіла різко знизилась, наросла в’ялість, хвора постійно спить. При огляді: хвора на питання не відповідає, періодично сопор, мармурове забарвлення шкіри, акроціаноз, АТ – 60/20 мм рт.ст., пульс 110 за хвилину, ЧД – 28 за хвилину.

1.Сформулюйте попередній діагноз.

2.План обстеження.

3. Лікування.Тести 3-го рівня a=3
Диференційна діагностика грипу з іншими інфекційними хворобами


Симптоми

грип

Черевний тиф

Вірусний гепатит А

Менінгококовий менінгіт

лептоспіроз

Початок хвороби
Головний біль
Явища інтоксикації
Колір шкіри
Катаральний синдром
Міалгія
Диспепсичні розлади
Висипка
Гепатолієнальний синдром
Загальний аналіз крові

Література по темі заняття:
Основна:

Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – Київ: Здоров”я, 2001. – Т.1 –с. 322-380.

Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині/За ред.Андрейчина М.А. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2007

Інфекційні хвороби/За ред. Тітова М.Б. – Київ: Вища школа,1995. – с.55-70.

Руководство по инфекционным болезням/Под ред. Лобзина Ю.В. –Санкт-Петербург: Фолиант,2003.- с. 21-38.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 959 с.


Допоміжна:

Гавришева Н.А., Антонова Т.В. Инфекционный процесс. Клинические и патофизиологические аспекты. – СПб.: Специальная литература, 1999. – 255 с.

Иммунология инфекционного процесса: Руководство для врачей/Под ред. Покровского В.И., Гордиенко С.П., Литвинова В.И. – М.: РАМН, 1994. – 305 с.

Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей. – СПб.:Фолиант,2001. –384 с.

Маджидов В.М. Брюшной тиф и паратифы А и В. – Ташкент: Изд. Ибн Сины, 1991. – 176 с.

Постовит В.А. Брюшной тиф и паратифы А и В. – Л.: Медицина, 1988. – 240 с.6. Матеріали післяаудиторної самостійної роботи.

Тематика УДРС та НДРС:
 • Пташиний грип: роль у патології людини.

 • Сучасні підходи до підвищення ефективності терапії та профілактики грипу.


Скачати 239.57 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал