Моєї науково-дослідницької роботиСкачати 180.32 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір180.32 Kb.
Зміст

Вступ……………………………………………………………………………...2

Основна частина

1.1 Теорія кольору. Кольорознавство……………………………………….3

1.2 Колір і психологія людини……………………………………………….6

1.3Кольорова гамма в оформленні веб-сайту……………………………...11

1.4Сприйняття кольорової гамми в веб-сайту……………………………..13

2.Практична частина…………………………………………………………….16

Висновок…………………………………………………………………………17

Перелік використаних джерел………………………………………………19Вступ
Тема моєї науково-дослідницької роботи «Роль кольорової гами в оформленні веб-сайтів».

Об’єктом мого дослідження є веб-дизайн.

Предметом дослідження є кольорова гама в оформленні веб-сайту

Актуальність моєї роботи: ХХІ століття – це ера інформаційних технологій. Зараз кожна людина має доступ до Інтернету та використовує інформаційні портали та веб-сайти для роботи та розваг. У великому різноманітті сайтів, обираючи потрібний, людина не завжди використовує принцип інформаційності, а найчастіше вибирає за власними уподобаннями та естетичними принципами. Саме тому ми вважаємо нашу тему актуальною.

Метою моєї науково-дослідницької роботи дослідити вплив кольорової гами в оформленні сайту на його сприйняття користувачем.

Завданням моєї роботи було:

 • Визначити та проаналізувати вплив кольорової гамми на психологію людини

 • дослідити використання кольору в оформленні веб-сайтів

 • розробка та створення сайту освітнього закладу на основі використання результатів дослідження.

Практичне значення моєї науково-дослідницької роботи полягає в тому, що інформацію та результати дослідження можна використати на уроках веб-дизайну та кольорознавства по темі оформлення веб-сайтів та в практичному досвіді.

Структура науково-дослідницької роботи: вступ, теоретична та практична частини, висновки, список рекомендованих джерел.

 1. 1 Теорія кольору. Кольорознавство:

Спектр.

Кольорознавство - це дисципліна, що викладається у художніх та художньо-промислових закладах та вивчає аналіз процесу сприйняття і розрізнення кольору на основі систематизованих знань з фізики, фізіології й психології.

Колір – це властивість тіла або предмета викликати певні зорові відчуття у відповідності зі спектаральним складом і інтенсивностю вібитого чи влсного видимого випромінювання .


Рис.1

Рис.1 Рис.1


У 1676 році сер Ісаак Ньютон розклав білий сонячний колір на колірний спектр за допомогою призми. Через вузьку щілину сонячне світло падало на тригранну призму, переломлює і проектувався на екран, на якому виникало зображення колірного спектра у вигляді безперервної смуги. Вона починалася з червоного кольору, далі йшов оранжевий, потім жовтий, зелений, синій і фіолетовий. Якщо отримане зображення пропустити через лінзу, то при з'єднанні всіх кольорів разом на виході знову з'являється білий колір. Якщо ми видалимо із спектру один колір, наприклад, червоний, і за допомогою лінзи зберемо залишки кольору (оранжевий, жовтий, зелений, синій і фіолетовий), то отриманий нами колір буде зелений - це додатковий колір до віддаленого нами червоному. Кожен колір є додатковим по відношенню до суміші всіх інших кольори спектру(Рис.1).

Усі кольори поділяють на дві групи: ахроматичні (безколірні) і хроматичні (колірні).

Ахроматичні кольори становлять групу кольорів, які відрізняються один від одного тільки світлотою. До ахроматичних відносяться білий, чорний і всі проміжні між ними сірі кольори. Світлота кольору залежить від здатності предмета відбивати більшу чи меншу кількість світлових променів, які падають на неї. Якщо поверхня відбиває більше світлових променів, вона здається світлішою, менше — темнішою.

Хроматичні кольори. Це насамперед кольори сонячного спектра. Кожен

хроматичний колір має такі властивості: кольоровий тон, світлоту, насиченість кольору.

Насиченістю називають ступінь різниці хроматичного кольору від ахроматичного тієї самої світлової ознаки. Проте хроматичні кольори відрізняються від ахроматичних кольоровим тоном, тобто силою кольору. Тому під поняттям насиченості треба розуміти, наскільки ступінь кольоровості одного кольору більший або менший ніж інший.

Під кольоровим тоном розуміють таку його ознаку, за якою йому можна надати певну назву: червоний, синій, жовтий, зелений тощо. У природі є багато кольорових тонів. Природнім рядом кольорових тонів є сонячний спектр, в якому кожен тон переходить один у інший завжди в однаковій послідовності.. Незалежно від розміру спектральної стрічки, яку можна отримати на екрані або спостерігати в спеціальному приборі – спектроскопі, спектр постійно характеризується визначеною послідовністю кольорів і визначеним співвідношенням відрізків з різними кольорами.

При розміщенні спектру по кругу і додатку до них пурпурових кольорів можна отримати кольоровий круг.

Кольоровий круг переважно розділяють на дві частини – теплу і холодну. Теплі кольори складають червоні, жовті, жовто-зелені кольори. Ці кольори нагадують колір вогню, сонця. Холодними кольорами є синьо-зелені, сині, блакитні, синьо-фіолетові кольори. Холодні кольори асоціює людина з чим-то холодним – льодом, місячним світлом і т.д.

Ступінь близькості кольору до білого називають ясністю (або світловою ознакою). Світлова ознака хроматичного кольору залежить від здатності його відбивати світлові промені. Два предмети одного кольорового тону, наприклад червоного, можна відрізнити за їхньою світловою ознакою (світло-червоний, темно-червоний). Для кожного хроматичного кольору (червоного, синього, зеленого тощо) завжди можна підібрати ахроматичний (сірий) колір, рівнозначний йому за світловою ознакою.

При змішуванні однієї і тієї самої кількості зеленої фарби з різними кількостями сірої фарби дістанемо ряд сумішей зеленувато-сірого кольору однакової світловою ознакою. Проте всі вони відрізнятимуться одна від одної насиченістю.

Ще однією властивістю кольорів є їх змішування. У технічній естетиці, архітектурі широко використовують змішування кольорів. Спостерігається також і просторове змішування кольору, яке отримується при подразненні сітчатки різними кольоровими подразниками не в часовій, а в просторовій суміжності. Якщо, наприклад, поглянути на деякій відстані на невеликі, які торкаються один одного, кольорові плями, то ці плями зіллються в одну пляму, яка буде мати колір, отриманий від змішування цих невеликих кольорових плям.

Закономірності просторового змішування кольорів важливо враховувати художнику при створенні будь якої живописної роботи, і особливо необхідно враховувати ефекти такого змішування при виконанні значних по своїм розмірам картин, панно, стендів, плакатів і т.д., розрахованих на їх сприйняття з великої відстані.

Говорячи про змішування кольорів, необхідно пояснити, як проходить це „ змішування ”. Тут треба зразу сказати, що не можна путати змішування кольорів з змішуванням фарб на палітрі. Колір суміші фарб значно відрізняються від кольору суміші спектральних кольорів. Доказом може служити змішування всіх фарб на палітрі, яке дає не білий колір, а чорний або грязно-сірий.

У кольорознавстві важливе значення мають також кольоровий та яскравий контрасти.

Кольоровим контрастом називається зміна кольору, яка відбувається внаслідок його сусідства з іншими кольорами.

Яскравим контрастом називається зміна яскравості або світлової ознаки кольору під дією сусідніх кольорів.

Ще однією властивістю кольору є тональність - підпорядкованість всіх кольорів живописного витвору, тобто коли ні один з кольорів не можна змінити по яскравості або насиченості, ні збільшити або зменшити по розмірах кольорової плями для збереження цілісності і однозначності витвору, її колориту.


  1. Колір і психологія людини

Око, зоровий нерв і зоровий центр головного мозку складають фізіологічну основу органів зору. Близько 90% інформації людина одержує через органи зору. У процесі зорового сприйняття простору людина пізнає колір, тобто бачить визначений колір.

Існує два типи впливу кольору на людину – це фізичний та психологічний.

Існують також фізичні та емоційні асоціації колірного сприйняття.

Фізичні асоціації: 1. вагові (легкі, важкі, невагомі і т.п.)

 2. температурні (теплі,холодні, гарячі і т.п.)

 3. фактурні (м’які, жорсткі, колючі, слизькі і т.п.)

 4. акустичні (тихі, гучні, глухі,дзвінкі. Музичні і т.п.)

 5. просторові ( виступаючі, глибокі, поверхневі і т.п.)

Емоційні асоціації:

 1. позитивні (приємні, підбадьорюючі, ліричні і т.п.)

 2. негативні (сумні, мляві, нудні, трагічні і т.п.)

 3. нейтральні (спокійні, байдужі, урівноважені і т.п.)

Цікава наступна класифікація кольорів по їхньому психологічному впливу на людину.

1. Стимулюючі (теплі) кольори, що сприяють збудженню й діють як подразники, їх ще називають динамічними: • Червоний – вольовий, життєстверджуючий;

 • Жовтогарячий – теплий, затишний;

 • Жовтий – контактуючий, променистий.

2. Дезінтегруючі (холодні) кольори, що приглушують подразнення:

 • Фіолетовий – поглиблений, важкий;

 • Синій – підкреслює дистанцію;

 • Ясно-синій – веде в простір, що спрямовує;

 • Синьо-зелений – підкреслює рух, мінливість.

3. Кольори, які приглушують чисті кольори:

 • Рожевий – ніжний, що робить враження деякої таємничості;

 • Ліловий – замкнений, ізольований;

 • Пастельно-зелений – ласкавий, м'який;

 • Сірувато-блакитний – стриманий.

4. Статичні кольори, здатні врівноважити, відволікти від інших збудливих кольорів:

 • Чисто-зелений – вимогливий, що освіжає;

 • Маслиновий – заспокійливий, зм'якшує;

 • Жовто-зелений – оновлюючий;

 • Пурпурний – вишуканий, претензійний.

Психічний вплив кольору залежить не тільки від властивостей кольорів, але й визначається особистими характеристиками людини. Індивідуальність сприйняття кольорових композицій пізніше була обґрунтована в роботах німецького психолога М.Люшера, який довів, що стан (зміст свідомості, емоційність) реципієнта в момент контакту з об'єктом може впливати на його відношення до того самого кольору.

Емоційну, або психологічну дію кольору не так легко проаналізувати, як фізіологічні процеси, що виникають в результаті кольоросприйняття, а тим часом більшість з нас віддає перевагу певним кольорам і вважає, що колір впливає на настрій. Багато кому некомфортно жити і працювати в приміщеннях, колірне оформлення яких здається їм невдалим.

Хоча відношення до кольору у багатьох випадках носить суб'єктивний характер, дослідження показують, що існують і загальні точки зору. Але ми без зусиль забуваємо про своє відношення до кольору під впливом інших відчуттів, і кордони, які ми проводимо, приписуючи тому або іншому кольору певну якість, умовні і розпливчаті, тому вчені часто отримують під час дослідів суперечливі дані.

Так, лабораторні досліди, що проводилися ще в 1907 році, показали, що люди погоджуються на думці відносно умовної ваги сприйняття кольорів. Червоний був визнаний найважчим для сприйняття, за ним йшли рівні по вазі помаранчевий, синій і зелений, потім — жовтий і останнім — білий (рис. 2).


Рис. 2.

Колір змінює наше уявлення про дійсні розміри предметів, причому кольори, які здаються важкими, зменшують ці розміри. З рівновеликих квадратів найменшим здається червоний, синій — більше, білий — найбільшим.

Дослідники попросили визначити також привабливість кольорових пар і виявили, що людям подобаються різко контрастні кольори, а ще більше — кольори, що відрізняються по насиченості і яскравості. Людину приваблюють поєднання контрастних кольорів, таких, як жовтий і синій, або контрастних тонів при однаковому кольорі (Рис. 3).
Рис. 3


  1. Кольорова гамма в оформленні веб-сайту:

Веб-дизайн - вид графічного дизайну, спрямований на розробку і оформлення об'єктів інформаційного середовища інтернету, покликаний забезпечити їм високі споживчі властивості та естетичні якості.

Особливу увагу слід приділити кольоровій гаммі сайту. Веб-ресурс, виконаний в приємних, гармонічних кольорах має більше шансів на успіх у користувачів Мережі, ніж якщо б він був сірим і похмурим, або ще гірше -  викликав роздратування надто агресивними тонами. Кольорове оформлення починається з вибору трьох основних кольорів сторінки, які використовуються для подання основного тексту. Зіставлення цих кольорів, поєднання їх відтінків, тональність допомагає легше зорієнтуватись на сайті, створює відчуття зв’язності, єдності елементів сайту, сприяє більшому відвідуванню користувачів, також можна використовувати монохромію-розтяжку одного кольору.

Найперше правило: достатня контрастність кольору по світлості між фоном та текстом, та й узагалі це важливо для поєднання всіх інших елементів. Якщо контрастність кольору фона недостатня, текст буде важко читатися, а це в свою чергу перенапружуватиме зір і справлятиме неприємне враження. Виключенням з цієї тези можуть бути лише скромні за розмірами кольорові акценти на вашій сторінки.

Дотримуючись загальних правил, описаних вище, розробляють окремий грамотно оформлений дизайн інформаційних, корпоративних, презентаційних, розважальних сайтів, адже кольорова гама має залежати від цільового призначення сайту, враховуючи асоціативну дію кольору на людину можна посилити інформаційну чи розважальну складову сайту.

У нашій роботі ми розглянемо кольорову гамму в оформленні освітнього сайту.

Ми спробували виділити певні критерії за якими можна досягти грамотне оформлення інформаційного сайту:

1) у першу чергу, виходячи із цілей створення сайту, – інформація повинна бути в центрі уваги, а дизайн сприяти її розумінню, не відволікати. Тому все, що заважає швидкому завантаженню й зручній передачі інформації при розробці дизайну сайту не було «включено», зокрема мова йде про gіf і флеш-анімацію;

2)кольорова гамма, кількість графічних елементів повинні бути максимально збалансовані;

3)розташування та вид панелей навігації не повинні примушувати відвідувачів «годинами» шукати необхідну інформацію.


  1. Сприйняття кольорової гамми у веб-сайті

Кольорове рішення є однією з найцікавіших і важливіших проблем на шляху створення сайту. Тут величезну роль відіграє сприйняття кольору людиною. Від кольору залежить:

• сприйняття сайту в цілому;

• психологічний та фізіологічний стан людини при відвіданні сайту;

• сприйняття інформації;

• видимість дрібних деталей.

Людина здатна розрізняти близько десяти мільйонів кольорових відтінків. Всім відомо, що колір впливає на настрій, на самопочуття, що деякі нюанси здатні притягувати або відштовхувати увагу. Щоб кольорова гама сайту не стала подразником потрібно враховувати наступні критерії:

• особливості стилістичного оформлення сайту;

• фізіологічні і психологічні особливості користувачів;

Сайт завжди направлений на певну аудиторію. Аудиторію можна класифікувати по багатьом ознакам, наприклад – вікова, соціальна, фахова тощо. Наприклад, відношення до певних кольорів помітно виявляється в різних вікових категоріях. Для дітей привабливими є теплі, яскраві, насичені, чисті кольори, а для дорослих – це більш спокійні кольори середньої насиченості і відтінки, для людей у старшому віці підійдуть кольори пастельних тонів. Також кольорову гаму сайту визначає його цільове призначення. Тому сайти для дітвори такі барвисті і насичені, а ділові (корпоративні) сайти в основному використовують строгі консервативні кольори.

Важливу роль грає психофізіологічна дія кольору. Виявляється різною мірою фізичного і емоційного стану, відчуття бадьорості або стомлення, підведеності або пригніченості людини від кольору . Зв'язок певних явищ і предметів з своїми характерними кольорами формується в свідомості людини в певні відчуття, що виникають при сприйнятті кольору. Теж саме відбувається в ситуації з сайтом. Всі, хто яким-небудь чином пов'язані з комп'ютером, погодяться з тим твердженням, що після тривалого сидіння перед монітором фізичний стан погіршується, з'являється втома. Тому кольорова гамма сайту у жодному випадку не повинна бути дратівливою чи викликаючою втому. Крім цього, сайт повинен, перш за все, подобатися користувачеві, а значить йому повинні подобатися і кольори, що було використано в його оформленні.

На сприйняття впливає також і сформовані стереотипи. Наприклад, якщо в нашому уявленні корпоративний сайт не повинен бути строкатим, то навряд чи нам сподобається сайт серйозної фірми, що не відповідає цій вимозі, навіть якщо поєднання кольорів буде вельми вдалим. Подібні помилки інтерпретації інформації із-за існуючої установки зустрічаються часто, саме тому дуже важко знайти єдине вірне колірне рішення, що прийдеться до смаку всім користувачам відразу. Для цілеспрямованого використання кольору необхідно знати стійкі зв'язки між кольором і психологічною реакцією людини.

Об'єктивне сприйняття кольору дуже мінливе залежно від незвичності навколишньої ситуації, психічного стану, ступеня фізичної втоми. Важливо відзначити, що в стресовому стані у людини різко загострюється сприйняття кольорів, тоді як при загальній стомленості — навпаки, притупляється. Важливого значення набуває розуміння гармонії кольорових поєднань.

За нормальних умов освітлення людина з нормальним зором сприймає довжини хвиль від ~360 nm до ~800 nm. У неї розвинена система кольорового зору, що складається з трьох груп: червоного, синього і зеленого спектрів. Вся кольорова гамма отримана з трьох кольорів шляхом змішування.

Можливі наступні методи поєднання кольорів:

• метод використання довколишніх кольорів;

метод використання протилежних кольорів, контрастність;

• метод використання природних поєднань кольорів;

метод використання кольору різного ступеня насиченості;

Тепер підсумуємо все вище згадане у вигляді практичних порад з підбору правильного кольорового рішення.

При пошуку кольорового рішення важливо пам'ятати про наступні моменти:

• яскравість, тон і насиченість кольору повинні відповідати стилю сайту;

• підбір кольору робиться з урахуванням орієнтації на аудиторію цього ресурсу;

• кількість використаних кольорів по можливості не повинна перевищувати 3-х;

• кольори, використані на сайті повинні взаємодіяти і гармонувати між собою;

• вживання кольору повинне відповідати елементарним правилам логіки.

Окремим пунктом варто виділити підбір кольору для тексту. Текст обов'язково повинен добре читатись, але необов'язково має бути чорним. Просто достатньо, щоб він був в контексті з іншими кольорами і не тьмарився ними і мав тоновий контраст з фоновим кольором.

2. Практична частина

На основі матеріалів викладених в науково-дослідницькій роботі ми створили макет сайту учбового закладу МАУБ. Для того, щоб правильно оформити сайт потрібно враховувати вплив кольору на людину, яка буде користуватися ним. Кожен колір має свій психічний вплив на людину.

ми розробили рекомендації щодо грамотного створення веб-сторінки, а отже треба дотримуватись таких правил:


 • правильне композиційне рішення;

 • повинна бути контрастність кольорів;

 • обирати для оформлення не більше 3 кольорів;

 • психологічна гармонія, тобто враховувати психологічний вплив кольору;

 • читабельність тексту, тобто гармонійне поєднання кольорової гами фону та тексту.

Правильне композиційне рішення допомагає людині зорієнтуватися на сайті, гармонійність кольорів –щоб сайт здавався однім цілим, поєднаним кольоровою гамою. Для оформлення сайту необхідно обирати не більше 3 кольорів що сприяє акцентуванню уваги на потрібну інформацію. Враховуючи вплив кольору на психологію користувача, 3 кольори які ви оберете для оформлення не повинні викликати відчуття напруженості, втоми. Для цього необхідно знати психофізіологічний вплив кольорів на людину. Для читабельності тексту сайту, необхідно враховувати співвідношення кольорів фону та тексту.

Враховуючи основні вимоги ми створили сайт. Наш сайт складається з 4 веб-сторінок: головна, інформаційна, розважальна та сторінка новин. Мета нашого сайту – швидка передача інформації до персоналу та учнів закладу, тому що ХХІ століття – це ера інформаційних технологій в сьогоденні майже кожна людина має доступ до Інтернету та використовує інформаційні портали та веб-сайти для роботи, навчання , спілкування та дозвілля.Процес створення сайту:

  1. Розробка докладного технічного завдання на створення сайту:

  1. структура розділів/підрозділів

  2. навігаційні зв’язки

  3. функціональні модулі

  4. технології програмування

  5. рекомендації з фірмового стилю

  6. вимоги до дизайну сайту

  1. Розробка концепції графічного рішення:

  1. дизайн головної сторінки сайту

  2. дизайн внутрішніх сторінок сайту

  1. оформлення проекту дизайну і створення технологічної основи.

Я хочу щоб наш сайт був цікавим. Основна аудиторія, яка буде користуватися ним є діти та підлітки, тому крім навчальної інформації сайт буде виконувати функції спілкування, дозвілля, захоплення. Кольорове оформлення буде складатися з основних кольорів – спокійних, пастельних, та доповнюючих – яскраві акценти.

Перша сторінка - головна. На ній знаходиться навігація, тобто перехід на інші розділи (сторінки) веб-сайту, загальна інформація про учбовий заклад.

Друга – інформаційна. Тут ви можете знайти корисну інформацію про МАУБ, подивитись профорієнтації, секції, педагогічний склад, та багато іншого.

Третя – розважальна. На цій сторінці представлена інформація про те, як ми святкуємо свята, які конкурси проходять у нас в МАУБі, як ми відпочиваємо.

Четверта – новини, на якій кожен день оновлюється інформація щодо зміни розпорядку дня, навчальної програми та ін.

Висновок


Темою моєї науково-дослідницької роботи було «Роль кольорової гами в оформленні веб-сайтів».

Метою моєї науково-дослідницької роботи дослідити вплив кольорової гами в оформленні сайту на його сприйняття користувачем.

Визначивши та проаналізувавши вплив кольорової гамми на психологію людини, можемо зробити висновок, що перше враження залежить від правильного використання кольору, насиченості, композиційного рішення. Враховуючи характеристику кольорів створюється сайт, який подобається користувачеві.

Дослідивши використання кольору в оформленні сайту дійшли висновку, що необхідно дотримуватись правил: яскравість, тон і насиченість кольору повинні відповідати стилістичному оформленні сайту;

• підбір кольору робиться з урахуванням орієнтування на аудиторію цього ресурсу;

• кількість використовуваних кольорів по можливості не повинна перевищувати 3-х;

• кольори, використовувані на сайті повинні взаємодіяти і гармонувати між собою;

• врівноважене композиційне рішення;

• читабельність тексту.

Перш ніж приступити до створення сайту, необхідно чітко визначити, напрям діяльності і завдання, які повинен виконувати даний ресурс, які функції він покликаний виконувати і які засоби слід використовувати для досягнення поставлених завдань.

Буде це сайт-представництво - "візитка" Вашої компанії, або портальна система, а можливо це буде інтернет-магазин, у будь-якому випадку створення сайту завжди починається з розробки його загальної концепції і технічного проекту. Корпоративний веб-сайт може виконувати наступні основні функції: " представлення компанії (організації) в цілому; " реклама конкретного товару, послуги або торгової марки; " презентація окремого комерційного або інформаційного проекту. При розробці концепції враховуються такі чинники, як характер цільової аудиторії сайту і найбільш кращі для неї форми і стиль отримання інформації.

Розробляти та створювати сайт дуже цікава, але складна робота. Зібравши до купи усі правила створення, оформлення сайту, дотримання стилю ми створили сайт «МАУБ - city».Перелік використаних джерел


  1. Гайда В., Штерн А.С. Об эмоциональном восприятии цвета // Проблемы моделирования психической деятельности. Вып.2. Новосибирск, 1968. С. 445-446.

  2. Дерибере М. Цвет в жизни и деятельности человека. М., 1965.

  3. Українська та зарубіжна культура: Навч. Пос. - К: знання, 2000. - 622с.;

  4. Кандинский В. О духовном в искусстве. //К выставке в залах Государственной Третьяковской галереи. М., 1989.

  5. Миронова Л.Н. Цветоведение. Минск, 1984. 286 с.

  6. О "цветовых метафорах", и не только о них. Психологическая газета, N3/54, март, 2000 с.6

  7. Психология цвета. Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996. 349с.

  8. Урванцев Л.П. Психология восприятия цвета. Метод. пособие. -Ярославль, 1981. -65 с

  9. Фрумкина Р.М. Цвет, смысл, сходство. М., 1984.

  10. Шумега С.С. «Дизайн. Історія зародження та розвитку. Історія дизайну меблів та інтер'єру»: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 300с.;

  11. http://www.referaty.com.ua/ukr/details/12566/

  12. http://www.grani-t.com.ua/ukr/books/culture/292/

  13. http://www.ukrreferat.com/lib/tehn_nauky/tehn_estetyka/4.htm

  14. http://488.com.ua/art01.html

  15. http://www.art-studio.com.ua/design/articles/101-color-gamma.html

  16. http://trebasite.org.ua/index.php?module=articles&c=creation&b=2&a=1


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка