Мовні кліше відгуку І рецензії актуальність темиСкачати 36.34 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір36.34 Kb.
МОВНІ КЛІШЕ ВІДГУКУ І РЕЦЕНЗІЇ

Актуальність теми: робота присвячена актуальній темі; актуальність теми зумовлена…; цілком очевидно, що…

Короткий зміст: дослідження складається зі вступу….. розділів, висновків, додатків; на початку дослідження (статі, монографії, дисертації)автор указує на… автор (учений, науковець) доводить, що..

Формулювання основної тези: основна робота дослідження полягає у…

Позитивна оцінка наукової роботи:

Безумовно, достоїнством роботи є…

Очевидним є актуальність порушених проблем….

Робота цінна им, що в ній представлені пізні підходи до…

Праця відзначається багатим фактичним матеріалом…

.. нестандартним підходом до аналізу порушених проблем…

Звернення до цієї проблеми є актуальним…

Думка автора про… є перспективною…

Ця теза формулюється автором чітко (ясно, доказово, впевнено)…

Висновки автора випливають з аналізу значного фактичного матеріалу…

Оцінюючи роботу вцілому..

Отже, рецензована робота…

Автор виявив уміння аналізувати, систематизувати, узагальнити матеріал..

Заслугою дослідника є…

Дослідження без сумніву поглиблює…

Робота вирізняється… значним фактичним матеріалом…оригінальним підходом до аналізу та вирішення поставлених завдань…, високою інформативністю…

Автор доводить (підтверджує) свою думку значним ілюстративним (статичним, експериментальним) матеріалом…

Автор справедливо (слушно) зазначає (аргументовано доводить, чітко визначає, детально аналізує, ретельно розглядає, уважно простежує, доказово критикує)…

Автор уважно аналізує погляди опонентів..

Ідея автора… досить продуктивна(плідна, оригінальна, новаторська)…

Праця важлива нестандартними підходами до вирішення…

Думка автора… видається перспективною.

Зазначені недоліки мають суто детальний характер і не впливають на остаточні результати дослідження…

Думка (положення) автора про…сформульовані чітко (доказово, перспективно)…

Висновки автора достовірні й результативні. Вони ґрунтуються на…

Безперечною заслугою автора варто вважати новий підхід до …..

Негативна оцінка наукової роботи:

Автору не вдалося показати, що..; автор допустив неточності…

Залишилися невисвітленими питання, що мають безпосередньо відношення до проблеми;

До недоліків роботи слід віднести надлишкову категоричність висновків автора;

Суттєвим недоліком праці є бездоказовість аргументації, автор залишає без відповіді такі питання, як.. викликає сумнів теза втора про те, що…

Варто було б посилити в роботі…

Означені недоліки носять локальний характер і не впливають на кінцеві результати роботи…

Наявні недоліки не знижують високого рівня роботи. Це швидше, побажання до подальшої роботи…

Серед недоліків дослідження – надмірна (невиправдана) категоричність висновків автора

Суттєвий (серйозний) недолік роботи полягає у… (непереконливості доказів, спрощеному підході до… відсутності чіткої характеристики… відсутності критичної оцінки).

До прорахунків належать…

Методична робота побудована нераціонально, варто було б скоротити…

Поза розглядом дослідження залишилися питання…

Автор не розглянув питання, що безпосередньо стосуються теми дослідження…

Мовні засоби для вирішення дискусійних питань наукової роботи:

Автор достатньо повно аналізує сучасний стан проблеми. Разом з тим, на нашу думку, цей аналіз міг би бути поглиблений і розширений…

Це робить міркування автора декоративними…

Занадто категоричними, на наш погляд, виглядають твердження автора про те, що..

Варто відзначити певні дискусійні моменти…

Така постановка питання не є однозначною…

Однак, цікаві думки не підкріплені фактами… роздуми автора здаються декларативними…

Водночас, на нашу думку, аналіз міг бути глибшим і змістовним.

Справедливо вказуючи на.. автор помилково вважає, що.. деякі положення автора залишаються бездоказовими, зокрема й такі…..

У роботі (статті, монографії і т.д.) відчутно не вистачає ілюстративного та фактичного матеріалу, тому висновки автора здаються дещо некоректними…

На підтвердження цієї тези автор наводить кілька аргументів (прикладів, даних), які не завжди переконливі…

Незважаючи на дискусійність (неоднозначність) основної концепції (положень, висновків, рекомендацій) цієї праці, варто відзначити її значення та актуальність для…

Висновки:

Отже, аналізована робота має важливе значення для…

Робота заслуговує високої (позитивної) оцінки…

Робота відповідає всім вимогам, може бути оцінена позитивно, а її автор заслуговує на присудження…. (наукового ступеня…)…


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка