Мовна змістова лініяСкачати 357.36 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації30.04.2016
Розмір357.36 Kb.
#27903
ТипУрок
  1   2   3
Календарне планування уроків української мови

(за підручником Вашуленко М. С., Дубовик С. Г.)

І семестр – 64 години (4 год. на тиждень)

Дата

Тема уроку

Мовна змістова лініяМовленнєва

Соціокультурна

Діяльнісна

1
Звуки слова. Звукові моделі слів. Відтворення слідом за вчителем і самостійно ланцюжка звуків слова, що складається з 3-7 звуків.

( с.4-5, впр.1-6)


Сприймання на слух рядів із кількох звуків.

Ставлення до природи. Формування вмінь спостерігати за природними явищами для їх словесного опису.

Організація робочого місця. Своєчасна підготовка до уроку; самостійний добір необхідного навчального приладдя; підтримка порядку на робочому місці.

2
Слова, що розрізняються тільки одним звуком. Заміна, додавання, вилучення одного із звуків слова так, щоб вийшло інше слово (сон - слон).

(с.6-7, впр.7-11)

Зіставлення ряду прослуханих слів із малюнком, на якому зображено один із названих предметів.

Відгадування загадок.

Організація робочого місця. Робота з підручником.

3
Звуки і букви. Азбука, абетка, алфавіт. Безвідривне поєднання 2-3 букв.

(с.7-9, впр.12- 15)

Читання інструкцій до ігрових і навчальних завдань.

Відгадування загадок.

Дбайливе ставлення до своїх і чужих навчальних речей. Дотримання режиму розумової праці під час виконання домашніх завдань.

4
Українська абетка (алфавіт). Назви літер за абеткою. Буква, літера. Вересень.

(с.9-10, впр.16-20)

Сприйняття на слух інструкцій, що стосуються виконання навчальних дій.

Виконання соціальної ролі учня.

Робота з підручником. Уважне слухання і виконання настанов учителя.

5
Великі букви української абетки. Закріплення графічних, гігієнічних навичок письма.

(с.11-12, впр.21-25)

Складання розповіді на основі спостережень, за малюнком. Складання речень.

Закріплення і розширення знань про державу Україну, її столицю.

Робота з підручником. Орієнтування в умовних позначеннях; знаходження потрібного за змістом матеріалу.

6
Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру. Червоний. Оформлення письмової роботи.

(с.12-13, впр.26-31)

Висловлювання власної думки про фати, події. Читання, розуміння значення 2-3 речень, які відрізняються одним словом.

Ставлення до природи. Формування вмінь спостерігати за природними явищами.

Спілкування у процесі навчання. Встановлення тотожності, схожості і відмінності між кількома предметами, мовними одиницями чи явищами.

7
Розташування слів за алфавітним порядком. Уміння користуватися абеткою в роботі з орфографічним словником.

(с.14-15, впр.32-36)

Розвиток навичок читання цілими словами.

Правила етикетної поведінки у бібліотеці.

Користування навчальними словниками. Спілкування у процесі навчання.

8
УРЗМ Опис предмета за малюнком і планом. Тема опису «Ромашка».

Побудова і записування речень, що передають зміст малюнка; записування складеного зв'язного висловлювання.

Формування вмінь спостерігати за природними явищами.

Взаємодія з іншими учасниками навчального процесу.

9
Склад. Вимовляння слів, «розтягуючи» їх по складах (ба-бу-ся). Перенос слів із рядка в рядок по складах. Герой.

(с.15-17, впр.37-41)

Сприймання на слух рядів із кількох складів.

Виконання соціальної ролі учня.

Орієнтування в умовних позначеннях; знаходження потрібного за змістом матеріалу.

10
Правила перенесення частин слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків. Уклонитися, уклінно, уклін.

(с.17-18, впр.42-44)

Читання кількох речень, знаходження серед них тих, у яких йдеться про певний предмет.

Фольклорні твори малої форми.

Організація навчальної діяльності.

11
Правила перенесення частин слів із літерами й та ь у середині слів. Жайворонок.

(с.18-19, впр.45-49)

Розвиток навичок читання цілими словами.

Відгадування загадок.

Орієнтування в часі, відведеному на виконання поставленого завдання.

12
Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [і], [е]. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків. Батьківщина.

(с.20-21, впр.50-54)

Сприймання на слух рядів із кількох звуків.

Закріплення і розширення знань про державу Україну.

Слухання і доповнення відповіді однокласників; співпраця в парі.

13
Букви, що позначають голосні звуки. Позначення звуків буквами у тих випадках, коли написання відповідає вимові. Медаль.

(с.21-22, впр.55-57)

Розвиток уміння регулювати дихання,силу голосу, темп мовлення.

Закріплення і розширення знань про державу Україну.

Організація навчальної діяльності.

14
Наголос. Наголошені й ненаголошені звуки і склади.

(с.23-24, впр.58-61)

Читання кількох речень, знаходження серед них тих, у яких йдеться про місце, де відбувається дія.

Ставлення до природи. Формування вмінь спостерігати за природними явищами для їх словесного опису.

Говоріння без поспіху, чітко і послідовно у процесі діалогічного і монологічного мовлення.

15
Визначення наголосу в словах. Вправляння у правильному вимовлянні слів, у яких допускають помилки в наголосі. Читання, завдання, дятел.

(с.25-26,впр.62-66)


Сприймання на слух сюжетної розповіді пізнавального характеру, вірша.

Національні символи України – вишитий рушник. Відгадування загадок.

Взаємодія з іншими учасниками навчального процесу.

16
УРЗМ Опис істоти за сюжетним малюнком, планом, змістом загадки. Тема опису «Білочка».

Сприймання на слух інструкцій, що стосуються виконання навчальних дій.

Ставлення до природи. Формування вмінь спостерігати за природними явищами для їх словесного опису.

Слухання і доповнення відповіді однокласників; співпраця однокласників в парі.

17
Спостереження за словами з ненаголошеними голосними, в яких вимова не повністю відповідає написанню (листи – лист, земля – землі). (с.27-28, впр.67-72)

Читання інструкцій до навчальних завдань.

Родинні стосунки.

Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт. Дотримання режиму розумової праці під час виконання домашніх завдань.

18
Ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Відпрацювання правильної вимови слів із ненаголошеними голосними [е], [и]. Зіставляння вимови (читання) і написання слів.

(с.28-30, впр.73-78)

Сприймання на слух рядів із кількох звуків, слів.

Виконання соціальної ролі учня.

Слухання і доповнення відповіді однокласників; співпраця однокласників в парі.

19
Повторення вивченого «Звуки і букви. Абетка. Склад. Наголос». Самостійна робота.Оцінювання результатів навчання.

20
Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) під час вимови приголосних звуків. Духмяний, запашний.

(с.30-32, впр.79-83)

Поділ прослуханих слів за поданою ознакою. Сприймання на слух тексту науково-художнього стилю. Складання діалогічного висловлювання на задану тему

Ставлення до природи. Формування вмінь спостерігати за природними явищами для їх словесного опису.

Виконання мисленнєвих операцій.

21
Звук [ф], позначення його буквою ф. (с.32-33, впр.84-89)

Читання інструкцій до навчальних завдань.

Фольклорні твори малої форми.

Уважне слухання і виконання всіх настанов учителя.

22
Вимова і написання слів з буквою «еф» та буквосполученням «хв». Факел, смолоскип.

(с.34-35, впр.90-94)

Розвиток навичок миттєвого впізнання найуживаніших слів, навичок читання цілими словами.

Виконання соціальної ролі учня.

Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.

23
Звуки [дж], [дз], [дз'], позначення їх на письмі буквосполученнями «дж», «дз». (с.35-37, впр.95-99)

Читання матеріалів, які мають комунікативне навантаження.

Ставлення до природи. Формування вмінь спостерігати за природними явищами для їх словесного опису.

Організація навчальної діяльності.

24
УРЗМ Складання порад на тему «Бережіть книжки» за опорними словами і віршем Г. Чорнобицької «Не бруднити книжки»

Сприймання на слух інструкцій, що стосуються виконання навчальних дій.

Виконання соціальної ролі учня.

Слухання і доповнення відповіді однокласників; співпраця однокласників в парі.

25
Правильна вимова звуків [г] та [г], позначення їх на письмі буквами. Ґудзик

(с.36-38, впр.100-104)

Висловлювання власної думки про факти, події.

Характерні особливості державних символів України.

Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.

26
Буква щ, позначення нею звукосполучення [шч].

(с.38-40, впр.105-110)

Сприймання на слух сюжетної розповіді пізнавального характеру.

Фольклорні твори малої форми.

Взаємодія з іншими учасниками навчального процесу.

27
Уявлення про дзвінкі і глухі приголосні звуки. Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки. Правильне вимовляння (за зразком учителя), розрізнення на слух дзвінких-глухих приголосних звуків. (с.40-41, впр.111-114)

Сприймання на слух рядів із кількох звуків.

Фольклорні твори малої форми. Національні символи України.

Уважне слухання і виконання всіх настанов учителя.

28
Практичне засвоєння і вдосконалення (не оглушеної) вимови дзвінких приголосних у кінці слова і складу. (с.43-44, впр.118-121)

Розвиток уміння регулювати дихання, силу голосу, темп мовлення.

Відгадування загадок.

Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.

29
Відпрацювання вимови та написання слів із дзвінкими приголосними в кінці слова і складу. Уживання слів в усному і писемному мовленні за правилами вимови і написання. Ведмідь.

(с.44-46, впр.122-126)

Розвиток навичок читання цілими словами. Розвиток уміння регулювати дихання, силу голосу, темп мовлення.

Ставлення до природи. Формування вмінь спостерігати за природними явищами для їх словесного опису.

Організація робочого місця. Уважне слухання і виконання настанов учителя.

30
Тверді й м'які приголосні. Правильне вимовляння (за зразком учителя), розрізнення на слух твердих-м'яких приголосних звуків. Позначення м'якості приголосних знаком м'якшення. Лань, олень. (с.46-47, впр.127-131)

Сприймання на слух рядів із кількох звуків.

Фольклорні твори малої форми.

Спілкування у процесі навчання.

31
Позначення м'якості приголосних звуків перед [о]. Правила переносу слів зі знаком м'якшення і буквосполученням «ьо». (с.47-48, впр.132-135)

Читання інструкцій до навчальних завдань.

Ставлення до природи. Формування вмінь спостерігати за природними явищами для їх словесного опису.

Оцінювання результатів навчання.

32
УРЗМ Складання і записування розповіді за малюнками і запитаннями – «Про двох цапків».

(с.42-43, впр.115-117)

Побудова і записування речень, що передають зміст малюнка.

Фольклорні твори великої і малої форми.

Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.

33
Тренувальні вправи у написанні, звуко- буквеному аналізі слів з м'якими приголосними. Килим

(с.49-50, впр.136-140)

Читання кількох речень, знаходження серед них тих,у яких йдеться про певний предмет.

Фольклорні твори малої форми.

Організація навчальної діяльності.

34
Вправляння у звуко-буквеному аналізі слів з м'якими приголосними.

(с.51-52, впр.141-144)


Сприймання на слух текста художнього стиля. Висловлювання власної думки про факти.

Виконання соціальної ролі учня.

Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.

35
Тверді й м'які приголосні. Позначення м'якості приголосних буквами і, я, ю, є. (с.52-53, впр.145-149)

Сприймання на слух рядів із кількох складів. Відтворення елементів фактичного змісту прослуханого.

Ставлення до природи. Формування вмінь спостерігати за природними явищами для їх словесного опису.

Організація навчальної діяльності.

36
Закріплення знань про м'які приголосні звуки та способи їх позначення.

(с.56-57, впр.152-155)

Відтворення діалогу із прочитаної розповіді. Висловлювання власної думки.

Відгадування загадок.

Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових обставинах.

37
Подовжені м'які приголосні звуки. Позначення їх буквами на письмі.

(с.57-58, впр.156-160)

Сприймання на слух рядів із кількох звуків.

Родинні стосунки.

Дотримання режиму розумової праці під час виконання домашніх завдань.

38
Правила поділу слів із подовженими м'якими приголосними звуками на склади та для переносу.

(с.59-61, впр.161-166)

Читання матеріалів, які мають комунікативне навантаження.

Правила етикетної поведінки на ігровому майданчику.

Відтворення послідовності подій і явищ у прослуханому тексті.

39
Звуковий та звуко-буквений аналіз слів із подовженими м'якими приголосними звуками . Письмо на дошці.

(с.61-63, впр.167-170)

Читання інструкцій до навчальних завдань. Навчальний діалог.

Ставлення до природи. Формування вмінь спостерігати за природними явищами для їх словесного опису.

Слухання і доповнення відповіді однокласників; співпраця в парі.

40
УРЗМ У гостях у Діалогу.

(с.54-55, впр.150-151)

Складання діалогічного висловлювання на задану тему.

Правила мовленнєвої поведінки під час спілкування.

Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.

41
Закріплення вивченого про подовжені м'які приголосні звуки. Ознака.

(с.63-64, впр.171-173)

Сприймання на слух розповіді пізнавального характеру; висловлювання власної думки про події.

Правила поведінки на природі.

Спілкування у процесі навчання.

42
Апостроф. Правила вживання апострофа. Записування слів з апострофом під диктування та правильне їх читання.

(с.64-65, впр.174-178)

Сприймання на слух рядів із кількох складів, слів.

Виконання соціальної ролі учня.

Орієнтування в часі, відведеному на виконання поставленого завдання.

43
Зіставлення вимови [читання] і написання слів (використовуються слова з апострофом перед я, ю, є, ї). Звуковий та звуко-буквений аналіз слів. (с.66-67, впр.179-181)

Сприймання на слух текста художнього стилю за жанром вірш.

Ставлення до природи. Формування вмінь спостерігати за природними явищами для їх словесного опису.

Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.


Скачати 357.36 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал