Мотивація навчання засіб ефективного зворотного зв’язку учителя з учнями та підвищення якості знаньСкачати 140.81 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір140.81 Kb.
#6080
Підготовчий етап до педагогічної ради

МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ - ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ УЧИТЕЛЯ З УЧНЯМИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ


 1. Створити ініціативну групу з підготовки та проведення педради.

адміністрація школи

 1. Оформити виставку літератури з цього питання.

Заступник директора

з навчально-виховної роботи,

бібліотекар


 1. Розробити анкети для вчителів. Провести анкетування вчителів

Заступник директора,

Психолог


 1. Розробити анкети для учнів. Провести анкетування учнів

Заступник директора,

психолог


 1. Скласти графік взаємовідвідування уроків.

Заступник директора

з навчально-виховної роботи 1. Розробити перелік питань для обговорення доповіді: .

мотивація навчання - засіб ефективного зворотного зв’язку учителя з учнями та підвищення якості знань.

адміністрація школи

члени творчої групи


 1. Провести співбесіду з керівниками ШМО.

Члени ініціативної групи

 1. Вивчити стан навчально-виховної діяльності вчителів школи з питання: «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов».

Члени ініціативної групи

 1. Підготувати повідомлення про «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов».

Доповідач

 1. Підготувати проект рішення педагогічної ради.

Члени ініціативної групи

 1. Розглянути питання про готовність до проведення засідання педагогічної ради на нараді при директорі.

Директор
Тема педради Мотивація навчання - засіб ефективного зворотного зв’язку учителя з учнями та підвищення якості знань

Мета: проаналізувати роль професіоналізму вчителя в налаштуванні учнів на мотивоване усвідомлене навчання, розвитку особистості та творчого потенціалу школяра.

Заходи з підготовки до проведення педагогічної ради – ділової гри:

 • відвідування уроків з метою визначення рівня контрольно-оціночної діяльності вчителя (адміністрація.

 • проведення відкритих уроків учителями початкової школи, середньої, старшої (за окремим графіком).

 • робота над теоретичним матеріалом з метою самопідготовки (вчителі-предметники)ПЕРЕЛІК

питань, які потребують вивчення і висвітлення

у виступах на педраді


 1. Способи формування в учнів позитивного ставлення до навчання.

 2. Способи формування почуття обов’язку і відповідальності у школярів.

 3. Пояснення учням значущості навчання у суспільному та в особистісному планах.

 4. Створення на уроках ситуацій захопленості теоретичним матеріалом.

 5. Способи формування в учнів позитивного ставлення до фізичного розвитку.

 6. Роль емоційних методів мотивації навчання.

 7. Мотиваційний аспект обдарованого учня.

 8. Роль професіоналізму вчителя у формуванні мотивації навчальної діяльності школяра та його особистості.

 9. Психологічні проблеми мотивації навчальної діяльності.

Проведення анкетування учнів, учителів, батьків (заступники директора з НВР та ВР)

Оформлення виставки літератури для самопідготовки вчителів (бібліотекар).

Підготовка пропозицій щодо вдосконалення діяльності педагогів (творча група)Засідання творчої групи з підготовки педагогічної ради (директор).
СХЕМА

самоаналізу власного творчого потенціалу на уроці


 1. Які способи формування в учнів позитивного ставлення до навчання використовуєте в загалі?

 2. Які форми, методи і засоби розвитку творчих можливостей учнів використали на уроці сьогодні?

 3. Чи склалась у вас власна система методів? Яким методам ви надавали перевагу і чому?

 4. Як ви здійснювали управління навчально-творчою діяльністю учнів?

 5. Назвіть найвдаліші форми організації співтворчості на уроці.

 6. Чи вдалося вам викликати у дітей стан інтелектуального напруження? Яким чином?

 7. Що ви враховуєте, обираючи методи навчання?

 8. Чи реалізовували практично проблемне питання школи на уроці?

 9. Охарактеризуйте свою власну творчу лабораторію з теми уроку.

 10. Які наукові розробки, передовий педагогічний досвід ви застосували під час підготовки до уроку?

 11. На якому етапі уроку вам вдалося скористатися своєю педагогічною інтуїцією та гнучкістю?

 12. Чи скористалися ви правом особисто усвідомленої свободи організації педагогічної діяльності?

 13. Чи правильно ви спрогнозували кінцевий результат уроку?

 14. На якому етапі уроку, на вашу думку, ви могли б більше розкрити свою педагогічну творчість?АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ


 1. Назвіть найвдаліші методи і прийоми створення позитивного настрою в учнів на уроці.

 2. Які методи і прийоми мотивації навчальної діяльності ви вважаєте найоптимальнішими?

 3. Яким із них ви надаєте перевагу у своїй роботі?

 4. Як саме під час підготовки до уроку, обираючи методи та прийоми мотивації, ви враховуєте:

 • специфіку класу;

 • індивідуальні можливості учнів;

 • умови роботи на уроці.

 1. Чи склалась у вас власна система методів мотивації навчальної діяльності?

 2. Чи вдається вам виробити в учнів раціональні способи розумової праці і навичок самоорганізації; якщо так, то якими методами і засобами?

 3. Чи чисто ви створюєте такі умови на уроці, коли в учня активно формуються елементи «само» (самоконтролю, самоаналізу, само оцінювання)?

 4. Який стиль спілкування з учнями на уроці для вас є пріоритетним:

  • авторитарний;

  • демократичний;

  • ліберальний.

 5. Який характер навчальної діяльності у вас є переважаючим:

  • репродуктивний;

  • конструктивний;

  • творчий.

 6. Яких уроків у вас більше:

  • які досягли поставленої мети;

  • частково досягли мети;

  • не досягли мети.

 7. Чи складно вам обирати методи та прийоми мотивації навчальної діяльності? Чи потребуєте ви допомоги і якої саме?


АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ
Інструкція: Вам пропонуються судження, з допомогою яких можна пояснити причини, що спонукають вас вчитися в школі. Відповідати слід у такий спосіб:

- судження повністю збігається з моєю думкою – саме задля цього я вчуся-5 балів

- це має не дуже важливе, але певне значення для мене – 4 бали

- не знаю, про це не думав -3 бали

- це не має для мене істотного значення – 2 бали

- це не має для мене жодного значення – 1 бал.

Я так вчуся, тому що...

1. Хочу розширити свій кругозір, краще орієнтуватися в навколишній дійсності

2. Як і всі мої ровесники, я нічого іншого робити не вмію.

3. Цікавлюсь певною галуззю науки, шлях до оволодіння якою лежить через школу.

4. Хочу в майбутньому добре заробляти.

5. Хочу пізнати закони розвитку природи і суспільства.

6. Оволодіння знаннями – обов'язок кожного учня.

7. Без навчання у школі неможливо розвинути свої розумові здібності.

8. У школі ми вчимося спілкуватися з іншими людьми.

9. Інакше будуть неприємності в школі і удома.

10. З атестатом про середню освіту легше влаштуватися на роботу.

11. Такий порядок: дорослі працюють, а діти вчаться.

12. Хочу підготуватися до участі в житті нашої країни.

13. В школі закладають основи для подальшого вдосконалення знань.

14. Не хочу бути гіршим від інших.

15. Хочу бути на рівні сучасного науково-технічного прогресу.

16. Цікаво пізнавати нове.

17. Знання дають почуття впевненості у собі.

18. Середня освіта необхідна для оволодіння обраною професією.

19. Хочу підготуватися до вступу у вищий учбовий заклад.

20. Не хочу важко фізично працювати.

21. У шкільні роки розвиваються здібності.

22. Хочу закінчити школу і якомога швидше оволодіти певною професією.

23. Люблю розумову працю.

24. Нашій країні потрібні високоосвічені і всебічно розвинені люди.
25. Отримані знання допомагають орієнтуватися в багатьох питань.

26. У школі закладають основи для пізнання минулого, теперішнього і майбутнього життя людства.

27. У школі життя цікаве і різноманітне.

28. Примушують батьки.

29. Хочу оволодіти способами самостійної роботи над собою.

30. У мене вироблена звичка сумлінно виконувати свої учбові обов’язки.

31. Одержані в школі знання, вміння, навички пригодяться в житті.

32. Не хочу завдавати прикрощів батькам, які прагнуть дати мені хорошу освіту.

33. Хочу бути корисним своїй країні громадянином.

34. Не хочу "пасти задніх", бути серед невстигаючих.

35. Вчитись потрібно, бо інакше жити буде нецікаво.

36. Хочу бути освіченою і культурною людиною.

37. Навчання розвиває і загартовує волю.

38. Гадаю, що якісна освіта дасть мені деякі переваги в житті над тими, хто її не має.

39. Хочу бути повноцінним громадянином суспільства.

40. Хочу мати забезпечене життя.

41. Ціную друзів, з яким я вчуся.

42. Хочу, щоб батьки не дорікали мені.

43. Прагну здобути знання та вміння, щоб служити своєму народу.

44. У школі під час спілкування з ровесниками і вчителями перевіряється правильність поглядів і вчинків.

45. Хочу мати в майбутньому спокійну і фізично неважку роботу.

46. У школі ми багато вчимося один в одного.

47. Хочу підготуватися до майбутньої трудової діяльності.

48. Навчання в школі сприяє виробленню власних поглядів на навколишній світ.

49. Навчання в моїй школі забезпечує мені певні переваги над ровесниками з інших шкіл.

50. Середня освіта – добра основа для будь-якої професії.

51. Не хочу, щоб мене вважали невігласом.

52. Вчитись примушують дорослі.

53. У шкільні роки знаходиш справжніх друзів.

54. Середня освіта допомагає знайти бажане місце в суспільстві.

55. Хороша освіта – основа подальшого самостійного життя.

56. Хочу багато знати і вміти.


Обробка одержаних даних.
Слід провести кількісну обробку даних за визначеними балами. Підрахунок здійснюється за судженнями показниками відповідних груп мотивів:

1. Соціально-ціннісні : 6, 12, 15, 24, 33, 39, 43.

2. Учбово-пізнавальні : 1, 3, 5, 16, 23, 26, 30.

3. Професійно-ціннісні : 18, 19, 22, 31, 47, 50, 55.

4. Позиційні (намагання посісти більш високе місце) : 13, 14, 34, 35, 36, 51, 54

5. Комунікативні: 8, 25, 27, 41, 44, 46, 53.

6. Самовиховання: 7, 17, 21, 29, 37, 48, 56.

7. Ситуаційні (навчання для когось) : 2, 9, 11, 28, 32, 42, 52.

8. Утилітарні (вузько егоїстичні) : 4, 10, 20, 38, 40, 45, 49.
Підраховується сумарна кількість балів по кожному мотиву. Максимальна кількість балів одного мотиву – 35. Структуру учбової мотивації кожного учня можна визначити співвідношенням мотивів, які її утворюють. Мотиви, що за своїми кількісними показниками посіли перші 4 місця, можна вважати провідними для кожного учня.

Тези доповідіМотивація навчання - засіб ефективного зворотного зв’язку учителя з учнями та підвищення якості знань
Традиційна українська школа розглядає кожну дитину не стільки як об’єкт, що потребує впливу, скільки як особистість, що інтенсивно розвивається в процесі навчальної діяльності. І щоб учень займав активну позицію в процесі цієї навчальної діяльності, він повинен мати потужні джерела мотивації навчання. Теорія мотивації витікає з необхідності будувати педагогічний процес таким чином, щоб його методика орієнтувалась на якомога глибше проникнення у внутрішній світ дитини, мала на меті пробуджувати і розвивати в ній здібності і нахили. Тому основним у педагогічному мистецтві вчителя є уміння спонукати, а не примушувати. Така система передбачає позитивну аргументацію методів і засобів впливу на дитину, за якою майстерність учителя виявляється у тому, що він стимулює учня роботи все із власної волі, з бажанням і радістю Таким чином, в основі теорії і практики мотивації є оптимістична гуманістична концепція, складова проблемного питання нашої школи, яка зорієнтована на великі потенційні здібності й можливості самих дітей, ґрунтується на положенні, що саме спонукача, а не підганяюча сила навчання і виховання здатна перетворити дитину з об’єкта впливу педагогів на суб’єкт класного розвитку.

Варто з’ясувати значення понять стимулу і мотиву, Стимул – це насамперед засіб, який спонукає дитину до посиленої діяльності, своєрідний зовнішній поштовх, сила якого зростає залежно від його суспільної вагомості. Сюди можна зарахувати перехід до перспективного класу, отримання пільг на екзаменах та інші суспільно-політичні, моральні, економічні причини.

Мотив – це усвідомлене дитиною внутрішнє спонукання до дії. Він більш індивідуалізований у своїх проявах, ніж стимул. Наприклад: батьки, яких потрібно порадувати оцінкою, приємне відчуття власної майстерності або відчуття учнями радості від відкриття нового.

Отже, шкільна діяльність для різних дітей має різний зміст. Для одних вона є засобом отримати похвалу батьків, для інших – проникнення у суспільне життя. Мотиви навчання не повинні бути пасивними і споглядальними, вони, передусім, повинні базуватися на активному інтересі до того, що вивчається. Тільки від майстерності вчителя, його педагогічного досвіду і психологічного настрою залежить використання ним таких форм і методів роботи з учнями, які сформують у них сталі позитивні мотиви у здобутті знань, умінь, навичок, викличуть інтелектуальні інтереси. Процес формування мотивів навчання починається з початкових класів. І майбутнє ставлення дитини до навчання залежить від класовода, його вміння спонукати дитину навчатися із власної волі, з бажанням і радістю.

Однак хвилює те, що порівняно з минулими роками в учнів упав інтерес до вивчення окремих предметів.

Більшість опитаних учнів хотіли б, аби вчителі проводили уроки за сучасними методиками. З метою формування позитивних методів навчальної діяльності вчителів школи використовують такі методи: словесні, наочні і практичні, репродуктивні і пошукові, індуктивні і дедуктивні, а також методи самостійної навчальної роботи, також використовують наочність, яка підвищує інтерес учнів до питань, що вивчаються, допомагає перебороти втому чи негативні відчуття.

Смисл навчання, його значимість для школяра лежать у основі мотиваційної сфери. Від смислу навчання залежить спрямованість школяра, тобто мотиви навчання.

Мотив навчання – це спрямованість учня на різні сторони навчальної діяльності. Наприклад, якщо активність учня направлена на роботу з самим об'єктом, що вивчається (лінгвістичним, математичним, біологічним), то частіше всього можна говорити про різні види пізнавальних мотивів. Якщо активність учня спрямована в ході навчання на спілкування з людьми, тут має місце соціальний мотив навчання.

За ставленням до навчання у кожного школяра потрібно бачити складну конструкцію його мотиваційної сфери і її складові (смисл, мотиви, цілі, емоції, інтереси), їх кількісні характеристики, їх співвідношення. Вчителю важливо охопити всю систему прагнень, характер домінуючих у дитини інтересів. В цілому мотиваційна сфера учіння визначається такими моментами:


 • характером самої навчальної діяльності школярів, розгорнутістю і зрілістю її структури, сформованістю її компонентів (навчальної задачі, навчальних дій, дій самоконтролю і самооцінки), взаємодією в ході навчання з іншою людиною;

 • смислом учіння для кожного школяра, що визначається ідеалами, ціннісними орієнтаціями учня;

 • характером мотивів навчання;

 • зрілістю цілей;

 • особливостями емоцій, що супроводжують процес навчання. Найбільш реальними для вчителя є такі методи вивчення мотивації: спостереження, використання спеціально підібраних ситуацій, індивідуальна бесіда, анкетування.

Особливості, що сприяють становленню мотивації в підлітковому віці:

- потреба в дорослості – небажання вважати себе дитиною, прагнення зайняти нову життєву позицію по відношенню до світу, до іншої людини, до самого себе;

- загальна активність підлітка, його готовність включатися в різновиди діяльності з дорослими і ровесниками;

- прагнення підлітка до самостійності;

- збільшення широти і різноманітності інтересів (розширення світогляду);

- зростання визначеності і стійкості інтересів;

- розвиток на цій основі спеціальних здібностей (музичних, технічних тощо).

В підлітковому віці однією з причин пониження інтересу до навчання може бути недостатня сформованість навчально-пізнавального інтересу, недостатнє врахування вчителем соціальних мотивів підлітків, коли їм не розкривається зв"язок навчання з соціально значимими видами діяльності: працею, самоосвітою.

Резервами становлення мотивації є стійкий інтерес до виявлення узагальнених закономірностей в навчальному предметі і до способів добування знань, інтерес до колективних форм роботи в соціально значимих видах діяльності (праця, самоосвіта, спілкування). Це є основою зрілих пізнавальних і соціальних мотивів у цьому віці.

Найзагальніші принципи формування мотивації: Перший шлях – "зверху вниз" полягає в прищепленні школярам ідеалів, зразків того, якими повинні бути мотиви учіння. Тут учень засвоює "знані" мотиви як ті еталони, по яких він звіряє свою поведінку, ототожнює свої мотиви з мотивами, пропонованими суспільством.

Другий шлях – "знизу вверх" – полягає в тому, що дитина включається дорослим в різні види діяльності і так набуває практичний досвід поведінки. Тут у учня складаються реально діючі мотиви.

Характер мотивації можна програмувати і через тип навчання. Якщо зміст навчання будується не як готове знання, а як система задач для учнів, якщо учні підводяться до самостійних висновків і положень, то у школярів складається внутрішня, досить стійка, узагальнена мотивація учіння.Учителі школи вміють формувати в учнів глибокі мотиви навчання, створюючи для цього відповідні умови на уроках. Але цей процес розрахований на творчість учителя, який ціле життя працюватиме для того, щоб навчання було ефективним і плідним, стало радістю і задоволенням кожної дитини.
ПРОЕКТ

рішення педради з теми «Мотивація навчання - засіб ефективного зворотного зв’язку учителя з учнями та підвищення якості знань»


 1. Адміністрації школи:

  • вивчити й узагальнити стан формування позитивних мотивів навчальної діяльності учнів 5-10 класів і заслухати на нараді при директорові.

 2. Членам методичної ради:

 • розробити рекомендації щодо впровадження методів мотивації навчальної діяльності школярів;

 • підготувати питання до дискусії на тему: «Способи формування мотивації досягнень»;

 1. Керівникам шкільних методичних об’єднань :

 • обговорити зазначені вище рекомендації на засіданнях ШМО;

 • на основі кращих розробок названої проблеми провести науково-практичну конференцію на тему «Мотивація навчальної діяльності як передумова підвищення якості знань»;

 1. Вчителям-предметникам:

 • урахувати рекомендації щодо впровадження емоційних, пізнавальних, вольових та соціальних методів мотивації під час проведення навчальних занять;

 1. Про етапи впровадження цього рішення у практичну діяльність школи заслухати на педагогічній раді.

Каталог: uploads -> editor -> 3683 -> 316145 -> sitepage 65 -> files
editor -> Розвиток позитивної навчальної мотивації учнів у системі креативної освіти реалізується в рамках роботи над обласною науково-методичною проблемою „Інноваційні технології креативної регіональної освіти”
editor -> Мотивація як рушійна сила самовдосконалення
editor -> Закон України «Про освіту» «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення важлива умова модернізації освіти» Національна доктрина розвитку освіти
editor -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
files -> Урок з предмету «Основи здоров’я»

Скачати 140.81 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка