«Мотивація ключ до пізнання»Скачати 457.62 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.04.2016
Розмір457.62 Kb.
#434
ТипПротокол
  1   2

Шевченківська районна державна адміністрація

Відділ освіти

Сподобівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів


Шевченківської районної ради
Харківської області

«Мотивація - ключ до пізнання »

Шевченкове

2012 рік

Рекомендовано методичною радою РМК


відділу освіти Шевченківської райдержадміністрації
Протокол № ______від________20__року

Буданова Лілія Олегівна, учитель географії та біології Сподобівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів, спеціаліст І категорії


Мотивація - ключ до пізнання. - Шевченкове, 2011.-23 с.

Запалити в учнів бажання вчитися – основне завдання кожного творчого вчителя. І зробити це доцільно на етапі мотивації навчальної діяльності. Рекомендовано для вчителів біології.

Зміст
І Вступ……………………………………………………………………4

ІІ Основна частина

2.1 Види мотивації ………………………………………………………..5

2.2 Способи формування мотивації……………………………………..7

2.3 Приклади використання прийомів…………………………………..10

2.4 Розробки уроків………………………………………………………..12

2.5 Висновок………………………………………………………………..35

2.6Література……………………………………………………………….36

Вступ
Людина, що не знає нічого, може навчитися,

справа тільки в тому, щоб запалити в ній

бажання вчитися.

Д. Дідро
Мотивація до навчання – одна із головних умов реалізації навчально – виховного процесу. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і є рушійною силою удосконалення особистості в цілому. Формування мотивації у учнів до навчально – пізнавальної діяльності є однією з головних проблем сучасної школи. ЇЇ актуальність обумовлена оновленням змісту навчання, постановою завдань формування у школярів прийомів самостійного набуття знань, пізнавальних інтересів, життєвих компетенцій, активної життєвої позиції, здійснення в єдності ідейно – політичного, трудового, морального виховання учнів, введенням профільного навчання у старших класах. Соціальний заказ суспільства вимагає від закладів освіти підвищення якості навчання та виховання, розвиток та формування конкуренто спроможного випускника, запобігання формалізму в оцінці результатів труда учнів та вчителів.


     Проблема формування мотивації знаходиться на стику навчання й виховання. Це означає, що увага педагогів та психологів повинна бути не тільки спрямована на здійснення учнем навчання але і на те, як і що відбувається у розвитку особистості учня в процесі навчально – пізнавальної діяльності. Формування мотивації – це виховання у дітей та учнівської молоді ідеалів, створення системи цінностей, пріоритетів соціально прийнятних в українському суспільстві, у поєднані з активною поведінкою учня, що означає взаємозв’язок між усвідомленими та реально діючими мотивами.
     На жаль, сьогодні пересічний учитель і типовий навчальний заклад орієнтовані переважно на підтримування зовнішньої мотивації у вигляді контролю, наказів та вимог. Така практика згубно позначається на внутрішній мотивації, веде до поступового зниження інтересу учнів до навчання. У сучасній школі потрібно здійснити радикальні зміни з удосконаленням внутрішньої мотивації учнів. Методики «Спрямованість на набуття знань» та «Спрямованість на оцінку», розроблені Є.П.Ільїним і Н.А. Курдюковою, дадуть учителю змогу визначити, на що сформована мотиваційна сфера учнів – на знання (внутрішня мотивація) чи оцінку (зовнішня мотивація). Учителі- предметними, які працюють з учнями основної та старшої школи, мають пам’ятати про можливості активізації пізнавальної діяльності учнів шляхом формування внутрішніх мотивів.


Основна частина. Мотивація – ключ до пізнання

Для того, щоб побудувати науково обґрунтовану «педагогіку мотивації» необхідно ураховувати наукові досягнення сучасної психології мотивації. Мотивація навчання складається із багатьох аспектів, які змінюються й вступають в нові співвідношення (суспільні ідеали, сенс навчання для учня, його мотиви, цілі, емоції, інтереси, рівень навчальних досягнень, когнітивні можливості). Тому становлення мотивації є не просте зростання позитивного або негативного відношення до навчання, а утворення складних структур мотиваційної сфери. Ці окремі структури мотиваційної сфери (й складні, діалектичні відношення між ними) повинні стати об’єктом управління з боку вчителя. На сучасному рівні психологічної науки педагог не має право констатувати те, що учень не хоче вчитися, необхідно з’ясувати причину небажання учня вчитися, які аспекти мотиваційної сфери у нього не сформовані і які психолого –педагогічні засоби впливу педагог повинен використовувати щоб сформувати у учня мотивацію до навчально – пізнавальної діяльності.


     Формування мотивації навчання неможливо здійснити без урахування вікових особливостей учнів й їх індивідуальних психологічних характеристик. Це означає, що педагог повинен організувати навчально-виховний процес таким чином, щоб вирішувалися завдання розвитку мотиваційної сфери на В

певному віковому етапі та підготовки учнів до наступного етапу розвитку особистості. У зв’язку з розкриттям резервів вікового розвитку мотивації здійснюється особистісно–орієнтований підхід до навчання.

Мотиваційна сфера особистості – сукупність мотиваційних утворень, які є у людини: диспозиції (мотиви), потреби, мета, інтереси.

Мотиваційну сферу характеризують за:


Мотиви навчання (за О.Б. Гончаровою) – спрямованість учня на окремі сторони навчальної діяльності, пов’язаними з внутрішніми відношенням учня до неї.

Види та рівні мотивів навчання.

    Мотивація (Маркова А. К., Матис Т. А., Орлов А. Б., 1990) - ієрархія мотивів, які забезпечують цілеспрямованість діяльності людини, джерелом якої є:


Зовнішня мотивація

Внутрішня мотивація

-виникає під впливом і тиск зовнішніх імпульсів - вимог, наказів, примусів, викликає зовнішній дискомфорт (людина зобов'язана виконувати чиюсь волю).

-До зовнішньої мотивації відносяться завжди мотиви: соціальні, оціночні, на результат і т.п.

-виникає «зароджується» під впливом внутрішнього дискомфорту (людина діє, щоб отримати внутрішнє задоволення, отримати позитивний психічний стан).

-Діяльність організовується за власною ініціативою, не залежить від чужої волі.

-Мотиви: внутрішнє задоволення, інтерес.


Фактори, що сприяють формуванню внутрішньої мотивації навчальної діяльності: 1. Позитивний емоційний настрій.

 2. Вивчення мотиваційної сфери учнів, її кореляція.

 3. Ситуація успіху.

 4. Наявність свободи вибору.

 5. Сформованість загальнонавчальних умінь і навичок.

 6. Диференціація, індивідуалізація опора на типологічні особливостей учнів.

 7. Використання різноманітних прийомів і методів інноваційних технологій метод-проектів, дослідницько-пошукових, ТРИЗ та інші.

 8. Організація ігрової діяльності та колективної діяльності на уроках.

 9. Формування мотивації на кожному етапі уроку:

Початок уроку

Середина уроку

Кінець уроку

Етап викликання вихідної мотивації (наукова мотивація: зв'язок з майбутніми і попередніми знаннями) (побутова мотивація де в житті застосовується дане знання)

Етап підкріплення і посилення мотивації виникла (усвідомлення і розуміння, якими способами він діє, вміє їх оцінювати, порівнювати, отримувати задоволення від процесу навчання)

Етап завершення роботи (мотивації перспективи, кінцевого результату, засвоєння знань і умінь)

Вимоги, яких необхідно дотримуватися при формуванні внутрішньої мотивації учнів: 1. По можливості уникати нагороди, призи за правильне виконання завдання, обмежуватися лише оцінюванням і похвалою.

 2. Якомога менше використовувати на уроках ситуації змагань. Краще привчити дитину до аналізу і порівнянню своїх власних результатів. Ситуація змагання може переключити на ігрові види діяльності.

 3. Намагатися не називати навчальної мети «зверху». Спільна робота з дитиною щодо визначення мети та завдань буде більш ефективна.

 4. Необхідно пам'ятати, що покарання за неправильне вирішення навчальних завдань є самим останнім і найменш ефективним прийомом, який викликає негативні емоції і негативно впливає на ставлення дитини до навчання.

 5. Уникати тимчасові обмеження там, де це можливо, оскільки це не лише пригнічує розвиток творчості, а й заважає розвитку внутрішньої мотивації

 6. Слідкуйте за тим, щоб навчальні завдання не лише відповідали віковим обмеженням, а й мали оптимальний рівень складності, сприяли виявленню майстерності та компетентності дитини. Регулювати рівень складності завдань, щоразу ускладнюючи його.

 7. Надавати дитині право вибору навчального завдання, не обмежуючи при цьому його свободу.

 8. Підбирати навчальні завдання з елементами новизни, і непередбачене, що сприяє формуванню внутрішнього інтересу під час їх виконання.

. Учитель-мотиватор обов’язково знайде можливість донести учням, що:

 • чим вищий ступінь самоповаги, тим кращі результати в навчанні;

 • почуття радості й інтерес полегшують навчання;

 • страх і напруженість ускладнюють процес навчання;

 • невдачі у навчанні можуть призвести до бажання припинити навчання.

Для мотивації навчання актуальними залишаються поради: *підтримувати рівний стиль стосунків між усіма учасниками навчання; *підбадьорювати учнів, коли вони стикатимуться з труднощами; *підтримувати позитивний зворотній зв’язок; *піклуватися про різноманітність форм і методів навчання; *привчати учнів до пізнавальної праці, розвивати їх наполегливість, силу волі, цілеспрямованість; *заохочувати виконання завдань підвищеної складності; *учити чітко визначати мету, завдання; *формувати почуття відповідальності, обов’язку; *учити висувати вимоги насамперед до самого себе. Одна з найефективніших форм мотивації полягає в тому, щоб зміцнити впевненість учнів у власних силах. Перевіреним засобом мотивації є планування мети і завдань самими учнями. Тільки тоді, коли учень сам собі планує індивідуальну мету навчання, у нього виникає віра в себе, а це – запорука успішного навчання. Успіх ще більше посилює мотивацію.

Мотивація навчальної діяльності учнів – це окремий етап уроку, проте її треба здійснювати на кожному з етапів різними способами – залежно від дидактичної мети й типу уроку. Основними способами формування мотивації під час навчання є:

 • повідомлення учням теоретичної значущості навчального матеріалу;

 • практичне спрямування знань та можливість їх застосування у повсякденному житті;

 • створення проблемних ситуацій;

 • створення ситуації успіху;

 • постановка близьких і далеких перспектив у навчанні. До важливих засобів формування в учнів мотивів і пізнавальних інтересів належать:

 • чітка організація процесу навчання;

 • авторитет учителя;

 • стиль спілкування;

 • самостійна пізнавальна діяльність учнів. Методи стимулювання інтересу до учіння:

 • створення ситуацій пізнавальної новизни;

 • створення ситуацій емоційно-ціннісних переживань;

 • створення ситуації зацікавленості;

 • метод здивування;

 • опора на життєвий досвід учнів;

 • навчальні дискусії;

 • пізнавальні ігри.

Учителі можуть застосовувати методи стимулювання обов’язків і відповідальності під час навчання:

 • переконання в значущості навчання;

 • заохочення успіхів у навчанні;

 • вправи з висунення та виконання вимог.

Учень на уроці повинен бути налаштований на ефективний процес пізнання, відчувати особисту зацікавленість в ньому, розуміти, що й навіщо він виконуватиме. Без виникнення цих мотивів навчальна діяльність не може принести позитивний результат. Щоб досягти необхідного результату, можна використовувати різноманітні прийоми пізнавальних мотивів: •бесіда ( у вступному слові вчитель окреслює коло питань, які розглядатимуться на уроці; • Створення проблемної ситуації (питання, демонстрація експерименту, або надання до уваги учнів логічної суперечності; •Використання прийому « Дивуй». ( вчитель наводить дивні факти або майже неправдоподібні історі; •Використання творчих завдань ( складання кросвордів, загадок, віршів, сенканів; •Використання під час уроку художньої та наукової літератури •Створення ситуації успіху, на основі діяльнісного підходу до навчання

Методика «Вивчення ставлення до навчання» (за Г.М.Казанцевою) Дай відповіді на запитання «Чому ти вчишся?», підкресливши ті варіанти, які найбільше відповідають тобі, та запропонуй свої варіанти.

 1. Це мій обов’язок.

 2. Хочу бути грамотним.

 3. Хочу бути корисним громадянином.

 4. Не хочу підводити свій клас.

 5. Хочу бути розумним і обізнаним.

 6. Хочу отримати міцні й глибокі знання.

 7. Хочу навчитися працювати сомастійно.

 8. Усі вчаться, і я – також.

 9. Батьки примушують.

 10. Подобається отримувати гарні оцінки.

 11. Щоб похвалив учитель.

 12. Щоб зі мною дружили однокласники.

 13. Примушує класний керівник.

 14. Хочу вчитися.

 15. Мені цікаво, я отримую задоволення.

Аналіз результатів Аналізуючи обрані варіанти відповідей, можна зробити висновок про ієрархію мотивів навчання.

Методика «Спрямованість на набуття знань» (за Є.П.Ільїним, Н.А.Курдюковою)

Пропонується ряд тверджень-запитань із варіантами відповідей. Із двох варіантів потрібно вибирати один, який найбільше тобі відповідає.

1.Отримавши погану оцінку, ти, прийшовши додому: А) зразу сідаєш за виконання домашніх завдань, повторюючи те, що погано знав; Б) дивишся телевізор, чи граєш на комп’ютері, тому що цей предмет буде через день; 2.Отримавши добру оцінку, ти прийшовши додому А) починаєш готуватись до наступного уроку Б) не готуєшся до наступного уроку, оскільки знаєш, що тебе не будуть запитувати; 3. Чи буває таке, що ти не задоволений своєю відповіддю чи оцінкою: А) так; Б)ні; 4. Що для тебе навчання: А) пізнання нового Б) важкий обов’язок 5. Чи аналізуєш після того, як отримав погану оцінку, що ти зробив неправильно: А) так Б)ні 6. Чи залежать твої оцінки від того, як ретельно ти готуєшся до уроку: А) так б) ні 7. Чи залежить твоє бажання виконувати домашнє завдання від того, чи ставлять за нього оцінки: А) так Б) ні 8. Чи легко ти включаєшся в навчання після канікул: А) так б) ні 9. Чи шкодуєш ти, коли не буває уроку з причини хвороби вчителя: А) так б) ні 10. Коли ти в бібліотеці отримуєш нові підручники, тобі цікаво, про що в них йдеться: А) так б)ні 11. Що, на твою думку, краще – вчитися чи хворіти: А) вчитися б) хворіти 12. Що для тебе важливіше – оцінки чи знання: А) оцінки б) знання

Обробка та аналіз результатів За кожну відповідь нараховується 1 бал. Про мотивацію на отримання знань свідчать ствердні відповіді «А» на запитання 1 – 6 , 8 – 11 та відповіді «Б» на запитання 7 і 12. Сума набраних балів говорить про ступінь сформованості мотивації на набуття знань.

Прийом «Обговорення байки» Тема: Органи рослин, їх функції. Загальний план будови рослин.

У літній день, хороший та ясний, Розкинувши далеко тінь у полі, Пишалися Листки на дубі широкочолім Життям розкішним та значним. І з вітром-ласкавцем гордяче шепотіли Про гущину, про свої ярі сили. «По правді, ми даєм одні Красу усій низовині! Та через нас, признатись, праве, Це дерево величне й кучеряве! А що б без Листків рясних З ним сталося? Та просто сміх і говорить! Не дуб би вийшов – пнище, Та ще й голісіньке, як днище… Й похизуватись на не гріх: Хіба не ми од спеки вівчаря Й прохожого у холодку ховаєм? Хіба не ми, коли зійде зоря, Пишнотами дівчаток привабляєм? Де ж, як не тут, і пізно, і раненько Щебече любо соловейко? Та й ти, тихесенький мовлять, по правді нас Не покидаєш і на час ! Здається, слід би й нам хоч раз спасибі дати». Одмовило щось тихо з- під землі: « Яка мізерія ще має голос зняти ? Хто ви і де там поросли, Що сміливо до нас себе зрівняли ? А ми, панове, - грабарі, Що риємось од зірки до зорі Та вас годуємо; невже пак не пізнали? Ви – Листя, ви – пани, Убралися в розкішні жупани І нас нехтуєте, позбувшись сумління. А ми – робітники, Коріння. Пишайтесь же, але шануйте й нас Та пам’ятайте ще часами, Яка різниця поміж нами: Без вас там не яка пеня, Бо й дерево щороку вас міня. А от, бува, хоч раз Коли Коріння зів’яне, То вже, напевно, що не стане Ні дерева, ні вас!» (М. Старицький) - Хто має рацію – коріння чи листки? Чому ви так вважаєте ? Хто кому має дякувати і чому ?Прийом Здивуй! Тема: Будова і різноманітність квіток.

Дуже давно, коли на Землі, ще не було людини, крізь грунт пробився маленький пагінець, потягнувся до неба, до Сонця й розквітнув квіткою. Якою була та квітка, ніхто не знає. Але, без сумніву, у світ прийшла краса. Узагальнена назва всіх рослин планети – « Флора» - походить від латинського слова, що означає «квітка». У давніх італійців Флора була богинею квітів юності. Пізніше стародавні римляни ототожнили флору із старогрецькою богинею квітів Хлоріс, або Хлоридою, що означає «Зелена». І справді, одне з найпрекрасніших творінь природи – квіти. Перший дзвінок, перше побачення і остання зустріч, трудовий успіх і героїчний вчинок – це квіти, які даруємо ми і дарують нам. Тож сподіваюся, на сьогоднішньому уроці вам буде цікаво дізнатися про будову та різноманітність квітів.Прийом «Лови помилку» Тема: Плоди: будова та значення.

Суперечка плодів

Одного літнього сонячного дня, проходячи повз городні зарості, я почула суперечку.


  • Я – королева всіх плодів. Я соковита й солодка, як ніхто, - сказала Диня, повертаючи свій жовтий бік до Сонця.

  • Ні, я – заперечила картопля. – Мене варять, мене труть, пироги з мене печуть. Круглобокий Баклажан аж посинів від злості.

  • У нашому роду ніколи не виникали подібні суперечки, - сердито промовив він.

  • Почекайте, - перебила його Петрушка. – Я зараз в усьому розберуся. Довго вони сперечались, уже зовсім стемніло, але так і не дійшли спільної думки. -Знайдіть у казці біологічну помилку.

Прийом «Лови помилку» Тема: Різноманітність голонасінних рослин, їх значення в природі та житті людини

Учитель: Діти, на адресу нашого навчального закладу надійшов електронний лист із Німеччини від великого фантазера – барона Мюнхаузена. Пропоную прочитати і дізнатися, що ж вигадав барон цього разу. Лист барона Мюнхаузена Добрий день, дорогі діти! Цього літа я відпочивав у вас на Україн. Яка чудова у вас природа! Знаючи, що ви вивчаєте тему «Голонасінні», вирішив написати про рослини, які побачив у вашому краї і був зачарований ними. Серед представників відділу Голонасінні , що траплялися на моєму шляху, - сосни, ялини, мохи, папороті, кипариси, кедри. У нихб усіх такі пахучі квіти! За річними кільцями свіжозрізаного пенька я вирахував, якого віку була сосна, що зростала біля мого житла. Виявилося, що їй уже понад 150 років! Особливо вразили мене представники роду Ялина, які мають попарно з’єднані листки й утворюють світло-хвойні ліси з дуже добре розвиненими нижніми гілками. Не менш цікаві і представники роду Сосна, у яких короткі голки розташовані поодиноко. Найбільше сосон я побачив на берегах річок. Сподіваюсь, що мої спостереження допоможуть вам більше дізнатися про представників відділу Голонасінні. До нових зустрічей! Ваш барон Мюнхаузен.

- Що вигадав у своєму листі фантазер Мюнхаузен ?Урок біології на тему: «Клас Плазуни. Загальна характеристика: середовище існування, особливості внутрішньої будови, процесів життєдіяльності»

МЕТА: сформувати в учнів знання про клас Плазуни; розкрити особливості

будови та життєдіяльності представників цього класу у зв’язку з

умовами життя; скласти загальну характеристику класу; продовжити

формувати вміння порівнювати і робити висновки; формувати інтерес

до предмета; розвивати логічне мислення, спостережливість, творчість;

виховувати любов до всього живого і бережливого ставлення до тварин.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ: плазуни, регенерація, автотомія.

ОБЛАДНАННЯ: таблиці “Клас Плазуни”, плакат “Ключ-розгадка” до гри “Хто є хто?”, картки до гри “Біологічне лото”, картки для учнів до гри “Головоломка”.

ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань.

ПЛАН – СХЕМА УРОКУ


Етап уроку

Час (хв)

Форми і методи діяльності вчителя

Результат

1

2

3

4

І. Організація класу, створення психологіч- ного настрою.

2

Зачитування епіграфа та девізу уроку, використання віршованих рядків.

Створення сприятливого психоемоційного клімату, налаштовування на роботу.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

5

Вправа “Ключове слово”

Повторення вивченого матеріалу.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

2

Розповідь учителя. Цікава інформація про плазунів.

Розвиток пізнавального інтересу в учнів. Підготовка до сприйняття матеріалу уроку.

ІV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

18

Пояснення вчителя. Загадки. Гра “Біологічне лото” Робота з підручником Робота в парах Легенда

Ефективне сприйняття та засвоєння матеріалу уроку. Розвиток уяви, логічного мислення.

V. Узагальнення знань.

10

Гра “Хто є хто?” Головоломка. Логічна вправа “Знайди пару”

Закріплення вивченого.

VІ. Підсумки уроку.

5

Вправа “Дерево підсумків”

Підбиття підсумків уроку, оформлення вражень від уроку.

VІІ. Домашнє завдання.

3

Репродуктивного і творчого характеру.

Засвоєння матеріалу та розвиток творчих здібностей.


Хід уроку

І. Організація класу, створення психологічного настрою

Учитель звертає увагу учнів на епіграф та девіз уроку, учні зачитують їх та обговорюють.
Епіграф уроку “ Розум полягає не тільки у знанні, але й у вмінні застосувати знання на ділі” Арістотель

Девіз уроку: Думати – колективно,

Діяти – оперативно,

Сперечатись – доказово.

Це для всіх обов’язково!

Тож проявіть знання прекрасні

І усі завдання класні

Порозв’язуйте умить

Й вищий бал ви заробіть!

ІІ. Актуалізація опорних знань

Розповідь вчителя

Сьогодні ми вивчимо тварин, які в одних викликають страх, огиду, а в інших – захоплення. Одні вважають їх мудрими, могутніми, цілителями, поклоняються їм, будують їм храми, а інші – злими і підступними. Їх вважають найзагадковішими тваринами нашої фауни. Хто вони?

Зараз ми дізнаємось, коли пограємо у гру “Ключове слово”.

Учням потрібно відповісти на запитання, і взявши з кожного слова вказану літеру, скласти ключове слово. Вказані літери учні записують на дошці.

1. Тип розвитку, при якому молоді особини, які народжуються, схожі на дорослих, називається... прямим (1 літера відповіді).

2. Система органів, що здійснює газообмін між організмом і навколишнім середовищем, тобто надходження кисню і виведення вуглекислого газу називається..... дихальна (5 літера відповіді).

3. Система органів, що забезпечує організм поживними речовинами для життєдіяльності, росту, розвитку називається.... травна ( 3 літера відповіді).

4. Наука про тварин - зоологія (1 літера відповіді).

5. Кровоносна система, по якій кров рухається лише по судинах називається...

замкнута ( 6 літера відповіді).

6. Частина організму тварин - орган (5 літера відповіді).

7. Тварини за типом живлення - гетеротрофи (11 літера відповіді).
Ключове слово – ПЛАЗУНИ

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Розповідь вчителя

Жодні тварини не оповиті таємницею так, як плазуни, або рептилії. Людина оповила їх туманом найфантастичніших вигадок і забобонів, приписуючи цим створінням неймовірну демонічну силу. Злими, лютими зміями та драконами люди населяли свої казки, легенди та повір’я. Згадаймо біблійного змія, який спокусив Єву скуштувати заборонений плід, за що людей вигнали з Едему. Медуза Горгона, у якої замість волосся були на голові змії, перетворювала всіх на каміння своїм поглядом. А грецький бог лікування Асклепій (у римлян –Ескулап) зображався з жезлом, палицею, обвитою змією. Згідно легенді зміям відомі цілющі властивості різних рослин. І Асклепій перетворювався на змію, щоб здобути ці знання.

Не менш цікавими є і крокодили, які і справді проливають чимало сліз. І ви, напевно, чули про “крокодилячі сльози”.
В чому ж річ, що ж породило такі дивовижні асоціації в людській уяві? А секрет тут, безперечно, у загадкових особливостях плазунів, і ми можливо і відкриємо його, коли вивчимо будову плазунів.

ІV.Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з використанням таблиць

1. Загальна характеристика плазунів: • Холоднокровні (пойкілотермні) тварини;

 • Тіло вкрите лускою;

 • Ріст супроводжується линянням;

 • Властива регенерація;

 • Внутрішнє запліднення;

 • Прямий розвиток.

2. Різноманітність плазунів.

Щоб дізнатись, які тварини відносяться до цього класу учням пропонується ряд загадок:

 • Маленька, легенька, за хвіст не піднімеш (ящірка)

Проблемне запитання

- Чому не піднімеш за хвіст?(явище самокаліцтва – автотомії, внаслідок сильного скорочення м’язів один із хвостових хребців переламується і кінець хвоста відпадає)

 • По землі повзе, до себе не підпускає (змія)

 • Куди повзе – за собою хату везе (черепаха)

 • Елегантна дама

Встала перед нами,

З боку в бік хитається,

Пильно роздивляється,

Комір поправляє –

Враження справляє. (кобра)


 • Хто повзе серед трави?

Чи лякатися, чи ні?

То нас злякав – хитрун,

Неотруйний він плазун. (вуж)

Щоб визначити місце плазунів у системі органічного світу вчитель пропонує учням зіграти гру “Біологічне лото”. На дошці почеплені картки із назвою таксономічних одиниць, але не в правильному порядку. Завдання учнів – розмістити їх правильно. Робота в командах: перший ряд виправляє помилки у розміщенні таксонів, а другий – у їх назві.

Місце плазунів у системі органічного світу

ІМПЕРІЯ

Клітинні організми

НАДЦАРСТВО

Е у к а р і от и

ЦАРСТВО

Т в а р и н

ПІДЦАРСТВО

Багатоклітинні

Т И П

Х о р д о в і

П І Д Т И П

Черепні або Хребетні

К Л А С

П Л А З У Н И

Повідомлення учня (випереджальне завдання)

Клас плазуни налічує близько 560 видів, з яких на Україні трапляється 20 видів. До речі, величезні динозаври, які населяли нашу Землю мільйони років тому, також були плазунами. Динозаври (це слово означає “жахливі ящери”) жили на Землі понад 140 мільйонів років тому, але раптово вимерли дощенту, можливо, через похолодання на всій планеті. З сучасних тварин – птахи і крокодили – найближчі родичі динозаврів. Хоч би який катаклізм стався 65 мільйонів років тому, більшість рослин і тварин усе таки уціліло. З рептилій вижили крокодили, черепахи, ящірки та змії.

3. Внутрішня будова

Робота з підручником Отож часу ми не марнуєм І по підручнику мандруєм, Бо він секретів не тримає І таємниці відкриває! Учні читають інформацію в підручнику с.177-178, потім бесіда за питаннями вчителя Розминка Вчитель. Гарно працювали, а щоб трохи відпочити, зробимо паузу – легендарну.

Не жартуйте зі зміями. Ця легенда стверджує, що змії можуть помститися за загиблих родичів. Ось яку історію розповів Дж. Фітцсимлюкс.


Один фермер убив мамбу і вирішив пожартувати з дружиною: приніс мертву змію додому і поклав на ліжко. Фермер не знав, що змія, яку він тягнув по землі, була самкою і, до того ж, у неї настав період парування. Самці знаходять партнерку за запахом речовин, що виділяються анальними залозами. На запах самки приповз самець.
Жартівник відправив дружину до кімнати і став чекати, коли вона закричить з переляку. Крику не було... Кричав уже він, коли знайшов у кімнаті 3-метрову змію, мертву дружину і ще одного учасника трагедії – самця .
V. Узагальнення знань.

Гра “Хто є хто?”На партах у учнів є картки, розділені на дві колонки: земноводні і плазуни. Вчитель зачитує перелік тверджень про будову земноводних і плазунів, а учні записують номери тверджень у ту чи іншу колонку.


ЗЕМНОВОДНІ

П Л А З У Н И 1. Шкіра суха, без залоз.

 2. Шкіра волога, є залози.

 3. Рогові луски на шкірі.

 4. Шкіра в багатьох видів виділяє отруту.

 5. Є грудна клітка.

 6. Грудна клітка відсутня.

 7. Є міжреберні м’язи.

 8. Слина має травні ферменти.

 9. Слина служить лише для змочування.

 10. Серце трикамерне.

 11. Дихання –і шкірне і легеневе.

 12. Дихання - легеневе.

 13. Головний мозок більш розвинений.

 14. Очі мають три повіки.

 15. Яйця вкриті щільними оболонками.

 16. Яйця без щільних оболонок.

 17. Яйця містять великий запас поживних речовин (жовток).

 18. Розмноження переважно на суші.

 19. Розмноження переважно в воді.

КЛЮЧ ДО ГРИ:

Гра “Головоломка”Вчитель ділить клас на чотири групи: змії, черепахи, крокодили, хамелеони. Завдання для груп: написати максимальну кількість слів по темі, використовуючи склади в таблицях.

В таблиці зашифровані слідуючі слова:


ПЛАЗУНИ

ТУЛУБ

СКЕЛЕТ

СЕРЦЕ

ЛЕГЕНІ

КЛОАКА

НИРКИ

ЧЕРЕПАХИ

ЗИМІВЛЯ

ЛУСКИ

РЕГЕНЕРАЦІЯЛУС

ТУ

ПЛА

ГЕ

ЛЕ

РЕ

КЛОА

СКЕ

ЦЕ

ЗИ

КА

ЗУ

НИ

ХИ

ЛУБ

СЕР

НИР

НЕ

ГЕ

ПА

ЛЕТ

ЛЯ

ЧЕ

РА

НІ

ЦІЯ

МІВ

КИ


VІ. Підсумки уроку.

Вчитель
Все має свій початок і кінець...Підходить до завершення і наш урок, на якому ви збагатилися новими знаннями, і я надіюся, що він залишить в душі кожного із вас певні враження. Прошу записати їх на листочках і почепити на "дерево підсумків”

На парті у кожного учня листочок, на якому учні записують свої враження від уроку. На дошці – дерево.


VІІ. Домашнє завдання.

 1. Опрацювати за підручником § 41;

 2. Підготувати повідомлення про ряди класу Плазуни;


Листок.

Лабораторна робота №7. Будова і різноманітність листків.

 Мета: ознайомити учнів із різноманітністю листків, особливостями будови та їх функціями; формувати практичні вміння та навички розпізнавати різні листки, виховувати любов до природи рідного краю, розвивати екологічне мислення учнів, .Основні поняття та терміни: листок, листкорозміщення, прості і складні листки.

Обладнання: гербарії та таблиці: «Зовнішня будова листків», малюнки: „Різноманітність листків".

Хід уроку

 І Організаційний моментІІ.Актуалізація опорних знань учнів (виконати тестові завдання,

взаємоперевірка).

1.У деяких рослин зустрічаються видозміни пагонів...

2. До надземних відозмін пагона відносяться:а) вусики; б)цибулина; в)колючки; г)кореневище; д)вуса.

З.До підземних відозмін пагона відносяться:а)колючки; б)бульба; в)вуса; г)цибулина; д)кореневище.

4.Вкоречені пагони без листків, що захищають рослину від поїдання

тваринами:

а)вусики; б) бульба; в)колючки; г)цибулина.

5.Потовщена верхівка підземного стебла:а)кореневище; б)вусики; в)цибулина; г)вуса; д)бульба.

6.Дуже вкорочений підземний пагін із видозміненими листками:а)вусики; б)бульба; в)цибулина; г)колючки; д)кореневище.

7.Надземна видозміна пагона вуса характерна для рослини:а)винограду; б)суниці; в)кольрабі; г)цибулини.

8.Підземна відозміна пагона кореневище характерна для рослини:


а)картоплі; б)кольрабі; в)пирію; г)лілії.

9.Підземна видозміна пагона цибулина характерна для рослини:


а)глід; б)картопля; в)ірис ; г)тюльпан.

10.Які елементи у будові бульби картоплі вказують на те, що вона є

пагоном? (2 бали).

ІІІ Мотивація навчальної діяльності

Перший етап уроку, етап орієнтування. Позитивна установка на урок.

Учитель. На кожному уроці ми прагнемо досягти успіху. Сьогоднішній урок не виключення. Тож, для початку, посміхніться один одному і побажайте успіху. До речі, успіх, це важливо в житті людини? Ви хотіли б бути людьми успішними? А що потрібно щоб досягти успіху в житті? На дошці викреслюється схема (учень пише маркером, а діти називають.) Успіх, Здоровя, Праця, Знання, Бажання А де все це можна здобути? Отже, кожен день, проведений в школі, кожен урок наближає вас до великого успіху. І сьогоднішній урок біології-це ще один крок до нього. Діти подивіться, що в мене у руках.

Ось так як кожен пагін тягнеться до сонця, так і кожна людина тягнеться до знань. А вам так взагалі пощастило, оскільки на кожному із уроків ви маєте змогу дізнатися щось нове; але усі нові знання ви поєднуєте із тими які мали раніше, давайте пригадаємо які знання про пагін ми вже маємо.(учні дають визначення пагін, його складові частини) А яку складову нам ще слід вивчити? ІVВивчення нового матеріалу . Які ж завдання ми собі ставимо? Доповнюється схема-завдання уроку.( вчитель пише маркером на дошці) Листок, Будова, Функції, Різноманітність листків Етап проектування Діти перед нами чітко постало завдання уроку. Складаємо план його реалізації. Давайте згадаємо які дії нам разом слід виконати для того щоб досягти поставленої мети. Ці дії вам відомі і застосовувалися неодноразово у нас на уроках. Які ж ці дії ( вчитель вішає на листках план дій) Діти разом з учителем складають план дій і записують у себе на окремих листках.

Я + дії

Працюю самостійноПрацюю в парі

Читаю


Слухаю

Досліджую

Узагальнюю

Оцінюю


1 .Тож починаємо нашу роботу. Давайте згадаємо визначення терміну листок? Плоскі бічні вирости пагона з обмеженим ростом. А яку ж роботу виконує листок у рослині? Тобто які функції листка?(учні відповідають на поставленні запитання) -Фотосинтез; -Випаровування води (транспірація) -Газообмін; -Орган вегетативного розмноження. 2.А чи всі листки в природі однакового розміру? Давайте заглянемо у нашу книгу рекордів Гіннеса.... Книга рекордів Гінеса (виступ учня) Найбільший листок у пальми із роду рафій. Довжина таких листків з черешком становить 25м. Відомо близько З0 видів, переважна більшість яких росте в тропіках Африки. Із суцвіть деяких видів рафій отримують цукровий сік, для виготовлення вина, а із листків та їх черешкових волокон виготовляють меблі. Європейці вперше побачили цю рослину в 1801 р. В басейні ріки Амазонки в Пд. Америці і назвали її королівською водяною лілією чи вікторією Детально описав цю дивовижну рослину англ. Ботанік Р. Шомбург.

Чим так вразила ця рослина вчених? У рослини гігантські листки від 1,5 до 1,8м в діаметрі, що плавали по воді. Вони мали вигляд гіганських сковорідок. Прожилка листка утворювала складну систему. Плавучість становила 50кг. Згодом модель будови листка вікторії використав архітектор Д. Пакстон при проектуванні знаменитого кришталевого палацу в Лондоні.

А найменша квіткова рослина на Землі плавуча ряска-вольфія, яка названа на честь німецького ботаніка і лікаря J.F. Wolff. який жив у 1778-1806 рр. Розмір його овальних листочків складає всього 0,5-1,2 мм .Плаває на поверхні води як ряска . Утворює зелені або коричньовато-зелені колонії - плями на воді. При цьому квітує вольфія дуже рідко і квіти розміром з булавочну головку.

3 .Ми з вами знаємо, що більшість листків зелені і дзеркально симетричні. Ваше завдання, разом із сусідом по парті визначити, які ж основні структурні елементи листка. (робота з підручником, мал.34, с.60) Складання моделі листка. Показ на малюнку перед учнями....


Опитування учнів: - Що є складовими елементами листка? --А що представляє собою черешок? (Черешок – це частина листка, якою листкова пластинка прикріплюється до стебла). Дайте визначення терміну листкова пластинка. (Пластинка – це плоска частина листка, що складається з двох поверхонь; верхньої та нижньої). 4. Вчитель показує два гербарних зразка….малюнки.. (листки прості і складні)……. На вашу думку чим вони відрізняються один від одного? Складання моделі складного листка. Поступове заповнення схеми в зошиті 3.Вчитель показує два види листків (черешкові і сидячі).Чим на вашу думку відрізняються ці два види листків діти роблять припущення. Яку ж вони носять назву, давайте звернемося за інформацією до підручника на стр 60, мал 34. 5.Будова листка, (складання схеми на дошці ). Показ гербарних зразків, запис прикладів зошиті. Різноманітність листків за структурою

6.3авдання для всього класу.( гербарні зразки прикріплені на дошці) Серед 5 гербарних зразків знайти зайве і пояснити чому.? Назвати вид цього листка і назву рослини. Каштан..шипшина..дуб..горошок..астрагал.. 6.Давайте з вами визначемо чим відрізняються ці малюнки.. В дійсності листки розрізняють також і за типом жилкування.( складання схеми та прикріплення її)7. Коли ви уважно придивитесь до рослин, що можна побачити, що її листки розташовані на стеблі не хаотично, а в певному порядку. Тому розрізняють такі типи листкорозташування на стеблі.(показ і прикріплення мал). Запис в зошиті8.Те листкорозташування , яке ми щойно розглянули не випадкове бо у природі все закономірне .На вашу думку чому листки розташовані на стеблі або гілках не хаотично, а в певному порядку. А чому на вашу думку причина? (відповідь: щоб у них була найбільша можливість вловлювати світло).Так листки формують листкову мозаїку. А що ж таке листкова мозаїка? (Виступ учня) VЗакріплення набутих знань Лабораторна робота №7 Будова і різноманітність листків VІ Підсумок уроку Давайте повернемося до нашої схеми Я+ДІЇ. З поміж названих видів робіт підкреслити ті, які на вашу думку кожен з вас використовував найефективніше і за допомогою якого ти досяг успіху. VІІ Домашнє завдання §15


Урок біології за темою "Кров"

Мета:   сформувати в учнів загальне уявлення про внутрішнє середовище організму, його склад у відносній постійності;    визначити основні функції крові;    формувати компетентнісне ставлення учнів до проблеми здоров'я та здорового способу життя. показати взаємозв'язок між будовою та функціями формених елементів крові;   продовжити засвоєння методики «ажурної пилки»; розвивати увагу, мислення, спостережливість. удосконалення навичок самостійності, уміння організовувати свій робочий процес, повагу до оточуючих. Після цього уроку учні зможуть: розкрити поняття про внутрішнє середовище організму та його гомеостаз;  визначити функції крові та її склад   використовувати знання про склад і функції крові для формування здорового способу життя.

Основні терміни: гомеостаз, плазма крові, еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, фізіологічний розчин

 Обладнання: підручник, таблиці «Склад крові, зошит із надрукованою основою.Тип уроку: вивчення нового матеріалу
ХІД УРОКУ

І Організаційний момент

Учитель: Добрий день, діти! Подивіться на мене й один на одного, посміхніться. Адже нічого так не привертає уваги один до одного, навіть у дуже серйозних справах, як усмішка. А на нас сьогодні дійсно очікує дуже багато роботи - вивчити нову систему органів людини.

ІІ Мотивація навчальної діяльності Пригадайте, що називають системою органів? Які системи органів вам уже відомі? Прослухавши вірш, я думаю, ви легко дасте відповідь на запитання: про яку систему органів сьогодні піде мова?

Тема сегодня у нас трудновата,
Ведь кровь изучаем мы с вами, ребята.
Вопрос «Из чего состоит человек»
Волнует людей не один уже век.
Так вот: мы без крови ну как без воды,
Как песня поет: ни туды, ни сюды. она кислород в организме разносит,
Его защищает и пищу дает.
Все то, что не нужно, долой выметает
И к норме тепла и давленья ведет. Вірно, про кровоносну! Кровоносну систему ми вивчатимете впродовж 13-ти уроків у тематичному блоці «Кров і кровообіг».

Тема, яку ми розглянемо сьогодні на уроці, перша в даному блоці має назву «Внутрішнє середовище організму. Функції і склад крові». Як ви вважаєте, що таке кров, що ви про неї знаєте? Чи може людина жити без крові? Чому? Які ви знаєте обряди різних народів, пов'язані з кров'ю, приказки? Слова «кров», «кровний», «кривавий» дуже співзвучні та близькоспоріднені, ми їх чуємо з дитинства. Поняття «життя», «смерть», «здоров'я», «війна» - різні за звучанням, але теж пов'язані з кров'ю. «Кров людська не водиця, і проливати її не годиться» - глибоке розуміння миролюбності нашого українського народу. Чи знаєте ви, що... (історична довідка, знайдена учнем) Споконвіку з кров'ю пов'язували велику силу, нею скріплювали священні клятви, шлюби. Стародавні греки приносили кров у жертву богам, а їх лікарі лікували психічнохворих кров'ю здорових людей. Римські імператори приймали ванни з кров'ю молодих тварин, щоби повернути собі молодість. В Україні навесні хворим робили кровопускання, щоб омолодити організм.Етап цілевизначення Учитель. Чи дійсно такі важливі знання про кров? Може, не потрібно глибше вивчати цей матеріал, адже багато що нам вже відоме? Де ж ви зможете застосувати свої знання на тему «Кров»? (Відповіді учнів). Отже, після закінчення сьогоднішнього уроку ви зможете:

    дати характеристику внутрішньому середовищу організму;
    розкрити суть понять «гомеостаз», «плазма крові», «еритроцити», «лейкоцити», «тромбоцити», «фізіологічний розчин»;
    визначити функції крові Нам допоможуть в цьому підручник «Біологія людини», зошит з надрукованою основою та ваша активна робота, яку ви самі оціните в кінці уроку.

Етап проектування Учитель. Пропоную побудувати роботу над темою за таким планом:

•    Внутрішнє середовище організму.
•    Дифузія й осмос.
•    Функції крові.
•    Склад крові.
•    Тестове оцінювання за матеріалом теми уроку. Запропонований план учитель демонструє на мультимедійній дошці. У вас є доповнення до плану? Учитель вносить корективи до плану, ураховуючи пропозиції учнів, вносить корективи в мультимедійну презентацію теми. ІVВивчення нового матеріалу Учитель. Приступимо до виконанню нашого плану діяльності. Сьогодні на уроці, вивчаючи зміст § 16 за підручником, пропоную попрацювати вам у парах за методом «ажурної пилки». Який ряд бажає працювати над п. 1 «Внутрішнє середовище організму», п. 2 «Яке значення крові?» та п. 3 «Який склад крові?» Кожний ряд отримує завдання опрацювати інформацію й оволодіти нею на рівні, достатньому для обміну з іншими. 1-й ряд. Прочитайте п. 1 § 22 «Внутрішнє середовище організму». Виділіть основні терміни. 2-й ряд. Прочитайте п. 2 пункт «Склад крові» й теж зверніть увагу на терміни. 3-й ряд. Прочитайте п. 3 «Значення крові» й виділіть терміни.

Технологія «ажурна пикла» використовується для створення на уроці ситуації, яка допоможе учням працювати разом для засвоєння великої кількості матеріалу за короткий проміжок часу. Ознайомившись із новим матеріалом, діти створюють нові експертні групи: ІІ варіант І ряду - І варіант ІІ ряду. ІІ варіант ІІ ряду - І варіант ІІІ ряду. Учитель. Питання, яке розкриває поняття дифузії й осмосу, залишаю за собою та поясню вам на наочному досвіді. Після цього досвіду спробуйте відповісти на запитання: Чи можемо ми при втраті крові додати просто воду, для підтримки постійного об'єму крові?Учні по черзі обмінюються своїми знаннями з вивченого матеріалу. Далі учні повертаються в домашні групи й обмінюються інформацією, отриманою в експертних групах. Учитель. Вам зрозумілий матеріал, з яким ви ознайомились? Чи є запитання, які необхідно обговорити разом? Обговорюємо й заповнюємо таблицю, записану на дошці. Далі відбувається рефлексія результатів роботи учнів у «ажурній пилці».

Склад і функції внутрішнього середовищаСклад внутрішнього середовища

Місце розташування

Функції

Кров

Серце та кровоносні судини

дихальна;
виділення;
захисна;
живильна;
терморегуляція;
регулювальник;
гомеостатична.

Лімфа

Лімфатична система

Постачання рідини у кровоносне русло;
затримка та знищення хвороботворних організмів

Тканинна рідина

Проміжки між клітинами всіх тканин

Проміжне середовище між кров'ю та клітинами;
транспорт кисню, живильних речовин, вуглекислого газу, продуктів розпаду

Учитель.1. Користуючись підручником і знаннями, які ви отримали, обмінюючись інформацією, давайте пригадаємо: що складає внутрішнє середовище організму? (Кров, лімфа та тканинна рідина). 2. Для забезпечення нормальної життєдіяльності клітин тіла кров, лімфа та тканинна рідина повинні мати визначений і достатньо постійний склад. Як називається постійність умов життєдіяльності клітин у внутрішньому середовищі? (Гомеостаз.) 3.Що підтримується на постійному рівні у людини? (Температура тіла, артеріальний тиск, кислотно-лужний баланс.) 4.Завдяки яким органам ця постійність забезпечується й регулюється? (Органами дихання, кровообігу, травлення, а регулюється - нервовою й ендокринною системами.) 5.Які ще терміни ви виділили в тексті параграфа? (Гомеостаз, плазма крові, еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, фізіологічний розчин.).

Обмін речовин між кров'ю, тканинною рідиною та лімфою відбувається за допомогою дифузії й осмосу. Ви пам'ятаєте з курсу фізики, що таке дифузія? Дифузія - це рух молекул та іонів з ділянки з високою концентрацією в ділянку з нижчою концентрацією. Дифузія може протікати в різних напрямках, при цьому кожний тип молекул рухається у своєму напрямку.

Осмос - перехід молекул розчинника з ділянки вищої їх концентрації в ділянку нижчої концентрації через напівнепроникну мембрану. На прикладі досліду ми розглянемо ці явища.

Дослід. 3 шматочки картоплі помістимо: а) у дистильовану воду; б) у 0,9 % розчин хлориду натрію; в) у 10 % розчин хлориду натрію. Учитель. Через деякий час поспостерігаємо результати. А - гіпотонічний. Вода проникає у клітину та внаслідок тиску розриває мембрану. Б - ізотонічний. Об'єм клітини не змінюється, оскільки через плазматичну мембрану в обох напрямках проходять рівні потоки води. В - гіпертонічний. Клітина втрачає воду, мембрана зморщується.

V. Контрольно-оцінювальний етап Учитель. Останній пункт нашого плану контрольно-оцінювальний. Ви самостійно виконаєте завдання, потім обміняєтесь роботами та перевірите відповіді один одного, які ми обговоримо разом.Кожна правильна відповідь принесе вам один бал. Запитання в кожного на столі, у лекції-парадоксі знайдіть помилку та виправте прямо в тексті, а решту запитань виконайте за тестовою формою. Лекція-парадокс В організмі людини кров складає близько 15 % загальної маси тіла. До формених елементів крові належать еритроцити, тромбоцити й антитіла. Постійність умов життєдіяльності клітин у внутрішньому середовищі називають гемолізом. Тестова перевірка знань на тему «Внутрішнє середовище організму. Функції та склад крові». Діти вибирають правильний варіант відповіді із запропонованих індивідуалізованих тестових завдань. VІ Підведення підсумків Учитель. Кров - це рідка сполучна тканина, яка виконує такі функції (відповідають діти): дихальну, видільну, захисну, живильну, терморегуляційну, регулювальну, гомеостатичну.

І складається на (відповідь дітей 90 %) з води, формені елементи складають (відповідь дітей 45 %) об'єму цілісної крові та (відповідь дітей 55 %) припадає на частку плазми. Утрата води при рясному потовиділенні може зменшити об'єм плазми до 50 % об'єму крові, а вживання великої кількості води - збільшити до 60 %.

При втраті крові хворому можна її недостатню кількість замінити фізіологічним розчином.

Діти, чи вам цікаво було на уроці? А що вам запам'яталося більше за все? Чи досягли ми мети? Які знання ви отримали, що вам зможуть згодитись у подальшому житті? VІІ Домашнє завдання. Опрацювати § 16 за підручником, відповісти на запитання в зошиті, с. 46, підготуватись до уроку-консиліуму на тему «Еритроцити, їх будова та функції. Групи крові» (Організується ініціативна група учнів.)

Дякую, діти, за співпрацю, активну допомогу у проведенні уроку. Успіхів вам!
Скачати 457.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка