Моральне виховання розумово-відсталих учнівСкачати 135.05 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір135.05 Kb.
Моральне виховання розумово-відсталих учнів.

Бути, хорошою людиною,

принести щастя матері й

батькові, не допускати, щоб

старість їх стала горем,

нехай усе це стане бажанням

усього твого життя.

В. Сухомлинський.' Найвища наука життямудрість, а найвища мудрість бути добрим. Доброта й чуйність, уміння розділити чужий біль, вчасно підтримати у важку хвилину, розрадити в горі й біді — це притаманно нашому народу.

Існують непорушні моральні критерії, на яких заснований етикет, — система правил, що регулюють зовнішні форми поведінки людини. Це честь, совість, порядність — риси, які потрібно цінувати так само, як ми цінуємо своє здоров’я, тому що без них немає людини у справжньому, високому розумінні цього слова.Виховання — це процес формування особистості. Його особливостями є цілеспрямованість, довготривалість, безперервність, комплексність.

Наслідки ураження центральної нервової системи у розумово відсталих школярів значно ускладнюють виховну роботи з ними. Проте в цих дітей є і багато можливостей для розвитку. Вади психофізичного розвитку не можуть бути ґрунтом для формування особливих «дефектологічних» завдань. Виховний процес спрямований на всі сторони розвитку особистості, а його джерелами є діяльність і спілкування. В процесі виховання в дітей формується система знань, переконань, навичок, рис і рис особливості, стійких звичок поведінки, які слугуватимуть основою для подальшого самостійного життя.

Протягом усього життя людина вступає в численні контакти на вулиці, на роботі, в школі та в інших громадських місцях.

Різні бувають люди, одні ввічливі, готові в будь –яку хвилину прийти на допомогу, а інші - безтактні, неуважні. Часом трапляється, що людина боляче образить незнайомого супутника та ще й дивується: «А що я поганого сказав?». Дивується, бо просто не знає елементарних норм етики й загальних правил культурної поведінки.

Учні повинні не тільки знати, що таке добре, а й що таке погано, їх потрібно вчити жити серед людей. Кожна дитина повинна засвоїти моральне правило: «Ти живеш серед людей. Не забувай, що кожний твій вчинок, кожне твоє бажання позначається на людях, що тебе оточують. Знай, що є межа між тим, що тобі хочеться, і тим, що можна. Перевіряй свої вчинки, запитай себе: чи не робиш ти зла, незручностей людям?» «Роби все так, щоб людям, які тебе оточують, було добре» (В. Сухомлинський).

c:\windows\temp\finereader11\media\image1.jpeg

ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ.

Процес виховання довший і складніший, коли об'єктом виховання є людина, яка має відхилення в розвитку. Проблема морального виховання розумово відсталих учнів містить широке коло питань. Процес морального виховання передбачає не тільки виховання моральної свідомості, моральних почуттів, а й навичок, звичок поведінки. На шляху вирішення цієї проблеми виникає багато труднощів, зумовлених особливостями розумово відсталих. Серед них можна назвати відносну слабкість збуджень, яскраво виражену егоцентричну спрямованість, часте підпадання під негативний вплив. Але всі ці труднощі долаються.

Дитина оволодіває вмінням поводитися згідно з прийнятими в нашому суспільстві моральними принципами.

Завдання вихователя виховання правильної морально-етичної поведінки, а саме: формування вміння думати про інших, рахуватися з їхніми потребами та бажаннями, вмінням співпереживати. У дітей з вадами інтелекту (в поєднанні з порушенням емоційно - вольової сфери і вторинним недорозвитком мовленням) виникають труднощі у розумінні та усвідомленні того, що відбувається навколо них; вони не вміють співчувати, не помічають проблем інших, не намагаються допомогти їм. Тому дуже важливо виховувати у таких дітей емпатію — соціальне моральне співпереживання, співчуття до інших, а головне — навчити допомагати іншим.


c:\windows\temp\finereader11\media\image2.jpeg


Складність у вихованні розумово відсталої дитини полягає в тому, що, окрім недорозвитку чи порушення розвитку пізнавальних можливостей, учням допоміжної школи притаманні порушення особистісних рис та емоційно-вольової сфери (інтересів, потреб, мотивів, емоцій, волі, характеру, почуттів, переживань). Своєрідно у цієї категорії учнів відбувається формування стійких психічних процесів, які визначають дії, вчинки, поведінку в цілому.

Такі риси характеру, як чесність, правдивість, дисциплінованість, активність, чуйність, працьовитість, старанність та інші, дозрівають у розумово відсталих дітей повільно.

Не завжди в навчально-виховному процесі автоматично формуються такі риси особистості, як дисциплінованість, працьовитість, чуйність, ввічливість, повага до людей. Цьому передує копітка, тривала виховна робота, яка не обмежується рамками «вихователь — учень»

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ НОРМ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ

Виховання морально-етичних норм у розумово відсталих учнів найефективніше відбувається у процесі систематично організованої індивідуальної, групової та колективної практичної діяльності.

Формування моральних якостей в учнів допоміжної школи найефективніше відбувається в умовах цілеспрямованого виховного процесу, використання розвивальних можливостей його змісту, методів і організаційних форм. В основу виховного процесу покладається система виховних стосунків, яка забезпечує взаємодію вихователя і вихованців. Найефективніший розвиток особистості забезпечується системою виховної роботи, коли всі її ланки підпорядковані єдиній меті.

Побудова корекційно -виховної роботи з розумово відсталими молодшими школярами передбачає дотримання особистісно-гуманного стилю спілкування, що дає змогу впливати на стосунки між дітьми, залучати їх до заздалегідь спроектованих ситуацій, формувати ставлення учнів до норм поведінки і відповідні моральні якості. Стимулюючу роль відіграє характер вимог педагога до дітей і форма зауважень.

Для морального виховання дітей із зниженим інтелектом адекватним є застосування системи морально-етичних занять ] з використанням усіх методів виховного впливу, серед яких найважливіші — методи етичного інформування (бесіда, роз’яснення), методи створення виховних ситуацій, формування досвіду відповідної поведінки (привчання, вправи), методи стимулювання належної поведінки (заохочення, схвалення, нагорода). Основним засобом виховного впливу ми вважаємо виховні заняття у формі етичної бесіди.

Етична бесіда дає змогу виявити в учнів прогалини в моральному розвитку, встановити випадки локалізації переконань і за допомогою зіставлення та встановлення причино - наслідкових зв’язків поступово усунути фрагментарність етичних уявлень щодо моральних категорій, надаючи їм систематизованого характеру.

Результативність використання етичної бесіди залежить від дотримання наступних вимог: моральна спрямованість, послідовність і логічність етичної бесіди; доступність змісту запропонованих відомостей; стимулювання інтелектуальної активності учнів як умови розуміння моральної інформації; систематичність і різноманітність повторення засвоєних норм поведінки; чіткість висновків, які містять рекомендації щодо соціально-етичної поведінки школярів; поєднання етичної бесіди з іншими методами морального виховання з метою посилення дійовості її впливу.

При підготовці до етичної бесіди, відповідно до поставленої мети, вихователь здійснює добір етичної інформації, її систематизацію, розміщення, компонування з урахуванням емоційної насиченості матеріалу. Добір тематики етичних бесід пов’язується з конкретними фактами життя дитячого колективу, вчинками окремих учнів. Слід враховувати, що розумово відсталі діти навіть у молодших класах здатні порівнювати вчинки людей, але їм важко їх оцінювати. Особливі труднощі у цієї категорії дітей викликає аналіз власних вчинків та їх порівняння з діями інших людей.

Розробка етичних бесід потребує добору різноманітного за змістом матеріалу (моральних і аморальних ситуацій, колізій, оповідань із прихованим змістом, дидактичних ігор на закінчення моральних ситуацій відповідно до сутності моральних якостей), визначення послідовності запитань, моделювання еталонних відповідей учнів, формулювання висновків, до яких слід підвести школярів внаслідок проведення бесіди.

Завдання групи.

Для формування особистості і корекції дефектів розвитку учнів нашої школи необхідні певні умови. Найбільш суттєвими є: 1. Дотримування режиму дня, що передбачає чергування різних видів діяльності і допомагає формувати у дітей культуру поведінки.

 2. Здійснювати індивідуальний підхід до кожної дитини на основі її вивчення.

 3. Систематично вчити дітей до найменших подробиць пояснювати як виконати ту чи іншу роботу або завдання.

 4. Забезпечити посильну участь дітей в різних видах діяльності.

 5. Проводити роботу по згуртуванню колективу дітей; виховувати в них почуття дружби, доброзичливості, милосердя, працьовитості.

 6. Виховувати правильної морально-етичної поведінки, а саме: формувати вміння думати про інших, рахуватися з їхніми потребами і бажаннями, вмінням співпереживати.

 7. Відкривати дітям світ прекрасного в природі; вчити спостерігати і охороняти рідну природу, любити все живе навколо нас.

 8. Вчити турбуватися про своє здоров’я. Прививати дітям навички

а) самообслуговування;

б) гігієнічні;

в) етичні;

г) естетичні. 1. Вивчати правила дорожнього руху.

Фізичний розвиток, охорона і зміцнення здоров’я.

 1. Здоровий спосіб життя.

а) Практична робота "Твій режим дня"

б) Бесіда "Корисні звички"

в) Чистота – запорука здоров’я.


 1. Профілактика захворювань.

а) Консультація спеціаліста "Вороги-невидимки"

б) Як уберегтись від забоїв і падінь.

в) Хвороби брудних рук.

г) Обережно, телеманія.

д) Продукти харчування:друзі і вороги.


 1. Формування гігієнічних навиків.

а) Зовнішній вигляд учня.

б) Дискусія"Чисто не там де прибирають"

в) В гостях у зубної щіточки.


 1. Організація дозвілля.

а) Ігри та розваги для малечі.

j:\100media\pic_2342.jpg

б) Розучування ігор для малечі.

в)Розучування ігор для пахмурної погоди, ігор в приміщенні.

j:\100media\pic_2331.jpg


 1. Безпека життєдіяльності.

а) Вивчаємо авто букварик.

б) Формула безпечної життєдіяльності.

в) Правила поведінки на вулиці та майдані.

г) Поведінка на перерві.

д) Зимові розваги. Правила поведінки.

є) Ожеледиця. Лід.

ж) КВД "З вогнем жартувати не варто"

k:\новая папка\фото\100media\pic_3647.jpg


 1. Спортивний розвиток.

а) Спортивні змагання між 2 і 4А кл."Здоровий дух у здоровому тілі"

б) Гра на майданчику "Відшукай прапорець"j:\100media\pic_2473.jpg

Формування морально-етичних цінностей.

 1. Формування оцінних суджень.

а) бесіда «Що таке добре, а що погано»;

б) Я і мої друзі;

в) Дбай про інших;

г) КВД «Нумо, зайчата»;

д) Бесіди з журналу «Малятко». Рубрика «Добра справа»;

е) Година доброти «Вони мають право на життя» 1. Формування особистісних якостей.

а) « На кого я хочу бути схожим?»;

б) Аналіз поведінки дієвих осіб казки «Лисичка і Журавель»;

в) Дав обіцянку – виконав;

г) Бережливе ставлення до іграшок;j:\100media\pic_2454.jpg

д) Свято іграшок;

е) Правила поводження на воді. На основі переглянутого м/ф «Льолик і барбарики»

є) Виховний захід «Хочу бути справжнім другом»

ж) Ми читачі. (Обговорення прочитаного з журналу «Малятко».


 1. Етика спілкування.

а) Відгадування загадок.

б) Правила доброти.

в) Правила спілкування.

j:\100media\pic_2561.jpg

г) Виховне заняття з демонструванням м/ф Нові друзі».

д) Що таке доброта.

е) Етичне заняття «Як поводити себе за столом».

є) Година спілкування «Будьте вдячними дітьми»


 1. Ставлення до предметів природи.

а) Бесіда «Буду я природі другом»

б) виготовлення саморобок з природничого матеріалу «Осіння казка»

в) Екскурсія до осіннього парку.

г) Лист «Про нас забули. Допоможіть» 1. Умій себе захистити.

а) Як поводити себе з незнайомими людьми.

б) Маловідомі предмети.

в) Коли на подвір’ї слизько.

г) Загубився…Не панікуй.

д) Ввічливий дядя.

е) Небезпечні ліки.

є) Небезпека: натовп!

ж) Нестандартне заняття з ОБЖД «Зустріч з незнайомцем» на основі переглянутого м/ф.Розвиток здібностей.

 1. Презентація талантів.

а) Інсценізація казки на вибір вихователя.

б) Виставка дитячих виробів .j:\100media\pic_2632.jpgj:\dcim\100media\pic_3305.jpg

в) Танцюймо з нами. 1. Творча робота.

а) Конкурс малюнків.

j:\100media\pic_2485.jpgj:\100media\pic_2556.jpg

б) Паперові літачки.

в) Вирізаємо сніжинки.


 1. Дослідницька робота.

а) ігри та розваги на спостережливість «Чи гостре твоє око»

б) Гра «впізнай друга» 1. Пізнавальні ігри.

а) Робота з картками «Чий хвіст, вуха, лапи?», «Хто де живе?»

j:\100media\pic_2370.jpgj:\100media\pic_2374.jpg

Екологічне виховання.

 1. Організація екскурсій.

а) Парк – місце відпочинку.

j:\100media\pic_2198.jpgj:\100media\pic_2284.jpg

б) А що росте у нашому садку?

в) В гості до липки.


 1. Екологічні десанти.

а) Знайомство з шкільним подвір’ям

б) Сміттю – бій!

в) Прибирання доріжки.


 1. Дослідницька робота.

а) Зелені друзі мого краю.

б) «Ми за них відповідаємо»

в) Рослини біля моєї школи.

j:\dcim\101___05\img_0319.jpg

г) Природа в загадках. 1. Бесіди.

а) Тварина – не іграшка.

j:\100media\pic_2393.jpg

б) Аналіз казки В. Сухомлинського «Покинуте кошеня»

в) Відлітають ластівки.


 1. Творча робота.

а) Конкурс малюнків «Світ навколо мене».

б) «Прийшла зима»Родинне виховання.

 1. Сім’я – це 7 «Я»

а) Розкажи мені про свою сім’ю

б) Твої обов’язки в сім’ї.

в) Бесіда «Давайте познайомимось».

j:\100media\pic_2617.jpg

г) Ми – братики. 1. Берегиня сімейного тепла.

а) Малюнок для мами.

б) Бесіда «Моя мама – найкраща»

в) читання оповідання В. Сухомлинського «Три дочки»


 1. Бесіди.

а) Світлофор ввічливості.

б) Чарівні слова відкривають серця.

в) Умій слухати.

г) Моя іграшка – тобі.j:\100media\pic_2734.jpg

 1. Інтернат – велика сім’я.

а) Мій старший брат - 9 клас.

б)Відкриваємо скриньку добрих справ.j:\100media\pic_2616.jpg

в) Вчимося не заважати.

г) Бесіда «милосердя і доброта» Обговорення листа з журналу «Малятко» «Бабуся захворіла»

Патріотичне виховання.


 1. Моя Батьківщина – Україна.

а) Бесіда «Найкраще місце на землі».

j:\dcim\100media\pic_3632.jpg

б) Та земля мила, де мати народила.j:\dcim\100media\pic_3796.jpg

в) Моя рідна Україна. 1. Символи України.

а) Без верби і калини нема України.

б) Символи моєї держави.

в) Знай і поважай герб, прапор і гімн своєї Батьківщини.


 1. Права та обов’язки громадян.

а) Знайомство з правилами для учнів.

б) Чому потрібні правила поведінки?

в) Кожна людина має право.

г) Година пам’яті «Чорний біль» 1. З історії рідного краю.

а) Назва мого міста.

б) «Бобринець»

в) екскурсія до пам’ятного знаку.

j:\100media\pic_2498.jpg


 1. Вони прославили Україну.

а) Шановні люди нашого міста.

б) знайомство з районною пресою.Трудове виховання.

 1. Уявлення про типи професій.

а) Бесіди «Знайомство з професією.»

б) «Коли я виросту»

в) «Місто великих майстрів»


 1. Самообслуговуюча праця.

а) «Ми працю любимо»

j:\100media\pic_2176.jpg

б) «Мої друзі: мило і зубна щітка»

в) «Моя шафа – чистенька і охайна»

j:\100media\pic_2567.jpg

г) Конкурс на краще ліжко.

д) Про двох братів – Умійка і Неумійка.

е) Зустріч з Стобідом. 1. Повага до людини праці.

а) Цінуймо працю техпрацівниці.

б) Бджілка мала, а й та працює.

в) «Хто піклується про вас»


 1. Перші кроки в школі – інтернаті.

а) Ми в спальні, їдальні, на подвір’ї.

б) В моїй шафі все в порядку.

в) Вчимося застилати ліжка.

j:\100media\pic_2586.jpg

г) Вчимося сидіти за столом, витирати стіл.j:\100media\pic_2259.jpg

д) Трудовий десант «Замітаємо доріжку» 1. Казки.

а) М. Скребцов «Секрет працьовитості»

б) «Хлібне зернятко»в) «Зароблений карбованець»


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка