Молекулярна біологія. Біохімія гормонів та фізіологічних функційСторінка1/64
Дата конвертації17.04.2016
Розмір6.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

4

Молекулярна біологія. Біохімія гормонів та фізіологічних функцій

Опис:

2 курс стоматологічний текстові

Перелік питань:

1.

Cечова кислота вперше була синтезована штучно поза організмом із гліцину і сечовини у 1882 р. Хто здійснив цей синтез?


A.

Веллер


B.

Фішер


C.

Ненський


D.

Мареш


E. *

І. Горбачевський


2.

Академік І. Горбачевський вперше запропонував і обгрунтував теорію біосинтезу сечової кислоти в організмі ссавців, яка не втратила свого значення і на сьогодні. Із чого утворюється сечова кислота в організмі за Горбачевським?


A.

Сечовини


B.

Білків


C.

Ліпідів


D.

Глікопротеїнів


E. *

Нуклеїнових кислот


3.

Аліментарна гіперурикемія, яка може виникнути у здорової людини, зникає завдяки функціонуванню „шляху порятунку”, в якому надлишок гіпоксантину перетврюється в:


A.

Ксантин


B.

Інозин


C.

Сечову кислоту


D. *

Гуанін


E.

Урацил


4.

Агрегати муцину затримують воду, що забезпечує його в’язкість та захисну дію муцину. Це можливо тому, що до структури муцину входять:


A. *

Глюкуронова кислота


B.

Холестерин


C.

Фосфоліпіди


D.

Пентози


E.

Нуклеїнова кислота


5.

Аліментарну гіперурикемію може викликати надмірне вживання продуктів, багатих пуринами - це:


A.

Кава, чай


B.

Печінка


C.

М’ясо, особливо молодої птиці


D.

Дріжджові вироби


E. *

Дистрактори А, В, С, Д


6.

Альфа-спіралі молекул глобулярних білків і молекула колагену мають відмінності, крім:


A.

Будови поліпептидних ланцюгів


B. *

Суттєвих відмінностей немає


C.

Кількості поліпептидних ланцюгів


D.

Міжланцюгових зв’язків


E.

Форми ланцюгової спіралі


7.

Атоми яких сполук не входять до складу піримідину, конденсованого у пурин?

A.

Глутамін


B. *

Метеніл ТГФК


C.

Гліцин


D.

CO2


E.

Форміл-ТГФК


8.

Білкова частина нуклеопротеїнів їжі розпадається до:


A.

Ферментів


B.

Пентоз


C.

Фосфорної кислоти


D.

Азотових основ


E. *

Амінокислот


9.

Біосинтез мононуклеотидів є життєво важливим процесом. Виберіть процес, у якому мононуклеотиди не беруть участі:


A.

Синтез нуклеїнових кислот


B.

Утворення нуклеотидних коферментів


C.

Реалізація генетичної інформації


D.

Утворення кінцевих продуктів азотового (нуклеїнового) обміну


E. *

Використання у лікуванні подагри


10.

Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату служить процес:


A. *

Пентозофосфатний цикл


B.

Гліколіз


C.

Гліконеогенез


D.

Глюконеогенез


E.

Глікогеноліз


11.

Амінокислотні залишки, що найчастіше зустрічаються в колагені:


A. *

Оксипролін, оксилізин, гліцин, пролін


B.

Триптофан, цистеїн, гліцин, метионін


C.

Лізин, аргінін, цистеїн, триптофан


D.

Триптофан, оксилізин, цистеїн, валін


E.

Аспарагін, глутамін, лізин


12.

Біосинтез пуринового кільця починається з рибозо-5-фосфату шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозо-5-фосфату є процес:


A. *

Пентозофосфатного циклу


B.

Гліколізу


C.

Гліконеогенезу


D.

ЦТК


E.

Глікогенолізу


13.

Біохімічним показником, що характеризує спадкове порушення біосинтезу УМФ, є наступний:


A.

Аспартатацидурія


B. *

Оротацидурія


C.

Алкаптонурія


D.

Урацилурія


E.

Цитозинурія


14.

В процесі біосинтезу ДНК як субстрати використовуються дАТФ, дГТФ, дТТФ, дЦТФ. Вони утворюються з відповідних нуклеозидмонофосфатів під дією ферментів:


A.

Фосфорилаз

B. *

Кіназ


C.

Фосфатаз


D.

Фосфодіестераз


E.

Фосфоглюкомутаз


15.

В процесі біосинтезу пуринових нуклеотидів вуглецевий скелет аспарагінової кислоти відокремлюється у вигляді фумарової кислоти. Яка речовина входить у пуринове кільце із аспарагінової кислоти?


A.

Аміак


B. *

Азот


C.

Аспартат


D.

Аргінін


E.

Аспарагін


16.

Антигенної функції не виконує:


A. *

Пульпа


B.

Слина


C.

Лізоцим


D.

Муцин


E.

Всі перелічені


17.

В процесі біосинтезу пуринових нуклеотидів для закриття пуринового кільця формілгліцинамідино-рибозил-5-фосфат потребує такого коферменту:


A.

АДФ


B.

НАД


C.

ФАД


D. *

АТФ


E.

ПАЛФ


18.

В процесі розпаду піримідинових основ через низку проміжних перетворень в організмі людини можуть синтезуватися:


A.

Мурашина кислота, гліцин


B. *

Сечовина, НSКоА, сукциніл-КоА


C.

NH3, СО2, ацетил КоА


D.

Сечова кислота, NH3


E.

Сечовина, пропіоніл КоА


19.

В результаті розпаду піримідинові основи перетворюються в:


A.

Альфа-амінокислоти


B. *

Бета-амінокислоти


C.

Щавелеву кислоту


D.

Кетокислоти


E.

Біогенні аміни


20.

Вибрати сполуку, яка надає найбільше атомів на побудову пуринового ядра:


A.

Аспартат


B. *

Гліцин


C.

Глутамін


D.

Форміл ТГФК


E.

CO2


21.

Біохімічний механізм дії лізоциму полягає в тому що він руйнує :


A.

N-глікозидний зв’язок


B.

Складноефірний зв’язок

C.

Пептидний зв’язок


D. *

?1-4 глікозидний зв’язок


E.

Дисульфідний зв’язок


22.

Відкладання кристалів сечової кислоти в суглобах призводить до розвитку хвороби, що називається:


A.

Пелагра


B.

Діабет амінний


C.

Ксантинурія


D. *

Подагра


E.

Алкаптонурія


23.

Вкажіть амінокислоту, яка активно включається у процес синтезу пуринових нуклеотидів:


A.

Цистеїн


B.

Аргінін


C.

Пролін


D.

Лізин


E. *

Гліцин


24.

Вкажіть на причину, яка запобігає гіперурикемії:


A.

Порушення виведення сечової кислоти


B.

Надмірний розпад ДНК клітин


C.

Радіаційне ураження клітин


D.

Токсемії вагітності


E. *

Застосування структурного аналога гіпоксантину


25.

Вкажіть сполуку, яка у своїй будові містить імідазольне циклічне кільце і є продуктом шостої реакції на шляху біосинтезу пуринових нуклеотидів:


A.

Інозинова кислота


B.

5-аміноімідазол-4-карбоксиамідрибонуклеотид


C.

5-аміноімідазол-4-карбоксирибонуклеотид


D.

Формілгліцинамідрибонуклеотид


E. *

5-аміноімідазолрибонуклеотид


26.

Вкажіть фермент, що каталізує реакцію взаємодії карбоксильної групи 5-аміноімідазол-4-карбоксинуклеотиду з амінною групою аспарагінової кислоти:


A.

Трансфераза


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка