Можливості вивчення психології минулого методом психолого-історичної реконструкціїСкачати 34.88 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір34.88 Kb.
Можливості вивчення психології минулого методом психолого-історичної реконструкції

Матласевич О.В., oxana-academy@mail.ru

Національний університет «Острозька академія» (м. Острог, Україна)Ключові слова: історико-психологічне дослідження, психолого-історична реконструкція, психологічна герменевтика.
Осмислення наукової спадщини попередніх поколінь, її ретроспективна рефлексія є необхідною умовою розв’язання багатьох проблем сучасної психологічної науки (І.Д. Пасічник). Адже людина – це системоутворююча, інтегральна складова цілісного історичного процесу, його суб’єкт. В європейській науці виділення історико-психологічних проблем, а також перші спроби історико-еволюційного дослідження психіки виникли у другій половині ХІХ ст. (Г. Спенсер, Л. Леві-Брюль, К. Леві-Строс, X. Штейнталь, М. Лацарус, В. Вундт). Проблеми історичної психології у вітчизнячній психології першої половини ХХ ст. розглядалися в роботах Л.С. Виготського, С.Л. Рубінштейна, А.Р. Лурія, Л.І. Ациферової, О.М. Тутунджяна та ін. Л.С. Виготський обґрунтував принцип культурно-історичної детермінації психіки, який став одним із базових у побудові наукової психології.

Однак, емпірична база вивчення історичного характеру психічних процесів була і лишається найменш вивченою і вкрай обмеженою. Водночас проблема методу в історичній психології має принципове значення і відіграє важливу роль у забезпеченні відповідності вимогам і критеріям науковості (точність, об’єктивність і доказовість). Особливістю історико-психологічних досліджень є те, що вони використовують специфічні інструментальні і теоретико-мовні засоби опису психічного життя людей в минулому (В.А. Шкуратов, 2009). Сьогодні, поряд із використанням традиційних методів інтерпретації і розуміння текстів, у науковий арсенал уводиться метод психолого-історичної реконструкції, дослідницька процедура якого операціоналізувалася співробітниками лабораторії історії психології та історичної психології Інституту психології РАН (В.А. Кольцова, Л.В. Спиціна, 1994; А.Д. Барська, 1997).

На рис. 1 у згорнутому і узагальненому вигляді представлена блок-схема процесу психолого-історичного дослідження. Операціоналізовані в цій моделі блоки і цикли є зовнішньою методичною опорою при проведенні реконструкції. Кожний блок має конкретні змістово-функціональні характеристики і взаємодіє з іншими елементами загальної структури психолого-історичної реконструкції.

ІХ

РезультатиХ

Висновки


І

Дослідження проблемної сфериІІ

Постановка задачі в узагальненому виглядіІІІ

Робота з джерельною базоюІV

Аналіз вибраних текстівV

Вихідні теоретичні положенняГіпотези


VІІ

Створення мови опису (психологічна модель)VІІІ Дослідження даних суміжних наук


Рис. 1. Блок-схема психолого-історичної реконструкціїОтже, процедура психолого-історичної реконструкції носить комплексний характер і поєднує досягнення уже існуючих методів з високою гіпотетичністю, структурною організацією і системою взаємоперевірки, що відкриває широкі перспективи для подальших досліджень.

Література

  1. Барская А.Д. Психолого-историческая реконструкция особенностей психики гомеровского человека [Текст] : дисс. … канд. психол. наук. : (19.00.01 – общая психология, история психологи) / А.Д. Барская; Москва, 1998. – 207с. – РГБ ОД, 61:98-19/246-X. [режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/120826.html]

  2. Дружинин В. Психология [Текст] : учебник для гуманитарных вузов. / В. Дружинин. – СПб.: Питер, 2001. - 656 с. 

  3. Кольцова В. А. Теоретико-методологические основы истории психологии [Текст] / В. А. Кольцова. – М.: ИП РАН, 2004. – 415 с.

  4. Спицына Л. В. Историко-психологическая реконструкция становления форм и способов общения в советском обществе в послереволюционный период (10-е – 20-е годы XX столетия) [Текст] : автореферат дисс. канд. психол. наук. – М., 1994. – 16 с.

  5. Шкуратов В.А. Новая историческая психология [Текст] : монографія / В.А. Шкуратов. – Ростов на Дону: ЮФУ, 2009. – 208 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка