Модуль Спеціальні питання гігієни і екології Текстові тестиСторінка1/35
Дата конвертації11.09.2017
Розмір4.99 Mb.
#49394
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Модуль 2. Спеціальні питання гігієни і екології
Текстові тести

 1. Біохімічне споживання кисню (БСК) - це інтегральний показник вмісту у воді речовин:

  1. завислих

  2. неорганічних розчинених

  3. неокислених неорганічних

  4. * біорозкладених органічних розчинених і колоїдних

  5. плаваючих на поверхні водойми

 2. В чому суть механічної очистки стічних вод ?

  1. * Видалення нерозчинних домішок жиру

  2. Покращення процесів окислення

  3. У флотації і сорбції

  4. Прискорення нейтралізації і коагуляції

  5. Мінералізація органічних забруднень

 3. В яких випадках скидання стічних вод у водойму є недопустимим?

  1. У невелику водойму, коли можливість розведення в ній стічних вод і їх самоочищення досить обмежені.

  2. При наявності в стічних водах високотоксичних речовин.

  3. У водойму, в якій є високий хімічний фон забруднень, створений іншими підприємствами

  4. Якщо скидання стічних вод можна виключити за рахунок раціоналізації виробничого процесу, повторного водопостачання або утилізації цінних речовин.

  5. * У всіх перелічених випадках

 4. Виберіть правильний варіант відповіді:

  1. * Метеотропні реакції можуть виникати до появи синоптичного фронту, в момент проходження фронту і після нього

  2. Метеотропні реакції можуть виникати при підвищеній сейсмічній активності

  3. Метеотропні реакції можуть виникати при геомагнітних бурях

  4. Метеотропні реакції можуть виникати при підвищеній сонячній активності.

  5. Метеотропні реакції можуть виникати при руйнуванні озонового шару

 5. Виберіть правильний варіант відповіді:

  1. * До 70 % хворих гіпертонічною хворобою реагують за 1-2 дні до проходження синоптичного фронту

  2. До 50 % хворих гіпертонічною хворобою реагують при підвищеній сейсмічній активності

  3. До 80 % хворих гіпертонічною хворобою реагують при геомагнітних бурях

  4. До 90 % хворих гіпертонічною хворобою реагують при підвищеній сонячній активності.

  5. До 70 % хворих гіпертонічною хворобою реагують при руйнуванні озонового шару

 6. Види кліматопрофілактики:

  1. * Загартування

  2. Геліопрофілактіка

  3. Аеропрофілактика

  4. Купання у відкритих водоймищах

  5. Зміна кліматичних районів

 7. Визначити відповідність між метеорогічними умовами і збільшенням риску захворювань при низькій вологості:

  1. * Хронічні хвороби органів дихання

  2. Хвороби крові

  3. Хвороби шкіри

  4. Хвороби серця

  5. Хвороби нирок

 8. Від чого не залежить клімат?

  1. географічної широти місцевості

  2. пори року

  3. доби

  4. рельєфу місцевості

  5. * пористості грунту

 9. Від чого не залежить клімат?

  1. географічної широти місцевості

  2. пори року

  3. доби

  4. забруднення повітря

  5. * атмосферного тиску

 10. Від чого не залежить клімат?

  1. географічної широти місцевості

  2. пори року

  3. доби

  4. погодно-кліматичних умов

  5. * опадів

 11. Відстоювання стічної рідини і зброджування осаду здійснюється в споруді:

  1. * двохярусному відстійнику

  2. горизонтальному відстійнику

  3. вертикальному відстійнику

  4. біокоагуляторі

  5. метантенку

 12. Відходи від лікувально-профілактичних закладів необхідно знешкоджувати шляхом:

  1. заховання на полігонах для твердих побутових відходів

  2. знезаражування на території лікарень з наступним вивозом на полігон для твердих побутових відходів

  3. * спалювання в спеціальних пічах у лікарнях *

  4. використання ям Беккера

  5. всі відповіді правильні

 13. Вкажiть основнi показники, по яких можна робити висновки про ефективнiсть роботи споруд бiологiчної очистки стiчних вод?

  1. * Біохімічне споживання кисню БСК

  2. Залишковий хлор

  3. Суспендовані речовини

  4. рН

  5. Вміст розчиненого кисню в воді

 14. Вкажіть метеотропні реакції організму:

  1. Гафська хвороба

  2. * Гіпертонічні, криз, загострення ІХС

  3. Ботулізм

  4. Кесонна хвороба

  5. Висотна хвороба

 15. Вкажіть основні показники, по яких можна робити висновки про ефективність механічної очистки стічних вод?

  1. * Прозорість води, суспензовані речовини, колір і запах

  2. рН води

  3. Підвищена температура води

  4. Наявність плаваючої плівки на воді

  5. Біохімічне споживання кисню (БПК)

 16. Вкажіть схему очищення міських стічних вод:

  1. Механічне очищення – дезинфекція - біологічне очищення - утилізація осаду

  2. Біологічне очищення – дезинфекція

  3. Знешкодження, утилізація осаду – механічне очищення – дезинфекція

  4. * Механічне очищення – біологічне очищення – дезинфекція – утилізація осаду

  5. Біологічне очищення – утилізація осаду – дезинфекція

 17. Вода в пунктах другої категорії водокористування не повинна набувати запахів, що виявляються:

  1. при подальшому хлоруванні

  2. * безпосередньо

  3. при подальшому озонуванні

  4. через 1 годину після хлорування

  5. через 2 години після хлорування

 18. Встановлення порогової концентрації хімічної речовини по впливу на органолептичні властивості води здійснюється в експерименті з використанням:

  1. високочутливих лабораторних тварин

  2. * людей-волонтерів

  3. прецизійних методів физико-хімічного аналізу

  4. розрахункових методів на основі молекулярної структури речовини

  5. апаратури

 19. Гігієнічна ефективність очищення промислових стічних вод вважається достатньою, якщо:

  1. технічна ефективність роботи очисних споруд більше 90 %

  2. технічна ефективність роботи очисних споруд більше 98 %

  3. * концентрація хімічних речовин в контрольних створах водокористування відповідає ГДК

  4. технічна ефективність роботи очисних споруд більше 70 %

  5. сума відношень концентрацій окремих речовин у стічних водах до їхніх ГДК не повинна перевищувати 1,5

 20. Гігієнічна ефективність очищення стічних вод оцінюється за якістю води водного об'єкту в контрольному створі:

  1. * біля першого після спуску пункту водовикористання

  2. нище першого після спуску пункту водовикористання

  3. на 1 км вище місця спуску стічних вод

  4. на 1 км нище місця спуску стічних вод

  5. на 2 км нище місця спуску стічних вод

 21. Гігієнічна ефективність очищення стічних вод оцінюється по концентрації забруднень:

  1. у стічній воді після очищення

  2. у воді водного об'єкту в місці спуску

  3. * у воді біля першого після спуску пункту водокористування

  4. у воді водного об'єкту вище місця спуску стічних вод

  5. у воді водного об'єкту нижче місця спуску стічних вод

 22. Гігієнічна ефективність системи заходів щодо санітарної охорони водних об'єктів – це:

  1. відповідність складу стічних вод, що скидаються, затвердженим ГДС

  2. відповідність стану водного об'єкту екологічним вимогам

  3. * відповідність якості води водного об'єкту у пунктів водокористування 1 і 2 категорії санітарним правилам і нормам

  4. відповідність параметрів роботи очисних споруд будівельним нормам і правилам

  5. відповідність стану біоценозу водних об’єктів

 23. Гігієнічне значення вмісту азоту нітратів у грунті полягає в тому, що це –

  1. * показник давнього органічного забруднення

  2. показник свіжого органічного забруднення

  3. прямий показник фекального забруднення грунту

  4. показник чистоти грунту

  5. непрямий показник забруднення грунту

 24. Гігієнічне значення вмісту клостридії перфрінгенс полягає у тому, що це –

  1. * показник давнього органічного забруднення

  2. показник свіжого органічного забруднення

  3. прямий показник фекального забруднення грунту і показник чистоти грунту

  4. показник чистоти грунту

  5. непрямий показник забруднення грунту

 25. Гігієнічне значення вмісту яєць гельмінтів у грунті полягає в тому, що це –

  1. показник давнього органічного забруднення

  2. показник свіжого органічного забруднення

  3. * прямий показник фекального забруднення грунту

  4. показник чистоти грунту

  5. непрямий показник забруднення грунту

 26. Гігієнічну ефективність очищення промислових стічних вод при спуску їх у межі міста можна вважати достатньою, якщо:

  1. технічна ефективність роботи очисних споруд більше 90%

  2. технічна ефективність роботи очисних споруд більше 98%

  3. * концентрація хімічних речовин в стічних водах після очищення відповідає ГДК

  4. концентрація хімічних речовин в найближчому після спуску створі водокористування відповідає ГДК

  5. сума відношень концентрацій окремих речовин у стічних водах до їхніх ГДК не повинна перевищувати 1,5

 27. Головна причина зміни погоди:

  1. * Рух повітряних мас.

  2. Підвищена сейсмічна активність.

  3. Геомагнітні бурі.

  4. Підвищена сонячна активність.

  5. Руйнування озонового шару.

 28. Головними крітеріями при виборі земельних дільниць під будівництво полігонів твердих побутових відходів є:

  1. * достатність площі, можливість організації санітарно-захисної зони, грунтові і гідрогеологічні умови

  2. техніко-економічне обгрунтування, наявність перспективи розширення

  3. можливість організувати санітарно-захисну зону,

  4. розташування з урахуванням "рози вітрів", рівня стояння грунтових вод

  5. рівень стояння грунтових вод, спрямованість руху і швидкість грунтового потоку, можливість організації санітарно-захисних зон

 29. Гранично-допустиме скидання - це науково-технічний норматив, виконання якого забезпечує дотримання ГДК хімічних речовин:

  1. у стічних водах, що пройшли очищення

  2. у стічних водах в місці скидання їх у водоймище

  3. * у воді водного об'єкту біля найближчого після спуску стічних вод пункту водокористування

  4. у воді водного об'єкту вище 1 км за місце спуску стічних вод

  5. у воді водного об'єкту вище 2 км за місце спуску стічних вод

 30. Грунт, в якому колі-титр дорівнює 0,1, яєць гельмінтів не виявлено, а санітарне число дорівнює 0,79, за ступенем забруднення слід віднести до:

  1. чистого

  2. дуже забрудненого

  3. * малозабрудненого

  4. відносно безпечного

  5. небезпечного

 31. Дезадаптаційний метеоневризм – це синдром психоемоційного напруження (від психологічного дискомфорту до невротичного станів), що викликається дією метеофактора:

  1. Вірно, якщо цей синдром викликаний частою зміною погоди в місці проживання

  2. * Вірно, якщо синдром викликаний різкою зміною кліматичних умов

  3. Вірно, якщо синдром викликаний різкими перепадами чинників погоди протягом дня

  4. Невірно, дезаптационный метеоневроз виявляється у вигляді реакцій спастичного, гіпоксії типу в першу чергу з боку ССС і дихальної системи

  5. Невірно, метеоневроз пов'язаний не з метеофакторами, а з метгемоглобінемією, що виникає при зменшенні змісту кисню в повітрі

 32. Для знешкодження рідких відходів при каналізаційній системі очищення населених місць застосовуються:

  1. Поля асенізації

  2. * Аэротенк

  3. Ьіотермічні камери

  4. Поля заорювання

  5. Поля компостування

 33. Для знешкодження рідких відходів при каналізаційній системі очищення застосовуються:

  1. Поля асенізації

  2. Біотермічні камери

  3. * Аеробіофільтри

  4. Поля заорювання

  5. Поля компостування

 34. Для отримання однієї середньої проби грунту його необхідно відбирати:

  1. в чотирьох точках по периметру прямокутника

  2. * в п"яти точках "конвертом"

  3. в трьох точках по кутам трикутника

  4. в п"яти точках, відібраних довільно

  5. в одній точці довільно

 35. Для оцінки ефективності окремої очисної споруди відбір проб стічних вод проводять:

  1. На вході споруди.

  2. На виході споруди.

  3. У самій споруді.

  4. * На вході і на виході із споруди.

  5. У споруді і на виході із споруди.

 36. Для робочого селища з добовим водовідведенням 500 куб. м стічних вод найбільш доцільна наступна схема очисних споруд:

  1. * решітки-пісковловлювачі-двухярусний відстійник-поля фільтрації

  2. решітки-пісковловлювачі-горизонтальні відтстійники-аерофільтри-вторинні відстійники- контактні резервуари

  3. решітка- септик-поля підземної фільтрації

  4. решітки-пісковловлювачі-горизонтальний відстійник-аеротенк-вторинний відстійник-контактний резервуар

  5. решітки-пісковловлювачі-горизонтальний відстійник-контактний резервуар

 37. До відстійників для механічної очистки стічних вод і бродіння осаду відноситься:

  1. Горизонтальний

  2. Вертикальний

  3. * Двохярусний

  4. Радіальний

  5. Метантенки

 38. До групи організаційних заходів профілактики геліометеотропних реакцій та захворювань відносять:

  1. * Облік метеочутливих хворих;

  2. Нормалізація мікроклімату;

  3. Щадіння організму;

  4. Організація медичного прогнозування погоди.

  5. Повідомлення про медичний прогноз.

 39. До групи технологічних заходів щодо санітарної охорони грунту відносяться:

  1. Збір і видалення відходів

  2. збір, видалення і знешкодження відходів

  3. вибір земельних ділянок для полігонів поховання ТБО

  4. обгрунтування величини СЗЗ полігону поховання

  5. * створення маловідхідних виробництв

 40. До другої категорії санітарно-побутового водокористування відносяться:

  1. ставки

  2. малі річки

  3. * ділянки водного об'єкту, використовувані в цілях рекреації

  4. солоні озера

  5. канали

 41. До найкращої технології водоохорони належить такий метод очищення міських стічних вод:

  1. * Повне біологічне очищення

  2. Хімічне очищення з доочищенням

  3. Хлорування

  4. Знешкодження

  5. Відстоювання

 42. До наслідків опосередкованого впливу погоди на організм належать:

  1. * Метеотропні реакції

  2. Метеотропні захворювання.

  3. Тепловий удар.

  4. Сонячний удар

  5. Переохолодження.

 43. До непрямих джерел забруднення грунту відносяться

  1. викиди промислових підпрємств

  2. відпрацьовані гази авто і авіа- транспорту

  3. рідкі відходи зі ставків-накопичувачів

  4. * усе зазначене

  5. нічого з зазначеного

 44. До основної групи безпосередніх заходів профілактики геліометеотропних реакцій відносяться:

  1. Покращення житлово-побутових умов;

  2. Щадіння організму;

  3. * Загартування;

  4. Підвищення неспецифічної резистентності організму;

  5. Застосування хіміотерапевтичних засобів.

 45. До першої категорії санітарно-побутового водокористування відносяться:

  1. водосховища

  2. * ділянки водного об'єкту, використовувані як джерела питного водопостачання і водопостачання підприємств харчової промисловості

  3. ділянки водного об'єкту - нерестовища цінних порід риб

  4. озера і крупні річки

  5. ставки

 46. До профілактичних заходів медичного характеру щодо попередження метеопатичних реакцій відносять:

  1. * медичний прогноз погоди, щадний спосіб життя, лікарська терапія;

  2. медичний прогноз погоди, загартування, фізіотерапія;

  3. хіміотерапія, масаж, постільний режим;

  4. медикаментозне лікування, медичний прогноз погоди, фізичні вправи;

  5. організаційні заходи, умови праці і відпочинку, оптимізація способу життя.

 47. До профілактичних заходів соціального характеру щодо попередження метеопатій відносять:

  1. медичний прогноз погоди;

  2. * раціоналізація умов праці, відпочинку і способу життя;

  3. вітамінотерапія і гартування;

  4. особиста гігієна і загальнозміцнюючі заходи;

  5. організаційні і лікувально-профілактичні заходи.

 48. До прямих джерел забруднення грунту відносять:

  1. мінеральні добрива

  2. пестициди, які використовуються для протравлення насіння

  3. побутові і промислові відходи

  4. * усе перераховане

  5. усе перераховане, окрім промислових відходів

 49. До санітарно-показових мікроорганізмів у водному середовищі не відносяться:

  1. термотолерантні мікроорганізми

  2. загальні коліформи

  3. коліфаги

  4. * збудники кишкових інфекцій

  5. термостабільні мікроорганізми

 50. До санітарно-показових мікроорганізмів у водному середовищі відносяться:

  1. клебсиели

  2. гемолітичний стафілокок

  3. холерний вібріон

  4. * термотолерантні коліформні бактерії

  5. сальмонелли черевного тифу

 51. До споруд біологічного очищення стічних вод відноситься:

  1. метантенк

  2. * аеротенк

  3. первинний відстійник

  4. пісковловлювач

  5. грати

 52. До споруд для біологічного очищення стічних вод в природних умовах відносяться:

  1. аеротенк

  2. аерофільтр

  3. біофільтр

  4. * біологічний ставок

  5. метантенк

 53. До споруд для знешкодження надмірного мулу відноситься:

  1. аеротенк

  2. аерофільтр

  3. вторинний відстійник

  4. * метантенк

  5. біофільтр

 54. До споруд для механічного очищення стічних вод відноситься:

  1. біофільтр

  2. * горизонтальний відстійник

  3. аерофільтр

  4. поля фільтрації

  5. аеротенк

 55. До споруд механічного очищення стічних вод відноситься:

  1. метантенк

  2. аерофільтр

  3. біофільтр

  4. * первинний відстійник

  5. аеротенк-відстійник

 56. До типових метеотропних реакцій належать:

  1. Порушення сну.

  2. Фантомний біль.

  3. Запаморочення.

  4. * Біль у суглобах.

  5. Швидка втомлюваність.

 57. До якого методу очищення стічних вод відносять поля зрошень і фільтрації ?

  1. * Грунтового

  2. Штучного

  3. Механічного

  4. Біологічного

  5. Факультативного

 58. Дослідження по науковому обгрунтуванню ГДК хімічних речовин в грунті проводяться на всіх напрямках, окрім:

  1. у екстремальних лабораторних умовах

  2. у стандартних грунтово-кліматичних умовах

  3. * у натурних умовах

  4. на кібернетичних моделях

  5. на біологічних моделях

 59. Електричний стан атмосфери обумовлений:

  1. * Іонізацією повітря, електричним полем атмосфери, наявністю газових розрядів

  2. Механічними властивостями повітря

  3. Тільки іонізацією повітря

  4. Хімічними властивостями повітря

  5. Радіоактивністю

 60. Ефект осадження у первинних відстійниках залежить від:

  1. Вихідних концентрацій завислих і осілих частин та їх співвідношення.

  2. Часу відстоювання.

  3. * Температури стічних вод

  4. Конструктивних особливостей споруди

  5. Від усіх перелічених показників.

 61. З гігієнічних позицій забруднення грунту – це:

  1. * присутність хімічних речовин і біологічних агентів в неналежних кількостях, в неналежний час, в неналежному місці

  2. статистично достовірне відхилення від природного складу аналогічного типу грунту

  3. перевищення ГДК екзогенних хімічних речовин в грунті

  4. неправильне співвідношення в грунті біогенних елементів

  5. наявність в грунті мікроорганізмів

 62. З гігієнічної точки зору найбільш значущим методом знешкодження твердих побутових відходів є:

  1. Спалювання

  2. Захоронення

  3. Складування

  4. * Компостування

  5. Сортування

 63. Завдяки чому на поверхні повільно діючих фільтрів відбувається затримання і загибель бактерій та яєць гельмінтів і мінералізація органічних речовин?

  1. Накладанню на поверхню фільтрів спеціальної тканини.

  2. * Утворенню біологічної плівки.

  3. Накладанню на поверхню фільтрів поліетиленової сітки з дрібними отворами.

  4. Утворенню плівки із розчинених у воді солей металів.

  5. Флокулянтам, що випали в осад.

 64. Завдяки якому методу очищення води пришвидшується осадження завислих в ній часток, усувається колірність води і скорочується тривалість процесу фільтрації?

  1. Хлорування.

  2. Озонування.

  3. * Коагулювання.

  4. Дезодорування.

  5. Фторування.

 65. Замовниками розробки нормативів ГДС забруднюючих речовин , що скидаються у водні об'єкти, виступають:

  1. * Водокористувачі

  2. Органи влади

  3. Органи Мінекобезпеки

  4. Міністерство охорони здоров’я

   Каталог: data -> kafedra -> internal
   internal -> Модуль Медичні знання та прийняття рішень в медицині. Текстові тестові запитання
   internal -> Розпорядження начальника судово-медичного бюро
   internal -> 4 лінія Психіатрія – «Обстеження хворого на шизофренію»
   internal -> A. Магнітно-резонансна томографія
   internal -> Ранні симптоми алкоголізму
   internal -> Амнестичне дезорієнтування найбільш характерне для: (мал. 102)
   internal -> Тестові завдання
   internal -> Ситуаційні задачі
   internal -> Робоча програма з курсу соціологія,, для студентів стоматологічного факультету
   internal -> Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання


   Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал