Модуль «Психологія управління» (Розробник Т. М. Хлєбнікова) Психологічний клімат в колективіСкачати 77.76 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір77.76 Kb.
Модуль «Психологія управління»

(Розробник Т.М.Хлєбнікова)

Психологічний клімат в колективі.

Мета: Використовуючи метод експертних оцінок, визначити особливості міжособистісних стосунків, що склались в педагогічному колективі та дати свої зауваження та пропозиції.

Згідно з загальноприйнятими положеннями, психологічний клімат ко­лективу розглядається в контексті таких понять, як духовна атмосфера, емо­ційний настрій, стиль, окраска спілкування, які кінець кінцем визначають ставлення один до одного та до роботи. В психології управління психологіч­ний клімат визначається як якісна сторона міжособистісних відносин, яка сприяє чи перешкоджає продуктивній спільній діяльності членів колективу, всебічному розвитку особистості кожної людини.

Отже, наявність здорового психологічного клімату в колективі - один з показників його зрілості, результат великої роботи керівництва та громадсь­кості. При вивченні психологічного клімату можна використати метод експе­ртних оцінок. Суть його в тому, що первинну інформацію, яка потім стане об'єктом аналізу, можна отримати, опитавши більшість, або всіх членів ко­лективу. Більш надійні результати одержують в тих випадках, коли відповіді "експертів" (тобто членів колективу) будуть анонімними.

Нижче приведена методика дає можливість одержати достатню інфо­рмацію про те, наскільки близький до оптимального (або далекий від цьо­го) психологічний клімат в даному колективі на момент проведення дослідження.

Перед вами таблиця, в який дві колонки з протилежними за змістом твердженнями. Кожне з них - своєрідний параметр психологічного клімату колективу.

В лівій колонці - твердження, які відповідають ознакам здорового клімату, в правій - нездорового (тобто антипод кожного твердження). Між антиподами п'ятибальна шкала. Кожному учаснику дослідження необхідно в кожній парі тверджень поставити ту оцінку, яка, на цього думку, відпові­дає характеру міжособистісних стосунків, що склались в колективі. Кінце­вий показник характеристик психологічного клімату у даній шкалі знахо­диться в діапазоні від 65 до 13 балів (65 - здоровий психологічний клімат, 13 - нездоровий ). Одержавши відповіді членів колективу, вивівши серед­нє, можна побачити не тільки загальну характеристику клімату, але й в якому напрямку треба працювати з колективом з метою оптимізації психологічного клімату.

Наслідки Вашого дослідження та їх аналіз подайте у письмовому ви­гляді, звернувши увагу на позитивні сторони спілкування в даному колек­тиві. Вискажіть також свої пропозиції з удосконалення психологічного клі­мату. Первинний матеріал та свій аналіз приєднайте до звіту про стажування.№ п/п

Ознаки здорового психо­логічного клімату

Шкала оцінки

Ознаки нездорового психологічного клімату

5


4

3

2

1
1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Я рідко бачу на початку ро­бочого дня похмурі й нудні обличчя своїх колег.
Більшість членів ко­лективу приходить на роботу з повсякден­ним настроєм, не від­чуваючи піднесення.

2.

Більшість із нас радіє, коли з'являється можливість по­спілкуватися один з одним.
Члени нашого колек­тиву виявляють бай­дужість у спілкуванні.

3.

Доброзичливість та інтона­ція довір'я переважають у нашому діловому спілку­ванні.
Нервозність, наявна чи потайна роздрато­ваність забарвлює на­ші ділові відносини.

4.

Успіхи кожного з нас щиро радують усіх і майже ні в кого не викликають заздро­щів.
Успіхи майже кожно­го з нас можуть ви­кликати хворобливу реакцію інших.

5.

У нашому колективі новачок швидше зустріне доброзич­ливість і привітність.
У нашому колективі новачок ще довго буде почувати себе "чужа­ком".

6.

У разі неприємностей ми не поспішаємо звинуватити один одного, а пробуємо

спокійно розібратися в при­чинах.


У разі неприємностей у нас будуть намага­тися звалити провину один на одного або знайдуть "винного".

7.

Коли поряд з нами наш ке­рівник, ми почуваємо себе природньо та захищено.
У присутності керів­ника багато з нас по­чуваються скуто і на­пружено.

8.

У нас прийнято ділитися

своїми сімейними радощами

та турботами.

Багато з нас віддають перевагу принципам "своє носити при со­бі".

9.

Раптовий виклик до керів­ника у більшості з нас не викликає негативних емо­цій.
Раптовий виклик до керівника у багатьох з нас супроводжується негативними емоція­ми.

10.

Порушник трудової дисципліни

буде у нас давати відповідь

не тільки керівнику, а й

всьому колективу.


Порушник трудової дис­ципліни буде у нас да­вати відповідь тільки керівнику.

11.

Більшість критичних заува­жень ми висловлюємо один-одному тактовно, виходячи з кращих намірів.
У нас найчастіше кри­тичні зауваження но­сять характер наявних або потайних випад­ів.

12.

Поява керівника у нас ви­кликає помітне пожвавлен­ня.
Поява керівника у бі­льшості з нас особли­вого захоплення не викликає.

13.

У нашому колективі глас­ність - це норма життя.
До справжньої гласно­сті в нашому колекти­ві ще далеко.

Здоровий нездоровій

ПК ПК


65 39 13

Рекомендованалітература:  1. Анікєєва Н.П. Психологічний клімат в колективі. М. :Просвещение, 1989.

  1. Шакуров Р.Х. Директор школи и микроклимат учительского коллектива. М.:3нание, 1979.

  2. Шпалінський В.В., Бєлавіна Т.І. Вступ до прикладної соціальної психоло­гії особистості і колективу. X.: ХДПУ, 1991.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка