Мистецтво України І половини ХVІІ століттяСкачати 78.68 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір78.68 Kb.
Тема уроку: Мистецтво України І половини ХVІІ століття

Мета уроку: визначити стан розвитку культури в Україні в першій половині ХVІІ століття, охарактеризувати вплив даних умов на розвиток мистецтва; розвивати в учнів уміння самостійно працювати з різними джерелами інформації і на їх основі визначати характерні особливості розвитку українського мистецтва, робити висновки і узагальнення, формувати в учнів уміння працювати з ІКТ; виховувати національно-патріотичні і естетичні почуття.

Прогнозуючі результати:

Учні зможуть:


 • визначити стан розвитку культури в Україні в першій половині ХVІІ століття;

 • характеризувати вплив даних умов на розвиток мистецтва;

 • називати імена видатних діячів культури і мистецтва; оцінювати їх діяльність;

 • розпізнавати і описувати історичні пам’ятки мистецтва;

 • працювати з різними джерелами інформації;

 • працювати з ІКТ;


Тип уроку: комбінований

Обладнання: комп’ютерна презентація

Хід урокуІ. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь.

На минулому уроці ми познайомилися з досягненнями освіти, літератури, друкування у І половині ХVІІ століття. Давайте пригадаємо, про що йшла розмова на попередньому уроці і виконаємо таку вправу.Завдання 1. Ви отримуєте куб із запитаннями. Запитання різної складності. Давши відповідь на запитання ви передаєте куб іншому.

Вправа «Кубування»

1 група

 1. У якому році була заснована Києво-Могилянська академія?

 2. Хто заснував академію?

 3. Які дві школи об’єдналися, утворивши Києво-Могилянська академію?

 4. Що ви знаєте про діяльність Київської братської школи?

 5. Якою мовою здійснювалося викладання у Києво-Могилянській академії?

 6. Як жили студенти Києво-Могилянської академії?

2 група

1. Що таке панегірики? 1. Які теми були найбільш популярні у літературі?

 2. Якою мовою писалися твори ?

 3. Про що розповідалося в «Требнику», виданому П. Могилою?

 4. Який підручник, виданий у 1619 році був основним у викладанні граматики до кінця ХVІІІ століття?

 5. Чи розвивалася українська мова у І половині ХVІІ століття?

Завдання 2 Виконайте тестові завдання.

 1. Автор «Віршів…», написаних на смерть гетьмана П.Сагайдачного

а) М. Смотрицький б) К.Сакович г) Є.Плетенецький

2. До якого братства вступив гетьман П. Сагайдачний «з усім Військом Запорозьким»а) Київського Богоявленського братства в) Луцьке братство

б) Львівського Успенського братства

3. Як називається твір, написаний у 20-х роках ХVІІ століття, у якому описані історичні події ХІІІ - ХVІІ ст.?

а) «Требник» б) «Хронограф» г) «Палінодія»

4. Найвизначніший узагальнюючий літопис першої половини ХVІІ століття:а) Київський літопис б) Густинський літопис г) Львівський літопис

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

На сьогоднішньому уроці ми продовжимо знайомство з українською культурою. Тема нашого уроку: «Мистецтво І половини ХVІІ століття».

- Які ви можете назвати позитивні та негативні фактори, що впливали на розвиток української культури взагалі?

ІV. Вивчення нового матеріалу.

План вивчення нового матеріалу.

1. Особливості розвитку мистецтва І половини ХVІІ століття

2. Усна народна творчість

3. Театр

4. Архітектура

5. Образотворче мистецтво та музика

І. Усна народна творчість.

Початок ХVІІ століття - період розквіту українського епосу. Народна творчість була представлена думами, історичними піснями. На уроках української літератури ви вже знайомилися з цими літературними жанрами. Давайте пригадаємо: • Що таке дума? (відповіді учнів)

Думи – це пісні оповіді, поетичні сюжетні твори, в яких епічна оповідь переплітається з відступами. Думи зародилися у козацькому середовищі і поширилися по всій Україні. Дума відрізнялася від пісень своєю формою і способом виконання.

- Що і кого оспівували думи?

Виконували думи кобзарі, бандуристи. Мандруючи від села до села, кобзарі несли людям не тільки інформацію про різні події, а й ідеї єднання народу в боротьбі з чужинцями. До відомих дум того часу належать «Маруся Богуславка», «Втеча трьох братів із города Азова з турецької неволі». Вид мистецтва кобзарство зберігся і до наших днів.


 • Як наш край пов'язаний із кобзарством? (Розповідь учнів про Остапа Вересая)

Важливе місце в усній народній творчості того періоду займали історичні пісні. У них прославлялася мужність, незламність духу козаків.

Думи та історичні пісні тісно пов’язані з тими історичними подіями, які відбувалися на Україні. Вони передавали той дух і настрій, який панував на українській землі.

На жаль, усна народна творчість не записувалася. Ми не знаємо імен виконавців, авторів епічних та ліричних творів.

ІІ. Театральне мистецтво

Новим явищем в українській культурі того часу стало створення шкільних театрів. Вчителі братських шкіл писали вірші, діалоги. Акторами ставали підготовлені учні. Видовища проводили на шкільних подвір’ях, церковних дворах. Серед збережених унікальних драматичних творів є «Трагедія руська», у якій дійові особи вели діалоги українською мовою.

Спочатку в шкільних театрах ставили п’єси на релігійно-церковні теми, а згодом поширилися комедії на побутові теми. До наших днів дійшла в уривках драма Якова Гаватовича «Усікновення голови Івана Предтечі».

У антрактах між основними діями вставлялися інтермедії – невеличкі розважальні драматичні твори, які виконують між актами вистави.

Вперше в українській літературі з’являється образ простої людини – селянина.

У кінці ХVІ на початку ХVІІ століття в Україні зароджується мандрівний ляльковий театр – вертеп.

Вистава відбувалася на спеціально виготовленій дерев’яній сцені заввишки з людський зріст. Верхній ярус був призначений для показу вистав релігійного змісту, нижній – для комічних побутових сцен. Авторами і виконавцями були учні братських шкіл. Театр виступав з виставами на ярмарках, сільських майданах. Говорячи за лаштунками від імені ляльок, у гумористичній формі висміювалися зажерливість, нечесність, несправедливість та інші людські вади.

Театральне мистецтво збагатило культурне життя українського народу.ІІІ. Архітектура

У І половини ХVІІ століття як і в ХVІ столітті для цього виду мистецтва характерним було спорудження замків, храмів (добудова). Великого розмаху набуло цивільне будівництво приватних міських будинків багатих городян.

- Давайте переглянемо слайди і пригадаємо архітектурні будівлі ХVІ століття.

У добу бароко в архітектурі, образотворчому мистецтві захоплювалися пишністю форм, декоративністю. У оздобленні будинків використовували образи з античної міфології і мистецтва. Давайте познайомимося з презентацією «Архітектура І половини ХVІІ століття», яку готувала перша група учнів.

(показ презентації)

Питання: Що спільного та відмінного у архітектурі ХVІ і ХVІІ століття?

V. Образотворче мистецтво, гравюра, музика.

Значного розвитку у цей період набуває також образотворче мистецтво, гравюра, музика.

Основними видами живопису залишалися як і в ХVІ столітті фреска та іконопис.


 • Що таке фреска?

Українські митці вносили свої риси у іконопис, сворюючи свій власний іконописний стиль з улюбленими сюжетами. Це Христо-виноградар, Юрій-Змієборець, Покрова. У XVII ст. архангела Михаїла малювали сповненим сили воїном у лицарському вбранні. Особливою шаною і теплом сповнені ікони Пресвятої Богородиці, Параскеви П’ятниці, яка за віруванням приносить добробут у дім.

До найкращих зразків української іконографії можна віднести розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври, Богородчанський іконостас у Манявському скиті в Галичині, який створений видатним маляром різблярем Іовом Кондзелевичем.

Оригінальним національним явищем стали народні ікони — так звані Козацькі Покрови, на яких зображувалися козаки, старшини, гетьмани. Малярі ікон були здебільшого анонімні. Вони рідко залишали на творах своє ім'я.

У І половини ХVІІ століття набуває розвитку портретний живопис.

Складовою храмового живопису стає ктиторський портрет, тобто зображення історичних осіб, які жертвували на будівництво храмів, уславилися благодійними ділами. Прикладом можна назвати портрет князя К.Острозького.

У І половини ХVІІ століття набуває розвитку портретний живопис.

З розвитком книгодрукування у художньому оформленні стала використовуватися гравюра. Гравюра – зроблений на папері відбиток із зображенням, яке вирізане на дошці. Сюжети гравюр бралися із Біблії. Пізніше з’явилися гравюри з побутовими сценками. Своїми гравюрами славилися друкарні Києво-Печерського монастиря та Львова. Відомими майстрами гравюри були Тарас Земка та Тимофій Петрович, якому належить відоме зображення гетьмана Сагайдачного на коні.

Значного розвитку у І половині XVIІ ст. набуло музичне мистецтво.

З цим питанням нас познайомить друга група учнів.

(перегляд презентації)Питання: Що спільного та відмінного у музиці ХVІ і ХVІІ століття?

Широкого розвитку у І половині ХVІІ століття , також, набули:

- сфрагістика – виготовлення печаток для приватних осіб,

- геральдика – оформлення гербів магнатів,

- людвисарство – лиття з міді,

- конвісарство – лиття із золота.VІ. Закріплення.

1. Встановіть співвідношення

Митець Твір


 1. Іов Кондзелевич 1. Гравюра із зображенням П.Сагайдачного

 2. Тимофій Петрович 2. Драма «Усікновення голови Іоанна Хрестителя»

 3. Микола Петрахнович 3. Богородчанський іконостас

 4. Якуб Гаватович 4. Портрет Варвари Лангиш

 5. Леонтій 5. Церква Різдва у Тернополі

2. Як ви можете прокоментувати слова архидиякона П.Алеппського:

1 група «Починаючи з міста Рашкова над р. Дністром, тобто по всій козацькій землі, ми помітили прегарну рису, що нас дуже здивувала: всі вони, за малим винятком, навіть здебільшого їхні жінки та дочки, вміють читати та знають порядок богослужіння і церковний спів. Крім того священники вчать сиріт і не дозволяють, щоб вони тинялися неуками по вулицях»

2 група. «Перебуваючи перед тим у неволі та рабстві, тепер козаки живуть у радощах…спорудили соборні церкви, створили боголіпні ікони, чесні і божественні іконостаси. Як ми зауважили, церкви одна від одної величніші, кращі, гарніші, вищі і біліші; іконостаси та ікони одні від одних кращі і досконаліші, навіть сільські церкви одна від другої кращі…»

3. Відгадайте кросвордVІІ. Підсумок уроку. Домашнє завдання. Підготувати реферат «Мистецтво Чернігівщини у І половині ХVІІ століття»


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка