Місцева демократія – орієнтири на європейські стандартиСкачати 93.39 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір93.39 Kb.


Матеріали до загальнообласного

Дня інформування населення

26 жовтня 2010 року

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

(до проведення Європейського тижня місцевої демократії)

15 жовтня 2007 року на 15-й сесії Конференції європейських міністрів, відповідальних за місцеве і регіональне управління (м.Валенсія, Іспанія), Радою Європи та Європейським Комітетом з питань місцевої і регіональної демократії започатковано щорічну загальноєвропейську кампанію «Європейський тиждень місцевої демократії».

Метою Тижня, який включає одночасне проведення національних і місцевих заходів в усіх країнах-членах Ради Європи, є активізація процесів поширення інформації щодо принципів, надбань і досягнень функціонування місцевої та регіональної демократії в Європі, сприяння обізнаності громадян щодо можливостей вирішення питань місцевого значення та їх залучення до прийняття управлінських рішень.

В Україні щорічне проведення відповідних заходів запроваджено Указом Президента України від 27 вересня 2007 року № 922/2007 «Про Європейський тиждень місцевої демократії».


9 листопада 1995 року Україна набула членства у Раді Європи, основній міжнародній політичній організації Європи. Метою Ради Європи, згідно Статуту, є досягнення більшої інтеграції між її членами задля збереження та втілення у життя спільних ідеалів і принципів, а також сприяння економічному та соціальному прогресу. Діяльність Організації охоплює такі сфери суспільного життя, як права людини, засоби масової інформації, правове співробітництво, соціальне єднання, охорона здоров’я, освіта, культура, культурна спадщина, спорт, молодь, місцева демократія і транскордонне співробітництво, навколишнє середовище і регіональне планування.

Основним міжнародно-правовим документом для країн-членів Ради Європи, який містить стандарти щодо організації управління на місцях на засадах місцевого самоврядування, є Європейська хартія місцевого самоврядування. 15 липня 1997 року Україна ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування без застережень.

На виконання рішень ІІІ-го Варшавського саміту голів урядів та керівників держав-членів Ради Європи було розроблено Європейську Стратегію інновацій та доброго врядування на місцевому рівні, що здобула підтримку на 15-й Європейській конференції міністрів, відповідальних за місцеве та регіональне управління (м.Валенсія, 15-16 жовтня 2007 року) та була затверджена Комітетом Міністрів Ради Європи у 2008 році.

Ухвалення Європейської Стратегії є надзвичайно важливим кроком у подальшому розвитку місцевої демократії, адже однією з основних передумов реформування системи місцевого самоврядування як в Україні, так і в інших європейських країнах є спроможність місцевих влад ефективно реалізовувати зростаючу кількість повноважень, що передається їм органами центральної влади з метою надання більш якісних послуг населенню.Метою Стратегії є мобілізація і стимулювання діяльності усіх суб’єктів (центральних та місцевих органів влади, національних асоціацій органів місцевого самоврядування, громадських організацій, наукових установ, учбових закладів, широкого кола громадськості тощо) з метою посилення системи демократичного самоврядування, розвитку місцевої демократії, покращення менеджменту управління та якості послуг, що надаються громадянам.
Переслідуючи ці завдання, реалізація Стратегії має сприяти досягненню наступних результатів:

- громадяни мають бути в центрі усіх найбільш важливих демократичних процесів у суспільстві;

- органи місцевого самоврядування повинні постійно удосконалювати систему управління та надання послуг відповідно до 12-ти принципів, визначених у Європейській Стратегії;

- органи центральної влади мають забезпечити створення і підтримку інституційних передумов для розвитку місцевої демократії та вдосконалення системи місцевого самоврядування у відповідності до Європейської Хартії місцевого самоврядування та інших правових інструментів Європейських інституцій у галузі місцевого та регіонального розвитку.Основними принципами Європейської Стратегії є:

 1. Чесне проведення виборів, представництво та участь, щоб забезпечити реальні можливості для всіх громадян мати свій голос у вирішенні місцевих справ;

 2. Чутливість – для відповідного реагування органів місцевої влади на законні очікування та потреби громадян;

 3. Ефективність і результативність і, при цьому, найбільш раціональне використання ресурсів;

 4. Відкритість і прозорість, щоб забезпечити публічний доступ до інформації та полегшити розуміння щодо ведення суспільних справ;

 5. Верховенство права, з метою забезпечення справедливості та політичної нейтральності місцевої влади у своїй діяльності;

 6. Етична поведінка – для переваги суспільних інтересів над приватними;

 7. Компетентність та спроможність, щоб забезпечити здатність представників та посадових осіб місцевої влади виконувати свої обов’язки;

 8. Інновації та відкритість до змін – для здобуття користі від нових рішень і кращих практик;

 9. Надійний фінансовий менеджмент, щоб забезпечити ощадливе та продуктивне використання публічних фінансів та інших матеріальних коштів;

 10.  Сталий розвиток та орієнтація на довгострокові результати, щоб враховувати інтереси майбутніх поколінь у збереженні національної (місцевої) спадщини;

 11.  Права людини, культурна різноманітність та соціальне згуртування, з метою забезпечення захищеності та поваги до усіх громадян;

 12.  Підзвітність – для відповідальності посадових осіб місцевої влади за свої дії.

З метою належної імплементації Європейської Стратегії інновацій та доброго врядування на місцевому рівні в Україні Міністерством регіонального розвитку та будівництва у співробітництві з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, громадськими організаціями та науковими установами, експертами було утворено робочу групу та ухвалено детальний план з впровадження Стратегії.

Заходи з реалізації Стратегії було розпочато шляхом проведення міжнародної конференції 27 січня 2009 року за участю представників Секретаріату Ради Європи, центральних та місцевих органів виконавчої влади України, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, міжнародних організацій, експертів тощо. Під час заходу було презентовано досвід пілотних країн з питань імплементації Стратегії у 2008 році (Болгарії та Норвегії), а також рекомендації експертів РЄ щодо реалізації заходів з впровадження Стратегії.

З метою забезпечення послідовної імплементації згаданої ініціативи Ради Європи в Україні було утворено коаліцію громадських організацій «За сприяння реформі децентралізації та впровадження Європейської стратегії щодо інновацій та гарного врядування на місцевому рівні».

За результатами консультацій з національними асоціаціями органів місцевого самоврядування, громадськими організаціями, міжнародними донорськими організаціями було сформовано список з 39 пілотних громад для впровадження Європейської Стратегії та її основних принципів. На сьогодні до цього списку входять понад 50 громад.

Робочою групою було також вирішено, що на першому етапі реалізації Стратегії (впродовж 2009 року), мають бути здійснені заходи щодо впровадження 2-х принципів Стратегії: чесне проведення виборів, представництво та участь; етична поведінка.

Крім того, розпочато підготовку до впровадження наступних двох компонентів Стратегії: сталий розвиток, орієнтація на довгострокові результати та надійний фінансовий менеджмент. Так, 11-12 червня 2009 року Мінрегіонбудом у співробітництві з Радою Європи було організовано міжнародну конференцію СЕМАТ на тему «Комплексний підхід до збалансованого сталого просторового розвитку Європейського континенту», а також було вивчено та адаптовано для використання в Україні діагностичний інструмент Ради Європи з питань контролю показників місцевих фінансів.

Впровадженню Європейської Стратегії інновацій та доброго врядування на місцевому рівні в Україні також сприяло проведення у Києві 21-23 жовтня 2009 року 5-ї сесії Форуму Ради Європи «За майбутнє демократії», який є подією загальноєвропейського значення, що проводиться щорічно в одній з держав-членів Ради Європи з метою обговорення найбільш актуальних питань розвитку демократії та розбудови громадянського суспільства.


У рамках Європейського тижня місцевої демократії 15 жовтня 2010 року в м.Бориспіль Київської області, відбулася національна конференція з питань реалізації Європейської стратегії інновацій та доброго врядування на місцевому рівні.

Конференція була організована Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, Бориспільською міською радою та Радою Європи за підтримки Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, Посольства Королівства Норвегії в Україні, Центру досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі, Коаліції громадських організацій «За сприяння реформі децентралізації та впровадження Європейської стратегії інновацій та доброго врядування на місцевому рівні», а також асоціацій органів місцевого самоврядування, які діють у сфері місцевого та регіонального розвитку.

Під час заходу було представлено та обговорено результати реалізації Європейської стратегії інновацій та доброго врядування на місцевому рівні у 2010 році, презентовано кращі українські та міжнародні практики щодо впровадження принципів доброго врядування на місцевому рівні. За результатами конференції було погоджено план заходів щодо впровадження Європейської стратегії інновацій та доброго врядування на місцевому рівні на наступний 2011 рік.
У рамках Європейського тижня місцевої демократії на Рівненщині було проведено низку заходів, що сприяли залученню громадян, у тому числі молоді, до справ місцевого самоврядування та кращому усвідомленню ними європейського вектора розвитку нашої держави.

Так, упродовж 11 – 17 жовтня ц.р. у сільських, селищних, міських радах області проведено дні відкритих дверей, відкриті засідання рад, громадські слухання з важливих питань місцевого значення, прийоми громадян, презентації діяльності рад, спілкування населення з депутатами, посадовими особами місцевого самоврядування, співробітниками виконавчих органів влади.

13 жовтня в Дубровицькій райдержадміністрації у рамках заходів Європейського тижня місцевої демократії відбулося засідання громадської гуманітарної ради при райдержадміністрації під керівництвом заступника голови райдержадміністрації О.Гребень, на якому, зокрема, розглянуто питання щодо актуальних проблем розвитку місцевої демократії в Україні.

У навчальних і бібліотечних закладах Рівненщини проведено низку комунікативних заходів, семінарів, круглих столів, лекцій, відкритих уроків просвітницького характеру.

Зокрема, у ВНЗ І-ІV рівня акредитації підготовлено інформаційні повідомлення на заняттях соціально-гуманітарного циклу на тему «Європейський досвід місцевого самоврядування; проведено лекційні заняття на теми: «Традиція місцевого самоврядування українських міст», «Модель сучасної демократії в Україні», «Громадянське суспільство в Україні: особливості формування», «Основи місцевої демократії», «Європейські пріоритети розвитку місцевої і регіональної демократії»; організовано тематичні книжкові виставки «Роль громади: від Русі до України», в гуртожитках – виховні години «Місцеве самоврядування – основа демократії в Україні», «Європейські орієнтири місцевого та регіонального розвитку».

У навчальних закладах області проведено тематичні семінари, круглі столи, відкриті уроки за участю представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, провідних науковців, студентської, учнівської молоді, громадськості.

Так, круглі столи на теми: «До місцевої демократії – через партнерство влади та громади» та «Практика захисту прав людини в національних судах та Європейському суді з прав людини» відбулися у РДГУ; «Розвиток демократії в Рокитнівському районі» – у Рокитнівському медучилищі; «Актуальні проблеми розвитку місцевої демократії в Україні» – у Дубенському коледжі РДГУ.

13 жовтня на базі Рівненського державного аграрного коледжу проведено науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми розвитку місцевої демократії в Україні» за участю депутата обласної ради Д.Диновського та депутата Рівненської міськради О.Торкунова. 14 жовтня голова Острозької міськради Т.Пустовіт прочитав лекцію для студентів першого курсу Національного університету «Острозька академія» на тему «Проблеми та досягнення місцевого самоврядування».

В обласній державній бібліотеці організовано: книжкові виставки «Україна – європейська держава», «Місцеве самоврядування в Україні», «Партнерство влади та громади-запорука розбудови демократичного суспільства»; інформаційний огляд друкованих та електронних джерел із питань євроінтеграції; ознайомлення з «Урядовим сайтом для юних громадян» (структура та історія державної влади в Україні, робота Кабінету Міністрів та органів виконавчої влади, владні повноваження, інформація про державу, права та обов’язки громадян) на сайті бібліотеки в рубриці «Електронне урядування»; екскурсії з відвідуванням Центру європейської інформації.

В обласній бібліотеці для юнацтва оформлено тематичну книжково-ілюстративну виставку «Місцеве самоврядування: європейський досвід та особливості української моделі», а також для студентів Рівненського технічного коледжу проведено годину громадянської культури «Місцеве самоврядування – гарант демократизації суспільства».Тематичні виставки та інші заходи, присвячені Європейському тижню місцевої демократії, були проведені в усіх бібліотеках області. Крім того, в бібліотеках діють стенди «Влада інформує», де подано структуру органів місцевої влади, висвітлюються актуальні проблеми громадськості, нормативні документи влади.
Загалом проведення Європейського тижня місцевої демократії є доброю нагодою не лише для кращого залучення громадян до місцевого самоврядування, але й для підтвердження європейського вибору нашої країни.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка