Міністерство юстиції України Лубенське міськрайонне управління юстиціїСкачати 404.4 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір404.4 Kb.
#50152
ТипПрограмаМіністерство юстиції України

Лубенське міськрайонне управління юстиції

УЗАГАЛЬНЕННЯ СТАНУ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ

у Ісківській ЗОШ І-ІІІ ступенів

м. ЛУБНИ - 2014


Представлені матеріали можуть бути використані для організації право освітньої, право виховної роботи, та при проведенні Місячників (тижнів, декад) правових знань: директорами ЗНЗ, ДНЗ, заступниками директорів із виховної роботи, педагогами-організаторами, вчителями курсу “Основи правознавства”.

Добірку підготувала Павленко Ірина Олександрівна – провідний спеціаліст Лубенського міськрайонного управління юстиції, за матеріалами перевірки стану правової освіти у Ісківській ЗОШ, що проводились у лютому 2014 року

ЗМІСТ

Вступ


 1. Відомості про керівництво навчального закладу. Відомості про особу, на яку покладено обов’язок здійснення правовиховної роботи серед учнів - 6

 2. Виконання вимог Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 N 992, Програми правової освіти населення Полтавської області на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 01.02.2011; Програма правової освіти населення Лубенського району на 2009 – 2012 рр., затверджена рішенням сесії Лубенської районної ради від 29 липня 2009 року - 7

 3. Стан організації навчально-виховного процесу – 8

 4. Рішення, розпорядження керівника навчального закладу, пов'язаних з викладанням дисциплін права та організацією правовиховної роботи - 11

 5. Навчально-методична база, відповідність чинному законодавству підручників, посібників, іншої правової літератури та актуальність друкованих видань – 14

 6. Наявність наочних матеріалів, окремого кабінету для вивчення правознавства, кутка права - 17

 7. Форми правового навчання та виховання, наявність заходів з правовиховної роботи та профілактики правопорушень, стан дисципліни, відвідування, факти порушення учнями громадського порядку та законодавства – 18

 8. Рівень якості роботи з батьками (особами, що їх замінюють), педагогічними працівниками з підвищення рівня правових знань, налагодження зв'язків з правоохоронними органами, відділами у справах неповнолітніх, у справах сім'ї та молоді, центрами соціальних служб для молоді - 24

Додаток - 28

ВСТУП

Виховання – це процес формування та розвитку особистості. З усім складним світом навколишньої дійсності дитина вступає у безкінечне число відносин, які ускладнюються з моральним і фізичним зростанням самої дитини. Спрямувати цей розвиток і керувати ним – завдання кожного вчителя.

Відродження козацьких традицій є надзвичайно потрібною і важливою справою. Постане сучасне українське лицарство – духовно постане Україна. Сьогодні нам належить продовжити велику місію козацтва. Виховання на кращих традиціях нашого народу дає можливість сформувати в учнів школи патріотичні почуття, національну свідомість, духовно-моральну культуру, основні засади «Я-концепції» особистості, екологічну та естетичну культуру.

Навчально-виховний процес у нашій школі здійснюється відповідно Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» та іншими нормативно-правовими документами. Основним документом в організації виховної роботи є Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», також, керуємося методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України з питань організації виховної роботи у навчальних закладах на навчальний рік.

Загальновідомо, що поглиблення і примноження козацько-лицарських традицій в сучасних умовах сприяє нарощенню зусиль державотворчого спрямування, піднесенню духовності як кожної особистості зокрема, так і всього народу, суспільства в цілому. Саме тому, виховна робота в Ісківській ЗШ І-ІІІ ступенів базується на основних ідеях школи козацького лицарства і виходить з таких позицій:

– визнання того, що школа – навчальний заклад, покликаний відповідати потребам і умовам сучасного стану соціального розвитку України та забезпечувати освітні потреби в першу чергу;

– школа має бути конкурентноздатною й престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівні.

Ми намагаємося реалізувати ідеї козацтва в різних видах діяльності позакласної та позаурочної роботи: гуртковій, профільній, спортивній, художньо-естетичній, максимально сприяючи духовному розвитку і самовизначенню особистості дитини. 

У процесі реалізації виховної системи школи в дусі козацького лицарства вчителі Ісківської ЗШ І-ІІІ ступенів використовують різноманітні методи, прийоми та засоби виховання.

Методи виховання: інтерактивні, вербальні, спостереження, тестування, впливу, переконання, мотивування та ін.

Засоби виховання: праця; навчання; спілкування; слово; мистецтво; спорт; гра; елементи соціального середовища; робота в шкільному учнівському самоврядуванні; шкільний музей.

Прийоми виховання: довіра, прохання, нагорода, осуд, покарання.

Основними орієнтирами виховної діяльності школи в дусі козацького лицарства є:

– ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

– ціннісне ставлення до людей;

– ціннісне ставлення до природи;

– ціннісне ставлення до праці;

– ціннісне ставлення до мистецтва;

– ціннісне ставлення до себе;

Ісківська ЗШ І-ІІІ ступенів, як школа козацького лицарства ставить перед собою таку виховну проблему: формування національно свідомої особистості на засадах та ідеях українського козацтва.

Виховна робота школи побудована на ідеях козацького лицарства ставить перед собою мету:

– дати випускнику нашої школи високий рівень сформованості рис справжнього козака, громадянина – патріота України;

– сформувати в дитини готовність до моральних вчинків на прикладах відомих людей доби козацтва та засадах гуманного ставлення до людей;

– розвинути та сформувати екологічну культуру: гармонійне співіснування з природою та зв’язок з національними традиціями;

– сформувати в учнів усвідомлення значущості праці в житті українця, ініціативність, готовність до творчої діяльності;

– розвинути високий рівень естетичної культури на основі сприймання та оцінювання художніх шедеврів національної та світової класики, сучасного мистецтва.

– сформувати високий рівень фізичної культури, любов до видів спорту, якими займалися козаки, навики здорового способу життя.

1.Відомості про керівництво навчального закладу. Відомості про особу, на яку покладено обов’язок здійснення правовиховної роботи серед учнів
Адміністрацію навчального закладу складають:

директор – Ауніна Оксана Василівна: освіта – вища, у 1990 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут, за спеціальністю учитель російської мови та літератури, у лютому 2013 року пройшла курсову перепідготовку при Полтавському обласному інституті післядипломної освіти ім.. М.В. Остроградського зі спеціальності - директора.

Заступник директора з виховної роботи – Торовик Світлана Миколаївна: освіта – вища, у 1991 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут, за спеціальністю учитель історії та радянського права, у грудні 2011 року пройшла курсову перепідготовку при Полтавському обласному інституті післядипломної освіти ім.. М.В. Остроградського зі спеціальності - заступник директора та учитель основ правознавства, стаж роботи – 22 роки.

Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс може мати рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

Статут навчального закладу затверджений рішенням Лубенської районної ради від 20.12.2004 № 123.

Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, «Про загальну середню освіту” Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

Головним завданням навчального закладу є:


 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров`я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров`я учнів;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство, формування морально здорового покоління.


2.Виконання вимог Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 N 992, Програми правової освіти населення Полтавської області на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 01.02.2011; Програма правової освіти населення Лубенського району на 2009 – 2012 рр., затверджена рішенням сесії Лубенської районної ради від 29 липня 2009 року
На виконання вимог Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 N 992, Програми правової освіти населення Полтавської області на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 01.02.2011; Програми правової освіти населення Лубенського району на 2009 – 2012 рр., затвердженої рішенням сесії Лубенської районної ради від 29 липня 2009 року у Ісківській ЗОШ створені умови для набуття учнями правових знань, розвитку навичок їх застосування та формування поваги до права, директором школи затверджені заходи.

У НЗ здійснюється позакласна робота з правового навчання і


виховання, до якої залучаються представники правоохоронних органів, інші фахівці в галузі права.

Правова освіта здійснюється із застосуванням сучасних


інформаційних технологій.

На виконання пункту 19 Національної програми правової освіти, навчальний заклад проводить серед учнівської молоді олімпіади, конкурси, вікторини та інші змагання на краще володіння правовими знаннями.


3.Стан організації навчально-виховного процесу
Перевіркою встановлено, що науково-теоретичним та нормативним підґрунтям планування роботи та виконання навчальних планів школи є Конституція України, Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» накази, програми та методичні розробки Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до пункту 2.1 Статуту, навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного річного, місячного та тижневого плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується Відділом освіти лубенської райдержадміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечити виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

Річний план школи на 2013-2014 навчальний рік затверджений директором школи та погоджений начальником Відділу освіти, передбачає планування за наступними напрямками: • Діяльність педагогічного колективу з охоплення дітей та молоді мікрорайону навчанням;

 • Навчальна діяльність;

 • Науково-методична робота;

 • Охорона життя і здоров’я дитини;

 • Виховна робота;

 • Робота з педагогічним колективом.

Під час проведення правового виховання педагогічний колектив школи виходить з таких основних критеріїв:

1. Правова освіта повинна охоплювати широкі верстви населення – учнів, батьків, учителів.

2. Правова освіта повинна забезпечувати зростання самосвідомості учнів, розуміння ними необхідності суворого дотримання положень Конституції і законів України.

3. Розуміння учнями єдності прав і обов’язків і їх виконання в реальному житті.

Виховний процес в Ісківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів побудований на:

– збереженні та розвитку традицій навчального закладу (посвята в «Козачата» учнів 5 класу, День вишиванки, козацькі змагання до Дня захисника Вітчизни та ін.);

– позаурочній інтелектуально-пізнавальній діяльності (олімпіади, МАН, конкурси, змагання, інтелектуальні марафони);

– проведенні предметних тижнів та декад (тиждень українського козацтва, тиждень української мови, тижні та місячники правознавства);

– діяльності Учнівської Козацької Республіки «КІШ»;

– роботі з батьками (родинні свята, батьківські збори, лекторії та всеобучі для батьків);

– роботі з органами місцевого самоврядування, установами культури (спільне проведення Дня Незалежності, Дня Соборності, Дня українського козацтва);

– соціально-психологічному супроводі навчально-виховного процесу;

– організації додаткової освіти (діяльність гуртків, секцій).
Робочою групою встановлено, що відповідно до навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів 9 класів, затвердженої Міністерством освіти і науки України у 2010 році, предмет «Правознавство. Практичний курс», викладається у 9-му класі в обсязі 35 годин на рік. Кількість учнів, які вивчають правові дисципліни становить в 9-му класі – 8 учнів. Предмет «Правознавство» відповідно до навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класів «Людина і світ»» викладається у 10-му класі в обсязі 35 годин на рік. Кількість учнів – 8. Викладання здійснюється відповідно до Рекомендацій Міністерства освіти і науки України за 2012 рік для предметів суспільно-гуманітарного спрямування, навчальний план відповідає типовим навчальним планам, затвердженим Міністерством освіти і науки України..

Правові дисципліни у школі викладає вчитель історії та правознавства, Торовик Світлана Миколаївна.

Даною перевіркою було встановлено, що основними методами роботи вчителя є бесіди, лекції, застосовуються методи інноваційних технологій, мультимедійних презентацій, відповідно до вимог передбачених розділом ІІ Національної Програми правової освіти населення.

Спеціальні курси факультативу, індивідуальні заняття в навчальному закладі не проводяться.

Для перевірки рівня знань учнів з даного предмету вчителем проводиться 4 тематичні тестування на рік.

Також однією з форм перевірки знань з предмету правознавства є проведення олімпіад для учнів 9-10 класів. Зокрема у жовтні 2013 року відповідно до наказу директора № 123 від 25.09.2013 «Про проведення 1-го етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін у 2013- 2014 навчальному році» проведено шкільну олімпіаду з правознавства, в якій взяли участь учні 9 класу та 10 класу. Перше місце отримав Довбиш О., учень 10 класу.

Учні навчального закладу взяли участь у районній олімпіаді з правознавства, де зайняли 3-тє місце.

Учитель правознавства проводить значну просвітницьку роботу серед учнів та батьків, опрацьовує з ними нормативно-правові документи, зокрема: «Загальну декларацію прав людини», «Декларацію прав дитини», Конвенцію ООН «По права дитини» у формі лекцій та бесід. Постійно поновлює матеріали куточка правових знань.

Початкові знання з правових питань учні отримують з курсу «Я і Україна. Громадянська освіта» ще в 3 класі. Курс основи здоров’я 5, 6, 7 класів також передбачає вивчення тем правоосвітньої тематики.

В школі організовано роботу з перегляду документальних відеороликів. У 2013-2014 навчальному році учні школи переглянули такі фільми та слайди з правової тематики «Торгівля людьми», «Україно – це твої символи», «Моя Україна, червона калина», «Безпритульні діти», «Ми різні – ми рівні».

З метою перевірки відповідності виховного плану роботи типовим планам, затвердженим Міністерством освіти і науки України, робочій групі був наданий план роботи 8 класу Ісківської ЗОШ. Встановлено, що планування роботи базується на загально-педагогічних принципах: науковості, гуманізації виховання, особистісно-орієнтованого виховання; народності; превентивності; цілісного виховного процесу; єдності освітнього і виховного середовища.

Керуючись нормативно-правовими документами та на основі аналізу, діагностики учасників навчально-виховного процесу, можливостей педагогічного колективу, умов навчального закладу, аналізу попередньої навчально-виховної роботи складається план на навчальний рік, на місяць за напрямками: • Громадянське виховання;

 • Фізичне виховання;

 • Превентивне виховання;

 • Патріотичне виховання;

 • Родинне виховання;

 • Моральне виховання;

 • Екологічне виховання.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні , групові , факультативні та інші позакласні заняття та заходи , що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.
Відповідно до навчальних та виховних програм, можна зробити висновок, що система школи забезпечує діяльність щодо реалізації теоретичних і практичних заходів правового характеру, спрямованих на попередження, подолання відхилень у поведінці школярів і запобіганню різних форм їх асоціальної поведінки.
4.Рішення, розпорядження керівника навчального закладу, пов'язаних з викладанням дисциплін права та організацією правовиховної роботи
У навчальному закладі створюються та функціонують методичні обєднання вчителів природничо-математичного циклу, гуманітарного циклу, вчителів початкових класів, класних керівників.

У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор школи.

Педагогічна рада розглядає питання:


 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи школи;

 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, фактично проводиться 6 засідань рад на навчальний рік.

Питання правовиховної роботи розглядались на наступних педагогічних радах:

- 30.01.2013 (протокол № 1) розглядалось питання про підсумки навчально-виховної роботи за 1 семестр;

- 31.05.2013 (протокол № 4/2) – про виконання навчальних планів і програм;

- 29.09.2013 № 6 - про підсумки навчально-виховної роботи за 2012-2013 навчальний рік»;

- 24.12.2013 (протокол № 7) – ознайомлення з новими нормативними документами МОН України.

Рішення засідань педрад відображені у наказах директора, а саме:


 • Наказ № 101/1 від 11.09.2013 «Про організацію та здійснення право виховної роботи серед учнів у навчальному закладі»

 • Наказ № 128 від 03.10.2013 «Про проведення тижня правових знань»;

 • Наказ № 130 від 11.10.2013 «Про підсумки проведення тижня правових знань»;

 • Наказ № 141/3 від 31.10.2013 «Про організацію в ЗОШ просвітницьких профілактичних заходів з питань протидії торгівлі людьми»;

 • Наказ 142/1 від 04.11.2013 «Про організацію спільної роботи загальноосвітнього навчального закладу з органами внутрішніх справ щодо профілактики правопорушень»

 • Наказ 3 151/1 від 22.11.2013 «Про проведення щорічної акції «16 днів проти насильства»

 • Наказ № 123 від 25.09.2013 «Про проведення 1-го етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2013-2014 навчальному році».

 • Наказ № 160 від 17.12.2013 «Про відрядження команди учнів для участі у 2 етапі учнівських олімпіад з правознавства».

Кожного місяця, відповідно до річного плану роботи, директор школи проводить наради, де розглядаються питання правового виховання: • Нарада №1 від 13.01.2014 – Організація методичної роботи на 2 семестр;

 • Нарада №2 від 30.09.2013 - Про забезпечення учнів підручниками. Виконання єдиних вимог за ведення зошитів, оформлення класних журналів та особових справ;

 • Нарада №3 від 28.10.2013 – Про стан відвідування учнями школи. Про результати перевірок стану ведення класних журналів та особових справ;

 • Нарада №4 від 23.12.2013 – Про виконання навчальних планів і програм за 1 семестр. Про результати моніторингу якості загальної середньої освіти в 5-10 класах.

У серпні 2013 року відбулось спільне засідання педагогічної ради та ради школи по питанню «Організація гурткової роботи у школі та рейдових перевірок учнів у позаурочний час».

У навчальному закладі проводиться право освітня робота серед педагогічного колективу, шляхом проведення методичних об»єднань класних керівників, методичне об’єднання вчителів гуманітарного спрямування, методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу.

Відповідно розроблені плани роботи по кожному методичному об’єднанню на 2013-2014 навчальний рік, затверджені директором школи. Методичне об’єднання працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Робота будується на принципах системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, вивченні та аналізі результативності виховного процесу і рівня вихованості учнів.

Під час роботи над проблемними питаннями в системі методичного забезпечення основну увагу спрямовано на виконання таких завдань:

 • підвищення практичної підготовки класних керівників в системі виховної діяльності;

 • вироблення у педагогів умінь і навичок застосування науково-теоретичних знань на практиці, вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, розвиток творчості, нового педагогічного мислення;

 • впровадження в систему підготовки педагогічних кадрів активних форм роботи: рольових, сюжетних ігор, діалогів, дискусій, диспутів.

Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої – виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм.

При аналізі матеріалів засідань методичних об’єднань, Робочою групою встановлено, що проведено декілька засідань, на яких розглядались актуальні питання виховної роботи, а саме:

 1. Протокол від 04.09.2013 розглядалось питання «Обговорення методичних рекомендацій щодо викладання гуманітарних предметів у 5 класі»;

 2. Протокол від 11.09.2013 розглядались питання «Використання інноваційних технологій у навчанні»;

 3. Протокол від 10.12.2013 розглядалось питання «Робота з дітьми, які схильні до девіантної поведінки»;

 4. Протокол від 20.01.2014 розглядалось питання «Методика впровадження новітніх технологій виховання».


За результатами перевірки право освітньої роботи серед педагогічного колективу, можна зробити висновок, що даний напрямок має системний характер, застосовуються різні форми роботи з колективом. Мають місце, обговорення розпоряджень, наказів, інструкції Міністерства освіти і науки України, та відображаються у протоколах нарад при директору, методичних об’єднаннях класних керівників, педагогічних радах.
5.Навчально-методична база, відповідність чинному законодавству підручників, посібників, іншої правової літератури та актуальність друкованих видань
Під час перевірки встановлено, що навчальний заклад забезпечений в достатній кількості необхідними підручниками, посібниками для викладання дисципліни «Правознавство», нормативно-правовими актами, які відповідають чинному законодавству та підтримуються у контрольному стані.

У навчальному закладі наявна нормативна база, що регулює діяльність закладу: 1. Книга керівника навчально-виховного закла ду: Довідково-методичне видання / Упоряд. Б. М. Терещук, В. В. Скиба.— Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005.— 688 с.

 2. Конституція України Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (Витяг)

 3. Закон України «Про освіту» від 23 травня І991 р. № 1060-ХII

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896 Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»)

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 228 Про порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів

 6. Закон України від 13 травня 1999 р. № 651-XIV Про загальну середню освіту

 7. Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 Про Національну доктрину розвитку освіти

 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964 Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад

 9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2001 р. № 45 Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу

 10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 р. № 553 Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

 11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2005 р. № 9 Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів

 12. Наказ Міністерства освіти України, Міністерства праці України, Міністерства у справах молоді і спорту України від 2 червня 1995 р. № 159/30/1526 Про затвердження Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається

 13. Наказ Міністерства освіти України від 18 серпня 1998 р. № 305 Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти

 14. науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності

 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1717 Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання

 16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2000 р. № 579Про затвердження Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»

 17. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2000 р. № 588Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

 18. Наказ Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 р. № 455Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства

 19. освіти України

 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 632 Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту»

 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096 Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності

Бібліотека закладу забезпечена наступною правовою літературою: • Правознавство: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів (профільний рівень) / Норовлянський О.Д. – К.: Грамота, 2011. – 272 с.

 • Правознавство: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів (рівень стандарту, академічний рівень). / Норовлянський О.Д. – К.: Грамота, 2010. – 232 с.

 • Правознавство. Практичний курс. 9 клас. Конспект-довідник. Частина 1/ Брецко Ф.Ф. – Х.: Основа, 2012. – 127 с.

 • Правознавство. Практичний курс. 9 клас. Конспект-довідник. Частина 2/ Брецко Ф.Ф. – Х.: Основа, 2012. – 127 с.

 • Правознавство (практичний курс): Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навч. закладів. – К.: Грамота, 2009. – 216 с.

 • Правознавство. Практичний курс: підручник для 9 кл. / О.І. Понекун, Т.О. Релих. - К.: Літера ЛТД., 2011. – 192 с.

 • Основи правознавства: Практичний довідник. / Раденко Т.В., Раденко В.Б. – Х: ФОП Співак В.П., 2011. – 304 с.

Викладання курсу «Правознавство» ведеться за підручниками: «Правознавство (для 9 класу)», авт. О.Д.Наровлянський – 2009; «Правознавство. 10-11», авт. О.Д. Наровлянський –– 2010. Наявний доступ до мережі Інтернет. Матеріали щодо проведення олімпіад, конкурсів на краще володіння правовими знаннями зберігаються в учителя правознавства.

Працівники бібліотеки постійно допомагають класним керівникам у розробці сценаріїв класних годин. На базі бібліотеки створена виставка “Державні символи України”, “Конституція – основний Закон держави”. Крім того, проводяться тематичні виставки по правовому вихованню та інформуванню учнів під час Місячника, тижнів правових знань.

Рівень навчально-методичної бази достатній.

6.Наявність наочних матеріалів, окремого кабінету для вивчення правознавства, кутка права.
У школі відсутній кабінет правознавства. Юридична, правова література, підручники з правознавства, юридична довідкова література знаходиться у бібліотеці та кабінеті історії.

З метою правого виховання, формування громадянських та соціальних рис ообистості, виховання поваги до державних та національних символів України у бібліотеці та в коридорі школи створена постійна виставка «Права та обов’язки людини і громадянина».

Різноманітні збірники задач та практичних завдань з правознавства, схеми і таблиці з основ правознавства та інші наочно-методичні матеріали з правознавства знаходяться в учителя правознавства.

В кабінеті історії створений правовий куточок, де розміщена інформація про права дитини, відповідальність неповнолітніх, інформація про основоположні права людини і громадянина відповідно до Конвенції ООН про права людини.

У приміщенні школи розміщені плакати з зображенням державних символів України, символіки Полтавщини, Лубенщини з переліком святкових і неробочих днів в Україні та стенд для батьків, де міститься інформація та поради практичного психолога школи щодо виховання неповнолітніх.

З метою підвищення загального рівня правової культури, набуття учнівською молоддю необхідного рівня правових знань та належного оформлення правового куточка, представниками управлінь юстиції була надана методична допомога та відповідна література юридичного спрямування у вигляді брошур з правової тематики, газети «Юридичний вісник Лубенщини», щомісячної юридично-просвітницької газети «Правовий вісник», що випускає Головне управління юстиції у Полтавській області.


7.Форми правового навчання та виховання, наявність заходів з правовиховної роботи та профілактики правопорушень, стан дисципліни, відвідування, факти порушення учнями громадського порядку та законодавства
Робочою групою під час перевірки встановлено, основою виховної системи в Ісківській ЗШ І-ІІІ ступенів Лубенської районної ради Полтавської області є модель «Школи козацького лицарства», яка існує у формі Учнівської Козацької Республіки «КІШ» і є результатом реалізації шкільного самоврядування.

Свою діяльність учнівське самоврядування, реалізоване через Козацьку Республіку, здійснює за такими напрямками:

– участь у плануванні, розробці, проведенні творчих справ;

– участь у роботі педагогічної ради, ради школи;

– робота в Козацькій Раді;

– виконання колективних, групових та індивідуальних доручень;

– організація чергування в школі, класах;

– діяльність у класних органах учнівського самоврядування (загонах).

У позакласній роботі практикується проведення тематичних тижнів та місячників: тижні військово-патріотичного виховання (щорічно проходять у жовтні, січні та березні), місячник правових знань (грудень), Вахта пам’яті до Дня Перемоги.

Пріоритетним напрямком у виховній роботі є соціальне проектування, яке дає змогу учням брати участь у громадському житті школи та села. Захист учнями проекту громадянської спрямованості дав змогу привернути увагу 9-класників до проблем школи та с. Ісківці, сприяти вихованню громадянських почуттів, самосвідомості, відповідальності учнів.

Формами правовиховної роботи в Ісківській ЗШ І-ІІІ ступенів є:

1. Виставки юридичної літератури (бібліотекар Н.Г. Федорченко).

2. Конкурси кросвордів, рефератів на правову тематику.

3. Правові лекторії:

– зустрічі с представниками соціальних служб;

– бесіди з представниками правоохоронних органів та служби у справах неповнолітніх.

4. Уроки-практикуми (учитель правознавства С.М. Торовик)

5. Ділові ігри, брейн-ринги (вчителі-предметники).

6. Аукціони (вчителі-предметники).

7. Виставки малюнків та плакатів на тему: «Бережи своє здоров’я»

(соціальний педагог О.О. Марченко, вчитель основ здоров’я О.М. Симоненко)

8. Рейди в мікрорайоні школи «Увага, підліток!» (педагог-організатор Н.В. Симоненко, класні керівники).

9. Тестування (практичний психолог О.О. Марченко).

10. Анкетування (соціальний педагог О.О. Марченко).

11.Участь у конкурсі-фестивалі «Молодь обирає здоров’я» (соціальний педагог О.О. Марченко, педагог-організатор Н.В. Симоненко)

12. Збори-диспут «Щаслива сім’я. Яка вона?» (практичний психолог О.О. Марченко)

За планами виховної роботи у навчальному закладіпроводяться різноманітні заходи з реалізації патріотичного та громадянського виховання:

– бесіди: «Моя рідна Україна», «Державні символи України», «Наша вітчизна Україна», «Твої права і обов’язки», «Що таке козацька воля?», «Рід, родина, рідня»;

– огляди періодичної преси – «Що, де, коли?», «За текстами газет», «Цікаві хвилинки», «Пульс планети»;

– форми роботи, пов’язані з вивченням історії рідного краю і народу – історичне краєзнавство: відвідання місць історичних подій, вивчення літератури, збирання документів та матеріальних пам’яток, замальовування чи фотографування історично цінних об’єктів, святкування Дня Конституції, Дня незалежності України;

– форми роботи військово-патріотичного виховання: свято Покрови, святкування Дня перемоги, Дня збройних сил України, Дня захисника Вітчизни, дня пам’яті Героїв Крут, Дня виводу радянських військ з Афганістану;

– архівно-пошукова робота: екскурсії до музеїв, зустрічі з ветеранами В.В.в., родичами загиблих захисників Батьківщини, випуск плакатів, буклетів, газет за матеріалами пошукової діяльності;

– уроки пам’яті та мужності: «Їх славні імена в літописі Великої Вітчизняної», «Зростаємо громадянами-патріотами землі, що Україною зоветься», «Діти, молодь у підпіллі в роки минулої війни», «Бойові нагороди воїнів, полководців, які визволяли Україну від нацистів», «Імена фронтовиків на обеліску братської могили у моєму селі».

– брейн-ринг для учнів 9-11 класів «Права дітей і батьків»

Невід’ємною частиною виховного процесу є виконання Програми «Разом до здоров’я», в рамках якої проведені заходи:

– круглі столи: «Я – за здоровий спосіб життя», «Пізнай себе», «Право і мораль»;

– перегляд та обговорення презентацій на теми: «Шкідливі звички», «Стоп, СНІД!», «Алкоголь та його наслідки», «Насильство в сім’ї»;

– виступи агітбригади «Новий день»;

– анкетування учнів: «Готовність молоді до сім’ї», «Мої особисті якості»;

– дебати «Проблеми батьків та дітей існують»;

– вікторини: «Інформація – гарант захищеності», «Ми – українці!»;

– години спілкування: «Сам вдома», «Режим школяра», «Безпечна дорога до школи», «Статева культура – основа сім’ї».


Згідно з річним планом роботи школи, було проведено в жовтні тиждень правових знань. Протягом тижня було проведені такі виховні заходи.

1. Оголошення плану тижня правових знань на робочій лінійці (С.М. Торовик, вчитель правознавства);

2. Вікторина «Знавці права» (9-11 кл) (С.М. Торовик, вчитель правознавства) (Додаток А);

3. Години спілкування по класах «Поведінка учнів в громадських місцях» (Н.В. Симоненко, педагог-організатор, кл. керівники 1-11 кл.);

4. Флеш-моб «Ми – патріоти!» ( С.М. Торовик, вчитель правознавства, Н.В.Симоненко, педагог-організатор);

5. Рольова гра «Права та обов’язки дітей» (9-11 класи) (С.М. Торовик, вчитель правознавства, Н.В. Симоненко, педагог-організатор);

6. Брейн-ринг для учнів 9-11 класів «Права дітей і батьків» (педагог організатор Н.В. Симоненко, вчитель правознавства С.М. Торовик) (Додаток Б).

9-13 грудня 2013 року в Ісківській ЗШ І-ІІІ ступенів відбувся Всеукраїнський тиждень права, в ході якого було проведено такі заходи:

1. Оголошення плану Всеукраїнського тижня правових знань на робочій лінійці.

2. Всеукраїнський урок «Права людини» (9-11 кл).

3. Психолого-педагогічний тренінг «Правопорушення серед неповнолітніх та їх профілактика» (Додаток В).

4. Години спілкування по класах «Права дитини».

5. Виставка книг у бібліотеці на тему: «Ти знаєш, що ти – людина?».

6. Перший мільйон (шоу-гра до теми «Конституційне право України») (Додаток Г).

7. Тренінг з батьками «Попередження насильства, жорстокості в cім’ї та в дитячому колективі»

Враховуючи вище перелічені заходи можна зробити висновок, що право освітніми заходами охоплені учні початкових, середніх та старших класів.

В школі створено банк даних на неповнолітніх, розроблені і реалізуються заходи на виконання Комплексної програми профілактики правопорушень на 2011-2015 роки, заходи на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.10.2012 № 458 «Про план заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року», наказу МОН від 12.02.2001 №57 «Про заборону тютюнопаління в навчальних закладах і установах України», закону України «Про охорону дитинства» (зі змінами).

Адміністрація і педагогічний колектив школи приділяють увагу зв’язкам школи з правоохоронними органами району, та управлінням юстиції, лікарями, службою в справах сім’ї та молоді. Протягом навчального року проведено зустріч з оперуповноваженим сектору кримінальної міліції у справах дітей, капітаном міліції Самозвоном Ярославом Леонідовичем.

Під час проведення місячника боротьби зі СНІДом і розповсюдженням наркотичних речовин було проведено зустріч з лікарем Ісківської амбулаторії сімейної медицини Ю.С. Сторчак, яка провела для учнів та батьків лекції про правила профілактики та захисті від ВІЛ-СНІДу. Спільно з членами виконавчого комітету Ісковецької сільської ради та фахівцем із соціальної роботи О.М. Молотовим систематично педагогічний колектив проводить обстеження сімей пільгових категорій та сімей соціального ризику.

Члени учнівської Козацької Ради допомагають класним керівникам залучити школярів, схильних до правопорушень, до гурткової роботи. Так «Рада з питань навчання та дисципліни» – контролює рівень навчальних досягнень учнів, організовує та проводить рейди-перевірки, закріплює сильніших учнів за невстигаючими, допомагає в організації шкільних етапів предметних конкурсів, вікторин, змагань.

«Рада з питань дозвілля» – організовує дозвілля козаків і козачок, готує та проводить різні свята, вечори відпочинку, зустрічі з цікавими людьми.

«Рада з питань здоров’я та спорту» – планує та організовує спортивно-масову роботу, слідкує за проведенням медичних оглядів учнів, контролює санітарний стан класних кімнат та школи, дбає про загартування та оздоровлення дітей.

«Рада з питань екології» – спрямовує роботу республіки на захист та збереження природи рідного краю, знайомить козаків і козачок з екологічними проблемами, допомагає в організації походів, екскурсій, організовує прибирання пришкільної та селищної території.

«Рада з питань волонтерства» – організовує та проводить волонтерську роботу, спрямовану на допомогу ветеранам війни, людям похилого віку, людям з обмеженими можливостями.

Учнів, схильних до правопорушень, в школі не виявлено. Постійно проводяться рейди «Перерва», «Дозвілля», «Урок», «Підліток».

Соціально-психологічною службою школи запроваджено хвилинки соціальної підтримки дитини на перервах, створено інформаційний вісник «Про особисту відповідальність неповнолітніх перед законом за скоєння злочинів і правопорушень», інформація якого має змінний характер, працює куточок правових знань, скринька довіри «Підліток, що тебе турбує, або питання, на які ти бажаєш отримати відповідь». 

Припинити зростання правопорушень та злочинності серед підлітків – важлива педагогічна проблема, у вирішенні якої допомагає використання наступних форм роботи:

Форми роботи з дітьми, що належать до «групи ризику»

1. Психолого-соціологічні дослідження умов проживання і спілкування важковиховуваних підлітків.

2. Індивідуальна робота з важковиховуваними підлітками по створенню «Зони безпеки».

3. Проведення родинних свят для неблагополучних та багатодітних сімей.

4. Психодіагностичне вивчення учнів з труднощами в шкільній та соціальній адаптації і своєчасна корекція поведінки.

В основному, індивідуальна робота соціального педагога  проходить за таким планом:

– виявлення причин правопорушення;

– постійне відвідування учня вдома;

– підтримка постійного зв’язку з батьками;

– знайомство з друзями підлітка;

– залучення до гуртків, до виконання доручень;

– відвідування уроків вчителів-предметників з метою спостереження за учнями з девіантною поведінкою;

– постійний контроль за учнем, як саме він бере участь у трудових справах класу;

– залучення до класних і загальношкільних справ;

– проведення різноманітних бесід.

У вересні було проведено громадський огляд умов проживання та виховання дітей особливих категорій, педагогічну акцію «Чим живеш, дитино?». Мета – відвідування вдома дітей особливих категорій, вивчення матеріально-побутових умов учнів.


Відповідно до наказу директора школи від 20.01.2014 № 23 «Про стан відвідування учнями школи та заходи щодо попередження правопорушень, злочинності серед учнів за ІV квартал 2013 року», відповідно до Закону України «Про освіту» та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку, в школі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. Класні керівники у класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування школи кожного місяця. У школі ведеться журнал контролю за відвідуванням учнями школи, проводяться рейди у складі учнів та чергового вчителя, під час яких виявляють учнів, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважних причин. З цими учнями та їх батьками проводяться роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

Адміністрація школи систематично проводить звірку класних журналів, довідки та інші підтверджуючих документів, які вказують на причину відсутності учня на уроці.Проаналізувавши стан відвідування учнів початкових, середніх та старших класів, можна зробити висновок, що учні регулярно відвідують школу, причину пропусків занять пояснюють підтверджуючими документами чи довідками від лікаря.

Результати відвідування аналізується, готується наказ директора, дане питання розглядається на нарадах директора (протокол № 3 від 28.10.2013).


8. Рівень якості роботи з батьками (особами, що їх замінюють), педагогічними працівниками з підвищення рівня правових знань, налагодження зв'язків з правоохоронними органами, відділами у справах неповнолітніх, у справах сім'ї та молоді, центрами соціальних служб для молоді
Робочою групою встановлено, що напрямок роботи з батьками має системний характер.

Система роботи з батьками є багатогранною, послідовною, містить індивідуальні і групові форми.

Кожен класний керівник протягом першого місяця навчального року відвідує учнів вдома, знайомиться зі станом матеріально-побутових умов, проводить бесіди з батьками. Класний керівник постійно підтримує зв’язок з сім’єю і при здійсненні учнем правопорушення проводить профілактичну роботу, а в більшості випадків сприяє його попередженню разом з батьками.

Школа практикує надання матеріальної допомоги багатодітним сім’ям у вигляді безкоштовного харчування.

Груповими формами правового виховання батьків є: батьківські збори, батьківські лекторії, загальношкільна батьківська конференція, проведення родинних свят, змаганнь.

Кожен класний керівник в плані виховної роботи передбачає розділ «Правоосвітня робота», в якому планується робота не лише з учнями, а і з батьками. Класні керівники планують заходи, щодо виявлення сімей, які потребують посиленої уваги з боку громадськості, школи, постійно проводять обстеження таких сімей та складають акти. Для сімей соціального ризику заплановано ряд бесід на правову тематику. Плануючи роботу батьківського комітету школи, ради школи піклувальної ради школи завжди визначаються питання правоосвітньої роботи.

У роботі з батьками соціальний педагог О.О.Марченко школи приділяє особливу увагу. Намагається працювати в тісному контакті з кожною сім’єю. У центрі уваги – неблагополучні сім’ї та сім’ї, де виховуються підлітки, схильні до правопорушень. Чітко працює лекторій «Сімейна розмова». Так, в цьому навчальному році сплановані такі лекції по правовому вихованню для батьків: «Важкий підліток», «Ми – різні, але ми – рідні»; уроки виховання із батьками – «Про алкоголь – фізіологічні та індивідуальні особливості юнацького віку», «Підліткова злочинність: джерела, характер і особливості», «Формування здорового способу життя», «Права дітей і батьків» (додається).

Соціальний педагог практикує проведення Днів відкритих дверей для батьків та зустрічей за «круглим столом». До участі в таких заходах запрошує лікарів, працівників соціальної служби.

Ефективною формою роботи є консультації для батьків – психолога; консультації для молодих батьків, батьків єдиних дітей.

Форми правоосвітньої роботи соціального педагога з батьками:

1. Зустріч з учителями: «Батьківська п’ятниця».

2. Консультпункт для батьків: «Сімейна скринька».

3. Батьківські збори для батьків тих учнів, які схильні до правопорушень.

4. Диспут для батьків: «Яку сім’ю можна вважати зразковою?»

Соціальний педагог школи постійно працює над вдосконаленням форм і методів правової освіти та виховання підростаючого покоління.

У навчальному закладі створено батьківський комітет, діє піклувальна рада.

Однією з форм роботи з батьками є загальношкільні конференції та батьківські збори, які відбуваються двічі на рік.

Відповідно до протоколу батьківської конференції від 24.01.2013 розглядались наступні питання: Успішність учняв у 1 семестрі, звіт про проведення виховної роботи; насильство в сімї. На конференції від 05.09.2013 розглядалось питання організації виховної роботи, особливостей перебування дітей у закладах, у яких проводиться діяльність у сфері розваг або закладах громадського харчування. 24.10.2013 на батьківській конференції розглядалось питання «Сучасна школа в сучасному суспільстві».

На зустріч з батьками запрошують сімейного лікаря, голову сільської ради.

Взаємодія Козацької Республіки «КІШ» із органами місцевого самоврядування та районною козацькою організацією
Учнівське самоврядування Ісківської ЗШ І-ІІІ ступенів активно взаємодіє із органами місцевого самоврядування села та району, соціальною службою районної державної адміністрації. Також, стало доброю традицією запрошувати сільського голову Миколу Васильовича Романюту, сотника Лубенського районного козацтва, на урочисті засідання Козацької Ради та загальношкільні виховні заходи.

Фахівець з соціальної роботи Олександр Михайлович Молотов бере активну участь у житті Учнівської Козацької Республіки «КІШ», допомагає у підготовці та проведенні свят, конкурсів, змагань, проводить бесіди, лекції, тощо.

Частий гість у нашій школі – Головний Отаман Лубенського районного козацтва Сергій Валерійович Тимошенко, розповіді якого про сучасних українських козаків, їх побут, діяльність надихають школярів на нові добрі справи. Сергій Валерійович допомагає дітям Ісківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у пошуку матеріалів для шкільної кімнати-музею народознавства та при написанні учнівських робіт до Малої Академії Наук.

3. Висновок

За результатами перевірки стану правової освіти у Ісківській ЗОШ проведено бесіду за участю директора школи, заступника директора з виховної роботи - вчителем правознавства, під час якої було підведено підсумки перевірки та надана методична допомога по організації правової освіти у навчальному закладі.

В навчальному закладі наявні всі нормативні документи, що регулюють діяльність закладу, наявна Національна Програма правової освіти населення, затверджена Указом Президента України від 18.10.2001 №992/2001, Програма правової освіти населення області на 2011-2015 роки, затверджена рішенням третьої сесії шостого скликання Полтавської обласної ради від 01.02.2011, Програма правової освіти населення Лубенського району на 2009 – 2012 рр., затверджена рішенням сесії Лубенської районної ради від 29 липня 2009 року.
Провідний спеціаліст

Лубенського міськрайонного

управління юстиції

І.О. Павленко

ДОДАТОК

Загальношкільний виховний захід

до тижня правової освіти

Автор: вчитель правознавства, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії С.М. Торовик
Права дітей і батьків

(брейн-ринг)Мета: опрацювати Загальну декларацію прав людини як основу поведінки в різних життєвих ситуаціях, виховувати пошану до людської особистості; навчитися поводженню у важких ситуаціях, спираючись на положення міжнародних правових документів.

Хід заходу

І. Організаційний момент

ІІ. Основна частина

Ведучий: Давним-давно, тисячі років тому, на Землі з’явилися люди. Одночасно з ними постали головні питання:

Що люди можуть робити і чого не можуть?

Що вони зобов’язані робити і чого не зобов’язані?

На що вони мають право і на що не мають?

Без ясної відповіді на ці питання життя перетворилося б на суцільний кошмар і плутанину. І люди взялися за розв’язання цих головних питань у звичайних бесідах між собою за допомогою різних релігій, шляхом міжнародних переговорів і, на жаль, у битвах і війнах.

Ведуча: У якій би я хотіла жити країні?

Та в тій, до місця немає ні горю, ні війні

У якій люди щасливі завжди,

Один одного не образять ніколи.Ведучий: Врешті-решт людям удалося розв’язати головні питання і на світ у 1948 році з’явилася Загальна декларація прав людини, яка була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН. Якщо в точності дотримувати все, що в ній записане, то кошмар і плутанина на Землі негайно припиняться. А щоб дотримувати, потрібно принаймні познайомитися зі всіма тридцятьма її стат­тями. Що ви і зробили. І ось сьогодні на нашому брейн-рингу ви можете продемонструвати свої знання з прав людини.

Ведуча: У нашій грі беруть участь команди. (Представляє всіх гравців.)

Ведучий: Правила нашої гри такі: ведучий ставить питання, звучить сигнал гонгу, команди беруться за обговорення. Свою відповідь ви повинні записати на картках, що лежать на ваших столах. Після сигналу «Час» наші помічники збирають картки і передають їх експертам з прав людини — нашого поважаного журі. Дозвольте вам його представити. Знайомство з членами журі.

Ведуча. Отже, команди готові?

Перший раунд. Літературний

Можна взяти будь-яку казку або розповідь і поміркувати: про порушення, або торжество яких прав людини в них іде мова. Буратино і Царівна-жаба, Гулівер і Дон Кіхот, князь Гвідон і Том Сойєр зайнялися розв’язанням питань про права людини. І разом з ними тисячі і тисячі інших літературних героїв.

І правильно зробили! Без цього вони були б нам абсолютно нецікаві. Отже, завдання. Ви отримали комплект книг. Я зачитую статтю з Декларації прав людини. Після 30-секундного обговорення ви записуєте назву книги, герой якої стикається з проблемою, що декларується в статті.

Другий раунд. Фільм, фільм, фільм

Увага на екран. Перегляньте уривки з мультфільмів і дайте відповіді на питання.

1. Уривок з м/ф «Чиполіно», де Гарбуза витягують з його будиночка.

Питання. Яке право Гарбуза порушене? (Право на недоторканність житла)

2. Уривок з м/ф «Буратіно», де Буратіно йде до школи.

Питання. Яким правом скористався Буратіно? (Правом на освіту)

3. Уривок з м/ф «Папуга Кеша», де Кеша в клітці кричить «Свободу папугам!»

Питання. Яке право відстоює папуга Кеша? (Право на свободу)

4. Уривок з фільму «Казка про царя Салтана», де князь Гвідон перетворюється на комара.

Питання. Яким правом скористався князь Гвідон, ще перетворився на комара? (Правом виїхати зі своєї країни, а також повернутися на Батьківщину)

5. Уривок з м/ф «Буратіно», де кіт Базіліо і лисиця Аліса намагаються відібрати в головного героя гроші. Питання. Яке право порушили кіт і лисиця, намагаючись відібрати в Буратино гроші? (Право на майно. Нікого не можна свавільно позбавити його майна)

Третій раунд. Словниковий

На картках перед вами визначення слів. Запишіть правильні слова до цих визначень. Час для обговорення – 3 хвилини.

– Міжнародна угода, як правило, з якогось спеціального питання, що має обов’язкову силу для тих держав, які до неї приєдналися (Конвенція)

– Оголошення, проголошення основних принципів, програмових положень. Не має обов’язкової сили, це тільки рекомендації. (Декларація)

– Прийнята в червні 1996 року, її другий розділ «забезпечує права і свободи людини і громадянина», відображає вимоги Загальної декларації прав людини. (Конституція)

– Людина, яка належить до постійного населення певної держави і користується всіма правами, виконує всі обов’язки цієї держави. (Громадянин)

– Обов’язкові для всіх правила. Приймається державою, яка стежить за його виконанням. (Закон)

– Створена в 1945 році, є міжнародного організацією на добровільній основі держави з метою підтримки і зміцнення міжнародного миру і безпеки, а також розвитку співпраці між державами. (ООН)Четвертий раунд. Шкільне життя

«Я маю на це право», «Чому ви порушуєте мої права?» – ці слова доводиться чути досить часто. Добре, що люди знають свої права, вчаться їх захищати і відстоювати. Погано, якщо постійні розмови про права служать виправданням пасивності, утриманства, прагнення отримувати, нічого не віддаючи іншим, кажучи інакше, прагнення реалізувати свої права, не виконуючи обов’язків. Але якщо людина не розуміє, як пов’язані права й обов’язки , тоді вона не уміє користуватися своєю свободою.

Зараз перед вам запропоновані спірні ситуації. Прокоментуйте їх, використовуючи статті Загальної декларації прав людини.

Ситуація 1

Учень: Маріє Іванівно, я до вас на історію більше ходити не буду. Навіщо вона мені, якщо я водієм буду? Та і самі ви історію не знаєте, плутаєтеся часто, уроки у вас нецікаві. Хай нам іншого вчителя знайдуть, розумнішого.

Вчитель: Як ти смієш, Іванов, так зі мною розмовляти?

Учень: Смію, Маріє Іванівно! У мене є право вільно формулювати погляди з усіх питань, що мене стосуються. А ваше викладання мене стосується, тому що я від нього вчора постраждав — мене за вашу двійку знаєте, як покарали? Не дозволили до кіно піти.

Питання. Чи мав Іванов право висловлювати свою думку? (Звичайно, всі ми розуміємо, як тяжко бути покараним. Часто сердимося на вчителів: це вони винні у всіх наших бідах! Але проте закон тут на стороні Марії Іванівни. Заявляючи про свої права, не можна допускати, щоб постраждала репутація інших людей (ст. 13)).Ситуація 2

Сидоров розбив вікно в школі. Це бачили його однокласники і повідомили класного керівника.Вчитель: Сидоров, га Сидоров! Я знаю, що ти розбив вікно, не викручуйся!

Учень: А що Сидоров? Тільки що – відразу Сидоров! Ви самі те бачили?

Вчитель: А мені і бачити не треба. Так знаю. Підемо, голубчик, до директора. А весь клас підтвердить.

Учень: А ви спочатку доведіть, а потім і до директора підемо.

Питання. Чи може вчитель бездоказово звинуватити дитину, примушувати визнати провину або примушувати інших дітей підтвердити її провину? (ст. 2 і ст. 7 Декларації прав школяра)III. Підсумок заходу

Ведучий: Слово нашим експертам з прав людини (журі). Одна команда – переможниця. Інші команди отримують грамоти в номінаціях: «Вагомий аргумент», «Мудре рішення», «Правова грамотність», «Справедливість».

Ведуча: Спасибі командам за участь, а гостям – за увагу!


Каталог: uploads -> 2014-06
uploads -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни соціальна психологія київ 2014 І. Предмет, мета та завдання дисципліни
uploads -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
uploads -> Рівненський державний гуманітарний університет
2014-06 -> Наказ №110/01 Про затвердження Інструкції з діловодства в Полтавському міському управлінні юстиції
2014-06 -> Про заходи до 18 ї річниці Конституції України та до 23 – ї річниці Незалежності України
2014-06 -> Методичні рекомендації трудовий договір та порядок його оформлення м. Комсомольськ 2014 рік ббк 67
2014-06 -> Вступ право підозрюваного, обвинуваченого на захиствключає в себе як право захищатися відпідозритаобвинувачення, так І право захищати своїособисті І майнові інтереси. Воно забезпечується тим, що закон

Скачати 404.4 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка