Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни


Проблеми підготовки засуджених до звільнення від відбування покарання та надання допомоги їм в працевлаштуванніСторінка4/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.05 Mb.
#784
1   2   3   4   5   6

1. Проблеми підготовки засуджених до звільнення від відбування покарання та надання допомоги їм в працевлаштуванні.


2. Історія застосування помилування в Україні.

3. Проблеми встановлення адміністративного нагляду за звільненими.


Питання для самоконтролю

1. Яким є правовий порядок, умови і процедура звільнення засуджених?

2. Назвіть перелік документів, які надаються звільненим від покарань і дії посадових осіб, що забезпечують процес звільнення.

3. Поясніть правові підстави і порядок умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.

4. Які нормативно-правові акти регулюють правові засади звільнення засудженого за хворобою?

5. Який порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням?


Література: (1-6, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28)Професор кафедри кримінально-правових

дисциплін ННІПП НАВС В.О. Корчинський

9. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

____ _______2014 р.


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема 3: Проблеми відповідності кримінально-виконавчого законодавства України міжнародним стандартам.

З дисципліни: Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права.

Категорія слухачів: студенти ОКР «магістр».

Навчальна мета: Отримання студентами знань.

Виховна мета: Виховати поважливе ставлення до закону.

Розвивальна мета: Розвити навички застосування закону.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: Кримінальне право. Загальна частина; Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Теорія держави та права; Кримінальний процес.
План

1. Поняття міжнародних стандартів, які стосуються питань виконання покарань та сфери їх застосування.

2. Відображення у кримінально-виконавчому законодавстві України основних положень міжнародних стандартів у сфері виконання покарань.

3. Проблеми впровадження міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи.

4. Розв'язання ситуативних завдань.
Теми рефератів

1. Міжнародно-правові акти в системі джерел кримінально-виконавчого законодавства в Україні.

2. Закріплення в міжнародних актах правового статусу засуджених.


Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення міжнародним нормативно-правовим актам поводження із засудженими (ув'язненими).

 2. Яке значення міжнародних нормативно-правових актів?

 3. Які основні ідеї містяться в міжнародних документах і стосуються діяльності пенітенціарних установ?

 4. Поясніть класифікацію міжнародних нормативно-правових актів?

 5. Які міжнародні стандарти поводження із злочинцями вам відомо?

 6. Що означає «імплементація» міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених?

 7. У чому полягає суть прогресивної системи відбування покарання за міжнародними стандартами?

Література: (1-6, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 38-41)


Професор кафедри кримінально-правових

дисциплін ННІПП НАВС В.О. Корчинський
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

____ _______2014 р.


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема 4: Теоретичні і практичні проблеми виконання покарань не пов'язаних з позбавленням волі.

З дисципліни: Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права.

Категорія слухачів: студенти ОКР «магістр».

Навчальна мета: Отримання студентами знань.

Виховна мета: Виховати поважливе ставлення до закону.

Розвивальна мета: Розвити навички застосування закону.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: Кримінальне право. Загальна частина; Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Теорія держави та права; Кримінальний процес.
План

1. Проблеми виконання покарань державною виконавчою службою України.

2. Особливості виконання покарань кримінально-виконавчою інспекцією.

3. Організаційно-правові аспекти виконання покарання у виді арешту та обмеження волі.

4. Розв'язання ситуативних завдань.
Теми рефератів

1. Виправний центр як установа виконання покарань.

2. Особливості виконання майнових покарань за законодавством України.


 1. Правове положення засуджених до покарань без позбавлення волі.

 2. Особливості звільнення від відбування покарання засуджених до покарань без позбавлення волі.


Питання до самостійної роботи:

 1. Характеристика системи кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та системи органів, які їх виконують.

 2. Сутність, порядок і умови виконання покарання у виді громадських робіт.

 3. Сутність, порядок і умови виконання покарання у виді виправних робіт.

 4. Сутність, порядок і умови виконання покарання у виді обмеження волі.

 5. Сутність, порядок і умови виконання покарання у виді штрафу.

 6. Сутність, порядок і умови виконання покарання у виді конфіскації майна.

 7. Сутність, порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

 8. Сутність, порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

 9. Сутність, порядок і умови виконання покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців.

 10. Сутність, порядок і умови виконання звільнення від покарання з випробуванням.

Література: (1-6, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 38-41)Професор кафедри кримінально-правових

дисциплін ННІПП НАВС В.О. Корчинськи

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

____ _______2014 р.


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема 6: Актуальні проблеми підготовки засуджених до звільнення від відбування покарання та їх соціальної адаптації.

З дисципліни: Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права.

Категорія слухачів: студенти ОКР «магістр».

Навчальна мета: Отримання студентами знань.

Виховна мета: Виховати поважливе ставлення до закону.

Розвивальна мета: Розвити навички застосування закону.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: Кримінальне право. Загальна частина; Кримінально-виконавче право, Кримінологія, Теорія держави та права; Кримінальний процес.

План

1. Актуальні проблеми звільнення засуджених за законом України про амністію та у зв'язку з хворобою.

2. Проблеми надання соціальної допомоги особам звільнених від відбування кримінальних покарань.

3. Забезпечення контролю за умовно-достроково звільненими від відбування покарання та звільненими від відбування покарання з випробуванням.

4. Розв'язання ситуативних завдань.

Теми рефератів


Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl
navt metod kompl -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
navt metod kompl -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка