Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниСторінка9/16
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.36 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

10. Завдання для самостійної роботиТема 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права України

Обсяг годин, відведений для самостійної роботи:чотири години.
Завдання:

 1. Законспектувати Тему 1.

 2. Зробити схему, що демонструє взаємозв’язок загальної та особливої частини кримінального права.

 3. Визначити і законспектувати значення і роль особливої частини кримінального права у політиці боротьби зі злочинністюб та кримінально-правовій політиці держави.


Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного ознайомлення:

 1. Наука Особливої частини кримінального права.

 2. Види норм Особливої частини кримінального права.

 3. Значення системи Особливої частини кримінального права.

 4. Принципи кваліфікації злочинів.


Питання до самоконтролю:

 1. Що таке Особлива частина кримінального права України?

 2. Яке значення має Особлива частина кримінального права?

 3. Які фактори обумовлюють єдність Загальної і Особливої частин кримінального права?

 4. В чому полягає відмінність між Загальною та Особливою частинами кримінального права?

 5. Які критерії систематизації норм Особливої частини?

 6. Що таке кваліфікація злочинів?


Перелік літератури для конспектування:

 1. Кримінальне право України. Особлива частина. Підручник. (Ю.В. Александров, О.О.Дудоров, В.А.Клименко та ін.) Вид. 3-т е /Заг. ред. М.І.Мельника, В.А.Клименка/ -К.: Атіка, 2009. – 744 с.

 2. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Кузнєцов В. О., Стрельбицький М. П., Гіжевський В. К. — К. : Істина, 2005. — 380с.

 3. Кримінальне право України: Навч. посібник / Волкотруб С. Г., Омельчук О. М., Ярін В. М., Виговський Д. Л., Іванюк Т. І. — К. : Наукова думка, 2004. — 300с.

 4. Кримінальне право України. Особлива частина. За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К., Атіка, 2008. – 712 с.

Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки УкраїниОбсяг годин, відведений для самостійної роботи:вісім годин.
Завдання:

 1. Законспектувати тему 2.

 2. З використанням навчальної літератури дати ґрунтовні відповіді на питання для самоконтролю.

 3. Сконструювати схему нацыонадьноъ безпеки України.


Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного ознайомлення:

 1. Територія та державний кордон України при вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 КК України.

 2. Момент закінчення злочину, передбаченого ст. 110 КК України.

 3. Потерпілий при вчиненні злочину передбаченого ст. 112 КК України.

 4. Спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила державну зраду або шпигунство.


Питання для самоконтролю:

 1. Яка мета вчинення злочину, передбаченого ст. 109 КК України?

 2. Що слід розуміти під посяганням на життя державного чи громадського діяча?

 3. В чому полягає об’єктивна сторона диверсій?

 4. Які є форми державної зради?

 5. Хто є суб’єктом шпигунства?

 6. Чим відрізняється державна зрада від шпигунства?


Перелік літератури для конспектування:

 1. Кримінальне право України. Особлива частина. Підручник. (Ю.В. Александров, О.О.Дудоров, В.А.Клименко та ін.) Вид. 3-т е /Заг. ред. М.І.Мельника, В.А.Клименка/ -К.: Атіка, 2009. – 744 с.

 2. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Кузнєцов В. О., Стрельбицький М. П., Гіжевський В. К. — К. : Істина, 2005. — 380с.

 3. Кримінальне право України: Навч. посібник / Волкотруб С. Г., Омельчук О. М., Ярін В. М., Виговський Д. Л., Іванюк Т. І. — К. : Наукова думка, 2004. — 300с.


Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи

Обсяг годин, відведений для самостійної роботи:десять годин.
Завдання:

 1. З використанням навчальної літератури дати ґрунтовні відповіді на питання для самоконтролю.

 2. Скласти таблицю кваліфікуючих ознак привелігуйованих вбивств.

 3. Законспектувати Постанову пленуму Верховного Суду України Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи № 2 від 7.02.2003р.


Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного ознайомлення:

 1. Вбивство через необережність.

 2. Умисне легке тілесне ушкодження.

 3. Катування.

4. Зараження венеричною хворобою.

5. Залишення в небезпеці.

6. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

7. Насильницьке донорство.


Питання для самоконтролю:

 1. Що таке вбивство?

 2. Що є безпосереднім об’єктом при вчиненні вбивства?

 3. Що слід вважати початком життя та кінцевим моментом життя людини при вчиненні вбивства?

 4. Які є види вбивств?

 5. Які є види тілесних ушкоджень?

 6. Які застосовуються критерії для визначення тяжкості тілесних ушкоджень?

 7. Які ознаки тяжкого тілесного ушкодження?

 8. Які ознаки середньої тяжкості тілесного ушкодження?


Перелік літератури для конспектування:

Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 7.02.2003р.
Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи

Обсяг годин, відведений для самостійної роботи:чотири години.
Завдання:

 1. З використанням навчальної літератури дати ґрунтовні відповіді на питання для самоконтролю.

 2. Законспектувати міжнародні акти України у сфері протидії торгівлі людьми.

 3. Законспектувати Постанову Пленуму Верховного Суду України Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій №7 від 28.09.1990р.


Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного ознайомлення:

 1. Підміна дитини.

 2. Експлуатація дітей.

 3. Незаконне поміщення у психіатричний заклад.

 4. Вивчити судово-слідчу практику щодо застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів проти волі, честі та гідності особи.


Питання для самоконтролю:

 1. Які дії утворюють об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 147 КК України?

 2. Яка мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони при захопленні заручників?

 3. Чим відрізняється захоплення і тримання заручника від незаконного позбавлення волі або викрадення людини?

 4. Які дії утворюють об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 149 КК України?

 5. Яка мета при вчиненні злочину, передбаченого ст. 149 КК України?

 6. Що слід розуміти під експлуатацією людини при вчиненні злочину, передбаченого ст. 149 КК України?

 7. Що слід розуміти під уразливим станом особи у статті 149 КК України?


Перелік літератури для конспектування:

 1. Декларація ООН про захист усіх осіб від насильницького зникнення від 18.12.1992р.

 2. Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4.11.1950р., ратифікована Україною 17.07.1997р.

 3. Конвенція МОП №105 про скасування примусової праці від 25.06.1957р., ратифікована Україною 5.10.2000р.

 4. Конвенція про права дитини від 20.11.1989р., ратифікована Україною 27.02. 1991р.

 5. Конвенція про рабство від 25.09.1926р. УРСР приєдналася до Конвенції 29.08.1956 р.

 6. Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій: Постанова Пленуму Верховного Суду України № від 28.09.1990р. // www.rada.gov.ua


Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Обсяг годин, відведений для самостійної роботи:чотири години.
Завдання:

 1. З використанням навчальної літератури дати ґрунтовні відповіді на питання для самоконтролю.

 2. Законспектувати Постанову пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи» №5 від 30.05.2008 р.


Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного ознайомлення:

 1. Кваліфіковані види зґвалтування та особливості їх кваліфікації.

 2. Відмежування зґвалтування від суміжних злочинів.

 3. Вивчити судово-слідчу практику щодо застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.


Питання для самоконтролю:

 1. Що таке зґвалтування?

 2. Що слід розуміти під статевою свободою та статевою недоторканістю?

 3. Чим відрізняється зґвалтування від насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом?

 4. Що слід розуміти під фізичним і психічним насильством при вчиненні злочинів, передбачених ст. 152 і ст. 153 КК України?

 5. Що слід розуміти під безпорадним станом потерпілої особи при вчиненні злочинів, передбачених ст. 152 і ст. 153 КК України?

 6. Хто є потерпілим при вчиненні злочину, передбаченого ст. 154 КК України?

 7. Що слід розуміти під розпусними діями при розбещенні неповнолітніх?


Перелік літератури для конспектування:

  1. Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 30.05.2008р. // www.rada.gov.ua


Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Обсяг годин, відведений для самостійної роботи:дві години.
Завдання:

 1. З використанням навчальної літератури дати ґрунтовні відповіді на питання для самоконтролю.


Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного ознайомлення:

 1. Грубе порушення законодавства про працю.

 2. Грубе порушення угоди про працю.

 3. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат.

 4. Порушення авторського права і суміжних прав.

 5. Порушення недоторканості приватного життя.


Питання для самоконтролю:

 1. Які ознаки об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 157 КК України?

 2. Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 157 КК України?

 3. Які дії утворюють об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 159 КК України?

 4. Чим відрізняється грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 КК України) від грубого порушення угоди про працю (ст. 173 КК України)?

 5. Що є предметом злочинів, передбачених ст. 178 і ст. 179 КК України?


Тема 7. Злочини проти власності

Обсяг годин, відведений для самостійної роботи:чотири години.
Завдання:

 1. З використанням навчальної літератури дати ґрунтовні відповіді на питання для самоконтролю.

 2. Законспектувати Постанову пленуму Верховного Суду України Про судову практику у справах про злочини проти власності № 10 від 06.11.2009 р.


Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного ознайомлення:

 1. Умисне знищення або пошкодження майна.

 2. Умисне пошкодження об’єктів електроенергетики.

 3. Погроза знищення майна.

 4. Порушення обов’язків щодо охорони майна.

 5. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.


Питання для самоконтролю:

 1. Що є об’єктом при вчиненні злочинів проти власності?

 2. Що є предметом злочинів проти власності?

 3. Якими специфічними ознаками повинно бути націлене майно щоб бути предметом злочинів проти власності?

 4. Яке значення має розмір викраденого для кваліфікації злочинів проти власності?

 5. Чим відрізняється розбій від вимагання?

 6. Що таке напад у складі розбою?

 7. При яких умовах крадіжка може перерості в грабіж або розбій?

 8. Хто є суб’єктом злочину при привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем?Перелік літератури для конспектування:

Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України №10 від 06.11.2009 р. // www.rada.gov.ua


Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності

Обсяг годин, відведений для самостійної роботи:чотири години.
Завдання:

 1. З використанням навчальної літератури дати ґрунтовні відповіді на питання для самоконтролю.

 2. Законспектувати Постанови Пленуму Верховного Суду України:

1) Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів №15 від 08.10.2004р.;

2) Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом № 5 від 15.04.2005р. ;3) Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил № 8 від 3.06.2005р.
Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного ознайомлення:

 1. Фіктивне банкрутство.

 2. Доведення до банкрутства.

 3. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

 4. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції.

 5. Незаконна приватизація державного, комунального майна.


Питання для самоконтролю:

 1. Що є предметом злочину, передбаченого ст. 199 КК України?

 2. Які ознаки суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 199 КК України?

 3. Що таке контрабанда?

 4. Що є предметом злочину при вчиненні контрабанди?

 5. Що таке митний кордон України?

 6. Хто є суб’єктом злочину при ухиленні від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів?

 7. Що є предметом злочину при вчиненні шахрайства з фінансовими ресурсами?

 8. Чим відрізняється шахрайство з фінансовими ресурсами від шахрайства?


Перелік літератури для конспектування:

  1. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 15 від 08.10.2004р.

  2. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 15.04.2005р.

  3. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України №8 від 3.06.2005р.


Тема 9. Злочини проти довкілля

Обсяг годин, відведений для самостійної роботи: чотири години.
Завдання:

 1. З використанням навчальної літератури дати ґрунтовні відповіді на питання для самоконтролю.

 2. Проаналізувати зміст:

   1. Земельного кодексу України від 25.10.2001р. № 2768-ІІІ;

   2. Лісового кодексу України від 21.01.1994р. № 3852-ХІІ;

   3. Водного кодексу України від 6.06.1995р. № 213/95-ВР;

   4. Кодексу України про надра від 27.07.1994р. № 132/94-ВР;

   5. Законів України:

    • Про ветеринарну медицину 25.05.1992р.;

    • Про екологічну експертизу 9.02.1995р.;

    • Про мисливське господарство та полювання від 22.02.2000р.;

    • Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992р. ;

    • Про охорону земель від 19.06.2003р.

    • Про пестициди і агрохімікати від 2.03.1995р.

    • Про природно-заповідний фонд від 16.06.1992р.

    • Про тваринний світ від 13.12.2001р.

 1. Законспектувати положення зазначних у п. 2 нормативних актів, які мають значення для кваліфікації злочинів проти довкілля.


Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного ознайомлення:

 1. Забруднення або псування земель.

 2. Забруднення моря.

 3. Знищення або пошкодження лісових масивів.

 4. Порушення законодавства про захист рослин.

 5. Порушення ветеринарних правил.

 6. Безгосподарське використання земель.


Питання для самоконтролю:

 1. Що є об’єктом злочину при вчиненні злочинів проти довкілля?

 2. Хто є суб’єктом злочину при порушенні правил екологічної безпеки?

 3. Що є предметом злочину при незаконній порубці лісу?

 4. Що є предметом злочину при вчиненні незаконного полювання?

 5. Що є предметом злочину при вчиненні незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом?


Перелік літератури для конспектування:

 1. Земельний кодекс України від 25.10.2001р. № 2768-ІІІ

 2. Лісовий кодекс України від 21.01.1994р. № 3852-ХІІ

 3. Водний кодекс України від 6.06.1995р. № 213/95-ВР.

 4. Кодекс України про надра від 27.07.1994р. № 132/94-ВР

 5. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.05.1992р.

 6. Про екологічну експертизу: Закон України від 9.02.1995р.

 7. Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22.02.2000р.

 8. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16.10.1992р.

 9. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003р.

 10. Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 2.03.1995р.

 11. Про природно-заповідний фонд: Закон України від 16.06.1992р.

 12. Про тваринний світ: Закон України від 13.12.2001р.


Тема 10. Злочини проти громадської безпеки

Обсяг годин, відведений для самостійної роботи: чотири години.
Завдання:

 1. З використанням навчальної літератури дати ґрунтовні відповіді на питання для самоконтролю.

 2. Законспектувати Постанови Пленуму Верховного Суду України:

   1. Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки №4 від 2.07.1976р.;

 1. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами №3 від 26.04.02р.;

 2. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями №13 від 23.12.2005р.


Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного ознайомлення:

 1. Втягнення у вчинення терористичного акту.

 2. Публічні заклики до вчинення терористичного акту.

 3. Створення терористичної групи чи терористичної організації.

 4. Сприяння вчиненню терористичного акту.

5. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

6. Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

7. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.

9. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами.

10. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
Питання для самоконтролю:


 1. Що таке громадська безпека як об’єкт злочинів проти громадської безпеки?

 2. Які ознаки злочинної організації?

 3. Які види дій утворюють бандитизм?

 4. Які ознаки банди?

 5. Що таке терористичний акт?

 6. Яка мета при вчиненні терористичного акту?

 7. Що таке вогнепальна зброя?


Перелік літератури для конспектування:

 1. Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки: Постанова Пленуму Верховного Суду України №4 від 2.07.1976р.

 2. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами: Постанова Пленуму Верховного Суду України №3 від 26.04.02р.

 3. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: Постанова Пленуму Верховного Суду України №13 від 23.12.2005р.


Тема 11. Злочини проти безпеки виробництва

Обсяг годин, відведений для самостійної роботи: чотири години.
Завдання:

 1. Законупектувати тему 11.

 2. З використанням навчальної літератури дати ґрунтовні відповіді на питання для самоконтролю.

 3. Законспектувати перелік робіт з підвищеною небезпекою та перелік об’єктів на підприємствах з підвищеною небезпекою.


Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного ознайомлення:

1. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.

2. Проблеми вдосконалення законодавства про відповідальність за злочини проти безпеки виробництва.

3. Вивчити судово-слідчу практику щодо застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів проти безпеки виробництва.


Питання для самоконтролю:

 1. Що є родовим об’єктом при вчиненні злочинів проти безпеки виробництва?

 2. Що таке виробництво?

 3. Які наслідки є обов’язковою ознакою у злочинах проти безпеки виробництва?

 4. Хто є суб’єктом злочину при вчиненні порушення вимог законодавства про охорону праці?

 5. Які роботи відносяться до робіт з підвищеною небезпекою?

 6. Хто є потерпілим при вчиненні злочину передбаченого ст. 274 КК України (Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки)?


Перелік літератури для конспектування (за потребою)

  1. Кримінальне право України. Особлива частина. Підручник. (Ю.В. Александров, О.О.Дудоров, В.А.Клименко та ін.) Вид. 3-т е /Заг. ред. М.І.Мельника, В.А.Клименка/ -К.: Атіка, 2009. – 744 с.

  2. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Кузнєцов В. О., Стрельбицький М. П., Гіжевський В. К. — К. : Істина, 2005. — 380с.

  3. Кримінальне право України: Навч. посібник / Волкотруб С. Г., Омельчук О. М., Ярін В. М., Виговський Д. Л., Іванюк Т. І. — К. : Наукова думка, 2004. — 300с.

 1. Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18.01.2001р. // ВВРУ. – 2001. – № 15. – Ст. 73.

 2. Перелік об’єктів та промислових підприємств з підвищеним рівнем вибухо-пожежонебезпеки, які підлягають щорічному пожежно-технічному обстеженню, затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України №651 від 5.09.1998р. // www.rada.gov.ua

 3. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці №123 від 30.11.1993р.; № 215 від 22.08.2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №42. – Ст.1813.


Тема 12. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Обсяг годин, відведений для самостійної роботи: дві години.
Завдання:

 1. З використанням навчальної літератури дати ґрунтовні відповіді на питання для самоконтролю.

 2. Законспектувати Постанову пленуму Верховного Суду України Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті №14 від 23.12.2005р.


Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного ознайомлення:

1. Пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів.

2. Вивчити судово-слідчу практику щодо застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
Питання для самоконтролю:


 1. Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 276 КК України?

 2. Що слід розуміти під транспортним засобом в ст.ст. 286, 287, 289 і 290 КК України?

 3. Які ознаки характеризують об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 286 КК України?

 4. Якою виною характеризується суб’єктивна сторона злочину передбаченого ст. 286 КК України?

 5. Що слід розуміти під незаконним заволодінням транспортним засобом у ст. 289 КК України?

 6. У яких формах може бути незаконне заволодіння транспортним засобом?

 7. Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 291 КК України?


Перелік літерури для конспектування:

 1. Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті: Постанова Пленуму Верховного Суду України №14 від 23.12.2005р.


Тема 13. Злочини проти громадського порядку та моральності

Обсяг годин, відведений для самостійної роботи: чотири години.
Завдання:

 1. З використанням навчальної літератури дати ґрунтовні відповіді на питання для самоконтролю.

 2. Законспектувати Постанови Пленуму Верховного Суду України:

 1. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність № 2 від 27.02.2004р.;

 2. Про судову практику в справах про хуліганство №10 від 22.12.2006р.


Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного ознайомлення:

1. Жорстоке поводження з тваринами.

2. Вивчити судово-слідчу практику щодо застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів проти громадського порядку та моральності.
Питання для самоконтролю:


 1. Які ознаки включає об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 293 КК України?

 2. В чому полягає відмінність між масовими заворушеннями і груповим порушенням громадського порядку?

 3. Що слід розуміти під грубим порушенням громадського порядку у злочині, передбаченому ст. 296 КК України?

 4. В яких випадках грубе порушення громадського порядку при вчиненні хуліганства може бути визнане за ознакою особливої зухвалості?

 5. В яких випадках застосування вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень при вчиненні хуліганства (ч.4 ст. 296 КК) має місце ця особливо кваліфікуюча ознака в діях винної особи?

 6. Що є предметом злочину при вчиненні злочину, передбаченого ст. 297 КК України?

 7. Що слід розуміти під сутенерством при вчиненні злочину, передбаченого ст. 303 КК України?


Перелік літератури для конспектування

 1. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України №2 від 27.02.2004р.

 2. Про судову практику в справах про хуліганство: Постанова Пленуму Верховного Суду України №10 від 22.12.2006р.


Тема 14. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

Обсяг годин, відведений для самостійної роботи: дві години.
Завдання:

 1. З використанням навчальної літератури дати ґрунтовні відповіді на питання для самоконтролю.

 2. Законспектувати:

 1. Постанову Пленуму Верховного Суду України про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів №4 від 26.04.2002. ;

 2. Постанову Кабінету Міністрів України Про перелік видів сировини, матеріалів, обладнання і технологій, що можуть використовуватися для створення зброї, військової спеціальної техніки, вивезення яких за межі України може здійснюватись за спеціальним дозволом №159 від 4.03.1993р.;

 3. Постанову Кабінету Міністрів України Про перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів № 770 від 06.05.2000р.

Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного ознайомлення:

1. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.2. Вивчити судово-слідчу практику щодо застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення.
Питання для самоконтролю:

 1. Що таке наркотичні засоби?

 2. Що таке психотропні речовини?

 3. Що таке прекурсори?

 4. Які ознаки характеризують об’єктивну сторону злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України?

 5. Які ознаки характеризують суб’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 307 КК України?

 6. В чому полягає відмінність між злочинами передбаченими ст. 307 КК та 309 КК України?

 7. Чим відрізняється злочин, передбачений ст. 308 КК України від злочинів проти власності (ст. 185-187, 189-191 КК України)?

 8. Чи впливає кількість незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель на кваліфікацію злочину, передбаченого ст. 310 КК України?

 9. Що є місцем вчинення злочину передбаченого ст. 316 КК України?

 10. Проблемні питання встановлення та призначення покарання за злочини проти здоров′я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону, та застосування інших засобів впливу на осіб, які вчинили ці злочини.


Перелік літератури для конспектування:

 1. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України №4 від 26.04.2002.

 2. Про перелік видів сировини, матеріалів, обладнання і технологій, що можуть використовуватися для створення зброї, військової спеціальної техніки, вивезення яких за межі України може здійснюватись за спеціальним дозволом органів: Постанова Кабінету Міністрів України №159 від 4.03.1993р.

 3. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Постанова Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №19. – Ст.789


Тема 16. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян

Обсяг годин, відведений для самостійної роботи: дві години.
Завдання:

 1. З використанням навчальної літератури дати ґрунтовні відповіді на питання для самоконтролю.

 2. Законспектувати положення законів України:

    1. Про міліцію від 20.12.1990р.;

    2. Про участь громадян у охороні громадського порядку і державного кордону від 22.06.2000р.;

    3. Про місцеве самоврядування від 21.05.1997р. ;

    4. Про об’єднання громадян від 16.06.1992р. ;

    5. Про оперативно-розшукову діяльність від 18.02.1992р.;

    6. Про прокуратуру від 5.11.1991р.;

    7. Про Службу безпеки України від 25.03.1992р.,

які визначають основні чинники, необхідні для кваліфікації злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян
Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного ознайомлення:

1. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради.2. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження.
Питання для самоконтролю:

 1. Що є предметом злочину, передбаченого ст. 338 КК України?

 2. Що таке опір, як ознака об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 342 КК України?

 3. Чим вчинення опору (ст. 342 КК) відрізняється від злісної непокори (ст. 185 КпАП)?

 4. Що слід розуміти під виконанням службових обов’язків представником влади або працівником правоохоронного органу?

 5. Хто належить до представників влади?

 6. Хто відноситься до працівників правоохоронних органів?

 7. В чому полягає відмінність між злочином, передбаченим ст. 349 КК України і захопленням заручників (ст. 147 КК України)?

 8. Які ознаки характеризують об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 356 КК України та який це склад злочину за конструкцією об’єктивної сторони?

 9. Чим відрізняється злочин, передбачений ст. 354 КК України від одержання хабара (ст. 368 КК України).


Перелік літератури для конспектування:

 1. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990р.

 2. Про участь громадян у охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000р.

 3. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.1997р.

 4. Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06.1992р.

 5. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992р.

 6. Про прокуратуру: Закон України від 5.11.1991р.

 7. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992р.


Тема 18. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

Обсяг годин, відведений для самостійної роботи: дві години.
Завдання:

 1. З використанням навчальної літератури дати ґрунтовні відповіді на питання для самоконтролю.

 2. Законспектувати Постанову Пленуму Верховного Суду України:

 1. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень №15 від 26.12.2003р.;

 2. Про судову практику у справах про хабарництво №5 від 26.04.2002р.


Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного ознайомлення:

 1. Кваліфікація дій службової особи, коли підроблений нею документ використовувався для вчинення іншого злочину або для його приховування.

 2. Відмежування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК) від підкупу працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК України).

3. Вивчити судово-слідчу практику щодо застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

Питання для самоконтролю:

 1. Що означає виконувати організаційно-розпорядчі обов’язки?

 2. Що означає виконувати адміністративно-господарські обов’язки?

 3. Що визнається перевищенням влади або службових повноважень?

 4. Яка шкода визнається істотною у злочинах передбачених статтями 364, 365, 367, КК України?

 5. Що таке тяжкі наслідки у злочинах, передбачених статтями 364-367 КК України?

 6. Що визнається перевищення влади або службових повноважень?

 7. Які службові особи відносяться до службових осіб, які займають відповідальне і особливо відповідальне становище?

 8. Яка неправомірна вигода вважається у великому та особливо великому розмірі?

 9. Коли надання неправомірної авигоди (ст. 368 КК України) вважається закінченим злочином?


Перелік літератури для конспектування:

1. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: Постанова Пленуму Верховного Суду України №15 від 26.12.2003р.

2. Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України №5 від 26.04.2002р.
Тема 19. Злочини проти правосуддя

Обсяг годин, відведений для самостійної роботи: дві години.
Завдання:


 1. З використанням навчальної літератури дати ґрунтовні відповіді на питання для самоконтролю.

 2. Законспектувати Постанови пленуму Верховного Суду України:

 3. Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі № 8 від 26.03.93р.;

 4. Про незалежність судової влади № 8 від 13.06.07р.;

 5. Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві № 10 від 18.06.99р.;

 6. Про застосування законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів №8 від 26.06.92р.


Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного ознайомлення:

1. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

2. Втручання в діяльність захисника чи представника особи.

3. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставлено майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації.4. Порушення правил адміністративного нагляду.

Питання для самоконтролю:

 1. Що таке правосуддя як об’єкт злочинів проти правосуддя?

 2. Що таке затримання і домашній арешт?

 3. Хто є суб’єктом злочин, передбаченого ст. 371 КК України?

 4. Коли притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності буде вважатися закінченим злочином?

 5. Які кваліфікуючі ознаки злочину, передбаченого ст. 373 КК України (примушування давати показання)?

 6. Які ознаки характеризують об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 384 КК України (завідомо неправдиве показання)?

 7. Чи можуть нести кримінальну відповідальність особи, за ст. 384 КК України, якщо вони з якихось причин не були попереджені про відповідальність за цією статтею?

 8. Які ознаки характеризують об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 393 КК України?

 9. Що таке адміністративний нагляд?

 10. Чи впливає наявність чи відсутність фактів адміністративної відповідальності за порушення правил адміністративного нагляду(ст. 187 КпАП) на кваліфікацію діянь передбачених ст. 395 КК України (Порушення правил адміністративного нагляду)?


Перелік літератури для конспектування:

 1. Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі: Постанова Пленуму Верховного Суду України №8 від 26.03.93р

 2. Про незалежність судової влади: Постанова Пленуму Верховного Суду України №8 від 13.06.07р.

 3. Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України №10 від 18.06.99р.

 4. Про застосування законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів: Постанова Пленуму Верховного Суду України №8 від 26.06.92р.


Тема 20. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

Обсяг годин, відведений для самостійної роботи: чотири години.
Завдання:

 1. Законспектувати тему 20.

 2. З використанням навчальної літератури дати ґрунтовні відповіді на питання для самоконтролю.


Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного ознайомлення:

 1. Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю.

 2. Добровільна здача в полон.

 3. Мародерство.


Питання для самоконтролю:

 1. Що таке непокора?

 2. Що таке опір начальникові?

 3. Що таке дезертирство?

 4. Чим дезертирство (ст. 408 КК) відрізняється від самовільного залишення військової частини або місця служби (ст. 407 КК)?

 5. Які ознаки характеризують об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 409 КК України?

 6. Хто може бути суб’єктом злочину, передбаченого ст. 409 КК України?


Перелік літератури для конспектування (за потребою)

 1. Кримінальне право України. Особлива частина. Підручник. (Ю.В. Александров, О.О.Дудоров, В.А.Клименко та ін.) Вид. 3-т е /Заг. ред. М.І.Мельника, В.А.Клименка/ -К.: Атіка, 2009. – 744 с.

 2. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Кузнєцов В. О., Стрельбицький М. П., Гіжевський В. К. — К. : Істина, 2005. — 380с.

 3. Кримінальне право України: Навч. посібник / Волкотруб С. Г., Омельчук О. М., Ярін В. М., Виговський Д. Л., Іванюк Т. І. — К. : Наукова думка, 2004. — 300с.


Тема 21. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

Обсяг годин, відведений для самостійної роботи: чотири години.
Завдання:

 1. З використанням навчальної літератури дати ґрунтовні відповіді на питання для самоконтролю.

 2. Ознайомитись з:

 1. Декларацією ООН про право народів на мир, від 12.11.1984р.;

 2. Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань від 27.09.1996р.;

 3. Договором про нерозповсюдження ядерної зброї від 1.07.1968р.;

 4. Конвенцією про відкрите море від 29.04.1958р.;

 5. Конвенцією про заборону й обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що спричинили надзвичайні пошкодження або діють не вибірково від 10.10.1980р.;

 6. Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993р.;

 7. Конвенцією про запобігання злочинові геноциду та покарання за нього від 9.12.1948р.;

 8. Конвенцією про запобігання і покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів від 14.12.1973р.;

 9. Протоколом про заборону застосування на війні задушливих, отруйних та інших газів і рідин та бактеріологічних засобів від 17.06.1925р.;

 10. Санкт-Петербурзькою декларацією про заборону застосування на війні деяких розривних снарядів вагою менше 400 грамів від 29.11.1868р.;

 11. Гаазькою декларацією щодо заборони застосування куль, що легко сплющуються і розвертаються у тілі людини від 29.07.1899р.,

та законспектуйте основні положення, які виступають базовими для кваліфікації злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного ознайомлення:

1. Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала2. Піратство.
Питання для самоконтролю:

 1. Що є родовим об’єктом злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку?

 2. Які ознаки об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 436 КК (Пропаганда війни)?

 3. Що таке агресивна війна?

 4. Що таке воєнний конфлікт?

 5. Хто є суб’єктом злочину, передбаченого ст. 437 КК України?

 6. Яка зброя відноситься до зброї масового знищення?

 7. Що таке екоцид?

 8. Що таке геноцид?

 9. Що таке піратство?


Перелік літератури для вивчення та конспектування:

 1. Декларацією ООН про право народів на мир, від 12.11.1984р.;

 2. Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань від 27.09.1996р.;

 3. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї від 1.07.1968р.;

 4. Конвенція про відкрите море від 29.04.1958р.;

 5. Конвенція про заборону й обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що спричинили надзвичайні пошкодження або діють не вибірково від 10.10.1980р.;

 6. Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993р.;

 7. Конвенція про запобігання злочинові геноциду та покарання за нього від 9.12.1948р.;

 8. Конвенція про запобігання і покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів від 14.12.1973р.;

 9. Протокол про заборону застосування на війні задушливих, отруйних та інших газів і рідин та бактеріологічних засобів від 17.06.1925р.;

 10. Санкт-Петербурзька декларація про заборону застосування на війні деяких розривних снарядів вагою менше 400 грамів від 29.11.1868р.;

 11. Гаазька декларація щодо заборони застосування куль, що легко сплющуються і розвертаються у тілі людини від 29.07.1899р.


Тема 22. Основні положення Особливої частини кримінального права іноземних держав

Обсяг годин, відведений для самостійної роботи: чотири години.
Завдання:

 1. Законспектувати тему 22.

 2. З використанням навчальної літератури дати ґрунтовні відповіді на питання для самоконтролю.

 3. Зробити схеми кримінально-правових систем країн Далекого Сходу, Європи та США.


Зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного ознайомлення:

 1. Загальне характеристика та система Особливої частини кримінального права іноземних держав.

 2. Система Особливої частини кримінального права іноземних держав.

 3. Джерела Особливої частини кримінального права іноземних держав.

 4. Основні напрямки сучасних порівняльних досліджень Особливої частини кримінального права іноземних держав.

 5. Особлива частина кримінального права країн романо-германської сім’ї.

 6. Особлива частина кримінального права країн Загального права.

 7. Особлива частина кримінального права мусульманських країн.

 8. Особлива частина кримінального права держав Далекого Сходу.


Питання для самоконтролю

  1. В чому особливості формування особливих частин законів про кримінальну відповідальність країн пострадянського простору?

  2. В чому особливості опису складів злочинів у кримінально-правовому законодавстві країн Далекого Сходу?

  3. Які особливості прецедентного права при кваліфікації злочинів?

  4. Які особливості кримінально-правового забезпечення США на федеральному на штатному рівнях?


Перелік літератури для конспектування

 1. Кримінальне право України. Особлива частина. Підручник. (Ю.В. Александров, О.О.Дудоров, В.А.Клименко та ін.) Вид. 3-т е /Заг. ред. М.І.Мельника, В.А.Клименка/ -К.: Атіка, 2009. – 744 с.

 2. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Кузнєцов В. О., Стрельбицький М. П., Гіжевський В. К. — К. : Істина, 2005. — 380с.

 3. Кримінальне право України: Навч. посібник / Волкотруб С. Г., Омельчук О. М., Ярін В. М., Виговський Д. Л., Іванюк Т. І. — К. : Наукова думка, 2004. — 300с.

 4. Савченко А.В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство США: комплексне порівняльно-правове дослідження: Монографія. – К.: КНТ, 2007 – 596 с.

 5. Багрий-Шахматов Л.В. Виды международных преступлений й преступлений международного характера // Вестник Одесского государственного морского университета. Серия «Экономика и право». - Одесса., 2001 - №1. - с.21-47.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка