Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни



Сторінка8/16
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.36 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

9. Плани практичних занять



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема № 2. Злочини проти основ національної безпеки України.

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу

Навчальна мета: поглиблене вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 12 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти основ національної безпеки України.

 2. Дії, спрямовані на насильницьку зміну, чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

 3. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

 4. Посягання на життя державного чи громадського діяча.

 5. Диверсія.

Література:



 1. Конституція України. – К.,1996.

 2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 червн. 2014 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). - К.: ПАЛИВОДА А.В.,. - 2014 року – 216 с.

 3. Вартилецька І. А., Плугатир В. С. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посібник. За ред. В. Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2003. – 95с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Вирішити задачі, що містяться у «Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права»; 3. Оцінювання знань студентів з теми: «Злочини проти основ національної безпеки України»

Запитання до семінару ( 2 год):



 1. Державна зрада.

 2. Шпигунство.

 3. Вирішити задачі, що містяться у «Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права».

Завдання для самостійного вивчення ( 8 год):

 1. Територія та державний кордон України при вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 КК України.

 2. Момент закінчення злочину, передбаченого ст. 110 КК України.

 3. Потерпілий при вчиненні злочину передбаченого ст. 112 КК України.

 4. Спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила державну зраду або шпигунство.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року



ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема № 3. Злочини проти життя та здоров’я особи

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу

Навчальна мета: поглиблене вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 18 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Злочини проти життя. Загальна характеристика і види.

 2. Поняття вбивства та його види. Ознаки вбивства.

 3. Умисне вбивство без обтяжуючих і пом’якшуючих обставин (просте вбивство).

 4. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах.

 5. Умисні вбивства при пом’якшуючих обставинах.

Література:

 1. Конституція України. – К.,1996.

 2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 червн. 2014 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). - К.: ПАЛИВОДА А.В.,. - 2014 року – 216 с.

 3. Вартилецька І. А., Плугатир В. С. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посібник. За ред. В. Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2003. – 95с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Вирішити задачі, що містяться у «Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права»; 3. Оцінювання знань студентів з теми: «Злочини проти життя та здоровя особи»

Запитання до семінару ( 2 год):



 1. Вбивство через необережність.

 2. Умисне легке тілесне ушкодження.

 3. Катування.

 4. Зараження венеричною хворобою.

 5. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.

Завдання для самостійного вивчення ( 8 год):

  1. Залишення в небезпеці.

  2. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

  3. Насильницьке донорство.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема № 3. Злочини проти життя та здоров’я особи

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу

Навчальна мета: поглиблене вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 18 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Злочини проти життя. Загальна характеристика і види.

 2. Поняття вбивства та його види. Ознаки вбивства.

 3. Умисне вбивство без обтяжуючих і пом’якшуючих обставин (просте вбивство).

 4. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах.

 5. Умисні вбивства при пом’якшуючих обставинах.

Література:



  1. Конституція України. – К.,1996.

  2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 червн. 2014 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). - К.: ПАЛИВОДА А.В.,. - 2014 року – 216 с.

  3. Вартилецька І. А., Плугатир В. С. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посібник. За ред. В. Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2003. – 95с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Вирішити задачі, що містяться у «Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права»; 3. Оцінювання знань студентів з теми: «Злочини проти життя та здоровя особи»

Запитання до семінару ( 2 год):



 1. Злочини проти здоров’я. Загальна характеристика і види.

 2. Поняття і види тілесних ушкоджень. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Критерії для визначення тяжкості тілесних ушкоджень.

 3. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Відмінність тяжкого тілесного ушкодження, що причинило смерть потерпілого від умисного вбивства та вбивства через необережність.

 4. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

 5. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.

Завдання для самостійного вивчення ( 8 год):

 1. Залишення в небезпеці.

 2. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

 3. Насильницьке донорство.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема № 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу

Навчальна мета: поглиблене вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 8 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Злочини проти волі, честі та гідності особи, їх загальна характеристика і види.

 2. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

 3. Захоплення заручників.

 4. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини.

Література:

 1. Конституція України. – К.,1996.

 2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 червн. 2014 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). - К.: ПАЛИВОДА А.В.,. - 2014 року – 216 с.

 3. Вартилецька І. А., Плугатир В. С. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посібник. За ред. В. Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2003. – 95с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”; 3. Оцінювання знань студентів з теми: «Злочини проти волі, честі та гідності особи»

Запитання до семінару ( 2 год):

1. Підміна дитини.

2. Експлуатація дітей.

3. Використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом.

4. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.

Завдання для самостійного вивчення ( 4 год):

1. Відмежування злочинів, передбачених ст. 149 та ст. 150-1 КК України.

2. Вивчити судово-слідчу практику щодо застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів проти волі, честі та гідності особи.
Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року



ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема № 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу

Навчальна мета: поглиблене вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 10 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.


Навчальні питання:

 1. Загальна характеристика та види злочинів проти статевої свободи та недоторканості особи.

 2. Зґвалтування.

 3. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

 4. Примушування до вступу в статевий зв’язок.

Література:



 1. Конституція України. – К.,1996.

 2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 червн. 2014 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). - К.: ПАЛИВОДА А.В.,. – 2014.– 216 с.

 3. Вартилецька І. А., Плугатир В. С. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посібник. За ред. В. Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2003. – 95с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”; 3. Оцінювання знань студентів з теми: «Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи»


Запитання до семінару ( 2 год):

 1. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості.

 2. Розбещення неповнолітніх.

 3. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.

Завдання для самостійного вивчення ( 4 год):



 1. Кваліфіковані види зґвалтування та особливості їх кваліфікації.

 2. Відмежування зґвалтування від суміжних злочинів.

 3. Вивчити судово-слідчу практику щодо застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема № 7. Злочини проти власності

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу

Навчальна мета: поглиблене вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 12 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти власності.

 2. Корисливі злочини проти власності.

 3. Крадіжка.

 4. Грабіж.

 5. Розбій.

 6. Вимагання.

Література:



 1. Конституція України. – К.,1996.

 2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 червн. 2014 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). - К.: ПАЛИВОДА А.В.,. - 2014 року – 216 с.

 3. Вартилецька І. А., Плугатир В. С. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посібник. За ред. В. Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2003. – 95с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”; 3. Оцінювання знань студентів з теми: «Злочини проти власності»

Запитання до семінару ( 2 год):

1. Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилось у неї.

2. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом.

3. Некорисливі злочини проти власності

4. Умисне знищення або пошкодження майна.

5. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.

Завдання для самостійного вивчення ( 2 год):


 1. Погроза знищення майна.

 2. Порушення обов’язків щодо охорони майна.

 3. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема № 8. Злочини у сфері господарської діяльності

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу

Навчальна мета: поглиблене вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 10 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Поняття, загальна характеристика і види господарських злочинів.

 2. Контрабанда.

 3. Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю.

 4. Заняття забороненими видами господарської діяльності.

 5. Фіктивне підприємництво.

 6. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

Література:

 1. Конституція України. – К.,1996.

 2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 червн. 2014 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). - К.: ПАЛИВОДА А.В.,. - 2014 року – 216 с.

 3. Вартилецька І. А., Плугатир В. С. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посібник. За ред. В. Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2003. – 95с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”; 3. Оцінювання знань студентів з теми: «Злочини у сфері господарської діяльності»

Запитання до семінару ( 2 год):



 1. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

 2. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

 3. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням.

 4. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.

Завдання для самостійного вивчення ( 4 год):

 1. Доведення до банкрутства.

 2. Незаконні дії у разі банкрутства.

 3. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

 4. Випуск або реалізація недоброякісної продукції.

 5. Незаконна приватизація державного, комунального майна.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема № 9. Злочини проти довкілля

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу

Навчальна мета: поглиблене вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 8 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Незаконне полювання.

 2. Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

 3. Безгосподарське використання земель.

Література:

 1. Конституція України. – К.,1996.

 2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 червн. 2014 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). - К.: ПАЛИВОДА А.В.

 3. Вартилецька І. А., Плугатир В. С. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посібник. За ред. В. Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2003. – 95с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”; 3. Оцінювання знань студентів з теми: «Злочини проти довкілля»

Запитання до семінару ( 2 год):



 1. Незаконне полювання.

 2. Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

 3. Безгосподарське використання земель.

 4. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”

Завдання для самостійного вивчення ( 4 год):

 1. Забруднення або псування земель.

 2. Знищення або пошкодження лісових масивів.

 3. Порушення законодавства про захист рослин.

 4. Порушення ветеринарних правил.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема № 10. Злочини проти проти громадської безпеки

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу

Навчальна мета: поглиблене вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 8 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Створення злочинної організації.

 2. Бандитизм.

 3. Терористичний акт.

 4. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

Література:

 1. Конституція України. – К.,1996.

 2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 червн. 2014 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). - К.: ПАЛИВОДА А.В.,. - 2014 року – 216 с.

 3. Вартилецька І. А., Плугатир В. С. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посібник. За ред. В. Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2003. – 95с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”; 3. Оцінювання знань студентів з теми: «Злочини проти проти громадської безпеки»

Запитання до семінару ( 2 год):



 1. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

 2. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

 3. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.

 4. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами.

 5. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.

Завдання для самостійного вивчення ( 4 год):

 1. Втягнення у вчинення терористичного акту.

 2. Публічні заклики до вчинення терористичного акту.

 3. Створення терористичної групи чи терористичної організації.

 4. Сприяння вчиненню терористичного акту.

 5. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

 6. Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема № 11. Злочини проти проти безпеки виробництва

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу

Навчальна мета: поглиблене вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 10 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти безпеки виробництва.

 2. Порушення вимог законодавства про охорону праці.

 3. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

 4. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах.

 5. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки.

Література:

  1. Конституція України. – К.,1996.

  2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 червн. 2014 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). - К.: ПАЛИВОДА А.В.,. - 2014 року – 216 с.

  3. Вартилецька І. А., Плугатир В. С. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посібник. За ред. В. Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2003. – 95с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”; 3. Оцінювання знань студентів з теми: «Злочини проти проти безпеки виробництва»

Запитання до семінару ( 2 год):



 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти безпеки виробництва.

 2. Порушення вимог законодавства про охорону праці.

 3. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

 4. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах.

 5. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки.

 6. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.

Завдання для самостійного вивчення ( 4 год):



 1. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.

 2. Проблеми вдосконалення законодавства про відповідальність за злочини проти безпеки виробництва.

 3. Вивчити судово-слідчу практику щодо застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів проти безпеки виробництва.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 2015 року



ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема № 12. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів: студенти 3 курсу (бакалавр)

Навчальна мета: поглиблене вивчення положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання задля використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 10 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

 2. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

 3. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

 4. Незаконне заволодіння транспортним засобом.

 5. Самовільне, без нагальної потреби зупинення поїзда.

 6. Випуск в експлуатацію технічно-несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації.

 7. Знищення підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу.

Література:

 1. Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993р. //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №31. - Ст.338.

 2. Про залізничний транспорт: Закон України від 14 травня 1996р. //Відомості Верховної Ради.-1996.-№ 5.

 3. Про посилення відповідальності за порушення правил, норм і стандартів, які відносяться до забезпечення безпеки дорожнього руху: Указ Президії Верховної Ради УРСР від 29 липня 1991 р.

 4. Про транспорт: Закон України від 26 вересня 1994 р. // Відомості Верховної Ради -1994. - № 11.

 5. Постанова Пленуму ВСУ „Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті” від 23 грудня 2005 р. № 14

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Вирішення задач; 3.Оцінювання знань студентів з теми: «Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту»

Запитання до семінару № 1 (2 год):

1. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна.

2. Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків.

3. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.



Запитання до семінару № 2 (2 год):

1. Порушення правил повітряних польотів.

2. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.

Завдання для самостійного вивчення (2 год):


 1. Пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів.

 2. Вивчити судово-слідчу практику щодо застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Доцент кафедри, к.ю.н. ______________ І.В. Жук



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 2015 року



ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема № 13 Злочини проти громадського порядку та моральності.

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу (бакалавр)

Навчальна мета: поглиблене вивчення положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання задля використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 14 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та моральності.

 2. Групове порушення громадського порядку.

 3. Масові заворушення.

 4. Хуліганство.

 5. Наруга над могилою.

 6. Створення або утримання місць розпусти і звідництва.

 7. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

Література:

 1. Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні// Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. – К.: МВС України, 1993. – С.433-438.

 2. Про затвердження Положення про Державний реєстр національного культурного надбання; Постанова Кабінету міністрів України від 12 серпня 1992 р. №466. // Збірник постанов Уряду України. - 1992. - № 9. Ст. 220.

 3. Про національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Закони України.-Т.6.-К., 1996.

 4. Про охорону й використання пам'яток історії та культури: Закон України від 13 липня 1978 р.// Відомості Верховної Ради УРСР.-1978.-№30.-Ст.426.

 5. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 червня 2000 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 39. – Ст.. 333.

 6. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику у справах про хуліганство від 22 грудня 2006 р. № 10.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Вирішення задач; 3.Оцінювання знань студентів з теми: «Злочини проти громадського порядку та моральності»

Запитання до семінару (2 год):


 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та моральності.

 2. Групове порушення громадського порядку.

 3. Масові заворушення.

 4. Хуліганство.

 5. Наруга над могилою.

 6. Створення або утримання місць розпусти і звідництва.

 7. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

Завдання для самостійного вивчення (4 год):

1. Жорстоке поводження з тваринами.

2. Вивчити судово-слідчу практику щодо застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів проти громадського порядку та моральності.
Доцент кафедри, к.ю.н. ______________ І.В. Жук

Підпис



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 2015 року


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема № 14. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоровя населення.

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу (бакалавр)

Навчальна мета: поглиблене вивчення положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання задля використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 12 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:

1.Поняття, характеристика і види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

2. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

3. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

4. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів чи психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем.

5. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів чи психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

6. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель.

Література:



 1. Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропних веществ. -Нью-Йорк: ООН, 1988.

 2. Конвенция о психотропных веществах 1971 года. - Нью-Йорк: ООН, 1977.

 3. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15 лютого 1995 р.

 4. Про лікарські засоби: Закон України від 4 квітня 1996 р.

 5. Про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів й прекурсорів: Закон України від 15 лютого 1995р.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Вирішення задач; 3.Оцінювання знань студентів з теми:» Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення»

Запитання до семінару № 1 (2 год):

1. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів

2. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

3. Вирішити задачі, що містяться у “Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.



Запитання до семінару № 2 (2 год):

1. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу.

2. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів.

3. Вирішити задачі, що містяться у “Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.



Завдання для самостійного вивчення (2 год):

 1. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

 2. Вивчити судово-слідчу практику щодо застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення.

Доцент кафедри, к.ю.н. ______________ І.В. Жук



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 2015 року




ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема № 15. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу (бакалавр)

Навчальна мета: поглиблене вивчення положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання задля використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 8 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері охорони державної таємниці, призову та мобілізації.

 2. Розголошення державної таємниці.

 3. Втрата документів, що містять державну таємницю.

 4. Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави.

 5. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Література:

 1. Про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби України, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України: Інструкція, затверджена наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 21 жовтня 2003 року №200.

 2. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України 1993 р.

 3. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 456 с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Вирішення задач; 3.Оцінювання знань студентів з теми: Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.
Запитання до семінару № 1 ( 2 год):

 1. Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

 2. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

 3. Вирішити задачі, що містяться у “Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.


Запитання до семінару № 1 ( 2 год):

1. Порушення правил міжнародних польотів.

2. Вирішити задачі, що містяться у “Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.
Доцент кафедри, к.ю.н. ______________ І.В. Жук

Підпис
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 2015 року


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема № 16. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та обєднань громадян.

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу (бакалавр)

Навчальна мета: поглиблене вивчення положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання задля використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 12 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян.

 2. Наруга над державними символами.

 3. Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу.

 4. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

 5. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.

 6. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника.

Література:

 1. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990.

 2. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року N 2135-XII

 3. Про статус суддів: Закон України від  15 грудня 1992 року N 2862-XII

 4. Статут патрульно-постової служби міліції.- Київ: МВС України, 1995. - 228 с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Вирішення задач; 3.Оцінювання знань студентів з теми: Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

Запитання до семінару № 1 (2 год):

1. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

2. Втручання у діяльність державного діяча.

3. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.



Запитання до семінару № 2 (2 год):

1. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.

2. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу.

3. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.



Завдання для самостійного вивчення (2 год):

1. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради.

2. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження.

Доцент кафедри, к.ю.н. ______________ І.В. Жук

Підпис

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 2015 року


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема № 17. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (компютерів), систем та компютерних мереж і мереж електрозвязку.

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу (бакалавр)

Навчальна мета: поглиблене вивчення положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання задля використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 4 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Загальна характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

 2. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку.

 3. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження.

 4. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації.

 5. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Література:

 1. Положення про технічний захист інформації в України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 1994 р. № 632.

 2. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 456 с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Оцінювання знань студентів з теми: Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (компютерів), систем та компютерних мереж і мереж електрозвязку.



Запитання до семінару (2 год):

 1. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється.

 2. Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку.

 3. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.

Доцент кафедри, к.ю.н. ______________ І.В. Жук



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 2015 року


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема № 18. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу (бакалавр)

Навчальна мета: поглиблене вивчення положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання задля використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 12 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:

1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

2. Зловживання владою або службовим становищем.

3. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Відмежування від суміжних злочинів.

4. Службове підроблення.

5. Службова недбалість.

Література:


 1. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року N 3341-XII (Із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України.

 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України”Про судову практику в справах хабарництво” від 26 квітня 2002 р. № 5.

 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практикуу справах про перевищення влади або службових повноважень” від 26 грудня 2003 р. № 15.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Вирішення задач; 3. Оцінювання знань студентів з теми: Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

Запитання до семінару № 1 (2 год):

1. Підкуп особи, яка надає публічні послуги.

2. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.

Запитання до семінару № 2 (2 год):

1. Провокація підкупу.

2. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.

Завдання для самостійного вивчення (2 год):

1. Кваліфікація дій службової особи, коли підроблений нею документ використовувався для вчинення іншого злочину або для його приховування.

2. Відмежування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ст. 368 КК) від підкупу працівника підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК України).

3. Вивчити судово-слідчу практику щодо застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг..


Доцент кафедри, к.ю.н. ______________ І.В. Жук


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 2015 року


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема № 19. Злочини проти правосуддя.

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу (бакалавр)

Навчальна мета: поглиблене вивчення положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання задля використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 12 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя.

 2. Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою.

 3. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

 4. Примушування давати показання.

 5. Завідомо неправдиве показання.

 6. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови.

 7. Приховування злочину.

Література:

 1. Про адміністративний нагляд за особами звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 р.

 2. Про виконавче провадження: Закон України 21 квітня 1999 року.

 3. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від  23 грудня 1993 року N 3781-XII.

 4. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р.

 5. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993р.

 6. Про прокуратуру: Закон України // Вiдомостi Верховної Ради України.-1991. - № 53. - Ст. 793.

 7. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002р.

 8. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров”я, гідність та власність судів і працівників правоохоронних органів від 26 червня 1992 р. № 8.

 9. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів від 3 грудня 1997 р. № 12.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Вирішення задач; 3. Оцінювання знань студентів з теми: Злочини проти правосуддя.

Запитання до семінару № 1 (2 год):

1. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного.

2. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист.

3. Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку.

4. Вирішити задачі, що містяться у “Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.

Запитання до семінару № 2 (2 год):

1. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування.

2. Невиконання судового рішення.

3. Вирішити задачі, що містяться у “Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.


Завдання для самостійного вивчення (2 год):

1. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

2. Втручання в діяльність захисника чи представника особи.

3. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставлено майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації.

4. Порушення правил адміністративного нагляду.
Доцент кафедри, к.ю.н. ______________ І.В. Жук

Підпис
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ



НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 2015 року


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема № 20. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу (бакалавр)

Навчальна мета: поглиблене вивчення положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання задля використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 8 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

 2. Непокора.

 3. Невиконання наказу.

 4. Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків.

 5. Погроза або насильство щодо начальника.

 6. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості.

Література:

 1. Дисциплінарний статут Збройних Сил України, затверджений Законом України від 24 березня 1999 р.

 2. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 1992 р.

 3. Про війська внутрішньої і конвойної охорони: Закон України від 26 березня 1992 р.

 4. Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон України від 7 березня 2002 року N 3099-III .

 5. Про внесення змін до закону України "Про альтернативну (невійськову) службу": Закон України від 18 лютою 1999р.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Вирішення задач; 3. Оцінювання знань студентів з теми: Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

Запитання до семінару (2 год):

 1. Самовільне залишення військової частини або місця служби.

 2. Дезертирство.

 3. Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом.

 4. Умисне знищення або пошкодження військового майна.

 5. Вирішити задачі, що містяться у “Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.

Завдання для самостійного вивчення (4 год):

 1. Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю.

 2. Добровільна здача в полон.

 3. Мародерство.

Доцент кафедри, к.ю.н. ______________ І.В. Жук



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 2015 року


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема № 21. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу (бакалавр)

Навчальна мета: поглиблене вивчення положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання задля використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 12 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

 2. Пропаганда війни.

 3. Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни.

 4. Застосування зброї масового знищення.

 5. Найманство.

Література:

 1. Про захист цивільного населення під час війни: Женевська конвенція від 12 серпня 1994 р.

 2. Про поводження з військовополоненими: Женевська конвенція від 12 серпня 1949 р.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Вирішення задач; 3. Оцінювання знань студентів з теми: Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Запитання до семінару № 1 (2 год):

1. Порушення законів та звичаїв війни.

2. Екоцид.

3. Геноцид.

4. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.
Запитання до семінару № 2 (2 год):

1. Посягання на життя представника іноземної держави.

2. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист.

3. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”.


Завдання для самостійного вивчення (4 год):

1.Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала

2. Піратство.
Доцент кафедри, к.ю.н. ______________ І.В. Жук

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка