Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниСторінка6/16
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

8. Плани семінарських занять


Метою семінарських занять є засвоєння студентами теоретичного матеріалу, який стосується поняття, системи та значення Особливої частини кримінального права України; сучасних завдань протидії з боку держави протиправній поведінці; підстав та принципів кваліфікації конкретних злочинних посягань, передбачених чинним КК України і т.д. Готуючись до семінарського заняття, викладач повинен завчасно дати студентам перелік питань, які будуть винесені на розгляд; повідомити перелік основних джерел (монографій, статей у періодичних фахових виданнях, нормативно-правових актів), які необхідно використовувати при підготовці до заняття.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема № 1. Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів.

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу

Навчальна мета: поглиблене вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 6 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Поняття та ознаки Особливої частини кримінального права України.

 2. Співвідношення Загальної та Особливої частин кримінального права.

 3. Система Особливої частини кримінального права України.

 4. Поняття кваліфікації злочинів.

Література:

 1. Конституція України. – К.,1996.

 2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 червн. 2014 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). - К.: ПАЛИВОДА А.В.,. - 2014 року – 216 с.

 3. Вартилецька І. А., Плугатир В. С. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посібник. За ред. В. Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2003. – 95с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Оцінювання знань студентів з теми: «Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів.»

Запитання до семінару ( 2 год): 1. Поняття та ознаки Особливої частини кримінального права України.

 2. Співвідношення Загальної та Особливої частин кримінального права.

 3. Система Особливої частини кримінального права України.

 4. Поняття кваліфікації злочинів.

Завдання для самостійного вивчення ( 4 год):

 1. Наука Особливої частини кримінального права.

 2. Види норм Особливої частини кримінального права.

 3. Значення системи Особливої частини кримінального права.

 4. Принципи кваліфікації злочинів.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема № 2. Злочини проти основ національної безпеки України.

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу

Навчальна мета: поглиблене вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 12 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти основ національної безпеки України.

 2. Дії, спрямовані на насильницьку зміну, чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

 3. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

 4. Посягання на життя державного чи громадського діяча.

 5. Диверсія.

Література:

 1. Конституція України. – К.,1996.

 2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 червн. 2014 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). - К.: ПАЛИВОДА А.В.,. - 2014 року – 216 с.

 3. Вартилецька І. А., Плугатир В. С. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посібник. За ред. В. Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2003. – 95с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Оцінювання знань студентів з теми: «Злочини проти основ національної безпеки України»


Запитання до семінару ( 2 год):

 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти основ національної безпеки України.

 2. Дії, спрямовані на насильницьку зміну, чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

 3. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

 4. Посягання на життя державного чи громадського діяча.

 5. Диверсія.

Завдання для самостійного вивчення ( 8 год):

 1. Територія та державний кордон України при вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 КК України.

 2. Момент закінчення злочину, передбаченого ст. 110 КК України.

 3. Потерпілий при вчиненні злочину передбаченого ст. 112 КК України.

 4. Спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила державну зраду або шпигунство.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема № 3. Злочини проти життя та здоров’я особи

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу

Навчальна мета: поглиблене вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 18 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Злочини проти життя. Загальна характеристика і види.

 2. Поняття вбивства та його види. Ознаки вбивства.

 3. Умисне вбивство без обтяжуючих і пом’якшуючих обставин (просте вбивство).

 4. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах.

 5. Умисні вбивства при пом’якшуючих обставинах.

Література:

 1. Конституція України. – К.,1996.

 2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 червн. 2014 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). - К.: ПАЛИВОДА А.В.,. - 2014 року – 216 с.

 3. Вартилецька І. А., Плугатир В. С. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посібник. За ред. В. Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2003. – 95с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Оцінювання знань студентів з теми: «Злочини проти життя та здоровя особи»

Запитання до семінару ( 2 год): 1. Злочини проти життя. Загальна характеристика і види.

 2. Поняття вбивства та його види. Ознаки вбивства.

 3. Умисне вбивство без обтяжуючих і пом’якшуючих обставин (просте вбивство).

 4. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах.

 5. Умисні вбивства при пом’якшуючих обставинах.

Завдання для самостійного вивчення ( 8 год):

 1. Залишення в небезпеці.

 2. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

 3. Насильницьке донорство.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
Тема № 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу

Навчальна мета: поглиблене вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 8 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Злочини проти волі, честі та гідності особи, їх загальна характеристика і види.

 2. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

 3. Захоплення заручників.

 4. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини.

Література:

 1. Конституція України. – К.,1996.

 2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 червн. 2014 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). - К.: ПАЛИВОДА А.В.,. - 2014 року – 216 с.

 3. Вартилецька І. А., Плугатир В. С. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посібник. За ред. В. Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2003. – 95с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Вирішити задачі, що містяться у „Збірнику завдань з Особливої частини кримінального права”; 3. Оцінювання знань студентів з теми: «Злочини проти волі, честі та гідності особи»

Запитання до семінару ( 2 год): 1. Злочини проти волі, честі та гідності особи, їх загальна характеристика і види.

 2. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

 3. Захоплення заручників.

 4. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини.

 5. Незаконне поміщення у психіатричний заклад.

Завдання для самостійного вивчення ( 4 год):

 1. Підміна дитини.

 2. Експлуатація дітей.

 3. Вивчити судово-слідчу практику щодо застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів проти волі, честі та гідності особи.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема № 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу

Навчальна мета: поглиблене вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 10 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Загальна характеристика та види злочинів проти статевої свободи та недоторканості особи.

 2. Зґвалтування.

 3. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

 4. Примушування до вступу в статевий зв’язок.

Література:

 1. Конституція України. – К.,1996.

 2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 червн. 2014 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). - К.: ПАЛИВОДА А.В.,. – 2014. – 216 с.

 3. Вартилецька І. А., Плугатир В. С. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посібник. За ред. В. Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2003. – 95с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Оцінювання знань студентів з теми: «Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи»

Запитання до семінару ( 2 год): 1. Загальна характеристика та види злочинів проти статевої свободи та

недоторканості особи.

 1. Зґвалтування.

 2. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

 3. Примушування до вступу в статевий зв’язок.

Завдання для самостійного вивчення ( 4 год):

 1. Кваліфіковані види зґвалтування та особливості їх кваліфікації.

 2. Відмежування зґвалтування від суміжних злочинів.

 3. Вивчити судово-слідчу практику щодо застосування кримінального законодавства при кваліфікації злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема № 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу

Навчальна мета: поглиблене вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 6 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

 2. Перешкоджання здійсненню виборчого права.

 3. Порушення таємниці голосування.

 4. Порушення недоторканості житла.

 5. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей.

 6. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків.

Література: 1. Конституція України. – К.,1996.

 2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 червн. 2014 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). - К.: ПАЛИВОДА А.В.,. – 2014. – 216 с.

 3. Вартилецька І. А., Плугатир В. С. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посібник. За ред. В. Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2003. – 95с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Оцінювання знань студентів з теми: «Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи»

Запитання до семінару ( 2 год):


 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

 2. Перешкоджання здійсненню виборчого права.

 3. Порушення таємниці голосування.

 4. Порушення недоторканості житла.

 5. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей.

 6. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків.

Завдання для самостійного вивчення ( 2 год):

 1. Грубе порушення законодавства про працю.

 2. Грубе порушення угоди про працю.

 3. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат.

 4. Порушення авторського права і суміжних прав.

 5. Порушення недоторканості приватного життя.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ рокуПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема № 7. Злочини проти власності

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу

Навчальна мета: поглиблене вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 12 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти власності.

 2. Корисливі злочини проти власності.

 3. Крадіжка.

 4. Грабіж.

 5. Розбій.

 6. Вимагання.

Література:

 1. Конституція України. – К.,1996.

 2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 червн. 2014 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). - К.: ПАЛИВОДА А.В.,. – 2014. – 216 с.

 3. Вартилецька І. А., Плугатир В. С. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посібник. За ред. В. Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2003. – 95с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Оцінювання знань студентів з теми: «Злочини проти власності»

Запитання до семінару ( 2 год): 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти власності.

 2. Корисливі злочини проти власності.

 3. Крадіжка.

 4. Грабіж.

 5. Розбій.

 6. Вимагання.

 7. Шахрайство.

 8. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

 9. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою.

Завдання для самостійного вивчення ( 2 год):

 1. Погроза знищення майна.

 2. Порушення обов’язків щодо охорони майна.

 3. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема № 8. Злочини у сфері господарської діяльності

З дисципліни: Кримінальне право України. Особлива частина

Категорія слухачів:студенти 3 курсу

Навчальна мета: поглиблене вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Виховна мета: поважне ставлення до закону

Розвивальна мета: сформувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у своїй професійній діяльності.

Обсяг навчального часу: 10 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійне обладнання

Наочні засоби: дискета, диск

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальний процес, конституційне право, трудове право, кримінально-виконавче право, кваліфікація злочинів.

Навчальні питання:


 1. Поняття, загальна характеристика і види господарських злочинів.

 2. Контрабанда.

 3. Фіктивне підприємництво.

 4. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

Література:

 1. Конституція України. – К.,1996.

 2. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 червн. 2014 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). - К.: ПАЛИВОДА А.В.,. - 2014 року – 216 с.

 3. Вартилецька І. А., Плугатир В. С. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посібник. За ред. В. Я. Горбачевського. – К.: Атіка, 2003. – 95с.

Методичні поради з викладання теми: 1. Опитування студентів 3 курсу; 2. Оцінювання знань студентів з теми: «Злочини у сфері господарської діяльності»

Запитання до семінару ( 2 год): 1. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності.

 2. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в України з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збуту чи голографічних захисних елементів.

 3. Контрабанда.

 4. Фіктивне підприємництво.

 5. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

 6. Шахрайство з фінансовими ресурсами.

Завдання для самостійного вивчення ( 4 год):

 1. Доведення до банкрутства.

 2. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

 3. Випуск або реалізація недоброякісної продукції.

 4. Незаконна приватизація державного, комунального майна.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка