Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниСторінка5/16
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

7. Плани-конспекти лекційних занять


Плани лекційних занять, наведені нижче, носять рекомендаційний характер і стосуються мінімального необхідного обсягу знань, надання якого лектор повинен забезпечити при викладенні окремих тем з дисципліни «Кримінальне право України. Особлива частина»
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи.

З дисципліни: Кримінальне право. Особлива частина.

Категорія слухачів: студенти 3 курсу.

Навчальна мета: формування у студентів уявлення щодо закону про кримінальну відповідальність та навичок його застосування.

Виховна мета: всебічний розвиток у студентів наукових переконань щодо значення кримінального права у демократичній правовій державі.

Розвивальна мета: закріплення знань щодо закону про кримінальну відповідальність.

Навчальний час: 2 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальне право (Загальна та Особлива частини), теорія держави та права.

План лекції (навчальні питання): 1. Злочини проти життя особи. Загальна характеристика і види.

 2. Поняття вбивства та його види.

 3. Злочини проти здоров’я особи. Здоров’я людини як безпосередній об’єкт посягання.

 4. Кримінально-правова характеристика тілесних ушкоджень різних видів.

 5. Злочини, що ставлять в небезпеку життя чи здоров’я особи та злочини у сфері надання медичних послуг та здійснення лікувальної діяльності.

Література:

1. Кримінальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу : http:// zakon1.rada.gov.ua.

2. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002–2010). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанов : http://www.scourt.gov.ua.

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін. ; За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [7–е вид., переробл. та допов.] – К. : Юридична думка, 2010. – 1288 с.
Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи

З дисципліни: Кримінальне право. Особлива частина.

Категорія слухачів: студенти 3 курсу.

Навчальна мета: формування у студентів уявлення щодо закону про кримінальну відповідальність та навичок його застосування.

Виховна мета: всебічний розвиток у студентів наукових переконань щодо значення кримінального права у демократичній правовій державі.

Розвивальна мета: закріплення знань щодо закону про кримінальну відповідальність.

Навчальний час: 2 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальне право (Загальна та Особлива частини), теорія держави та права.

План лекції (навчальні питання): 1. Поняття і значення злочинів проти волі, честі та гідності особи. Конституційні гарантії забезпечення недоторканості волі, честі та гідності особи в Україні.

 2. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи.

 3. Кримінально-правова характеристика окремих складів злочинів проти волі, честі та гідності особи

Література:

1. Кримінальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу : http:// zakon1.rada.gov.ua.

2. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002–2010). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанов : http://www.scourt.gov.ua.

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін. ; За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [7–е вид., переробл. та допов.] – К. : Юридична думка, 2010. – 1288 с.
Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи

З дисципліни: Кримінальне право. Особлива частина.

Категорія слухачів: студенти 3 курсу.

Навчальна мета: формування у студентів уявлення щодо закону про кримінальну відповідальність та навичок його застосування.

Виховна мета: всебічний розвиток у студентів наукових переконань щодо значення кримінального права у демократичній правовій державі.

Розвивальна мета: закріплення знань щодо закону про кримінальну відповідальність.

Навчальний час: 2 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальне право (Загальна та Особлива частини), теорія держави та права.

План лекції (навчальні питання): 1. Поняття статевої свободи та статевої недоторканості.

 2. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, їх загальна характеристика та види.

 3. Зґвалтування.

 4. Розбещення неповнолітніх.

 5. Кримінально-правова характеристика інших видів злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Література:

1. Кримінальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу : http:// zakon1.rada.gov.ua.

2. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002–2010). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанов : http://www.scourt.gov.ua.

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін. ; За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [7–е вид., переробл. та допов.] – К. : Юридична думка, 2010. – 1288 с.
Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 7. Злочини проти власності

З дисципліни: Кримінальне право. Особлива частина.

Категорія слухачів: студенти 3 курсу.

Навчальна мета: формування у студентів уявлення щодо закону про кримінальну відповідальність та навичок його застосування.

Виховна мета: всебічний розвиток у студентів наукових переконань щодо значення кримінального права у демократичній правовій державі.

Розвивальна мета: закріплення знань щодо закону про кримінальну відповідальність.

Навчальний час: 2 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальне право (Загальна та Особлива частини), теорія держави та права.

План лекції (навчальні питання): 1. Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти власності. Поняття викрадення.

 2. Корисливі злочини проти власності з ознаками викрадення

 3. Крадіжка. Грабіж. Розбій.

 4. Вимагання. Поняття й ознаки.

 5. Шахрайство. Поняття й ознаки.

 1. Корисливі злочини проти власності без ознак викрадення

 2. Некорисливі злочини проти власності

Література:

1. Кримінальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу : http:// zakon1.rada.gov.ua.

2. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002–2010). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанов : http://www.scourt.gov.ua.

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін. ; За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [7–е вид., переробл. та допов.] – К. : Юридична думка, 2010. – 1288 с.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності

З дисципліни: Кримінальне право. Особлива частина.

Категорія слухачів: студенти 3 курсу.

Навчальна мета: формування у студентів уявлення щодо закону про кримінальну відповідальність та навичок його застосування.

Виховна мета: всебічний розвиток у студентів наукових переконань щодо значення кримінального права у демократичній правовій державі.

Розвивальна мета: закріплення знань щодо закону про кримінальну відповідальність.

Навчальний час: 2 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальне право (Загальна та Особлива частини), теорія держави та права.

План лекції (навчальні питання): 1. Поняття, загальна характеристика й види господарських злочинів

 2. Злочини у сфері промислового виробництва

 3. Злочини у сфері фінансової діяльності

 4. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

 5. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

 6. Злочини у сфері економічних інтересів держави

 7. Контрабанда: характеристика складу злочину.

 8. Злочини у сфері приватизації

 9. Злочини у сфері виготовлення товарів та надання послуг

Література:

1. Кримінальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу : http:// zakon1.rada.gov.ua.

2. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002–2010). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанов : http://www.scourt.gov.ua.

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін. ; За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [7–е вид., переробл. та допов.] – К. : Юридична думка, 2010. – 1288 с.
Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 10. Злочини проти громадської безпеки

З дисципліни: Кримінальне право. Особлива частина.

Категорія слухачів: студенти 3 курсу.

Навчальна мета: формування у студентів уявлення щодо закону про кримінальну відповідальність та навичок його застосування.

Виховна мета: всебічний розвиток у студентів наукових переконань щодо значення кримінального права у демократичній правовій державі.

Розвивальна мета: закріплення знань щодо закону про кримінальну відповідальність.

Навчальний час: 2 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальне право (Загальна та Особлива частини), теорія держави та права.

План лекції (навчальні питання): 1. Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти громадської безпеки.

 2. Злочини проти громадської безпеки, які вчинені з метою залякування населення і органів влади.

 3. Поняття і види злочинів терористичної спрямованості.

 4. Злочини проти громадської безпеки, які вчинені з використанням організованих форм посягань.

 5. Створення злочинної організації.

 6. Бандитизм.

 7. Злочини проти громадської безпеки, які вчинені з порушенням правил поводження із небезпечними речовинами, матеріалами та предметами

Література:

1. Кримінальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу : http:// zakon1.rada.gov.ua.

2. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002–2010). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанов : http://www.scourt.gov.ua.

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін. ; За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [7–е вид., переробл. та допов.] – К. : Юридична думка, 2010. – 1288 с.
Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 13. Злочини проти громадського порядку та моральності

З дисципліни: Кримінальне право. Особлива частина.

Категорія слухачів: студенти 3 курсу.

Навчальна мета: формування у студентів уявлення щодо закону про кримінальну відповідальність та навичок його застосування.

Виховна мета: всебічний розвиток у студентів наукових переконань щодо значення кримінального права у демократичній правовій державі.

Розвивальна мета: закріплення знань щодо закону про кримінальну відповідальність.

Навчальний час: 2 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальне право (Загальна та Особлива частини), теорія держави та права.

План лекції (навчальні питання):

1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та моральності.

2. Групове порушення громадського порядку.

3. Масові заворушення.

4. Хуліганство.

5. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого.

Література:1. Кримінальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу : http:// zakon1.rada.gov.ua.

2. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002–2010). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанов : http://www.scourt.gov.ua.

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін. ; За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [7–е вид., переробл. та допов.] – К. : Юридична думка, 2010. – 1288 с.
Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 14. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

З дисципліни: Кримінальне право. Особлива частина.

Категорія слухачів: студенти 3 курсу.

Навчальна мета: формування у студентів уявлення щодо закону про кримінальну відповідальність та навичок його застосування.

Виховна мета: всебічний розвиток у студентів наукових переконань щодо значення кримінального права у демократичній правовій державі.

Розвивальна мета: закріплення знань щодо закону про кримінальну відповідальність.

Навчальний час: 2 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальне право (Загальна та Особлива частини), теорія держави та права.

План лекції (навчальні питання): 1. Поняття, характеристика і види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

 2. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів.

 3. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України). Відмежування від злочину, передбаченого ст. 309 КК України.

 4. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем.

 5. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель.Поняття, характеристика й види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Література:

1. Кримінальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу : http:// zakon1.rada.gov.ua.

2. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002–2010). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанов : http://www.scourt.gov.ua.

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін. ; За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [7–е вид., переробл. та допов.] – К. : Юридична думка, 2010. – 1288 с.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 16. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян

З дисципліни: Кримінальне право. Особлива частина.

Категорія слухачів: студенти 3 курсу.

Навчальна мета: формування у студентів уявлення щодо закону про кримінальну відповідальність та навичок його застосування.

Виховна мета: всебічний розвиток у студентів наукових переконань щодо значення кримінального права у демократичній правовій державі.

Розвивальна мета: закріплення знань щодо закону про кримінальну відповідальність.

Навчальний час: 2 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальне право (Загальна та Особлива частини), теорія держави та права.

План лекції (навчальні питання):1. Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян.

2. Наруга над державними символами.

3. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

4. Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби .

5. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Література:1. Кримінальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу : http:// zakon1.rada.gov.ua.

2. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002–2010). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанов : http://www.scourt.gov.ua.

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін. ; За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [7–е вид., переробл. та допов.] – К. : Юридична думка, 2010. – 1288 с.
Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 18. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

З дисципліни: Кримінальне право. Особлива частина.

Категорія слухачів: студенти 3 курсу.

Навчальна мета: формування у студентів уявлення щодо закону про кримінальну відповідальність та навичок його застосування.

Виховна мета: всебічний розвиток у студентів наукових переконань щодо значення кримінального права у демократичній правовій державі.

Розвивальна мета: закріплення знань щодо закону про кримінальну відповідальність.

Навчальний час: 2 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальне право (Загальна та Особлива частини), теорія держави та права.

План лекції (навчальні питання):1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

2. Зловживання владою або службовим становищем.

3. Перевищення влади або службових повноважень прцівником правоохоронного органу. Відмежування від суміжних злочинів.

4. Службове підроблення.

5. Службова недбалість.
Література:

1. Кримінальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу : http:// zakon1.rada.gov.ua.

2. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002–2010). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанов : http://www.scourt.gov.ua.

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін. ; За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [7–е вид., переробл. та допов.] – К. : Юридична думка, 2010. – 1288 с.
Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 19. Злочини проти правосуддя

З дисципліни: Кримінальне право. Особлива частина.

Категорія слухачів: студенти 3 курсу.

Навчальна мета: формування у студентів уявлення щодо закону про кримінальну відповідальність та навичок його застосування.

Виховна мета: всебічний розвиток у студентів наукових переконань щодо значення кримінального права у демократичній правовій державі.

Розвивальна мета: закріплення знань щодо закону про кримінальну відповідальність.

Навчальний час: 2 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальне право (Загальна та Особлива частини), теорія держави та права.

План лекції (навчальні питання):1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя.

2. Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою.

3. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

4. Примушування давати показання.

5. Завідомо неправдиве показання.

6. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови.

Література:1. Кримінальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу : http:// zakon1.rada.gov.ua.

2. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002–2010). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанов : http://www.scourt.gov.ua.

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін. ; За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [7–е вид., переробл. та допов.] – К. : Юридична думка, 2010. – 1288 с.
Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
Тема 21. Злочини проти миру, безпеки людства та  міжнародного правопорядку

З дисципліни: Кримінальне право. Особлива частина.

Категорія слухачів: студенти 3 курсу.

Навчальна мета: формування у студентів уявлення щодо закону про кримінальну відповідальність та навичок його застосування.

Виховна мета: всебічний розвиток у студентів наукових переконань щодо значення кримінального права у демократичній правовій державі.

Розвивальна мета: закріплення знань щодо закону про кримінальну відповідальність.

Навчальний час: 2 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійна презентація.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: кримінальне право (Загальна та Особлива частини), теорія держави та права.

План лекції (навчальні питання):

1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

2. Пропаганда війни.

3. Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни.

4. Застосування зброї масового знищення.

5. Найманство.

Література:1. Кримінальний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до кодексу : http:// zakon1.rada.gov.ua.

2. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002–2010). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до постанов : http://www.scourt.gov.ua.

3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук, О. О. Дудоров та ін. ; За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [7–е вид., переробл. та допов.] – К. : Юридична думка, 2010. – 1288 с.

Доцент кафедри, к.ю.н. Жук І.В.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка