Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниСторінка4/16
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

6. Робоча програма навчальної дисципліни з тематичним планомМетою дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина» є ознайомлення студентів з системою загально-теоретичних та практично-орієнтованих знань, вмінь і навичок юридичного опосередкування щодо формування професійного юриста, здібного до прийняття самостійних рішень по складним юридичним питанням, правильної кваліфікації суспільно небезпечних діянь, суворому дотриманні законності, захисту основних прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, що та надасть можливість поглибленого вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.
Предмет викладання кримінального права передбачає розкриття соціальної суті і юридичного змісту кримінального закону, взаємозв'язку його норм, оволодіння вмінням їх наукового та практичного застосуванням.
Завданнями навчальної дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина» є засвоєння студентами комплексу знань з теоретичних, методологічних та практичних засад кримінального права особливої частини.
Задача дисципліни:

Під час засвоєння навчальної дисципліни “Кримінальне право. Особлива частина” студенти (сліхачі) повинні знати широке коло законодавчих і підзаконних актів, державних програми, що спрямовані на боротьбу зі злочинністю з метою подальшого застосування отриманих знань у практичній діяльності.

Студенти (сліхачі) повинні вміти: працювати з джерелами кримінального права; використовувати отримані знання в процесі застосування норм кримінального права та виробити навички їх правильного використання в практичній діяльності; розвитку навичок самостійного розв’язування практичних завдань.

Студенти (слухачі) повинні володіти навичками наукового та практичного використання закону про кримінальну відповідальність та інститутів кримінального права.


Методи навчання: пропедевтичні лекції, самостійна робота студентів (написання наукових доповідей, написання рефератів), індивідуальні заняття, практичні заняття у різних формах (запитально-відповідальній, обговорення конкретних ситуацій, тестового опитування, вирішення конкретних правових ситуацій, тощо), написання курсових робіт.
Засоби навчання: робота з рекомендованими літературними джерелами (підручниками, навчальними посібниками), нормативно-правовими актами (Постановами Пленуму Верховного Суду України, тощо), використання комп’ютерних технологій, матеріали науково-практичних конференції, виступи практичних працівників правоохоронних органів, розробки і наукові праці вчених університету, а також праці інших провідних дослідників як вітчизняних, так і закордонних.
Форми поточного, проміжного та підсумкового контролю.

Формами поточного та проміжного контролю є:

  1. перевірка знань і навичок студентів (сліхачів) під час проведення семінарських та практичних занять;

  2. результати контрольних тестів відповідних модулів;

  3. оцінка підготовки та захисту рефератів та доповідей, підготовлених студентами (сліхачами).


Формами підсумкового контролю є:

  1. результати заліку з дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина», який проводиться відповідно до Навчального плану у п’ятому семестрі;

  2. результати іспиту з дисципліни «Кримінальне про. Особлива частина», який проводиться у шостому семестрі відповідно до Навчального плану;

  3. результати написання і захисту курсової роботи з дисциплін «Кримінальне право», що є завершальним етапом вивчення дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина» студентами (слухачами) ННІПП НАВС.

з/п

Назва теми

Всього

Лекцій

Семінари

Практичні

Самостійна робота

1.

Поняття та система Особливої частини кримінального права України.

6

-

2

-

4

2.

Злочини проти основ національної безпеки України.

12

-

2

2

8

3.

Злочини проти життя та здоров’я особи.

18

2

2

4*

10
Всього:

36

2

6

6

22
Робоча програма відбражаєтьс у тематичному плані дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина»:

Змістовний модуль II

4.

Злочини проти волі, честі та гідності особи.

10

2

2

2

4

5.

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

10

2

2

2

4

6.

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

4

-

2

-

2

7.

Злочини проти власності.

12

2

4

2*

4
Всього:

36

6

10

6

14

Змістовний модуль III

8.

Злочини у сфері господарської діяльності.

10

2

2

2

4

9.

Злочини проти довкілля.

8
2

2

4

10.

Злочини проти громадської безпеки.

10

2

2

2

4

11.

Злочини проти безпеки виробництва.

6

-

-

2*

6
Всього:

36

4

6

8

18
Всього за семестр:

108

12

22

20

54
Змістовний моділь IV

12.

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

10

-

4

4

2

13.

Злочини проти громадського порядку та моральності.

14

2

4

4

4

14.

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.

12

2

4

4*

2
Всього:

36

4

12

12

8
Змістовий модуль V

15.

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

8

-

4

4

-

16.

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

12

2

4

4

2

17.

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

4

-

2

2

-

18.

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.

12

2

4

4*

2
Всього:

36

4

14

14

4
Змістовий модуль VI

19.

Злочини проти правосуддя.

12

2

4

4

2

20.

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

8

-

2

2

4

21.

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

12

2

2

4*

4

22.

Основні положення Особливої частини кримінального права іноземних держав.

4

-

-

-

4

Всього:

36

4

8

10

14
Форма контролю

Іспит
Всього за семестр:

108

12

34

36

26


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка