Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни


Анотація навчальної дисципліни зі структурно – логічною схемоюСторінка2/16
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.36 Mb.
#10994
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

3. Анотація навчальної дисципліни зі структурно – логічною схемоюМета: формування у студентів науково-обґрунтованих знань щодо закону про кримінальну відповідальність та умінь правильного застосування його норм.

Предмет: законодавство, практика й наука про злочин і покарання в системі юридичних дисциплін.

Змістовні модулі: 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права України. Злочини проти основ національної безпеки України. Злочини проти життя та здоров’я особи. 2. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. Злочини проти власності. 3. Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини проти довкілля. Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти безпеки виробництва. 4. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Злочини проти громадського порядку та моральності. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. 5. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 6. Злочини проти правосуддя. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини). Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Основні положення Особливої частини кримінального права іноземних держав.

Місце в структурно-логічний схемі: після вивчення дисциплін «Теорія держави та права», «Конституційне право».

Структурно-логічна схема дисципліни


4. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни


«Кримінальне право України. Особлива частина» є спеціальною юридичною дисципліною, яка передбачена навчальним планом для обов’язкового вивчення студентами задля отримання освітньо-кваліфікаційним рівня «Бакалавр», напрямку підготоки «Правознавство», спеціальності «Юрист». Вона вивчається на третьому курсі (у п’ятому та шостому семестрах).

Вивчення Особливої частини криміналього права являється завершальним етапом у процесі освоєння курсу в цілому. Вивчення кримінального права України, зокрема «Особливої частини» підпорядковується меті формування юриста з ґрунтовним знанням кримінального законодавства, розумінням змісту кримінально-правових понять, вмінням вірно тлумачити положення кримінального закону та застосовувати їх у майбутній практичній діяльності; також метою вивчення дисципліни є виховання неухильної поваги до закону, дотримання законності у всіх формах правозастосовної діяльності, відповідальності за порушення прав і свобод людини і громадянина в державі.

Навчальна дисципліна вивчає основні теоретичні положеня сучасної науки кримінального права та практику їх застосування, а також основні закономірності та тенденції розвитку вчень про злочин та покарання в Україні та зарубіжних країнах. Дисципліна належить до фундаментальних і профілюючих. Нею передбачається вивчення комплексу кримінально-правових інститутів теорії кримінального права та положень закону про кримінальну відповідальність, відповідно необхідного для застосування плоложень кримінального права масиву національних норматикно-правових актів, постанов Пленуму Верховного Суду України, а також окремих положень міжнародних актів та положень актів забубіжного законодавства.

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з системою загально-теоретичних та практично-орієнтованих знань, вмінь і навичок юридичного опосередкування, а саме: формування професійного юриста, здібного до прийняття самостійних рішень по складним юридичним питанням, правильної кваліфікації суспільно небезпечних діянь, строгому дотриманні законності, основних прав і свобод людини та громадянина проголошених Конституцією України, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань та надасть можливість поглибленого вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і покарання.

Місце навчальної дисципліни у навчальному процесі визначається за специфікою досліджувальних проблем і практичної спрямованості, яка нерозривно пов’язана з юридичною наукою, а саме такими галузями, як конституційне право, адміністративне право, господарське право, міжнародне право та іншими, а особливо з практикою застосування при розкритті кримінальних справ.

Завданням навчальної дисципліни є засвоєння студентами комплексу знань з теоретичних, методологічних та практичних засад особливої частини кримінального права України.

Предмет викладання особливої частини кримінального права передбачає розкриття соціальної суті і юридичного змісту особливої частини закону про кримінальну відповідальність,, взаємозв'язку його норм, оволодіння їх науковим тлумаченням та практичним застосуванням.Методи навчання: пропедевтичні лекції, самостійна робота студентів (написання наукових доповідей, написання рефератів, есе), індивідуальні заняття, практичні заняття у різних формах (запитально-відповідальній, обговорення конкретних ситуацій, тестового опитування, вирішення конкретних правових ситуацій, тощо), написання курсових робіт.

Засоби навчання: робота з рекомендованими літературними джерелами (підручниками, навчальними посібниками), нормативно-правовими актами (Постановами Пленуму Верховного Суду України тощо), матеріалами науково-практичних конференції, виступів практичних працівників правоохоронних органів, використання комп’ютерних технологій, розробок і наукових праць вчених університету, а також праць інших провідних дослідників як вітчизняних, так і закордонних.


Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl -> Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Частина ІІ для студентів ІІІ курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Київ-2014 Укладачі: Коробенко В. М
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка