Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниСторінка16/16
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.36 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Література до теми 20 «Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)»

 1. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12.08.1940р., ратифікована СРСР 17.04.1954р.

 2. Про дисциплінарний статут Збройних сил України: Закон України від 24.03.1999р. // Офіційний вісник України. – 1999. – №19. – Ст.812.

 3. Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22.06.2006р. // www.rada.gov.ua

 4. Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 26.03.1992р. // ВВРУ. – 1992. – № 29. – Ст. 397.

 5. Про Збройні сили України: Закон України від 6.12.1991р. // ВВРУ. – 1992. – № 9. – Ст. 108.

 6. Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992р. // ВВРУ. – 1992. – № 27. – Ст. 385.

 7. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06.04.2000р. // ВВРУ. – 2000. – №28. – Ст.224; 2003. – №27. – Ст.209.

 8. Про прокуратуру: Закон України від 5.11.1991р. // ВВРУ. – 1991. – №53. – Ст. 793.

 9. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992р. // ВВРУ. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

 10. Про статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України: Закон України від 24.03.1999р. // Офіційний вісник України. – 1999. – №19. – Ст.812.

 11. Про участь України в міжнародних миротворчих операціях: Закон України від 23.04.1999 р. // ВВРУ. – 1999. – № 22-23. – Ст. 202.

 12. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: Постанова Пленуму Верховного Суду України №15 від 26.12.2003р. // www.rada.gov.ua

 13. Белоконев В. Современные проблемы воинских должностных преступлений // Предпринимательство, государство и право. – 2001. – №5. – С. 97–100.

 14. Бєлоконєв В. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за порушення правил водіння або експлуатації військових машин // Право України. – 2000. – №3. – С. 56-59.

 15. Карпенко М. Кримінальна відповідальність за нестатутні взаємовідносини // Право України. – 2002. – №3. – С.147-150.

 16. Майоров І. Питання гармонізації кримінального законодавства України з правом збройних конфліктів // Право України. – 1999. – №2. – С.79-80.

 17. Хавронюк М.І., Дячук С.І., Мельник М.І. Військові злочини: Коментар законодавства // Відп. ред. М.Д. Дрига, В.І. Кравченко. – К.: А.С.К., 2002. – 272 с.


Література до теми 21 «Злочини проти миру, безпеки людства та  міжнародного правопорядку»

 1. Віденська декларація Ради Європи від 9.10.1993р.

 2. Віденська конвенція про правонаступництво держав стосовно договорів від 23.08.1978р., ратифікована Україною 17.09.1992р.

 3. Гаазька декларація щодо заборони застосування куль, що легко сплющуються і розвертаються у тілі людини від 29.07.1899р.

 4. Декларація ООН про ліквідацію всіх форм непритомності і дискримінації на основі релігії або переконань від 25.11.1981р.

 5. Декларація ООН про право народів на мир, від 12.11.1984р.

 6. Декларація про заборону метання снарядів і вибухових речовин із повітряних куль від 18.10.1907р.

 7. Договір про відмову від війни як знаряддя національної політики від 27.08.1928р. СРСР приєднався до Договору 6.09.1928р.

 8. Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань від 27.09.1996р., ратифікований Україною 16.11.2000р.

 9. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї від 1.07.1968р. Україна приєдналась до Договору 16.11.1994р.

 10. Європейська конвенція про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, від 28.11.1987р., ратифікована Україною 24.01.1997р.

 11. Конвенція про відкрите море від 29.04.1958р. Ратифікована СРСР 20.10.1960р.

 12. Конвенція про заборону й обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що спричинили надзвичайні пошкодження або діють не вибірково, від 10.10.1980р.

 13. Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993р., ратифікована Україною 16.10.1998р.

 14. Конвенція про запобігання злочинові геноциду та покарання за нього від 9.12.1948р., ратифікована УРСР 22.07.1954р.

 15. Конвенція про запобігання і покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів від 14.12.1973р., ратифікована СРСР 26.12.1975р.

 16. Конвенція про рабство від 25.09.1926р., підписана УРСР 29.08.1956р.

 17. Конвенція про ядерну безпеку від 20.09.1994р., ратифікована Україною 17.12.1997р.

 18. Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, ратифікована Україною 14.07.1993р.

 19. Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників від 17.12.1979р. СРСР приєднався до Конвенції 8.05.1987р.

 20. Протокол про заборону застосування на війні задушливих, отруйних та інших газів і рідин та бактеріологічних засобів від 17.06.1925р.

 21. Санкт-Петербурзька декларація про заборону застосування на війні деяких розривних снарядів вагою менше 400 грамів від 29.11.1868р.

 22. Про міжнародні договори України: Закон України від 22.12.1993р. // ВВРУ. – 1994. – № 10. – Ст. 45.

 23. Про оборону України: Закон України від 5.10.2000р. // ВВРУ. – 2000. – № 49. – Ст. 420.

 24. Про правонаступництво України: Закон України від 12.09.1991р. // ВВРУ. – 1991. – № 46. – Ст. 617.

 25. Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні: Закон України від 8.07.1999р. // ВВРУ. – 1999. – № 36. – ст. 316.

 26. Про заходи по забезпеченню безпеки мореплавства: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.1992р. № 250 // www.rada.gov.ua

 27. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України №2 від 7.02.2003р. // www.rada.gov.ua

 28. Базов В.П. Кримінальна відповідальність за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права. Навч. посібник. – К.: Істина, 2003. – 136 с.

 29. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник (Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін.) / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

 30. Попович В. Питання імплементації норм міжнародного гуманітарного права в чинне кримінальне законодавство України // Держава і право / Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького. – Вип. 17. – 2002. – С.382-386.

 31. Попович В. Кримінальна відповідальність за злочини проти людяності // Проблеми державотворення в Україні. Матер. X регіон. наук.-практ. конф. (5-6 лютого 2004 р.). – Львів, 2004. – С.507-509.

 32. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Отв. редактор Е.Л. Стрельцов. – Х.: “Одиссей”, 2006. – 720 с.

 33. Яценко С.С. Міжнародні злочини // Юрид. енциклопедія. – Т.3: К-М. – К.: Укр. енциклопедія, 2001. – С.694-696.

 34. Яценко С.С. Геноцид // Юрид. енциклопедія. Т.1: А-Г. – К.: Укр. енциклопедія, 1998. – С.573-574.

 35. Яценко С.С. Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни // Юрид. енциклопедія. Т.4: Н-П. – К.: Укр. енциклопедія, 2003. – С.567-568.

 36. Яценко С.С. Порушення законів та звичаїв війни // Юрид. енциклопедія. Т.4: Н-П. – К.: Укр. енциклопедія, 2003. – С.674-675.


Література до теми 22 «Основні положення Особливої частини кримінального законодавства іноземних країн»

 1. Примерный Уголовный кодекс США. – М., 1969. – 303с.

 2. Уголовное право США: Сборник нормативних актов /Под ред. И.Д. Козочкина. - М.: УДН, 1985.

 3. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии): Сб. законод.мат. /Под ред. И, Л. Козочкина. -М.: Зерцало, 1999.

 4. Уголовный кодекс Австралии 1995г. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. – 388с.

 5. Уголовный кодекс Австрии. – Москва: Зерцало-М, 2001. – 144с.

 6. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001. – 325с.

 7. Уголовный кодекс Голландии. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2000. – 252с.

 8. Уголовный кодекс Грузии. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. – 409с.

 9. Уголовный кодекс Дании. – СПб.: Изд-во Юрид. Центр Пресс, 2001. – 230с.

 10. Уголовный кодекс Испании. – М.: Зерцало, 1998. – 218с.

 11. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001. – 242с.

 12. Уголовный Кодекс Кыргызской Республики. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. – 352с.

 13. Уголовный кодекс Латвийской Республики. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001. – 313с.

 14. Уголовный кодекс Республики Беларусь. Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года. – Минск: ”Амалфея”, 2001. – 320с.

 15. Уголовный кодекс Республики Болгария. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001. – 298с.

 16. Уголовный кодекс Республики Казахстан. По состоянию на 1 сентября 1999 года. – Алматы: “Юрист”, 1999. – 140с.

 17. Уголовный кодекс Республики Польша. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001. – 234с.

 18. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино. – СПб.: Изд-во Юрид. Центр Пресс, 2002. – 253с.

 19. Уголовный кодекс Республики Таджикистан. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001. – 410с.

 20. Уголовный кодекс Республики Туркменистан. - Ашгабад, 1997.

 21. Уголовный кодекс Республики Узбекистан: Научно-практический комментарий. – Ташкент: Академия МВД Республики Узбекистан, 1996. - 388с.

 22. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 25. – Ст. 2954

 23. Уголовный кодекс Туркменистана.–Ашхабад:”Туркменистан”,1997.– 377с.

 24. Уголовный кодекс УССР 1927 г. // Борьба с преступностью в Украинской ССР. Т. 2. 1926-1967 гг. – К.: ВШ МООП УССР, 1967. – С.311-368.

 25. Уголовный Кодекс Франции. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. – 650с.

 26. Уголовный кодекс ФРГ. – М.: Изд-во “Зерцало”, 2000. – 208с;

 27. Уголовный кодекс ФРГ. - М., 2000.

 28. Уголовный кодекс Швейцарии. – Москва: Зерцало, 2000. – 135с.

 29. Уголовный кодекс Швеции. – Москва, 2000. –167с.

 30. Уголовный кодекс штата Нью-Йорк //Уголовное право США. Сборник нормативных актов. - М.: Университет Дружбы народов,1986.

 31. Уголовный кодекс Эстонской Республики. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001. – 262с.

 32. Уголовный кодекс Японии. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. – 226с.

 33. Красницький І. Підстави відповідальності за кримінальним правом Франції // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 502 – 507.

 34. Марисюк К. Відповідальність за фальсифікації за Кримінальним кодексом Іспанії 1995 р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини вУкраїні. Матеріали VIII регіональної науково-практичної конференції (13-14лютого 2002 р.). - Львів. - 2002. - С. 268 - 269.

 35. Марисюк К. Кримінально-правова відповідальність за порушення законодавства у сфері свободи віросповідання у державах пострадянського простору // Право України. – 2003. - №9. – с. 31-34

 36. Марисюк К. Кримінально-правова відповідальність за порушення законодавства у сфері свободи віросповідання у державах Далекого Сходу та Південно-Східної Азії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції.3-4 лютого 2005 р. –Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім.. Івана Франка, 2005.-С. 302-303.

 37. Марисюк К.Б. Кримінально-правова відповідальність за порушення законодавства у сфері свободи віросповідання у державах пострадянського простору // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. - Івано-Франківськ. - 2003. - Випуск XI.-С. 180-184.

 38. Марисюк К.Б. Кримінально-правова відповідальність за порушення законодавства у сфері свободи віросповідання у державах Океанії // Життя і право. - 2004. - №5. - С. 58 - 60.

 39. Марисюк К.Б. Правова регламентація відповідальності за тероризм в Іспанії // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених "Другі осінні юридичні читання". 14-15 листопада 2003 .(ч- року. - Хмельницький. - 2003. - С. 260 - 262.

 40. Марисюк К.Б. Правове врегулювання еутаназії за законодавством Австралії // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2003. - №38. - С. 486-492.

 41. Марисюк К.Б. Правове врегулювання еутаназії за законодавством Бельгії // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. - Івано-Франківськ. - 2003. - Випуск XIII. - С. 158-163.

 42. Орлеан А.М. Порівняльний аналіз правових норм різних країн про кримінальну відповідальність за торгівлю людьми // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2001. – Вип. 16. – С. 89 – 92.

 43. Павликівський В.1. Кримінальна відповідальність за порушення трудових прав людини в пострадянських республіках (порівняльний аналіз) // Вісник Університету внутрішніх справ. - 2003. -№23. - С. 103-107.

 44. Савченко А. Автотранспортні злочини в США // Міліція України. – 2004. - №7. – с. 24-25.

 45. Савченко А. Кримінально-правова протидія катуванню у США // Міліція України. – 2004. - №8. –с. 26-27.

 46. Савченко А.В. Злочин і покарання за кримінальним законодавством України та США // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. - №3. – с. 239-242

 47. Савченко А.В. Конституція як джерело кримінального законодавства України та США // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2001. – Вип. 3. – С. 14 – 20.

 48. Савченко А.В. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: американський досвід // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. - №2. – с. 217-223.

 49. Савченко А.В. Кримінально-правова боротьба з тероризмом: міжнародні, національні та порівняльні аспекти // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – Вип. 2. – С. 168 – 177.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка