Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни


Література до теми 11 «Злочини проти безпеки виробництва»Сторінка15/16
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.36 Mb.
#10994
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Література до теми 11 «Злочини проти безпеки виробництва»

 1. Кодекс законів про працю від 10.12.1971р. // ВВРУ. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 2. Гірничий закон України: Закон України від 6.10.1999р. // ВВРУ. – 2000. – №13. – Ст.115.

 3. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 8.02.1995р. // ВВРУ. – 1995. – № 12. – Ст. 81.

 4. Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18.01.2001р. // ВВРУ. – 2001. – № 15. – Ст. 73.

 5. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992р. // ВВРУ. – 1992. – № 49. – Ст. 666.

 6. Перелік об’єктів та промислових підприємств з підвищеним рівнем вибухо-пожежонебезпеки, які підлягають щорічному пожежно-технічному обстеженню, затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України №651 від 5.09.1998р.

 7. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці №123 від 30.11.1993р.; № 215 від 22.08.2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №42. – Ст.1813.

 8. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва: Постанова Пленуму Верховного Суду України №7 від 12.06.2009р.

 9. Бахуринська О. До питання про потерпілого від порушення вимог законодавства про охорону праці (ст.271 КК України) // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №8. – С.85-88.

 10. Борисов В.І. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони праці. – К., 1991.

 11. Борисов В.И. Ответственность за преступные нарушения правил безопасности промышленного производства: Учебное пособие. – Харьков, 1976.

 12. Кобзаренко П.В. Про об’єктивну сторону злочинних порушень правил при проведенні будівельних робіт // Вісник Київського університету. Серія права. – К., 1971. – Вип.12. – С.26-27.

 13. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін.) / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

 14. Лановенко И.П., Чангули Г.И. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан. – К.: Наук. думка, 1989. – 280 с.

 15. Маляренко В., Борисов В. Практика розгляду справ про порушення правил охорони праці і безпеки ведення робіт: Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 1996. – №6. – С.81-88.


Література до теми 12 «Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту»

 1. Водний кодекс України // Закони України. – К., 1997. – Т.9. – С.25-66.

 2. Кодекс торговельного мореплавства України // Закони України. – К., 1997. – Т.8. – С.292-392.

 3. Про дорожній рух: Закон України від 30.06.1993р. // ВВРУ. – 1993. – № 31. – Ст. 338.

 4. Про залізничний транспорт: Закон України від 4.07.1996р. // ВВРУ. – 1996. – № 40. – Ст.183.

 5. Про транспорт: Закон України від 10.11.1994р. // ВВРУ. – 1994. – № 51. – Ст. 446.

 6. Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15.05.1996р. // ВВРУ. – 1996. – № 29. – Ст.139.

 7. Про автомобільний транспорт: Закон України від 5.04.2001р. // ВВРУ. – 2001. - № 22. – Ст. 105.

 8. Про міський електричний транспорт: Закон України від 29.06.2004р. // ВВРУ. – 2004. - №51. – Ст.548.

 9. Про затвердження єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони: Постанова Кабінету Міністрів України №198 від 30.03.1994р. // www.rada.gov.ua

 10. Положення про використання повітряного простору України: Постанова Кабінету Міністрів України №401 від 29.03.2002р. // Офіційний вісник України. – 2002. – №14. – Ст.727.

 11. Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті: Постанова Пленуму Верховного Суду України №14 від 23.12.2005р. // www.rada.gov.ua

 12. Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України №10 від 06.11.2009р. // www.rada.gov.ua

 13. Бєлоконєв В. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за порушення правил водіння або експлуатації військових машин // Право України. – 2000. – № 3. – С. 56-59.

 14. Борисов В.И., Гизимчук С.В. Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. – Харьков: Консум, 2001. – 160 с.

 15. Жулев В.И. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий // Практ. пособие. – М.: Юрид. литература, 1989. – 221с.

 16. Іванов Ю. Місце угону у кримінальному законодавстві на сучасному етапі // Право України. – 1998. – № 5. – С.81-84.

 17. Иларионов В.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий: Учебник. – М.: Транспорт, 1989. – 255с.

 18. Ковалів М. Прогнозування криміногенної обставини на об’єктах транспортного комплексу України: шляхи її усунення // Право України. – 2000. – № 3. – С.71-73.

 19. Коробеев А.И. Транспортные правонарушения: квалификация и ответственность // Практ. пособие. – М.: Юрид. лит., 1990. – 127с.

 20. Косынюк В.И. Уголовная ответственность за повреждение путей сообщения и транспортных средств. – Харьков, 1979. – 58 с.

 21. Романов М., Кирєєв В. Перешкода й небезпека для руху як предмет аналізу слідчим та суддею // Право України. – 1995. – № 8. – С. 44-46.


Література до теми 13 «Злочини проти громадського порядку та моральності»

 1. Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24.12.1993р. // ВВРУ. – 1994. – № 15. – Ст. 86.

 2. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8.06.2000р. // ВВРУ. – 2000. – №39. – Ст.333.

 3. Про охорону археологічної спадщини: Закон України від 18.03.2004р. // ВВРУ. – 2004. – №26. – Ст.361.

 4. Положення про Державний реєстр національно-культурної спадщини, затверджене постановою Кабінету Міністрів України №466 від 12.08.1992р. // www.rada.gov.ua

 5. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України №2 від 27.02.2004р. // www.rada.gov.ua

 6. Про судову практику в справах про хуліганство: Постанова Пленуму Верховного Суду України №10 від 22.12.2006р. // www.rada.gov.ua

 7. Берзін П.С. Поняття “застосування зброї” у кваліфікації насильницьких злочинів // Весы Фемиды. – 2000. – №1. – С.35-39.

 8. Берзін П.С. Поняття “застосування предметів, спеціально пристосованих для нанесення тілесних ушкоджень” у кваліфікації особливо злісного хуліганства // Весы Фемиды. – 2000. – №4. – С.32-38.

 9. Гальченко Ф., Матышевский П., Яценко С. Квалификация хулиганства // Советская юстиция. – 1972. – №13. – С.8-9.

 10. Даньшин И.Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. – М.: Юрид. лит., 1973. – 200 с.

 11. Дешков С.Ф. Англо-американське законодавство щодо злочинів проти моральності // Придніпровський науковий вісник. – 1997. – №9. – С. 37-44.

 12. Дудоров О. Порнографія і кримінальний закон: питання кваліфікації, проблеми вдосконалення законодавства // Юридичний вісник України. – 2000. – № 49. – С.8-10.

 13. Кримінальне право України: Особлива частина. Підручник // Ю.В. Александров, В.І. Антипов і ін.; відпов. ред. В.І. Шакун. – К.: НАВСУ – Правові джерела, 1998. – 894с.

 14. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін.) / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

 15. Мамалуй А.А. Некоторые вопросы ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность // Проблемы законности. – 1999. – Вып. 37. – С. 193-196.

 16. Піщенко Г. Правові аспекти та відмінні особливості кримінально- караного хуліганства // Право України. – 1997. – №2. – С.67-69.

 17. Піщенко Г. Кваліфікуючі ознаки хуліганства: проблеми та їх вирішення // Право України. – 1997. – №37. – С.53-55.

 18. Піщенко Г. Деякі закономірності хуліганства та його профілактика // Право України. – 1998. – №1. – С.124-125.

 19. Піщенко Г. Відмежування хуліганства від суміжних злочинів і його адміністративного делікту // Право України. – 1999. – №3. – С. 50-55.

 20. Проституция и преступность // отв. ред. И.К. Шмаров. – М.: Юрид. лит., 1991. – 303с.

 21. Ягодинський В. Удосконалювати організацію боротьби з втягненням неповнолітніх у злочинну діяльність // Право України. – 2000. – №3. – С. 100-102.

 22. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Отв. редактор Е.Л. Стрельцов. – Х.: „Одиссей”, 2006. – 720 с.

 23. Фетисенко К., Бантишев О. Відповідальність за виготовлення або поширення творів, що пропагують культ насильства і жорстокості // Радянське право. – 1987. – №8. – С.37-39.


Література до теми 14 «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення»

 1. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995р. // Закони України. – К., 1997. – Т.8. – С. 128-136.

 2. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: Закон України від 15.02.1995р. // ВВРУ. – 1995. – № 10. – Ст. 60.

 3. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон України від 15.02.1995р. // ВВРУ. – 1995. - № 10. – Ст.60.

 4. Про поводження з радіоактивними відходами: Закон України від 30.06.1995р. // ВВРУ. – 1995. – № 27. – Ст. 198.

 5. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочин-ністю: Закон України від 30.06.1993р. // ВВРУ. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

 6. Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Постанова Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №19. – Ст.789.

 7. Порядок провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах і установах: Постанова Кабінету Міністрів України №106 від 07.02.2001р. // Офіційний вісник України. – 2001. – №6. – Ст.226.

 8. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів та зловживанню ними: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1995р.

 9. Про перелік видів сировини, матеріалів, обладнання і технологій, що можуть використовуватися для створення зброї, військової спеціальної техніки, вивезення яких за межі України може здійснюватись за спеціальним дозволом органів: Постанова Кабінету Міністрів України №159 від 4.03.1993р.

 10. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України №4 від 26.04.2002.

 11. Глушков В.А. Ответственность за преступления в области здравоохранения. – К.: Вища школа, 1987. – С.145-161.

 12. Козаченко О. Кількісні і якісні параметри предмета наркотизму // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №5. – С.91-93.

 13. Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропних веществ. -Нью-Йорк: ООН, 1988.

 14. Конвенция о психотропных веществах 1971 года. - Нью-Йорк: ООН, 1977.

 15. Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин і Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 8 листопада 1990 р., які ратифіковані Україною відповідно 25 квітня 1991 р. і 17 грудня 1997 р.

 16. Мирошниченко Н.А, Музика А.А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. – К., 1988.

 17. Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. – К.: Логос, 1998. – 324 с.

 18. Никифорович И.А. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств. – Харьков, 1994.

 19. Селіванов М.П., Хруппа М.С. Антинаркотичне законодавство України. – К., 1997.

 20. Фесенко Є.В. Кримінально-правовий захист здоров’я населення (коментар законодавства та судової практики). – К.: Істина, 2001. – 192 с.


Література до теми 15 «Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації»

 1. Митний кодекс України від 11.07.2002р. 92-IV // ВВРУ. – 2002. – № 38-39. – Ст. 288.

 2. Повітряний кодекс України від 4.05.1993р. № 3167-ХІІ // ВВРУ. – 1993. – № 25. – Ст. 274.

 3. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12.12.1991р. // Основні чинні кодекси і закони України. – К.: Махаон, 2003. – С.107-109.

 4. Про державний кордон: Закон України від 4.11.1991р. // ВВРУ. – 1999. –№ 49. – Ст. 428.

 5. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994р. // ВВРУ. – 1994. – № 16. – Ст. 422.

 6. Про державну прикордонну службу України: Закон України від 3.04.2003р. // ВВРУ. – 2003. – №27. – Ст.208.

 7. Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992р. // ВВРУ. – 1992. – № 27. – Ст. 385.

 8. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21.10.1993р. // ВВРУ. – 1993. – № 44. – Ст. 416.

 9. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003р. // ВВРУ. – 2003. – №39. Ст.351.

 10. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон України від 21.01.1994р. // ВВРУ. – 1994. – № 18. – Ст. 101.

 11. Дьяков С.В. Ответственность за государственные преступления. – М.: Юридическая литература, 1998. – С. 118-146.

 12. Кримінальне право України: Особлива частина // За ред. Матишевського П.С. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С. 78-96.

 13. Кримінальне право: Особлива частина. Підручник. Ю.В. Александров, В.І. Антипов, М.Б. Володько та ін. // К.: НАВСУ – Правові джерела, 1998. – 894 с.

 14. Кузьменко В.П. Контрабанда – завжди злочин // Урядовий кур’єр – 12 листопада 1998р.

 15. Максименко О. Последствия нарушения таможенных правил // Бизнес информ. – 1998. – №6. – С.24.


Література до теми 16 «Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян»

 1. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993р. // Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С.139-148.

 2. Про інформацію: Закон України від 2.10.1992р. // ВВРУ. – 2000. – № 47. – Ст. 213.

 3. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990р. // ВВРУ. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

 4. Про участь громадян у охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000р. // Офіційний вісник України. – 2000. – №30. – Ст.1248.

 5. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.1997р. // – Урядовий кур’єр. – 1997р. – 14 червня.

 6. Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06.1992р. // ВВРУ. – 1992. – №34. – Ст. 504.

 7. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992р. // ВВРУ. – 1992. – №22. – Ст. 303.

 8. Про прокуратуру: Закон України від 5.11.1991р. // ВВРУ. – 1991. – №53. – Ст. 793.

 9. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992р. // ВВРУ. – 1992. – № 27.

 10. Про статус народного депутата України: Закон України від 7.11.1992р. // Урядовий кур’єр. – 1997р. – 25 жовтня.

 11. Про застосування судами законодавства, що передбачає захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України №10 від 18.06.1999р. // www.rada.gov.ua

 12. Андрушко П.П. Коментар до ст.357 КК України // Офіційний вісник України. – 2001. – 10-16 листопада.

 13. Андрушко П.П. Коментар до ст.358 КК України // Нотаріат для Вас. – 2002. – №3. – С.10-15.

 14. Бажанов М.І. Злочини проти порядку управління. – Харків, 1971. – 75с.

 15. Єлізаров П.С. Відповідальність за посягання на працівників міліції, що охороняють громадський порядок. – К., 1973. – 80с.

 16. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін.) / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

 17. Осадчий М. Про зміст насильства в злочинах проти правоохоронної діяльності // Право України. – 1999. – № 6. – С.109-112.

 18. Осадчий В.І. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності. – К.: Атіка, 2004. – 336 с.

 19. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Отв. редактор Е.Л. Стрельцов. – Х.: “Одиссей”, 2006. – 720 с.

 20. Яценко С.С. Законодавство про охорону життя працівників міліції і народних дружинників // Проблеми правознавства. – 1966. – Вип.5. – С.115-123.


Література до теми 17 «Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв'язку»

 1. Конвенції ради Європи про кіберзлочинність від 23.11.2001 / Офіційний вісник України від 10.09.2007 № 65, стор. 107, стаття 2535, код акту 40846/2007

 2. Додатковий протокол до Кнвенції ради Європи про кіберзлочинність від 28.01.2003 / Офіційний вісник України від 02.08.2010, № 56, / № 31, 2006, ст. 2202 /, стор. 73, стаття 1920, код акту 52082/2010,

 3. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 5.07.1994р. // ВВРУ. – 1994. – № 31. – Ст. 286.

 4. Положення про технічний захист інформації в Україні: Указ Президента України №1229 від 27.09.1999р. // www.rada.gov.ua

 5. Андрушко П.П. Коментар до статей 361-363 КК України // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні: Наук.-техн. збірник. – Вип. 4. – К.: Нац. техн.. ун-т “КПІ”, МОН України, Департамент спец. телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ, 2002. – С.23-29.

 6. Безпека комп’ютерних систем. Злочинність у сфері комп’ютерної інформації та її попередження / Під заг. ред. Снігерьова О.П. – Запоріжжя: Павел, 1998. – 315 с.

 7. Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. Комп’ютерна злочинність: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. – 240 с.

 8. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения. Методики расследования/ Ассициация российских работников правоохратительных органов. – М.: Право и закон, 1996. – 180 с. (Х628.1 В397)

 9. Лащук Є. Інформація з обмеженим доступом як предмет злочину // Право України. – 2001. – №3. – С.75-78.

 10. Лісовий В. “Комп’ютерні” злочини: питання кваліфікації // Право України. – 2002. – №2. – С.86-88.

 11. Кузнєцов В. Комп’ютерна інформація як предмет крадіжки // Право України. – №7. – 1999.


Література до теми 18 «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг»

 1. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: Постанова Пленуму Верховного Суду України №15 від 26.12.2003р.

 2. Про судову практику у справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України №5 від 26.04.2002р.

 3. Бантишев О.Ф. Злочини у сфері службової діяльності (питання кваліфікації): Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 128 с.

 4. Брич Л. Кваліфікація ухилення від сплати обов’язкових внесків держави. – Львів, 1998.

 5. Волженкин Б.В. Квалификация взяточничества. – Л., 1984.

 6. Голубенко С. Налоговая инспекция обкладывает теневую экономику // Бизнес. – 1995. – 2 августа.

 7. Дудоров О.О. Проблемні питання кримінальної відповідальності за одержання хабара // Автореферат дис. кан. юрид. наук. – К., 1994.

 8. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва: Навч. посібник / За ред. М.І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2001. – С.328-426.

 9. Жук В.Г. Деякі проблемні питання застосування судами законодавства про відповідальність за посадові злочини // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – №5. – С.46-50.

 10. Зейкан І. Поняття посадової особи в кримінальному законодавстві: порівняльний аналіз // Право України. – 2002. – №3. – С.118-120.

 11. Застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за окремі посадові злочини // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – №1. – С.30-35.

 12. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку: Резолюція 34/169 Генеральної Асамблеї ООН від 17 грудня 1979 року // Міжнародно-правові стандарти поведінки працівників правоохоронних органів при підтриманні правопорядку. Документально-джерельний довідник / Упоряд. Ю.І.Римаренко, Я.Ю.Кондратьєв, І.Г.Кириченко. – К., 2002. - С.5-12.

 13. Коржанский М.Й. Квалификация следователем должностных преступлений. – Волгоград, 1986. – С. 8-9.

 14. Коржанський М. П’ять статей – сім помилок // Юридичний вісник України. – 1996. – № 8.

 15. Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства. – К.: Парламентське вид-во, 2000. – 256 с.

 16. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Розмежування складів злочинів “зловживання владою або службовим становищем” та “перевищення влади або посадових повноважень” // Право України. – 1997. – №2. – С.31-33.

 17. Свєтлов О.Я., Трофимов С.В. Визначення поняття посадової особи в новому КК України // Правова система України: теорія і практика. – К., 1993.

 18. Уголовная ответственность за должностные преступления // В.А. Клименко, Н.И. Мельник, Н.И. Хавронюк. – Киев: Блиц-Информ, 1996.


Література до теми 19 «Злочини проти правосуддя»

 1. Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992р. // ВВРУ. – 1993. – №2. – Ст. 62.

 2. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994р. // Закони України. – К., 1997. – Т.7. – С.423-427.

 3. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999р. // ВВРУ. – 2001. – №11. – Ст. 54.

 4. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993р. // ВВРУ. – 1994. – №11. – Ст. 50.

 5. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993р. // ВВРУ. – 1994. – Ст. 54.

 6. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990р. // ВВРУ. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

 7. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992р. // ВВРУ. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

 8. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30.06.1993р. // ВВРУ. – 1993. – № 35. – Ст. 360.

 9. Про статус суддів: Закон України від 21.06.2001р. // ВВРУ. – № 33. –Ст. 180.

 10. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: Постанова Пленуму Верховного Суду України №15 від 26.12.2003р. // www.rada.gov.ua

 11. Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі: Постанова Пленуму Верховного Суду України №8 від 26.03.93р. // www.rada.gov.ua

 12. Про незалежність судової влади: Постанова Пленуму Верховного Суду України №8 від 13.06.07р. // www.rada.gov.ua

 13. Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України №10 від 18.06.99р. // www.rada.gov.ua

 14. Про застосування законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів: Постанова Пленуму Верховного Суду України №8 від 26.06.92р. // www.rada.gov.ua

 15. Берзін П.С. Кримінальна відповідальність за постановлення завідомо неправосудних постанови і ухвали у цивільних та кримінальних справах // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2003. – 37. – С.19-25.

 16. Брусницин Л. Меры безопасности для содействующих уголовному правосудию: отечественный, зарубежный и международный опыт // Государство и право. – 1998. – № 9. – С. 45-56.

 17. Василенко В.І. Радянське кримінальне право (Особлива частина). – Вип. 3. – К.: Вид-во Київського ун-ту, 1967. – 52 с.

 18. Клименко В. Забезпечення безпеки засуджених, які брали або беруть участь у кримінальному судочинстві // Юридичний вісник України. – 2000. – 26 жовтня - 1 листопада.

 19. Маляренко В. Окремі питання відповідальності свідків за дачу завідомо неправдивих показань: Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюл. законодавства і юридичної практики України. – 1996. – №6. – С.68-72.

 20. Машеренко В. Межі судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії кримінального розслідування кримінальної справи // Право України. – 2001. – № 4. – С. 40-41.

 21. Рожкова В. Щодо поняття “затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину” // Право України. – 2001. – №8. – С.86-89.

 22. Трубников В.М. Научно-практический комментарий к Закону Украины “Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы”. – Харьков: Рубикон, 1998. – 112 с.


Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl -> Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Частина ІІ для студентів ІІІ курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Київ-2014 Укладачі: Коробенко В. М
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка