Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниСторінка14/16
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.36 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Література до теми 4 «Злочини проти волі, честі та гідності особи»

 1. Декларація ООН про захист усіх осіб від насильницького зникнення від 18.12.1992р.

 2. Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4.11.1950р., ратифікована Україною 17.07.1997р.

 3. Конвенція МОП №105 про скасування примусової праці від 25.06.1957р., ратифікована Україною 5.10.2000р.

 4. Конвенція про права дитини від 20.11.1989р., ратифікована Україною 27.02. 1991р.

 5. Конвенція про рабство від 25.09.1926р. УРСР приєдналася до Конвенції 29.08.1956р.

 6. Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників від 17.12.1979р., ратифікована УРСР 8.05.1987р.

 7. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24.01.1995р. // ВВРУ. – 1995. – № 6. – ст. 35.

 8. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001р. // ВВРУ. –2001. – № 30. – Ст. 142.

 9. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон України від 21.01.1994р. // ВВРУ. – 1994. – № 18. – Ст. 101.

 10. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000р. // ВВРУ. – 2000. – № 19. – Ст. 143.

 11. Акімов М. Кримінальна відповідальність за захоплення заручників // Право України. – 2002. – №3. – С.150-154.

 12. Головченко В. Права жінок в Україні: під кутом зору міжнародно-правових стандартів // Право України. – №7. – 1999.

 13. Лизогуб Я.Г. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: Монографія. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2003. – 204с.

 14. Наден О.В. Торгівля жінками як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 288 с.

 15. Полешко А. Рада Європи на захисті прав людини // Право України. – 1999. – №7.

 16. Сташис В.В., Бажанов М.И. Личность под охраной уголовного закона. – Симферополь. – 1997.


Література до теми 5 «Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи»

 1. Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу статевих станів у бюро судово-медичної експертизи, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я від 17.01.1995р. №6.

 2. Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України №5 від 30.05.2008р.

 3. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України №2 від 7.02.2003р.

 4. Васецов А. Некоторые вопросы квалификации умышленных убийств // Советская юстиция. – 1980. – №5.

 5. Гальперин И. Ответственность за изнасилование // Социалистическая законность. – 1980. – №5.

 6. Игнатов А. Некоторые вопросы ответственности за изнасилование // Советская юстиция. – 1981. – С. 313.

 7. Мачужак Я.В. Відповідальність за статеві злочини та інші сексуальні зловживання щодо малолітніх і неповнолітніх // ВВСУ. – 1997. – №3. – С.52-60.

 8. Панєвін О. Усунути помилки в справах про статеві злочини // Право України. – 1992. – №10. – С.28-31.

 9. Свиридов Б. Кримінальна відповідальність за злочини проти статевої недоторканості особи // Право України. – 1999. – №5. – С.74-75.

 10. Сташис В.В., Бажанов М.И. Преступления против жизни, здоровья, свободы и чести личности. Конспект лекций. – Харьков, 1992.

 11. Сташис В.В., Бажанов М.И. Личность под охраной уголовного закона. – Симферополь. – 1997.

 12. Судебная практика. Убийства, изнасилования и другие преступления против личности: Сб. судебных решений по уголовным делам. – К., 1993.

 13. Шаргородский М.Д. Ответственность за преступления против личности. – Л., 1953.


Література до теми 6 «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини й громадянина»

 1. Всесвітня (Женевська) конвенція про авторське право від 6.09.1952р. Набула чинності для України 23.12.1993р.

 2. Женевський акт Гаазької конвенції про міжнародну реєстрацію промислових знаків від 2.10.1999р.

 3. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 7.03.1948р., ратифікована СРСР 18.03.1954р.

 4. Рамкова конвенція про захист національних меншин від 1.02.1995р., ратифікована Україною 9.12.1997р. // Збірка договорів Ради Європи. – К.: Парламентське видавництво, 2000.

 5. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. // ВВРУ. – 1994. – № 13. – Ст. 64.

 6. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10.07.2010 // ВВРУ. – 2010. – № 35. – Ст. 1220.

 7. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 25.03.2004 р. // ВВРУ. – 2004. – № 27-28. – Ст. 1098.

 8. Про вибори Президента України: Закон України від 5.03.1999р. // ВВРУ. – 1999. – № 14. – Ст. 81.

 9. Про видавничу справу: Закон України від 5.06.1997р. // ВВРУ. – 1997. – № 3. – Ст. 206.

 10. Про Всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3.07.1991р. // ВВРУ. – 1991. – № 33. – Ст. 443.

 11. Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України від 21.11.1992р. // ВВРУ. – 2993. – № 5. – Ст. 21.

 12. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993р. // ВВРУ. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 13. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16.11.1992р. // ВВРУ. – 1993. – № 1. –Ст. 1.

 14. Про інформаційні агентства: Закон України від 28.02.1995р. // ВВРУ. – 1995. – № 13. – Ст. 83.

 15. Про інформацію: Закон України від 2.10.1992р. // ВВРУ. – 1992. – № 48. – ст. 650.

 16. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990р. // ВВРУ. – 1991. – № 4. –Ст. 20.

 17. Про об’єднання громадян: від 16.06.1992р. Закон України // ВВРУ. – 1992. – № 34. – Ст. 504.

 18. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992р. // ВВРУ. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

 19. Про освіту: Закон України від 23.05.1991р. // ВВРУ. – 1996. – № 21. –Ст. 84.

 20. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001р. // ВВРУ. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

 21. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993р. // ВВРУ. – 1994. – № 7. – Ст. 32.

 22. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992р. // ВВРУ. – 1992. – № 49. – Ст. 666.

 23. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5.11.1991р. // ВВРУ. – 1992. – № 3. – Ст. 10.

 24. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5.04.2001р. // ВВРУ. – 2001. – № 23. – Ст. 118.

 25. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09. 1999р. // ВВРУ. – 1999. – № 45. – Ст. 397.

 26. Про рекламу: Закон України від 3.07.1996р. // ВВРУ. – 1996. – № 39. – Ст. 181.

 27. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991р. // ВВРУ. – 1991. – № 25. – Ст. 283.

 28. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992р. // ВВРУ. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

 29. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України №2 від 7.02.2003р. // www.rada.gov.ua

 30. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 1.11.1996р. // www.rada.gov.ua

 31. Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій: Постанова Пленуму Верховного Суду України №7 від 28.09.1990р. // www.rada.gov.ua

 32. Андрушко П.П. Права громадян на задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів та їх захист як об’єкт кримінально-правової охорони // Нові Цивільний і Кримінальний кодекси – важливий етап кодифікації законодавства України: Матер. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ) 3-4 жовтня 2002 р. – Івано-Франківськ, 2002. – С.159-164.

 33. Лановенко Й.П. Охрана трудовых прав. – К., 1975.

 34. Лихова С. Кримінально-правова охорона виборчих прав громадян за новим КК України // Право України. – 2002. – №2. – С.115-119.

 35. Лихова С., Берзін П. Кримінально-правова охорона трудових прав людини, громадянина, працівника // Бюл. Міністерства юстиції України. – 2004. – №11. – С. 37-49.

 36. Луценко А. Правове регулювання контрактної форми трудового договору: деякі проблеми і шляхи їх вирішення // Право України. – 1999. – №7.

 37. Матишевський М. Злочини проти політичних і трудових прав громадян // Радянське право. – 1964. – №1.


Література до теми 7 «Злочини проти власності»

 1. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996р. № 116 // Урядовий кур’єр. – 01.01.1996. – №20.

 2. Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України №10 від 06.11.2009 р.

 3. Про деякі питання застосування судами України адміністративного і кримінального законодавства у зв’язку із набранням чинності Законом України від 22.05.2003р. “Про податок з доходів фізичних осіб”: Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 28.05.2004р. // www.rada.gov.ua

 4. Бажанов М. Й. Ответственность за кражу личного имущества граждан и за разбой по советскому уголовному законодательству. – Харьков, 1957.

 5. Гузун В., Милюков С. Критерии определения момента окончания хищения социалистического имущества // Советская юстиция. – 1984. – №7.

 6. Дудоров О.О., Мельник М.І., Хавронюк М.І. Злочини у сфері підприємництва: Навч. посібник / За ред. М.І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2001. – 632 с.

 7. Ємельянов В.П. Защита прав собственности уголовным законодательством. – Харьков: Рубикон, 1996. – 127 с.

 8. Клименко В.А., Мельник Н.Н. Уголовно-правовая борьба с вымогательством индивидуального имущества граждан. – К., 1993.

 9. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів проти власності. – К., 1995.

 10. Кузнецов В. Комп’ютерна інформація як предмет крадіжки // Право України. – 1999. – №7.

 11. Кудрявцев В. Н. Письма с комментариями. (О понятии вооруженного разбоя) // Сов. юстиция. – 1962. – № 24.

 12. Лишашов Й., Тенчов Э. О квалификации хищений государственного или общественного имущества в особо крупных размерах // Советская юстиция. – 1983. – №14.

 13. Ляпунов Ю. Разграничение присвоения и растраты социалистического имущества // Советская юстиция. – 1984. – №1.

 14. Ляпунов Ю. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и смежные составы преступлений // Социалистическая законность. – 1978. – №8.

 15. Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. – К., 1996.

 16. Моисеенко Г., Степичев С. Отграничение разбоя от грабежа, соединенного с насилием // Сов. юстиция. – 1968. – № 15.

 17. Панов Н.И. Квалификация преступлений, совершаемых путем обмана. – Харьков, 1980.

 18. Панов Н.И. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. – Харьков, 1977.

 19. Панов Н.И. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. – Харьков, 1977. – 127 с.

 20. Пинаев А.А. Основные вопросы квалификации хищений. – Харьков, 1974.

 21. Сабитов Р. Квалификация хищений совершенных с использованием обмана // Сов. юстиция. – 1973. – №19.

 22. Тарарухин С.А. Социалистическая собственность неприкосновенна: ответственность за хищения социалистического имущества путем присвоения, растраты и злоупотребления служебным положением. – К, 1963.

 23. Тарарухин С. Отграничение хищений от злоупотребления слу­жебным положением // Соц. законность. – 1965. – № 1.

 24. Тельнов П. Квалификация групповых хищений социалистического имущества // Сов. юстиция. – 1971. – № 17.

 25. Тимейко Г. Повторность хищений как квалифицирующий признак // Сов. юстиция. – 1962. – № 7.


Література до теми 8 «Злочини у сфері господарської діяльності»

 1. Женевська конвенція по боротьбі з підробкою грошових знаків від 20.04.1929р., ратифікована СРСР 3 травня 1931р.

 2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000р. // ВВРУ. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

 3. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7.04.2011р. // ВВРУ. – 1995. – № 34. – Ст. 266.

 4. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. // ОВУ. – 2011. – № 11. – Ст. 9.

 5. Про ліцензування окремих видів господарської діяльності: Закон України від 1.06.2000р. // ВВРУ. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

 6. Податковий кодекс України: від 02.12.2010р. // ВВРУ. – 2011. – № 13. – Ст. 556.

 7. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006р. // ВВРУ. – 1991. – № 38. – Ст. 508.

 8. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності: Постанова Пленуму Верховного Суду України №3 від 25.04.2003р. // www.rada.gov.ua

 9. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України №15 від 08.10.2004р. // www.rada.gov.ua

 10. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України №5 від 15.04.2005р. // www.rada.gov.ua

 11. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України №8 від 3.06.2005р. // www.rada.gov.ua

 12. Андрушко П.П. Кримінально-правова охорона інтелектуальної власності в Україні. – К.: Форум, 2004. – 160 с.

 13. Андрушко П. Фіктивне підприємництво: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – №10. – С.16-22.

 14. Берзін П. Суб’єктивна сторона шахрайства, що вчиняється з використанням підроблених банківських платіжних карток // Законодавство України: Наук.-практ. коментарі. – 2003. – №1. – С.36-42.

 15. Белахов А.Л. Ответственность за выпуск нестандартной или некомплектной продукции // Под. ред. В.А. Тверденко. – М.: Юрид. лит., 1978. – С. 102.

 16. Белінський О., Філіпов В., Кобач В. Відповідальність за приховування прибутків за законодавством України // Право України. – 1996. – № 7. – С. 21.

 17. Белінський О., Філіпов., Папатка О., Лісова В. Законодавство України про відповідальність за податкові правопорушення // Право України. – 1995. – № 11. – С.54.

 18. Білецький В. Удосконалення боротьби зі злочинністю у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Право України. – 1997. – № 9. – С. 32.

 19. Бюлетень законодавства і юридичної практики України // Випуск 4. Оподаткування в Україні. – 1998. – С. 352.

 20. Гуторова Н.А. Преступления в сфере хозяйственной деятельности: раздел VII Особенной части УК Украины с научно-практическим комментарием. – Харьков: Одиссей, 2003. – 256 с.

 21. Кореневский Ю.В. Уголовная ответственность за обман покупателя и заказчиков. – М.: Юрид. лит., 1978. – 71с.

 22. Короткевич М. Відповідальність за заняття забороненими видами підприємницької діяльності та відмежування цього злочину від суміжних складів злочину // Право України. – 2000. – № 7. – С. 35.

 23. Кравченко О. Деякі міркування з приводу законопроекту про відповідальність за контрабанду та порушення митних правил // Право України. – 2000. – №5. – С. 59.

 24. Кузьменко Б. Корупція і економічна злочинність у сучасній Україні: вплив на національну безпеку держави // Право України. – 1997. – № 7. – С. 12.

 25. Кузьменко Б. Політологічний: кримінальний аналіз корупції, тіньової економіки і організованої злочинності у пострадянській Україні // Право України. – 1998. – № 6. – С.103.

 26. Кузьмечов В. Комплексний аналіз економічних злочинів // Право України. – 2000. – № 12. – С.145.

 27. Леонтьев Б.Ш. Ответственность за хозяйственные преступления // М.: Юрид. лит., 1963. – С.192.

 28. Лильник П.В. Расследование преступлений в сфере экономики. – М., 1998. – С. 184.

 29. Ляпунова Н. Щодо фіктивного банкрутства // Право України. – 2001. – № 12. – С.88.

 30. Матусовський Г., Корж В., Бущан О. Проблеми розслідування кримінальних справ про злочини у сфері економіки // Право України. – 1997. – № 8. – С. 90.

 31. Міхітарен А. Про вдосконалення кримінального законодавства спрямованого на боротьбу з незаконним виготовленням та реалізацією міцних спиртних напоїв // Право України. – 2000. – № 6. – С. 90.

 32. Мойсик В.Р. Про об’єкт і предмет шахрайства з фінансовими ресурсами // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – №1. – С.34-41.

 33. Москвін Ю. Розслідування злочинної діяльності в сфері економіки // Право України. – 2000. – № 6. – С. 63.

 34. Мокош Я. Засоби дослідження кількісних даних злочинної економічної діяльності // Право України. – 2000. – № 5. – С. 114.

 35. Мокош Я. Загальнонаукові методи в методиці дослідження кількісних даних у справах про економічні злочини // Право України. – 1999р. – № 9. – С.90.

 36. Павлов Л. Деякі аспекти зростання контрабанди і заходи митних органів у боротьбі з нею // Право України. – 2000. – № 7. – С. 60.

 37. Панов М., Гуторова Н. Проблеми оптимізації санкції за фінансові злочини // Право України. – 2000. – № 9. – С. 56.

 38. Поленов Г.Ф. Ответственность за похищение, подделку документов и их использование. – М.: Юрид. лит., 1980. – С. 72.

 39. Половко С. Відповідальність за здійснення підприємницької діяльності без спеціального дозволу (ліцензії) // Право України. – 1997. – № 9. – С. 22.

 40. Попович В.М. Тіньова економіка.–К.,1998. – 448 с.

 41. Савченко О. Особливості боротьби зі злочинністю в податковій сфері // Право України. – 1999. – № 9. – С.70.

 42. Савченко О. Особливості боротьби з податковою злочинністю в сучасних умовах: актуальні пропозиції // Право України. – 2000. – № 10. – С. 79.

 43. Сушко Ю. Використання спеціальних знань судових експертів-економістів для профілактики правопорушень в сфері економіки // Право України. – 1997. – № 7. – С. 25.

 44. Таций В.Я. Ответственность за хозяйственные преступления. Обьект и система. – Х.: Высшая школа, 1984.

 45. Ущаповський В. Тіньова економіка як інфраструктура організованої злочинності: сутність, тенденції розвитку, кримінально-правові проблеми // Право України. – 2000. – № 2. – С. 61.

 46. Шевченко В. Практика боротьби з контрабандою підакцизних товарів // Право України. – 1999. – № 4. – С.112.


Література до теми 9 «Злочини проти довкілля»

 1. Земельний кодекс України від 25.10.2001р. № 2768-ІІІ // ВВРУ. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

 2. Лісовий кодекс України від 21.01.1994р. № 3852-ХІІ // ВВРУ. – 1994. – № 17. – Ст. 99.

 3. Водний кодекс України від 6.06.1995р. № 213/95-ВР // ВВРУ. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

 4. Кодекс України про надра від 27.07.1994р. № 132/94-ВР // ВВРУ. – 1994. – № 36. – Ст. 340.

 5. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.05.1992р. // ВВРУ. – 2002. – №8. – Ст.62.

 6. Про екологічну експертизу: Закон України від 9.02.1995р. // ВВРУ. – 1995. – №8. – Ст.54.

 7. Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22.02.2000р. // ВВРУ. – 2000. – №18. – Ст.132.

 8. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16.10.1992р. // ВВРУ. – 1992. – № 50. – Ст. 678.

 9. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003р. // ВВРУ. – 2003. – №39. – Ст.349.

 10. Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 2.03.1995р. // Закони України. – К., 1997. – Т.8. – С.182-193.

 11. Про природно-заповідний фонд: Закон України від 16.06.1992р. // ВВРУ. – 1992. – № 35. – Ст. 502.

 12. Про тваринний світ: Закон України від 13.12.2001р. // ВВРУ. – 2002. – № 14. – Ст. 97.

 13. Правила рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.96р. №566 // Збірник Постанов уряду України. – 1996. – №12. – Ст.336.

 14. Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення і засмічення: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.96р. №269 // Офіційний вісник України. – 2002. – №14. – Ст.741.

 15. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України №17 від 10.12.2004р. // www.rada.gov.ua

 16. Вольфман Г.И. Ответственность за преступления в области охраны природы. Квалификация и наказания // Под. ред. В.И. Новоселова. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1984. – 79 с.

 17. Гаврыш С.Б. Уголовно-правовая охрана природной среды Украины: Проблемы теории и развития законодательства. – Х.: Основа, 1994. – 639 с.

 18. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні. Проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства: Наук. вид. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2002. – 635 с.

 19. Жевлаков Э.Н. Преступление против природных богатств СССР. – М.: ВЮЗИ, 1983. – 87с.

 20. Мельник П.В. Кримінально-правова відповідальність за незаконну порубку лісу: окремі питання // Право України. – 2001. – №6.

 21. Навроцький В. Злочини проти природи. Лекції для студ. юрид. факультетів. – Львів.: Вид-во ЛДУ ім. Франка, 1997. – 56с.

 22. Повелицина П.Ф. Уголовно-правовая охрана природы в СССР. – М.: “Юридическая література”, 1987. – 87с.

 23. Рябов А.А. Ответственность за нарушение законодательства о землепользовании // Отв. ред. Н.И. Краснов. – М.: “Юридическая литература”, 1986. – 86с.

 24. Сасов В.А. Екологічні злочини: проблеми теорії та практики // Схід –№7 (14), – вересень 1997р.

 25. Сасов В.А. Кримінально-правова оцінка екологічних злочинів // Вісник Донецького університету. Серія В. Економічні науки. – Вип. 2. – 1999.

 26. Широков В.А. Преступления в области охраны окружающей среды. – Хабаровск: Изд-во Хабаровской высшей школы МВД, 1985. – 64 с.


Література до теми 10 «Злочини проти громадської безпеки»

 1. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7.04.2011р. // ВВРУ. – 1995. – № 34. – Ст. 266.

 2. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993р. // ВВРУ. – 1993. – № 35.

 3. Про поводження з радіоактивними відходами: Закон України від 30.06.1995р. // ВВРУ. – К., 1997. – Т.9. – С.97-111.

 4. Про пожежну безпеку: Закон України від 17.12.1993р. // Основні чинні кодекси і закони України. – К.: Махаон, 2003. – С.704-710.

 5. Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки: Постанова Пленуму Верховного Суду України №4 від 2.07.1976р. // www.rada.gov.ua

 6. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами: Постанова Пленуму Верховного Суду України №3 від 26.04.02р. // www.rada.gov.ua

 7. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: Постанова Пленуму Верховного Суду України №13 від 23.12.2005р. // www.rada.gov.ua

 8. Анкова С., Нагнойний Я. Бандитизм. Спірні питання кваліфікації // Право України – 1998. – № 3. – С. 75-76.

 9. Антипенко В.Ф. Тероризм: Кримінологічна та кримінально-правова характеристика // НАУ України. Інститут держави і права імені В.М. Корецького. – К.: НБУВ, 1999. – С.59.

 10. Антипенко В.Ф. Борьба с современным терроризмом: международно-правовые подходы. – К.: Юнона-М, 2002. – 723 с.

 11. Димитров Ю. Боротьба зі злочинністю: деякі проблеми і шляхи її вирішення // Право України. – 1998. – № 1. – С. 108-111.

 12. Дорошенко А. Терор і тероризм // Політика і час. – 1997. – № 8. – С. 14-21.

 13. Дремин В.Н. Терористична діяльність організованих злочинних груп // Весы Фемиды. – 1998. – № 2. – С. 11-14.

 14. Дурдинець В. Боротьба із злочинністю має бути всеохоплюючою, ефективною // Право України. – 1998. – № 1. – С. 25-33.

 15. Зеленецький В.С. Структура злочинної теорії боротьби з злочинністю // Право України. – 1998. – № 2. – С. 3-10.

 16. Ємельянов В. Щодо кримінально-правового визначення тероризму // Право України. – 1999. – № 8. – С. 83-85.

 17. Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 289 с.

 18. Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование/ НИИ изучения проблем преступности Академии правовых наук Украины. – М.: Нота бене, 2000. – 319 с.

 19. Кирилко О. Некоторые методологические предпосылки исследования общественной опасности в науке уголовного права // Право і закон. – 1998. –Вип. 33. – С. 118-124.

 20. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін.) / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

 21. Матышевский П. Ответственность за преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. – М., 1964. – С.14-75.

 22. Постика А. Проблеми криміналістичної характеристики організованої злочинної діяльності // Вісник України. –1998. – № 6. – С. 3-7.

 23. Семикін М.В. Створення терористичної групи чи терористичної організації: кримінально-правове дослідження: Монографія. – Харків, 2003. – 145 с.

 24. Тихий В.П. Уголовно-правовая охрана общественной безопасности. – Харьков, 1981. – 172 с.

 25. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Отв. редактор Е.Л. Стрельцов. – Х.: “Одиссей”, 2006. – 720 с.

 26. Фріс П.Л. І знову про відповідальність за організовану злочинну діяльність // Право України. – 1995. – № 1.

 27. Фріс П.Л. Кримінально-правові та кримінологічні ознаки організованої злочинної групи // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Івано-Франківськ: Плай, 1997.

 28. Черв’якова О.Б. Деякі питання притягнення осіб до відповідальності за Законом України “Про боротьбу з корупцією”// Проблеми законності. – 2000. – Вип. 42. – С.199-124.

 29. Шумський П., Пришко А. Корупція і організована злочинність // Право України. – 1998. – № 6. – С. 19-21.

 30. Яценко С.С. Спеціальна підстава звільнення від кримінальної відповідальності за терористичний акт // Наук. вісник Нац. академії внутрішніх справ України. – 2003. – №1. – С.67-72.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка