Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни


Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліниСторінка13/16
Дата конвертації16.04.2016
Розмір3.36 Mb.
#10994
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

14.Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліниНавчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни складається з:

 1. навчальних й навчально-методичні засобів навчання;

 2. матеріалів для мультимедійного супроводу лекційних занять;

 3. контрольно-тестових програм;

 4. навчальні відеофільмів, аудіо записів та інших матеріали, призначених для передачі з використанням віддалених комунікацій.

До навчально навчальних та навчально-методичних засобів навчання з дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина», що містяться у цьому комплексі, належать: 1. навчально-методичні засоби, наведені нижче, та зазначені у п. 15 цього комплексу;

 2. контрольно-тестові завдання, зазначені у пункті 13 цього комплексу;

 3. матеріали для мультимедійного супроводу лекційних занять на електронних носіях, що розробляються викладачами Каедри;

 4. навчальні відеофільми.тощо.

Кафедра зобов’язана враховувати та використовувати при проведенні занять з дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина» навчальні відеофільми, аудіо записи та інші матеріали, тренінгові програми, призначені для передачі телекомунікаційними каналами зв'язку, а також контрольно-тестові програми та ліцензійоване програмне забезпечення, які надаються для такого використання НАВС.


Рекомендована література до науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін відповідно до тем:

Тема 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права України. [1-11, 41-52].

Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України. [3-26, 53-69].

Тема 3. Злочини проти життя та здоров’я особи. [3-26, 70-105].

Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи. [3-26, 106-121].

Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. [3-26, 122-134].

Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини й громадянина. [3-26, 135-171].

Тема 7. Злочини проти власності. [3-26, 172-196].

Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності. [3-26, 197-242].

Тема 9. Злочини проти довкілля. [3-26, 243-268].

Тема 10. Злочини проти громадської безпеки. [3-26, 269-298].

Тема 11. Злочини проти безпеки виробництва. [3-26, 300-314].

Тема 12. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. [3-26. 315-335].

Тема 13. Злочини проти громадського порядку та моральності. [3-26. 336-358].

Тема 14. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. [3-26, 359-378].

Тема 15. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. [3-26, 379-393].

Тема 16. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. [3-26, 394-413].

Тема 17. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв'язку. [3-26, 414-424].

Тема 18. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. [3-26, 425-442].

Тема 19. Злочини проти правосуддя. [3-26, 443-464].

Тема 20. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини). [3-26, 465-481].

Тема 21. Злочини проти миру, безпеки людства та  міжнародного правопорядку. [3-26, 482-517].

Тема 22. Основні положення Особливої частини кримінального законодавства іноземних країн. [3-7, 518-566].

15.Навчально-методичні матеріали (НММ) для лекцій

Навчально-методичні матеріали для лекцій включають: • підручники / навчальні посібники, розроблені викладачами Кафедри та/або за їх участю;

 • фондові лекції на паперових носіях, розроблені співробітниками Кафедри, які зберігаються на Кафедрі;

 • тексти лекцій на електронних носіях, розроблени працівниками кафедри, та/або за їх участю,

 • список літератури, рекомендованої студентам, у тому числі за темами лекцій;

 • навачально-методичний комплекс з дисципліни «Кримнальне право України. Особлива частина» у електронному варіанті.


Підручники, посібники, методики, розроблені співробітниками кафедри та/або за їх участю:

 1. Кримінально-правовий захист і відповідальність працівників правоохоронних органів: Навч. посібник/ МВС України. НАВСУ; В.І. Осадчий, В.С, Плугатир, А.В. Савченко, Н.В. Шепелєва. – К., 2002. – 103 с.

 2. Розенфельд Н.А. Коротка методика юридичного аналізу ефективності застосування законодавства / Н.А.Розенфельд. К.: Юстініан, 2009. – 48 с.

 3. Савінова Н.А. Кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в раїні: теоретичні та практичні аспекти: Монографія. – Київ: ТОВ «ДКС», 2012 р. – 342 с.16. Рекомендована літератураЛитература для всіх тем курсу

Нормативні акти

 1. Про Державну програму боротьби із злочинністю: Постанова Верховної Ради України від 25.06.1993 № 3325-XII / Офіційний сайт Верховної ради України / http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3325-12

 2. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України: Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План, Заходи від 27.08.2008 № 1153-р / Офіційний сайт Верховної ради України / http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1153-2008-%D1%80

Підручники та посібники

 1. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін.) / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 656 с.

 2. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Отв. редактор Е.Л. Стрельцов. – Х.: “Одиссей”, 2006. – 720 с.

 3. Кримінальне право України. Особлива частина. За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К., Атіка, 2008. – 712 с.

 4. Кримінальне право України. Особлива частина / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Гавриш С.Б., Дорош Л.В., Зінченко В.О., Касинюк В.І., Киричко В.М., Корчева З.Г., Кривоченко Л.М., Ломвко В.А., Паноа М.В., Перепилиця О.І., Ствшис В.В., Тацій В.Я., Тихий В.П., Тютюгін В.І., Устименко В.В., , Харитонов С.О.Ярмиш Н.М. .-К.: Юрінком Інтер.-Х.: Право.-2002.-496с

 5. Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К., «Юрінком Інтер», 2010 р. – 720 с.

 6. Кримінальне право України (у питаннях і відповідях): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Дьомін Ю.М, Юлдашев С.О.. — К. : МАУП, 2005. — 340с.

 7. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Кузнєцов В. О., Стрельбицький М. П., Гіжевський В. К. — К. : Істина, 2005. — 380с.

 8. Кримінальне право України: Навч. посібник / Волкотруб С. Г., Омельчук О. М., Ярін В. М., Виговський Д. Л., Іванюк Т. І. — К. : Наукова думка, 2004. — 300с.

 9. Кримінально-правовий захист і відповідальність працівників правоохоронних органів: Навч. посібник/ МВС України. НАВСУ; В.І. Осадчий, В.С, Плугатир, А.В. Савченко, Н.В. Шепелєва. – К., 2002. – 103 с.  Науково-практичні коментарі

 1. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України.-К.: ТОВ “Атіка”: Академія:Ельга.- Н.,2001.-654, [1]с.

 2. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. / [Авт. колектив: Андрушко П.П., Арсенюк Т.М., Атаманюк О.Г., Бантишев О.Ф., Бахуринська О.О., Боголюбська Л.Б., Боровенко В.М., Боров В.І., Бурдоль Є.П., Варфоломеєва Т.В., Глушков В.О., Голомша М.Я.., Гончаренко С.В., Гошовський М.І., Гузир В.П., Доброрєз О.О., Євро піна І.В.,Ільковець Л.Б., Картавцев В.С., Костицький В.В., Косюта М.В., Крючкова О.В., Кудрявцев В.В., Лисенков С.Л., Лисенкові О.С., Литвин О.П., Мисливий В.А., Міщенко С.М., Мойсик В.Р., Мудров А.М., Обиход М.С., Оніщенко О.М., Орлова Т.В., Попов В.І., Пристайко В.І., Пшонка В.П., Руденко М.В., Селиванов М.П., Скомороха В.Є., Тихий В.П., Туркевич І.К., Хочунський А.М., Хруппа М.С., Руслова Л.А., Шумило М.Є., Яценко В.В.] : Під заг. ред. М.О. Потебенька, В.Г.Гончаренка.У двох частинах..- К.: Форум , 2001.- Загальна частина - 386 с. Особлива частина. - 942 с.

 3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / [Авт. колектив: Бойко А.М., Брич Л.П., Грищук В.К., Дудоров О.О., Мельник М.І., Музика А.А., Навроцький В.О., Ришелюк А.А., Хавронюк М.І.]; За ред. М.І.Мельника ,М.І.Хавронюка. - К.:МП “Каннон”, 2001.- 1102с.

 4. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [Авт. колектив: Александров Ю.В., Андрушко П.П., Антипов В.І., Клименко В.А., Матишевський П.С., Фесенко Є.В., Шапченко С.Д.,Яценко С.С.]; Відп. ред. С.С. Яценко.- К.: А.С.К.-2002.-936с.

 5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [Авт. колектив: Александров Ю.В., Андрушко П.П., Антипов В.І., Клименко В.А., Матишевський П.С., Фесенко Є.В., Шапченко С.Д.,Яценко С.С.]; Відп. ред. С.С. Яценко.- 2-ге вид., переробл., доповн. - К.: А.С.К., 2002. – 968 с.

 6. Уголовный кодекс Украины. Комментарий. Под редакцией Ю.А.Кармазина и Е.Л. Стрельцова /[Авт. колектив: Бабий А.П., Гончар Т.А., Загика А.В., Кармазин Ю.А., Крупко Д.И., Магарин Н.С., Миколенко А.Н., Панько М.М., Поплавский И.Г., Стрельцов Е.Л., Чуваков О.А.] – Х.: ООО «Одиссей», 2001 - -С.960.

 7. Уголовный кодекс Украины. Комментарий. Под редакцией Ю.А. Кармазина и Е.Л. Стрельцова / Бабий А.П., Гончар Т.А., Загика А.В., Кармазин Ю.А., Крупко Д.И., Магарин Н.С., Миколенко А.Н., Панько М.М., Поплавский И.Г., Стрельцов Е.Л., Чуваков О.А. Издание второе. – Х.: ООО «Одиссей», 2002. – 960 с.

 8. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [Авт. колектив: Александров Ю. В., Андрушко П. П., Антипов В. І., Клименко В. А., Матишевський П. С. та ін.] // Відповідальний редактор С.С. Яценко. — 4-ге вид., перероб. та доп. — К. : А.С.К., 2005. — 848 с.

 9. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [Авт. колектив: Александров Ю. В., Андрушко П. П., Антипов В. І., Клименко В. А., Матишевський П. С. та ін.] // Відповідальний редактор С.С. Яценко. — 3-ге вид., перероб. та доп. — К. : А.С.К., 2003. — 1088 с.

 10. Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий / [Авт. колектив: Александров Ю. В., Андрушко П. П., Антипов В. И., Клименко В. А., Матышевський П. С. и др.] // Отв. ред. С.С. Яценко. — 3-е изд., испр. и доп. — К. : А.С.К., 2004. — 1096 с.

 11. Научно-практический комментарий Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 2001 года. [Авт. коллектив: Бойко А.М., Брич Л.П., Грищук В.К., Дудоров А.А.., Мельник Н.И., Музика А.А., Навроцкий В.А., Ришелюк А.А., Хавронюк Н.И.]; Под ред. Н.И. Мельника, Н.И. Хавронюка. – К.: Каннон, 2002. – 1216 с.

 12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / [Авт. колектив: Бойко А.М., Брич Л.П., Грищук В.К., Дудоров О.О., Мельник М.І., Музика А.А., Навроцький В.О., Ришелюк А.А., Хавронюк М.І.]; За ред. М.І.Мельника ,М.І.Хавронюка. - 3.вид., перероб. та доп. — К. : Атіка, 2003. — 1054 с.

 13. Научно-практический комментарий Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 2001 года / [Авт. колектив: Бойко А.М., Брич Л.П., Грищук В.К., Дудоров О.О., Мельник М.І., Музика А.А., Навроцький В.О., Ришелюк А.А., Хавронюк М.І.]; За ред. М.І.Мельника ,М.І.Хавронюка. - К. : А.С.К., 2004. — 1216 с.

 14. Уголовный кодекс Украины: Научно-практ. комментарий / [Авт. колектив: Бабий А.П., Гончар Т.А., Загика А. В., Кармазин Ю.А., Кучанский С. Н.] Е.Л. Стрельцов (отв.ред.) — 3.изд., перераб. и доп. — Х. : Одиссей, 2005. — 864 с.

 15. Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. коментар / [Авт. колектив: Баулін Юрій Васильович, Борисов Вячеслав Іванович, Гавриш Степан Богданович, Гізімчук Сергій Вячеславович, Гуторова Наталія Олександрівна та ін.]; Володимир Володимирович Сташис (заг.ред.), Василь Якович Тацій (заг.ред.) — К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2003. — 1193 с.

 16. Завдання для практичних занять з Особливої частини кримінального права України. / Брич Л.П., Навроцький В.О -Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.- 2003.-135 с.

 17. Завдання до практичних занять з Особливої частини кримінального права: Для студентів третього курсу / Уклад Панов М. І., Кривоченко Л. М., Борисов В. І., Ломако В. А., Ярмиш Н. М., Дорош Л. В., Зінченко І. О., Киричко В. М., Касинюк В. І., Гізімчук С. В., Кураш Я. М., Самощенко І. В., Тютюгін В. І., Городецький Ю. В., Пономаренко Ю. А., Мохончук С. М., Козак В. А., Анісімов Г. М., Шевченко Є. В., Радутний О. Е., Пащенко ОО., Дзюба Ю. П., . Грінчак С. В. – Х.: НЮА ім. Ярослава Мудрого, 2004. – 97 с.

 18. Завдання до практичних занять з Особливої частини кримінального права: Для студентів 3-го курсу / Уклад.: М.І. Панов та інші. – Х.: Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, 2004. – 229с.

 19. Збірник задач для практичних занять з кримінального права. Особлива частина / Укладачі: Денисов С.Ф., Лень В.В., Зозуля П.П. та інші.– Запоріжжя: Запорізький юридичний інститут МВС України, 2003.–106 с.

 20. Збірник задач з кримінального права. Особлива частина.- К.: УАВС,1995.-111с..

 21. Збірник тестів і завдань для практичнтх занять з кримінального права України. Особлива частина.: Навч. посібник для курсантів, студентів юридичних навчальних закладів /Савченко А.В. / Міжнародний наук.-техн. Ун-т, Нац. акад. Внутр.справ України.-К.:Знання,.-2002.-76с.


Корисні Internet-ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України [Пошукова система]/ http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main

 2. Офіційний сайт Кабінету Міністрів / http://www.kmu.gov.ua/control/

 3. Офіційний сайт Верховного Суду України / http://www.scourt.gov.ua/

 4. Портал судової влади України / http://www.court.gov.ua/

 5. Єдиний державний рєстр судових рішень України [Пошукова система] / http://reyestr.court.gov.ua/

 6. Національна наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського [Пощшукова система] / http://www.nbuv.gov.ua/

 7. Європейський суд з прав людини / http://www.echr.coe.int/echr/

 8. Рада Європи / http://www.coe.int/


Література до теми 1 «Поняття та система Особливої частини кримінального права України»

 1. Поняття особливої частини кримінального права, її значення і система. Кваліфікація злочинів і її значення. / Кучера А.В. Івано-Франківськ, Сімик. - 2003. - 20 с.

 2. Андрушко П.П. Поняття, види, значення кваліфікації злочинів// Вісник Київського університету: Суспільно – політичні науки. – К., Либідь, - 1992. – Вип. 5.

 3. Гуржій Т.О. Поняття кваліфікації злочину у світлі логіко-філософських категорій// Актуальні проблеми кримінального та кримінально-процесуального законодавства та практики його застосування: Зб. тез та доповідей регіон. круглого столу (Хмельницький, 21-22 лютого 2003 р.).-Хмельницький, 2003.-С. 139-141.

 4. Гуторова Н.О., Дорош Л.В., Сенаторов М.В. Кримінальне право України: фундаментальні та прикладні проблеми // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. – 2005. – Вип. 10. – С. 20 – 33.

 5. Єпур Г.В. Проблеми підвищення ефективності взаємодії Загальної та Особливої частин кримінального законодавства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. – 2001. – Вип. 4. – С. 53 – 69.

 6. Іщенко А.В. Взаємозв'язок криміналістики та кримінального права // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1998. – Вип. 5. – С. 35 – 40.

 7. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – Київ: Атіка: 2002. – 640 с.

 8. Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. – К.: Атіка, 2003. - 222 с.

 9. Сташис В.В., Борисов В.І., Дорош Л.В., Перепелиця О.І. Кримінальне право України: проблеми теорії і практики застосування // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 7. – С. 3 – 14.

 10. Шапченко С.Д. Механізм кримінально-правового регулювання в правовій системі України: поняття та структура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. – 2000. – Вип. 40. – С. 63 – 67.

 11. Шапченко С.Д. Механізм кримінально-правового регулювання в правовій системі України: основні режими функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. – 2002. – Вип. 47. – С. 198 – 203.

 12. Практикум по квалификации преступлений: Учебное пособие / [ Ю.А. Кучер, А.С. Беницкий, В.А. Зверяка и др. ] – Луганск :ЛАВД, 2003. – 88с.


Література до теми 2 «Злочини проти основ національної безпеки України»

 1. Віденська конвенція про дипломатичні зносини: ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 18.04.1961 / Офіційний сайт Верховної Ради України / http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_048

 2. Конвенція (основи державної політики) національної безпеки України, схвалена постановою ВРУ №3/97 – ВР від 16.01.1997р. // ВВРУ. – 1997. – № 10. – Ст. 85.

 3. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.06.1992р. // ВВРУ. – 1992. – № 36. – Ст. 531.

 4. Про громадянство: Закон України від 18.01.2001р. // ВВРУ. – 2001. – № 13. – Ст. 65.

 5. Про державний кордон України: Закон України від 4.11.1991р. // ВВРУ. – 1992. – № 2. – Ст. 5.

 6. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994р. // ВВРУ. – 1994. – № 16. – Ст. 422.

 7. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994р. // ВВРУ. – 1994. – № 27. – ст. 218.

 8. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 6.04.2000р. // ВВРУ. – 2000. – № 29. – Ст. 228.

 9. Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. // ВВРУ. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

 10. Про об’єднання громадян: Закон України від 2.10.1996р. // ВВРУ. – 1999. – № 26. – Ст. 219.

 11. Про оборону України: Закон України від 6.12.1991р. // ВВРУ. – 1992. – № 9. – Ст. 106.

 12. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. // ВВРУ. – 2003. – №39. – Ст.351.

 13. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 6.04.2000р. // ВВРУ. – 2000. – № 28. – Ст. 224.

 14. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4.02.1994р. // ВВРУ. – 1994. – № 23. – Ст. 161.

 15. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи: Постанова Верховного суду України від 07.02.2003 № 2 / Офіційний сайт Верховної ради України / http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03

 16. Андрусів Г.В., Бантишев О.Ф. Відповідальність за злочини проти держави. – Ред.-вид. центр “Київський університет”, 1997. – 162 с.

 17. Климчук О. Нове у кримінальній відповідальності за диверсію // Підприємництво, господарство, право. – 2002. – №3. – С.84-86.


Література до теми 3 «Злочини проти життя та здоров’я особи»

 1. Загальна декларація прав людини (рос/укр): ООН; Декларація, Міжнародний документ від 10.12.1948 / Офіційний сайт Верховної Ради України / http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015

 2. Європейська конвенція з прав людини від 4.11.1950р., ратифікована Україною 17.07.1997р.

 3. Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10.12.1984р., ратифікована УРСР 26.01.1987р.

 4. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16.12.1966р., ратифікований СРСР 18.09.1973р.

 5. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ // ВВРУ. – 1993. – №4. – Ст. 19.

 6. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.1995р. № 6 // Юридичний вісник України. – 1995. – 31 жовтня – 7 листопада.

 7. Про заборону купівлі і продажу органів людини: Резолюція ВООЗ WНА 42.5 від 10.05.1989р.

 8. Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз: Закон України від 5.07.2001р. // ВВРУ. – 2001. – № 49. – Ст. 258.

 9. Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 23.06.1995р. // ВВРУ. – 1995. – № 23. – Ст. 183.

 10. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Закон України від 12.12.1991р. // ВВРУ. – 1992. – № 11. – Ст. 152.

 11. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 6.04.2000р. // ВВРУ. – 2000. – № 29. – Ст. 228.

 12. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині: Закон України від 16.07.1999р. // ВВРУ. – 1999. – № 41. – Ст. 377.

 13. Інструкція щодо констатації смерті людини на підставі смерті мозку; Інструкція щодо вилучення органів людини в донора-трупа; Інструкція щодо вилучення анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів у донора-трупа; Перелік анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів і фетальних матеріалів, дозволених до вилучення у донора-трупа і мертвого плоду людини: Затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2000 р. №226 // Офіційний Вісник України. – 2000. – №42. – Ст.1804.

 14. Про судову практику у справах про необхідну оборону: Постанова Пленуму Верховного Суду України №1 від 26.04.2002р. // www.rada.gov.ua

 15. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України №2 від 7.02.2003р. // www.rada.gov.ua

 16. Авдеев М. Определение степени тяжести телесных повреждений // Социалистическая законность. – 1975. – № 7.

 17. Авраменко О.В. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / О.В. Авраменко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2008. — 19 с. — укp. / http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08aovppa.zip

 18. Андреева Л. Разграничение истязания и смежных составов преступлений // Социалистическая законность. – 1980. – №6.

 19. Баржов В.И., Куну В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации – Харьков, 1995.

 20. Борисов В., Гуторова Н., Сенаторов М. Науково-практична конференція "Кримінально-правова охорона життя та здоров'я особи (науковий огляд) // Вісник Академії правових наук України. Збірник наукових праць. – Харків, 2004. – № 2 (37). – С. 250 – 258.

 21. Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации. – Харьков: НПКФ “Консул”, 1995. – 104 с.

 22. Васецов А. Некоторые вопросы квалификации умышленных убийств // Советская юстиция. – 1980. – №5.

 23. Глушков В.А Ответственность за преступления в области здравоохранения. – К., Наук. думка, 1987. – 200 с.

 24. Грищук В.К. Загальний, родовий та безпосередні основні об’єкти злочинів проти життя і здоров’я людини // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2002. – Вип. 1 (16). – С. 77 – 89.

 25. Грищук В.К. Питання системності кримінально-правового захисту людини за новим Кримінальним кодексом України. // Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 25-26 жовтня 2001р.-Х., 2002.-С. 110-113.

 26. Джужа О.М. Запобігання поширенню СНІДу в Україні правовими засобами (правовий, кримінологічний та кримінально-виконавчий аспект): Монографія.- К.: РВВ Української академії внутрішніх справ , 1994.

 27. Коржанський М. Кримінально-правова охорона особи: види і помилки // Юридичний вісник України. – 1995. – № 12.

 28. Литвин О.П. Злочини проти життя: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. – 184 с.

 29. Литвин О.П. Кримінально - правовий захист життя та здоров’я громадян України: Монографія / Ред. В.О. Глушков; Європ. ун-т фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу.- К.: Наук. світ., 2001.- 200 с.

 30. Орлеан А. М. Людина - потерпіла особа чи предмет злочину? // Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи: Матер. наук.-практ. конф. [Харків] 22-23 квітня 2004 року.-К.- Х.: Юрінком Інтер, 2004.- С. 54-57

 31. Остапенко Л.А. Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом’якшуючих обставинах (статтті 116, 117, 118 КК України) ): Автореф. дис... к.ю.н./ Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.- К., - 2004.

 32. Портнов И. Неосторожное убийство в сочетании с умышленным причинением менее тяжких телесных повреждений // Советская юстиция. –1978. – №3.

 33. Сенаторов М.В. Проблеми урахування обставин, пов'язаних із потер­пілим, при кваліфікації злочинів проти життя та здоров'я особи // Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи: Матер. наук.-практ. конф. [Харків] 22-23 квітня 2004 року.-К.- Х.: Юрінком Інтер, 2004.- С. 87-90.

 34. Сташис В.В., Бажанов М.И. Преступления против жизни, здоровья и чести личности. Конспект лекций. – Харьков, 1992.

 35. Сташис В.В., Бажанов М.И. Уголовно-правовая охрана личности в Украине. – Харьков, 1978.

 36. Судебная практика. Убийства, изнасилования и другие преступления против личности // Сборник судебных решений по уголовным делам. – К., 1993.


Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl -> Навчльно-методичний комплекс навчальної дисципліни кримінальний процес для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
navt metod kompl -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl -> 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Частина ІІ для студентів ІІІ курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Київ-2014 Укладачі: Коробенко В. М
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка