Міністерство освіти та науки україни відділ освіти Слов’янської райдержадміністрації Слов’янський районний методичний кабінет ПроектСторінка4/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.82 Mb.
#389
1   2   3   4   5   6

9. Складіть речення, у яких подані слова і словосполучення виступали б неузгодженими означеннями.

Років двадцяти, імені Лесі Українки, з металу, з пишними вусами, у вишитій сорочці.10. Зробіть переклад російських словосполучень:

 • Идти по тропе

 • К вашим услугам

 • Поступать в институт

 • Важнее остальных

 • Уклоняясь от встречи

 • Выше меня

11. Доберіть словосполучення за поданою схемою:


Стрижневе слово

Спосіб зв’язку

Залежне слово

Приклади

іменник

узгодження

дієприкметник

займенник


дієслово

керування

іменник

займенник


дієслово

прикметникприлягання

прислівник

інфінітив12.До поданих словосполучень доберіть синонімічні й запишіть поряд:

Вода джерела –

Батько і син –

Гілка верби –

Кімната прибрана –

Озеро в лісі –

Розповідь діда –

13.Перекладіть українською мовою, добираючи потрібне за змістом допоміжне слово. Порівняйте вживання форм присудка в обох мовах:

Девушка (закончить, перестать) смотреть в окно и занялась чтением;

Я хочу (просить, попросить) вас о помощи;

Мы хотим (желать, пожелать) вам счастья и успехов.14.Речення переробіть так, щоб між групою підмета і групою присудка треба було поставити тире. Підкресліть граматичну основу речення:

Книга подібна до чарівної лампи, що освітлює дорогу людині. Бібліотеки стали скарбницями невичерпних багатств людського духу. Розум є найбільшим дарунком природи.15.Побудуйте речення так, щоб наведені імена та по батькові були прикладкою до прізвища. Потім перебудуйте речення таким чином, щоб прізвища стали прикладкою до імені та по батькові:

Лариса Петрівна Косач, Михайло Васильович Ломоносов, Тарас Григорович Шевченко.16.Виконайте синтаксичний розбір речення:

Хочеш їсти калачі, не сиди на печі.


Завдання з теми «Односкладні прості речення з головними членами у формі підмета і присудка. Неповні речення»

1. Запишіть номери односкладних речень у три колонки: 1 - означено-особові; 2 - неозначено-особові; 3 - узагальнено-особові. Вставте, де потрібно, пропущені літери, розкрийте дужки:

Куди (не) глянеш... (в)даль оцю окресну – тут (с)(покон)віку скрізь лилася кров. (Л.Костенко)

(Не) сумуй одна, (не) журись одна .(А. Малишко)

3) Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров…ю волю окропіте.

(Т. Шевченко)

4) Посієш ... вчасно, зб..реш ... рясно. (народна творчість)

5) Здобуд...мо освіту, побач...мо більше світу.(народна творчість)

2. Дайте відповіді на питання, чим відрізняються односкладні речення від непоширених?

3. Складіть узагальнюючу схему:4. Визначте тип односкладних речень, підкресліть головний член:

а) Сльозами горю не поможеш.

б) Раптом повіяло прохолодою.

в) До бібліотеки завезли підручники

г) Будь ввічливим при спілкуванні з дорослими

5. Замініть безособові речення особовими:

Заморосило осінь у сльозу (Л. Костенко)

Пахло чебрецем, свіжою травою (А. Шиян)

Смеркає.


6. Поширте подані називні речення:

Ранок. Морозець.

Осінь. Настрій. Край.

7. Відредагуйте діалог. Вживаючи неповні речення, надайте йому властивих розмовному стилю рис невимушеності й лаконізму:


 • Ти звідки родом? - запитав Самійленко Остапа.

 • Я родом із Слобожанщини.

 • Батько, мати пишуть?

 • Ні, батько та мати не пишуть. Я сирота.

 • А де ти виховувався?

 • Я виховувався в дитбудинку, біля Харкова.

 • Тяжко там було?

 • Та вже ж було не весело.

8. Доведіть, що подане речення неповне. Чому його не можна вважати односкладним?

А в долині, і на стерні знову ні лялечки. (М. Стельмах)9.Складіть і запишіть три неповних речення, у яких на місці пропущеного члена речення треба поставити тире.

10.Прочитайте речення. Замініть, де це можливо, безособові речення особовими. Порівняйте способи вираження головних членів речення:

Пройдемо багато сіл, містечок, хуторів. (А. Шиян)

Сьогодні чогось не спалося хлопцеві. (М. Стельмах)

У Пилипка аж похолонуло в грудях. (А. Головко)

Йому так гарно, так смачно світом дрімається. (Панас Мирний)

11.Пригадайте і запишіть 4-5 прислів'їв, які б були односкладними реченнями. Визначте типи речень, підкресліть граматичну основу.

12.Складіть опис зимового ранку, використовуючи називні речення.

Завдання з теми « Речення з однорідними членами»

1. Прочитайте речення. Підкресліть однорідні члени і з'ясуйте їх синтаксичну роль:


 1. Могла створити чудо ця людина во ім'я миру, щастя і весни. (В. Сосюра)

 2. Опишу я весну, гори, голубого моря даль. (О. Гончар)

 3. Остап лежить довго, без кінця. (М. Коцюбинський)

 4. І став улюбленцем донбасівського полку цей бистрий і меткий, і радісний хлопчак .

(М. Бажан)

2. У поданих реченнях розставте розділові знаки:

 1. Живе планета своїм життям гомонить співає молиться .(О. Гончар)

 2. Буде все це після і простір лиману і вітер попутний і біла заметіль чайок над головою .

(О. Гончар)

 1. Хлопець стояв ні живий ні мертвий.

 2. Ясени і клени берези й дуби горішиння й калина все позацвітало. (Є. Гуцало)

3. Укажіть речення з поширеними однорідними членами:

а) Сивий полин і листатий подорожник кущилися біля дороги

б) На далеких повитих ніччю горизонтах мерехтіли багряні спалахи

в) Місяць лагідно усміхається, в трави лице вмочив.г) Був Кропивницький не лише великим знавцем фольклору, а й талановитим співаком, виконавцем і популяризатором української пісні

4. Складіть речення за схемами:

1)Ус:

,
,


2)
,
,
… і …5. Вставте, де потрібно, пропущені літери, розкрийте дужки, розставте розділові знаки при однорідних членах:

 1. А (в) ві сні я бачив со...нце і поле бе…межне і сте...ки без краю в достиглих хлібах.

(Ю. Збанацький)

 1. (Не)треба їй ні сліз ні спочування .(Леся Українка)

 2. Оксен Гамалія (ні)дать (ні)взять у свого батька вдався.(Г. Тютюнник)

 3. 3 моря долітав то рев прибою то завиван...я сирени .(О. Гончар)

6. Складіть речення за схемами:

1)Ус.:2)-

Ус.7. Перекладіть українською мовою, підкресліть однорідні члени. Поясніть
вживання розділових знаків. Чи однакова пунктуація в обох мовах?

Простые вещи доставляют наслажденье: кружка молока, белый хлеб, ветер, вздувающий занавески на окнах (К. Паустовский)

Здесь, кроме дубов, растут: чёрная и белая берёзка, китайский ясень, орех, клён, пихта... (В. Орсеньев)

Что написано пером - не вырубить топором (народная мудрость)8.Поясніть, чи є однорідними виділені члени речень. Накресліть схеми речень:

 1. Сократ говорив рівним, спокійним голосом. (Ю.Мушкетик)

 2. Я на гору круту кам’яную буду камінь важкий підіймать. (Леся Українка)

9. Знайдіть однорідні та неоднорідні означення. Однорідні підкресліть. Поясніть, за яких умов означення є неоднорідними:

 1. На жоржини, на троянди ранок чистий, золотистий сипле сльози-діаманти, сипле іскорки перлисті .(Г. Чуприна)

 2. Спиваю сік густий з терпких морозних грон. (І. Драч)

 3. І падав сніг лапатий, волохатий спокійно й величаво над селом .(М. Рильський)

10. У поданні речення введіть узагальнюючі слова й запишіть їх, правильно розставляючи розділові знаки:

 1. Між галузками кущів, у кронах дерев, посеред дороги метушилися й цвірінчали горобці, шукаючи їжі.

 2. І від снігу, від сонця, від горобиного галасу на душі ставало затишно й приємно.

11.Поясніть зміст прислів’я «З ким поведешся, того і наберешся». У тексті вкажіть однорідні члени речення.

12.Виконайте стилістичний аналіз поезії:

Дід Дніпро розплющив очі,

Чоло зморщує чогось,

Серед ночі шаблю точе

І гуде крізь зуби щось.

Хто тебе розсердив, сивий,

Стогін хвиль чи береги?..

Заспокойся - спи щасливий:

Тихо, ясно навкруги.

Олександр Олесь13.Запишіть речення, розставте розділові знаки, пояснять їх:

Наші предки шануючи все живе у кожній рослині бачили щось незвичайне неповторне. Квітка сон-трава зворушувала своєю ніжністю беззахисністю була особливо помітною на початку весни.14.Відредагуйте речення. Підкресліть однорідні члени речення:

1) Учні нашої школи люблять і займаються спортом.

2) Я люблю читати оповідання, повісті, фантастику, романи.

3) У магазині продаються олівці, фломастери, зошити.15.Чи можна вважати реченням з однорідними членами конструкцію типу:

Все, все згадала вона в ту хвилину.

Відповідь обґрунтуйте.

16.Складіть алгоритм розпізнавання однорідних членів речення.

Завдання з теми « Речення з відокремленими членами»

1. Визначте умови і виведіть правила відокремлення прикладок у реченнях:


 1. Байраками їхав до війська Григорій Триволя, козак молодий. (А.Бортняк)

 2. Мокрі, стомлені, але радісно усміхнені, ми входимо в ліс. (М. Стельмах)

2. Розставте пропущені розділові знаки. Вставте, де потрібно, пропущені літери,
розкрийте дужки:

1) Її мал….нька постать облита м…якою зел…нуватою тін…ю акацій була (не)звичайно граціозна.

2) Пр...гнічена такими думками ходила Олена як побита (не) обзивалась ні до кого і слова.

3. Перебудуйте речення, замінивши відокремлене означення невідокремленим, і навпаки:

Згодом від ріки на гору простягалася велика валка саней з діжками, повними води. (Я. Качура)4.Прочитайте речення, поставте розділові знаки, підкресліть відокремлені члени речення:

1) Дивлячись на людей усміхався і мій батько великий добрий чоловік.


(О. Довженко)

 1. Соняхи щирі огнепоклонники сходу кивають златоголово. (А. Малишко)

 2. Лелеки друзі літа відлітають в дальню путь. (М. Познанська)

5. Складіть і запишіть речення, добираючи з дужок потрібні вислови, підкресліть відокремлені члени речення:

 1. Поїзд, (згідно з розкладом, згідно розкладові) прибув до Києва (о шостій годині, в шість годин) ранку;

 2. (Незважаючи, не дивлячись) на втому, ми відразу поїхали (в музей, до музею) під відкритим небом;

 3. Я йшов швидко (не дивлячись, незважаючи) собі під ноги.

6. Складіть і запишіть речення використовуючи подані словосполучення, як уточнюючі прикладки і обставини:

Особливо поезії Лесі Українки; тобто наука про тваринний світ нашої планети; особливо вночі.7. Складіть речення за схемами:

1) відокр. // -//-


2) // -//- відокр.
3) // -//- відокр - //- //-

8. Перекладіть українською мовою, підкресліть відокремлені обставини:

а) Девушки ушли, обняв друг друга, в глубину сада. (М. Горький)

б) Андрей Ефимович скрепя сердце поехал в Варшаву.

в) Благодаря массе новых впечатлений, день прошёл для Каштанки незаметно. (А. Чехов)9. Виконайте повний синтаксичний аналіз речення:

Босе дівчатко йшло стежкою, несучи зв'язаний у білу хустку глечик. ( І. Цюпа).10.Перебудуйте і запишіть речення так, щоб іменна частина складеного присудка стала відокремленим означенням:

Зразок: Подвір'я школи було зеленим і просторим. Подвір'я школи, зелене і просторе, поволі заповнювався юрбою дітвори.

 1. Дворик біля будинку був маленьким і незручним;

 2. Шлях був довгий і складний;

 3. Ранкове повітря чисте, прозоре.

11.Подані складні речення припускають двояке тлумачення. Усуньте цю ваду за допомогою відокремлених означень, зокрема й прикладок. Відокремлені члени підкресліть:

а) Перед малюнками школярів, які були виставлені в Палаці дитячої та національної творчості, юрмилися батьки;

б) До мене підійшов батько мого друга, який був лідером волейбольної команди.

12. Прочитайте афоризми, виділіть, де потрібно, дієприслівникові звороти. Дослідіть питання, чи завжди дієприслівникові звороти є відокремленими членами речення. Аргументуйте відповідь:

1.Мудрість у тому, щоб говорити правдиво і щоб прислухаючись до природи чинити згідно з нею. (Геракліт)

2.Говорити не думаючи - все одно що стріляти не цілячись. (М. Сервантес)

3.Не можна бути справжнім математиком не будучи трохи поетом. (К. Вейєрштрасс)


Завдання з теми « Речення із звертаннями, вставними і вставленими конструкціями»

1. Поставте іменники в кличному відмінку й запишіть у три колонки:

1) із закінченням –е, –є;

2) із закінченням –у, –ю ;

3) із закінченням –о

По одному слову із кожної колонки введіть у речення у ролі звертання:

Жінка, Андрій, їжак, дядько, хлопець, Інна, Олег, гімназія, дуб.2. Прочитайте речення, розставте пропущені розділові знаки. Вставте, де потрібно, пропущені літери, розкрийте дужки. Звертання підкресліть:

1) Добрий день мій рідний кра... вольний добрий день тобі! (Д. Павличко) 1. Молюся на твоє обличч... мадонн... Вкраїн... (П. Демченко)

 2. Місяченьк... наш голубоньк... ходи до нас в ... черяти .(Т. Шевченко)

3. Використавши подані вставні слова, складіть і запишіть діалог, можливий між однокласниками, які відвідали краєзнавчий музей:

Між іншим, мовляв, головним чином, нарешті, видно, можливо, кажуть, до речі.4. Переробіть речення так, щоб виділені слова стали звертаннями:

Хай дідусь трохи відпочине, а ми самі занесемо сіно.

Я думаю, ми татові не заважатимемо писати листа?

Петрик охайно поскладає свої речі на місце.

5.Прочитайте речення, розставте розділові знаки, підкресліть члени речення:


 1. Де ти в світі пробувався сину мій єдиний? (Т.Шевченко)

 2. Ой не шуми журливо темний гаю мій. (О.Олесь)

6.Прочитайте речення. Вставте пропущені слова чи речення. Розставте розділові знаки:

 1. Але ж у нас... вони не скаржились ні на що. (Леся Українка).

 2. Не на свій... коровай очей не поривай. (П. Глазовий)

 3. Держати... нейтралітет .(А. Головко)

Довідка: Як то мовиться, як кажуть, посвідчить всяк.

7. Визначте роль виділених слів у наведених реченнях. Де потрібно, розставте розділові знаки:

 1. Може ми колись ще зустрінемось (О. Корнійчук).

 2. Чим більше темніло, тим вітер здавалось дужчав (М. Коцюбинський).

 3. Буває поетами стають. Сосюра народився ним (О. Підсуха).

 4. На жаль чудес на світі не буває.

8. Виконайте повний синтаксичний аналіз речення:

Чому ж ти, лицарю мій, на герць не виступаєш, а вітром жалібно голосиш на ріллі? (О. Олесь)9. Кожне друге з поданих парами речень переробіть на вставлене і виділіть йогопотрібними розділовими знаками:

1) Раптом Сергій згадав, що забув сопілку вдома на дивані. І треба ж таке!

2) Отак завжди у нас: готуємось до чогось цілий місяць, а коли доходить до діла, то нам бракує простої зібраності. Скільки про цю підготовку буває, скільки метушні!

10.Складіть і запишіть по 2 речення так, щоб подані слова і словосполучення в одному були вставними, в іншому – членами речення:

одне слово; правда; може; безперечно.11.Перекладіть українською мовою, запишіть з цими конструкціями речення.

Надеюсь; без сомнения; позволю себе заметить; в частности.


Завдання з теми «Лексикологія»

1.Доберіть і запишіть пару омонімів, кожен з омонімів уведітьув речення (напр.: лава (дошка, на яку сідають; ослін) - лава (розплавлена маса, що виливається на землю під час виверження вулкана). Я вийшов на терасу. Мокра лава зустріла з легким подивом мене, проте я сів (М.Рильський). Прадавній Київ... Захід, наче лава, і в ній горять троянди й янтарі (В.Сосюра); лящ (прісноводна риба) - лящ (ляпас): Лящ зустрівся із ляшем і вгостив його ляшем. І таким вгостив лящем - залящало за лящем (Є.Гуцало).

2.Наведіть приклад фразеологізму, поясніть його значення (напр.: вхопити шилом патоки - зазнати невдачі) або: складіть речення, що містить фразеологізм, витлумачити значення фразеологізму (напр.: З народом разом муками Тантала він мучився, коли от-от в очах обітована їм земля сіяла і маревом зникала у полях (М.Рильський). Муки Тантала - нестерпні страждання від усвідомлення близькості мети й неможливості її досягти; обітована земля - багатий край, омріяна мета. Любов юнача, перша - не єдина, але неопалима купина (Б.Дегтярьов). Неопалима купина - щось незнищенне, вічне, безсмертне).

3. Доберіть неологізм, уведіть його в речення (напр.: Кінь твій попаски гуляє у піснях, збрую ж рокери для форсу нап'яли (Б.Олійник) або: доберіть застаріле слово й уведіть його в речення (напр.: "Закусочна", "Сифонна", в коробці патефона згасають голоси.

4. Наведіть приклад діалектизму, доберіть до нього відповідник з літературної мови (напр.: гладун - глек; жовнір - солдат, бурдей - землянка) або: введіть діалектизм у речення (напр.: / ось прибув із мандрів чорногуз до нашого барвінкового двору (П.Воронько). Сходять хлопці у долину, мнуть зубами бадилину, на крисанях чорні пера і наопашки кептар (Л. Костенко). Хто його зна, патріоти завзяті, нам невтямки, чи ми ґазди у хаті, чи в козачках у новітньої знаті, - хто його зна? (Б.Олійник).

5. Письмово поясніть лексичне значення будь-якого слова.

6. Назвіть слова-винятки з правил про написання м’якого знака і апострофа.

7. Укладіть словничок( 20 слів) на вивчену орфограму” Написання суфіксів”.
Завдання з теми «Фразеологія»

1.У поданих реченнях знайдіть фразеологізми, поясніть їх значення:

Він, видно ,цю подяку прийняв за чисту монету.

Дмитро ламав голову над іншим.

Ходімо додому ,бо мати вже місця собі не знаходить.

По Миколчиній спині сипнуло морозом: ішов уранці на базар – ліжка не було.

Тут свої порядки й звичаї, заведені з діда-прадіда.

2.Передайте одним словом значення фразеологізмів:

Берегти, як зіницю ока. Ні пари з уст.

Надути губи. Повісити носа.

Взяти себе в руки. Взяти себе в руки

Розбити глека. Повісити носа.

3.Знайдіть фразеологізм ,що означає «запам’ятати»:

а) за ніс водити; в) зарубати на носі;

б) не показати носа; г) залишитися з носом.

4.Знайдіть визначення фразеологізму «замітати сліди»: а)приховувати; в) втікати ; б)обдурювати; г)критикувати

5.Знайдіть російські відповідники до поданих фразеологізмів:

а) як муха в окропі; д) ні в сих ні в тих;

б) вивести на сухе; е) кирпу гнути;

в) було та загуло; є) горло дерти;

г) накивати п’ятами; ж) обоє рябоє.

Тестові завдання з теми «Фонетика. Графіка»

1. Вкажіть рядок, у якому порушено алфавітний порядок розташування слів.

А Припиняти, присвячувати, при­щепити, приятелювати. .

Б Розбещений, розбіжність, роз'ю­шити, роїння.

В Самоцвіт, сваритися, свідоцтво, сервіз.

Г Евфонія, екіпаж, еклектичний, екранізувати.

Д Зім'яти, зіпрілий, зіпнутися, зіп­сувати.2. Вкажіть рядок, у якому всі слова містять літери, що позначають два звуки.

А Юнак, ізюм, синє, яблуко.

Б Явище, поєднати, яма, люстра.

В Юрмитися, пів'яблука, надбрів'я, ясен.

Г Плюскіт, Україна, Румунія, Сло­ваччина.

Д Львів'янин, сурм'яний, різдвя­ний, цвях.3. Вкажіть рядок, у якому всі слова, затранскрибовані правильно.

А [украйна], [дніпро], [закарпат'я].

Б [ шчаст'а], [в'ін:иц':а], [л'в'ів].

В [абацтво], [вісімнадц'ат], [румйаний].

Г [йіхати], [зл'ість], [солома].

4. Вкажіть рядок, у якому у словах правильно поставлено наголос.

А Жадоба, щавель, дочка, арахіс.

Б Олень, помилка, читання, ка­талог.

В Локшина, мабуть, загадка, ви­падок.

Г Черговий, первісний, яворовий, фарфор.

5. Укажіть рядок, у якому всі слова правильно поділені на склади.

А О-сінь, гор-щик,. голо-веш-ка, ро-зчи-ща-ти.

Б Іск-ра, дзи-га, пау-за, ме-да-льон.

В Бе-рег, ка-ра-пуз, пе-ре-тну-ти, га-йок.

Г О-ОН, поб':ю, т-о-п-и-т-и, ї-жак.

6. Укажіть рядок, у якому на місці пропуску у всіх словах треба писати м'який знак.

А Нен...чин, бал...ці, рибал...чин.

Б Кіл...це, бореш...ся, менш...ий.

В Батал...йон, косит...ся, різ...бяр.

Г Т…мяний, сип...те, мовец....

Д Гедз..., хлопчис.ко, різ...кий.7. Укажіть рядок, у якому на місці пропуску в усіх словах пишеться апостроф.

А В...ячеслав, в...ється, мавп...ячий, моркв...яний.

Б Комп…ютер, вар...єте, верф...ю. п...ядь

В Між...ярусний, б…язь, б…ро, пів... яблука.

Г Без…ядерний, пів…їдальні, св…ято, ф…зеляж.

Д Інтерв…ю, Х…юстон, деб...ют, прем... єр.8. Визначте рядок, у якому в усіх словах відбувається уподібнення приголосних звуків.

А Вогкий, футбол, боротьба, рілля.

Б Вокзал, молотьба, робиться, просьба.

В Голубка, рюкзак, кігті, гості.

Г Вітчизна, дзвеніти, переймаєш­ся, бездіяльний.

Д Перемогти, слизько, казка, любов.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка