Міністерство освіти та науки україни відділ освіти Слов’янської райдержадміністрації Слов’янський районний методичний кабінет ПроектСторінка5/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.82 Mb.
#389
1   2   3   4   5   6

9. Визначте рядок, у якому при утворенні нових слів у тих відбувається спрощення приголосних.

А Область, тиждень, агент, сту­дент.

Б Писк, брязк, виїзд, шість, фа­шист.

В Хворост, ремесло, сонце, гігант.

Г Пропагандист, невістка, турист, чернець.

Д Користь, лестощі, щастя, радість.10.Вкажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається подвоєння букв.

А Бон...а, віл...а, імміграція, бажан...ий,

Б Іл...я, багат..я, примадон...а, тон...а.

В Ан...отація, ін...овація, підцаш...я, пас...я.

Г Гаван...а, пен...і, без...емельний, писан...я.
Тестові завдання з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

1.Знайти правильне твердження:

А) український алфавіт складається з 38 літер;

Б) приголосних звуків усього 33;

В) звук й завжди твердий;

Г) звуків мовлення всього 38.

2.Знайти рядок слів, у яких немає глухих приголосних:

А) маєток, журба, їжак; Б) сад, куток, додому;

В) доїдає, левада; Г) княжна, знання, десь.

3. Знайти рядок слів, у яких немає дзвінких приголосних:

А) береза, пуп’янок, дивина; Б) ссати, шишка, косити;

В) ім’я, диван, тінь; Г) хочете, татусь, кість.

4.Знайти рядок слів, у якому всі мають м’які приголосні:

А) чай, море, міна; Б) ніколи, земля, листок;

В) йод, ферма, лікар; Г) дім, тінь, лисиця.

5.Знайти рядки слів, у яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки:

А) явір, м’язи, Юля, моряк; Б) журбою, сядь, в’юн, ряд;

В) сім’я, ярок, солов’ї, юрист; Г) Юрій, ярок, рядок, мох.

6.Знайти рядки слів, у яких допущені помилки при переносі:

А) ві-ю, ро-зказати, зас-телити, гра-йся;

Б) під-живлення, від-дати, ро-зохотити, див-ний;

В) ход-жу, під-золистий, піді-гріти, рай-он;

Г) Куз-бас, крає-знавство, дав-нього, вози-ти.

7. Знайти рядки слів, у яких неправильно наголошені слова:

А) до́шка, ви́соко, чорно́ліс, за́спів;

Б) чотириразови́й, мережа́, кро́нистий, заслане́ць;

В) чорносли́в, чави́ти, кропива́, куліна́рія;

Г) кулінарі́я, яблу́невий, дрова́, оле́нь.

8.Знайти рядок слів, у якому всі слова записані за орфографічними правилами:

А) тимпература, човен, велитель, учень;

Б) медок, сердиться, реве, тривога;

В) очерет, осинь, севина;

Г) серпень, зелений, летати, систра.

9.Знайти рядок слів, у яких пишеться буква ґ:

А) …алоша, …орло, …ризун, …абарит;

Б) …гарантія, …ріх, …риф, …ава;

В) …винт, …арнір, …анок;

Г) …алоша, ….роза, ….ромаддя.

10.Знайти рядки слів, у яких не можна переносити слова:

А) віддати, міддю, насіння;

Б) ґудзик, академія, АЕС, ополонка;

В) підігріти, майка, надія, раджу;

Г) розрісся, лимонний, гарбуз, м’яч.

11. Знайти рядки слів, у яких порушено алфавітний порядок:

А) йод, індик, індіанка, Індонезія;

Б) машина, неформальний, оборонний, опечатаний;

В) кисет, киселик, кисень, кислити;

Г) кляузний, кмітливий, книгарня, княжна.

12. Назвати вид орфограми у словах вечірній, земля, терплячий:

А) ненаголошені голосні в коренях слів;

Б) ненаголошені голосні, що перевіряються наголосом;

В) ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом;

Г) наголошені голосні в коренях слів

Тестові завдання з теми « Орфографія»

1. Наука, що вивчає правила написання слів, називається:

А) фонетика,

Б) орфографія,

В) орфоепія.2. Словотвір вивчає:

А) значущі частини слова,

Б) частини мови,

В) творення слів.3. Якщо речення виражає сильне почуття, його називають:

А) питальним,

Б) окличним,

В) спонукальним.4. Стійкі словосполучення слів називають:

А) синоніми,

Б) фразеологізми,

В) неологізми.5. Частини мови вивчає:

А) морфологія,

Б) лексикологія,

В) орфоепія.6.Іменник належить до групи:

А) службових частин мови,

Б) самостійних частин мови,

В) не до жодної.7. Прикметник означає:

А) дію предмета,

Б) ознаку предмета за дією,

В) ознаку предмета.8. У числівниках 500,700,900 ь пишеться:

А) в середині,

Б) взагалі не пишеться,

В) в кінці9. Займенник – це частина мови, яка

А) означає предмет,

Б) вказує на предмет, його ознаку або кількість,

В) означає кількість предметів.10. Не з дієсловами пишеться:

А) завжди разом,

Б) завжди окремо,

В) окремо, крім випадків, коли дієслово без не не вживається.11. Знайдіть іменник, що означає назву, яка пишеться в лапках:

А) готель Україна,

Б) сузір’я Риби,

В) ріка Волга.12. Знайдіть прикметник із закінченням –ій:

А) сір…,

Б) нов….,

В) порожн….13. Знайдіть числівник, який означає кількість предметів:

А) восьмий,

Б) десять,

В) одинадцятий.14. Знайдіть дієслово, в якому пишеться м’який знак:

А) смієш..ся,

Б) будуєт…ся,

В) хитаєш…ся.15. Знайдіть слово, в якому ненаголошений е не можна перевірити наголосом:

А) весна,

Б) межа,

В) медаль.16. Знайдіть слово, в якому ненаголошений о перевіряється наголосом:

А) голубка

Б) борсук,

В) слов’яни.Тестові завдання з теми « Словосполучення»

1.Знайдіть словосполучення:

А цвітуть сади,

Б зріють хліба,

В рвати вишні,

Г співає соловей.

2. Знайдіть іменникове словосполучення:

А сторінка з книжки,

Б дехто з вас,

В возив сіно,

Г червоний від сорому.

3. Знайдіть прикметникове словосполучення:

А чашка для молока,

Б неспокійний через знервованість,

В ішов по стежці,

Г втричі швидше.

4. Знайдіть займенникове словосполучення:

А ручка дверей,

Б їхати поїздом,

В білий від снігу,

Г хтось з них.

5. Знайдіть дієслівне словосполучення:

А зелене поле,

Б прийти ввечері,

В дуже весело,

Г легке дихання.

6. Знайдіть прислівникове словосполучення:

А четверо дітей,

Б отара овець,

В далеко від своїх,

Г перевірений текст.

7. Знайдіть словосполучення із узгодженням:

А високі небеса,

Б перепливати річку,

В працювати без помічників,

Г йти далеко.

8. Знайдіть словосполучення із керуванням:

А відповідає думаючи,

Б розмовляти тихо,

В щедра осінь,

Г писати без помилок.

9. Знайдіть словосполучення із приляганням:

А мити тарілки,

Б зайти поговорити,

В випив молока,

Г робочий день.

10. Знайдіть словосполучення із сильним керуванням:

А грати в оркестрі,

Б грати з братом,

В грати вальс,

Г грати на скрипці.

11. Знайдіть словосполучення з слабким керуванням:

А слухати з дітьми,

Б слухати пісню,

В не слухати віршів,

Г слухати розмову.

Тестові завдання з теми «Будова слова. Словотвір. Орфографія»

1. Словотвір – це:

а) розділ, який вивчає значущі частини слова;

б) розділ, який вивчає способи творення слів;

в) розділ, який вивчає будову слів2.Спосіб творення слів, при якому відкидаються значущі частини :

а) префіксальний;

б) скорочення слів;

в) безафіксний3.Способом складання основ утворене слово:

а) прикордонник;

б) землетрус;

в) ДАІ


4. Виконати словотвірний розбір слова – значить:

а) визначити кількість букв і звуків;

б) визначити значущі частини слова;

в) визначити твірну основу і словотворчі засоби5. Афіксальними способами словотворення є:

а) складання слів та основ;

б) префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний;

в) відкидання значущих частин слова6. Способом скорочення утворене слово:

а) пів-Англії;

б) південно-західний;

в) ООН


7. Укажіть рядок, у якому всі слова є спільнокореневими.

А Доїти, дійка, доярка, доїдати.

Б Коло, колодязь, колос, коли­санка.

В Знання, пізнати, знамена, зна­ний.

Г Комплект, укомплектувати, комп­лімент, Комплекс.

Д Коса, косити, косовище, ко­сарка.8. Укажіть рядок, у якому всі слова мають нульове закінчення.

А Синій, таксі, портрет, ніччю.

Б Добробут, по-моєму, сном, блис­кавицею.

В Вітромір, телевізор, вітер,стіл.

Г Дідусь, мудрістю, сміятися, добре.

Д Водій, премудрість, деколи, пи­тати.9. Визначте рядок, у якому всі слова мають однакову будову.

А Заморозки, по-сусідськи, роз­писка.

Б Безбарвний, підтримати, підпи­саний.

В Серденько, житечко, товариство.

Г Розійдіться, вкриваєшся, роз­бігся.

Д Мускулястий, плямистий, роз­фарбований.10. Визначте рядок, у якому всі слова є незмінними.

А Таксі, рагу, пальто, добре.

Б Кенгуру, конферансьє, сирота, пюре.

В По-українськи, колібрі, іноді, метро.

Г Згарячу, шасі, кафе, метр. Д Ураз, пішки, дебют, журі!

11. Вкажіть речення, у якому виділене слово утворено способом переходу однієї частини мови в іншу.

А У ледачого хазяїна і чоботи з ніг украдуть.

Б Помітно оголилися дерева.

В Черниш дивився на поранених майже з побожною шаною.

Д Черговий учень запізнився на урок.

12. Знайдіть і вкажіть рядок, у якому група спільнокореневих слів утворює словотвірний ланцюжок.

А Іти, прийти, пройтися.

Б Ловити, зловити, зловлений.

В Кошений, косити, коса.

Г Превеликий, велич, величезний.

Д Гра, гральний, грати.13. Визначте рядок, у якому всі слова утворені префіксальним способом.

А Переховати, пів'яблука, водо­канал.

Б Захід, першокласник, насипати.

В весело, ніхто, увесь.

Г Пів-Одеси, дит'ясла, екс-прези­дент.

Д Відселений, прадід, насипати.14. Визначте рядок, у якому всі слова утворені суфіксальним способом.

А Ловити, сонячний, білий.

Б Синіючий, спалений, казка.

В Обвислий, оголений, збитий.

Г Дубок, ніжніший, книгар.

Д Змити, зів'ялий, заношений15. Укажіть складноскорочене сло­во, у якому допущено орфографіч­ну помилку.

А НЛО

Б УПА

В ПТУ

Г Тов.

Д ВНЗ16. Укажіть рядок, у якому не всі слова утворено способом скла­дання.

А Трипроцентний, універмаг, сіль­ськогосподарський.

Б Більш-менш, райком, лісосплав.

В Зоологія, агромінімум, агітпункт.

Г Анічичирк, аеродром, грушо­видний.

Д Агрокультура, держконтроль, життєпис.17. Визначте, від якого з поданих словосполучень утворене складноскорочене слово пишеться з малої літери.

А Театр юного глядача

Б Організація Об'єднаних Націй

В Донецький басейн

Г Запис актів громадського стану

Д Співдружність Незалежних Держав18.В якому рядку в усіх іменни­ків при утворенні прикметників за допомогою суфікса -ськ- відбу­вається чергування приголосних?

А Козак, товариш, студент, моло­дець.

Б Боягуз, ударник, Київ, інтелігент.

В Запоріжжя, Петербург, Галичина.

Г Ткач, люд, брат.

Д Завод, громада, Кривий Ріг.Загальні тестові завдання

1. Позначте рядок, у якому всі слова мають наголос на другому складі:


А дочка, подруга, вимова, сантиметр, ідемо;

Б спина, виразно, завдання, попереду;

В предмет, рукопис, ненавидіти, в'язкий;

Г кропива, приязнь, горошина, каталог.

2. Позначте рядок, у якому всі слова записано за алфавітом:


А легко, легкоатлет, лідерство, лицемірство;

Б лотерея, лоцман, лупнути, лупа;

В лижник, лимонка, листоноша, ліворуч;

Г лісовий, лимонний, листування, лісник.

3. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою ґ:


А (г, ґ)ероїчний, (г, г)удзик, (г, г)остинець, (г, ґ)воздика;
Б (г, ґ)рунтець, (г, ґ)лей, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда;

В (г, ґ)анок, (г, ґ)валт, (г, ґ)отовий, (г, ґ)араж;

Г (г, ґ)азета, (г, ґ)ерб, (г, ґ)ектар, (г, ґ)уцул.

4. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається уподібнення приголосних:


А доріжка, бризки, блюдце, річка;

Б дьогтю, гілка, пругкий, стрічка;

В піднігтьовий, зцідити, боротьба, співачці;

Г сережка, двигтить, стіжки, зчистити.

5. Позначте рядок, у якому в усіх словах спрощення в групах приголосних позначається на письмі:А балас.ний, піз..ній, гіган..ський, безсовісний;

Б зап'яс..ний, зліс..ний, захис..ник, буревіс..ник;

В заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий;

Г безвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но.

6. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться з апострофом:


А м..ятний, роз..ятрений, присв..ята, пом..якшити;


Б кам..яніти, без..ядерний, кур..йозний, медв..яний;В солов..ї, тьм..яно, кон..юктивіт, грав..юра;

Г пір..я, пів..ями, прив..ялений, п..єдестал.
7. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться без м'якого знака:
А тон..ший, ніч.., перелаз..мо, рибал..ці;

Б землян..ці, яблун..ці, ремін..чик, емул..сія;

В буквар.., брин..чати, т..мяність, чотир..ма;

Г Уман..щина, майбут..нє, мен..ший, бжіл..ці.

8. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами:


А зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитай..ий;

Б довгождан..ий, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий;

В страшен..ий, картин..ий, міськ..ом, від..зеркалити;

Г стат..ей, жит..єдайний, облич.., роздоріж..я.

9. Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження відбувається подвоєн­ня:А Рус..о, мул..а, пен..i, барок..о;

Б Кас..андра, мадон..а, антен..а, ван..а;

В Марок..о, ман..а, Калькут..а, гол..андський;

Г Брюс..ель, Одіс..ей, конр..еволюція, трас..а.

10.Позначте рядок, у якому в усіх словах значущі частини виділено правильно:


А каз/к/а, під/сум/ува/ти, весел/о, стін/ний;

Б при/кордон/н/ий, за/добр/ий, хоч/уть, про/вулк/а;

В плеч/е, при/воз/и/ти, нож/ем, роб/от/а, за/блуд/а;

Г шан/ува/ти, мат/ер/і, дар/унк/а, ми/ш/а, нов/ий.

11.Позначте рядок, у якому всі слова утворено суфіксальним способом:


А чайник, перехід, біг, снігопад;

Б відродження, читач, подорожник, глядач;

В веселість, слухач, водяник, письменник;

Г безпорядок, передмова, молокозавод, надзвуковий.

12.Позначте рядок, у якому всі слова утворено префіксально-суфіксальним способом:


А переджнивний, бездоганний, запічок, підсніжник;

Б міжряддя, настільний, протизаконний, заширокий;

В по-доброму, провулок, передбачити, заморський;

Г прегарний, надзвуковий, протипожежний, видолинок.

13.Позначте, у якому рядку всі слова пишуться з префіксом с-:


А (з, с)понукати, (з, с)плавити, (з, с)класти, (з, с)чепити;

Б (з, с)твердження, (з, с)хованка, (з, с)постереження, (з, с)сушити;

В (з, с)формувати, (з, с)хибити, (з, с)тримуваний, (з, с)пиляний;

Г (з, с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити, (з, с)шити.
14. Позначте, у якому рядку всі слова пишуться з префіксом пре-:

А пр..світлий, пр..хильний, пр..мружений, пр..солодкий;

Б пр..зирство, пр..давній, пр..близний, пр..землення;

В пр..мужній, пр..пишний, пр..злий, пр..милий;

Г пр..молодий, пр..бережний, пр..старкуватий, пр..сумний.

15.Позначте речення з узагальнювальним словом після однорідних членів речення
(розділові знаки пропущено):

А Січ дала видатних полководців славних державних діячів Наливайка Сагайдачного Хмельницького Сірка (3 підруч.).

Б Іван Богун Данило Нечай Максим Кривоніс ці підручні гетьмана були відомі всім (А. Кащенко).

В Несуть пани осаули козацькую збрую литий панцир порубаний шаблю золотую

(Т. Шевченко).Г Козацтво було озброєне вогнепальною зброєю мушкетами пістолями рушницями (О. Апанович).
16.Позначте, у якому рядку від усіх іменників утворюються прикметники з суфіксом

-зьк-:
А Золотоноша, молодець, студент, Буг;

Б Волга, товариш, турист, черкес;

В Криворіжжя, Забужжя, Ладога, Таганрог;

Г француз, ремісник, турок, брат.

17.Позначте, у якому рядку всі іменники належать до спільного роду:
А професор, математик, педагог, адвокат;

Б архітектор, касир, бібліотекар, листоноша;

В капризуля, зануда, чистьоха, приблуда;

Г ябеда, каліка, ледащо, сподвижник.

18. Позначте рядок, у якому всі іменники іншомовного походження належать до жіночого роду:

А ООН, Чилі, леді, Міссісіпі;

Б Сочі, таксі, метро, кіно;

В піаніно, Делі, аташе, ГЕС;

Г бязь, СДПУ, Токіо, мадам.

19.Позначте, у якому рядку всі іменники у формі родового відмінка однини мають
закінчення -у(-ю):

А клен, гай, ключ, мороз;

Б кришталь, прогрес, Буг, електрон;

В сон, цукор, вогонь, Байкал;

Г грім, Конотоп, прогрес, барвінок.
20. Позначте рядок, у якому всі прислівники записані правильно:
А по сусідськи, удвох, з гори, на диво;

Б віднині, нашвидку, без кінця, до вподоби;

В десь-інде, підчас, допобачення, сповна;

Г з роду-віку, на щастя, на виворіт, здалека.

21. Позначте рядок, у якому в усіх числівниках відмінюється тільки друга частина:
А триста, п'ятсот, шістсот, вісімсот;

Б двісті, шістдесят, сімсот, тридцять;

В п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят;

Г чотириста, дев'яносто, вісімдесят, сімсот.

22.Позначте, у якому рядку всі складні прикметники пишуться через дефіс:
А сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гарячий, ніжно/рожевий;

Б сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий, мовно/літературний;

В гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український, радіо/фізичний;

Г суспільно/політичний, високо/авторитетний, зовнішньо/торговий, військово/морський.

23. Позначте односкладне безособове речення:
А Світлішає в житті і на душі (О. Підсуха).
Б Люблять у нас дотепне слово.

В Сади свій сад, плекай свої надії (П. Дорошко).

Г Від добра добра не шукають (Нар. творч.).

24. Позначте, рядок, у якому всі дієслова недоконаного виду:
А писати, виконувати, скочити, знати;

Б зберігати, ходити, гарантувати, зашивати;

В поважати, залежати, зашити, думати;

Г атакувати, перенести, сидіти, просити.

25.Позначте рядок, у якому всі дієслова належать до другої дієвідміни:
А малювати, носити, боятися, знати;

Б кричати, бачити, просити, клеїти;

В полоти, боротися, гоїти, їздити;

Г поїти, ходити, радіти, веселитися.

26. Позначте рядок, у якому всі займенники пишуться разом:
А аби/хто, де/котрий, будь/що, хто/небудь;

Б де/хто, чий/небудь, аби/кому, де/кому;

В де/якого, аби/кому, кому/сь, аби/чим;

Г що/небудь, де/який, будь/який, чого/небудь.
27. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі орудного відмінка мають у закінченні літеру е (є):

А кухар,тротуар, вихор,ячмінь;

Б стиль, майстер, прізвище, чиж;

В перпендикуляр, рій, плече, слюсар;

Г калач, кущ, кобзар, слухач.

28. Позначте рядок, у якому від усіх іменників прикметники утворюються за допомогою суфікса -ов-:

А метр, травень, дощ, нуль;

Б пурпур, емаль, груша, край;

В калина, казка, поле, хвиля

Г ліс, кільце, кришталь, глянець.

29. Позначте речення, у якому вставне слово (словосполучення) дає емоційну оцінку повідомлюваному:

А Мабуть, людині не можна відриватися від рідного берега (Ю. Мушкетик).

Б Сумління людське, виявляється, схоже на вулик, його теж можна розтривожити

(О. Гончар).В Досі дні стояли теплі, сонячні, а сьогодні, мов на гріх, задощило (О. Гуріненко).

Г Доброго, кажуть, дожидати треба, а лихе - само прийде (Панас Мирний).

30.Позначте безсполучникове складне речення, між частинами якого слід поставити тире:
А Переконатися пора (?) зробивши зло, не жди добра (Д. Білоус).

Б Одним заспокоюю себе (?) у мене ще все попереду (В. Канівець).

В У товаристві лад (?) усяк тому радіє (Л. Глібов).

Г Добре сказано Сенекою (?) жорстокість народжується з посередності й слабкості (Є. Гуцало).

31. Позначте рядок, у якому всі словосполучення містять частки:

А хай буде так; ошелешений і розгублений; дізнатися не від товариша;

Б озирайся не озирайся; це ж мій друг; сказав би комусь;

В то джерело знань; ось чого захотів; довідався про новини;

Г хотів би сказати; нехай не гнівається; розмова з людьми.

32. Позначте складносурядне речення, між частинами якого не треба ставити кому:
А Весна процвіте (?) і наново криниця простеле барвінком круті береги

(Л. Первомайський).Б Рясніє дощ (?) і падає лункіше м'яких краплин розмірене биття (М. Бажан).

В Аж колись уранці зашуміли хвилі (?) і громи заграли в сурми голосні (Олександр Олесь).

Г Грім одгримів (?) і солодкою млостю спокою віє од цвіту вишень і сирої землі

(М.Рильський).

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка