Міністерство освіти та науки автономної республіки крим центр розвитку освіти, науки та інновацій самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу освіта та наука в умовах глобальних викликівСторінка22/22
Дата конвертації15.04.2016
Розмір3.56 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

ПРОБЛЕМА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ТОВАР
Проблема перетворення земель сільськогосподарського призначення в трансформаійної економіки вимагає серйозних теоретичних обґрунтувань. Так, масовий переділ землі, значні структурні зміни у формах земельної власності не створили ефективно працюючого хазяїна. Без необхідної технічної бази й відповідної інфраструктури виробники сільськогосподарської продукції вони не здатні забезпечити навіть мінімальні потреби міст у продовольстві й ефективній обробці всіх сільгоспугідь. Вся техніка, що є й випускається в нас, є не тільки низкоефективною, але й пристосована для великих колгоспів і радгоспів; її вкрай мало. Немає й необхідної інфраструктури постачання села запчастинами, ремонту техніки, забезпечення добривами, гербіцидами, пальним і т.д. Стрімко падає родючість ґрунту. Рентабельність сільськогосподарської продукції станом на 01.01.2009р. склала лише наведена 13,4%, що на менше ніж, у 1990р.

Проблеми перетворення земель сільськогосподарського призначення давно привертають увагу різних вчених, однак з багатьох теоретичних і практичних питань висловлюються суперечливі судження, немає загальної точки зору, існують різни погляди.

Так, не погодимося з існуючою думкою про те, що створення умов для вільного продажу землі автоматично приведе до її ефективного використання, а не до спекуляції земельними ділянками й виведенню значної частини земель із сільсько-господарчого обігу. Так, на думку українського політика О. Мороза у випадку перетворення землі в товар, її не зможуть купити українські селяни й вона за безцінь перейде у власність іноземців, в українській власності залишиться близько 10% землі. Відзначимо, що в Ізраїлю, Голландії, Китаю не існує приватної власності на землю сільськогосподарського призначення, а є лише оренда землі.

Проблема необхідності перетворення землі в товар є дискусійною. Так, ще древній філософ Цицерон порівнював землю з величезним театром, у який постійно приходять і йдуть нові глядачі. Зазначимо, що П. Ж. Прудон у своїй праці "Що таке власність?" також критикував право власності на землю. Відзначимо, що навіть після проведення столипінської аграрної реформи купити й продати землю в Росії можна було лише через Селянський поземельний банк. Підкреслимо, що філософ Джон Локк також був супротивником перетворення землі в товар.

Недоцільність перетворення землі в товар може бути обґрунтована також з антропологічної й теологічної точок зору. Так, наприклад, сучасні антропологи відзначають: австралійські аборигени переконані в тім, що не земля належить людині, а людина землі. Погодимося із цією точкою зору, оскільки людина у своєму антропоцентризмі схильна забувати, що вона є утвором природи й відповідає за збереження біосфери, що представляє собою загальну спадщину людства. З теологічної ж точки зору, земля належить не людині, а Богу, що її створив, і людина лише користувач землі.

У той час як у Конституції України також закладене протиріччя щодо того, чи може земля розглядатися як об'єкт приватної власності.

У такому випадку виникає питання: чи може земля, будучи об'єктом власності українського народу, одночасно перебувати в приватній власності? Також не цілком ясно, чи перестає земля бути об'єктом права власності українського народу, якщо вона стає власністю приватної особи.

Відзначимо, що якщо іноземні громадяни або фірми й скуплять якусь частину земель, то що, як і нерухомість, земля є таким товаром, яку не можна відвезти за кордон. Її потрібно буде використати для виробництва в нашій країні, із застосуванням нашої робочої сили. Продукцію в основному будуть намагатися реалізовувати в Україні й інших країнах СНД, тому що європейський і американський ринок сільгосппродукції й так перенасичений. Адже приватизація землі й створення ринку земельних ділянок не самоціль, а засіб підвищення ефективності виробництва сільгосппродукції.

Такий підхід дозволить провести м'яку трансформацію державних радгоспів і одержавлених колгоспів у різні види приватних сільськогосподарських підприємств: акціонерно-пайові, індивідуально-фермерські, кооперативи нового типу; відкриє можливості вільного вибору форми господарювання (залишатися селянам у складі акціонерного товариства пайовиків, створеного на основі колгоспу, чи виділитися зі своїм паєм у фермерське господарство, створити з рядом інших акціонерів малий кооператив або продати свій пай іншій фізичній або юридичній особі). При цьому ефективні й прибуткові колгоспи й радгоспи з високими доходами зможуть зберегти своїх акціонерів, працівників, не допустити роздроблення технічної бази й інфраструктури, втрат фахівців - інженерів і агрономів, а отже можуть протистояти подальшої деіндустріалізації сільського господарства й поширенню примітивних форм господарювання, заснованих на ручній праці. Завдяки можливостям, технічної оснащеності, спеціалізації, поділу праці, вони зможуть конкурувати з фермерськими господарствами.

Отже, вищенаведене вимагає серйозних змін всій системі регулювання аграрних відносин, найбільш актуальними з яких є проблеми кредитування сільського господарства, держзакупівель сільгосппродукції, а також оподатковування, зайнятості й безробіття.


Богун Любовь Анатольевна

Одесский институт предпринимательства и права, г. Одесса


ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КОНКУРЕНТНЫЙ УСПЕХ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ
Зарубежные исследования в бизнес-сфере акцентируют внимание на комплексные подходы для разработки моделей стратегической конкурентоспособности в эпоху глобализации. Так, работа [2] анализирует потенциальную связь между прямыми зарубежными инвестициями и технологическим развитием. Глобализация означает, что ресурсы, финансы и технологии стали мобильнее, чем раньше, ведущие игроки динамично включаются в цепи стоимостей, чтобы разместить свою деятельность по производству и обслуживанию. Накапливающиеся изменения в развитии навыков, промышленной специализации, изучении и институционных изменениях могут либо способствовать, либо задерживать дальнейшее изучение. Задержка изучения не может вести к развитию более динамичных преимуществ, необходимых для поддержания роста и стратегического изменения.

Хотя многонациональные корпорации могут играть важную роль в передаче технологий, только подходящие политики страны могут осуществить данную передачу. Например, требования к результатам деятельности международных совместных предприятий, включая уровень трудоустройства местного партнера и минимальную долю собственности местного партнера может оказывать влияние на побудительные стимулы иностранных инвестиций [1].

Реализация технологически интенсивных продуктов может приносить большую прибыль, поэтому развивающимся странам следует развивать способности по разработке таких продуктов [2]. В области технологических политик необходимо рассматривать такие факторы, как прямые зарубежные инвестиции, исследование и развитие, лицензирование, инфраструктура информации и коммуникационных технологий, трудовой капитал.

Интересно отметить, что разные страны шли различными путями, чтобы достичь конкурентного успеха в зарубежных инвестиционных стратегиях входа в зарубежный рынок. Поэтому тщательный учет всех возможных факторов в их взаимодействии, безусловно, является необходимым для принятия оптимальных решений.


ЛИТЕРАТУРА

  1. Ganesan, A. V. Development-friendliness criteria for a multilateral investment agreement // Transnational Corporations. – 1997. – Vol. 6 (3) – P. 135-142.

  2. Lall, S. Linking FDI, technology development for capacity building and strategic competitiveness // Transnational Corporations. – 2002. – Vol. 11 (3) – P. 39-88.

Наукове видання


Російською, українською та англійською мовами
Освіта та наука в умовах глобальних викликів
Матеріали ІІІ міжнародної

науково-практичної

конференції
Електрона версія доступна за адресою

www.educrimea.com

В авторській редакції

За достовірність цитат, статистичнх та інших даних

відповідальність несуть автори

Підписано до друку 9.06.2010 р.

Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Умовн. друк. аркушів.18,7

Тираж 300 екз.

Підготовка до друку та друк

ФОП Трофимова Вікторія Валеріївна (ВіТроПринт)Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників та розповсюджувачів видавничої продукції ДК №3404 від 25.02.2009 р. crimeabusiness@mail.ru

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка