Міністерство освіти та науки автономної республіки крим центр розвитку освіти, науки та інновацій самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу освіта та наука в умовах глобальних викликів


ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ОДИНОКИХ МАТЕРІВ (БАТЬКІВ) У СШАСторінка11/22
Дата конвертації15.04.2016
Розмір3.56 Mb.
#10309
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ОДИНОКИХ МАТЕРІВ (БАТЬКІВ) У США
Щастя та благополуччя дітей залежить від багатьох факторів, таких як добрі відносини у сім’ї, визнання дитини у шкільному колективі, наявність друзів тощо. Дуже велику роль при цьому відіграють її батьки, які теж мають прагнення зробити своїх дітей щасливими та благополучними. Але брак педагогічної освіти перешкоджає їм правильно ставитися до дитини та нормально виховувати її, особливо коли батьки є на грані розлучення, вже розлучені, або батько відсутній взагалі. Повна сім’я дає більше шансів для дитини бути гармонічно розвиненою, ніж коли вона виховується одним з батьків. Але це не є аксіомою. Тому батьки повинні вчитися, як себе поводити з дитиною, як її виховувати, коли одна людина є матір’ю та батьком у одній особі. Відносини між дитиною та батьками дуже важливі для повноцінного розвитку дитини, тому педагогічна освіта батьків відіграє важливу роль у вихованні дитини.

США посідає одне з перших місць по кількості неповних сімей серед розвинених країн. Інститут сім’ї сьогодні втрачає свою актуальність. Все більше жінок прагнуть бути самостійними та незалежними від чоловіків. Вони йдуть на свідомий вибір виховувати дитину самостійно. Фемінізм у США є дуже поширеним явищем. Переважна більшість неповних сімей складається з жінки та дитини або декількох дітей.

У США педагогічна освіта проводиться різними структурними підрозділами, починаючи з самоосвіти та закінчуючи підтримкою держави (див. схему 1).

Схема 1 Структурні підрозділи педагогічної освіти у УША

Різні інші організації, такі як школа, церква, вищі навчальні заклади, Інтернет сайти, групи підтримки тощо мають велику роль у вихованні дітей та педагогічній освіті одиноких батьків. Самоосвіта завжди була основою загальної освіти. Бібліотеки, Інтернет ресурси, книжкові магазини пропонують великий вибір публікацій для підвищення педагогічної освіти батьків.

Держава підтримує одиноких батьків у США та надає їм соціальний захист. Акт «Не залишимо жодної дитини без уваги» був прийнятий ще у 2001 році [1; 15]. Його основними принципами є співпраця батьків та вчителів та поширені можливості для батьків. Одинокі батьки (матері) також само, як і їх діти, потребують допомоги, адже коли погано дорослим, погано й дитині. Держава надає можливість отримувати гранти на навчання. Такі університети, як Kaplan University, Grantham University, та Florida Metropolitan University пропонують дистанційне навчання для одиноких батьків. Endicott Colledge пропонує одиноким матерям можливість навчатися та проживати разом з дітьми. У коледжі є спеціальні кімнати, в яких діти знаходяться разом з вихователями та педагогами, поки їх матері подовжують навчання. Держава пропонує гранти для навчання у цьому коледжі.

Школа настроєна на співпрацю батьків та вчителів [2; 107]. Залучення до навчального та виховного процесу батьків має позитивні наслідки для дітей у плані їх академічної успішності, покращення взаємин у сім'ї, встановлення довірливих стосунків між дитиною та батьком (матір’ю). Вчителі проводять як індивідуально роботу з батьками, так і конференції, спільні заходи та ін.

Інтернет павутина з великою кількістю форумів та сайтів надає велику підтримку батькам-одиночкам (http://singleparents.about.com, www.netmums.com, www.singlerose.com, www.spfm.org та ін.). Там вони знаходять однодумців та друзів для подальшого спілкування, діляться виховними секретами, а також знаходять корисну інформацію стосовно педагогічного виховання та реальну підтримку. Групи підтримки та психологічні служби теж допомагають освіті батьків та долучаються до виховної роботи дітей з неповних сімей.

Сімейні цінності знецінюються та все більше дорослих людей у США сприймають сім’ю тільки як інститут для народження дітей. Неповні сім'ї становляться поширеним явищем та сприймаються як нормальні сім’ї. Підтримка таких сімей різними суспільними організаціями та державою мають велике значення для таких сімей. Батьки мають можливість отримати педагогічну освіту та повноцінно виховувати своїх дітей. Цей досвід США є дуже важливим для інших країн, адже змінити ситуацію з неповними сім’ями неможливо, тому змінити відношення суспільства до неповних сімей та надати їм підтримку є необхідним.

Література:

1. No child left behind: Text, Interpretation and Changes /Olivert D. (editor). - N.Y.: Nova Science Publishers, 2008. - 93 p.

2. Henry M. Parent-School Collaboration: Feminist Organisational Structures and School Leadership. - N.Y.: State University of New York Press, 2006. – 231 p.


Севастьянов Анатолий Константинович

Институт кибернетики имени В.М.Глушкова НАН Украины, Киев,

НТУУ «КПИ», Киев

Севастьянова Марианна Егоровна

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВОМ

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ:

ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Введение. Главной задачей образовательной политики в Украине является обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства [1,2]. Для методологической поддержки выполнения работ в выделенной области Госпотребстандарт Украины утвердил пробный стандарт ДСТУ-П IWA 2:2009 «Cистеми управління якістю. Настанови щодо застосування ІSO 9001:2000 у сфері освіти (ІWA 2:2007, ІDT)».

1. Цель организации. Современное образование и наука становятся обладателем мощных вычислительных потенциалов и развитой сети телекоммуникаций. От менеджмента качеством в организациях образовательной деятельности зависит успех развития образования всего государства. Если в образовательных организациях отсутствует

мотивация, сознание, ответственность, то успешными они никогда не станут. Высшие руководители обязаны быть компетентными, так как их ошибки в принятии решения ведут к существенным потерям и не приводят к успеху в развитии образовательных организаций. Важным звеном в управлении является министерство образования и науки. От согласованной работы министерства зависит успех в развитии образования и науки всей страны. Стандарты на системы менеджмента качеством (СМК) возникли в 1987 году, были пересмотрены в 1994 году и в 2000 году, а в 2008 году вышла новая редакция этих стандартов. Процесс обучения в образовательных организациях должен носить непрерывный характер. Следует отметить, что отсутствие и недостаточная информационная, методическая и мотивационная поддержки сдерживают процесс внедрения систем менеджмента в обучающих организациях. Начать внедрение СМК следует с принятия решения. Необходимо определить цель организации (см. рис.). Высший руководитель должен занимать активную позицию и при этом понимать, что юридическую ответственность за качество услуг несет именно высший руководитель [2], т.е. директор образовательной организации.
Рис. Возможные этапы построения и развития СМК2. Потенциал по улучшению. На начальном этапе необходимо определить исходное состояние организации. Определяется имеющийся ресурс и потенциал по улучшению - здания, сооружения, оборудование, финансы, и самое главное, компетентный и обученный персонал. На практике, на начальной стадии целесообразно пригласить квалифицированного консультанта, который поможет определить исходное состояние организации и наметить шаги по достижению цели, связанной с построением и развитием СМК. Компетентный внешний консультант может помочь определить слабые места в организации и наметить приоритеты по возможному улучшению.

3. Тема по менеджменту. Когда решение принято, необходимо специальным приказом открыть тему по менеджменту качеством, выделить финансирование и назначить уполномоченного по менеджменту качеством, которому высшим руководителем делегируются полномочия по проведению темы менеджмента. На этом этапе составляется план подготовки документации по СМК. Сюда относятся: политика качества; руководство по качеству; документированные процедуры; положения об отделах; должностные инструкции; различные формы и бланки и т.п. При создании СМК, наряду с вовлечением сотрудников организации, целесообразно привлекать внешнего консультанта. Особое значение следует уделить изучению процессов в организации. Следует выделить и описать процессы менеджмента, основные процессы и поддерживающие процессы. Это наиболее трудоемкий и длительный этап, так как на этом этапе нужно не только выделить процессы, но и определить ответственных за эти процессы (иногда говорят: «определить хозяина процесса»). Необходимо также показать взаимосвязь всех процессов в организации. Завершением этого этапа является внедрение документации в практику, обучение всех сотрудников, подготовка группы внутренних аудиторов и проведение внутреннего аудита. После проведения анализа высшим руководством и осуществления корректирующих и предупреждающих мероприятий этот этап заканчивается и можно считать, что СМК уже работает и она готова к сертификации. В настоящее время весьма важным является максимальное использование зарубежного опыта в области систем менеджмента. Поэтому проведение обучающих семинаров и передача накопленного зарубежного опыта может содействовать решению актуальных задач менеджмента качеством в Украине.

4. Сертификация (ISO 9001:2008). Особое значение имеет сертификация систем менеджмента. В Украине имеется большая опасность создания «бутафорских систем», которые не дают необходимого результата. Одним из способов проведения независимой сертификации является привлечение независимых зарубежных и авторитетных органов по сертификации. На данном этапе развития экономики в Украине, привлечение независимых зарубежных органов по сертификации, является необходимым условием. Это исключит создание «бутафорских систем», обеспечит доверие и эффективность систем менеджмента. Выбор органа по сертификации является не простой задачей и требует высокой компетенции лица, осуществляющего этот выбор.

5. Всеобщий менеджмент качеством (TQM). Высшим достижением организации является TQM. Если СМК в ряде случаев может быть построена в течение 12 месяцев, то на достижение всеобщего менеджмента качеством может уйти 4-6 лет непрерывной работы. Это путь к повышению зрелости организации. Это путь лидера. На этом пути организация активизирует свою деятельность в вопросах качества, экологии, безопасности. Модель EFQM (European Foundation for Quality Management) служат воплощением принципов TQM в практику. Важным становится применение методологии традиционных и новых методов и инструментов менеджмента - Benchmarking, BSC, Lean, Six Sigma, Kaizen и др.

Выводы. Проблема внедрения СМК в обучающих организациях является актуальной в Украине. Для решения этой проблемы необходимо изыскать финансовые ресурсы и в максимальной степени привлечь к решению этих проблем отечественных специалистов, имеющих международный опыт. Особое значение приобретает проблема непрерывного обучения и повышения компетенции сотрудников обучающих организаций. Для исключения появления «бутафорских систем» целесообразно привлечение органов по сертификации, имеющих соответствующую аккредитацию, высокий авторитет и мировое признание. Необходимо проводить большую воспитательную и методологическую работу по формированию этики и повышению культуры общения между людьми в Украине. Большое значение приобретают научные, консалтинговые и особенно учебные организации, которые работают в области методологии менеджмента качеством в Украине. Целесообразно формирование совместной программы с участием Института кибернетики НАН Украины и ведущими университетами Украины, направленной на освоение и развитие менеджмента качеством в сфере образования и научных исследований. По данному направлению целесообразно проведение аналитических исследований с изучением зарубежного опыта в этой сфере.

Литература

 1. Sevastyanov A., Qualitaetsmanagementsysteme in der Bildung: Unterstuetzung bei Projektierung und Zertifizierung. – Technische Universitaet Dresden, Fakultaet Erziehungswissenschaften, Institut fuer Berufspaedagogik: Internationaler Workshop vom 18.-25.02.2007 an der TU Dresden, Vortraege. – 2007. – S.20-29.

 2. Севастьянов А.К., Севастьянова М.Е., Менеджмент якості та його правові і плебсологічні аспекти. – Матеріалі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Плебсологічна оцінка сучасної світової фінансово-економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту» (24 квітня 2009), Випуск 2. - Киев: ВПЦ «Київський університет», 2009. – С.184–187.

Синица Д. А., к. ф. н., доцент.

Крымский институт бизнеса

г.Симферополь


ОБРАЗОВАНИЕ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ: ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В средние века образованность передавалась через монастыри, позднее через университеты и воспроизводилась, как и другие цеховые умения и навыки, в узких слоях потомственных юристов, врачей, финансистов, теологов, администраторов, судей, чиновников. Ф. Бэкон писал: «…одни люди стремятся к знанию в силу врождённого и беспредельного любопытства, другие – ради удовольствия, третьи – чтобы приобрести авторитет, четвёртые – чтобы одержать верх в состязании и споре, большинство – ради материальной выгоды и лишь очень немногие для того, чтобы данный им от Бога дар разума направить на пользу человеческому роду» [1, с. 115]. При этом сама организация системы образования не отличалась от той, что существовала в предшествующие столетия. Государство не участвовало в предоставлении образовательных услуг и организации обучения. Университеты были, по выражению Ж. Ле Гоффа, «престижной корпорацией» [2, с. 129].

Перестройка системы образования произошла при переходе к индустриальному обществу и связана с увеличением роли государства. В результате эта система превратилась в часть государственной машины.

После того, как на смену индустриальному обществу пришло постиндустриальное (информационное), такое образование превратилось в анахронизм.

Охарактеризуем постиндустриальное общество. Здесь обмен информацией происходит в основном при помощи телекоммуникации и компьютеров. [3, p., 115].

Таким образом, если индустриальное общество основано на машинной технологии, то постиндустриальное – на «технологии интеллектуальной», пользуясь терминологией Д. Белла. На фоне этого образование приобретает ещё большую ценность.

В наше время в тех обществах, которые из индустриальных превращаются в постиндустриальные, образовательные учреждения переживают кризис. Существующая образовательная система готовит учащихся к жизни в индустриальном обществе, которое ушло в прошлое, а не к нынешнему, постиндустриальному. Вот почему образование – такое, каким оно является на сегодняшний день, – входит в противоречие с новыми явлениями нашей жизни.

Когда-то система образования индустриальной эпохи действительно была эффективна. Во-первых, она повысила уровень грамотности по всему миру. Ведь работодателям понадобились квалифицированные работники. А во-вторых, она готовила людей к реальной жизни, в которой они будут работать в рамках «общества станков». Отсюда то, чему непосредственно учила эта система, – дисциплина и субординация, пунктуальность и соответствие требуемым стандартам. Сегодня в развитых обществах можно наблюдать противоположные тенденции: некоторые проблемы начинают решать в маленьких коллективах, которые распадаются сразу после того, как проблема решена (раньше для их решения прибегали к бюрократии); работать можно и не выходя из дома, а для работников создается более гибкий график, потому что уже нет такой острой необходимости, чтобы все являлись на работу в одно и то же время; но, главное, такое качество человека, как креативность, стало цениться превыше всего. Вот почему нынешнее образование, по инерции стремящееся воспитать будущих работников заводов, вместо того чтобы подготовить человека к жизни в новом обществе и развивать индивидуальные способности каждого, можно назвать «воровством будущего» (это определение предложил американский социолог О. Тоффлер). Система образования в целом не помогает молодёжи справиться с растущей сложностью и новыми возможностями в сексе, семейной жизни, в этических вопросах и других сферах народившегося информационного общества.

Необходимость реформы образования стала очевидной.

Однако внедрение новых организационных принципов в образование – отнюдь не простая задача. Ведь здесь занята значительная часть работников постиндустриальной экономики. Это, как правило, высокоорганизованные и политически влиятельные группы населения. Занятые в образовании сотрудники не заинтересованы в формировании «рынка покупателя», в расширении конкуренции, в свободе выбора для потребителей услуг. Радикальные реформы, закрепляющие право выбора за пользователем, способные создать конкуренцию между поставщиками, задействовать рыночные стимулы, которые, между прочим, и породили современный экономический рост, встречают жёсткое сопротивление сильных отраслевых лобби, не устающих апеллировать к принципам «социальной справедливости» в понимании прошлых поколений.

Компенсировать неэффективность сформированной в 50-70-х гг. прошлого века системы образования, быстро увеличивая направляемые сюда потоки ресурсов, как это делалось в предшествующие десятилетия, оказывается невозможным.

Современное образовательное пространство состоит из двух типов педагогических процессов – инновационных и традиционных.

Инновационные практики дают обучаемому возможность вступать в активный диалог не только с преподавателем, но и с познаваемым миром, занимая при этом не столько активную, сколько инициативную позицию.

Традиционный же учебный процесс (и в школе, и в вузе) несет на себе, по словам О. Тоффлера, следы конвейерной организации труда раннего этапа индустриального производства.

От того, какая модель образования – инновационная или традиционная – применяется, зависит и выбор конкретного метода обучения.

Методы обучения – это совокупность приёмов и подходов, отражающих форму взаимодействия студентов и преподавателя в процессе обучения.

Широкое распространение получили три основных формы взаимодействия преподавателей и студентов.

1. Пассивный метод – это форма взаимодействия студентов и преподавателя, при которой последний является основным действующим лицом, управляющим ходом занятия, а студенты – пассивными слушателями, подчинёнными директивам преподавателя. Связь преподавателя со студентами осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д. С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности усвоения учащимися учебного материала пассивный метод считается неэффективным, но, несмотря на это, имеет и некоторые достоинства. К их числу относится относительно лёгкая подготовка со стороны преподавателя и возможность преподнести сравнительно большее количество учебного материала в ограниченных временных рамках. Лекция – самый распространенный вид пассивного занятия. Она широко распространена в вузах, где учатся взрослые, вполне сформировавшиеся люди, имеющие мотивацию изучать предмет.

На основе новых информационных и педагогических технологий стало возможным изменить, причём радикально, роль преподавателя, сделать его не только носителем знаний, но и организатором самостоятельной творческой работы студента, проводником в потоке разнообразной информации, способствовать самостоятельной выработке у студента критериев и способов ориентации в этом потоке. В современных условиях преподавание должно сочетать в себе выработанную многолетней практикой пассивную и современные, носящие инновационный характер, активную и интерактивную модели обучения.

2. Активный метод. Это форма взаимодействия, при которой студенты и преподаватель взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и учащиеся являются не пассивными слушателями, а активными участниками занятия. Если в пассивном учебном занятии основным действующим лицом и менеджером является преподаватель, то здесь он и студенты пользуются равными правами. В то время как пассивные методы предполагают авторитарный стиль взаимодействия, то активные – демократический.

3. Интерактивный метод. Interact («Inter» - взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения. Место преподавателя в интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей занятия. Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых студенты изучают материал).Интерактивные методы включают в себя: метод проблемного изложения, дискуссии, кейс-стади (сase-study), метод мозгового штурма, деловые игры, ролевые игры, метод анкетирования, и др. Рассмотрим эти методы подробнее.

Метод проблемного изложения. При нём преподаватель не излагает готовые научные истины (формулировки понятий, доказательства и т. п.), а в известной мере воспроизводит путь открытия этих знаний. По существу он раскрывает перед студентами путь исследования, поиска и открытия новых знаний, готовя их тем самым к самостоятельному поиску в дальнейшем [4].

Учебная дискуссия. Этот метод обучения заключается в проведении групповых дискуссий по конкретной проблеме в относительно небольших группах обучающихся (от 6 до 15 человек). Традиционно под понятием «дискуссия» понимается обмен мнениями во всех его формах. Учебная дискуссия отличается от других тем, что новизна её проблематики относится лишь к группе лиц, участвующих в дискуссии, т. е. то решение проблемы, которое уже найдено в науке, предстоит найти в учебном процессе в данной аудитории. Для преподавателя, организующего учебную дискуссию, результат, как правило, уже известен заранее. Целью здесь является процесс поиска, который должен привести к объективно известному, но субъективно, с точки зрения обучающихся, новому знанию. Причём этот поиск должен закономерно вести к запланированному педагогом результату. Это может быть только в том случае, если поиск решения проблемы полностью управляем педагогом [6].

Case-study. Этот метод предполагает переход от метода накопления знаний к деятельностному, практико-ориентированному относительно реальной деятельности специалиста подходу. При анализе конкретных ситуаций особенно важно то, что здесь сочетается индивидуальная работа обучающихся и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом группы. Разработка практических ситуаций может происходить двумя путями: на основе описания реальных событий и действий или на базе искусственно сконструированных ситуаций. Подводя итог анализу метода case-study, необходимо отметить значимость этого метода для обучения студентов:

 • установлению межпредметных связей;

 • аналитическому и системному мышлению;

 • оценке альтернатив;

 • презентации результатов проведённого анализа;

 • оценке последствий, связанных с принятием решений;

 • освоению коммуникативных навыков и навыков работы в команде [6].

Мозговой штурм (англ. brainstorming) — один из наиболее популярных методов стимулирования творческой активности. Метод мозгового штурма был разработан Алексом Осборном в 1953 году. Он основан на допущении, что одним из основных препятствий для рождения новых идей является «боязнь оценки»: люди часто не высказывают вслух неординарные идеи из-за опасения встретиться со скептическим либо даже враждебным к ним отношением со стороны руководителей и коллег. Целью применения мозгового штурма является исключение оценочного компонента на начальных стадиях создания идей. Классическая техника мозгового штурма, предложенная А. Осборном, основывается на двух основных принципах — «отсрочка вынесения приговора идее» и «из количества рождается качество». Критика исключается: на стадии генерации идей высказывание любой критики в адрес авторов идей (как своих, так и чужих) не допускается.

В последние годы широкое распространение получил «мозговой штурм-онлайн» (online brainstorming), использующий интернет-технологии. Он позволяет почти полностью устранить «боязнь оценки», поскольку обеспечивает анонимность участников, а также дает возможность решить ряд проблем традиционного мозгового штурма. К последним, в частности, относится т.н. «блокирование продуктивности»: поскольку участники группы представляют идеи поочередно, то люди в ожидании своей очереди могут передумать или испугаться публично высказывать свою идею, либо просто её забывают [5].Деловые и ролевые игры. Ряд методов обучения получил общее название «деловые игры». Этот метод представляет собой ролевую игру с различными, зачастую противоположными интересами её участников и необходимостью принятия какого-либо решения по окончании или в ходе игры. Ролевые игры помогают формировать такие важные ключевые квалификации обучаемых, как коммуникативные способности, толерантность, умение работать в малых группах, самостоятельность мышления и т. д. От преподавателя требуется большая предварительная методическая подготовка при проведении ролевых игр, умение прогнозировать результаты и делать соответствующие выводы.

Завершается деловая игра подведением итогов, где основное внимание направлено на анализ её результатов, наиболее значимых для практики. Однако завершающая фаза может быть расширена до рефлексии всего хода игры. Объектами такой рефлексии могут стать: динамика индивидуальных, групповых, межгрупповых траекторий движения мыслительных процессов; динамика образования коллективного мнения на основе изменений в межличностных отношениях; позиционность игроков и межпозиционные отношения и т. д. [6].Метод анкетирования. Анкетирование – это получение информации с помощью специального набора вопросов, на которые испытуемый даёт письменные ответы. Составление анкеты – сложная задача, требующая от преподавателя высокого уровня методического мастерства. По форме вопросы анкеты делятся на открытие и закрытые. При закрытом вопросе студент должен выбрать ответ из числа предложенных качественных признаков, степени интенсивности, удовлетворенности или комбинацию этих вариаций. При открытом вопросе ответ формулируется самим учащимся в свободной форме. Применяются и анкеты с комбинацией открытых и закрытых вопросов [8].

Описанные выше методы обучения применяются при преподавании всех учебных дисциплин. Однако гуманитарное знание имеет свою специфику преподавания, состоящую в следующем: • оно не приобретается, а вырабатывается в процессе осмысления студентом получаемой информации, поэтому предполагает вербальность, живое общение. Студент не просто усваивает знания, а вырабатывает отношение к тем или иным проблемам или событиям;

 • уровень усвоения гуманитарного знания имеет не количественные, а качественные критерии, определить которые можно через только высказывания обучающихся. В связи с этим не целесообразно злоупотреблять количественными методами, в частности, тестирования и анкетирования и добиваться тотальной компьютеризации учебного процесса;

 • гуманитарное знание предполагает творческую направленность. Оно не может строиться по принципу бинарной оппозиции «да» или «нет». Это значит, что само общение становится необходимым условием контакта, предполагающего многовариантность не только ответа, но и творческого решения.

Исходя из сказанного, можно выделить следующий спектр методов, применение которых возможно на занятиях по гуманитарным дисциплинам. В первую очередь, это деловые или ролевые игры, ориентированные на поэтапное, функциональное участие каждого из студентов в процессе занятия. К этой категории методов относятся:

 • использование всевозможных раздаточных материалов, текстов с фактическими ошибками или пробелами;

 • инструктаж и иллюстрация эталона рассуждения (со стороны преподавателя), направленные на последующее самостоятельное использование его студентом в процессе мыслительной деятельности;

 • собственно ролевые игры, суть которых сводится к разделению группы студентов на несколько частей с определением для каждой группы учебных функций [7].

 • Разнообразие методов и средств обучения как попытки отхода от шаблона в образовательном процессе, имеет при всех положительных его сторонах и отрицательный момент. Калейдоскопичность формы проведения занятий может стать причиной того, что студент в попытках быть вовлечённым в «нескучные» формы обучения, окажется неспособным понять суть проблемы, которую необходимо раскрыть в процессе занятия.

Каталог: upload
upload -> Робоча програма навчальної дисципліни психологіяуправління таконфліктологія перепідготовка спеціалістів
upload -> Піщана В. М. Особливості психологічної підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у внз
upload -> Особистість керівника: імідж, функції, культура спілкування
upload -> Методика превентивного
upload -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни соціальна психологія київ 2014 І. Предмет, мета та завдання дисципліни
upload -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка