Міністерство освіти та науки автономної республіки крим центр розвитку освіти, науки та інновацій самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу освіта та наука в умовах глобальних викликівСторінка1/22
Дата конвертації15.04.2016
Розмір3.56 Mb.
#10309
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ

САМАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА УПРАВЛІННЯ

КРИМСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУОСВІТА ТА НАУКА

В УМОВАХ

ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
Матеріали IIІ міжнародної

науково-практичної конференції

11-13 червня 2010 р.
м. Сімферополь – м. Судак
Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 11-13 червня 2010 р. – Сімферополь-Судак: ВіТроПринт, 2010. – 212 с.

Редакційна колегія:


  1. Тарасов В.І. – ректор Кримського інституту бізнесу, кандидат філософских наук, доцент.

  2. Задорожний А.Л. – ректор Самарського інституту бізнесу та управління, доктор економічних наук, професор.

  3. Трофимова В.В. –директор Центру розвитку освіти, науки та інновацій, кандидат економічних наук.

У збірнику представлені тези доповідей учасників ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Освіта та наука в умовах глобальних викликів».

Для студентів, аспірантів, науковці, фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями розвитку освіти та науки.
Тематичні напрямки:

1. Актуальні аспекти розвитку освіти (Стан професійно-технічної та вищої освіти. Зміст освіти. Неперервна освіта як інститут економіки знань. Освіта дорослих. Діалектика освіти та продуктивності праці Проблеми гуманітарної, педагогічної освіти тощо. Болонський процес. Економіка освіти.)

2. Наука та механізми комерціалізації наукових ідей та розробок (Державне регулювання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Механізми наукового обґрунтування управлінських рішень на державному рівні. Прогнозування науково-технологічного розвитку. Інституційні проблеми української науки. Розробка новітніх технологій. Наука в університетах.)

3. Парадигма сучасних економічних досліджень (Макроекономічні проблеми. Глобалізація як чинник розвитку національних господарств. Сучасні трансформації світової економіки. Перспективні напрямки розвитку економічної теорії. Дослідження закономірностей економічного розвитку на мікро- та мезорівні.)

© Автори статей, 2010ЗМІСТ


АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Богачева Виктория Эдуардовна

НИКОЛАЙ ГРЮНДТВИГ - ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ ДАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ.
9


Гавриленко Катерина Миколаївна

СИСТЕМА «ОСВІТИ ПРОТЯГОМ УСЬОГО ЖИТТЯ» (LLL, LIFELONG LEARNING) У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
11


Людмила Михайлівна Архипенко, Володимир Володимирович Волков

СУЧАСНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
14


Сокирська Ольга Сергіївна

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА І ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ17


Сікорська Лариса Олегівна, Хоменко Тетяна Василівна

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ - ЗАПОРУКА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
18

Kostenko Rostyslav Valeryovych

VOCATIONAL TRAINING OF THE FUTURE ECONOMISTS TO JOB IN THE CURRENCY MARKET ON THE BASIS OF COMPUTER TECHNOLOGIES
20

Костюченко Анна Миколаївна

ІННОВАЦІЇ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
21

Левків Галина Ярославівна, Батюк Богдан Богданович

ОСВІТА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
25

Перова Світлана В’ячеславівна,

УМОВИ РОЗВИТКУ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
27

Казачінер Олена Семенівна

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
30

Крамаренко Алла Миколаївна

ІНТЕГРАЦІЯ І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ОСВІТЯНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ
32

Кірей Катерина Олександрівна

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ІНФОРМАТИКИ У СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
35

Kobzeva Nadejda Aleksandrovna

SOFT’ SKILLS DEVELOPMENT IN ENGINEERING EDUCATION WITH BOARD GAME SCRABBLE

38

Медведовська Тетяна Павлівна

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗГОРТАННЯ В ВІТЧИЗНЯНИХ УМОВАХ
40

Чирчик Сергій Васильович

ПЕРСПЕКТИВИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ДИЗАЙН-ОСВІТІ
43

Мартиненко Дар’я Володимирівна

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ
45

Ісмаїлова Ельзара Аблязісівна, Деркач Ірина Олександрівна

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
48

Дусак Наталія Валеріївна

НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ У БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
50

Ігнатьєва Вікторія Борисівна, Акулова Тетяна Георгіївна

СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСКУРСІЙНИХ МАРШРУТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДІЛОВИХ ЗАХОДІВ
51

Агапова Тамара Петрівна

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
55

Алексєєва Людмила Андріївна

ЗДОРОВ’Я ВЧИТЕЛЯ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ
57

Будас Анна Пилипівна

МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІЧЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
60

Бахмат Наталія Валеріївна

ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
64

Жорняк Тетяна Степанівна

ПРОБЛЕМИ ІТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
67

Кізім Марина Валентинівна

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ТА ФОРМ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ (ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ)
68

Коваленко Наталія Сергіївна

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ І РИНКУ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

70

Костенко Ганна Геннадіївна

ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
73

Корж-Усенко Лариса Вікторівна

МІСІЯ УНІВЕРСИТЕТУ: КЛАСИКА І МОДЕРН
75

Криуленко Лілія Євгенівна

ІГРОМАЙСТЕР ЧИ ЗВИЧАЙНИЙ ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ (підготовка студентів у ВНЗ)
77

Лукащук-Федик Світлана Володимирівна

ДОСВІД КАФЕДРИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
80

Мазурік Олена Олексіївна

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ, ЗАСНОВАНИХ НА ДІАЛОЗІ (ПОЛІЛОЗІ), ЯК ЧИННИК УСПІШНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ВЧИТЕЛЕМ І УЧНЕМ
82

Мащенко Ірина Леонідівна

ВИВЧЕННЯ ПРОСТОГО УСКЛАДНЕНОГО РЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ ТЕКСТУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
86

Мехоношин Альберт Олексійович

СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ
88

Міронова Марина Юріївна

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ «ДОПОМАГАЮЧИХ» ПРОФЕСІЙ (НА ПРИКЛАДІ ПСИХОЛОГА)
91

Непокрита Олена Володимирівна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ІГОР, ЯК ОДНІЄЇ З ВАЖЛИВИХ СКЛАДОВИХ СИСТЕМ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
94

Отравенко Ольга Вікторівна

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ОДИНОКИХ МАТЕРІВ (БАТЬКІВ) У США
97

Севастьянов Анатолий Константинович, Севастьянова Марианна Егоровна

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВОМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ: ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
99

Синица Д. А.

ОБРАЗОВАНИЕ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ: ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
102

Ситникова Юлия Владимировна

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
109

Сорокіна Галина Олександрівна

ДОСВІД ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТСЬКОЇ ГАЛУЗІ У ВНЗ УКРАЇНИ111

Хаустова Олена Валеріївна

РОЗВИТОК ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
113

Шажко Марина Володимирівна, Панчук Ольга Юріївна, Лаушкіна Тетяна Анатоліївна

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН НА ШЛЯХУ ДО ТРАНСФОРМАЦІЇ БОЛОНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»
115

Шевцова Еліна Павлівна, Количева Юлія Андріївна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
118

Шопіна Анастасія Володимирівна

ТВОРЧА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
122

Шуляченко Ганна Андріївна

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК БАЗОВА ЯКІСТЬ ОСОБІСТОСТІ ШКОЛЯРА»125

НАУКА ТА МЕХАНІЗМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ІДЕЙ ТА РОЗРОБОК


Бауліна Тетяна Володимирівна

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
129

Бобух Людмила Василівна, Сиволап Тетяна Миколаївна, Моргун Марина Петрівна

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «НАВЧАННЯ»: ТЕХНОЛОГІЯ, ВИКОНАВЦІ, ПРОДУКТ
133

Журавлев Владимир Ильич, Дудник Татьяна Анатольевна

ДИСКУРС О ВОЗМОЖНОМ БУДУЩЕМ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
136

Калюжний Валерій Віленович

прогнозування науково-технічного розвитку інноваційного продукту на основі дослідження патентної документації
139

Коваленко Наталія Володимирівна

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
142

Москаленко Л. А.

КОНТРОЛІНГ, ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
145

Олійник Людмила Григорівна

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА У СТИМУЛЮВАННІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
150

Сабадирьова Антоніна Леонідівна

ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
152

Ситникова Юлия Владимировна

СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА155
Мукан Наталія Василівна, Гаврилюк Маріанна Василівна

КОМПЕТЕНТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІДЕРІВ УНІВЕРСИТЕТІВ АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСУ
158


Bogun Lyubov Anatolievna

DIVERSITY IN ORGANIZATIONS AND DIVERSITY EDUCATION
160

Богун Любовь Анатольевна

ТРУДОВОЙ КАПИТАЛ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ
161

ПАРАДИГМА СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Асанова Эльвина Асановна

Формирование и использование местного бюджета АР Крым
162

Бурунова Олена Анатоліївна

ДО ПИТАННЯ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ З ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК І СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
164

Васильчак Світлана Василівна, Томаневич Леся Миронівна, Жидяк Олександра Романівна

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
167

Господінова Олександра Іванівна

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЯК НАСЛІДОК ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ.
169

Дзядук Тетяна Вікторівна

ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
172

Козка Вікторія Миколаївна

СУТНІСТЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СВІТОВУ ТОРГІВЛЮ
173

Котенко Олександр Олександрович

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
177

Куклінова Тетяна Вікторівна

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ
178

Петренко Сергій Степанович

РОЛЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ
181

Площик Микола Володимирович

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ КАВИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
184

Постол Олена Євгенівна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
187

Проскуріна Марія Олегівна

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИКЛІЧНОЇ ДИНАМІКИ НЕЛІНІЙНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ.
189

Пухальська Наталія Сергіївна

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ АСПЕКТ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
192

Рогач Світлана Михайлівна

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ
195

Скрыпник Елена Анатольевна

ГОТОВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ К ПОСТРОЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ МОДЕЛИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
199

Тищенко Артем Юрійович

Вибір фінансово-інвестиційної стратегії для формування інвестиційної політики промислового підприємства
202

Шевченко Тетяна Володимирівна

Зовнішній державний борг та його взаємозалежність з валютними ризиками
205

Яценко Віктор Петрович

ПРОБЛЕМА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ТОВАР
208

Богун Любовь Анатольевна

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КОНКУРЕНТНЫЙ УСПЕХ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ
210

Актуальні аспекти розвитку освіти
Богачева Виктория Эдуардовна

Луганский национальный университет

имени Тараса Шевченко
НИКОЛАЙ ГРЮНДТВИГ - ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ ДАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
Образование взрослых в Дании ведет свой отсчет с середины девятнадцатого века и связано с именем Николая Грюндтвига, а также с таким уникальным институтом образования, каковым является народная высшая школа. Первая датская народная школа была основана в 1844 году на юге полуострова Ютландия, в городе Рёддинге, а после 1864 года их число в Дании возросло до 52. Сегодня на территории страны функционируют 87 высших народных школ для взрослых [2, 30].

Духовным отцом и основателем концепции народных школ был датский просветитель и церковный реформатор Николай Фредерик Сиверин Грюндтвиг (1783-1872), который по праву считается одной из самых влиятельных личностей в истории Дании[1, 159]. В своей стране Грюндтвиг известен так же, как писатель, поэт, философ, историк, лингвист и политик. Но в отличие от своих более знаменитых соотечественников, таких как писатель Ханс Христиан Андерсен и философ Сёрен Кьеркегор, он мало известен за пределами Дании.

Грюндтвиг был личностью необычной, разносторонней и достаточно противоречивой. Его называют романтиком и революционером, реакционером и анархистом, либералом и националистом, консерватором и мистиком. Такой разброс мнений можно объяснить тем, что Грюндтвиг находился в постоянном движении от одной точки зрения к другой, а его мысли были диалектичны и полны различных нюансов. Кроме того, он находился в состоянии непрерывного поиска самого себя, а когда постигал что-то новое, не боялся заявить об этом во всеуслышание. Несмотря на всю свою многогранность, только одна цель была по настоящему важна для Грюндтвига на протяжении всей его жизни: «…пробудить народ Дании от летаргического сна, поднять его из невежества и интеллектуального сна к энергичной жизни, к живому христианству, к сознательному патриотизму, к пониманию его божественного призвания и его исторической миссии в огромном человеческом сообществе» [3, 26]. Вне всякого сомнения, Грюндтвиг был яркой индивидуальностью и вполне заслуженно считается символом датской нации.

Историк Кай Тханинг, который изучал жизнь Николая Грюндтвига, подсчитал, что полное собрание его произведений составило бы 120 томов [4, 160]. Он оставил после себя огромную коллекцию писем, дневников, статей, песен, гимнов, религиозных трактатов, стихов и других литературных произведений. Именно поэтому его взгляды, и смена их, хорошо известны и могут быть прослежены хронологически. Но только малая часть того, что он написал, была переведена, так как его язык, с одной стороны, труден для восприятия, а с другой стороны, еще более труден для перевода. Его стиль - чисто датский, витиеватый и архаичный. Кроме того, много самых обычных слов Грюндтвиг употреблял в особом специфическом значении, а множество других просто придумывал сам, что также весьма затрудняет перевод.

Конечно, никто не может точно сказать, какой была бы история Дании без Грюндтвига. Но мало кто из датчан решиться заявить, что жизнь в Дании - ее культура, религия, система образования, политика, вся атмосфера и менталитет - были бы такими, какими они есть сейчас, без влияния этого человека. Грюндтвиг неутомимо работал всю свою жизнь. Может поэтому страстная сила его творчества, имела такое огромное влияние на соотечественников, на церковь и на школу, хотя, с другой стороны, остаётся малопонятной для иностранцев.

В заключении, хотелось бы обратить внимание на тот факт, что идеи Грюндтвига во второй половине девятнадцатого века охватили в той или иной мере все скандинавские страны, включая Финляндию. А вначале ХХ века буквально по всему миру прокатилась своеобразная волна по созданию школ для взрослых, в основе которых лежала датская модель народных школ. Если мы посмотрим на карту мира сегодня, то обнаружим, что народные школы были основаны и функционируют в США, Японии, Чили, Нигерии, Гане, Индии, Польше, Бангладеш, Венгрии, на Филиппинах и ряде других стран. И это тем более удивительно, что Дания никогда не пыталась экспортировать идею народных школ за рубеж. Интересно, что в последние годы страны Балтики и Россия также сильно заинтересовались народными школами и предпринимают попытки учредить их на практике [2, 15].

Вне всякого сомнения, в каждой отдельно взятой стране у народных школ существуют свои национальные отличительные черты, но есть одно общее, что объединяет их, - это свобода, которая предоставляется им согласно законам о народных школах этих стран. Эта свобода касается организации школ, сроков проведения и содержания курсов, методов и приемов обучения в них. Но, что более важно, народные школы дают каждому учащемуся ощущение свободы и желание работать с теми вещами и заниматься тем, что ему интересно.

Следовательно, именно благодаря Грюндтвигу в мире уже более 150 лет существует традиция добровольного объединения взрослых людей в группы с целью посещения интересующих их занятий, участия в различных мероприятиях и проектах.


Каталог: upload
upload -> Робоча програма навчальної дисципліни психологіяуправління таконфліктологія перепідготовка спеціалістів
upload -> Піщана В. М. Особливості психологічної підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у внз
upload -> Особистість керівника: імідж, функції, культура спілкування
upload -> Методика превентивного
upload -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни соціальна психологія київ 2014 І. Предмет, мета та завдання дисципліни
upload -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка