Міністерство освіти І науки україниСкачати 484.13 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації12.04.2016
Розмір484.13 Kb.
#2907
ТипПрограма
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Державний заклад

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д.Ушинського

Факультет психологічної освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ”Перший проректор з навчальної

та науково-педагогічної роботи

______________О. А. Копусь

_____” серпня 20 р.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

(Шифр за ОПП ПП 11)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0301- соціально - політичні науки

Напрям підготовки: 6.030102 - Психологія*

Статус курсу: нормативний

Одеса 2015 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Історія психології” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра психології

Міждисциплінарні зв’язки: історія психології тісно пов’язана зі філософією, політологією, соціологією, а також з психологічними дисциплінами: загальною психологією, соціальною психологією, диференціальною психологією.

Курс “Історія психології” розрахований на студентів 3 курсу очної та 2 курсу заочної форми навчання факультету психології, напрям підготовки 6.030102 - Психологія*Мета, завдання, значення курсу: теоретична підготовка студентів у галузі історії психології розкриття особливостей сучасного стану психології з урахуванням її ретроспективного аналізу. Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності формування та розвитку поглядів на психіку на основі аналізу різних підходів до розуміння її природи, функцій і генези.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Історія психології” є доведення до розуміння студентів системи спеціальних знань про закономірності, принципи, методи історії психології; про закономірності послідовності зміни стилей наукового мислення; про роль особистості в формуванні психології.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми в результаті вивчення курсу студент повинен:

знати: предмет та об'єкт історії психології; методи історико-психологічних досліджень; особливості принципів та підходів історії психологічної думки; основні донаукові погляди на психіку; особливості психології в системі філософського знання; сутність закономірностей щодо виділення психології в самостійну науку; поняття сучасної психології, сутність і ознаки її шкіл; основні тенденції розвитку сучасної психології.

вміти: здійснювати історичну реконструкцію генезису наукових ідей і теорій, виявляти спадкоємні зв'язки в розробці психологічних проблем, проводити зіставлення теорій і концепцій; користуватися методами біографічного, тематичного, категоріально-понятійного і логіко-структурного аналізу життєвого шляху вчених і їх наукової спадщини; вибирати джерела та канали інформації, здійснювати документальний, фактографічний та семантичний пошук інформації, узагальнювати соціально-психологічну інформацію, формулювати висновки та пропозиціїШифр галузі, найменування галузі знань, код напряму, напрям підготовки, освітньо-кваліфіка-ційний рівень

Організаційно-методична характеристика навчальної дисципліни

Академічна характеристика


Структура

(*заочна форма навчання)0301- соціально - політичні науки

Напрям підготовки: 6.030102 – Психологія*,

бакалаврРік навчання: 3

Семестр: осінь - весна

Кількість годин на тиждень: 4

Статус курсу: обов’язковий

Кількість ECTS кредитів: 5


Кількість годин:

Загальна: 150

Лекції: 50/12*

Семінари: 50/6*

Самостійна робота: 50/132*

Консультації: 18\36*

Вид підсумкового

контролю: екзаменМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Державний заклад

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д.Ушинського

Факультет психологічної освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ”Перший проректор з навчальної

та науково-педагогічної роботи

______________О. А. Копусь

_____” серпня 20 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

(Шифр за ОПП ПП 11)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0301- соціально - політичні науки

Напрям підготовки: 6.030102 - Психологія*

Статус курсу: нормативний

Одеса 2015 р.


  1. Розподіл навчального часу за темамиТеми

Кількість годин для форми навчання; очна, заочна*

Форма контролю

У тому числі

Всього

Лекції

/ Лекції заочна*


Практичні заняття/самостійна робота; пр.зан.заочна*/сам.роб. заочна**

Тема 1. Предмет і завдання історії психології

5

1/2*

2/2; /3**

Рішення комп’ютерних тестів (РКТ)

Тема 2. Принципи історії психології

5

1

2/2; /5**

(РКТ)

Тема 3. Періодізація історії психології

5

2

2/1; /5**

Письмова

Робота (ПР)Тема 4. Загальна характеристика античного періоду розвитку психології.

5

2/2*

2/1; /5**

(РКТ)

Тема 5. Вчення Геракліта, Демокріта, Сократа, Анаксагора.

7

2

2/3; /7**

(РКТ)

Тема 6. Вчення Платона, Аристотеля, Плотіна, Гіпократа

5

2

2/1; /5**

(РКТ)

Тема 7. Психологічні теорії античних шкіл психології.

5

1

2/2; /5**

(ПР)

Тема 8. Початок філософського періоду історії психології.

6

2/2*

2/2; /4**

(РКТ)

Тема 9. Загальна характеристика психології раннього Середньовіччя. Вчення Ібн-Сіни, Авероуза.

5

1

2/2; /5**

(РКТ)

Тема 10. Загальна характеристика психології пізнього Середньовіччя.

6

2/2*

2/2; /4**

(РКТ)

Тема 11. Загальна характеристика психології Нового Часу

6

2/2*

2/2; /4**

(РКТ)

Тема 12. Психологія Ч. Беббіджа, О. Конта, Р. Декарта

6

2

2/2; /6**

(РКТ)

Тема 13. Вченння основоположиників теорії асоціацій .

Філософія емпіризму. ( Д. Гартлі, Д.Берклі та ін.).5

1

2/2; /5**

(РКТ)

Тема 14. Передумови відокремлення психології, як самостійної науки.

6

2/2*

2/2; /4**

(ПР)

Тема 15. Життя і творчість Франца Брентано,І.М.Сеченова, В.Вундта.

4

1

1/2; /4**

(РКТ)

Тема 16. Виникнення експериментальної психології

6

2

2/2;2*/4**

(РКТ)

Тема 17. Психологічні теорії диференціальної психології.

6

2

2/2;2*/4**

(РКТ)

Тема 18. Передумови гештальт-психології.

6

2

2/2;2*/4**

(ПР)

Тема 19. Життєві шляхи психологів М.Вертхеймера, К.Коффки, В.Келера та їх внесок у психологію

5

2

1/2; /5**

(РКТ)

Тема 20. Класичний біхевіоризм.

5

2

1/2; /5**

(РКТ)

Тема 21. Розвиток психологічних теорій біхевіоризму.

5

2

1/2; /5**

(РКТ)

Тема 22. Вчення Жана Піаже : теорія когнітивного развитку

5

2

1/2; /5**

(РКТ)

Тема 23. Життя і наукова спадщина З.Фрейда.

7

3

2/2; /7**

(РКТ)

Тема 24. Послідовники

психоаналітичної традиції.6

2

2/2; /6**

(РКТ)

Тема 25. Життя і наукова спадщина Виготського  Л.С.

Послідовники психологічної школи Л.С.Виготського.6

2

2/2; /6**

(РКТ)

Тема 26. Історія та сучасність основних психологічних шкіл С.Л. Рубінштейна, Б. Г.  Ананьєва, Б.М. Теплова

6

2

2/2; /6**

(РКТ)

Тема 27. Історія становлення психологічної наукової думки в України в XX ст. та психологічних наукових шкіл південного регіону України


6

2

2/2; /6**

(РКТ)

Тема 28. Сучасні наукові напрямки і системи в світовій психології

4

1

1/2; /4**

(РКТ)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> За новою програмою 8 клас чи існує справжнє кохання сьогодні? за твором Валентина Чемериса
2016 -> «Як зробити дитину успішною? Створення умов для успішної адаптації учнів 1,5 –х класів до соціуму та нових умов навчання»
2016 -> Мова жестів Зміст
2016 -> Рабочая программа составлена в соответствии с Учебным планом Гимназии на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по учебным предметам
2016 -> Робоча програма навчальної дисципліни юридична психологія (шифр пп. 16) Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
2016 -> Наукові праці кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Випуск 3
2016 -> Аналіз державної політики у сфері національної безпеки і оборони України виконано групою експертів за підтримки Реанімаційного пакету реформ: Андрій Дацюк
2016 -> Робоча програма навчальної дисципліни «спецкурс. Теорія та практика арт-терпії» Напрям підготовки 030102 Психологія

Скачати 484.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка