Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиСторінка1/19
Дата конвертації14.04.2016
Розмір2.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиПогоджено:

Управління освіти

і науки Рівненської обласної державної адміністрації

Начальник:

______________Г. М. Таргонський


Погоджено:

Департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки УкраїниДиректор:

__________________Ю. М. Коровайченко

Затверджую:

В. о. ректора

Рівненського ОІППО

_________________________


А. О. Лавренчук

Погоджено:

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки УкраїниДиректор:

___________________О. А. Удод

Погоджено:

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки УкраїниДиректор:

___________________О. В. Єресько

Схвалено:

Вченою радою Рівненського ОІППО


« 04» грудня 2013 року,
протокол № 07


ПЛАН РОБОТИ

Рівненського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

на 2014 рік

м. Рівне

2014 рік

І. В С Т У П
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти впродовж 2013 року здійснював науково-методичний супровід та реалізацію основних напрямів розвитку і функціонування системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти області, профільного навчання, інклюзивної освіти, експертного контролю і моніторингових досліджень з актуальних проблем; забезпечував професійний розвиток педагогічних працівників та керівників навчальних закладів шляхом запровадження різних форм курсової підготовки та організації науково-методичної роботи у міжкурсовий період; координувавроботу районних, міських методичних кабінетів, центрів та керівників районних, міських методичних структурних підрозділів; здійснював системну роботу з впровадження нових освітніх технологій, експериментальних науково-методичних розробок, інтерактивних методик; реалізувавзавдання Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти, базовим закладом якої він визнаний за результатами вивченого досвіду працівниками ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Інститут продовжував роботу над реалізацією наукової теми «Теоретико-методичні засади професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти». Концептуальні ідеї випереджувальної післядипломної педагогічної освіти розглядалися на Вченій та науково-методичній радах. На Всеукраїнській науково-практичній конференції обговорено проблеми управління професійним розвитком керівних і педагогічних кадрів в умовах запровадження випереджувальної післядипломної освіти. Навчально-методичні розробки із управління професійним розвитком педпрацівників та розвитку навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів відзначені Університетом менеджменту освіти НАПН України, а науково-методичні розробки із упровадження творчих педагогічних розробок у навчальний процес, модернізації освіти для сталого розвитку та використання порталу «Освіта Рівненщини» в інформаційному просторі відзначені на ІV Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2013» та V Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті».

Вагомими результатами діяльності РОІППО стало створення сучасного інформаційно-комунікаційного забезпечення освіти через упровадження веб-порталу «Освіта Рівненщини», застосування технологій та нових напрямів мережевої взаємодії навчальних закладів та методичних служб, модернізація структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу, переорієнтації змісту освіти на цілі сталого розвитку.

Фактично впродовж року забезпечено впровадження порталу на обласному рівні; зареєстровано на порталі більше 13 тис. педпрацівників та управлінців; проведено низку семінарів, навчальних занять, консультацій із персоналом управління освіти і науки РОДА, РОІППО, управлінь, відділів освіти, районних, міських методичних кабінетів, районними редакторами порталу щодо наповнення інформаційними ресурсами; забезпечено наповнення контенту документів, електронного ресурсу бібліотеки та відеотеки порталу; створено та забезпечено функціонування віртуальних педагогічних спільнот на обласному рівні за напрямами управлінської та методичної роботи (на випередження реалізовано таку роботу у пілотному Володимирецькому районі); календаризується робота всіх обласних заходів, як основних так і за напрямами; увійшло в системну роботу проведення вебінарів із використанням відеоплатформи порталу; активно наповнюються віртуальні персональні контенти та блоги. Це суттєво поліпшило педагогічну взаємодію навчальних закладів, освітніх установ області. Створено сучасний сайт РОІППО як модульний до основного освітнього інформаційного ресурсу веб-порталу «Освіта Рівненщини».

Серед напрямів роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – навчальна діяльність, спрямована на організацію та проведення курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти, основною метою яких було забезпечення взаємодії всіх ланок системи безперервного підвищення кваліфікації, розкриття слухачам шляхів використання теоретичних знань у їх практичній діяльності, а також інтенсифікації самостійної роботи над підвищенням професійної майстерності.

Навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів здійснювалося за 69 ліцензованими програмами; проводилося за денною (очною), індивідуальною та очно-дистанційною формами навчання.

Усього у 2013 році курсову підготовку пройшли 4973 педагогів області, з них :

- за очною формою навчання – 4551,

- за очно-дистанційною формою – 422,

- за індивідуальною формою – 698.

Проводилися курси, що поєднували підвищення кваліфікації з фаху та вивчення предмета за програмою “Intel@Навчання для майбутнього” (14 груп – 406 слухачів), «Microsoft®«Партнерство в навчанні» (4 групи – 69 слухачів). Проведені курси з профільного навчання (6 груп ).

Науково-методична діяльність інституту спільно з районними, міськими методичними кабінетами, центрами в міжкурсовий період була спрямована на задоволення інтересів освітян у професійному зростанні, забезпечення потреб регіону у кваліфікованих педагогічних кадрах, мотивацію їх до самоосвіти, створення оптимальних умов для модернізації післядипломної освіти педагогічних працівників, органічне поєднання стаціонарних форм роботи з працівниками освіти на базі інституту у курсовий період із науково-методичною роботою, що проводиться районними (міськими) методичними кабінетами. На сьогодні сучасна мережа районних, міських методичних кабінетів включає 20 установ, в яких працює близько 300 методистів.

Підвищенню професійної компетентності педагогічних працівників та оновленню змісту освіти сприяла діяльність обласних базових навчальних закладів з актуальних проблем розвитку регіональної системи освіти, шкіл педагогічного досвіду та шкіл методичної майстерності. Із метою дослідження актуальних освітніх проблем нового змісту освіти, експериментальної апробації інноваційних педагогічних технологій, підручників, удосконалення змісту й розширення форм підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів області продовжено роботу 17 обласних авторських майстерень учителя. Досвід педагогічних колективів та окремих працівників презентовано на обласному конкурсі-ярмарку педагогічних напрацювань «Освіта Рівненщини».

Особлива увага приділялася питанням розвитку дошкільної освіти в регіоні згідно з Державною цільовою соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. Відповідно в центрі уваги було здійснення науково-методичного супроводу нових форм організації дошкільної освіти, формування адаптованої здоров’язбережувальної системи, оновлення змісту і запровадження новітніх технологій у дошкільній освіті; формування готовності вчителя до інноваційної діяльності, у тому числі інклюзивної освіти, розробка методичних рекомендацій для педагогічних працівників щодо реалізації Державногостандарту дошкільної освітиУкраїни.

Здійснено належний супровід забезпечення переходу 5-х класів на навчання за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, реалізації у повному обсязі завдань і заходів Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, використання нового електронного навчального контенту відповідно до сучасних вимог, організаційного та науково-методичного супроводу його впровадження у навчально-виховний процес.

Серед напрямів реалізації інноваційної стратегії розвитку освіти Рівненщини – участь структурних підрозділів інституту та навчальних закладів в освітніх програмах і проектах. Педагоги області брали участь у 9-ти міжнародних, 5-ми всеукраїнських та 11-ти регіональних програмах та проектах.

Із метою формування професійної компетентності керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників проведено низку заходів, зокрема: семінарів (всеукраїнських – 4, обласних – 122, для працівників РОІППО – 6, кафедральних – 7), творчих груп – 45, майстер-класів – 51, шкіл педагогічної майстерності – 11, шкіл педагогічного досвіду – 12, «круглих столів» (всеукраїнських – 3, обласних – 26), конференцій (міжнародних – 1, всеукраїнських – 2, обласних – 8).

Для мережевої взаємодії у структурі науково-методичної роботи інституту функціонували також такі підрозділи та застосовуються такі форми роботи, як школи керівників районних шкіл молодого вчителя; школи новопризначеного управлінця; школа резерву керівних кадрів ЗНЗ; теоретичні та практичні семінари для методистів, які координують предмети; майстер-класи методистів-новаторів, завідувачів Р(М)МК(Ц), педагогів-предметників, керівників ЗНЗ із пріоритетних напрямів; творчі методичні (педагогічні) лабораторії; методичні (педагогічні) майстерні; школи технологічної творчості тощо.

Інститут як важлива складова інформаційного простору формує освітню політику області. Одним із шляхів цього процесу було видання науково-методичних, навчально-методичних розробок у галузі освіти, методичних рекомендацій. Ураховуючи великий попит на них, науково-методичні матеріали представлені також на освітянському веб-порталі області. У цілому у 2013 році було надруковано понад 70 найменувань .Наукова робота Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти здійснювалася кафедрами, лабораторіями, тимчасовими науково-дослідними колективами за визначеними завданнями:

пояснення та пошук впливу природи і механізмів становлення принципово нових явищ в освітній сфері на випереджувальний характер післядипломної педагогічної освіти;

спрямування новизни науково-педагогічних досліджень на створення інноваційного освітнього простору та наповнення прикладною спрямованістю теоретико-методичних розробок і практичних результатів досліджень НДЛ, ТНДК;

прогнозування інноваційного професійного розвитку педагогічної діяльності з урахуванням можливих сценаріїв розвитку упровадження держстандартів освіти, адекватних сучасним реаліям розвитку освіти;

створення багатомірної методології психодіагностичного вимірювання особистісного становлення педпрацівників і їх професійної реалізації за заданою інтенцією акмерозвитку;

вивчення стратегій управління ЗСО та створення системи оцінки й експертизи регіональної освіти, збереження якості педагогічних результатів та процедур наукової взаємодії;

координація науково-педагогічних досліджень та вплив на алгоритмізацію ходу упровадження науково-методичних розробок для конструювання освіти покоління завтрашнього дня;

підвищення наукового потенціалу науково-педагогічних працівників та утримання дискурсу професійної наукової комунікації, оформлення і презентація інтелектуальних продуктів наукової роботи.

Розвивається міжнародна та регіональна співпраця. Поширюється діяльність обласного осередку Консорціуму закладів післядипломної освіти. На базі інституту працює обласна організація Французького Альянсу. Здійснено обміни делегаціями із Францією, Польщею, Естонією, Білорусією, Росією.

Забезпечено участь у міжнародних проектах “Intel @ Навчання для майбутнього”, «Microsoft® «Партнерство у навчанні», In-service Teacher Professional Development, «Школи: партнери майбутнього» (Schulen Partner der Zukunft», програма PASCH) Україна-Німеччина), eTwinning Plusnf та інших.

Укладено угоди про співпрацю із Полтавським, Львівським, Миколаївським, Одеським інститутами післядипломної педагогічної освіти, Національним університетом водного господарства та природокористування, Рівненським державним гуманітарним університетом, Національним університетом «Острозька академія». Такі заходи забезпечили освітянам доступ до передових досягнень європейського та світового наукового співтовариства, дозволили обмінятися досвідом і застосовувати на практиці набуті знання.

Організовано впродовж року методичні заходи (конференції, семінари, вебінари, консультації тощо) із питань моніторингу, експертизи якості освіти. Забезпечено підготовку та проведення в області зовнішнього незалежного оцінювання - 2013. Проведено моніторинг якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі.
за/п

Зміст заходу

Дата проведення

Відповідальний

Приміт ка

І. Організаційно-керівна діяльність

1. Структура закладуСтворення науково-дослідних лабораторій із проблем новатики післядипломної освіти та педагогічних і освітніх технологій.

До 01.09

Лавренчук А.О., Гавлітіна Т.М.
2. Засідання Вченої ради1. Удосконалення професійного розвитку слухачів курсів у контексті нових форм і методів освіти дорослих.

2. Організація професійної та громадської експертизи інноваційної освітньої діяльності.

3. Виконання програми експерименту з упровадження «Інноваційної виховної системи України».


31.01

Олексін Ю.П.

Гавлітіна Т.М.

Мінакова Н.Г.1. Взаємодія традиційного та інноваційного педагогічного досвіду в підвищенні кваліфікації педпрацівників та їх науково-методичному супроводі.

2. Інформаційно-комунікативна компетентність викладача як фактор формування інформаційно-комунікативної культури вчителя.

3. Виконання аналітико-діагностичного етапу наукової теми інституту.


06.06

Мельник Н.А.

Вєтров І.В.

Гавлітіна Т.М.1. Реалізація державної стратегії післядипломної педагогічної освіти та ресурси інноваційного розвитку інституту.

2. Мережеві форми підвищення кваліфікації педпрацівників як умова безперервної освіти.

3. Координація та впровадження інноваційних освітніх проектів.


05.09

Лавренчук А.О.

Олексін Ю.П.,

Мельник Н.А.

Тригубець Г.Є.,

керівники структурних підрозділів1. Інновації та науково-методичний супровід діяльності місцевих органів управління освітою та навчальних закладів.

2. Практика міжнародних та регіональних зв’язків у системі післядипломної освіти.

3. Функціонально-рольова та особистісна компетентність методиста.


05.12

Лавренчук А.О.,

Люшин М.О.


Вєтров І.В.
Мельник Н.А.
3. Засідання науково-методичної ради 1. Про підготовку педагогічних працівників до реалізації нових державних освітніх стандартів.

 2. Про затвердження рішень експертної ради щодо оцінки методичних розробок учителів, що претендують на встановлення звання «учитель-методист»,«вихователь-методист», «викладач-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист».

 3. Звіт Острозького міського методичного кабінету про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.

 4. Про організацію діяльності регіональних шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників.

 5. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.

Лютий

Мельник Н.А., Люшин М.О.
Мельник Н.А., Ніколайчук Т.А.

Мельник Н.А., Маліванчук Н.В.

Лавренчук А.О., Мельник Н.А.,

координатори регіональних шкіл

Мельник Н.А.1. Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014».

2. Про підсумки проведення ХІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.

3. Звіт Кузнецовського міського методичного кабінету про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.

4. Про підсумки ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад.

5. Про схвалення до друку методичних рекомендацій до початку 2014-2015 року.

6. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.Травень

Мельник Н.А.,

Башинська А.І.

Мельник Н.А., Ніколайчук Т.А.

Мельник Н.А., Кремінська Н.А.

Демченко В. В., Кузьмін О. Є.

Мельник Н. А.,

Волосюк А. А.

Мельник Н. А.
1. Про методичний супровід реалізації обласної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року.

2. Звіт Рокитнівського районного методичного кабінету про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.

3 Про науково-методичний супровід та забезпечення розвитку інклюзивного навчання.

4. Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників інституту в умовах реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

5. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.


Жовтень

Давидюк Н.Ю.

Мельник Н.А.,

Сулковська Л.В.
Мельник Н.А.,

Козловська С.С.

Мельник Н.А., Люшин М.О.

Мельник Н.А.
1. Про стан вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду структурними підрозділами інституту.

2. Звіт Млинівського районного методичного кабінету про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками.

3. Про стан реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки.

4. Звіт творчих груп про роботу.

5. Про схвалення авторських навчальних програм, посібників, науково-методичних рекомендацій тощо.


Грудень

Мельник Н.А., Башинська А.І., завідувачі кабінетів

Мельник Н.А.,

Цимбалюк Г.А.

Гавриш Н. П.


Люшин М. О., керівники творчих груп

Мельник Н. А.


4. Засідання експертних радЕкспертиза заявок і програм регіональних експериментів.

Квітень

Листопад


Лавренчук А.О.,

Гавлітіна Т.М.


5. Засідання кафедрЗасідання кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти:

1. Методологічна та світоглядна функції філософії в аналізі системи освіти.

2. Стан та перспективи підготовки дисертаційних досліджень професорсько-викладацьким складом кафедри.


24.01

Лавренчук А.О.


Засідання кафедри методики змісту освіти:

1. Про основні напрямки роботи кафедри у 2014 році.

2. Про роботу над реалізацією наукової теми кафедри.

3. Про стан виконання індивідуальних планів викладачами кафедри в першому півріччі 2013-2014 н. р.21.01

Лавренчук В.П.


Засідання кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти:

1. Про роботу викладачів кафедри над реалізацією наукових тем у 2014 році.

2. Підведення підсумків діяльності викладачів кафедри за рейтинговою системою.


30.01

Савчук Л.О.,

Ковбасюк Т.Л.
Засідання кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти:

1. Понятійний апарат філософії освіти: глобальна та регіональна освіти.

2. Підвищення кваліфікації та стажування професорсько-викладацького складу кафедри.


20.02

Лавренчук А.О.


Засідання кафедри методики змісту освіти:

1. Співпраця із зарубіжними інститутами.

2. Консультативні послуги викладачів.


18.02

Лавренчук В.П.


Засідання кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти:

1. Науково-методичний супровід діяльності науково-дослідницьких лабораторій акмеології освіти, інклюзивної освіти.

2. Стан розробки викладачами кафедри навчально-методичних комплексів для курсів за ОДФН та ОФН.


27.02

Савчук Л.О.,

Ковбасюк Т.Л.
Засідання кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти:

1. Онтологічні аспекти розвитку вітчизняної системи освіти.

2. Наука, освіта й управління в глобальному світі.


20.03

Лавренчук А.О.


Засідання кафедри методики змісту освіти:

1.Науково-дослідницька діяльність викладачів кафедри зі створення науково-методичних комплексів.

2. Про стан виконання викладачами кафедри індивідуальних планів у частині наукової та методичної роботи.


25.03

Лавренчук В.П.


Засідання кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти:

1. Професійний розвиток викладача системи післядипломної педагогічної освіти та використання андрагогічних підходів у викладанні.

2. Актуальні проблеми сучасної педагогіки, психології та методики викладання предметів, їх обговорення на конференціях з обміну досвідом роботи слухачів курсів.


27.03

Савчук Л.О.


Засідання кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти:

1. Проблеми професійної компетентності керівника освіти та навчального закладу.

2. Шляхи активізації науково-дослідної роботи керівників ЗНЗ.


24.04

Лавренчук А.О.


Засідання кафедри методи змісту освіти:

1. Ефективність використання ІКТ на курсах підвищення кваліфікації.

2. Організація педагогічної практики на курсах підвищення кваліфікаціїу навчальних закладах області.


22.04

Лавренчук В.П.


Засідання кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти:

1.Використання методу «кейсів» на практичних заняттях зі слухачами курсів.

2.Врахування особливостей слухачів різних категорій при викладанні модуля «Сучасна педагогічна психологія».


24.04

Савчук Л.О.


Засідання кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти:

1. Маркетингові послуги в освіті та економічна діяльність навчального закладу.

2. Управління якістю освіти: педагогічний моніторинг.


22.05

Лавренчук А.О.


Засідання кафедри методики змісту освіти:

1. Видавнича діяльність викладачів кафедри та ефективність використання друкованої продукції в навчальному процесі.

2. Звіт Олексіна Ю.П. та Пальчевської О.С. про роботу над докторськими дисертаціями.


20.05

Лавренчук В.П.


Засідання кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти:

1.Науково-дослідницька діяльність викладачів кафедри.

2.Про стан підготовки дисертаційних досліджень.


29.05

Савчук Л.О.


Засідання кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти:

1. Стан виконання індивідуальних планів роботи викладачів кафедри за 2013–2014 н.р.

2. Проблема гуманітаризації та гуманізації в управлінні освітою.


25.06

Лавренчук А.О.


Засідання кафедри методики змісту освіти:

1. Про виконання індивідуальних планів та облік роботи викладачів у II півріччі 2013-2014 н.р.

2. Участь викладачів кафедри у наукових заходах та видавничій діяльності.


24.06

Лавренчук В.П.


Засідання кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти:

1. Про науково-дослідницьку роботу ТНДК.

2.Про виконання індивідуальних планів роботи викладачів кафедри.


26.06

Савчук Л.О.


Засідання кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти:

1. Навчальне навантаження членів кафедри.

2. Індивідуальне планування роботи викладачів кафедри на 2014-2015 н.р.


25.09

Лавренчук А.О.


Засідання кафедри методики змісту освіти:

1. Навчальне навантаження викладачів кафедри.

2. Про завдання та організацію роботи кафедри в 2014-2015 н.р.


23.09

Лавренчук В.П.
21.

Засідання кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти:

1.Про стратегічні завдання роботи кафедри у новому навчальному році.

2.Індивідуальне планування роботи викладачів кафедри.


18.09

Савчук Л.О.
22.

Засідання кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти:

1. Інноваційна діяльність у філософських концепціях: теоретичний і практичний аспекти.

2. Планування роботи кафедри на 2015 рік.


23.10

Лавренчук А.О.
23.

Засідання кафедри методики змісту освіти:

1. Організаційна та методична робота кураторів.

2. Використання сучасних методик і технологій у процесі підвищення кваліфікації вчителів.


21.10

Лавренчук В.П.
24.

Засідання кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти:

1.Стан науково-методичного забезпечення та ефективності інформації про нові методики, технології під час педагогічної практики слухачів курсів.

2.Аналіз анкетування слухачів курсів із метою удосконалення змісту навчального процесу.


16.10

Савчук Л.О.
25.

Засідання кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти:

1. Функції інноваційного менеджменту в закладах освіти.

2. ППО України в контексті освітнього розвитку.


20.11

Лавренчук А.О.
26.

Засідання кафедри методики змісту освіти:

1. Культура професійного спілкування науково-педагогічних працівників.

2. Дотримання інструкції щодо ведення ділової документації членами кафедри.


18.11

Лавренчук В.П.
27.

Засідання кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти:

1. Змістове наповнення та ефективність курсів підвищення кваліфікації працівників ДНЗ, вчителів початкових класів, психологів та соціальних педагогів.

2. Про стан викладання спецкурсів та шляхи підвищення їх ефективності.


20.11

Савчук Л.О.
28.

Засідання кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти:

1. Звіт про діяльність кафедри за 2014 рік.

2. Оцінка якості навчальних занять зі слухачами курсів.

3. Індивідуальні звіти викладачів про наукову роботу за 2014 рік.25.12

Лавренчук А.О.
29.

Засідання кафедри методики змісту освіти:

1. Основні напрями роботи кафедри в 2015 році.

2. Про виконання рішень засідань кафедри за 2014 рік.

3. Індивідуальні звіти викладачів про наукову роботу за 2014 рік.23.12

Лавренчук В.П.
30.

Засідання кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти:

1.Про підсумки роботи кафедри у 2014 році та обговорення плану роботи на наступний рік.

2.Про стан викладання модуля «Сучасна методика викладання предмета» на курсах вихователів ЗНЗ, педагогів-організаторів та педагогів ПТНЗ.

3. Індивідуальні звіти викладачів про наукову роботу за 2014 рік.18.12

Савчук Л.О.
6. Засідання рад кабінетів1. Про відкриття форуму класних керівників 5 – 7 класів за проектом «Освіта для сталого розвитку в дії».

2. Про розгляд атестаційних матеріалів педагогів, які претендують на присвоєння звання «керівник гуртка-методист», «педагог-організатор-методист», «учитель-методист».04.01

Гавриш Н.П.


1. Про організацію роботи з надання методичної допомоги районним, міським методичним кабінетам, центрам.

2. Про продовження роботи над реалізацією науково-методичної проблемної теми кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти на ІІІ етапі.10.01

Опольський І.В.


1. Про участь у конкурсі-ярмарку педагогічної творчості.

2. Про продовження роботи над реалізацією науково-методичної проблемної теми кабінету на ІІІ етапі.14.01

Демченко В. В.


1. Про основні напрями роботи ОЦППСР над науково-методичною проблемною темою у 2014 році та підсумки проведення І етапу дослідження «Вивчення психологічних характеристик сучасного педагога».

2. Про організацію та схвалення плану роботи обласної Школи методиста з психологічної служби (4-й рік навчання).

3. Про організацію та схвалення плану роботи обласної Школи професійного зростання соціального педагога на 2014 рік (3-й рік навчання).


15.01

Мельник Ю.В.


 1. Про проведення конкурсу «Учитель року – 2014».

2. Про розгляд атестаційних матеріалів учителів, які претендують на встановлення педагогічного звання «вихователь-методист», «учитель-методист».

15.01

Салтишева В.М.


1. Про організацію роботи над реалізацією науково-методичної проблемної теми кабінету на ІІІ етапі.

2. Про розгляд атестаційних матеріалів, які претендують на встановлення педагогічного звання «учитель-методист».23.01

Фурман В.К.


1. Про організацію роботи над реалізацією науково-методичної проблемної теми кабінету на ІІІ етапі.

2.Про розгляд атестаційних матеріалів учителів, які претендують на присвоєння педагогічного звання «учитель-методист».24.01

Трофімчук А.Б.


1. Про організацію та проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014».

2. Про організацію та проведення ХІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.

3. Про продовження роботи Всеукраїнської школи новаторства керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти у 2014 р.

4. Про організаційно-методичну підтримку міжрегіонального проекту «РіД (Рівненщина і Донеччина): будуємо разом «Школу радості», підпорядкованого вивченню і використанню педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського для розбудови сучасної української школи та присвяченого 100-літньому ювілею видатного педагога.30.01

Люшин М.О.


1. Про організацію роботи кабінету інформаційно-методичного забезпечення щодо реалізації науково-методичної проблемної теми.

2. Про інформаційний супровід роботи сайту інституту в 2014 р.30.01

Волосюк А. А.


1. Про координацію роботи районних, міських методичних кабінетів, центрів із питань інноваційної та науково-дослідної діяльності.

2. Про підготовку до П’ятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2014».

3. Про поповнення банку освітніх інновацій (проекти).


30.01

Тригубець Г.Є.


1. Про організацію та проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики та ІТ, участь в Internet-олімпіадах і Всеукраїнських турнірах та олімпіадах з інформатики у 2013-2014 н. р., а також у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер».

2. Про роботу базових ЗНЗ області з інформатики та внесення пропозицій щодо подальшої їх діяльності.

3. Про реалізацію науково-методичної проблемної теми кабінету.


04.02

Басараба Н.А.


1. Про першочергові завдання щодо організації пробного тестування у березні 2014 року.

2. Про хід реєстрації учасників ЗНО-2014.

3. Про хід апробації підручників для учнів 1, 2, 5-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у Рівненській області.


06.02
Опольський І.В.


1. Про результати реєстрації учасників Рівненської області на ЗНО - 2014.

2. Про підготовку Всеукраїнського науково-практичного семінару з питань моніторингу.

3. Про підготовку до моніторингового дослідження якості підручників для учнів 1, 2, 5-х класів ЗНЗ.


06.03
Опольський І.В.


 1. 1. Про організацію роботи кабінету на третьому етапі реалізації науково-методичної проблемної теми.

 2. Про результати впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку

«Впевнений старт».

3. Про реалізацію курсу «Сходинки до інформатики».06.03
Салтишева В.М.


1. Про стратегічні цілі та пріоритети розвитку видавничого комплексу РОІППО.

2. Про сучасний стан видавничої діяльності РОІППО.

3. Про підготовку до друку науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка» № 2 за 2014 р.


26.03
Полицяк Н.І.


1. Про підсумки конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.

2. Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар».

3. Про внесення до анотованого каталогу інституту матеріалів педагогічного досвіду переможців обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості у номінаціях «Позашкільна освіта» та «Виховна робота», обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар».


28.03

Гавриш Н.П.


1. Про участь школярів у ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних предметів, Всеукраїнських турнірах юних істориків та правознавців, конкурсах.

2. Про підсумки Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014».

3. Про підсумки проведення ХІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.

4. Про підготовку рекомендацій щодо вивчення суспільно-гуманітарних предметів у 2014-2015 н.р.10.04

Фурман В.К.


1. Про забезпечення сучасного науково-методичного супроводу управлінської діяльності в контексті реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

2. Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014».

3. Про підсумки проведення ХІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.

4. Про підготовку рекомендацій до організації та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в загальноосвітніх навчальних закладах.24.04

Люшин М.О.


 1. Про підготовку вчителя до здійснення профільного навчання в старшій школі.

 2. Про модернізацію системи роботи педагогів з обдарованими дітьми.

 3. Про підсумки Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» та Всеукраїнських учнівських олімпіад.

28.04

Трофімчук А.Б.


1. Про експертизу методичних посібників та нових підручників з інформатики для 5 – 9-х та 10-11-х класів та пропедевтичного курсу «Сходинки до інформатики».

2. Про результативність участі учнів Рівненської області у IV етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики та інформаційних технологій. Вироблення рекомендацій щодо подальшої роботи відділів освіти з питань проведення І та ІІ етапів учнівських олімпіад.

3. Про підготовку методичних рекомендацій щодо вивчення інформатики у ЗНЗ, використання ІКТ у навчально-методичній роботі з педагогічними кадрами, формування інформаційно-освітнього середовища регіону.


29.04

Басараба Н.А.


1. Про розширення дослідно-експериментальної роботи на базі навчальних закладів Рівненської області.

2. Про підготовку до Дня науки.

3. Про підготовку методичних рекомендацій щодо інноваційного розвитку навчальних закладів у 2014-2015 н.р.


29.04

Тригубець Г.Є.


 1. Про підсумки роботи психологічних служб області за 2013-2014 н.р.

 2. Про аналітичну та статистичну звітність районних та міських психологічних служб. Про підготовку звітної інформації в Український науково-методичний центр ППСР.

 3. Про взаємодію працівників психологічних служб системи освіти та працівників інших органів і служб у справах дітей.
13.05

Мельник Ю.В.


1.Про участь школярів у Всеукраїнських турнірах, конкурсах, ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських олімпіад.

2. Про стан реалізації обласної програми роботи з обдарованою молоддю на 2011 – 2014 рр.

3. Про хід вивчення та узагальнення досвіду Млинівської гуманітарної гімназії з теми «Використання методу педагогічного проекту як інструменту для підвищення професійної компетентності педагога з проблем організації пошуку, виявлення, навчання, виховання та реалізації здібностей та обдарувань дітей».


14.05

Демченко В. В.


1. Про нормативно-правове регулювання видавничої діяльності в РОІППО.

2. Про підготовку до друку науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка» № 3 за 2014 р.

3. Про видання збірника методичних рекомендацій із базових дисциплін на 2014-2015 н.р.


25.06

Полицяк Н.І.


1. Про підготовку до проведення обласних етапів Всеукраїнських олімпіад, турнірів.

2. Про публікації та видавничу діяльність кабінету.

3. Про підготовку вчителя до здійснення профільного навчання в старшій школі.


11.09

Фурман В.К.


1.Про підсумки проведення ЗНО-2014.

2.Про результати апробації підручників у 2013-2014 навчальному році.

3. Про результати проведення моніторингових досліджень у Рівненській області.

4. Про результати роботи з питань експертної діяльності.12.09

Опольський І.В.


1. Про узагальнення досвіду роботи вчителя географії Сарненської гімназії Тітечко С.Є. з теми «Робота з обдарованими учнями».

2. Про узагальнення досвіду роботи Березнівського навчально-виховного комплексу «Економіко-гуманітарний ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» із теми «Організація роботи з обдарованими учнями».

3. Про розгляд науково-методичного посібника «Програми розвитку і підтримки обдарованих дітей та молоді».


12.09

Демченко В. В.


 1. Про основні напрями діяльності психологічних служб області на 2014-2015 н. р.

 2. Про ІІІ етап реалізації проблемної теми кабінету-центру ППСР.

 3. Про психологічний супровід інклюзивного навчання.

15.09

Мельник Ю.В.


1. Про сучасні підходи до організації роботи базових закладів області з інформатики.

2. Про стан профільного навчання з інформатики та курсу «Сходинки до інформатики» в ЗНЗ області, вироблення пропозицій щодо його поліпшення.

3. Про визначення напрямів та підбір орієнтовних завдань із програмування для проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій.

4. Про хід реалізації Всеукраїнських програм та проектів у Рівненській області.22.09

Басараба Н.А.


1. Про науково-методичну підготовку районних, міських методичних кабінетів, центрів до впровадження в освітню практику апробованої моделі оцінювання ефективності управління загальною середньою освітою регіону.

2. Про організаційно-методичний супровід реалізації проекту «Освіта для сталого розвитку в дії» в системі загальної середньої освіти регіону.

3. Про співпрацю кабінету з видавничою групою «Основа» як ресурс підвищення рівня інноваційної культури педагога.


25.09

Люшин М.О.


1. Про організаційно-методичні основи функціонування редакційно-видавничого комплексу.

2. Про підготовку до друку науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка» № 4 за 2014 р.

3. Про співпрацю кабінетів із Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського щодо формування електронної версії науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка» та розміщення її на сайті бібліотеки.


25.09

Полицяк Н.І.


1. Про заходи щодо реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

2. Про діяльність авторських творчих майстерень учителів.

3. Про систему роботи щодо упровадження та поширення педагогічного досвіду в практику роботи.


29.09

Трофімчук А.Б.
33.

1. Про підготовку до Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті».

2. Про підготовку до друку інформаційного збірника за результатами участі Рівненського ОІППО у національних та міжнародних виставках.29.09

Тригубець Г.Є.
34.

1. Про організацію роботи кабінету інформаційно-методичного забезпечення над науково-методичною проблемною темою.

2. Про створення електронної бібліотеки для навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти.

3. Про функціонування медіатеки кабінету інформаційно-методичного забезпечення, систематичне її поповнення.


30.09

Волосюк А. А.
35.

1. Про затвердження досвіду роботи Кравець М.О., керівника шкільного музею «Пам'ять» Млинівської гуманітарної гімназії з теми «Використання потенціалу музейних зібрань у процесі формування національної свідомості й громадянських якостей учнівської молоді».

2. Про план підготовки та проведення регіональної науково-практичної конференції «Фізична культура дітей та молоді на сучасному етапі: досвід і перспективи».


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка