Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університетуСторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4

9. Робочий час викладача
Робочий час педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень .

Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.

Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві, виражений в облікових (академічних) годинах, визначає навчальне навантаження викладача.

Види навчальних занять, що входять в обов'язковий обсяг навчального навантаження викладача відповідно до його посади, встановлюються заступником директора з навчальної роботи з урахуванням наукового ступеня, вченого звання, досвіду роботи викладача.

Мінімальний та максимальний обов'язковий обсяг навчального навантаження викладача в межах його робочого часу встановлює університет з урахуванням виконання ним інших обов'язків (методичних, навчальних, організаційних) і в порядку, передбаченому Положенням про Технолого-економічний коледж Миколаївського НАУ, Статутом університету та Колективним договором.

Норми часу методичної, навчальної, організаційної роботи визначаються коледжем.

Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 720 годин на навчальний рік.

Рекомендований перелік видів навчальної, методичної, та організаційної роботи для педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Види навчальної роботи педагогічних працівників відповідно до їх посад встановлюються коледжем за погодженням з виборними органами первинних організацій профспілки (профспілковим представником).

Залучення педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених законодавством.Перелік основних видів методичної роботи працівників вищих навчальних закладів

 1. Підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, практик і самостійної роботи студентів.

 2. Підготовка, рецензування підручників, навчальних посібників, словників, довідників (для педагогічних працівників).

 3. Розроблення навчальних планів; навчальних програм; робочих навчальних планів, робочих навчальних програм.

 4. Підготовка НМК.

 5. Розроблення і підготовка нових лабораторних робіт.

 6. Підготовка комп'ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін

 7. Складання екзаменаційних білетів; завдань для проведення модульного та підсумкового контролю; завдань для проведення тестового контролю

 8. Розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо).

 9. Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання

 10. Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу

 11. Підготовка концертних програм та персональних художніх виставок

 12. Виконання поза аудиторного навчального навантаження

Перелік основних видів організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

 1. Робота впедагогічних, навчально-методичних радах, засіданнях циклових комісій коледжу.

 2. Робота з видання методичних матеріалів.

 3. Участь у виховній роботі студентського колективу, виконання обов'язків куратора (наставника) академічної групи.

 4. Керівництво студентським пошуковим товариством.

 5. Участь у профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці молоді.

 6. Участь у підготовці та проведенні студентських і учнівських олімпіад.

 7. Участь в організації та проведенні позанавчальних культурно -
  спортивних заходів.

Додаток 1

Приклад атестаційної відомості

Технолого-економічний коледж Миколаївського НАУ

Атестаційна відомість успішності і відвідування студентів групи _________

від "_____"__________________20___ року

Прізвище та ініціали

студентівАтестаційна оцінка з предметів

Атестовано предметів

Середній бал

Пропущено занять (год.)

у т.ч. без поважних причин (год.)

на "5"

на "4"

на "3"

на "2"

не атестованоДодаток 2

Приклад залікової відомості
Форма № 21-б
Технолого-економічний коледж

Миколаївського національного аграрного університету

Денна форма навчання
Залікова відомість №
Семестр ____ ____________навчального року

Група ______

Дисципліна «_______________»

Прізвище, ім’я та по батькові викладача _____________


Дата видачі відомості «______» ____________________ 20__р.

Дата закриття відомості «______» ____________________ 20__р.
з/п

Прізвище та ініціали студента

залікової книжки

Загальна оцінка

Відмітка про складання заліку

Підпис викладача
Кількість студентів на заліку ___________

Отримали загальну оцінку _____________

«відмінно»______________

«задовільно»____________«добре»_________________

«незадовільно» __________Кількість студентів, що не з’явились на залік __________________________

Кількість студентів не допущених до заліку ___________________________Заступник директора з НР


Додаток 3

Приклад екзаменаційної відомості
Форма №21-а

Технолого-економічний коледж

Миколаївського національного аграрного університету

Денна форма навчання


Екзаменаційна відомість №

Семестр __ __________ навчального року

Група ___

Дисципліна «_______________________»

Прізвище, ім’я та по батькові викладача _________________
Дата видачі відомості «______» ____________________ 2015р.

Дата закриття відомості «______» ____________________ 2015р.
№ з/п

П.І.П. студента

№ залікової книжки

Загальна оцінка про складання екзамену

Дата

Підпис викладача

числом

прописомКількість студентів на екзамені ___________

Отримали загальну оцінку _____________

«відмінно»______________

«задовільно»____________«добре»_________________

«незадовільно» __________Кількість студентів, що не з’явились на екзамен __________________________

Кількість студентів не допущених до екзамену ___________________________


Заступник директора з НРНадати до навчального відділу до 12.00 наступного дня після прийому іспиту
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка