Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет Навчально-науковий Гуманітарний інститутСкачати 492.55 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації09.09.2017
Розмір492.55 Kb.
1   2

Тема лекції: Поняття про несвідоме. Несвідоме у концепціях З.Фройда


План лекції


 1. Біографічний нарис З.Фройда

 2. Психоаналітична теорія З.Фройда.

 3. Рушійні сили в розвитку особистості за З.Фройдом.

 4. Трикомпонентна структура особистості, запропонована З.Фройдом.

 5. Характеристика ІД (Воно). Характеристика ЕГО (Я). Характеристика СУПЕР ЕГО (НАД-Я).

 6. Стадії психосексуального розвитку особистості за З.Фройдом.

 7. Відповідність стадіям розвитку тих чи інших механізмів психічного захисту.

Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С.29-58.

 2. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии / Б. В. Зейгарник. - М.: Изд-во МГУ, 1982. – С.6-12.

 3. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 62-64.

 4. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С.109-127.

 5. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С.14-17.

 6. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: 2002. – С.105-160.

Зміст лекції

Психоаналітична теорія З.Фройда. Рушійні сили в розвитку особистості за З.Фройдом. Трикомпонентна структура особистості, запропонована З.Фройдом. Характеристика ІД (Воно). Характеристика ЕГО (Я). Характеристика СУПЕР ЕГО (НАД-Я). Стадії психосексуального розвитку особистості за З.Фройдом. Відповідність стадіям розвитку тих чи інших механізмів психічного захисту.Лекція 5.

Тема лекції: Аналітична психологія К.Г.ЮнгаПлан лекції

 1. Біографічний нарис.

 2. Структура особистості за К.Юнгом.

 3. Функції (життєві настановленості особистості.

 4. Поняття «архетип» за К.Юнгом.

Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С.29-57.

 2. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии / Б. В. Зейгарник. - М.: Изд-во МГУ, 1982. – С. 12-13.

 3. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 64-65.

 4. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С. 166-173.

 5. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С. 17-18.

 6. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб. : 2002. – С. 161-213.


Зміст лекції

Три рівні психіки за К.Г.Юнгом: свідомість, особисте несвідоме, колективне несвідоме. Поняття «Я» за К.Г.Юнгом. Юнгіанський підхід до класифікації особистісних типів. Екстраверсія та інтроверсія як два типи спрямованості, що лежать в основі типології К.Г.Юнга. Архетипи. Процес індивідуалізації особистості. Прикладні аспекти теорії К.Г.Юнга та їх розвиток з метою діагностики належності особистості до певного психотипу.


Лекція 6.

Тема лекції: Індивідуальна психологія А.АдлераПлан лекції


 1. Біографічний нарис А.Адлера.

 2. Основні тези індивідуальної психології

 3. Індивідуальна психологія: основні концепції та принципи

 4. Ідеї Адлера щодо визначення типу характеру дитини залежно від порядку її народження в сім'ї

Література:

 1. Психология личности в трудах отечественных психолого / Сост. И общая редакция Л.В. Куликова. – СПб.: Питер, 2002. – 480 с.

 2. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И. Самигын. – Изд. 3-е. – Ростовн/Д: Феникс, 2014. – С.138-145.

 3. Столяренко О.Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. б. Стляренко. – Камянець-Подільський : ПП «Медобори – 2006», 2011. – С. 18-20.

 4. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: 2002. – С. 161-196.


Зміст лекції

Структура особистості за А.Адлером. Прагнення створити теорію особистості, метою якої виступало надання допомоги людям в розумінні себе та інших. Принципи теорії А.Адлера: індивідуум як цілісність, яка самоузгоджується; людське життя як динамічне прагнення до вивищення; індивідуум як творча сутність, яка самовизначається; соціальна належність індивідуума. Поняття «стиль життя». Прагнення особистості до вивищення (рос. - превосходства) як основна детермінанта в розвитку особистості. Типи настановлення (рос. - установок) за А.Адлером, що відповідають певному стилю життя: управляючий стиль, отримуючий стиль, уникаючий стиль, соціально-корисний стиль.


Лекція 7.

Тема лекції: Неофройдизм у концепції Карен Горні та Г.Саллівена
 1. Біографічний нарис К.Горні

 2. Розвиток особистості за К.Горні

 3. Сутність поняття «базальна тривога»

 1. Невротичні потреби, що компенсують базальну тривогу

 2. Орієнтації на людей, від людей і проти людей (типи невротичної особистості)

 3. Психологія жінки за К.Горні

 4. Біографіічний нарис Г.Саллівена

 5. Основні механізми розвитку особистості

 6. Розуміння особистості як Я-системи.

 7. Витоки агресії

 8. Своєрідність розуміння Г.Саллівеном значення функції мовлення для розвитку особистості

 9. Переосмислення положень психоаналітичного підходу в теорії особистості Г.Саллівена


Література

 1. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии / Б. В. Зейгарник. - М.: Изд-во МГУ, 1982. – С.18-21.

 2. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С. 131-133.

 3. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С. 20-21.

 4. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб. : 2002. – С. 254-269.

 5. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С.69-84.

 6. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии / Б. В. Зейгарник. - М.: Изд-во МГУ, 1982. – С.21-26.


Зміст лекції

Почуття занепокоєння як основа сутності людини за К.Горні. Базальна тривога людини як спонукання до безпеки. Дві тенденції, які управляють людиною: прагнення до безпеки та прагнення до задоволення своїх бажань. Причини появи невротичного конфлікту. Стратегії (способи) поведінки за К.Горні: «невротичне прагнення до любові» як засобу забезпечення безпеки у житті; «невротичне прагнення до влади» що пояснюється не об’єктивними причинами, а страхом і ворожнечею до людей; прагнення до ізоляції від інших людей; визнання своєї безпорадності («невротична покірність»). Типи невротичної особистості за К.Горні. Шляхи подолання невротизації. Спільне та відмінне у теоріях З.Фройда та К.Горні.Основні механізми розвитку особистості за Г.Саллівеном: потреба в ніжності, ласці, пестощах; потреба уникнути тривоги. Розуміння особистості як «Я-системи» за Г.Саллівеном. Розуміння психологічного захисту в Г.Саллівена. Специфіка розуміння функції мовлення. Суперечності в теорії Г.Саллівена. Спільне та відмінне в теоріях З.Фройда та Г.Саллівена.


Лекція 8.

Тема лекції: Біологічний (фізіологічний) підхід до вивчення особистостіПлан лекції

 1. Конституційна типологія Ернста Кречмера

 2. Конституційна типологія Вільяма Герберта Шелдона

 3. Підхід до типологізації особистості Едуарда Шпрангера

Література

 1. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 69-72.

 2. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С. 253-261, 429-433.


Зміст лекції

Залежність психічних особливостей від типу будови тіла - основна ідея конституційної типології Е.Кречмера та В.Шелдона. Типологія Е.Кречмера. Розуміння поняття «тип» за Е.Кречмером. Лептосоматик, пікнік, атлетик та диспластик, їх характеристики. Концепція темпераменту за В.Шелдоном. Ендоморфний, ектоморфний та мезоморфний типи. Недооцінка ролі середовища та соціальних умов у формуванні психічних властивостей людини в біологічних підходах до розуміння особистості.Лекція 9

Тема лекції: Теорії особистісних рисПлан лекції

 1. Порівняння типологічного підходу та теорії особистісних рис у дослідженні особистості

 2. Ідеї диспозиційного напряму у вивченні особистості (Гордон Олпорт, Реймонд Кеттелл, Ганс Айзенк та ін.)

 3. Біографічний нарис Г.Олпорта

 4. Розуміння особистості Г.Олпортом

Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С.60-62, 67-69.

 2. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии / Б. В. Зейгарник. - М.: Изд-во МГУ, 1982. – С. 42-52.

 3. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С.74-77.

 4. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С. 253-261.

 5. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С.26-27.

 6. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб. : 2002. – С. 270-330.


Зміст лекції

Диспозиціональний напрям у вивченні особистості. Г.Олпорт – автор теорії, в основі якої лежать ідеї теорії рис та унікальності кожної людини. Риси (трайти) яе механізм розвитку особистості за Г.Олпортом. Поняття пропріуму. Ідентичність особистості. Поняття функціональної автономії. Співвідношення понять «особистість» та «характер», «темперамент» за Г.Олпортом. Ідеї Г.Олпорта у поглядах С.Р.Мадді. Поняття «активація», «високоактивована особистість», «низькоактивована особистість» за С.Р.Мадді. Теоретики факторного аналізу Р.Кеттелл та Г.Айзенк та розбіжності у їх поглядах на кількість факторів, що утворюють модель особистості. Переваги та недоліки дослідження особистості в руслі теорії рис.

Лекція 10 Теорія поля К.Левіна

План лекції
1.Біографічний нарис Курта Левіна

2. Основні характеристики теорії психологічного поля

3. Левін про конфлікти і мотивацію

4. Самосвідомість. Рівень домагань

5. Експериментальне вивчення лідерського стилю за К.Левіном

6. Експериментальне вивчення фрустрації за К.Левіном


Література

 1. Саугстад П. История психологии. От истоков до наших дней / П. Саугстад. – Самара : Издательский Дом «Бахрах-М», 2008. - С. 139-145, 433-436.

 2. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 77-78.

 3. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 575 с.

 4. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - 220 с.

 5. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: 2002. – 608 с.


Зміст лекції

Інтрапсихологічний підхід до розуміння рушійних сил в розвитку особистості. Основні характеристики «теорії психологічного поля» К.Левіна. Тлумачення життєвого простору людини. Зовнішні та внутрішні фактори. Вольова поведінка людини, яка дозволяє їй «стати над полем». Поняття часової перспективи. Рівень домагань та афект неадекватності як внесок К.Левіна в розвиток психології особистості.

Лекція 11. Теорія ролей Д.Міда

План лекції


 1. Біографічний нарис Джорджа Герберта Міда

 2. Виникнення теорії ролей як полеміка з поглядами бігевіористів

 3. Стосунки індивіда та суспільства в інтерпретації Д.Міда

 4. Значення ідей Д.Міда

Література

 1. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии / Б. В. Зейгарник. - М. : Изд-во МГУ, 1982. – С. 57-63.

 2. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 78-79.

Зміст лекції
Виникнення теорії ролей як полеміка з поглядами бігевіористів. Розуміння людини як моделі тих міжособистісних стосунків, які найчастіше повторюються в житті. Поняття про роль особистості. Значення досвіду соціальної взаємодії в розвитку системи ролей особистості. Розуміння рольової сутності людини у Д.Міда та його послідовника М.Куна. Значення поняття «очікування» в теорії ролей.

Лекція 12. Теорія відчуження Е.Фромма.План лекції


 1. Біографічний нарис Еріха Фромма.

 2. Гуманістична теорія: основні концепції і принципи

 3. Механізми втечі

 4. Позитивна свобода

 5. Екзистенційні потреби людини

 6. Соціальні типи характеру

Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості : навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 44-45.

 2. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии / Б. В. Зейгарник. - М.: Изд-во МГУ, 1982. – С. 26-30.

 3. Максименко С.Д. Психологія особистості / С.Д. Максименко, К.С.Максименко, М.В.Папуча – К. : Видавництво ТОВ «КММ», 2007. – 296 с.

 4. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 81-82.

 5. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С. 203-210.

 6. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С. 21-23.

 7. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб. : 2002. – С. 246-269.

Доповнення ідей неофройдизма соціальними, політичними, релігійними та економічними детермінантами в теорії Е.Фромма. Розуміння особистості як сукупності успадкованих і набутих психічних властивостей, які є характерними для окремо взятого індивіда, які роблять його неповторним та унікальним. Поняття свободи та відчуження в творах Е.Фромма. Способи подолання відчуження. Типи орієнтацій особистості за Е.Фроммом: рецептивна орієнтація, експлуатуюча орієнтація, накопичуючи орієнтація, ринкова орієнтація, продуктивна орієнтація та їх характеристики.


Лекція 13. Епігенетична теорія Е.Еріксона

План лекції


 1. Біографічний нарис Еріха Еріка Еріксона

 2. Его-психологія як результат розвитку психоаналізу

 3. Епігенетичний принцип

 4. Характеристика психосоціальних стадій розвитку

 5. Експериментальні дослідження, здійснені на основі ідей Е.Еріксона

Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості : навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 45-48.

 2. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С. 127-131.

 3. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб. : 2002. – С. 215-246.

Теорія епігенезу. Поняття «ідентичності» особистості та його параметри: центрованість людини на самій собі, ототожнення із соціальною групою, оточенням, визначення цінності людини, її соціальної ролі. Поняття кризи розвитку та періодизація розвитку особистості, яка складається із семи стадій. Функція «Его» в формуванні ідентичності.


Лекція 14. А.Маслоу та його теорія самоактуалізації особистості.

План лекції

 1. Біографічний нарис Абрагама Маслоу

 2. Теорія самоактуалізації особистості А. Маслоу.

 3. Дефіцитарна мотивація і мотивація зростання. Метапатології.

 4. Дефіцитарний спосіб життя і метаспосіб життя: шлях до вдосконалення.

Література:

 1. Психология личности в трудах отечественных психологов/ Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. — СПб. : Питер, 2002.-480 с.

 2. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб. : Питер 2008. — С.79-80.

 3. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій те практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С. 39-42.

 4. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл,Д. Зиглер -СПб. : Питер, 2002.- С.479-527.

Зміст лекції

Ієрархія потреб А.Маслоу: фізіологічні потреби, потреба у безпеці, потреба у захисті, потреба в істині, добрі й справедливості. Потреба в самоактуалізації як результат реалізації прагнення до самовдосконалення. Самоактуалізація як процес постійного розвитку і реалізації своїх можливостей. Вплив здібностей на розвиток особистості.


Лекція 15. Теорія особистісного зростання К.Роджерса

План лекції

 1. Біографічний нарис Карла Ренсома Роджерса

 2. Спільне та відмінне у поглядах на особистість у теоріях З.Фройда,
  А.Маслоу, К.Роджерса.

 3. Феноменологічна позиція К.Роджерса

 4. Три складових елементи в людині, які виокремлював К.Роджерс: організм з його основними процесами; феноменологічне поле (сукупність усіх переживань людини); самість (self) - та частина феноменологічного поля, яка усвідомлюється як Я (поняття, близьке до пропріуму в Г.Олпорта).

 5. Теорія самооцінки як головний конструкт у гуманістичній теорії
  особистості К.Роджерса.

 6. Уявлення Роджерса про повноцінно функціонуючу людину.

 7. Клієнт-центрована психотерапія К.Роджерса.

Література:

 1. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. - СПб. : Питер, 2002. - 480 с.

 2. Слотина Т В. Психология личности : учебное пособие / Т. В.Слотина. - Спб : Питер, 2008. - С.79-82. ‘

 3. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-є. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 575 с

 4. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори — 2006», 2011. - С. 42-43.

 5. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл,Д. Зиглер -СПб. : Питер, 2002. - С.528-573.

Зміст лекції

Мета клієнтоцентрованої терапії. Три складових елементи в людині, які виокремлював К.Роджерс: організм з його основними процесами; феноменологічне поле (сукупність усіх переживань людини); самість (self) – та частина феноменологічного поля, яка усвідомлюється як Я (поняття, близьке до пропріуму в Г.Олпорта). Теорія самооцінки як головний конструкт у гуманістичній теорії особистості К.Роджерса. Роль конфліктів у формуванні самооцінок. Гнучкість в оцінці самого себе – умова психічної цілісності індивіда. Внутрішня психологічна структура особистості – предмет емпіричного дослідження К.Роджерса.

Лекція 16. Теорія особистості в екзистенціальній психології

План лекції


 1. Передумови появи екзистенціального напряму в психології особистості

 2. Екзистенціальний погляд на людину

 3. Поняття екзистенціальної філософії

 4. Сутність екзистенціальних ідей

 5. Єдність об’єкта і суб’єкта дослідження як принципове положення екзистенціалізму

 6. Доленосне значення перебування В.Франкла у концтаборі для його теорії особистості

 7. Джеймс Бюдженталь як представник екзистенціальної терапії

 8. Ролло Мей як теоретичний та ідейний лідер екзистенціальної терапії

Література

 1. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 86-91.

 2. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С. 87-105.

 3. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С. 43-46.

Зміст лекції

Поняття екзистенції. Витоки екзистенціальної психології. Екзистенціальна психологія як наука про те, як людська доля залежить від ставлення людини до життя і смерті, до сенсу свого життя. Воля та автентичність як ключові поняття екзистенціальної психології. В.Франкл як представник логотерапії та екзистенціального аналізу. Досвід існування в екстремальних умовах (ув’язнення у концтаборі) та його вплив на екзистенціальну психологію В.Франкла. Поняття екзистенціального вакууму як переживання людиною відсутності сенсу життя. Екзистенціальний підхід в терапії Дж.Бюдженталя. Внесок Р.Мейя в розвиток ідей екзистенціальної психології.

Лекція 17. Вітчизняні психологи про структуру особистості

План лекції


 1. Типологія особистостей О. Ф. Лазурського

 2. Особистість у культурно-історичній теорії Л. С. Виготського.

 3. Особистість у теорії С. Л. Рубинштейна

 4. Теорія діяльності О. М. Леонтьева та поняття особистості

 5. Погляди Б. Г. Ананьєва на особистість

 6. Концепція особистості Г. С. Костюка

Література:

 1. Психология личности в трудах отечественных психологов/ Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. -СПб. : Питер, 2002. -480 с. »

 2. Слотина Т. В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. – Спб. : Питер 2008. - С.91-145.

 3. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - С.42-50.

 4. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С. 55-64.

Зміст лекції

Ленінградська школа. Концепція «людинознавства» Б.Г.Ананьєва. Психологія ставлень В.М.Мясищева. В.С.Мерлін.

Московська школа. Культурно-історична теорія В.С.Виготського. Особистість у теорії діяльності О.М.Леонтьєва. Особистість у теорії С.Л.Рубінштейна. Особистість у теорії Б.С.Братуся

Київська школа. Концепція особистості Г.С.Костюка. Українська персонологія на сучасному етапі.Модуль 2.

Лекція 1. Зовнішній світ особистості. Характер


План лекції


 1. Вплив темпераменту на характер особистості.

 2. Характер як система ставлень

 3. Характер як сукупність рис

 4. Поняття «акцентуація темпераменту, акцентуація характеру, акцентуйована особистість».

 5. Прогностична цінність теорії акцентуйованих рис особистості К.Леонгарда та тесту Шмішека.Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 129-146, 294-302.

 2. Максименко С.Д. Психологія особистості / С.Д. Максименко, К.С.Максименко, М.В.Папуча – К. : Видавництво ТОВ «КММ», 2007. – С. 221-233.

 3. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 149-155.

 4. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 433-444.

 5. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С. 80-85.


Зміст лекції

Зовнішній світ особистості. Характер.

Характер як психічна властивість особистості. Темперамент як біологічна основа характеру. Ставлення як прояв характеру. Характер як система рис розумових, емоційних, вольових. Поняття про акцентуйовану особистість та акцентуації темпераменту та характеру за К.Леонгардом. Демонстративний, педантичний тривожний, застрягливий, гіпертимний, дистимний, циклотимний, збудливий, емотивний, екзальтований типи акцентуацій. Прогностичний потенціал тесту Г. Шмішека.

Лекція 2. Зовнішній світ особистості. Здібності.План лекції

.1. Поняття про здібності в структурі особистості

2. Структура здібностей

3. Рівні прояву обдарованості

4. Інтелект в структурі здібностей.

Література


 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 289-293.

 2. Максименко С.Д. Психологія особистості / С.Д. Максименко, К.С.Максименко, М.В.Папуча – К. : Видавництво ТОВ «КММ», 2007. – С. 262-267.

 3. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. - СПб. : Питер, 2002. -480 с.

 4. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 155-158.

 5. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С. 412-419.

Зміст лекції

Тлумачення поняття «здібності» у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних вчених (Платон, Ф.Бекон, Ф.Гальтон, Ф.Галль, С.Л.Рубінштейн, Б.М.Теплов, К.К.Платонов, В.М.Мясищев та ін.). Здібність як властивість або сукупність властивостей особистості, які впливають на ефективність діяльності. Зв’язок задатків, схильностей та здібностей. Види здібностей – загальні та спеціальні. Здібності репродуктивні та творчі. Обдарованість як якісно своєрідне поєднання здібностей людини, що забезпечує успішність виконання певної діяльності та її види – загальна, спеціальна, творча. Талант та геніальність як прояви творчої обдарованості. Типи інтелектуально обдарованих людей за М.О.Холодною. Інтелект в структурі здібностей. Структура інтелекту. Види інтелекту.

Лекція 3. Зовнішній світ особистості. Ролі.

План лекції

1. Поняття про позицію та статус особистості в групі.

2. Поняття «роль особистості».

3. Експектації як система очікувань особистості й вимог стосовно ролей.

4. Види ролей особистості.

5. Характеристика соціальної ролі.

6. Підходи до визначення ролі.

7. Міжособистісна роль студента.

8. Професійна роль.

9. Теорія ролей (Его-станів) Е.Берна.Література

 1. Практико-зорієнтована психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів : монографія / О. М. Котикова. – К. : КНЕУ, 2010. – С. 127-134.

 2. Семиченко В. А. Психология личности / В. А. Семиченко. – К. : Видавець Ешке О.М., 2001. – С. 29-36.

 3. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 158-160.

 4. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С. 270-351.

Зміст лекції

Позиція, статус, роль людини в групі. Експектації як система очікувань або вимог стосовно соціальних ролей, які виступають як соціальні санкції, що впорядковують систему стосунків і взаємодію в групі. Співвідношення статусу особистості та ролі особистості. Роль як сукупність норм поведінки, а також власне поведінка особистості, яка реалізує ці норми в системі міжособистісних стосунків; соціальна функція особистості. Ролі міжособистісні та соціальні. Ролі приписані і досягнуті. Ролі специфічні і дифузні. Ролі конвенціальні та неформальні. Е.Берн та його теорія его-станів.


Лекція 4. Внутрішній світ особистості. Мотиваційна сфера особистості.

План лекції


 1. Мотив як рушійна сила розвитку особистості.

 2. Ієрархія мотивів за А.Маслоу.

 3. Класифікація мотивів за видами.

 4. Реалізація мотивів у інтересах, прагненнях, переконаннях, настановленнях.

 5. Характеристики особистості, зумовлені її мотивацією.


Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 307-338.

 2. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. -СПб. : Питер, 2002. - 480 с.

 3. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 160-167.

 4. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С. 504-519.

 5. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С. 89-95.


Зміст лекції

Поняття мотиву поведінки. Структура мотиву. Ієрархія мотивів за А.Маслоу. Види мотивів. Різні тлумачення мотивації. Мотивація зовнішньо організована та внутрішньо організована. Характеристики особистості, спричинені цими двома видами мотивації: навіюваність, конформність, негативізм, азартність. Агресія та агресивність особистості. Мотивація, джерелом якої виступає власне процес. Інструментальна мотивація. Мотивація, спричинена зовнішньою концепцією Я. Мотивація, спричинена внутрішньою концепцією Я. Мотивація інтерналізації мети.


Лекція 5. Потреби особистості.

План лекції


 1. Потреби як основа мотиваційної сфери.

 2. Властивості потреб.

 3. Потреба як нужда, залежність, відношення (ставлення), стан, динамічний стан.

 4. Біологічні, соціальні та ідеальні потреби за П.В.Симоновим.

 5. Класифікація потреб за Е.Фроммом.

 6. Ієрархія потреб за А.Маслоу.

 7. Концепція потреб Казімежа Обуховського


Література

 1. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. -СПб. : Питер, 2002. -480 с.

 2. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 167-172.

Зміст лекції

Потреби як основа мотиваційної сфери. Потреба як нужда, залежність, відношення (ставлення), стан, динамічний стан в тлумаченнях різних науковців-психологів. Біологічні, соціальні та ідеальні потреби за П.В.Симоновим. Співвідношення потреби і мотиву. Ієрархія потреб за А.Маслоу. Класифікація потреб за Е.Фроммом

Лекція 6. Відносини особистості.

План лекції


 1. Ставлення особистості як основа відносин.

 2. Форми ставлень.

 3. Ієрархічна модель диспозицій за В.О.Ядовим.

 4. Настановлення (установки), атитюди, диспозиції особистості.


Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 426-447.

 2. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. -СПб. : Питер, 2002. -480 с.

 3. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 172-178.

Зміст лекції

Стосунки людини як свідомий, вибірковий, заснований на досвіді психологічний зв'язок її з різними сторонами об’єктивної дійсності, що виражається в її діях, реакціях, переживаннях. Психологічне ставлення, стосунки, особисті стосунки, самоставлення як форми прояву ставлень. Поняття про установку (Д.М.Узнадзе) (настановлення). Атитюд як психологічне переживання індивідом цінності, значення, сенсу соціального об’єкта. Диспозиція як стійкий нахил до реалізації певних потреб суб’єкта в певних умовах. Ієрархічна модель диспозицій за В.О.Ядовим.

Лекція 7. Внутрішній світ особистості. Конструкти особистості. Цінності.


 1. Поняття «особистий конструкт».

 2. Види особистісних конструктів за Д.Келлі (всебічні, часткові, основні, периферичні, жорсткі, вільні).

 3. Конструкти як найважливіша характеристика внутрішнього світу особистості.

 4. Типи конструктів: упереджувальні (упредительные), констеляторні (констелляторные), припускаючі (преполагающие), смислові.

 5. Цінності особистості.

 6. Ознаки цінностей.

 7. Підходи до розуміння поняття «ціннісні орієнтації».

 8. П’ять основних функцій ціннісних орієнтацій.

Література:

1. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова - СПб. : Питер. 2002.-480 с.

2. Слотина Т.В. Психология лнчности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Сиб. : Пи гер, 2008. - С. 155-158.
Зміст лекції

Поняття особистого конструкту як ідеї чи думки, яку людина використовує для того, щоб усвідомити або інтерпретувати, пояснити або спрогнозувати події навколишнього світу на основі власного досвіду. Усебічні, часткові, основні, периферійні, жорсткі та вільні конструкти за Д.Келлі. Типи конструктів: випереджальний, констеляторний, передбачу вальний, смисловий. Цінності як джерело сенсів, що визначають рівень значущості для особистості явищ дійсності. Ознаки цінностей. Аксіологія як наука про цінності життя і культури. Поняття ціннісних орієнтацій особистості в тлумаченнях різних вчених. Функції ціннісних орієнтацій.

Лекція 8. Спрямованість особистості.

План лекції


 1. Поняття спрямованості особистості.

 2. Компоненти спрямованості особистості.

Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 302-338.

 2. Максименко С.Д. Психологія особистості / С.Д. Максименко, К.С.Максименко, М.В.Папуча – К. : Видавництво ТОВ «КММ», 2007. – С. 260-262.

 3. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. -СПб. : Питер, 2002. -480 с.

Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 184-186.

Зміст лекції

Спрямованість особистості як характеристика її основних інтересів, потреб, схильностей, прагнень. Спрямованість як сукупність стійких мотивів,які зорієнтовують діяльність особистості і є відносно незалежними від наявних ситуацій. Основні форми спрямованості: потяги, бажання, прагнення, намір, інтерес, схильність, ідеал, світогляд, переконання. Види спрямованості: особистісна (на себе), ділова (на справу, задачу, завдання), колективістська (на інших, на взаємодію). Типи особистісної спрямованості: гуманістична, егоїстична, депресивна, суїцидальна.


Лекція 9. Смислова сфера особистості. Сенс життя.

План лекції

1. Зв'язок категорій сенсу життя, духовності, свободи.

2. Рівні та форми сенсових утворень.

3. Типи сенсових утворень: загальні сенсові орієнтації, часткові сенсові орієнтації, актуальні сенсові орієнтації

4. Функції сенсових утворень

5. Сенс життяЛітература:

 1. Психология личности в трудах отечественніх психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. – СПб. : Питер, 2002. – 480 с.

 2. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. – СПб. : Питер, 2008. – С. 186-193.


Зміст лекції

Зв'язок категорій сенсу життя, духовності, свободи особистості. Три типи сенсових утворень: загальні сенсові орієнтації, часткові сенсові орієнтації, актуальні сенсові орієнтації. Сенс життя як найбільш глобальне і фундаментальне психологічне утворення в смисловій сфері особистості. Всеохопність тлумачення поняття «сенс життя».

Лекція 10. Екзистенціальний рівень особистості. Відповідальність.

План лекції

1. Теорія соціального научіння Джуліана Роттера.

2. Взаємозв’язок між потенціалом поведінки та цінностями підкріплення.

3. Поняття локусу контролю.

4. Характеристика особистостей з інтернальним та екстернальним локусом контролю.

5. Совість особистості.Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 76-77.

 2. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. - СПб. : Питер, 2002. -480 с.

 3. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 193-198.

 4. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д.Зиглер. – СПб. : Питер, 2002. – С. 410-430.

Зміст лекції

Зовнішня та внутрішня відповідальність особистості. Проблема формування відповідальності особистості. Поняття локусу контролю за Дж.Роттером. Зовнішня та внутрішня локалізація контролю. Взаємозв’язок відповідальності й совісті особистості.


Лекція 11. Екзистенціальний рівень особистості. Свобода особистості. Духовність особистості.

План лекції

 1. Свобода особистості як родова головна характеристика людини.

 2. Сила волі як основа свідомості і особистості.

 3. Свобода волі.

 4. Гра як прояв свободи особистості

 5. Творчість як форма свободи особистості

 6. Ризик як форма свободи особистості

 7. Пошук сенсу життя як найважливіша сутнісна характеристика людини, як прояв її свободи особистості.

Література:

 1. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова - СПб. : ІІитер, 2002. - 480 с.

 2. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб. : Питер, 2008. - С.83-91.

 3. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столярснко, С.И.Самыгнн. - Изд. 3-є. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - С. 64-105.

Зміст лекції

Свобода як специфічна форма активності. Духовність як процес пошуку загального й індивідуального сенсу існування.


Лекція 12. Я-концепція особистості.

План лекції

1. Поняття «Я-концепція».

2. Компоненти Я-концепції та її види.

3. Самооцінка в структурі Я-концепції.

4.Рекомендації щодо уникання деформацій у розвитку Я-концепції.

Література:


 1. Бернс Р. Я-концепция и воспитание / Р.Бернс. – М.: Прогресс, 1986. – 421 с.

 2. Грановская Р.М., Элементы практической психологи / Р.М.Грановская. – 2-е изд. – Спб. : Речь, 2007. – 560 с.

 3. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. – СПб.: Питер, 2002. – 480 с.

 4. Психологічний довідник учителя. В 4-х книгах / Упоряд.: В.Андрієвська / За заг.ред. С.Максименка. – К.: Плавник, 2005.

 5. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие /Т.В.Слотина. – Спб. : Питер, 2008. – 304 с. : ил. – (Серия «Учебное пособие»).

 6. Ребер А. Большой толковый психологический словар / А.Ребер. -В 2-х томах. – М.: Вече Аст, 2000.

 7. Хьелл Л.. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер .- СПб.: Питер, 2002. - 608 с.

 8. Яценко Т. С. Активное социально-психологическое обучение: теория, процесс, практика : учебное пособие. / Т. С.Яценко, Я. М.Кмит, Б. М.Алексеенко. – Хмельницкий : Видавництво НАПВУ, 2002. -792 с. 

Зміст лекції

«Я-концепція» як відносно стійка система знань, уявлень і переживань особистості, в яких відображається її відчуття власної унікальності та емоційно-оцінне ставлення до всього того, що вона включає в своє «Я». Когнітивний, афективний та поведінковий компоненти в Я-концепції як системі настановлень особистості. Функції Я-концепції. Ситуативні та інтегральні Я-утворення: Я-реальне, Я-відображене, Я-ідеальне. Критерії, які дозволяють охарактеризувати індивідуальну Я-концепцію: стабільність, ступінь інтеграції, ступінь усвідомленості, осмисленості, ступінь самодостатності. Особливості розвитку Я-концепції в онтогенезі.

Лекція 13. Самооцінка особистості. Рівень домагань.

План лекції


 1. Самоповага (самооцінка особистості).

 2. Види самооцінки.

 3. Фактори, що впливають на формування самооцінки.

Література

 1. Бернс Р. Я-концепция и воспитание / Р.Бернс. – М.: Прогресс, 1986. – 421 с.

 2. Грановская Р.М., Элементы практической психологи / Р.М.Грановская. – 2-е изд. – Спб. : Речь, 2007. – 560 с.

 3. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. – СПб.: Питер, 2002. – 480 с.

 4. Психологічний довідник учителя. В 4-х книгах / Упоряд.: В.Андрієвська / За заг.ред. С.Максименка. – К.: Плавник, 2005.

 5. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие /Т.В.Слотина. – Спб. : Питер, 2008. – 304 с. : ил. – (Серия «Учебное пособие»).

 6. Ребер А. Большой толковый психологический словар / А.Ребер. -В 2-х томах. – М.: Вече Аст, 2000.

 7. Хьелл Л.. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер .- СПб.: Питер, 2002. - 608 с.

 8. Яценко Т. С. Активное социально-психологическое обучение: теория, процесс, практика : учебное пособие. / Т. С.Яценко, Я. М.Кмит, Б. М.Алексеенко. – Хмельницкий : Видавництво НАПВУ, 2002. -792 с. 


Зміст лекції

Самооцінка як оцінка особистістю себе самої, своїх якостей, можливостей, положення серед інших людей і їх ставлення до себе. Рівень домагань як ступінь складності цілей, які ставить перед собою особистість. Зв'язок між самооцінкою та рівнем домагань особистості. Уявлення про рівень самооцінки. Адекватно висока, неадекватно завищена та неадекватно занижена самооцінка. Фактори, що впливають на формування самооцінки. Поведінкові прояви, характерні для особистостей з різною самооцінкою. Способи попередження формування неадекватної самооцінки та методи коригування неадекватної самооцінки.

Лекція 14. Психологічні захисти особистості як вплив на себе і оточуючих.

План лекції

1. Сутність поняття «психологічний захист».

2. «Примітивні» психологічні захисти (ізоляція, ідеалізація, знецінення, заперечення, проекція, інтроекція)

3. «Зрілі» психологічні захисти (витискування, регресія, заміщення, ідентифікація, сублімація, раціоналізація)Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості : навч. посібник / М .Й. Варій - К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 393-425.

 2. Семиченко В. А. Психология личности / В. А. Семиченко. – К. : Видавець Ешке О.М., 2001. – С. 53-64.

 3. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб. : 2002. – С. 129-133.

Зміст лекції

Поняття про психологічні захисні механізми та їх функції. Агресія. Ототожнення з агресором. Заміщення або переміщення. Відступ (стримування). Витискування. Заперечення. Проекція. Раціоналізація (персеверація). Сублімація. Регресія. Вплив психологічних захистів на розвиток особистісних якостей.

Лекція 15. Маніпулювання як засіб впливу на іншу особистість.

План лекції1.


 1. Маніпуляції у спілкуванні

 2. Типи маніпуляторів, прийоми їх впливу на особистість

 3. Знеосіблення об’єкта маніпулятивного впливу та прихованість мети маніпулятора як ознаки маніпуляції

 4. Способи протидії маніпуляторам

Література

 1. Шостром Э. Человек-манипулятор. Внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации / Э. Шостром.  — М. : Апрель-Пресс, Психотерапия, 2008. — 192 с.


Зміст лекції

Маніпуляції у спілкуванні. Типи маніпуляторів, прийоми їх впливу на особистість. Знеосіблення об’єкта маніпулятивного впливу та прихованість мети маніпулятора як ознаки маніпуляції. Способи протидії маніпуляціям.

Лекція 16. Порушення особистісної визначеності як результат неспроможності змінити себе та інших.

План лекції


 1. Відчуження особистості як «запусковий механізм» дисоціації особистості

 2. Явище викривлення самосприйняття, послаблення здатності до децентрації при порушеннях особистісної визначеності

 3. Вплив алкоголізації та наркотизації на втрату особистісної визначеності

 4. Стани особистості, характерні для порушення особистісної визначеності: деперсоналізація, дереалізація

 5. Поняття «розщеплення особистості»Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 492-501.

 2. Максименко С.Д. Психологія особистості / С.Д. Максименко, К.С.Максименко, М.В.Папуча – К. : Видавництво ТОВ «КММ», 2007. – С. 267-272.

 3. Семиченко В. А. Психология личности / В. А. Семиченко. – К. : Видавець Ешке О.М., 2001. – С. 76-84.

Зміст лекції
Відчуження особистості як «запусковий механізм» дисоціації особистості. Викривлення самосприйняття, послаблення здатності до децентрації при порушеннях особистісної визначеності. Вплив алкоголізації та наркотизації на втрату особистісної визначеності. Стани особистості, характерні для порушення особистісної визначеності: деперсоналізація, дереалізація. Поняття «розщеплення особистості».

Лекція 17. Асертивність особистості.План лекції


 1. Поняття асертивності та асертивної поведінки

 2. Міфи, які сприяють втраті особистостю асертивності

 3. Техніки асертивної поведінки

Література

 1. Каппони, В. Как делать все по-своему, или Ассертивность – в жизнь / В. Каппони, Т. Новак. – СПб. : Питер, 1995. – 186 с.


Зміст лекції

Поняття асертивності та асертивної поведінки. Міфи, які сприяють втраті особистістю асертивності. Моделі асертивної поведінки. Техніки асертивної поведінки.

Лекція 18. Основи психодіагностики особистості.

План лекції


 1. Етика психодіагноста

 2. Методи психодіагностики особистості : тестування, проективні методи, бесіда, анкетування, анамнез

 3. Рівні психодіагностики особистості

 4. Профіль особистості

 5. Типові помилки при психодіагностиці особистості

Література

 1. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 205-224.

Зміст лекції

Етика психодіагноста. Етичний кодекс психодіагноста. Методи психодіагностики особистості. Тестування. Проективні методи. Метод бесіди. Індивідуальна співбесіда. Метод анкетування. Анамнез. Рівні психологічної діагностики особистості. Профіль особистості. Типові помилки при психологічному діагностуванні.Додаток Д


до п.п. 3.12

Зразок оформлення Типових ситуаційних задач

Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра Соціальних технологій

Затверджую

Зав. кафедри ________ _____________

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.ТИПОВІ СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

з дисципліни «Психологія особистості»

Приклад 1. Виконайте вправу “Незакінчені діалоги та ситуації” з метою аналізу проявів інтернального та екстернального локусу суб’єктивного контролю.

Хід виконання

1. Розподіліться на міні-групи по 4-5 осіб та познайомтесь зі змістом діалогів та ситуацій. • Викладач студенту: “ Шановний, Ви знову не виконали завдання до СРС...” Студент відповідає : “..........,

 • Закінчились лекції. Викладач пропонує студентам провести додаткове заняття, щоб опрацювати навчальний матеріал, який не встиг викласти з причини збігу занять зі святковими днями. Студенти відповідають: “......“

 • Вранці, перед виходом на заняття, студентка швидко починає складати необхідні речі (конспекти, підручники, ручки, олівці), але не знаходить їх, починає нервувати. Її думки з цього приводу такі: «…»

 • Випускник університету дуже швидко після закінчення ВНЗ влаштувався на престижну, добре оплачувану роботу. Думки його друга з цього приводу: «...»

2. Дайте два варіанти відповідей на кожну ситуацію, щоб відобразити у вербальній формі прояви інтернального та екстернального контролю в різних життєвих ситуаціях.

 1. Проаналізуйте ефективність кожної стратегії відповідальності в тому чи іншому випадку.

4. Напишіть висновок, надаючи відповіді на питання: Які, на ваш погляд, стратегії відповідальності в кожному випадку виявились найбільш ефективними? Чи можливо вважати певні локуси суб’єктивного контролю у наведених ситуаціях зумовленими особистісними властивостями персонажів? Відповідь обґрунтуйте.

Приклад 2. Продемонструйте прояв несвідомих психологічних захистів у поведінці людини.

Хід виконання

1. Розділіться на пари та виберіть для аналізу один з несвідомих психологічних захистів (проекція, витискування, заміщення, втеча, раціоналізація, заперечення, ідеалізація, ідентифікація тощо).

2. Програйте у ролях ситуацію, в якій проявляється цей механізм так, щоб аудиторія могла відгадати, про який психологічний захист йдеться.

3. Заповніть таблицю, у якій занотуйте вірні відповіді:

Ситуація

Механізм психологічного захисту4. Зробіть висновок, даючи відповідь на запитання: в чому сутність механізмів психологічного захисту та які з них притаманні особисто Вам?

Розробник д-р пед. наук Котикова О.М.

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)

Додаток Е


до п.п. 3.13

Зразок оформлення
Переліку теоретичних питань та типових завдань для розв’язку
для проведення модульної контрольної роботи


Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра Соціальних технологій

Затверджую

Зав. кафедри ________ О. Котикова

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.Модульна контрольна робота № 1

з дисципліни «Психологія особистості»

 1. Порівняйте розуміння процесу розвитку особистості у психоаналізі та гуманістичній психології.

 2. Чи погоджуєтесь ви з тим, що почуття неповноцінності у дитячому віці відіграє важливу роль у подальшому житті людей? На користь вашої думки наведіть приклади.

 3. Порівняйте відмінності типологічного підходу та теорії рис у вивченні особистості.

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

 1. Як схильності пов'язані зі здібностями ?

 2. Які властивості особистості формуються в результаті реагування нею переважно лише на зовнішньо організовану мотивацію за Є.П.Ільїним? Наведіть приклади.

 3. Дайте характеристику такому компоненту спрямованості особистості, як світогляд.

Розробник д-р пед. наук Котикова О.М.

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)
Додаток Є

до п.п. 3.14Зразок оформлення екзаменаційного білета

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра Соціальних технологій

Затверджую

Зав. кафедри ________ О.Котикова

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.


Екзаменаційний білет № 4
Дисципліна «Психологія особистості»


 1. Дайте визначення поняття «спрямованість особистості»

 2. Яким чином темпераментальні особливості особистості впливають на її характер?

 3. Розкрийте властивості особистості, зумовлені її мотивацією.

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол №____ від „____” ________________ 20____року

Викладач _______________ В.Санжаровець(підпис) (П.І.Б)
1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка