Міністерство освіти І науки україни національна академія наук україниСторінка6/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Літературні напрями і культурні епохи (12 год)

Епоха. Напрям. Метод. Стиль. Кореляція понять.

Взаємопов'язаність зміни типів художнього світосприйняття наступності епох.

Зміна епох — особливість розвитку культури. Античність. Середньовіччя. Протилежні концепції творчості.

Ренесанс. Відродження античного світогляду, зокрема Аристотелевої сентенції: «Мистецтво — це наслідування життя».

Бароко. Епоха, метод, стиль. Романтичний тип світосприйняття — основа бароко.

Класицизм. Просвітництво. Сентименталізм. Романтизм. Реалізм. Модернізм — символізм, імпресіонізм, експресіонізм, футуризм, сюрреалізм. Постмодернізм.Практична робота. Підготовка і виголошення доповіді на тему за вибором.

Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (порівняльна характеристика стилів бароко та класицизму).


 1. Романтизм як напрям світової літератури (6 год)

Історико-політичні передумови виникнення романтизму в Західній Європі та Америці. Преромантизм. Світоглядні засади романтизму. Естетика і поетика романтизму. Течії в літературі романтизму.

Практична робота. Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати типологічні ознаки романтизму.

Виконання творчих завдань (порівняльна характеристика фольклорної та літературної балад). 1. Німецький романтизм (12 год)

Чотири періоди німецького романтизму. Ранній романтизм. Літературно-художній та філософсько-естетичний аспект Єнського гуртка романтиків.

Гейдельбергський гурток романтиків.

Світоглядні позиції Г. Клейста. Тема кохання у творчості Г. Клеийста («Пентесілеї», «Кетхен із Гейльбронка»). Структурні новації комедії «Розбитий глечик».

Е.Т.А. Гофман — письменник бідермаєру. Поетика повістей казок «Золотий горнець», «Малюк Цахес».

Збірка «Серапіонові брати».

Практична робота Семінар «Представники та школи німецького романтизму творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (аналіз повісті-казки Е. Т. А. Гофмана «Малюк Цахес») 1. Художня система французького романтизму (9 год)

Періодизація французького романтизму. Становлення французького романтизму. Творчість Ж. де Сталь та Б. Констана. Період Реставрації і Липневої Монархії монархії. А. де Ламартін - перший у Франції романтик. «Поеми» А. де Віньї.

Практпична робота. Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору. Виконання творчих завдань (укладання хронологічної таблиці розвитку романтизму у Франції).

 1. Романтизм Англії (12 год)

Дві генерації поетів-романтиків Англії. Полемічна натура Вільяма Блейка. «Пісні невідання» та «Пісні пізнання» — два протилежні стани душі.

Творчість В. Водсворта і С. Колріджа. «Ліричні балади».Дж. Г. Байрон — лірик та гострий політичний сатирик. Філософська та інтимна лірика («З єврейських мелодій»), «Східні поеми» — збірка типових романтичних поем. «Дон Жуан» і світова література.

Світогляд П. Б. Шеллі. «Королева Маб». Вплив на політичних поетів. Драма «Визволений Прометей» — вершина творчості П. Б. Шеллі.

Теми природи і мистецтва — головні у творчості Дж. Кітса.

Практична робота. Семінар «Творчість Дж. Г. Байрона».

Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (аналіз поезії Дж. Кітса «До сну» у перекладі Д. Павличка).


 1. Американська література романтичної доби (9 год)

Два етапи розвитку романтизму в Америці. Зачинатель романтизму США - В. Ірвінг. Сатиричні твори письменника («Історія Нью-Йорка від сотворіння світу до кінця голландської династії»). Новелістика В. Ірвінга.

Творчість Ф. Купера. Сюжетно-композиційні особливості пенталогії про Шкіряну Панчоху. Морська тема у творчості Купера.Ф. Купер і світова література.Практична робота. Семінар «Творчість Ф. Купера». виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (аналіз новели В. Ірвінга). 1. Реалізм як літературний напрям

у зарубіжній літературі другої половини XIX століття (9 год)

Формування та розвиток реалізму в літературі XIX століття його теоретичне осмислення.

Художні принципи реалістичного мистецтва, нові жанрові форми, національна специфіка.

Основні тенденції розвитку від співіснування рис романтизм реалізму до натуралістичного способу зображення.

Теми, ідеї, художні засоби.

Соціальна проблематика та поглиблений психологізм.Практична робота. Семінар «Представники реалізму в зарубіжній літературі другої половини XIX століття, індивідуальні особливості творчого методу».

Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (укладання таблиці типологічних ознак реалізму та натуралізму).


 1. Реалізм у французькій літературі (12 год)

Соціальні передумови розвитку французького реалізму, два етапи — становлення і ствердження (П. Ж. Беранже, П. Меріме, Ф. Стендаль, О. де Бальзак); переходу до натуралізму та символізму (Г. Флобер, Ш. Бодлер). Революційно-демократична спрямованість поезії П. Ж. Беранже.

Формування творчості П. Меріме. Романтична тема в збірці віршів «Гузла». П. Меріме — майстер реалістичної повісті та новели.

Естетичні та філософські принципи Ф. Стендаля. Роман «Червоне і чорне» — «хроніка XIX століття». Доля Жюльєна Сореля. Значення соціального середовища та особистісних рис для формування характеру героя. Формування психологічного реалізму в творчості Ф. Стендаля.

Творчість О. де Бальзака. Задум, структура, проблематика, сюже­ти «Людської комедії».

Моральна та соціальна проблематика романів О. де Бальзака. Бальзак і Україна.

Практична робота. Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Семінар «Людська комедія» Бальзака: жанрова специфіка, особливості методу».

Виконання творчих завдань (написання реферату «Бальзак і Україна»)


 1. Особливості англійського реалізму (12 год)

Своєрідність соціально-політичної ситуації в Англії 30-40-х років XIX століття. Чартиський рух. Демократична поезія. Творчість Т. Гуда та Е. Еліота.

Особливості формування та еволюція світогляду Ч. Діккенса, його протиріччя. Відображення стану низів людського суспільства в романі Олівера Твіста». Гострота соціальної проблематики виховання та освіти, дитячі образи. Особливості жанру «роману виховання».

Сатирична творчість В. Теккерея.

Практична робота. Семінар «Нова драма». П'єси Б. Шоу.

Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (з'ясування типологічних ознак «роману виховання»).

23. Реалізм у російській літературі (15 год)

Місце російської літератури у світовій літературі XIX століття. Еволюція творчості від романтизму до реалізму О. Пушкіна, М. Лєрмонтова, М. Гоголя. Загальна характеристика творчості О. Пушкіна — засновника реалізму в російській літературі.

Драматургія О. Островського, жанрова різноманітність, морально-побутова та соціальна проблематика.

Проза другої половини XIX століття. Малі епічні жанри: нарис, цикл нарисів, сатирична казка (М. Салтиков-Щедрін), оповідання для народу (Л. Толстой), оповідання та повісті (А. Чехов).

Розквіт жанру роману. Романи І. Тургенєва, його діяльність у популяризації досягнень російського реалізму в Європі.

Багатопроблемні, новаторські за своєю композиційно-жанровою структурою романи Л. Толстого. «Думка народна» в романі «Війна і мир», «думка сімейна» в романі «Анна Кареніна». Теорія «непротивлення злу насилием». Моральні та філософські пошуки героїв Л. Толстого.

Ф. Достоєвський — засновник жанру соціально-філософського та психологічного роману («Злочин і кара», «Брати Карамазови»). Засоби психологічного аналізу. Поліфонічний роман Ф. Достоєвського.

Світове значення російської літератури XIX століття.Практична робота. Підготовка і виголошення доповіді на тему за вибором.

Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (визначення та обґрунтування жанру твору ф, Достоєвського «Злочин і кара»).


 1. Американська література. Творчість У. Уїтмена (9 год)

Рух аболіціоністів і його відображення в літературі. Зумовленість більш пізнього розвитку реалізму в американській літературі порівняно з європейською. Зародки реалістичного методу у творчості Лонгфелло та Г. Бічер-Стоу.

Демократична спрямованість поезії У. Уїтмена. Теми та ідеї віршів і поем зі збірки «Листя трави», їх жанрова своєрідність. Поетичне новаторство У.Уітмена, відмова від традиційних поетичних розмірів використання прийомів ораторського мистецтва, багатократні автори тощо.

М. Твен — засновник американського реалізму. Гумористичні оповідання, роман «Пригоди Геккельбері Фінна».

Практична робота. Підготовка і виголошення доповіді на за вибором.

Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (аналіз поезії У. Уїтмена).


 1. Модернізм у світовій літературі (12 год)

Історія поняття «модернізм». Модернізм і декадентство, модернізм і авангард. Модернізм як епоха. Модернізм як художній метод і стиль. Літературні напрями модернізму.

Символізм, імпресіонізм, експресіонізм.

Символізм як продовження естетики романтизму. Відмінність. Проблема неоромантизму на рубежі ХІХ-ХХ століть, філософія і естетика символізму. Поетика (символ). Імпресіонізм і його взаємодія із символізмом. Імпресіонізм як стильовий рух у прозі.

Експресіонізм як художній метод, напрям, стиль. Психологія яви­ща. Поетика (гіпербола, алегорія). Експресіонізм в українській і за­рубіжній літературі.

Футуризм і сюрреалізм.

Футуризм як найяскравіше явище в процесі «дегуманізації» мис­тецтва. Психологія і філософія явища. Естетика і поетика (актуалі­зація експерименту і слово-образ), футуризм і народне мистецтво. Примітивізм і футуризм. Національні форми перебігу.

Сюрреалізм та екзистенціалізм. Психологія і філософія сюрреалізму, функція сновидінь.

Практична робота. Семінар «Поезія модернізму».

Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (аналіз поезій літературних напрямів модернізму).

Написання тесту. 1. Основи науково-дослідницької діяльності (45 год)

Поняття про науку. Класифікація наук. Наукознавство. Структура наукової теорії. Функції наукової теорії. Класифікація наукових теорій.

Поняття методу. Методологія та методика. Методологічна культура науки. Наукова парадигма. Фундаментальна, або філософська, методологія. Загальнонаукова методологія. Конкретно-наукова методологія. Методи наукових досліджень. Методи, що застосовуються на емпіричному та теоретичному рівнях. Методи теоретичних досліджень.

Загальна схема наукового дослідження. Організація і планування. Види учнівських науково-дослідницьких робіт.

Структура наукової роботи. Вступ (актуальність теми, заявленої в назві наукової роботи; мета і завдання роботи; об'єкт і предмет дослідження, методи дослідження, їх обґрунтування; стан розробки в науці поставленої проблеми; теоретичне і практичне значення роботи, наукова новизна), розділи основної частини, які містять певні наукові положення, цитати художніх текстів, наукових праць, висновки, література, додатки.

План-проспект.

Принципи збору інформаційного матеріалу, ознайомлення з науковою літературою, запис бібліографії. Конспектування.

Вимоги до оформлення науково-дослідницьких робіт.

Правила складання плану захисту наукової роботи. Підготовка доповіді.

Оформлення наочних матеріалів та використання технічних засобів. Головні аспекти публічного виступу і ведення дискусії.

Практична робота. Складання індивідуального плану роботи. Визначення теми, мети і завдань, методів наукового дослідження. Розробка плану-проспекту, структури наукового дослідження. Робота в бібліотеці за системним та алфавітним каталогами. Складання тематичних виписок, тез. Написання дослідницької роботи. Редагування та оформлення. Підготовка мультимедійної презентації. Складання плану захисту роботи. Написання доповіді. Виступ. Об­оворення виступів.

27. Екскурсії, конкурси, тематичні заходи (18 год)

Екскурсії до музеїв, відвідування виставок, концертів, театрів, кінотеатрів. Участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах, вікторинах, виставках. Організація та проведення свят, концертів, вечорів. 1. Підсумкове заняття (3 год)

Підбиття підсумків роботи гуртка протягом року. Відзначення кращих вихованців. Поради і рекомендації для подальшої науково-Дослідницької роботи.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчні мають знати зміст понять:

— просторово-часові види мистецтв, рецепторна класифікація видів мистецтва, література;

— літературознавство, основні й допоміжні галузі літературознавства;

— культурна епоха, Античність, Середньовіччя, Відродження;

— основні етапи розвитку літературознавства;

— міфологічна школа, культурно-історична школа; філологічна школа;

— історико-культурний, біографічний, порівняльно-літературний методи;

— формалізм, психоаналіз, структуралізм, деконструктивізм, синкретизм;

— образ, типізація, персонаж, оповідач, розповідач, образ авто образ читача, ліричний герой;

— пейзаж, інтер'єр, художня деталь;

— рід, вид, жанр, жанровий різновид;

— зміст, форма, тема, ідея, пафос, проблема, конфлікт, фабула композиція, сюжет, колізія;

— тропи, епітет, порівняння, метафора, метонімія, гіпербола, літота, оксиморон;

— фігура, синтаксис, тавтологія, анафора, епіфора, кільце, рефрен, еліпс, антитеза, риторичні конструкції;

— фоніка, асонанс, алітерація, звуконаслідування;

— віршування, силабо-тоніка, метр, розмір, строфа;

— культурна епоха, літературний напрям, творчий метод, стиль;

— романтизм, преромантизм, модернізм, символізм, імпресіонізм, експресіонізм, футуризм, сюрреалізм, реалізм, натуралізм, психологізм;

— період, реставрація;

— літературний гурток;

— повість-казка, лірична балада, екзотика;

— пенталогія;

— новела;

— іронія, сатира, сарказм;

— соціальна проблематика, мораль;

— роман виховання;

— соціально-філософський роман, психологічний роман, сати­рична казка;

— верлібр, гумористичне оповідання;

— наука, закон, судження, умовивід, гіпотеза, наукова ідея, концепція, поняття, термін;

— метод, методика, методологія;

— закономірності розвитку науки; методологія проведення на­укових досліджень; наукове дослідження, фундаментальне наукове дослідження, прикладне наукове дослідження, науковий результат, науково-прикладний результат;

— актуальність, мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження; • способи записування конспектів;

 • правила оформлення результатів наукової роботи;

 • варіанти виготовлення наочності для захисту наукового дослідження;

 • етапи захисту роботи;

 • правила культури мовлення, поведінки під час виступу.

Учні мають уміти:

 • використовувати прийоми допоміжних галузей літературознавства (бібліографія, текстологія);

 • користуватися історико-культурним, біографічним, порівняльно-літературним методами;

 • користуватися методами формалізму, психоаналізу, структуралізму;

 • знаходити спільне й відмінне у різних видах мистецтва;

 • класифікувати художні образи на рівні літературного твору;

 • за типологічними ознаками визначати родову приналежність літературного твору;

 • розрізняти змістові та формальні елементи літературного твору;

 • визначати тропи та з'ясовувати їх змістову функцію;

 • з'ясовувати змістову функцію фонічних елементів;

 • з'ясовувати змістову функцію елементів віршування;

 • визначати стильову домінанту літературного твору;

— визначати типологічні ознаки романтизму;

— використовувати здобутки літературознавчої науки;

— визначати пріоритетні напрями літературознавчих досліджень;

— робити аналіз літературних явищ; • працювати з науковою літературою (пошук інформації, її збір і опрацювання);

 • користуватися загальнонауковими та конкретно-науковими методами;

— визначати тему і завдання дослідження, аргументувати вибір;

— використовувати різні методи, визначати матеріал та об'єкт дослідження;— визначати і аргументувати актуальність роботи, теоретичне і практичне значення, особистий внесок автора, новизну та перспективність роботи;

 • працювати за систематичним та алфавітним каталогами, бібліографічним покажчиком; оформляти роботу;

 • створювати мультимедійні презентації;

— складати план захисту науково-дослідницької роботи і виголо­шувати доповідь з урахуванням ситуації спілкування.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА

«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА»

Обладнання

Кількість, шт

Апаратура

Комп'ютер
Принтер
Мультимедійний проектор
Мультимедійна дошка
Сканер
Копіювальний апарат
Накопичувач USB Fladh-drive

За потребою

Канцелярське приладдя

Ватман А-1

30 аркушів

Папір друкарський

За потребою

Ручки кулькові

За потребою

Олівці креслярські

За потребою

Фломастери

За потребою

Ножиці

За потребою

Гумка

За потребою

Скріпки, кнопки

За потребою

Папки

За потребою

СО-БУБ-диски

За потребою


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Афоризмы лауреатов нобелевской премии по литературе. - Минск: Современный литератор, 2000. — 448 с.

2. Багрій Р. Шлях сера Вальтера Скотта на Україну. «Тарас Бульба» Гоголя і «Чорна рада» Куліша в світлі історичної романісти­ки Скотта / тР. Багрій. — К.: Ред. журн. «Всесвіт», 1993. — 296 с.

3. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. - [Чинний від 2006-11-10]. - К.: Держстандарт України, 2007. - 47 с.

4. Великий романтик. Байрон и мировая литература. — М.: Наука, 1991. - 237 с.

5. Галич О. А. Загальне літературознавство / О. А. Галич, В. М. Назарець, Є. М. Васильєв. — Рівне, 1997. — 544 с.

6. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. / Г. В. Ф. Гегель. — М. : Искуство, 1968-1971.

7. Гром'як Р. Т. Історія української літературної критики (від початкыв кінця XIX століття) / Р. Т. Гром'як. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1999.- 224 с.

8. Дидро Д. Эстетика и литературная критика Д. Дидро. — М.: Худ. літ., 1980.-659 с.

9. Добров Г.М. Наука о науке / Г. М. Добров ; отв. ред. Н. В. Новиков – К.: Наук, думка, 1998. - 304 с.

10.Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы естетики / Н.Я..Дьяконова. - М.: Наука, 1978. - 208 с.

11. Дьяконова Н. Я. Лондонские романтики и проблеми англий-ского романтизма / Н. Я. Дьяконова. — Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1970. - 232 с.

12 Зарубіжні письменники : енцикл. довід. : у 2 т. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2005.

13 Затонський Д. В. Минуле, сучасне, майбутнє (про реалізм, тра­диції, новаторство) ІД.В. Затонський. — К.: Вид-во «Дніпро», 1982. - 370 с.

14. ЗербіноД.Д. Наукова школа : лідер і учні (нова концепція) / Д.Д. Зербіно. - Львів : Євросвіт, 2001. - 208 с.

15. Інноваційні технології та сучасний урок літератури / упоряд. /. Кузьменчук. — К. : Вид. дім «Шкільний світ» ; Вид. Л. Галі-цина, 2006. — 128 с. — (Б-ка «Шкільного світу»).

16. История зарубежной литературьі XX века / под редакцией В. Н. Богословской, З.Т. Гражданской. — М. : Просвещение, 1990. - 432 с.

17. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582-97. - [Чинний від 1998.01.07]. - К. : Держстан­дарт України, 1998. - 16 с.

18. Ісаєва О. О. Методичні рекомендації щодо підготовки і на­писання наукових досліджень із літератури в системі Малої академії наук України / О. О. Ісаєва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2005. — № 10. — С 41-46.

19. Ісаєва О. О. Сучасні технології навчання у процесі викладан­ня зарубіжної літератури / О. О. Ісаєва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2003. — № 3. — С 37-38.

20. Історія української літературної критики та літературознав­ства : хрестоматія : у 3 кн. - К, 1996-1998.

21. КачуровськийІ. Метрика//. Качуровський. — К.: Либідь, 1994. — 120 с.

22. КачуровськийІ. Строфіка//. Качуровський. — К.: Либідь, 1994 — 272 с.

23. Качуровський І. Фоніка / /. Качуровський. — К. : Либідь 1994. - 168 с.

24. Крейденко В. С. Библиотечньїе исследования : научньїе основи; учеб. пособие І В. С. Крейденко. - М.: Книга, 1983. - 143 с.

25. Крамаренко С. Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів / С. Г. Крамаренко II Відкри­тий урок. - 2002. - № 5 / 6. - С. 7-10.

26. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. для вищих навч. закладів / О. В. Кру­шельницька. — К.: Кондор, 2003. — 190 с.

27. Кушнаренко Н. М. Документоведение : учеб. для вузов куль­тури / Н. М. Кушнаренко. — К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. -460 с.

28. Лесин В. Словник літературознавчих термінів / В. Лесин, О. Пулинець. - К.: Рад. шк., 1971. - 486 с.

29. Литературная история Соединенньк ПІтатов Америки: в 3 т. - М.: Прогресе, 1978.

30. Лібман 3. Я. Чарльз Діккенс: Життя і творчість / 3. Я. Ліб-ман. - К.: Дніпро, 1982. - 186 с.

31. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / автор-укладач Ю. І. Ко­валів. — К.: ВЦ «Академія», 2007.

32. Літературознавчий словник-довідник / [Р. Т. Гром 'як, Ю. І. Ко­валів та ін.]. — К.: ВЦ «Академія», 1997. — 752 с.

33. Макаров А. П'ять етюдів. Підсвідомість і мистецтво : нариси з психології творчості / А. Макаров. — К. : Рад. письменник, 1990. - 285 с.

34. Маслюк В. П. Латиномовні поетики і риторики XVII — першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літерату­ри на Україні І В. РІ. Маслюк. — К.: Наук, думка, 1983. — 234 с.

35. Мифология : знциклопедия. — М. : Большая Рос. знцикл., 2003. - 736 с.

36. Моклиця М. В. Модернізм у творчості письменників XX сто­ліття : навч. посіб. Ч. 2 : Зарубіжна література / М. В. Моклиця. - Луцьк : РВВ «Вежа», 1999. - 182 с.

37. Моклиця М. В. Основи літературознавства : посіб. для сту­дентів / М. В. Моклиця. — Тернопіль : Підручники і посібни­ки, 2002. - 192 с.

38. Моклиця М.В. Модернізм як структура. Філософія. Психологія. Поетика ІМ. В. Моклиця. - Луцьк : РВВ «Вежа», 1998. - 295 с.

39. МоруаА. Литературнне портретьі : пер. с фр. / А. Моруа. — Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. — 512 с.

40. МоруаА. От Монтеня до Арагона І А. Моруа. — М. : Радуга, 1983. - 677 с.

41 Наєнко М. Українське літературознавство : школи, напрями, тенденції / М. Наєнко. — К.: ВЦ «Академія», 1997. — 320 с.

42 Наливайко Д. Віктор Гюго. Життя і творчість / Д. Наливайко. - К.: Дніпро, 1976. - 147 с.

43. Наливайко Д. С. Зарубіжна література XIX сторіччя : доба романтизму / Д. С. Наливайко, К. О. Шахова. — Тернопіль : Бог­дан, 2001. - 416 с.

44. Никифорова О. Психология восприятия художественной литера-турьі / О. Никифорова. — М.: Книга, 1972. — 152 с.

45. Павличко С.Д. Джордж Байрон. Життя і творчість / С.Д. Пав-' личко. - К.: Дніпро, 1988. - 198 с.

46. Павличко С.Д. Зарубіжна література : дослідження та критич­ні статті / С.Д. Павличко ; передм.Д. Наливайка. — К.: Осно­ви, 2001. - 559 с.

47. Парандовський Я. Алхімія слова / Я. Парандовський. — К.: Дніп­ро, 1991. - 373 с.

48. Пахаренко В. Українська поетика / В. Пахаренко. — 2-е вид., доповн. — Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. — 320 с.

49. Пащенко В. І. Антична література : підручник для студентів ВНЗІ В. І. Пащенко, Н. І. Пащенко; М-во освіти і науки Украї­ни. - Вид. 3-є, стер. - К.: Либідь, 2008. - 720 с.

50. ПинскийЛ.Е. Ренессанс. Барокко. Просвещение : Статьи. Лекции ЦІ. Е. Пинский. - М.: РГГУ, 2002. - 830 с.

51. Пімошенко В. Л. Наукові дослідження : організація, мето­дологія, інформаційне забезпечення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.Л. Пілюшенко, І. В. Шкрабак, Е. І. Сло­венко. - К.: Лібра, 2004. - 344 с.

52. Піхманець Р. Психологія художньої творчості : теорет. та методол. аспекти / Р. Піхманець — К.: Наук, думка, 1991. — 161 с.

53. Потебня О. Естетика і поетика слова : зб.: пер. з рос. / О. Потебня ; упоряд., вступ, ст., приміт.І. Іваньо, А. Колодної. — К.: Мистецтво, 1985. - 302 с.

54. Сент-Бев Ш. Литературньїе портретьі: критич. очерки/Ш. Сент-Бев. - М.: Худ. л-ра, 1970. - 582 с.

55. Сивокінь Г. Давні українські поетики / Г. Сивокінь. — 2-е вид. з додат. — Харків, 2001. — 164 с.

56. Слово. Знак. Дискурс : антологія світової літературно-кри­тичної думки XX ст. / упоряд. М. Зубрицька. — Львів, 1996. — 633 с.

57. Ткаченко А. Мистецтво слова : вступ до літературознавства : підруч. для гуманітаріїв /А. Ткаченко. — К.: Правда Яросла-вичів, 1997. - 448 с.

58. Ткачук О. Наратологічний словник / О. Ткачук. — Тернопіль : Астон, 2002. - 174 с.

59. Українська літературна енциклопедія. — Т. 1-3. — К, 1988-1995.

60. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень: конспект лекцій: навч. посіб. / А. С. Філіпенко. — К.: Академвидав, 2005.

61. Фіськова С. Історія німецької літератури: періоди, напрями розвитку, ідеї, постаті: навч.-метод. посіб. / С. Фіськова — Львів: ПАІС, 2003. - 339 с.

62. Франко І. Зібрання творів // І. Франко: у 50 т. — К. Наука, 1976-1984.

63. Художественньїй мир Э.Т. А. Гофмана: сб. ст. / редкол : И. Ф. Бэлза [и др.]. - М.: Наука, 1982. - 295 с.

64. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень: навч. посіб для студ. вищ. навч. закладів / Г. С. Цехмістрова. — К. Слово, 2004. - 240 с.65. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя : історико-естетичний нарис / Б. Б. Шалагінов. - К.: ВД «КМ Академія», 2004. - 360 с.

66. Шалагінов Б. Б. Шлях Гете : Життя. Філософія. Творчість посіб. для вчителів. — Харків : Ранок, 2003. — 288 с.

67. Шамрай А. П. Ернст Теодор Амадей Гофман / А.П. Шамрай. -К.: Дніпро, 1969. - 301 с.

68. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підруч. / В.М Шейко, Я.М. Кушнаренко. — К.: Знання-Прес, 2003. - 295 с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка