Міністерство освіти І науки україни національна академія наук україниСторінка11/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

6. Особливості композиційної побудови творів

різних жанрових форм (15 год)

Компоненти композиції. Ретроспекція як засіб композиції. Ідейно-тематичний та ідейно-художній аналізи творів.Практична робота. Проведення літературних ігор, вікторин. Робота над творами, написаними учнями.

7. Від іронії до сарказму (12 год)

Жанри гумору та сатири. Пародія. У майстерні гумориста.Практична робота. Виконання творчого завдання: написання пародії або епіграми на твори товариша.

Робота над творами, написаними учнями.8. Публіцистика та літературно-художня критика

у літературному процесі (15 год)

Із історії альманахів та часописів. Сучасні популярні періодичні видання. Персоналії критиків.Практична робота. Виконання творчого завдання: написання відгуку (рецензії) на твори товариша. Аналіз робіт.

9. Художня перекладна література (9 год)

Роль перекладацтва в діалозі різних національних літератур. Проблеми художнього перекладу.Практична робота. Робота над творами, написаними учнями.

10. Бесіди, дискусії узагальнюючого характеру (15 год)

Особливості літературного процесу на сучасному етапі. Жанри та популярні жанрові форми сучасності. Сучасна українська есеїстика.

Професіоналізм митця та шляхи досягнення професіоналізму. Різниця між ремісництвом та мистецтвом.

Практична робота. Виконання творчого завдання: підготовка виступу на тему «Улюблена книга, улюблений автор».

Робота над творами, написаними учнями. Підготовка творів до друку.11. У майстерні письменника (15 год)

Розгляд, аналіз кращих творів з доробку майстрів слова (класиків, письменників-сучасників). Зустрічі із поетами, прозаїками, драматургами, перекладачами. Проведення майстер-класів.12. Підготовка до літературних конкурсів (21 год)

Правила оформлення матеріалів щодо участі в літературних конкурсах.

Вимоги до оформлення творчих робіт. Основи публічного виступу. Культура ведення дебатів.

Практична робота. Підготовка матеріалів до літературних конкурсів.

Оформлення творчої роботи відповідно до вимог. Підготовка мультимедійної презентації. Складання доповіді. Виступ. Обговорення виступів.13. Екскурсії, конкурси, тематичні заходи (12 год)

Екскурсії до музеїв, науково-дослідницьких інститутів, редакцій літературних видавництв, бібліотек. Відвідування літературних студій, гуртків, клубів, товариств, книгарень, виставок, театрів тощо. Презентація власної творчості.

Участь у конкурсах. Підготовка та проведення тематичних вікто­рин, свят, вечорів.

14. Підсумкове заняття (3 год)

Підбиття підсумків роботи гуртка протягом року. Нагородження кращих гуртківців. Рекомендації щодо подальшої творчої діяльності.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

— зміст основних понять із літературознавства: «художня література як мистецтво слова», «художній образ у літературі», «тема та ідея художнього твору», «композиція і сюжет художнього твору», «мова художнього твору», «зміст і форма літе­ратурного твору», «основи віршування», «літературні види, роди, жанри», «літературний процес, закономірності розвитку літератури», «художні методи і літературні напрями», «стиль письменника; стильові напрями в літературі, течії, школи»;

— основи творчої діяльності;

— правила оформлення результатів творчої роботи;

— варіанти виготовлення наочності для захисту творчої роботи;

— правила культури мовлення, діалогу, поведінки під час виступу, ведення дискусії.Учні мають уміти:

— вдумливо читати художній твір, визначати його найсильніші в художньому плані моменти;

— аналізувати твір, обґрунтовуючи власну оцінку;

— удосконалювати власну творчу майстерність (включати уяву, фантазію; створювати настрій та бачення деталі; виправляти «кульгавий» ритм; замінювати неякісну, неточну деталь на до­речний і логічно та настроєво вмотивований художній образ; одну і ту ж «тему» подавати в різних стильових ключах; відрізняти декларативність від емоційно наповненого і вагомого художнього образу (твору);

— вивершувати власний стиль письма;

— редагувати творчі роботи;

— виконувати творчі завдання щодо написання творів різних жанрів і стилів, літературного перекладу;

— оформлювати творчий доробок для участі в літературних конкурсах, у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідни­цьких робіт учнів-членів МАН України;

— захищати і презентувати результати творчої діяльності, аргументовано відстоювати власну позицію;

— бути уважним і чуйним співрозмовником;

— доброзичливо оцінювати доробок товариша;

— організовувати робочий час для систематичної творчої діяльності.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА«ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ»

Обладнання

Кількість, шт.

Апаратура

Магнітофон

1

Програвач компакт-дисків

1

Відеомагнітофон

1

DVD-плеєр

1

Телевізор

1

Комп'ютер

За потребою

Принтер

1

Мультимедійний проектор

1

Мультимедійна дошка

1

Сканер

1

Копіювальний апарат

1

Накопичувач USB Flash-drive

За потребою

Канцелярське приладдя, інструменти та матеріали

Папір друкарський

За потребою

Ватман А-1

За потребою

Ручки кулькові

За потребою

Олівці креслярські

За потребою

Фломастери

За потребою

Ножиці

За потребою

Гумка

За потребою

Клей

За потребою

Скріпки, кнопки

За потребою

Папки

За потребою

СD-DVD-диски

За потребою


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Базилевський В. О. І зав'язь дум, і вільний лет пера: літературно-критичні статті, есе, студія одного вірша / В. О. Базилевський. — К.: Рад. письменник, 1990. - 318 с.

2. Бибик С. Я. Словник епітетів української мови / С. Я. Бибик, СЯ. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт ; за ред. Л. О. Пустовіт. — К.: Довіра, 1998. - 432 с.

3. Бурячок А. А. Орфографічний словник української мови / А. А. Бурячок. — 2-е вид., доопрац. — К.: Наук, думка, 2002. — 464 с.

4. Бурячок А.А. Словник українських рим / А.А. Бурячок, / І. Гурин. - К.: Наук, думка, 1979. - 338 с.

5. Бутенко Я. Я. Словник асоціативних норм української мови /Я. Я. Бутенко. - Львів : Вища шк., 1979. - 120 с.

6. Бутенко Я. Я. Словник асоціативних означень іменників в українській мові / Я. Я. Бутенко. — Львів: Вища шк., 1989. — 328 с.

7. Галич О. Теорія літератури / О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв. - К.: Либідь, 2001. - 487 с.

8. Дорофієва Н. І. /. Зарубіжна література : слов.-довід. / Н. І. Дорофієва. — Харків : Видавництво «Світ дитинства», 2000. — 226 с.

9. Зав'язь № 3. Колективна збірка-посібник гуртка літературної творчості. — Харків, 2005. — 175 с.

10. Качуровський І. Метрика //. Качуровський. — К.: Либідь, 1994. — 116 с.

11. Качуровський І. Строфіка //. Качуровський. — К.: Либідь, 1994. — 271с.

12. Качуровський І. Фоніка //. Качуровський. — К.: Либідь 1994. — 162 с.

13. Коваленков А. Простое и непростое : основи стихосложеншя / А.Коваленков. — М.: Дет. л-ра, 1970. - 80 с.

14. Коломієць М.П. Короткий словник перифраз / М.П. Коломієць, Є. С. Регушевський ; за ред. М. М. Пилинського. — К.: Рад. шк, 1985. - 151 с.

15. Коломієць М. П. Словник фразеологічних синонімів / М. Я. Коломієць, Є.С.Регушевський; за ред. В. О. Винника. — К.: Рад. шк, 1988. - 198 с.

16. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: навч. посіб. / В. Коптілов. - К.: Юніверс, 2002. - 280 с.

17. Культура української мови / С.Я. Єрмоленко, Н. Я. Дзюбишина-Мельник [та ін.]. - К.: Либідь, 1990. - 304 с.

18. Левин В. А. Воспитание творчества / В. А. Левин. — М. : Знание, 1977. - 64 с.

19. Ненець К. В. Короткий російсько-український словник контрастивної лексики / К. В. Ненець, Л.О. Ставицька. — К.: Довіра, 2002. - 284 с.

20. Літературна Харківщина: довід. — X.: Майдан, 1995. — 367 с.

21. Літературний щоденник / уклад. М. Терещенко. — К.: Дніпро, 1966. - 442 с.

22. Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р.Т.Гром'яка. - К.: Академія, 1997. - 749 с.

23. Лукаш М. Від Боккаччо до Аполлінера / М. Лукаш. — К.: Дніпро, 1990. - 510 с.

24. Лучик А. А. Російсько-український та українсько-російський словник еквівалентів слова / А.А. Лучик. — К. : Довіра, 2004. - 495 с.

25. Обернений частотний словник сучасної художньої прози. — К.: Спалах, 1998. - 958 с.

26. Огієнко І. Український стилістичний словник //. Огієнко. — Львів: 3 друк. Наук, тов-ва ім. Шевченка, 1924. — 495 с.

27. Орфографічний словник української мови / Уклали С. І. Головаїцук, М.М.Пеіцак, В. М. Русанівський, О. О. Тараненко. — К.: Довіра, 1999. - 992 с.

28. Полюга Л. М. Словник антонімів української мови / Л. М. Полюга ; за ред. Л. С. Паламарчука. — 2-е вид., доп. і випр. — К.: Довіра, 1999. - 275 с.

29. Полюга Л. М. Словник синонімів української мови / Л. М. Полюга. - К.: Довіра, 2001. - 477 с.

30. Поспелов Г. Н. Проблеми литературного стиля / Г. Н. Поспелов. - М.: Издво МГУ, 1970. - 330 с.

31. Російсько-український словник синонімів / [Н.П. Башнякова, Г. П. Вишневська, Г. М. Пилинський та ін. ; за ред. М. Пилин-ського]. - К., 1995. - 265 с.

32. Славутич Я. Розстріляна муза / Я. Славутич. — К. : Либідь, 1992. - 183 с.

33. Словник синонімів української мови : у 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гратюк, С. І. Головащук та ін. — К. : Наук, думка, 1999-2000.

34. Словник сполучуваності слів української мови : найуживаніша лексика / уклад. /. 77. Сахно, М. М. Сахно. — Д. : Вид-во Дніпропет. ун-ту, 1999. — 544 с.

35. Словник труднощів української мови : близько 15000 слів / Д. Г. Гринчишин, А О. Капелюшний, О М. Пазяк та ін. ; за ред. СЯ Єрмоленко. - К: Рад. шк., 1989. - 336 с.

36. Словник фразеологізмів української мови. — К. : Наук, думка, 2008.- 1104 с.

37. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень: підруч. / Д.М. Стеченко, О. С. Чмир. — 2-е вид, перероб. і доп. — К. : Знання, 2007. - 317 с.

38. Тлумачний словник української мови / уклад. Т. В. Ковальова, Л.П. Коврига. — Харків : Синтекс, 2002. — 672 с.

39. Українська літературна енциклопедія. — К.: УРЕ ім. М.П. Бажана. –

Т. 1: А-Г. - 1988. - 536 с.

Т. 2: Д-К. - 1990. - 576 с.

Т. З: К-Н. - 1995. - 496 с.

40. Уліщенко В. Зарубіжна проза XX століття в школі / В. Уліщенко. — Харків: Світ дитинства, 2002. — 256 с.

41 Чуковский К. И. Высокое искусство / К. И. Чуковский. — М.: Сов. писатель, 1988. - 348 с. 42. Зткинд Е. Разговор о стихах / Е. Зткинд. — М. : Дет. лит, 1970. - 239 с.

ЗМІСТ

Вступ ............................................................................................................................3

Зміст і структура програм дослідницько-експериментального

напряму позашкільної освіти.....................................................................................5НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Програма «Юні мовознавці»....................................................................................10

Програма «Українська мова»...................................................................................33

Програма «Українське літературознавство» .........................................................44

Програма «Зарубіжна література»...........................................................................56

Програма «Мистецтвознавство» .............................................................................77Програма «Фольклор та етнографія народу України»..........................................88

Програма «Літературна творчість» ......................................................................105
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка