Міністерство освіти І науки україни національна академія наук україниСторінка10/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 1. Вступне заняття (2 год)

Літературна творчість та її складові.

Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання.Практична робота. Виконання творчого завдання: підготовка розповіді «За що я люблю книги».

 1. Роди і жанри літератури. Проза (10 год)

Роди і жанри літератури.

Спільне і відмінне в художній прозі, поезії, драматургії.

Проза. Проза «велика» (жанрові форми прози). «Малі» жанрові форми прози.

Практична робота. Написання тесту.

Виконання творчого завдання: складання автопортрета або опису свого товариша. Аналіз написаного. 1. Взаємовплив мистецтв

та їх енергетично-рушійні елементи (14 год)

Види мистецтв. Роль мистецтва в суспільстві. Значення елементів казковості, несподіванки, іронії, самоіронії, кумедного в художньому творі. Література — дзеркало життя.

Стиль письменника (оригінальність митця) та стильові напрями в літературі.

Практична робота. Літературні ігри, вікторини.

Робота над творами, написаними учнями. 1. Поезія (16 год)

Образ як основний елемент художності. Засоби створення образу: тропи прості (епітет, порівняння). Вірші «кольорові», вірші «чуттєві».

Звучання вірша: алітерація, асонанси, анафора та її види; дисонанси, явище «зяяння».

Тропи складні. Різновиди метафори.

Підсилювальні художні прийоми (риторичні фігури, градація, тавтологія).Практична робота. Літературні ігри, вікторини.

Виконання творчих завдань.

Робота над творами, написаними учнями.


 1. Обрядово-календарна поезія (4 год)

Особливість різдвяних образів. Вертеп.

Народне мистецтво як потужне і невичерпне джерело творчої енергії-Практична робота. Виконання творчих завдань. Робота над творами, написаними учнями. 1. Драматичні твори (10 год)

Жанрові форми драматургії.

Дійові особи, персонажі. Роль позасценічних дійових осіб.Практична робота. Дискусія «Герой — антигерой». Написання тесту з творчим завданням (створити діалог на обрану тему, розіграти анекдотичну ситуацію). Робота над творами, написаними учнями.

 1. Технічний бік віршування (16 год)

Все про риму та римування.

Ритмічний малюнок вірша (двоскладові стопи, трискладові стопи).

Деякі віршові форми: акровірш, брахіколон.

Курйозні вірші (фігурні, каліграми, паліндроми).

Поняття про строфу і строфіку.

Деякі малі строфічні форми (хайку, рубаї, танка).Із народного джерела — веснянки, заклички.

Практична робота. Виконання творчих завдань на визначення віршових розмірів. Робота над творами, написаними учнями.

 1. Від гумору до сарказму (6 год)

Жанрові особливості гуморески, епіграми, байки, пародії.

Практична робота. Виконання творчих завдань: написання байки, епіграми, гуморески. Робота над творами, написаними учнями.

 1. Ліро-епічні жанрові форми (6 год)

Сюжетні твори (балада, поема). Поняття про цикл творів.

Практична робота. Виконання творчого завдання: написання твору-роздуму «Воскресіння Христове». Аналіз творів.

 1. Визначальні елементи художності та ознаки приналежності

твору до певного літературного стилю (10 год)

Мова твору. Художня деталь.Практична робота. Літературні розваги (мовні ігри на дописуван-останнього речення до поданого тексту, вставки в текст необхідної еталі чи пропущеного слова з обґрунтовуванням свого вибору). Робота над творами, написаними учнями.

 1. Традиції та новаторство в літературі (12 год)

Проблема традицій і новаторства в літературі.

Вірш автологічний.

Нетрадиційні віршові форми (верлібр, вірш у прозі).

Єдність змісту і форми твору.

Засади ідейно-тематичного та ідейно-художнього аналізу літературного твору.

Знайомство зі «Словником літературознавчих термінів», «Словником рим», «Словником синонімів».

Знайомство з літературними часописами (журналами «Дніпро» «Вітчизна», «Київ», місцевими літературними періодичними виданнями тощо).

Практична робота. Аналіз запропонованого твору.


 1. У майстерні письменника (10 год)

Розгляд, аналіз кращих творів з доробку майстрів слова (класиків письменників-сучасників). Зустрічі з поетами, прозаїками, драматургами. Проведення майстер-класів.

 1. Підготовка до літературних конкурсів (12 год)

Різновиди літературних конкурсів. Загальні правила оформлення матеріалів щодо участі в літературних конкурсах. Види і жанри публічних виступів. Вимоги до оформлення творчих робіт. Наочні матеріали та технічні засоби. Основи ведення дискусії.

Практична робота. Оформлення творчих робіт згідно з вимогами. Виразне читання власних творів.

Підготовка мультимедійної презентації. Складання доповіді. Виступ перед захистом. Аналіз виступів. 1. Екскурсії, конкурси, тематичні заходи (14 год)

Екскурсії до музеїв, науково-дослідницьких інститутів, редакцій літературних видавництв, бібліотек. Відвідування літературних студій, гуртків, клубів, товариств, книгарень, виставок, театрів тощо.

Презентація власної творчості.

Участь у конкурсах. Підготовка та проведення тематичних вікторин, свят, вечорів.


 1. Підсумкове заняття (2 год)

Підбиття підсумків роботи гуртка протягом року. Читання влас­них творів. Завдання на літо.
Вищий рівень, перший рік навчання

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

1

2

2

Літературні жанри. Проза

15

9

6

3

Природа художньої літератури як мистецтва

42

24

18

4

Поезія

24

12

12

5

Різдво та сакральний зміст обрядово-календарної поезії

6

66

Драматургія

12

6

6

7

Технічний бік віршування

24

12

12

8

Композиція твору

15

9

6

9

Гумор, сатира

12

6

6

10

Складові літературного процесу

15

9

6

11

У майстерні письменника

15

-

15

12

Підготовка до літературних конкурсів. Популяризація до­сягнень

15

6

9

13

Екскурсії, конкурси, тематичні заходи

15

2

13

14

Підсумкове заняття

3

1

2

Разом

216

103

113

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступне заняття (3 год)

Література як вид мистецтва та його завдання. Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання.Практична робота. Виконання творчого завдання: написання твору-мініатюри — візитівки (автопортрета, автобіографії). Аналіз робіт.

2. Літературні жанри. Проза (15 год)

Літературні жанри. Система епічних жанрів.

Деякі особливості жанрових форм (роман — повість — оповідання: спільне і відмінне).

Практична робота. Виконання творчого завдання: написання новели

Написання міні-тесту.

Літературні ігри, вікторини.

Робота над творами, написаними учнями.3. Природа художньої літератури як мистецтва (42 год)

Мистецтво в житті людини. Художня правда твору.

«Чуттєвий» діапазон жанрових форм сучасної літератури та причини, що його зумовлюють.

Стиль письменника. Стильові напрями в літературі.

Періодизація літератури (доба середньовіччя, ренесанс, бароко просвітництво, романтизм та його види).

Реалізм та його види.

Новий час — нове бачення: імпресіонізм, експресіонізм. Поняття про авангард і модерн.

Представники «нових хвиль» в українській літературі початку XX століття. Мартиролог Яра Славутича.Практична робота. Літературні ігри, вікторини. Написання тесту.

Робота над творами, написаними учнями.4. Поезія (24 год)

Особливості поетичної тканини твору.

Творення поетичного образу. Прості тропи і складні тропи. Асоціативне мислення, уява, фантазія у творенні образу.

Підсилювальні засоби експресії (риторика, градація, тавтологія). Вірш автологічний.Практична робота. Літературні ігри, вікторини. Виконання творчих завдань. Написання тесту.

Робота над творами, написаними учнями.5. Різдво та сакральний зміст

обрядово-календарної поезії (6 год)

Зміст і форма народно-поетичних жанрів зимового циклу. Казка. Притча. Вертеп. Текст і підтекст.Практична робота. Виконання творчих завдань: розшифровка архаїчної символіки обрядово-календарної поезії, казки; порівняльна характеристика казки і притчі як різних жанрів літератури; аналіз образного світу вертепу.

 1. Драматургія (12 год)

Драматичні жанри та їх особливості. Радіоп'єса. Одноактівка. Моноп'єса. Дійові особи, позасценічні образи та їх роль в ідеї драматичного твору. Герой— антигерой, персонаж, дійові особи.

Практична робота. Уявно-«театральні» ігри. Виконання творчих завдань: написання сценарію святкового вечора на обрану тему, драматичного твору на основі прозаїчного (оповідання чи новели).

Аналіз учнівських робіт.7. Технічний бік віршування (24 год)

Рима, римування, віршові розміри. Вірш традиційний і верлібр. Строфіка й астрофічність. Образність і автологічність.

Поняття «тверді поетичні форми» (тріолет, рондель, октава, газель, хайку, сонет).

Практична робота. Виконання творчих завдань. Написання тесту. Вивчення статті зі «Словника літературознавчих термінів» на вибір. Робота над творами, написаними учнями.


 1. Композиція твору (15 год)

Архітектоніка твору.

Ідейно-тематичний та ідейно-художній аналізи твору.Практична робота. Письмовий та усний аналіз запропонованих художніх творів про Воскресіння Христове. Робота над творами, написаними учнями.

9. Гумор, сатира (12 год)

Гумористичні та сатиричні жанри. Елемент іронії, самоіронії, жарту в поезії.

Історія жанру епіграми. Пародія. У майстерні пародиста (гумориста).

Мова як визначальний стильовий елемент та роль художньої деталі у творі.Практична робота. Виконання творчого завдання: написання епіграми, пародії на улюблений твір товариша по перу. Робота над творами, написаними учнями.

10. Складові літературного процесу (15 год)

Публіцистика, літературно-художня критика та їх роль у літературному процесі.

Роль часописів та альманахів у літературному процесі. Перекладна література, її роль у літературному та суспільному житті.

Практична робота. Виконання творчих завдань: написання відгуку або рецензії на твори товариша; літературного перекладу. Робота над творами, написаними учнями.

11. У майстерні письменника (15 год)

Розгляд, аналіз кращих творів із доробку майстрів слова (класиків письменників-сучасників). Зустрічі із поетами, прозаїками, драматургами, перекладачами. Проведення майстер-класів. 1. Підготовка до літературних конкурсів.

Популяризація досягнень (15 год)

Правила оформлення матеріалів щодо участі в літературних конкурсах.

Вимоги до оформлення творчих робіт.

Основи виготовлення наочності для захисту роботи.

Підготовка доповіді. Культура діалогу. Культура ведення дискусії.

Загальні вимоги щодо підготовки рукописів до видання. Редагування матеріалів. Основи співпраці з редакційними відділами видань.Практична робота. Оформлення роботи відповідно до вимог. Підготовка мультимедійної презентації. Складання доповіді. Виступ перед захистом. Аналіз виступів.

Підготовка рукописів до видання.13. Екскурсії, конкурси, тематичні заходи (15 год)

Екскурсії до музеїв, науково-дослідницьких інститутів, редакцій літературних видавництв, бібліотек. Відвідування літературних студій, гуртків, клубів, товариств, книгарень, виставок, театрів тощо.

Презентація власної творчості.

Участь у конкурсах. Підготовка та проведення тематичних вікторин, свят, вечорів.14. Підсумкове заняття (3 год)

Підбиття підсумків роботи гуртка протягом року. Читання власних творів. Завдання на літо.Вищий рівень, другий рік навчання

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

1

2

2

Стиль письменника. Стильові напрями в літературі, течії, школи

27

18

9

3

Складники поетичної майстерності

27

15

12

4

Духовна література в контексті сучасності

24

12

12

5

Технічний бік віршування

18

9

9

6

Особливості композиційної побудови творів різних жанрових форм

15

6

9

7

Від іронії до сарказму

12

6

6

8

Публіцистика та літературно-художня критика в літературному процесі

15

9

6

9

Художня перекладна література

9

6

3

10

Бесіди, дискусії узагальнюючого характеру

15

9

6

11

У майстерні письменника

15

-

15

12

Підготовка до літературних конкурсів

21

9

12

13

Екскурсії, конкурси, тематичні заходи

12

2

10

14

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

105

111

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступне заняття (3 год)

Функції художньої літератури. Роль митця в суспільстві. Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання.Практична робота. Виконання творчого завдання: написання твору «Що найбільше запам'яталося з подій літа». Читання власних нових творів. Обговорення. Робота над творами, написаними учнями.

2. Стиль письменника.

Стильові напрями в літературі, течії, школи (27 год)

Стиль письменника, стильові напрями в літературі, літературні течії, угрупування, школи. Періодизація літератури.

Особливості розвитку української літератури (барокова література, український романтизм, сентименталізм, реалізм, символізм, імпресіонізм).

Літературні угрупування початку XX століття на Україні.

Змістовні характеристики префіксів нео- тапост-. Неоромантизм неокласицизм та постмодернізм.

Спільне та відмінне в позиціях модерну та авангарду. Практична робота. Проведення літературних ігор, вікторин. Робота над творами, написаними учнями.3. Складники поетичної майстерності (27 год)

Осібність поетичного мистецтва та роль поезії в житті та мистецтві.

Прості та складні художні тропи.

Підсилювальні прийоми виразності та експресії.

Мова твору, художня деталь як показники майстерності та індивідуального стилю.

Актуалізація знань про художній засіб паралелізму. Амебейна композиція.Практична робота. Проведення літературних ігор, вікторин. Виконання творчого завдання: написання міні-твору із застосуванням того чи іншого художнього тропа.

4. Духовна література в контексті сучасності (24 год)

Література духовного змісту та її інтеграція в сучасне життя. Сучасна духовна література. Поняття інтенційності.

Твори філософського та медитативного характеру.

Драматургія та її жанри. Особливості драматургії на сучасному етапі.Практична робота. Проведення літературних ігор, вікторин.

Виконання творчого завдання: написання притчі.

Робота над творами, написаними учнями.

Проведення бесіди-дискусіі на тему «Герой — антигерой».5. Технічний бік віршування (18 год)

Основні поняття теорії віршування. Поетична фоніка, метрика, строфіка.

Тверді строфічні форми (октава, рондель, тріолет, сонет та його різновиди; ронсарова строфа, онєгінська строфа; малі традиційні форми східної поезії).

Практична робота. Проведення літературних ігор, вікторин.

Виконання творчого завдання: розстановка пропущених рим, слів у поетичному творі.

Вивчення статті зі «Словника літературознавчих термінів» на вибір.

Робота над творами, написаними учнями.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка