Міністерство освіти і науки україни харківська національна академіяСкачати 495.39 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір495.39 Kb.
#9786
ТипАвтореферат
  1   2   3

міністерство освіти і науки україни

харківська національна академія

міського господарства
Фісуненко Павло Анатолійович


УДК 658.14/.17+65.011.44+65.011.47
організаційно-економічний механізм моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства

Спеціальність 08.07.03 – Економіка будівництва


Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

Харків – 2006Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ).

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор Драгун Леонід МиколайовичОфіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Крушевський Аркадій Володимирович, Економіко-технологічний університет, ректор, завідувач кафедри менеджменту


кандидат економічних наук, доцент Ватченко Олександра Борисівна, Дніпропетровська державна фінансова академія, завідувач кафедри економіки підприємств
Провідна установа: Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, кафедра економіки (м. Харків).

Захист відбудеться „15” грудня 2006 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.01 в Харківській національній академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, зала засідань Вченої ради.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківської національної академії міського господарства за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12.

Автореферат розісланий „15” листопада 2006 р.
Вчений секретар


спеціалізованої вченої ради Момот Т.В.

Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Економіка України знаходиться сьогодні на відповідальному етапі. Він характеризується становленням нових виробничих відносин, що повинні працювати в першу чергу на підйом життєвого рівня української нації через механізм, який забезпечує соціально-економічний відбір найбільш ефективних способів і засобів управління виробничо-господарською діяльністю підприємств, що випускають продукцію для споживача відмінної якості з мінімальними виробничими витратами.

Вітчизняні будівельні підприємства отримали повну самостійність у визначенні напрямків своєї діяльності. Але разом з тим перед ними виникла повна відповідальність за свою життєстійкість, за свій власний економічний та соціальний розвиток. Однак підприємства виявилися не готовими прийняти цю відповідальність. І це не тільки з причин зовнішніх, загальноекономічних, але і з внутрішніх, глибинних. Існуючі системи фінансового і організаційно-економічного управління виробництвом в Україні слабко пристосовані до ринкових, товарно-грошових, конкурсних відносин, а суттєві зміни в економіці, пов’язані з формуванням цих відносин, не можливі через існування низькоефективної, витратної економіки українських підприємств.

Одним з головних завдань у цій економічній ситуації є серйозні не вирішені до кінця питання теорії і практики управління фінансово-економічною діяльністю будівельного підприємства. Моніторинг ефективності використання фінансових ресурсів на основі аналізу й оцінки фінансового стану як головний інструмент господарського механізму підприємства, у зв’язку з відсутністю в минулому економічному режимі товарно-грошових відносин, мав формальний характер. Це сьогодні спричиняє виникнення безлічі проблем у теорії й практиці управління економікою будівельних підприємств. Вітчизняні фахівці-економісти взяли на озброєння готовий інструмент управління економікою - закордонний досвід проведення фінансового аналізу без істотної адаптації його до українських умов.

Проблемам моніторингу на основі аналізу й оцінки фінансового стану підприємства присвячено ряд робіт як вітчизняних, так і закордонних вчених. Серед закордонних дослідників слід виділити Альтмана Е., Ентоні Р., Хелферта Е., Чедвіка Л., Рішара Ж., Ван ХорнаЖд. К., Бернстайна Л. та ін. Серед українських і російських вчених, які зробили істотний внесок у розвиток теоретичних та методологічних основ фінансового аналізу треба відзначити Бланка І.О., Балабанова І.Т., Олексюка О.С., Ковальова В.В., Стоянової О.С., Шеремета А.Д., Крейніної М.Н., Чупіса А.В., Кондратьєва О.В. та ін. Теоретичні й прикладні аспекти моніторингу ефективності діяльності підприємства, економіко-фінансового забезпечення будівельних підприємств для створення продукції капітального будівництва, визначення сутності фінансових ресурсів висвітлені в роботах Ачкасова А.Є., Бєлолипецького В.Г., Бубенко П.Т., Волинського Г.С., Драгуна Л.М., Залуніна В.Ф., Кірноса В.М., Коробова М.Я., Крушевського А.В., Левіта Л.Г., Момот Т.В., Опаріна В.М., Петленко Ю.В., Сало І.В., Тищенка О.М., Ткаченка В.А., Торкатюка В.І., Тяна Р.Б., Шутенка Л.М.

Однак дослідження показали, що при наявності великої кількості робіт, багато питань теорії та практики управління фінансовими ресурсами підприємства ще залишаються до кінця не вирішеними і потребують доопрацювання. Так, практика використання вітчизняних методик аналізу й оцінки фінансового стану підприємства свідчить, що вони не повністю враховують українські умови, не до кінця спрямовані на зменшення капіталомісткості кінцевих результатів, недостатньо працюють у напрямку підвищення ефективності виробництва, що, звичайно, негативно позначається на фінансовому стані. Використання запропонованих методик у вітчизняних умовах без доповнення, спрямованого на врахування витратного характеру економіки, є проблематичним. Таким чином, актуальність обраної в цій роботі теми дослідження визначається необхідністю удосконалення організаційно-економічного механізму моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів на основі аналізу й оцінки фінансового стану будівельного підприємства, що включає розробку методичного, інформаційного та організаційного забезпечення з урахуванням транзитивних процесів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках держбюджетних тем “Використання фінансових стимулів і державних інвестицій в створенні прогресивної структури регіональної економіки” (державна реєстрація – 0198U003759, виконавець); “Розробка систем управління ефективністю виробництва” (державна реєстрація - 0102U004867, виконавець).


Каталог: 1174
1174 -> Урок історії України в 9 класі Тема: Українське національне відродження в західноукраїнських землях наприкінці XVIII у першій половині XIX ст
1174 -> МетодичнІ матеріали до вступних випробувань на навчання
1174 -> Правове регулювання судового захисту трудових прав громадян
1174 -> Тема. Розгортання Національно-визвольної війни в 1648 — на поч. 1649 рр
1174 -> Композиція музичного твору
1174 -> Токарчик Надія Михайлівна, вчитель української мови та літератури Мишлятицького нвк народилася
1174 -> Учитель початкових класів Шиян Ірина Павлівна Виховна година Здоров’я – найдорожчий скарб

Скачати 495.39 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка