Міністерство освіти і науки України Дніпропетровська державна обласна адміністраціяСкачати 122.77 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір122.77 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська державна обласна адміністрація

Департамент освіти і науки

Комунальний заклад «Дніпропетровський обласний

Інститут післядипломної педагогічної освіти»

Відділ освіти Синельниківської районної державної адміністрації

Комунальний заклад освіти Первомайський навчально – виховний комплекс

Панасюк І.І.Формування інноваційної особистості

в умовах креативної освіти на уроках

читання в початкових класах

2015 рік


Панасюк І.І. « Формування інноваційної особистості в умовах креативної освіти на уроках читання в початкових класах»

Робота містить практичні поради з досвіду роботи на уроках читання для формування інноваційної особистості в умовах креативної освіти.

Представлені фрагменти інтерактивних уроків, інтерактивні вправи на уроках читання , дитячі вірші складені під час уроків читання.

Нові реалії життя в Україні обумовили глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її мети, завдань, методів діяльності. Сьогоднішня школа – це школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи свої можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти.

В системі освіти творчі можливості, закладені у кожній людині природою, мають бути розвинені та педагогічно скориговані, школа повинна закласти підгрунття розвитку творчого потенціалу особистості та визначити сталий напрямок цього процесу.

Таким чином креативна освіта відповідає такій організації навчання, виховання і розвитку творчої активності, у якій я як педагог, так і мої учні маємо сприятливі умови для самореалізації, прагнемо до отримання творчого продукту інтелектуальної діяльності і самостійного створення нового.

Працюючи над проблемою «Творча діяльність учнів на уроках читання в умовах креативної освіти» я дійшла висновку, що навчити дітей добре читати- одне з найважливіших завдань початкової школи. В.Сухомлинський писав, що читання – віконце, через яке діти бачать і пізнають світ і самих себе.

Читання – наскільки складний процес, що його важко чи й неможливо визначити одночасно. Адже є стільки різновидів діяльності, яке зветься читанням. Використовуючи наукові методи, досвід видатних методистів, професорів для вдосконалення техніки читання , щоб поповнити словниковий запас, я застосовую такі методи і вправи:

1 – розвиваю артикуляційний апарат, що складає:

промовляння скоромовок;

правильне дихання;

дуже швидке промовляння слів, речень.

2 – робота з картками, читання складів.

3 – «Біг по доріжці» ( читання слів по доріжці з різною темповою силою голосу).

4 – розширення кута зору .

5 – робота з текстом: • доповнити слово ( вчитель читає з зупинками , діти доповнюють);

 • знайди помилки ( вчитель читає допускаючи помилки, діти виправляють);

 • читання « хвилею»( повільно, швидко,блискавка);

 • «Дощик», «Луна»;

 • « Вовк і зайці» ( читання в парах, один читає, а другий доганяє);

 • вибіркове читання « бджілка»;

 • «Торбинка запитань» ( одні діти задають запитання до тексту, а інші відповідають);

6 – різні види переказу за методикою А. С. Казировою:

 • переказ у парі, взаємоперевірка, доповнення;

 • читання «ланцюжком»;

 • переказування прочитаного за допомогою міміки , жестів;

 • знаходження слів, що читаються тихо, голосно, швидко, повільно;

 • знаходження і читання речень з окличним і запитальним знаком.

7 – тестування.

8 – зразкове читання за вчителем та гра «Диктор».

9 – читання «блискавкою».

Велику увагу при проведені уроків читання надаю впровадженню інтерактивних технологій.

«Ситуативне мовлення»(клас ділиться на групи умовними ролями; потрібно обіграти свою розповідь, використати художнє слово й невербальні засоби).

«Мікрофон» із введенням «театральних інтерв’ю» - «коментарів глядачів».

Рольова гра, театральне ток – шоу, реклама тощо.

Результативність роботи простежується в тому, що учні вміють спостерігати,аналізувати, використовувати одержану інформацію в різних ситуаціях: володіють прийомами запам ‘ятовування та навичками виразного читання, з великим бажанням виконують творчі завдання; складають казки, пишуть вірші, інсценівки; уміють працювати в парах і групах; самостійно організовують свою роботу.

У своїй роботі над роз витком швидкісного читання та пізнавальній активності молодших школярів застосовую інтерактивні методи навчання, що передбачають групову роботу.

ФРАГМЕНТИ ІНТЕРАКТИВНИХ УРОКІВ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Читання. 4 клас

Тема. І. БОНДАРЧУК « На новій землі ».

Мета уроку: вчити учнів аналізувати моральний вибір дійових осіб, простежувати за їх поведінкою; розвивати уміння читати текст в особах і ділити його на частини; уявляти картини, що відповідають змісту, описувати їх; знаходити образні слова і вислови; виховувати повагу до людей праці, зневагу до ледарства і пожадливості.

Технологія: «Акваріум».

Мета застосування технології: учити дітей працювати в малих групах, аргументувати та доводити свої міркування, висловлюватися лаконічно, чітко формулювати свої думки, відстоювати певні погляди та робити висновки з прочитаного.

Інтерактивна частина уроку (20—25 хв.). Технологія «Акваріум».

Учні класу об'єднуються в групи по 5—6 осіб і ознайомлюються з метою технології.

Одна з груп сідає в центрі класу й утворює своє маленьке коло («Акваріум»). Учні цієї групи обговорюють отримане на картці завдання протягом 3—4 хв.

Інші учні класу слухають, не втручаючись, спостерігають, як відбувається дискусія, пригадують правила роботи в малих групах, обмірковують завдання, що обговорюється в «Акваріумі».

Через 3—4 хв. група з «Акваріума» сідає на свої місця в класі, а всі інші обговорюють її роботу.

— Чи всі погоджуються з думкою групи?

— Чи правильно була доведена думка?

— Що в доведенні було найдоцільнішим?

Місце в «Акваріумі» займає інша група й обговорює наступне питання.

По черзі через «Акваріум» проходять усі групи, і їхня діяльність обговорюється всім класом.

Пам'ятка роботи в групі (повинна лежати на столі)

1. Прочитайте завдання вголос.

2. Обговоріть його в групі.

3. Через 3 хв. підбийте підсумки обговорення.

Картки із завданнями для груп

Картка 1. Про які часи йдеться в оповіданні?

Картка 2. Які труднощі виникли під час далекої подорожі?

Картка 3. Як сприймали переїзд діти, мати, батько? Доведіть свою думку.

Картка 4. «Моє щастя — то моя праця». Так чи ні? Доведіть.

Урок з позакласного читання в 4 класі

Тема : Кожна байка чогось навчає, від чогось застерігає. Відомості про байку. Езоп — перший байкар світу Байка «Двоє приятелів і ведмідь».

Мета: Актуалізувати й розширити знання дітей про байку як жанр. Підвести учнів до глибшого розуміння жанрових особливостей байки, значення термінів "байка", "мораль", "алегорія". Ознайомити учнів з історією виникнення байки. Показати роль байки у вихованні високих моральних якостей. Вчити узагальнювати морально-етичний досвід, відображений у байках. Виховувати вміння оцінювати людські вади і чесноти. Удосконалювати уміння структурувати текст, виділяти головну думку (мораль), читати в особах. Збагачувати мовлення прислів'ями.

Технологія: Інтерактивна вправа «Навчаючи вчусь.»,стратегія «Емпатія»

Мета застосування технології: учити дітей працювати в малих групах, висловлюватися лаконічно, чітко формулювати свої думки, розвивати творче мислення , уяву .

1.Ознайомлення з життєвим і творчим шляхом Езопа ( Групова робота. Інтерактивна вправа «Навчаючи вчусь.» )

Клас ділю на 5 груп. Діти розходяться по групах відповідно до своїх номерів ,а потім повертаються в групу навчаючи інших по своєму запитанню.

Нагадую правила роботи в групах.

1. Перед початком роботи оберіть лідера.

2. Уважно слухайте та читайте завдання.

3. Говоріть почергово, не перебивайте один одного.

4. Дотримуйтесь правила піднятої руки.

5. Працюйте так, щоб не заважати іншим.

На виконання завдання групам дається 2 хвилини.

1 група


За легендами, основоположником байки вважають Езопа, який жив, у VI ст. до н. е. Езоп був рабом і не міг говорити вільно, відверто, тому звертався до алегоричної форми, до форми байки. У той час байка існувала як вид усної творчості. Згодом близько II ст. до н. е.) байки Езопа були записані, їх використовували як навчальний посібник у риторичних школах.

- Езоп жив у Стародавній Греції, приблизно в VII—VI ст. до н.е.

За переказами, він не був греком, а чужинцем, рабом відомого рабовласника Ксанфа, який вважав себе вченим-філософом, а насправді був обмеженою людиною.

2 група

Яким постає Езоп у переказах?

Від народження він був горбатим і потворним. У нього було велике черево, а на спині горб. Зовсім, здавалось, негарний на вигляд, цей раб був надзвичайно розумним. Про його мудрість ходили легенди.

3 група

Якось господар Езопа зажадав від нього принести з базару найдорожчу річ. Раб приніс йому язик і так пояснив свій вибір: "Язик - могутня зброя, завдяки йому можна проповідувати любов, справедливість, здійснювати добрі вчинки, дарувати надію, цінувати та поважати людей, тому язик — найдорожча річ".

Коли іншого разу господар зажадав найдешевшу річ, то раб знову приніс язик і пояснив свій вибір так: "Язик може чинити зло, вбивати та зраджувати, завдавати болю, приводити до розчарування. Тому це найдешевша річ.

4 група


Пізніше Езоп здобув волю, став радником царя Крези. Зазнавши принижень, він як ніхто розумів інших принижених, повчав людей своїми байками. Зажив серед сучасників великої слави. Проте трагічно закінчилось його життя. Езопа було несправедливо звинувачено у крадіжці золотого кубка із храму Аполлона, засуджено і вбито. Він був скинутий з високої скелі у безодню.

5 група


Авторству Езопа приписують 426 прозових байок. Вони вирізняються надзвичайною простотою будови і лаконічністю. Він розповідав людям короткі байки, які навчали їх розрізняти добро і зло, замислюватися над своїми вчинками і словами. Ще за життя його назвали мудрецем. За зразком Езопових байок пізніше в різні епохи складали свої твори письменники різних народів

Езопівська мова-тепер цей вислів уживають для позначення мови, сповненої натяків, замовчувань, алегорій.

2.Перевірка засвоєного матеріалу

Хто такий Езоп ?Скільки байок він написав ?

— Як називають повчальний висновок байки?

Чого навчали людей Езопові байки?

3. Стратегія «Емпатія» Розвиток творчої уяви .

Діти уявляють себе свідками події:

1) хлопчики - хлопчиком,який залишився на землі

2) дівчатка - ведмедем (деревом ).

4. Робота в парах.

— Прочитайте в особах розмову, яка відбулася між приятелями

5Гронування ( Товариш )

І варіант

Які риси характеру засуджуються?

(Самовпевненість, страх, нещирість, заздрощі.)

ІІ варіант

А які схвалюються? (Розсудливість, швидка реакція.)

6. Стратегія «Мікрофон» Розповідь про свого товариша .

7.Переказ байки. Емпатія .

(дівчатка-від імені ведмедя, хлопчики-від імені залишеного хлопчика).

8. Гра «Добре» - «Погано» ( у формі дискусії )

Я вважаю...

На мою думку...

Я з вами частково згоден....

Я поважаю вашу думку,але...

Я з вами не згоден...

Це не має значення...

9. Вправи «Трям»

Ведмідь - ?

Друзі - 5

Товариші -8

Ведмідь - 3, 6

Друзі - ?

Товариші -0

10.Абетковий суп

(Діти витягають по 1 букві і складають речення по темі нашого уроку)

— Хто такий Езоп? Що ви запам'ятали про першого байкаря?

Які прислів'я про дружбу ви знаєте?

Які з них співзвучні з мораллю байки?

11) Завдання: «Продовж прислів'я» (вчитель читає прислів'я, але не до кінця).

Вчитель. Не май 100 рублів, а май 100...

Діти. Друзів.

Вчитель. З ким поведешся, від того й...

2-а дитина. Наберешся.

Вчитель. Яку дружбу заведеш, таке й життя...

3-я дитина. Поведеш.

Вчитель. Лихий доброго...

4-а дитина. Псує.

Вчитель. Друзі пізнаються в...

5-а дитина. Біді.

Читання. 4 клас

Тема. Марк Твен «Чудовий маляр » (уривок з роману «Пригоди Тома Сойєра»)

Мета: вчити учнів групувати дійових осіб, давати їм характеристику; збагачувати словник новими словами; формувати оцінні судження.

Технології: «Метод ПРЕС», «Мікрофон».

Мета використання технологій: навчати учнів дискутувати, чітко обґрунтовувати певну позицію з обговорюваної проблеми; надати можливість усім по черзі висловити свою думку.

Інтерактивна частина уроку (10 хв.). Технологія «Метод ПРЕС»

Технологія застосовується на етапі усвідомлення змісту твору і його моральної ідеї.

— Діти, ми з вами прочитали оповідання Марка Твена «Чудовий маляр »

Назвіть дійових осіб твору.

— Які стосунки були між Томом Сойєром і Беном Роджерсом ?

Чи були вони друзями.?

— Чи були вони друзями.? (Учитель бере символічний мікрофон і по черзі підходить до кожного учня.)

— А тепер подивіться на дошку.

— (На дошці написане твердження:Великий закон , який керує вчинками людей – коли хлопчикові або дорослому забагнеться чогось, треба , щоб цього нелегко було досягти .)

— Ваше завдання — висловитись з цього приводу, використовуючи ключові слова.

Ключові слова записані на картках:

• позиція (я вважаю, що...);

• обґрунтування (оскільки...);

• приклад (наприклад...);

• висновок (таким чином...).

Після того, як усі бажаючі висловляться, підбивається підсумок.

Цей метод спонукає учнів до вироблення й формулювання аргументів, висловлювання власних думок з дискусійного питання у виразній і стислій формі, формує вміння переконувати інших.

Інтерактивні вправи на уроках читання в початкових класах.

Гра « Без зупинок»

Читай чітко, швидко, без зупинок !


 1. рис → приз 2. шапки → тапки

сук → стук лапки → латки

мак → смак голос → колос

тук → стук дощик → борщик

кіт → кріт битва → бритва

оси → коси лінійка → копійка

зал → залп лайка → фуфайка

бік → бик сова → слова

куб → клуб фарби → барви

жир → жар ожина → малина

коза → лоза глина → калина

зуби → губи маки → маски

теля → земля ролик → кролик

граб → краб шипшина → хвилина

Вправа «Пеньок»

липка мишка ніжка дочка чоботи

липка миска ніжка дочка чоботи

лапка мишка ніжка бочка чоботи

липка мишка кішка дочка хоботи

липка мишка ніжка дочка чоботиПридумай інші слова :

БУКВАРИК - УРА - КУРИ - БУКВИ - ВАРИ - КРАБ

Таблиця слів

на

прийшов

під

вибіг

він

став

сів

летів

оса

стояв

про

сидів

між

писав

так

питав

ПІРАМІДА

о са

СО ВА

КОЛО СОК

Гра « Впізнай з першого погляду»

Швидко впізнай і прочитай слова з відсутніми літерами.

шк - л – р г – р – б – ць хв – л – н –

вч - т – ль ж – р – в – ль с – к – н – д –

ль – т – ч – к в – р – н - г – д – н –

л – к – р ж – йв – р – н – к м – с – ць

д – р – кт – р с – л – в – й ст – л – тт –

в – х – в – т – ль л – с – т – вк - в – вт – р – к

щ – д – нн – к д – т – л ч – тв – р

п – ртф – ль бдж – л – к - л – ст – п – д

р – чк - п – в – к бл – ск – вк –

гл – б – с м – х - з – в – р – х –

дзв – н – к м – р – шк - х – рт – в – н –

п – нзл – к к – м – р сн – г – п – д

п – др – чн – к цв – р – н в – с – лк –Читання на одному диханні

суш шип кішка шум – сум

душ шило мишка шапка – сапка

книш шина шишка кашка - каска

комиш машина кришка кішка - кіска

ща щик ліщина лящ - лящі

щавель борщик щілина кущ - кущі

Вірші складені учнями на уроках читання.

Осінь

Віє вітер прохолодний,

Тихо дощик моросить.

Жовтий клен стоїть самотній.

Він завмер, неначе спить.

Учень 3 класу Коваленко ЄгорОсінь

Осінь золота прийшла,

Відцвітають квіти,

Сонце вже не так пече

Йдуть до школи діти.

І не граються так часто

Малюки на дворі,

Бо вони сьогодні всі

Першачки у школі.

Учениця 3 класу Варченко ОляПерший вчитель

Перший вчитель – друга мама,

Школа другий дім.

І це правда, всі малята,

Поважайте вчителів.

Учениця 3 класу Миршавка АльонаЖирафа

Жирафа в кожну дірку заглядала.

Дуже вже цікава стала.

Свого носа всюди пхала

І тепер ота невдаха

Учениця 3 класу Сіра ВікторіяКошеня

Кошеня моє маленьке,

Чом же ти не спиш ?

Треба спати, щоб гарненькийТи у мене ріс.

Учениця 3 класу Миршавка Альона


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка