Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковичаСкачати 125.77 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір125.77 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА


ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор __________ С. В. Мельничук

«27» лютого 2014 р.
СХВАЛЕНО

на засіданні Вченої ради Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наукпротокол № 6 від 13 лютого 2014 р.
Директор Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук
_______________ О. В. Ангельський

Програма

вступного іспиту для бакалаврів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа»

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за спеціальністю

7.05150102 “ Технологія електронних мультимедійних видань ”
Чернівці – 2014 рік
1. Технологія поліграфічного виробництва

Форми плоского офсетного друку зі зволоженням пробільних елементів. Розвиток формних процесів плоского офсетного друку. Основи формування друкуючих і пробільних елементів. Технологія виготовлення монометалічних форм копіюванням.

Форми плоского офсетного друку, які не потребують зволоження пробільних елементів. Загальні відомості. Будова друкарських форм та особливості їх виготовлення. Переваги та недоліки.

Форми високого друку. Розвиток формних процесів високого друку. Основи формування друкуючих та пробільних елементів. Технологія виготовлення флексографічних фотополімерних форм. Особливості технології виготовлення типографських фотополімерних форм .

Цифрові технології виготовлення форм плоского офсетного друку. Розвиток формних технологій плоского офсетного друку. Основи формування друкуючих та пробільних елементів. Технічне оснащення процеса та виконання операцій виготовлення друкарських форм.

Цифрові технології виготовлення форм глибокого друку. Розвиток формних технологій глибокого друку. Основи формування друкуючих та пробільних елементів. Технологія виготовлення форм електронно-механічним гравіюванням. Лазерні технології виготовлення форм глибокого друку.

Основи теорії друкарських процесів. Визначення друкарського процесу. Класифікація друкарських процесів. Загальна схема побудови друкарського устаткування. Класифікація друкарських машин. Основні умови отримання відбитків. Основи багатоколірного друку.

Основи теорії друкарського процесу. Взаємодія форми, фарби, паперу; основні умови отримання відбитків. Тиск в процесі друку: основна діаграма друкування, декель та його призначення.

Спеціальні види друку. Особливості флексографічного та трафаретного способів друку , область застосування. Технологічні особливості та сфери застосування “сухого офсету”, тамподруку, різографії. Безконтактні способи друку: класифікація, принципи.

Оздоблення друкованої продукції. Класифікація способів оздоблення продукції.Нанесення покриття на відбитки: лакування, припресовування плівки. Імітація металевих покрить: друкування металізованими фарбами, бронзування, тиснення фольгою. Механічні способи обробки: гренування, перфорація, висікання.

Основи технології брошурувально-палітурних процесів. Класифікація видань. Конструкція книжково-журнальних видань. Технологічні схеми виготовлення видань в обкладинці та палітурці.

Виготовлення книжково-журнальної продукції. Обробка віддрукованих аркушів: зіштовхування, розрізка, фальцювання. Виготовлення простих і складних зошитів. Форзаци та ілюстрації: види, конструкція. Способи комплектування та скріплення книжкових блоків: характеристика, застосування.

Технологія виготовлення та оздоблення обкладинок і палітурок. Типи, конструкція та область застосування обкладинок і палітурок. Палітурні матеріали і вимоги до них. Способи оздоблення обкладинок і палітурок. Виготовлення суперобкладинок.

Обробка книжкових блоків, завершальні операції при виготовленні книг в палітурці. Способи зміцнення корінців книжкових блоків. Варіанти з’єднання блоку з палітуркою. Операція штрихування. Способи контролю якості книг. Пакування готової продукції.

2. Видавничо-поліграфічні матеріали

Структурна будова паперу та основні волокнисті папероутворюючі матеріали. Отримання деревної волокнистої сировини. Технологічний процес виготовлення паперу. Структурно-розмірні властивості. Механічні властивості. Сорбційні властивості. Оптичні властивості. Друкарські властивості. Стандартизовані формати паперу. Класифікація паперу. Структурна будова та склад картону.

Структурна будова та склад друкарських фарб. Барвні речовини (пігменти, барвники), в‘яжучі, плівкоутворюючі речовини, добавки. Оптичні властивості фарб. Друкарсько-технологічні властивості фарб. Післядрукарсько-споживчі властивості фарб. Системи змішування фарб. Фарби для різних способів друку.

Формні матеріали. Структурна будова фототехнічних плівок. Принципова схема отримання фотографічного зображення. Властивості фототехнічних плівок (сенситометричні, структурометричні). Типи фототехнічних матеріалів. Класифікація друкарських форм та методів запису. Система параметрів друкарських форм. Властивості копіювальних шарів (сенситометричні, репродукційно-графічні, технологічні) та методи їх визначення. Форми для різних способів друку.

Оздоблювально-палітурні матеріали. Покривні матеріали (матеріали на тканій основі; матеріали на паперовій основі; матеріали на нетканій основі; матеріали без основи; шкіра). Оздоблювальні матеріали (види палітурної фольги; плівки для оздоблення друкарської продукції). Палітурні клеї (групи клеїв; клеї рослинного походження; клеї тваринного походження; синтетичні клеї). Лаки (види лаків; дисперсійні лаки; УФ-лаки; лаки на основі летких розчинників; лаки на масляній основі (друкарські лаки)). Декельні матеріали (декельні полотна та їх типи; властивості офсетних декельних полотен). Зволожувальні розчини. Фарбові валики (гумові валики, поліуретанові валики, монотанові валики, анілоксові валики).
3. Компютерна верстка та макетування

Визначення вимог до макету. Основні позначення, що використовуються при створенні макету. Розрахунок параметрів полоси набору для книжкових, журнальних та газетних видань.

Типометричні одиниці. Абсолютні та відносні одиниці типометрії та параметри типографіки, що вони визначають. Основні терміни та поняття про шрифт. Комп’ютерні шрифти (векторні та растрові шрифти). Шрифтові файли – Post Script, True Type, Open Type.

Правила набору текстової інформації. Набір складного тексту. Функції набору та верстки. Верстка книжкової продукції. Особливості верстки спускових і кінцевих полос. Правила заверстування ілюстрацій та таблиць. Верстка журнальних та газетних видань. Особливості і правила багатоколонкової верстки журналів та газет. Структура документа і правила типографіки. Підгонка тексту. Верстання складних видань.


4. Технологія електронних видань

Векторна та растрова графіка. Векторна графіка. Растрова графіка. Переваги та недоліки векторної графіки. Використання Flash. Загальні відомості про технологію Flash. Загальні відомості про технологію Flash . Типи Flash анімацій. Flash-заставка. Flash-презентація. Flash кліпи. Основні можливості і переваги Flash анімацій. Змінні і константи в Actionscript. Поняття змінної. Правила оголошення змінних. Оператор присвоювання значень. Поняття виразу. Місце змінної в структурі програми. Типи даних. Типи даних. Тип цілих чисел. Тип дійсних чисел. Строковий тип. Логічний тип. Масив даних. Узгодження типів. Використання різних типів даних. Об’єкти в Actionscript. Введення в об'єктно-орієнтоване програмування. Спільні операції в об'єктно-орієнтованому програмуванні. Важливі поняття і терміни. Методи, властивості і події. Визначення класів. Атрибути властивостей класів. Методи. Інтерфейси. Статичні властивості область дії. Оператори в Actionscript. Поняття оператору. Приклад операторів. Типи операторів. Оператори ділення, множення, додавання, віднімання, ділення націло та знаходження залишку від ділення націло. Узгодження типів при використанні математичних операторів. Оператори більше, менше, більше або рівно, менше або рівно, рівно та нерівно. Приклади використання операторів порівняння. Оператори &&, || та !. Приклади використання логічних операторів для побудови складних логічних виразів. Конструкції if..else, if...else if та switch. Цикли for, for..in та for each..in. Цикли while та do..while. Основні відомості про обробку подій в Actionscript. Потік подій. Прослуховувач подій. Створення функції. Управління прослуховувачем подій. Об’єкти класу Event. Основні властивості об’єктів класу Event. Малювання засобами Actionscript. Малювання ліній. Малювання кривих. Малювання фігур. Видалення малюнків.


5. Основи репрографії

Предмет та основні завдання репрографії. Класифікація технологічних процесів репрографії. Основні вимоги до технологічних процесів виготовлення копій та до використовуваних матеріалів. Основні процеси репрографії.

Фотографічні способи отримання копій. Фотографічні процеси з використанням галогеносрібних світлочутливих матеріалів. Галогеносрібні світлочутливі матеріали. Прискорені процеси хіміко-фотографічного оброблення світлочутливих галогеносрібних матеріалів. Процеси фотографічного обернення зображень. Способи дифузійного перенесення зображення (перенесення срібла та барвника).

Електрофотографічні процеси. Загальні відомості. Феноменологічні основи електрофотографії. Класифікація способів електрофотографії. Фотографічні та експлуатаційні характеристики фотопровідних шарів. Застосування електофотографії.

Процеси з використанням діазосполук. Загальні відомості. Технологічна схема та варіанти діазографічного процесу. Фотографічні та експлуатаційні характеристики діазотипних матеріалів. Матеріали для діазографії. Обладнання для діазографії.

Способи копіювання на теплочутливі матеріали.Технологічні схеми процесів термографії. Фототермографія. Копіювальні матеріали для термографії. Термографічні матеріали для термохімічних способів. Термографічні матеріали для термофізичних способів. Матеріали для фототермографії. Особливі термографічні процеси. Адгерографія. Електротермографія. Електроіскровий спосіб.

Мікрофільмування. Класифікація мікрофотокопій. Мікрофотоформи. Апертурні карти. Мікрокопії, відтворені поліграфічним способом. Розмноження мікрокопій із застосуванням світлочутливих матеріалів.

Струменевий друк. Огляд технологій струменевого друку. Неперервний струменевий друк. Крапельно-струменеві технології («крапля за вимогою»). Конструкція записуючих головок для струменевого друку. Друкарські системи зі струменевою технологією для багато фарбного друку (різновиди).

Інші види цифрового друку. Йонографія. Магнітографія. Электрографія. Элкографія.

6. Додрукарське опрацювання інформації

Елементи фізіологічної оптики та фур’є-оптики. Будова та характеристики ока людини та вимоги, що пред'являються до поліграфічної продукції.. Характеристична крива фотоматеріалу. Застосування "жорстких" та "м'яких" фотоматеріалів у поліграфії.

Основи растрової оптики. Будова растрової камери. Вплив параметрів камери на характеристики растрової структури. Напівтіньова теорія растру. Класифікація типів модуляції та растрів у поліграфії. Походження та сутність муарового ефекту. Лініатура растру. Принцип та засоби дерастрування. Відтворення оптичного зображення сірого клину шляхом тонової фотографії. Фотометрія растрового процесу: фотометричні та інтегральні величини; відносні площі. Растровий коефіцієнт. Формула Шеберстова-Муррея-Девіса. Ефект Юла-Нілсена у поліграфії.
7. Теорія кольору та кольороутворення

Теорії колірного зору. Паличковий та колбочковий механізм зору. Триколірна теорія зору Юнга-Гельмгольца. Стандартний спостерігач МКО. Опонентна теорія Геринга. Співвідношення понять спектру і кольору. Фактори, що визначають сприйняття кольору. Метамеризм.

Специфікація кольорів; колірні системи. Поняття АЧТ та колірної температури. Стандартні джерела світла МКО; їх відображення на колірному локусі. Адитивне та субтрактивне змішування кольорів; їх використання у поліграфії. Чому не рекомендується переходити з одної колірної системи в іншу більше одного разу? Досліди з урівнювання кольорів (Максвел, Гілд і Райт). Пояснити фізичну сутність від’ємних значень на кривих складання кольорів. Спектральні коефіцієнти відбивання та пропускання. Умови їх визначення.

Специфікація кольорів; колірні системи. Колірна система Мансела. Тривимірний колірний простір. Вектор кольору. Рівноконтрастні колірні системи. Еліпси Мак-Адама. Колірна система XYZ МКО; її співвідношення з системою RGB. Колірний локус. Відображення спектрально чистих кольорів, доповнювальних кольорів.

8. Обробка текстової та графічної інформації

Видавничі текстові оригінали та підготовка їх до набору. Види текстових оригіналів та вимоги до них. Підготовка оригіналів до набору. Особливості оригіналів акциденції.

Основні правила та особливості набору текстів зростаючої складності. Правила набору текстів 1-2ї груп складності. Правила набору текстів 3-4ї груп складності. Правила книжкової верстки. Технологічні особливості журнальної верстки. Особливості газетної верстки. Коректура текста.

Параметри зображень. Управління якістю. Графічний оригінал та задача репродукційного процесу. Локальні параметри. Загальні характеристики. Параметри зображень і характеристики репродукційної системи. Оцінка зображення, засобів і результатів репродуціювання. Проблеми узгодження параметрів і стандартизації в ілюстраційному друці.

Багатокольорова ілюстрація. Автотипний синтез кольору, друкарські фарби. Корекція кольору. Задачі корекції кольору. Кольорокорегуюче маскування. Таблична корекція кольору. Системи управління кольором. Стандартизація характеристик.

Форматні перетворення репродукцій. Масштаб ілюстрацій у виданні. Зміна розмірів зображення в скануючих системах. Механічне масштабування. Електронне масштабування. Кадрування, вкопіювання та проста верстка ілюстрацій. Масштабування “цифрових” зображень.Перелік рекомендованної літератури


 1. Поліграфічні матеріали : підручник / [Жидецький Ю.Ц., Лазаренко О.В., Лотошинська Н.Д. та ін.] ; під ред. Е.Т. Лазаренка. – Львів : Афіша, 2001. – 328 с.

 2. Киричок П.О. Метали і композиційні матеріали в поліграфії : навч. посіб. / П.О.Киричок, Т.А.Роїк, А.С.Морозов. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 216 с.

 3. Поліграфічні матеріали : метод. реком. до лабор. практикуму / укл. : О. М. Козаков, О. В. Дуболазов. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 82 с.

 4. Шахкельдян Б. Н. Полиграфические материалы / Б.Н.Шахкельдян, Л.А.Загаринская. – М.: Книга, 1988. – 328 с.

 5. Варепо Л. Г. Полиграфические материалы. Бумага : учеб. пособие / Л. Г. Варепо. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2010. – 132 с.

 6. Киппхан Г. Энциклопедия по печатным средствам информации. Технологии и способы производства / Г.Киппхан. Пер. с нем. – М.: МГУП, 2003. – 1280 c.

 7. Полянский Н. Н. Основы полиграфического производства / Н.Н.Полянский. – М.: Книга, 1991. – 352 с.

 8. Полянский Н.Н. Технология формных процессов : Учебник / Н.Н.Полянский, О.А.Карташева, Е.Б.Надирова. – М. : Моск. Гос. ун-т печати, 2007. – 366 с.

 9. Августинович К.А. Основы фотографической метрологии / К.В. Августинович. – М. : Легпромбытиздат, 1990. – 288 c.

 10. Марогулова Н.Н. Расходные материалы для офсетной печати / Н.Н.Марогулова, С.И.Стефанов. – М : Русский университет, 2002. – 240 с.

 11. Колин Мук. ActionScript 3.0 для Flash, Питер · 2009.

 12. Adobe Flash CS3 Professional для Windows и Macintosh / Ульрих Кетрин ; Пер. с англ. Слинкина А. – М. : ДМК Пресс, 2009. – 568 с.: ил.

 13. Корсаро С. Мультипликация и Flash, СПб Символ-Плюс, • 2008, 240с..

 14. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Бейсик (QBASIC, Visual BASIC I VBA). – Львів.: 2004. – 313 с.

 15. Зельднер Г. Программируем на языке QUICK BASIC 4.5., Учебное пособие. ABF, 1997. – 239 с.

 16. Мельникова О.И., Бонюшкина А.Ю.. Начала программирования на языке QBASIC. – Москва.: ЭКОМ, 1997. – 171 с.

 17. Бондарев В.М., Рублинецкий В.И., Качко Е.Г. Основы программирования. – Харьков.: ФОЛИО, 2000. – 207 с.

 18. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. – Львів.: ДЕОЛ,1998. – 223 с.

 19. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики. - Київ.: СВ, 1997. – 208 с.

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів

державною екзаменаційною комісією за результатами

вступного усного фахового іспиту для отримання

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю

7.05150102 “ Технологія електронних мультимедійних видань

Оцінювання відповідей абітурієнтів проводиться за 200-т бальною шкалою.

Відповідь у 180-200 балів оцінюється, коли абітурієнт розуміє та може змістовно викласти основні закони і явища, вільно володіє знаннями, наводить приклади застосування як із запропонованих в екзаменаційних білетах завдань, так і з додаткових усних запитань викладача, що виходять за межі навчальної програми і носять проблемний характер. При цьому допускає незначні похибки при викладі, що знижує його оцінку на 5 балів.

Відповідь у 128-179 бали оцінюється, коли абітурієнт може змістовно викласти основні закони і явища, вільно володіє знаннями, наводить приклади застосування із запропонованих в екзаменаційних білетах завдань, що знаходяться в межах навчальних програм, підручників та навчальних посібників. Знання студент легко використовує при вирішенні практичних завдань. Разом з тим, абітурієнт виявляє в процесі викладу недостатнє володіння аналізом (мінус З бали); не застосовує комплексного підходу (мінус 3 бали); не дає характеристики особливостей, рис та ознак (мінус 3 бали); не висвітлює власний підхід (мінус 3 бали).

Відповідь у 48-127 бал оцінюється, коли абітурієнт лише відтворює основні положення, закони, явища, знання висвітлюються в об'ємі конспектів, виявляється невміння використання набутих знань при вирішенні практичних задач.

Відповідь за критерієм 0-47 балів оцінюється, коли абітурієнт лише відтворює формулювання законів і явищ, не встановлює зв'язків між ними, не розуміє основних законів і явищ, дає нечіткі визначення основних понять і термінів, набір знань хаотичний.Директор ІФТКН О.В. Ангельський


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка