Міністерство освіти І науки національний авіаційний університет центр психолого-педагогічної роботи Відділу гуманітарного розвитку Особливості мотивації студентів нау до навчання. Висновки та рекомендаціїСкачати 51.78 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір51.78 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Центр психолого-педагогічної роботи Відділу гуманітарного розвитку

Особливості мотивації студентів НАУ до навчання. Висновки та рекомендації.

Сучасні завдання освіти потребують глибоких знань та постійного аналізу особливостей суб’єктів навчального процесу. У зв’язку з новими умовами соціалізації сучасний фахівець має бути компетентним, діловим, мобільним, активним, відповідальним, толерантним, самостійним, культурним та здатним до саморозвитку і самовдосконалення. Саме тому, в процесі оволодіння професією студент має можливість в стінах університету не тільки набути професійні компетенції, але й навчитися орієнтуватися в ситуаціях, розвивати пошукову діяльність, формувати потребу в постійному оновлені знань і самовдосконаленні, розвивати культуру міжособистісного спілкування. Основну і важливу роль в усіх цих процесах відіграє мотивація студентів до навчання.

Проблема мотивації студента до навчання є однією з центральних в педагогічній та віковій психології, оскільки результат і процес засвоєння знань значною мірою залежать від залучення студентів у навчальний процес, формування їх суб’єктності в ньому. Саме таке підгрунття дає передумови для створення програми вдосконалення, покращення навчально-виховного процесу в Національному авіаційному університеті.

Мета дослідження – дослідити мотивацію студентів НАУ, вивчити особливості відношення студентів до навчально-виховного процесу та внести психологічні рекомендації щодо підвищення мотивації студентів.

Методологічним інструментарієм були: методика вивчення мотивації навчання у ВНЗ Т.І. Ільїної та анкета визначення відношення студентів до навчально-виховного процесу в університеті.

Мотивація до навчання ділиться на мотивацію до накопичення знань, мотивацію до оволодіння професією, мотивацію до отримання диплома. Результати дослідження свідчать про те, що студенти Національного авіаційного університету, в першу чергу, орієнтовані на отримання диплому (37%), потім переважає орієнтація на здобуття знань (35%) і тільки 28% мотивовані на оволодіння професією.

Блоки дослідження

Позитивні сторони

Негативні сторони

Рекомендації

Блок І

«Мотивація до навчання»


а) знання (35%);

б) професія (28%);в) диплома (37%), тобто 63 % досліджуваних направлені на отримання знань, необхідних для професійного становлення.

Можливо було покращити зацікавленість студентів навчанням у виші, так як тільки 37% досліджуваних за мотивовані отримати диплом, але у поєднання з іншими показниками загальна картина виглядає взаємно доповненою, відстань між показниками не є значною.

  • покращити матеріально-технічну базу: створити умови для кращого та повноцінного здобуття знань за рахунок обладнання аудиторій за напрямками навчання, комп’ютеризації робочих місць, створення баз оволодіння практичними навиками та уміннями;

  • виявити слабкі та сильні сторони навчальних програм;

  • створити позитивний емоційний клімат в академічних групах за допомогою взаємодії наставників груп з психологами (лекції-семінари, тренінги, бесіди, консультації);

  • знизити рівень тривожності учасників навчального процесу (викладач-студент);

  • розвивати активну позицію студента до процесу навчання та оволодіння знаннями;

  • орієнтувати на самостійну роботу.Блок II: «Відношення студентів НАУ до навчально-вихового процесу»1. Задоволеність власним загально-університетським досвідом

73% студентів задоволені

27% студентів – ні

- комплексна, злагоджена робота всіх структурних підрозділів НАУ дозволить сформувати позитивний досвід у студентів;

2. Задоволеність якістю професійної підготовки

53 % студентів задоволені

47% студентів - ні

- покращити якість професійної підготовки (залучення професорсько-викладацького складу до здобуття наукових степенів, сформувати вимоги до якості підготовки викладачів та формування навчальних програм). Активізувати відповідальність зі сторони суб’єктів (викладачі, студенти) навчального процесу до процесу перевірки знань та виконання самостійних завдань;

3. Задоволеність якістю викладання навчальних дисциплін

59 % студентів задоволені

41 % студентів - ні

  • включити в процес викладання навчальних дисциплін інтерактивні методи навчання (зробити студента суб’єктом навчальної діяльності), зі сторони викладача розвивати індивідуальний підхід в процесі колективного навчання, постійно створювати умови для суб’єктів навчального процесу для самостійного розвитку та вибору необхідної інформації;

4. Активність студентів у науково-пошуковій діяльності

41 % студентів займаються

59 % студентів - ні

- залучати студентів до науково-пошуковою діяльності через перспективність даного напрямку, через усвідомлення важливості та позитивності такої діяльності;

5. Використання отриманого навчального досвіду у професійному становленні

51% студентів використовують досвід

49 % студентів - ні

- створювати тісні контакти з підприємствами, службами з метою забезпечення для студентів умов працевлаштування;

6. Участь у студентському самоврядуванні

37 % студентів беруть участь

63 % студентів - ні

- підтримка студентських організацій зі сторони керівництва університету, розвиток відповідальності через надання можливості самостійно вирішувати актуальні проблеми студентства;

7. Задоволеність отриманим університетським досвідом для самореаліації

47 % студентів задоволені

53 % студентів - ні

- заохочувати та підтримувати різня студентські ініціативи, проводити різноманітні заходи просвітницького характеру (екскурсії, подорожі тощо), залучати до роботи кураторів інститутів,

8. Готовність рекомендувати своїм друзям/знайомим вступати до НАУ

78 % студентів - так

22 % студентів - ні

- враховувати отримані знання для збільшення позитивних оцінок з боку студентів університету.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка