Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Крохмаль Валентина Федорівна На допомогу молодому вчителю Схвалено радою методичногоСторінка7/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

VІІ. Закріплення й узагальнення знань учнів.

 1. Аналіз і розв’язування задачі.

 2. Складання задачі за коротким записом.

 3. Розбір різних способів короткого запису умови задачі.

 4. Порівняння задач.

 5. Складання буквеного виразу.

 6. Логічна задача.

 7. Розв’язування завдань на розмірковування.

 8. Складання й розв’язування завдання.

 9. Самостійна робота.

 10. Творча робота.

 11. Робота в групах.

 12. Робота в парах.

 13. Колективно – групова робота.

VІІІ. Підбиття підсумків навчальної діяльності. (Рефлексія)

ІХ. Повідомлення домашнього завдання.

Я і Україна
Вимоги до уроку природознавства


 1. Готовність учнів до сприйняття матеріалу уроку.

 2. Оптимальність змісту інформації ( глибина, логічність, дохідливість).

 3. Науковий рівень викладання, вибір найбільш ефективних методів і форм роботи.

 4. Обладнання уроку (демонстрування натуральних об’єктів, проведення дослідів).

 5. Комплексне пізнання учнями природи і суспільства.

 6. Реалізація пізнавальних, розвивальних, виховних можливостей матеріалу.

 7. Залучення учнів до самостійного пошуку знань.

 8. Знайомство з новим матеріалом у порівняльному плані.

 9. Використання матеріалу місцевої природи.

 10. Ознайомлення з природоохоронною роботою.

 11. Уміння спостерігати зі змінами в природі, вести календар природи.

 12. Сформованість навичок самостійної роботи.

 13. Характер і обсяг домашнього завдання, готовність учнів до його виконання.

 14. Формування загальнонавчальних умінь і навичок.

 15. Відповідність рівня сформованості знань, умінь і навичок учнів програмовим вимогам.

 16. Відповідність структури уроку його типу та меті.

 17. Раціональність розподілу й використання навчального часу.

 18. Педагогічно виправданий контроль та облік знань, умінь і навичок. Об’єктивність оцінювання.


Конструювання уроку природознавства

( Методичні рекомендації)

Хід уроку


І Організація класу до уроку.

ІІ Перевірка домашнього завдання.

 1. Фронтальне опитування.

 2. Перевірка письмового домашнього завдання.

 3. Індивідуальне опитування.

 4. Екологічна гра.

 5. Перегляд плакатів.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Створення проблемної ситуації.

 2. Бесіда.

 3. Проблемне питання.

 4. Завдання на увагу.

 5. Розгадування загадок, їх обговорення.

 6. Створення проблемної ситуації на основі наявного в учнів досвіду.

 7. Самоспостереження.

ІV. Повідомлення теми й мети уроку.

V. Актуалізація опорних знань.

Бесіда.


VІ. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу.

 1. Бесіда з елементами оповідання й демонстрацією різного ілюстративного матеріалу.

 2. Робота зі складання схеми біля дошки.

 3. Оповідання вчителя.

 4. Бесіда.

 5. Оповідання вчителя з елементами бесіди й використанням різної наочності.

 6. Робота з текстами підручника.

 7. Демонстрація дослідів.

 8. Фронтальна практична робота.

 9. Практична робота з малюнком підручника та текстовою інструкцією.

 10. Евристична бесіда з метою розв’язання проблемної ситуації.

 11. Демонстрація дослідів учителем за допомогою учнів-дослідникв.

 12. Фронтальна практична робота пошукового характеру.

 13. Бесіда з метою усвідомлення прочитаного тексту.

VІІ. Закріплення й осмислення знань.

 1. Дидактична гра.

 2. Робота із заповнення схеми біля дошки.

 3. Бесіда з метою остаточного розв’язання проблемного питання.

 4. Розв’язування завдань морального змісту.

 5. Самостійна робота в зошитах.

 6. Робота з підручником.

 7. Демонстрація діафільму.

VІІІ. Узагальнення й систематизація знань.

 1. Робота в зошитах.

 2. Робота зі схемою на дошці.

 3. Фронтальна бесіда узагальнюючого характеру.

 4. Робота біля дошки.

 5. Робота із прислів’ями й прикметами.

ІХ. Підбиття підсумків навчальної діяльності. (Рефлексія).

Х. Домашнє завдання.

Конструювання уроку громадянської освіти

(Методичні рекомендації)

Хід урокуІ. Організація класу до уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Установка на увагу.

 2. Бесіда.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Бесіда.

 3. Вступне слово вчителя.

 4. Фронтальне опитування.

 5. Слухання й обговорення оповідань, повідомлень, творів.

 6. Оповідання вчителя.

 7. Робота із прислів’ями.

 8. Дидактична гра.

 9. Організація виставки книг.

 10. Виконання вправ.

 11. Сюжетно-рольова гра.

 12. Створення класної виставки.

 13. Робота над лексичним значенням слова.

 14. Обговорення й виконання завдання.

 15. Обговорення малюнків.

 16. Коментар до домашнього завдання.

 17. Слухання й обговорення притчі.

ІV. Повідомлення теми й завдань уроку.

V. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу.

1. Робота з підручником.

2. Бесіда.

3. Розгадування ребуса.

4. Повідомлення вчителя.

5. Робота над статтею.

6. Творча робота в групах.

7. Обговорення уривка.

8. Творче завдання.

9. Робота з прислів’ями.

10. Оповідання вчителя з елементами бесіди.

11. Тренінг.

12. Аналіз ситуацій.

13. Складання правил.

14. Ісценізація.

VІ. Закріплення й осмислення знань.


 1. Дидактична гра.

 2. Робота із зошитом.

 3. Бесіда.

 4. Рольова гра.

 5. Практична робота.

 6. Вправи.

 7. Читання й обговорення оповідання.

 8. Самостійна робота з підручником.

 9. Тестування.

 10. Розбір ситуацій.

 11. Складання правил.

 12. Створення емоційності уроку.

 13. Конкурси.

 14. Озвучування малюнків, складання невеликих діалогів.

 15. Словесне малювання.

 16. Розучування ігор.

 17. Робота в парах.

 18. Робота в групах.

VІІ. Узагальнення й систематизація знань.

 1. Робота з підручником.

 2. Робота в зошитах.

 3. Творча робота.

 4. Підготовка до виконання творчого домашнього завдання.

 5. Створення картотеки.

 6. Вікторина.

VІІІ. Підбиття підсумків навчальної діяльності. (Рефлексія)

 1. Обговорення висловлювань.

 2. Бесіда.

ІХ. Домашнє завдання.

Творчо-пошукове завдання.
Образотворче мистецтво
Вимоги до уроку образотворчого мистецтва 1. Обладнання уроку, раціональна організація робочого місця вчителя та учнів.

 2. Повідомлення теми і постановка навчальної мети.

 3. Культура організації праці на робочому місці школяра (правила гігієни, техніки безпеки).

 4. Розвиток уявлень і спостереження під час малювання на відповідні теми.

 5. Рівень знань і вмінь учнів:

  • уміння спостерігати форму і колір, пропорції, взаємозв’язок частин і цілого;

  • уміння будувати малюнок за сприйманням характерних фрагментів моделі;

  • уміння вільно проводити лінії у різних напрямках;

  • уміння передавати на малюнку об’єм предметів.

 6. Формування в учнів читати картину, виявляти свої почуття під час розгляду творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва.

 7. Культура мовлення вчителя та учнів.

 8. Виховна спрямованість уроку.

 9. Раціональність розподілу й використання навчального часу.

 10. Педагогіка співробітництва, співдружності і співтворчості вчителя й учнів.

 11. Педагогічно виправданий контроль та облік знань, умінь і навичок. Об’єктивність оцінювання.

Під час аналізу мистецьких творів учитель не оцінює вірогідність версій учнів щодо картини, а тільки узгоджує або протиставляє їх відповіді один одному згідно з черговістю їх появи.

Особлива увага приділяється правильності використання мистецьких термінів та побудові речень. Вчитель допомагає учням правильно висловлювати свою думку та з повагою відноситись до версій інших, якими маловірогідними вони не здавались би на перший погляд. Вчимо дітей аргументувати для апеляції знаходити в самих картинах.

Під час проведення бесіди за картиною можливі такі питання:
1. Що відбувається на картині?

2. Що дає вам підставу так думати?

3. Яка пора року?

4. Якого кольору небо, листя?

5. Що привернуло увагу художника перед написанням твору?

6. Які предмети на картині здаються далекими, а які близькими ?

7. Що робить художник, щоб показати ці предмети далекими чи близькими?

7. Де знаходився художник під час написання твору?

8. Про що ви хотіли запитати художника, якби він був присутній тут?

Основи здоров’я
Конструювання уроку з основ здоров’я

( Методичні рекомендації)

Хід урокуІ. Організація класу до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Бесіда.

 2. Гра.

 3. Перевірка вивченого матеріалу.

 4. Тестування.

 5. Аудіювання.

ІІІ. Повідомлення теми уроку.

ІV. Первинне сприйняття й осмислення матеріалу.

 1. Робота в парах.

 2. Робота в групах.

 3. Слово вчителя з елементами бесіди.

 4. Робота з підручником.

 5. Гра.

 6. Практична робота.

 7. Слово вчителя.

 8. Бесіда.

 9. Колективна робота.

 10. Складання пам'яток.

 11. Читання казки.

 12. Читання віршів.

 13. Складання правил.

 14. Читання уривка.

 15. Робота над приказками.

 16. Творче завдання.

 17. Інсценівка й аналіз ситуацій.

 18. Робота над прислів’ями.

 19. Прослуховування аудіо запису.

 20. Ігрові ситуації.

 21. Робота над загадкою.

 22. Створення й розв’язування проблемних ситуацій.

 23. Розучування гри.

 24. Аналіз ілюстрацій малюнків.

Фізкультхвилинка.

V. Узагальнення й систематизація знань.

1. Робота в зошиті.

2. Робота з підручником.

3. Робота із прислів’ями.

4. Розгадування кросворда.

5. Тестування.

6. Самостійна робота.

VІ. Підбиття підсумків навчальної діяльності. (Рефлексія)

1. Бесіда.


Трудове навчання
Вимоги до уроку трудового навчання
1.Організація уроку ( обладнання робочого місця вчителя й учнів, своєчасність початку уроку).

2. Готовність учнів до уроку ( наявність спецодягу, стан робочих місць,

забезпечення інструментами, заготівками, необхідним матеріалом).

3. Санітарний стан приміщення (освітлення, температурний режим, чистота).

4. Повторення теоретичного матеріалу.

5. Повторення прийомів роботи з інструментами, які будуть використані на

уроці.

Повторення правил техніки безпеки під час застосування інструментів.Рівень знань учнів.

Відповідність теми уроку програми.

Мотивація навчання.

Уміння вчителем керувати процесом формування знань, умінь і навичок учнів.

Профорієнтаційна спрямованість уроку.

Міжпредметні зв’язки.

Формування загально навчальних умінь і навичок.

Створення оптимального психологічного клімату на уроці.

Культура мовлення вчителя та учнів.

Контроль учителя за практичною діяльністю учнів та надання їм допомоги.

Індивідуальна оцінка якості виконання виробу кожного учня.

Організація прибирання робочих місць.
Фізкультура
Вимоги до уроку фізкультури


 1. Підготовка вчителя до уроку:

  • зовнішній вигляд учителя;

  • підготовка місця заняття, обладнання до уроку.

 2. Організація проведення уроку:

  • своєчасний початок і закінчення уроку;

  • розподіл часу на окремі частини й види вправ;

  • цілеспрямованість використання різних методів;

  • раціональне використання приміщення і спортивного інвентарю.

 3. Навчально-виховна робота:

  • дотримання принципів навчання й виховання;

  • спостереження за правильністю виконання вправ і завдань, за поставою і диханням учнів;

  • забезпечення допомоги і страхування;

  • дозування і регулювання навантаження на уроці;

  • здійснення морального та естетичного виховання учнів.

 4. Діяльність учителя на уроці:

  • загальна підготовка вчителя;

  • педагогічний такт;

  • характер ведення уроку.

 5. Поведінка учнів на уроці:

  • дисципліна, виконання вказівок вчителя;

  • виявлення активності, ініціативи;

  • емоційність учнів;

  • стосунки учнів між собою;

  • стосунки учнів із вчителем.


Обсяг домашніх завдань
У 1-му класі домашні завдання не задаються.

У 2-4 класах обсяг навчального матеріалу для домашніх робіт повинен становити ¼ обсягу, виконаного на уроці і бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували:

у 2-му класі -45хв;

у 3-му класі – 1год 10хв,

у 4-му класі – 1год 30хв.

Домашні завдання не рекомендується задавати на канікули, вихідні та святкові дні.Індивідуальна форма навчання

Для здійснення індивідуального навчання учнів 1-4 класів за однотипними навчальними планами та навчальними програмами допускається об’єднувати учнів у групи, що дає змогу збільшити кільність навчальних занять на одного учня.Алгоритм роботи вчителя-початківця в класах з малою наповнюваністю


 1. Вивчити структуру програм Міністерства освіти і науки.

 2. Ознайомитись з Типовими навчальними планами класів, розподілом годин на групу з двох, трьох або чотирьох учнів.

 3. Скласти робочий навчальний план.

 4. Підготувати календарні плани.

 5. Відповідно до плану скласти розклад уроків.

 6. Вивчати і використовувати інноваційні методики під час проведення уроків.

 7. Провести вивчення особистості учнів класу.

 8. Зібрати матеріали для самостійної роботи школярів з кожного предмета.

 9. Здійснюйте індивідуальний підхід (диференціацію) у процесі навчання.

 10. Відслідковуйте результативність використаних методів і технологій.


Індивідуальний навчальний план за наявності одного учня


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Навчання грамоти

2

-

-

-

Українська мова

-

2

2

2

Іноземна мова

-

0,5

0,5

0,5

Математика

1

1

1

1

Я і Україна

0,5

0,5

0,5

0,5

Художня праця, образотворче мистецтво, музика

1

0,5

0,5

0,5

Основи здоров’я та фізична культура

0,5

0,5

0,5

0,5

Всього годин

5

5

5

5Індивідуальний навчальний план для групи з кількістю 2 учніНавчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Навчання грамоти

4

-

-

-

Українська мова

-

3,5

3,5

3,5

Іноземна мова

-

1

1

1

Математика

1,5

2

2

2

Я і Україна

1

1

1

1

Трудове навчання, образотворче мистецтво

1,5

1

1

1

Музика

0,5

0,5

0,5

0,5

Основи здоров’я та фізична культура

1,5

1

1

1

Всього годин

10

10

10

10


Індивідуальний навчальний план для групи з кількістю 3 учніНавчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Навчання грамоти

8

-

-

-

Українська мова

-

6

6

6

Іноземна мова

-

1

2

2

Математика

3

3,5

3

3

Я і Україна

1

1

1

1

Трудове навчання, образотворче мистецтво

1

1

1

1

Музика

0,5

0,5

0,5

0,5

Основи здоров’я та фізична культура

1,5

2

1,5

1,5

Всього годин

15

15

15

15

Індивідуальний навчальний план для групи з кількістю 4 учніНавчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Навчання грамоти

8

-

-

-

Українська мова

-

7

7

7

Іноземна мова

-

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Я і Україна

1

1

2

2

Трудове навчання

2

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Музика

1

1

1

1

Основи здоров’я

1

1

0,5

0,5

Фізична культура

2

2

1,5

1,5

Всього годин

20

20

20

20


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка